Příspěvky se štítkem ‚odpověď’

Tramvaj na Kamechy? Mámný opar vzdálené budoucnosti

20. 9. 2011 v 12.25 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Prodloužení tramvajové linky z Ečerovy na Kamechy se z reálného projektu mění stále víc na mýtickou chiméru. Magistrát sice o projektu ještě sporadicky hovoří, ale vždy jen v kontextu „jednou, až budou peníze, a nebude nic důležitějšího“. Územní plán sice se stavbou pořád počítá, ale to je asi tak všechno.

Tramvaj na Kamechy však mnohé lidi zajímá. Jestli se něco se spícím projektem neděje a třeba se neprobouzí, zajímalo paní Belatkovou. Neváhala, a zeptala se na to na stránce bystrckého úřadu, určené pro dotazy občanů.

„Prosím o informaci, jaký je stav, nebo vyhlídka na prodloužení tramvajové linky z konečné stanice Ečerova na sídliště Kamechy,“ ptá se paní Belatková.

„Na stavebním odboru není k dnešnímu dni podána žádost o zahájení územního řízení, k dnešnímu dni s námi nebyla ani konzultována dokumentace k územnímu řízení,“ vysvětlila Ivana Krejčová ze stavebního odboru, „Termíny realizace k dnešnímu dni nejsou známy.“

„Nejsou známy“ tentokrát znamená „žádné neexistují“. Místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09) otevřeně mluví o tom, že tramvaj na Kamechy je záležitostí příštího čtvrtstoletí. A to ještě nikdo nebere v potaz, že ani mezi obyvateli Kamech není názor na přínos projektu jednoznačný. Existuje nemalá skupina lidí, kteřá si protažení kolejí nepřeje, a jakmile by záměr začal nabývat reálnějších obrysů, proti němu aktivně vystoupí.

Není vyloučeno, že proti prodloužení trati se nakonec postaví i dopravní podnik – podle neověřených zvěstí se chystá zrušit od nového roku linku 54 pro nevytíženost. Pak by prodlužování tramvaje tam, kde bohatě postačuje jedna nepříliš obsazená autobusová linka, bylo mrháním penězi.

Tak či tak, obyvatelé domů kolem budoucí trati na Kamechy si ještě mnoho let budou moci uživat nerušeného klidu. Tramvaj jim pod okny hned tak nezacinká.

aleš

Související

Roman Onderka: Tramvaj na Kamechy v blízké budoucnosti nebude
Starosta pro tramvaj na Kamechy. Na R43 chce být připraven
Novinky v dopravě: Linka 52-nový závlek, linka 54-posilový spoj na Kamechy
Nová linka na Kamechy

Je to tak proto, protože to tak je, vysvětluje Onderka

19. 8. 2011 v 09.14 • Témata: , , , , , , ,

Následující otázku a odpověď jsme převzali ze stránky primator.brno.cz. Nepublikujeme je pro souvislost tématu s Bystrcí, a ani tak moc ne pro vztah k problematice otevřenosti veřejné správy. Hlavním důvodem asi bude, že odpověď je zkrátka… legrační. Možná se taky rádi po ránu zasmějete.

Dotaz: Vážený pane primátore,

můžete mi sdělit důvod, proč je rozsah na internetu zveřejňovaných materiálů v souladu s platným Jednacím řádem ZMB pouze ve zkrácené verzi, tzn. hlavní strana s návrhem usnesení a důvodová zpráva, což v praxi znamená, že jakákoliv rozpočtová opatření, která jsou součástí originálních materiálů nejsou veřejně přístupná?

Jako příklad mohu uvést náhodně vybraný dokument. Je mi jasné, že detaily si mohu osobně vyžádat, přesto si myslím, že oskenovat stránku navíc nedá o moc více práce jak přečíslovat ručně zbylé stránky.

Děkuji za odpověď,

David Oliva

Odpověď primátora: Vážený pane,

rozsah zveřejňovaných materiálů se děje v souladu s platným Jednacím řádem ZMB, a to ve zkrácené verzi, tzn. hlavní strana s návrhem usnesení a důvodová zpráva. Nicméně každý občan má samozřejmě další možnost vidět celý materiál s tím, že si jej může prohlédnout na Organizačním odboru MMB.

Roman Onderka, primátor

Kdo se nezasmál, nebo se mu dokonce kysele protáhla tvář, ať se zkusí zeptat primátora na něco jiného. Třeba se příště pobaví víc.

*

Související

Recesisté žijí Brno. Otírají se o Onderku, Macka i Hovorku
Primátor Onderka: Brno dokončuje výstavbu dětského centra rodinného typu Chovánek
Roman Onderka: Tramvaj na Kamechy v blízké budoucnosti nebude
Roman Onderka: Startovací byty nejsou pro chudé

Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)

25. 4. 2011 v 10.50 • Témata: , , , ,

Na bystrckých Kamechá hodlá magistrát města Brna zakoupit od developerů 84 tzv. startovacích bytů. Nákladem 151 milionů korun se má pořídit dočasné bydlení pro mladé rodiny, přesněji – dle primátora Onderky – pro „perspektivní“ mladé rodiny. Projekt vzbudil silnou kritiku opozičních zastupitelů za TOP 09 (Jaroslav Kacer jej označil za „šrotovné pro developery“) a podle ankety Bystrčníku s ním nesouhlasí téměř tři čtvrtiny občanů.

Primátor Roman Onderka startovací byty hájí. V odpovědi na otázku R. Masigy vysvětlil, že Brno pořizuje startovací byty, aby „perspektivní mladé rodiny“ neodešly bydlet jinam, detailněji se pak projektem zabývá v odpovědi na dotaz pana Moučky. Tu jsme převzali ze stránek www.romanonderka.cz, kde se – při troše štěstí – dočkáte odpovědi na své otázky i vy.

*

Dobrý den,

předchozí dva dotazy (jeden můj, jeden nějakého pána) byly vymazány, ptám se znovu a třeba se stane zázrak a dotaz nevymizí…

Dle dostupných informací má město zakoupit od firem Impera a Reko bytové domy v celkové hodnotě 151.000.000,- za 84 malometrážních bytů. Což při velmi hrubém přepočtu vychází cca 1,8 milionu na jeden byt. Cena je zjevně velmi vysoká, defacto téměř odpovídající běžně prodáváných bytů.

Kdo vyjednal, respektive nevyjednal množstevní slevu při tak vysokém čísle kupovaných bytů? Proč město pozemky nejprve prodá developerům a následně tyto pozemky i s domy kupuje zpět? Kolik se zůčastnilo firem výběrového řízení a o kolik byly nabídky zde již stavějících firem „výhodnější“? Kdo obyvatelům Kamech zaručí, že díky následovnému nastěhování sociálně slabých rodin, nedojde k devastaci okolí, nepořádku a následné „devalvaci“ ceny již stávajících obyvatel, kteří se ve většině případů upsali ďáblu jménem hypotéka na 20-30 let?

Proč se namísto do koupě nových bytů neinvestuje do infrastruktury v okolí Kamech? Doprava do centra a dalších částí Brna, je naprosto klíčová a kritická! Proč město nevyužilo svých již vlastních bytů? Dotazů jsem položil poměrně dost, budu doufat, že dotaz opět nezmizí „někde“ a bude mi zodpovězeno. Daná problematika nezajímá jen mne, ale většinu již stávajících obyvatel nové čtvrti Kamechy.

S pozdravem Petr Moučka

*

Vážený pane Moučko,

děkuji vám za váš dotaz, týkající se startovacích bytů v lokalitě Kamechy.

Záměr vybudování startovacích bytů vychází ze schválené Strategie bydlení města Brna, která v cíli č. 2 – Podpora všech forem bytové výstavby – jako podcíl 6 zakotvila potřebu výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny. Řada měst v ČR má již pojem startovacího bydlení zaveden, má vybudovány startovací byty a schváleny specifické podmínky pro jejich obsazování a užívání např. města Hradec Králové, Olomouc, Strakonice, Mělník, Zlín , Nový Bydžov či některé městské části Prahy. Brno postupovalo po vzoru z Hradec Králové, které řešilo získání startovacích bytů nákupem budoucích novostaveb od stávajících investorů na území města.

Záměrem statutárního města Brna bylo získat do vlastnictví nemovitosti s byty (případně s garážemi či garážovými stáními) v novostavbách na území města Brna, budovaných soukromými stavebníky. Stavebník mohl nabídnout jednotlivé budoucí stavby před zahájením výstavby s pravomocným stavebním povolením nebo již rozestavěné stavby (prosté závazků). Předmětem dodávky bylo budoucí nabytí vlastnictví bytových domů – nemovitostí včetně pozemků zastavěných bytovým domem, případně pozemků souvisejících, tvořících se stavbou bytového domu jednotný funkční celek a stavební práce na dokončení rozestavěných staveb bytových domů nabytých na základě této veřejné zakázky městem.

Bytové jednotky měly být charakteru malometrážních bytů o velikosti 1+KK, 1+1, 2+kk, 2+1, podlahová plocha jednotlivých bytů v v rozmezí 30-60 m 2 (max. 20% bytů může být z dispozičních důvodů projektu menší či větší, a to max. o 20% stanovené velikosti). V rámci zadávací dokumentace byly stanoveny další podrobnosti zakázky.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání konaném dne 7. 3. 2011 posuzovalo výsledek zakázky a vybralo v rámci limitu zadaných nákladů jako nejvhodnější celkem 2 nabídky ( celkem obdrželo město 6 nabídek, ostatní nabídky byly ale vyřazeny z důvodů prokazatelného nesplnění zadaných podmínek zakázky). Obě vítězné nabídky, které jako jediné splnily všechny požadované náležitosti, jsou od firem, které v lokalitě Kamechy staví a prodávají byty do osobního vlastnictví (dále OV).

Dle nabídek volných bytů na internetu jsou ceny nabídnuté městu v průměru mírně pod tržními cenami, za které tyto společnosti v těchto lokalitách byty do OV prodávají. Jelikož se jednalo veřejnou soutěž, nebylo možné vyjednávat nějakou množstevní slevu. Město neprodává pozemky, aby je kupovalo zpět. V lokalitě Kamechy probíhají přeparcelace a následný doprodej pozemků města pod domy investorům.

Důvodem proč město zvolilo tuto formu zakázky bylo zejména výrazné zkrácení doby pořízení startovacích bytů, dokončení výstavby bylo plánované do 31.12.2012. Při realizaci tohoto záměru vlastní výstavbou na pozemcích města byl předpoklad dokončení cca 6/2014, tedy o 1 a půl roku později, příprava investice města s řešením územního a stavebního řízení a následné veřejné zakázky trvá cca 12 – 16 měsíců (navíc na většině lokalit se v poslední době investoři obvykle potýkají dlouhou dobu s nesouhlasy okolních vlastníků nemovitostí a dalších účastníků řízení).

Startovací byty nejsou určeny pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a sociálně slabé rodiny, ale pro mladé manžele, kteří mají zaměstnání a snahu nastartovat vývoj bydlení své rodiny směrem k budoucímu vlastnickému bydlení. Startovací byty mají být pořízeny pro mladé rodiny, které nemají kde bydlet a nemají dostatek finančních prostředků, aby si koupily byt ani aby si vzaly hypotéku. Právě tyto mladé perspektivní lidi je nutné nenechat odejít z města za levnějším bydlením mimo Brno, ale naopak umožnit jim zůstat v Brně a našetřit si na např. na základ pro hypotéku. Byty mají být placeny z Fondu bytové výstavby města Brna, ze kterého lze investovat zpět zase pouze do oblasti bydlení. Pro více informací a například vysvětlení termínu startovací byt prosím využijte webové stránky města Brna www.brno.cz.

Město Brno nemá dostatek volných bytů a k 1. 4. 2011 eviduje 3 771 žádostí o přidělení obecního bytu. Nově uvolněné byty městské části znovu obsazují dle pořadníků vedených na jednotlivých městských částech, tudíž tyto byty nemohou být jako byty startovací využity. Nové byty se staví v omezeném počtu, již se specifickým určením (v poslední době pouze jako byty v domech s pečovatelskou službou).

A závěrem pár informací k otázkám infrastruktury v dané lokalitě. Město Brno investovalo do lokality Kamechy téměř 90 mil. Kč k vybudování páteřní technické infrastruktury. Dále se významně podílelo i na budování další technické infrastruktury uvnitř lokality. Bez této investice by developeři nezahájily v lokalitě výstavbu, jelikož investice do technické infrastruktury byly velmi vysoké (jednalo se prakticky o zelenou louku).
Za Váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

*

Související

Roman Onderka hájí startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Zpráva o stavu bystrckých školek: Zabíjením dětí k prosperitě
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné

Roman Onderka hájí startovací byty

23. 4. 2011 v 10.27 • Témata: , , , , ,

Téměř dva měsíce čekala na odpověď primátora Onderky otázka R. Masigy. Ten se na „portálu primátora“ ptal, jaký je skutečný smysl magistrátního projektu tzv. startovacích bytů.

*

Pane Onderko, jaká je je vlastně motivace magistrátní koalice pro startovací byty? Kdybyste utratili 150 milionů za školky, získali byste kapacitu přes 350 míst (počítáno z kapacity a ceny právě stavěné školky na Kamechách v Bystrci). Pomohli byste tak zhruba 350 rodinám, které tu navíc bez všech pochybností jsou a po školkách volají. Takhle pomůžete (???) 84.

Logicky vzato vám o žádnou pomoc rodinám nejde. Proč startovací byty ano, ale na školky peníze nejsou?

84 rodin získá (?) startovací byty. V Brně je 400 tisíc obyvatel, asi 150 tisíc rodin. Šance na získání bytu je 0,056 %.

Primátore, jaký je skutečný smysl tohoto projektu?

R. Masiga, 9. 3. 2011

*

Vážený pane,

děkuji za Váš dotaz a pokusím se vám tuto nelehkou problematiku nastínit srozumitelných způsobem.

Záměr vybudování startovacích bytů vychází ze schválené Strategie bydlení města Brna, která jasně vymezila potřebu výstavby takovýchto bytů pro mladé rodiny.

Řada měst v ČR má již pojem startovacího bydlení zaveden, podporuje mladé rodiny v oblasti možností získání takového bydlení, má vybudovány startovací byty a schváleny specifické podmínky pro jejich obsazování a užívání (např. města Hradec Králové, Olomouc, Strakonice, Mělník, Zlín, některé městské části Prahy). Brno postupovalo po vzoru Hradec Králové, které řešilo získání startovacích bytů nákupem budoucích novostaveb od stávajících investorů na území města.

Smyslem projektu je tedy získat bydlení pro mladé perspektivní rodiny, které nemají kde bydlet a nemají dostatek peněz, aby si koupily byt ani aby si vzaly hypotéku. Právě tyto mladé perspektivní lidi je nutné nenechat odejít z města za levnějším bydlením mimo Brno a umožnit jim zůstat v Brně a našetřit si na např. na základ pro hypotéku, která jim umožní pořídit si vlastnické bydlení.

Startovací byty budou financovány z Fondu bytové výstavby města Brna, ze kterého lze investovat – a to je zásadní – zpět zase pouze do oblasti bydlení . Fond bydlení disponuje prostředky z privatizace bytového fondu a tyto prostředky se v souladu s jeho statusem musejí vrátit zpět do bydlení.

Pokud jde o umisťováním dětí do mateřských škol zejména v nově budovaných lokalitách bydlení, chtěl bych vás ujistit, že město Brno uvolnilo v uplynulých 2 letech mimořádně a na výjimku z Fondu bydlení celkem 99 mil. korun na budování nových kapacit MŠ a školských zařízení.

Roman Onderka, 21. 4. 2011

*

Související

Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Zpráva o stavu bystrckých školek: Zabíjením dětí k prosperitě
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné

Roman Onderka k nástavbám na Vondrákově

9. 3. 2011 v 16.25 • Témata: , , , , , , , , , ,

Primátor Roman Onderka odpověděl na dotaz dvou dam z Bystrce ohledně nástaveb na domech na Vondrákově ulici v Bystrci. I vy se můžete primátora zeptat, ať již na jeho osobních stránkách nebo na „portálu primátora„.

*

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás s dotazem, na nějž mi ani MČ Brno-Bystrc, ani Magistrát města Brna nedokázali uspokojivě odpovědět.

Bydlím v Bystrci, na Vondákové ulici v obecním bytě. Od roku 1997 si celý náš dům poměrně intenzivně dopisuje s výše jmenovanými ohledně možné privatizace našich bytů. Podávali jsme několik peticí, podepsaných všemi obyvateli našeho dvojdomu, všichni měli zájem o odkoupení svých bytů. Bývalé vedení naší radnice podávalo info velmi nejasné, prakticky jsme se nedozvěděli nic konkrétního ani o plánovaných nástavbách, ani o prodeji těchto bytů. Nehledě k tomu, že náš dům není ani zateplený, ani nemá vyměněná okna z důvodů prý „STOP STAVU“. Nájem máme samozřejmě čím dál vyšší a ztráty tepla jsou hodně výrazné, okna jsou ve strašném stavu.

Nakonec to dopadlo tak, že nástavbu bude k našemu zděšení provádět firma COOPTEL. Dodnes nemá vydáno stavební povolení, nikdo ze sousedních domů – z jedné strany jsou byty v OV, z druhé DB, nesouhlasil s nástavbou, tak to firma vyřešila zainteresováním nechvalně známého certifikátu autorizovaného inspektora. Vzpomeňme mimo jiné např. výstavbu bytových domů v Brně-Líšni na Horníkové ulici a mnoho dalších nejen v Brně.

Dle recenzí a poznatků nájemníků, kde již tato nástavba probíhá s tolika problémy a různými zdrženími, že jsme doopravdy šokováni tím, jak je možné aby tato firma dostala další zakázku od města. Bylo nám pouze sděleno touto firmou, že stavba by měla začít 3/2011.

K odprodeji bytů nám OPĚT nikdo není schopen nic říci. Je možné, aby nikdo z námi oslovených úředníků o tomhle problému NIC nevěděl a nebyl schopen nám srozumitelně odpovědět?

Veškerou komunikaci s ÚMČ i Magistrátem mohu doložit k nahlédnutí. Věřím, že Vy budete kompetentní k tomu, abyste nám dal požadované info.

Děkuji za odpověď.

Dagmar Pavlíková

Dobrý den,

obracíme se na Vás s touto prosbou. Bydlíme přes 35 let v obecním bytě na ul. Vondrákova 68 v Bystrci./ tento byt byl podnikový/ manžel pracoval ve slévárně v První brněnské strojírně. Začátkem roku 2007 jsem poslala dotaz p. místostarostovi Altmanovi , jak to bude s našimi byty, tak mi odpověděl , že se počítá s nástavbou a potom prodejem po jednotlivých bytech. , byla vybraná firma COOPTEL / to se nám moc nelíbí/ , ale co se dá dělat.

Nyní je r. 2011 a asi od 1.3 2011 začne nástavba.

Ale proč Vám píši. Máme strach , aby se situace nezměnila a byty nám neodprodali a zůstali jsme obecní. Čtyři roky si dopisujeme a tel. domlouváme je nám to přislíbeno, ale víte jak to je. U pana doktora Veselýho je celá dokumentace podpisů všech nájemníků, že máme zájem o privatizaci .Kdyby někdo nerozhodl o nástavbách tak již jsme mohli být privatizovany , barák by jsme měli opravený, jako vedle vchody 70,72 , kde ani nežádali , ale že omylem patřili pod město , tak ho mají odkoupený, / za pár korun / a opravený a nám z obce tvrdí , že jsme neměli zájem, což není pravda.Proto se na Vás obracím, jest- li nám někdo písemně potvrdí , že si budeme moci byty odkoupit. Pevně věřím , že nám v této situaci pomůžete, protože jsme z toho neš´tastný.

Předem moc děkuji.

Stanislava Pichalová

Vážené paní,

ve věci privatizace domů Vondrákova 66,68 a nástaveb na těchto domech Vám sděluji následující:

Zastupitelstvo města Brna rozdělilo v roce 2001 obecní bytové domy v Brně na ty, které budou připravovány k prodeji nájemcům, a na ty, které si město Brno hodlá ponechat ve vlastnictví nejméně po dobu 15 let. Vycházelo přitom především z návrhů jednotlivých městských částí. Domovní celek Vondrákova 66,68 je zařazen v seznamu domů, které si město Brno hodlá ponechat ve vlastnictví nejméně po dobu 15 let.
Požádá-li o přeřazení domu do prodeje nadpoloviční většina nájemců, volené orgány města tuto možnost projednají po té, co je zjištěno aktuální stanovisko k prodeji příslušné MČ.

Prostřednictvím vedoucího Bytového odboru MMB jsem prověřil na MČ Brno-Bystrc, že ve dnech 9.5.-25.5.2007 byl zveřejněn záměr MČ Brno-Bystrc poskytnout obecní panelové domy k výstavbě bytových jednotek formou nástavby. Společnost Cooptel stavební a.s. byla jedinou, která o vybudování nástaveb do svého vlastnictví na domech Vondrákova 66,68 projevila zájem. Dohoda o spolupráci při výstavbě bytů na těchto domech byla schválena ZMČ Brno-Bystrc dne 5.9.2007, k výstavbě by mělo dojít v tomto roce. Po vybudování jednotek do vlastnictví stavebníka, bude možno na základě žádosti nájemců projednat možnost zařazení ostatních jednotek v domě do prodeje a nabídnout je ke koupi jejich nájemcům. Protože domovní celek Vondrákova 66, 68 je svěřen do správy MČ Brno – Bystrc, je výše uvedený postup zcela v kompetenci i odpovědnosti městské části.

S pozdravem

Roman Onderka

Kritéria přijímání do mateřských škol – Roman Onderka odpovídá

8. 3. 2011 v 17.06 • Témata: , , , , , , , , , ,

Dobrý den,

ráda bych se vás zeptala na to, zda se zamýšlí změnit systém žádostí a kritérií pro přijímací řízení v mateřských školkách na území města Brna. Mě osobně se zdají být kritéria nespravedlivá a systém nesystémový hlavně v tom, že jsme jako rodiče nuceni dát si přihlášky do několika MŠ, abysme vůbec měli nějakou šanci a pak není žádný systém v tom, jak se dozví další školky informaci, že dítě bude chodit do jiné školky. Poté se vytvářejí zbytečné zkreslené informace o volných místech a stresové stavy pro rodiče.

Osobně jsem znepokojena kritérii, která jsou téměř pro všechny MČ stejná, prvním je věk dítěte a druhé je trvalé bydliště. Tak se děti matek, které jsou na mateřské dovolené s dítětem dostanou spíše do školky než děti, které přechází např. z jeslí. Je to systém „postavený na hlavu“, já jako pracující matka mám opět zůstat doma bez prostředků, protože jsem dítě do MŠ nedostala? K čemu tedy platím sociální pojištění? Děkuji za reakci.

Bauerová, 17.02.2011

Vážená paní,

děkuji Vám za Váš dotaz. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB se touto problematikou intenzivně zabývá. Z naší iniciativy již byl vytvořen program, který by zprůhlednil přijímací řízení dětí na MŠ pro rodiče, mateřské školy i městské části. V současné době probíhá připomínkovou fází ze strany městských částí tak, aby byl v souladu se všemi zákonnými předpisy (školský zákon, správní řád).

Bohužel na druhou část otázky nebudu mít uspokojivou odpověď. Z hlediska kritérií přijímání žáků do mateřských škol, které chceme v rámci Brna sjednotit, je nicméně věk a bydliště v každém případě prioritou, neboť všechna další kritéria jsou dle sdělení ombudsmana, který se touto věci zabýval, diskriminační. V mnohém máte pravdu, ale dikce zákona je jiná. Bližší informace obdržíte na odboru školství, tel. 542 172 100.

Roman Onderka, primátor
02.03.2011

Dotaz a odpověď jsme převzali z „portálu primátora„, webové stránky, kde můžete pokládat dotazy Romanu Onderkovi.

*

Související

Bystrcké školky užívají diskriminující přijímací kritéria
Žebětínská školka Žabka stanovila přijímací kritéria
Portál primátora otevřenost spíš jen předstírá

Jiří Altman: Otevřená odpověď na otevřený dopis

30. 9. 2010 v 21.04 • Témata: , , , ,

Miloš Kudera zaslal 30. srpna místostarostovi Bystrce PhDr. Jiřímu Altmanovi otevřený dopis. V něm formuloval devět otázek. Jiří Altman na ně v následujícím textu odpovídá. Odpověď je redakčně upravena, zejména jsou pro lepší srozumitelnost vsunuty do textu původní otázky. Původní podobu, přesně jak ji pan Altman poslal, si můžete stáhnout v PDF souboru.

*

Vážený pane Kudero,

usnadním Vám závazek, zveřejnit mou odpověď a udělám to sám, s využitím stránek Bystrčníku. Redakci Bystrčníku za tuto možnost předem děkuji.

Chtěl jsem původně komentovat způsob Vašeho kladení otázek. Je totiž nekorektní. Řada vašich vyjádření je ve skutečnosti tzv. logickými klamy. Těm, kteří neměli na vysoké formální logiku, doporučuji  Wikipedii. Je to poučné čtení a mnoho začínajících politiků jej jistě ocení. Zejména těch, kteří se řídí principem – účel světí prostředky.

Nebudu tedy Vaše jednotlivé „otázky“ a tvrzení rozebírat. Má odpověď by se změnila na obšírnou, formálně logickou analýzu Vašeho dopisu. Ať si to každý pro zajímavost udělá sám. Budu se snažit o stručnost. Tam, kde svá tvrzení ničím nedokládáte, budu postupovat stejně, ušetřím tak čas a zmenším na přiměřenou míru rozsah odpovědi.

Otázka č. 1

Proč se vyhýbáte komunikaci s občany? Na plenárních schůzích zastupitelstva vystupujete jen zřídka, na konkrétní dotazy občanů odpovídáte, pokud vůbec, nejasně a vyhýbavě. Při občanském styku mimo úřední akce odmítáte o otázkách, které se Vám z nějakého důvodu nelíbí, komunikovat úplně. Mám tomu rozumět tak, že občané se svými problémy a názory, pokud se odchylují od Vašich, pro Vás představují jen „obtížný hmyz“?

Odpověď

  • Při svém vstupu do komunální politiky (v r. 1998) jsem počítal s komunikací s občany. Bez komunikace s lidmi se nikdo politikem nestane. Dokonce jsem absolvoval kurz komunikace s veřejností (počítám, že asi jako jeden z mála bystrckých zastupitelů). Diplom z tohoto kurzu visí na stěně mé kanceláře. Před prací na radnici jsem osm let pracoval jako speciální pedagog s mladými lidmi s postižením. Poslední roky jako vedoucí cca třicetičlenného kolektivu pedagogů a provozních pracovníků. Jako speciální pedagog jsem byl rovněž na komunikaci připravován, a to i na specifické formy komunikace s mentálně, smyslově či tělesně postiženými lidmi. Komunikace a vnímání druhých je vlastně má profese i život.
  • Na zasedáních zastupitelstva vystupuji poměrně často, na konkrétní dotazy občanů odpovídám vždy, jasně a přímo. Při „občanském styku mimo úřední akce“ – zhruba odhaduji rozsah tohoto pojmu, nerozlišuji otázky na ty, které se mi líbí a které ne, a nikdy neodmítám odpovídat. Výjimkou je, když mi někdo křičí své dotazy ze vzdálenosti 30 cm přímo do tváře – takové jednání nepovažuji za komunikaci, ale za agresi.

Otázka č. 2

Jaké důvody Vás vedly k tomu, že jste tento svůj původní a jistě spontánní názor (zachovat zeleň na celé ploše Horního náměstí), který s Vámi sdílela velká většina Vašich blízkých spoluobčanů, změnil o celých 180 stupňů, když jste hlasoval pro realizaci obřího polyfunkčního centra, tak, jak je navrhovala ve své studii firma Outulný? Nesouvisela tato Vaše proměna s okolností, že si stavíte rodinný dům jinde v klidném místě, kde Vám žádné ohrožení komfortu bydlení ze strany developerů nehrozí?

Odpověď

Nebudu se vyjadřovat k Vašim domnělým „citacím“ a interpretacím mých vlastních názorů. Své názory raději vyjádřím sám, myslím, že jako jejich nositel mám na to přednostní právo. Byl jsem to já, kdo zjistil, že je územním plánem na tzv. Horním náměstí v roce 2002 neoprávněně manipulováno, rovněž tak jsem osobně předložil radě a prosadil usnesení, které této manipulaci zabránily a vedly v konečném důsledku k otevření otázky změny územního plánu v této oblasti.

Cesta k úplné zástavbě „Horního náměstí“ byla otevřena dokonce ještě dříve – cca. v roce 1995, ze kterého pochází urbanistický plán zástavby HN, který jsem si v roce 2002 nechal ukázat, a který je na stavebním odboru určitě archivován – vřele doporučuji. Ve srovnání s ním je jakýkoliv pozdější záměr pouze lipový čaj.

Do Bystrckých novin jsem postupně napsal tři články na téma Horní náměstí. První poukázal na problém a popsal jej, na něj pak navazovalo mé osobní upozornění občanským aktivistům i osobní jednání s investorem, které mělo hlavní cíl – upozornit na nesprávnost postupu. Investor se pod tlakem doloženého porušení pravidel města Brna a obav z rodící se občanské iniciativy, svého záměru vzdal.

Následovalo jednání zastupitelstva MČ, které v konečném důsledku přijalo rozhodnutí o změně územního plánu na rozdělené ploše HN. Tuto věc jsem ve svém druhém článku dosti přesně popsal s tím, že stavbu supermarketu s rozsáhlým (vnějším) parkovištěm již nové parametry plochy neumožňují – tato má vyjádření začala být později zkreslována bez ohledu na to, že jsem napsal i článek třetí, ve kterém jsem s maximální přesností z textové části územního plánu vypsal, co na ploše SJV může být postaveno. Zde bych spíše vytkl dnešním/tehdejším aktivistům, že na mé přesné informace následně nijak nereagovali a vzbudili tím dojem akceptace finální podoby územního plánu. Tento plán pak platil sedm let a platí dodnes, a není naprosto nic divného ani korupčního na tom, že se našel investor, který chtěl v souladu s ním investovat – na to přeci územní plány jsou. Snahy tento plán změnit ze strany opozičních stran až do objevení investora rozhodně žádné nebyly, ačkoliv všem byl stav ÚP na Horním náměstí přesně znám.

Podtrhuji okolnost, že žádná jiná politická strana v Bystrci včetně strany Zelených, nesehrála takovou roli, mám právo říci přímo rozhodující, v odvrácení komplexní zastavěnosti plochy Horního náměstí jako radní za ČSSD podporující mé úsilí. Všichni, kteří se připojili k iniciativě, tak učinili poté, co byly manipulace odhaleny, napadeny a základní návrhy podány.

První návrh nového investora obsahoval lehce zastřešené vnější parkovací plochy pro supermarket, čímž byly obcházeny parametry ÚP, na jednání rady jsem na to upozornil a návrh byl radou vrácen. Poslední návrh rozdělil jeden supermarket do dvou pater budovy a parkoviště pro něj situoval do objektu. Podle stanoviska stavebního úřadu byl územní plán dodržen. Rada pak hlasovala podle platného ÚP a platného usnesení zastupitelstva. S jednou zcela nadstandardní výjimkou – platnost svého usnesení podmínila souhlasem zastupitelstva městské části. V tomto okamžiku měla rada nesporné právo souhlas s prodejem pozemků dát rovnou městu Brnu. Svým krokem dobrovolně vystavila znovu celý záměr posouzení všech zastupitelů včetně opozičních a rovněž veřejnosti – jednání zastupitelstva jsou na rozdíl od jednání rady vždy veřejná. Kdo by chtěl tvrdit, že tento krok nebyl demokratický a vstřícný k veřejnosti, lže. Proč se poté šíření informace ujal Ing. Kuchař a ne někdo ze zastupitelů opozice, kteří měli materiály předem, na to si musí odpovědět každý sám.

Takže žádná změna názoru o 180 stupňů se nekonala, jsem zastupitelem a místostarostou a jako takový se řídím platným územním plánem a platnými usneseními zastupitelstva, nejsem členem nezávislého občanského sdružení. Pokud vidím nepravost, upozorním na ni, když se neřeší, požádám o pomoc veřejnosti.

Anketa prováděná zainteresovanou stranou nemá dostatečnou vypovídací schopnost, z hlediska sociologického je to spíše doplňkový nástroj. Jediný objektivní způsob je nezávislý sociologický průzkum (ne vlastní šetření – nezávislé sociologické šetření). Toto stanovisko jsem zastával po celou dobu a veřejně, takže nechápu, co Vám na tom stále není jasné.

Otázka č. 3

Z jakého důvodu většinové koaliční uskupení v bystrckém zastupitelstvu nerespektovalo ani závěry svého oficiálního šetření (= anketa radnice k Hornímu náměstí z počátku roku 2009), ve kterém se velká většina občanů opět, už potřetí, vyslovila pro alternativu parku (zeleně) v prostoru Horního náměstí a proti navrhované stavbě? Proč jste investovali peníze daňových poplatníků do projektu, jehož závěry jste zřejmě už předem nemínili respektovat?

Odpověď

Koaliční uskupení respektovalo závěry nezávislého šetření (opakuji nezávislého, ne svého) a podpořilo zpětvzetí usnesení zastupitelstva o podpoře záměru. Jestli se někomu zdá toto málo a chtěl by, aby formulace důvodu, proč se tak stalo, byla jiná než je (souhlasím, že je neobratná a kostrbatá), tak je mimo realitu. Nejlepší usnesení je vždy takové, které najde většinu a splní potřebný účel. I když to ve zdůvodnění usnesení řečeno není, tak sociologický průzkum měl rozhodující vliv. Anketu prováděnou zainteresovanou stranou by bylo možno zpochybnit tehdy i v budoucnu. Nezávislý sociologický průzkum ne.

Otázka č. 4

Můžete, prosím, explicitně vyjádřit svůj názor na spontánní občanské iniciativy jako takové? Do jaké míry se ztotožňujete s citovaným označením Vaší kolegyně (= jedna ze zastupitelek řekla o občanech, kteří přišli na jednání , že jsou „nahnaní křiklouni“) které silně připomíná slovník představitelů minulého režimu?

Odpověď

Jaký je můj postoj k občanským aktivitám je snad i nezasvěcenému ze všeho předchozího dostatečně zřejmé. Občanské iniciativy mají svou roli, Zastupitelstvo má svou roli, Rada také svou. Svou roli má koalice, svou roli má opozice. Nakolik kdo svou roli plní dobře si lidé odpovídají ve volbách. V Bystrci je výraznější role občanských iniciativ, protože opoziční strany svou úlohu dlouhodobě neplní. Opozice je důležitá i pro „vládnoucí strany“, tvoří korektiv, upozorňuje. V Bystrci se opoziční strany probouzí ze zimního spánku vždy jen měsíc před volbami a jejich podíl na nastolování problémů je minimální. Stačí si udělat přehled opozičních návrhů na usnesení Zastupitelstva MČ za posledních dvanáct let. Bída. Občanské iniciativy je v tom částečně nahrazují.

K vyjádření kolegyně neřeknu nic, mé pozornosti uniklo a z Vaší citace vycházet nemohu.

Otázka č. 5

Dokázal byste jmenovat alespoň jeden problém, kdy se názory levice a pravice v Bystrci střetly, a jak byl tento střet vyřešen? Neobáváte se, že kvůli faktické nerozlišitelnosti v chování obou formálně protikladných stran budou obě z tohoto důvodu neatraktivní a tudíž v nastávajících komunálních volbách nevolitelné?

Odpověď

Velká koalice je, podle mne, něco jiného – v bystrcké koalici byly od roku 1998 různé strany. 1998 –2002: KDU-ČSL, SNK-ED, ODS, ČSSD, 2002 – 2006: SNK-ED, ODS, ČSSD, 2006 – 2010: SNK-ED, ODS, ČSSD. Poprvé ve Vašem podání to vidím takhle vztaženo na městskou část či obec. Jinak – Vaše formulace jsou opět ukázkovým příkladem logického klamu, tuto věc ponechávám samostudiu, jen připomínám odkaz na Wikipedii.

Obecní poměry neposkytují příliš příležitostí pro střety levých a pravých postojů, tak jak je vidíme na vyšší politické úrovni. Otázkami tohoto typu může být stanovení nájemného v obecních bytech, přístup k privatizaci obecních bytů, finanční podpora neziskového sektoru. Sociální oblast je financována a řešena z úrovně města Brna.

  • nájemné je v Bystrci jedno z nejnižších v Brně, zdaleka nevyužíváme možného deregulačního stropu (od 1. 1. 1011 bude 49,00 Kč)
  • byty jsou privatizovány výlučně dobrovolně, na základě projeveného zájmu občanů, dostatečný počet bytů je ponecháván ve vlastnictví obecním, pravidla přidělování bytů jsou nastavena ve prospěch rodin s dětmi a sociálně slabších
  • neziskové organizace pracující s mládeží jsou každoročně podporovány (mohly by být více a širší okruh

Z toho, jak jsou řešeny tyto otázky, si můžete odvodit, jaký je vektor pravého a levého působení. Vše ostatní jsou věci čistě komunální, ve kterých je spousta střetů, ale nejsou svým charakterem pravé či levé

Otázka č. 6

Co na tyto názory Vašeho stranického kolegy (Jiří Dienstbier ml.: „…přednost dostane ochrana zeleně před developerskými projekty, územní plán musí sloužit jako nástroj pro rozvoj kvality života, a ne na podporu developerů.“) říkáte? Domníváte se, že by měla být politika ČSSD v republice v základních otázkách jednotná, nebo máte názor opačný, tedy „každá ves jiný pes“?

Odpověď

Co říká můj stranický kolega Dienstbier mladší nevím, neměl jsem čas se o to zajímat a časopis Respekt nečtu, takže se k tomu vyjádřit nemohu. Politika ČSSD je jednotná, je zaměřena především na solidaritu mezi lidmi – mezigenerační solidaritu, solidární zdravotní péči a přístup ke vzdělání, solidární sociální systém. Politika ČSSD spoluvytváří to, čemu se říká sociální stát. Stará se o to, aby ze společnosti nevymizel lidský rozměr, aby se z nás nestala smečka rvoucí se navzájem o zbytky z kořisti dravců. Na rozdíl od téměř jediné pravicové strany Zelených v Evropě neopustila nikdy princip trvalé udržitelnosti sociálních vztahů. O tom by mohl mnohem víc vyprávět můj osobní kamarád prof. Jan Keller, se kterým jsem na toto téma strávil nejeden večer.

Toto Vaše níže uvedené tvrzení, ačkoliv není otázkou, ponechávám úmyslně ve své odpovědi pro čtenáře jako příklad Vaší argumentace. Pane Kudero – zájmy občanů opravdu nejsou valašský frgál. Oprávněné komunální zájmy občanů je nutno se snažit uspokojit a otázka většinových či menšinových zájmů musí být posuzována vždy v kontextu konkrétního problému, žádný abstrakt z toho nevytvoříte. Koho tím prosím myslíte, když píšete, domníváme se v množném čísle?

Otázka č. 7

Domníváme se, že zastupitelé mají realizovat (pokud jim v tom nebrání přesvědčivě argumentované vyšší, nadregionální zájmy) většinová přání svých obyvatel, přičemž oprávněné potřeby menšinové by mohly být podle možností uspokojeny pouze adekvátním, tedy proporčním dílem.“

Souhlasíte s tímto názorem, nebo se domníváte, že občané jsou tak hloupí, že vlastně nevědí co chtějí a vy, (dočasní) vlastníci rozhodujících postů, máte právo silově prosadit svoji představu, svoji „vyšší vůli“, proti zájmům většiny občanů (s pokryteckým odvoláním se na menšinu)? Nebo jinak: Jste pro uplatňování jednoduché legality v rozhodování při současném ignorování jeho legitimity?

Odpověď

Velice se omlouvám, ale při nejlepší vůli na Vaši otázku č. 7 nedokážu odpovědět – potřeboval bych k tomu buď tři panáky, nebo studium pojmů legalita a legitimita a jejich vztahu. První mi nechutná a na druhé nemám čas. Snad jen, že si nemyslím, že jsou občané hloupí (většina) a že si myslím, že většinou vědí, co chtějí. O firmě Outulný toho moc nevím, městská část nevedla výběrové řízení, ve kterém by vyhrála tato firma a ani aktuálně neprobíhá tendr, ve kterém by se účastnila. Zákon o zadávání veřejných zakázek pamatuje na firmy, které se diskvalifikovaly pro veřejné zakázky prokázanými úplatky a při každém výběrovém řízení se tato věc dokládá jako základní kvalifikační předpoklad. Není to však a nemůže to být na základě mediálním, ale na základě soudního rozhodnutí. Jestli si náhodou nezaměňujete investiční záměr nějaké firmy a veřejnou zakázku obce, to je zásadní rozdíl.

Otázka č. 8

Překvapuje Vás, že vytrvalé prosazování investičního záměru firmy Outulný na Horním náměstí bystrckým zastupitelstvem vyvolává u mnoha občanů podezření na podobné korupční praktiky i v Bystrci?

Odpověď

Že by bystrcké Zastupitelstvo vytrvale prosazovalo investiční záměr firmy Outulný na Horním náměstí je holý nesmysl. Určitě by s Vámi nesouhlasili i zastupitelé za KSČM, KDU-ČSL, stranu Zelených (ti jsou také Zastupitelstvo).

Zdá se, že stále ještě nerozumíte samotné otázce investice na Horním náměstí. Rada městské části, resp. Zastupitelstvo může dát souhlas se záměrem či nikoliv, ale především je na ní dát případný souhlas s prodejem pozemků města. Majetkový odbor Magistrátu města Brna pak prodej připraví a volené orgány města Brna podle své kompetence a vlastní vůle rozhodnou.

Pokud máte podezření na korupci v Bystrci, podejte prosím trestní oznámení. Nebo úplně stačí napsat o svém podezření na Městské či Krajské státní zastupitelství v Brně, tyto orgány jsou povinny samy zahájit ve věci řízení. V tomto může poradit pan Ing. Kuchař, už to udělal nejméně čtyřikrát.

Otázka č. 9

Jakým způsobem hodláte s tímto údajným novým záměrem seznámit občany, kterých se stavba bude bezprostředně dotýkat? Máte v úmyslu poznat jejich mínění a toto mínění pak prosazovat? Jak hodláte zabezpečit, aby případný kompromis byl ze strany developera také závazně dodržen?

Odpověď

O záměru na menší, či jiný objekt na Horním náměstí vím jen to, co zveřejnil Bystrčník z jednání členů občanského sdružení. Předpokládám, že nově zvolená Rada MČ bude natolik demokratická jako dosavadní a předloží záměr k posouzení na vždy veřejném jednání Zastupitelstva městské části.

S pozdravem

PhDr. Jiří Altman
V Brně dne 30. září 2010

*

Související

Doktor Altman je tajemný člověk
Miloš Kudera: Otevřený dopis PhDr. Jiřímu Altmanovi