Příspěvky se štítkem ‚odměny’

Karel Kašpárek: Ledy se pohly… a ryba smrdí dál

30. 6. 2016 v 16.31 • Témata: , , ,

Navazuji na svůj článek  z konce loňského roku uveřejněný v Bystrčníku; zabýval jsem se v něm drastickým, těžko zdůvodnitelným rozdílem v odměňování členů komisí zastupitelstva. Ti členové komisí, kteří jsou zároveň zastupiteli, pobírají pětinásobek odměny oproti těm, kdo v zastupitelstvu nesedí.

Po jeho zveřejnění  jsem absolvoval několik mailů i rozhovorů s koaličními zastupiteli. Dozvěděl jsem se, že:  v tomto volebním období je největší množství členů Komisí z řad nezastupitelů (k čemu by byly komise a výbory složené pouze ze zastupitelů – že by jakési paralelní zastupitelstvo?), pokud by nezastupitelé měli stejné odměny jako zastupitelé, došlo by k zásadnímu zásahu do rozpočtu obce. Nezastupitelům z naší strany to až na jednu výjimku nevadí, naše strana by souhlasila s odměňováním závislém na aktivitě a účasti na jednání komisí a výborů…

Co ovšem bylo nejzajímavější a nejlépe vypovídá o stavu věci bylo to, že všechna vstřícnost končila ve chvíli, kdy jsem dotyčným navrhl, aby se odměna zastupitelů snížila na úroveň nás nezastupitelů, čímž bychom určitě rozpočet Bystrce nenabourali.

Na zasedání zastupitelstva letos v únoru pak zastupitelé projevili dobrou vůli a schválili navýšení  roční odměny pro nezastupitele z částky 1700 Kč hrubého na 2400 Kč (což představuje snížení rozdílu mezi zastupitelem a nezastupitelem z čísla 5× na cca 3×). Ledy se tedy pohly a…

Nepřipomíná Vám to něco? Mně ano. Před časem totiž naši poslanci parlamentu vykoukli ze své bubliny a v rámci blížících se voleb vytáhli nápad  proplácet plátcům zdravotního pojištění i  první 3 dny nemocenské . Hluboce se zamysleli… a pak se zhrozili, jaký by to mělo dopad na státní rozpočet.

A tak některé napadlo, že by šlo přesto získat body do voleb a totéž udělat na úkor někoho jiného (zaměstnavatele)  a uzákonit povinné tři tzv. sick days (některé firmy tuto vymoženost  poskytují). Ale to již přispěchali jiní poslanci – ochránci svobodného podnikání ( a hlavně svého byznysu) a tuto možnost razantně odmítli. (Po pravdě to blbost je – proč by za stát měly toto řešit soukromé firmy?)  A pak už bylo tichoučko. Jen jeden z diskutujích pod článkem na iDnesu trefně poznamenal:  škoda jen, že si nevzpomněli, že každou svoji rýmičku, kvůli níž se omlouvají, mají placenou 100% platu  od prvního dne a nenapadlo je vrátit se na úroveň nás obyčejných.

A nyní musím zmínit citát z knihy, na níž vyrostla naše euro-americká civilizace a její hodnoty : Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci (LK16,1-13).

Lze se pak divit, když místní radní hlasuje proti vyvěšení tibetské vlajky ( jako symbolu nesouhlasu s bezprávím) se zdůvodněním :  pro Bystrc to není výhodné a o pár týdnů později souhlasí s vyvěšením černé vlajky ve spojitosti s atentáty v Bruselu – v čem to bylo prosím pane radní tentokrát výhodné?

Lze se divit, když místo, na nějž je vyhlášeno výběrové řízení, je obsazeno už před termínem jeho konání někým, kdo se ho ani formálně nezúčastnil? Lze se divit, že jeden radní a jeden zastupitel ani 2 roky po volbách nemají na stránkách radnice na sebe kontakt (oni asi nikoho nezastupují), zatímco při položení obyčejného dotazu jste lustrováni aniž byste věděli, kde a kdo  údaje o vašem telefonním čísle a mailu uchovává?  Lze se divit, že někteří naši zastupitelé vlastně ani v Bystrci nebydlí nebo jiní „směroplatně“ hlasují aniž by do některých  částí Bystrce kdy zavítali?

Navzdory krásné letní dny plné radosti přeje

Karel Kašpárek

Související

Karel Kašpárek: Odkud smrdí ryba v Bystrci?

Karel Kašpárek: Odkud smrdí ryba v Bystrci?

30. 11. 2015 v 10.04 • Témata: , , ,

Začátkem tohoto roku jsem byl radou městské části jmenován členem komise kulturní a letopisecké.

Kultura mě vždy bavila a tak jsem si sliboval možnost vidět pod pokličku “jak se kulturní dění v Bystrci vaří”, možnost alespoň malinko do toho mluvit a třebas i s nějakým nápadem přijít. Po půlroce zkušeností – a ne vždy pozitivních – jsem radě předložil několik pidi-podnětů k lepšímu fungování komisí (odměňovat členy jen za jednání, kterých se účastní; možnost usnášet se i v případě dlouhodobé neúčasti některých členů díky níž je komise podle stávajících pravidel neusnášeníschopná; zajistit, aby žádná strana/hnutí nemělo více jak jednoho člena).

Pravda, jako nestraník neznalý správných politických postupů a právních kliček, jsem svoje návrhy s jednotlivými stranami nepředjednal a ani subjekt, který mě do komise navrhl, neloboval u ostatních a nepokoušel se “vyměnit něco za něco”. A tak byly moje návrhy radou en bloc odmítnuty s konstatováním, že současný způsob fungování je dobrý ba přímo vynikající, byť někteří z takto hlasujících v soukromých mailech psali, že by si nějaké změny představit uměli a ne se vším jsou spokojeni. No budiž.

Daleko větším překvapením, které z korespondence vyplynulo, však bylo zjištění, že našimi politiky schválený zákon o obcích hovoří o povinnosti vyplácet odměny zastupitelům do těchto komisí jmenovaných, zatímco o nezastupitelích nemluví vůbec. A tak se iluze o kultuře změnily opět v pouhopouhé počty. Ve světle poznání, že zastupitel bere za svoje jmenování členem komise 500 až 800 Kč měsíčně (a to i o prázdninách, kdy se třeba naše komise obvykle neschází), dnes už chápu, proč někteří “stíhají” i tři až čtyři komise či výbory měsíčně a proč není správné odměnu zastupitele vázat na účast.

A jak jsou na tom nezastupitelé? Ti jsou v komisích z vlastního zájmu a nadšení a také si něco zaslouží. Kolik, respektive strop, ovšem určí ti, kteří to mají ze zákona tzv. “jisté”, a předseda komise (v tomto období vždy zastupitel) pak v závislosti na docházce a aktivitě konkrétní částku konkrétnímu členu-nezastupiteli navrhne. Mometálně prý zastupitelé mluví a jednají o maximu 170 Kč za měsíc (bez prázdnin!). A tak tu máme zcela oficiálně občany dvou kategorií: jedny privilegované a pak ty ostatní. Jedni dostanou vždy svoje bez ohledu na docházku a aktivitu a u druhých se totéž zvažuje a hodnotí, aby pak dostali zlomek.

Ano, už slyším námitky našich zastupitelů, že oni zákon o obcích neschvalovali. Jenže většina z nich se během předvolební kampaně vezla a těžila z kampaní, reklam a vystoupení svých stran na celostátní úrovni. A na otázku, zda toto dělení občanů v rámci svých stranických hierarchií připomínkovali nebo dokonce odmítli, raději ani neodpoví. Ostatně odpověď na dvě písmena si není těžké domyslet.

Můžeme se pak ale divit, že někdo nosí v krabici s vínem sedm milionů, jiný i v narkóze pracuje a bere plat, další jako člen dozorčí rady Sazky inkasuje 900 tisíc ročně a jiný stíhá 20-30 funkcí, když naši přátelé, známí, sousedé, se kterými se známe a zdravíme, a především zastupitelé (oni nás dobrovolně zastupují!!!) se v rámci svých možností chovají podobně?

A tak nezbývá než konstatovat, že ani naši bystrčtí kapříci si svůj – byť malý – rybníček nevypustí a ryba v Bystrci smrdí od ocasu. A až budete omračovat paličkou svého letošního kapříka, vzpomeňte s láskou na zastupitele, které jsme si zvolili. Nejspíš by jim lehké klepnutí do čela v rámci letošních vánoc náramně prospělo!

P.S.

  • Tento článek neprošel hlasováním komise Bystrckých novin ( především zásluhou členů – zastupitelů ) a nebude tedy v BN zveřejněn.
  • Problematika odměn zastupitelů versus nezastupitelů se objevila na Bystrčníku už v roce 2012 aniž by se od té doby cokoliv změnilo [1, 2].
  • K problematice se vyjadřoval i tehdejší a současný člen koalice. Nadpis jeho příspěvku bych si dovolil parafrázovat na Do komisí se zastupitelé nejmenují kvůli docházce.
  • Podle nejnovějších informací někteří zastupitelé považují odměny v komisích za oprávněný a zasloužený doplatek své časově náročné práci neodpovídajících odměn za funkci zastupitele, do které šli dobrovolně – aspoň doufám 😉

Karel Kašpárek

Související

Vladimír Tomsa: Peníze pro komise získejme zrušením funkce místostarosty
Komise: Odpovídá Vladimír Vetchý
Pavel Šoba: Prý jsem jediný, kdo se o odměnu zajímá
Jan Hlaváček: Kdo chce kvalitní práci, musí si ji zaplatit
Věra Blažejovská: Komise vynáší 28 korun na hodinu
Tomáš Přibyl: Komise? Ruka ruku myje
Tomáš Přibislavský: Do komisí se nechodí kvůli zisku
Redakční rada: 784 korun měsíčně

Vladimír Tomsa: Peníze pro komise získejme zrušením funkce místostarosty

21. 5. 2012 v 12.31 • Témata: , , , , ,

Komise jsou poradní orgány rady městské části. Stávající způsob financování jejich členů vyvolává řadu otázek. K tématu se vyjádřili Tomáš Přibyl, člen komise kulturní a letopisecké, Věra Blažejovská, pracující v majetkové a bytové komisi bystrcké rady, svůj názor na fungování komisí vyjádřil i Jan Hlaváček, koordinátor bystrcké pobočky Strany svobodných občanů. Nespokojenost se současným uspořádáním projevil bývalý předseda redakční rady Bystrckých novin Pavel Šoba a názorem přispěl do diskuze i starosta Bystrce Vladimír Vetchý (ČSSD).

Nyní na otázky k fungování komisí odpoví zastupitel Vladimír Tomsa (KSČM).

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Tomso. Co si myslíte o rozdílu mezi odměňováním zastupitelů a ostatních členů komisí? Je podle vás současný stav v pořádku? Pokud ano, čím zdůvodňujete to, že za stejnou práci (je opravdu stejná?) dostane zastupitel zhruba pětinásobek odměny občana?

Vladimír Tomsa: Podle mě není v pořádku, že odměny zastupitelů a ostatních členů není stejné. Svůj názor jsem již prezentoval na jednání zastupitelstva v minulosti.

Pokud si myslíte, že by se s rozdílem v odměňování něco dělat mělo, co by podle vás bylo nejlepší?

Odměny zastupitelů bych ponechal dle současných předpisů (v Bystrci máme stejně již úpravu). Možná by  mohlo dojít i k mírnému poklesu.

Vyrovnání odměn by pak znamenalo vzít další peníze z rozpočtu. Odkud? Kde byste ubral?

Částka pro zvýšení by mohla pocházet mimo jiné i z toho, že by byla zrušena minimálně jedna funkce neuvolněného místostarosty (tento můj požadavek je dlouhodobý).

To by náklady na dorovnání odměn skutečně přinejmenším zčásti pokrylo. Existuje i návrh zrušit odměny za členství v komisích docela. Je to podle vás rozumné?

Ne! Pokud člověk chce pracovat v komisi zodpovědně tak tomu musí věnovat čas a v některých případech má i nějaké náklady a tak si alespoň nějakou odměnu zaslouží.

Tomáš Přibyl se domnívá, že by zastupitelé měli být vůbec z členství v komisích vyloučeni, protože „radí sami sobě“. Svůj vlastní názor, prezentovaný v komisi, použijí v argumentaci jako „stanovisko komise“ a tím mu dodají zdání rozhodnutí nezávislých odborníků. Myslíte si, že je to správný pohled a proč?

Podle mě není.  Vyloučení by odporovalo i předpisům, které s členstvím zastupitelů počítá. Navíc se může jednat o skutečné odborníky. Také je tímto způsobem zajištěna příprava podkladů pro další projednávání.

*

Ke stažení

Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Lidé v komisích RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLS)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLSX)

Související

Komise: Odpovídá Vladimír Vetchý
Pavel Šoba: Prý jsem jediný, kdo se o odměnu zajímá
Jan Hlaváček: Kdo chce kvalitní práci, musí si ji zaplatit
Věra Blažejovská: Komise vynáší 28 korun na hodinu
Tomáš Přibyl: Komise? Ruka ruku myje
Redakční rada: 784 korun měsíčně (aktualizováno)

Komise: Odpovídá Vladimír Vetchý

19. 5. 2012 v 15.05 • Témata: , , , , ,

Komise jsou poradním orgánem rady městské části. V Bystrci je jich devět, nabízejí pozice pro 67 lidí. Ti jsou za svou práci odměňováni, ne však všichni stejně. Zatímco zastupitel, je-li členem komise, dostane něco přes devět tisíc korun ročně, nezastupitel žádnou pevnou sumu stanovenou nemá. Reálně si může „vydělat“ prací v komisi něco kolem dvou tisíc za rok, většinou méně. Je to tak v pořádku a pokud ne, jak to řešit? Mají vůbec v komisích zastupitelé být?

Na otázky k tématu odpověděli postupně Tomáš Přibyl, člen komise kulturní a letopisecké, Věra Blažejovská, která pracuje v majetkové a bytové komisi bystrcké rady, svůj názor na fungování komisí vyjádřil i Jan Hlaváček, koordinátor bystrcké pobočky Strany svobodných občanů i bývalý předseda redakční rady Bystrckých novin Pavel Šoba. Závěrečné slovo patří starostovi Bystrce Vladimíru  Vetchému (ČSSD).

*

Komise Rady městské části Brno-Bystrc (Rada) zřizuje Rada na základě zákona o obcích, kde v § 102, odst. 2 písmena h) je uvedeno, že „Radě obce je vyhrazeno zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce (dále jen „komise“), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy“.

Komise se řídí Statutem komisí a náplní práce schválenými Radou. Ze statutu vyplývá, že komise plní úkoly Rady, prioritně navrhuje řešení bodů Programového prohlášení Rady týkající se oblasti její působnosti a iniciativně se vyjadřují v oblastech daných náplní činností.

Ve všech komisích mají své členy všechny politické subjekty zastoupené v Zastupitelstvu MČ (ZMČ). Je na nich, zda delegují zastupitele nebo jiného svého člena či příznivce. Výjimkou je komise Rada bystrckých škol. Zde jsou členy výlučně ředitelé školských zařízení a člen vedení, pověřený řízením oblasti školství. Tato komise odměny nedostává.

Na základě mého návrhu jsou všem členům ZMČ poskytovány kompletní materiály jednotlivých zasedání Rady. Důvodem je, aby se opoziční subjekty mohly prostřednictvím svých zástupců v komisích vyjádřit k projednávaným materiálům, ať už jsou předkládané do Rady nebo prostřednictvím Rady do ZMČ. Pro zastupitele z toho vyplývá i jeho zodpovědnost za případné rozhodování na Radě nebo v Zastupitelstvu. V tom vidím podstatný rozdíl v postavení a úloze člena resp. nečlena ZMČ.

Podobně jsou zřizovány výbory ZMČ, které ve své činnosti odpovídají Zastupitelstvu a řídí se Statutem výboru Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc.

Co se týká odměňování: Neuvolnění členové Zastupitelstva jsou odměňovaní podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. S přihlédnutím na předpokládané vytížení a finanční možnosti dostává předseda výboru nebo komise Rady odměnu ve výši 100 %, člen výboru nebo komise 50 % maximální možné hranice dané aktuálně platným příslušným právním předpisem.

Odměny nečlenům Zastupitelstva stanovuje v případě komise Rada (§ 102 Zákona o obcích), v případě výboru ZMČ (§ 84 Zákona o obcích) a je vyplácena na konci roku.

Diskutovali jsme i otázku rozdílu v odměňování. Vzhledem ke stavu a možnostem rozpočtu roku 2011 rozhodla Rada i Zastupitelstvo vyplatit odměnu v průměru 2 tisíce na člena komise nebo výboru a 4 tisíce na předsedu komise nebo výboru. Otázka odměny jednotlivých nečlenů Zastupitelstva v komisích a výborech za rok 2012 se bude řešit v druhém pololetí 2012. Podle mne by se měly odměny vyplácet s přihlédnutím na přínos jednotlivých členů komisí a výborů. Nejedná se při tom pouze o docházku na zasedání, ale především o kvalitní přípravu spojenou případně i s přípravou materiálů, místním šetřením, spolupráci s odbory ÚMČ apod. V každém případě jsem přesvědčen, že za odvedenou práci je třeba odměnu stanovit.

K dotazu, zda by zastupitelé měli být vůbec z členství v komisích vyloučeni. Z výše uvedeného vyplývá, že komise jako poradní orgány Rady a Zastupitelstva umožňují všem politickým subjektům zvoleným do Zastupitelstva podílet se na přípravě materiálů předkládaných Radě a Zastupitelstvu. Je na nich, jaké své zástupce navrhnou. Tedy zástupce závislé na vůli těchto subjektů.

Na druhé straně, jak jsem slíbil při svém zvolení, všechny záměry zásadních investičních akcí, týkajících se Bystrce, budou projednány nejen v příslušných výborech a komisích, Radě a Zastupitelstvu, ale i na veřejných projednáních s občany, tedy i s dalšími nezávislými odborníky.

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta MČ Brno-Bystrc

Ke stažení

Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Lidé v komisích RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLS)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLSX)

Související

Pavel Šoba: Prý jsem jediný, kdo se o odměnu zajímá
Jan Hlaváček: Kdo chce kvalitní práci, musí si ji zaplatit
Věra Blažejovská: Komise vynáší 28 korun na hodinu
Tomáš Přibyl: Komise? Ruka ruku myje
Redakční rada: 784 korun měsíčně (aktualizováno)

Pavel Šoba: Prý jsem jediný, kdo se o odměnu zajímá

19. 5. 2012 v 09.41 • Témata: , , , , , , ,

Komise rady městské části a jejich financování – téma Bystrčníku v tomto týdnu. Proč existuje tak velký rozdíl mezi odměnami pro členy komisí,  kteří jsou zároveň zastupiteli, a ostatními? Lze obhájit, že zastupitelé dostanou pětkrát víc? Mají vůbec zastupitelé v poradních orgánech rady být, neradí pak sami sobě? Lze za tři desetikoruny na hodinu vůbec očekávat práci v přijatelné kvalitě? Na otázky odpovídá Pavel Šoba, v roce 2011 předseda redakční rady Bystrckých novin.

*

Viktor Lošťák: Pracoval jste rok jako předseda redakční rady. Byla jedním z důvodů vašeho odchodu výše odměny, přesněji rozdíl mezi hodnocením vaší práce a hodnocením vašich kolegů-zastupitelů?

Pavel Šoba: V redakční radě Bystrckých novin jsem po roce skončil. Důvodů proč jsem tak učinil, bylo víc. Každopádně jsem to udělal z osobních důvodů a po důkladném zvážení všeho toho, s čím jsem se na pozici předsedy komise setkal.

Nazývat tu částku, kterou nezastupitelé v komisích dostali za roční práci odměnou, je hodně odvážné. Hned vysvětlím proč. Když jsem si já osobně sečetl čas, který jsem vynaložil na úkony související s Bystrckými novinami, došel jsem k závěru, že za hodinu práce jsem dostal asi 30 korun. A to jsem raději úplně pominul náklady na elektrickou energii a jiné výdaje. Proto já osobně to vidím spíš na jakési symbolické odškodné. Možná to někdo považuje za normální, ale z mého pohledu je přinejmenším zvláštní když předseda komise-nezastupitel obdrží za celoroční práci nižší odměnu než člen komise-zastupitel. Celé to vypadá jako šachová partie, v níž bílí (zastupitelé) mohou tahat figurkami jak se jim zachce, kdežto černí (nezastupitelé) musí dodržovat pravidla.

Co říkáte na názor pana Přibislavského, že do komise se nechodí kvůli zisku?

Je to jeho názor a má na něho právo. Přiznám se, že z kontextu mi není jasné, zda prezentoval názor politické strany, stanovisko celé radnice, všech členů komisí nebo jen svůj vlastní. Z jakých podkladů vycházel ve svém tvrzení, že do komisí se nechodí kvůli penězům? Proč by každý jedinec nemohl mít k práci v komisi jinou motivaci?

Věděl jste před svým nástupem na post předsedy redakční rady jaká odměna vás čeká?

Chci předeslat, že jsem do komise nešel kvůli penězům. Kolik za svoji práci na konci roku obdržím, jsem před nástupem na pozici předsedy nevěděl. Když jsem se na to ptal v říjnu 2011, místo přesné odpovědi jsem si vyslechl repliku, že jsem jediný, kdo se o to zajímá.

Co si myslíte o názoru, že zastupitelé by vůbec v komisích neměli být, protože tak radí sami sobě?

To nepovažuji za rozumné. Na základě roční zkušenosti v komisi mohu říct, že někteří zastupitelé přistupují k práci v komisi opravdu zodpovědně a i když jsme se někdy názorově značně rozcházeli,  byla radost s nimi spolupracovat. I když dobře rozumím snaze radnice ušetřit finanční prostředky, rozdílnou výši odměn pro členy komisí vnímám jako zbytečné vražení pomyslného klínu mezi zastupitele a nezastupitele.

Je podle vás schůdným řešením rozdílné výše odměn srovnání částky pro zastupitele a nezastupitele tak, aby celková suma vyplacená z rozpočtu městské části zůstala stejná?

Proč ne? Jsem přesvědčen o tom, že radnice by v každém případě měla mít zájem na tom, aby komise vykonávaly svoji práci v potřebné kvalitě a k tomu určitě patří také odpovídající finanční ohodnocení. Krom toho se domnívám, že by asi nebylo od věci aspoň jednou za rok najít Bystrckých novinách nějaký malý prostor a členům komise za jejich práci poděkovat. Určitě si to zaslouží.

*

Ke stažení

Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Lidé v komisích RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLS)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLSX)

Související

Jan Hlaváček: Kdo chce kvalitní práci, musí si ji zaplatit
Věra Blažejovská: Komise vynáší 28 korun na hodinu
Tomáš Přibyl: Komise? Ruka ruku myje
Redakční rada: 784 korun měsíčně (aktualizováno)

Jan Hlaváček: Kdo chce kvalitní práci, musí si ji zaplatit

14. 5. 2012 v 17.25 • Témata: , , , , , , , , , ,

Kdo chce kvalitní práci, musí si ji zaplatit. Tak uvedl svůj názor k odměňování členů komisí koordinátor bystrcké pobočky Strany svobodných občanů Jan Hlaváček.

Komise jsou poradním orgánem rady městské části. V Bystrci jich existuje devět, nabízejí místa celkem 67 osobám. Členové komisí jsou honorováni, existuje však velký nepoměr mezi odměnou, kterou za práci v komisi dostane člověk, jenž je zároveň zastupitelem, a odměnou prostého občana.  Zatímco zastupitel ročně za členství v komisi dostane 9 408 korun, nezastupitel se musí spokojit s částkou sotva dvou tisíc.

Rozdíl v odměnách zdůvodnil místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09) náklady, které by zvýšení částky vyplácené nezastupitelům přineslo a odvolal se také na zákon. Člen kulturní a letopisecké komise Tomáš Přibyl s ním nesouhlasí. „Je to jeden z nejhorších argumentů, jaké jsem kdy slyšel,“ míní Tomáš Přibyl. Podle něj jsou tak radikální rozdíly v odměňování nepřijatelné. Za rozumné řešení  Tomáš Přibyl považuje, aby členové komisí nebyly honorováni vůbec a členem komise se zastupitelé nemohli stát.

Požádal jsem o vyjádření Jana Hlaváčka, koordinátora bystrckých Svobodných. Svobodní se netají snahou dostat se v komunálních volbách v roce 2014 do zastupitelstva Bystrce. Změnili by pak něco ve financování komisí?

„Nesouhlasím s názorem, že by nic takového jako komise a výbory nemělo být. Na komplexnějších problémech je dobré, když se několik zastupitelů specializuje, a připraví výstup, který lze prezentovat občanům nebo o něm hlasovat na zastupitelstvu,“ myslí si Jan Hlaváček. „Zda platit zastupiteli více než občanovi? Zastupitel byl zvolen, má se veřejným věcem věnovat, i když se mu to nehodí třeba z rodinných či pracovních důvodů, a nese za svou práci politickou odpovědnost. Jeho práce bude subjektivně náročnější než práce občana, který se věci věnuje jen ze svého zájmu, jen když se mu chce, a nenese žádnou odpovědnost. Proto bych chápal mírně vyšší odměnu pro zastupitele. Osobně si myslím, že neuvolněný zastupitel by měl mít hodinovou odměnu tak 1,5-násobek hodinové odměny ne-zastupitele, ale na to už může mít každý jiný názor. Každopádně dobrou práci je potřeba zaplatit, protože z čistého zájmu a nadšení ji nikdo nevydrží dělat dlouho.“

Jak jsou odměňováni členové komisí

Neuvolnění zastupitelé, kteří jsou zároveň členy komisí, mají za práci v komisi stanovenu pravidelnou odměnu ve výši 784 korun měsíčně. Uvolnění radní (starosta Vladimír Vetchý a místostarostové Tomáš Přibislavský a Miroslav Klimeš) za členství v komisích nedostanou nic.

Členové komisí, kteří zastupiteli nejsou, žádnou předem určenou částku za svou práci nemají. Odměna je jim vyplácena jednou ročně a její konkrétní výši pro každého člena navrhuje předseda komise.

„Dobrý den, členové Vaší komise (výboru), kteří nejsou členy zastupitelstva, nedostávají za svoji práci žádnou pravidelnou odměnu. Nyní je však možné jim odměnu jednorázově udělit. Ve Vaší komisi (výboru) máte k dispozici sumu, která odpovídá částce 2.000,- Kč násobené počtem alternativních příjemců, tj. nečlenů zastupitelstva,“ vyzvala 15. listopadu 2011 mailem všechny předsedy komisí a výborů úřednice Ivana Vyoralová z finančního odboru bystrckého úřadu.

Zatím všichni členové komisí (nezastupitelé), kteří uvedli přesnou částku odměny za rok 2011, dostali méně než dva tisíce.

„Chápu argumentaci pana Přibislavského, že Bystrc má relativně hodně ne-zastupitelů v komisích. Kdybych viděl výkazy, kdo, kolik hodin, jakou práci, dělal třeba ve výboru pro Kamechy, a viděl výstupy této komise (stejně jako to vidím ve firmě), dokázal bych si udělat obrázek o úrovni této práce, a mohl bych si udělat názor, zda třeba 800 korun zastupiteli X a 200 korun občanu Y mi připadá hodně nebo málo. V současnosti jsme my, občané Bystrce, odvedli státu daně, a maličký zlomek z nich milostivě dostali zpátky do našeho společného rozpočtu městské části, abychom si tu zařídili společné věci. Z tohoto rozpočtu platíme odměny, ale nevíme moc přesně, kolik a za co. Nemám tedy problém s výší odměn, ale s  neprůhledností jejich rozdělování. Rozhodně bych tedy trval na zveřejňování informací, kdo kdy udělal jakou práci, a jakou za ni obdržel odměnu,“ uzavřel Jan Hlaváček.

-vl-

Ke stažení

Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Lidé v komisích RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLS)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLSX)

Související

Věra Blažejovská: Komise vynáší 28 korun na hodinu
Tomáš Přibyl: Komise? Ruka ruku myje
Tomáš Přibislavský: Do komisí se nechodí kvůli zisku
Redakční rada: 784 korun měsíčně
Jan Hlaváček: Dobrovolné aktivity mají být dobrovolné
Svobodní Bystrc – Facebook
Strana svobodných občanů

Věra Blažejovská: Komise vynáší 28 korun na hodinu

14. 5. 2012 v 16.22 • Témata: , , , , , ,

Věra Blažejovská pracuje v majetkové a bytové komisi bystrcké rady. Jak vidí nepoměr mezi odměnami členů komisí, kteří jsou zároveň zastupiteli, a ostatními? Zastupitelé jsou odměněni částkou zhruba pětinásobně vyšší, než za členství v komisi dostanou obyčejní občané.

*

Viktor Lošťák: Věro, když ses na počátku tohoto volebního období stávala členkou komise, byla ti známa výše odměny? Jak jsi s ní spokojená?

Věra Blažejovská:  Ne,  výše odměny mi předem známa nebyla. Spokojenost ? Ani jsem s penězi nepočítala. Ale jednou ročně 1 583 korun není opravdu mnoho za čas věnovaný této činnosti.

Kolik toho času je?

Komise zasedá jednou za měsíc a asi dvakrát ročně jsou mimořádné schůzky. Každý samozřejmě tomu věnuje času dle svých možností. Komise se schází většinou v pondělí, materiál k prostudování dostaneme v pátek. Dostanu se k tomu o víkendu a záleží na množství projednávaných případů. Ze začátku tomu člověk věnoval opravdu dost času, než se dostal do problematiky, i jsem se chodila třeba přímo na jednotlivé případy podívat přímo na místo obhlídnout stav. Jen samotné přečtení, shlédnutí plánků zabere nějakou tu hodinku. Vlastní čas strávený na komisi je zhruba od jedné (to bývá málokdy) do tří hodin.

Takže čtrnáctkrát ročně pod dvou hodinách komise a dvou hodinách přípravy je celkem padesát šest hodin, to vychází na krásnou hodinovou mzdu 28 korun nebo také asi čtyři a půl tisíce měsíčně. Jak vidno, dá se to dělat jen zájmu a idealismu, pro peníze ne.

Věro, co si myslíš o stavu, kdy zastupitel dostane za členství v komisi téměř šestinásobek toho, co ty?

Zastupitelé projednávají případů samozřejmě mnohem více (nejen problematiku majetkovou a bytovou), takže odměna pro ně by měla být asi vyšší. Ale pokud se jedná jen o odměnu za práci ve vlastní komisi, tak by to mělo být určitě hodnoceno stejně pro členy Zastupitelstva i pro ty, kteří nejsou zastupitelé.

Díky za odpovědi.

-vl-

Ke stažení

Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Lidé v komisích RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLS)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLSX)

Související

Tomáš Přibyl: Komise? Ruka ruku myje
Tomáš Přibislavský: Do komisí se nechodí kvůli zisku
Redakční rada: 784 korun měsíčně
Jan Hlaváček: Dobrovolné aktivity mají být dobrovolné
Svobodní Bystrc – Facebook
Strana svobodných občanů

 

Tomáš Přibyl: Komise? Ruka ruku myje

12. 5. 2012 v 17.21 • Témata: , , , , , , ,

Zastupitelé, kteří pracují v některé z osmi komisí zřízených radou Bystrce, dostanou měsíčně 784 korun. Pokud v komisi pracuje občan, jenž zastupitelem není, jeho odměna bude jen o něco víc než pětinová. Proč existuje takový rozdíl, když oba dělají stejnou práci?

Místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09) obhajuje současný systém finanční náročností případné změny. Kdyby městská část vyplácela všem stejné odměny jako zastupitelům, komise by Bystrc stály ročně o 300 tisíc víc, uvedl místostarosta. Výpočty to potvrzují.

Co si o nerovnosti v odměňování myslí samotní členové komisí? Na otázky odpověděl Tomáš Přibyl, publicista, autor literatury faktu, popularizátor kosmonautiky a odborník v oblasti informačních technologií.

*

Viktor Lošťák: Tomáši, v Bystrci pracuješ v kulturní a letopisecké komisi rady městské části. Zastupitelem nejsi. Chci se tě zeptat na odměňování členů komisí, zejména na rozdíl mezi výší odměny pro zastupitele a pro ty, kteří zastupiteli nejsou.

Tomáš Přibyl: Díky za otázky, přicházejí jako na zavolanou. Článek místostarosty Přibislavského mě trochu nadzvedl ze židle, sám jsem přemýšlel, jestli na něj nereagovat.

Je tedy pravda, že člen komise, který není zastupitelem, dostane jako odměnu ročně jen něco málo přes dva tisíce korun?

Cože? Dva tisíce? Já za loňský rok dostal přesně 1 425 Kč čistého.

To by bylo dokonce jen 15 % z částky pro člena-zastupitele. Byla ti známa výše odměny, kterou za práci v komisi dostaneš, v okamžiku, kdy ses stával členem?

Ne, nebyla mi známa výše odměny. Po pravdě řečeno, vůbec jsem netušil, že ta činnost je nějakým způsobem honorovaná.

Podotýkám, že nejsem členem ani sympatizantem žádné politické partaje. Mou osobní motivací bylo to, že jsem bystrcký rodák, a když mi kamarád nabídnul členství v komisi, bral jsem to jako příležitost, jak své rodné obci krapet pomoci.

Komise v číslech

V současné době (2012) existuje devět komisí rady městské části, v nichž je 67 míst. Z toho 29 (43 %) obsadili zastupitelé, někteří z nich jsou i ve více komisích. Třikrát je členkou komisí Alena Křivánková (ODS), dvakrát Petr Župka (ODS), Tomáš Jára (ODS), Bohuslava Vozková (TOP 09), Petr Fedor (TOP 09), Jana Pálková (Zelená pro Bystrc), Vladimír Vetchý (ČSSD) a Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Někteří ze zastupitelů jsou navíc dále ve výborech zastupitelstva; ty existují tři.

Úplný přehled komisí a jejich členů najdete v odkazech ke stažení na konci článku.

Roční odměna zastupitele v komisi je 9 408 korun; pokud člen komise zastupitelem není, dostane přibližně 2 000 korun. Uvolnění radní (Vladimír Vetchý, Tomáš Přibislavský, Miroslav Klimeš) nedostávají za členství v komisích nic. Celkem Bystrc vyplatí na provoz komisí přibližně 348 tisíc korun ročně.

Kdyby mělo všech 67 osob v komisích dostávat stejnou částku a rozpočet Bystrce by se přitom nezměnil, každý člen komise by ročně dostal zhruba 5 200 korun. Pokud by se všem dorovnala částka odměny aby měli stejně jako zastupitelé, náklady na komise by vzrostly na 630 tisíc korun ročně. Zákaz členství zastupitelů v komisích a jejich náhrada občany by vedla k ročním nákladům 82 tisíc – uspořilo by se 266 tisíc každý rok.

Jsi s výší odměny spokojen? Je podle tebe úměrná náročnosti práce člena komise, objemu práce?

Tahle otázka má několik rovin. Vůbec by mi nevadilo, kdyby práce v komisi byla zcela zdarma. Motivace lidí by pak nebyla finanční, ale zapojili by se jen ti, kteří chtějí skutečně pomoci. Do komisí by pak (snad) přestali chodit „sběratelé funkcí“.

Pokud bych ale měl hodnotit výši odměny, tak je neadekvátní. Když si nebudu blokovat čas pro setkávání komise a práci pro ni, tak pouhým doplňováním zboží v hypermarketu bych si vydělal mnohem víc.

Čistě technicky vzato vlastní práce náročná není – nevyžaduje žádnou kvalifikaci ani přehnaný objem času. Jen se člověk musí „urvat“ na zasedání zhruba jednou měsíčně. Bez mučení se přiznám, že pro mě jakožto člověka na volné noze s totálně nepravidelným režimem práce je právě toto největším problémem.

Kolik hodin měsíčně přibližně vyžaduje tvá práce v komisi a mohl bys velmi stručně popsat, z čeho sestává?

Typicky jde jen o zasedání v komisi a probrání některých okruhů. Řekněme dvě hodiny práce (když počítám i cestu na komisi a z komise – ale čas to holt je). K tomu pak různé mimořádné „nárazové“ akce – jednou ročně korektura kroniky apod., sem-tam nějaký průzkum terénu a podobně. Nejde ale o nic dramatického.

Můj osobní dojem je, že systém zastupitelstva a komisí je nastavený jako „ruka ruku myje“. Komise nemá žádnou pravomoc, zastupitelstvo se jejím doporučením nemusí řídit. Komise se tak schová za zastupitelstvo („my jim nic nepřikážeme“), zastupitelstvo za nevolenou komisi („to nám řekla/neřekla komise“).

Myslíš, že rozdíl v odměňování mezi členy komise, kteří jsou zastupiteli a kteří jimi nejsou, je v zásadě v pořádku, jak zdůvodňuje místostarosta Přibislavský, nebo to vnímáš jako problém, se kterým by se mělo něco dělat?

Napsat, že „zákon a rozpočet“ s částí členů komise počítá a s částí ne, je jeden z nejhorších argumentů, jaké jsem kdy slyšel. Každý člen komise má stejná práva, povinnosti, možnosti a zodpovědnost – zastupitel, nezastupitel. Docela by mě zajímalo, který zákon pamatuje na několikanásobně vyšší odměny pro zastupitele v komisích ve srovnání s nezastupiteli.

Nechci používat slovo diskriminace ale aspoň je jasně vidět, komu jsou komise „šité na míru“.

Jaké je podle tebe řešení?

Řešení? Zrušit odměny za komise (podotýkám, že sám jsem členem komise a že tudíž nemluvím „o druhých“). Ušetří se peníze (snad to rozpočet rozchodí). Srovnají se podmínky (to už asi budou zastupitelné rozcházet méně). A v komisích bude více lidí, jejichž motivací je prosazování dobré věci.

Eventuelně vyloučit zastupitele z komisí – být poradcem sám sobě přece úplně popírá princip zastupitelstva a komisí.

Jestliže by lidé v komisích pracovali zcela zdarma, budou dostatečně motivováni? Je těžké úkolovat člověka, který pracuje zadarmo.

Ano i ne. Otázka je, koho v komisích chceme. Zdali někoho, kdo si to jen „odsedí“ kvůli pár korunám – nebo někoho, pro koho ty peníze nejsou rozhodující a jeho motivace je pomoci dobré věci.

Mohu hodnotit jen ze své perspektivy: já do komise šel na základě svobodného rozhodnutí a bez znalosti toho, že by z toho mohla být nějaká koruna. V tu chvíli je mi celkem buřt, jestli za tuto práci dostávám X korun nebo pětkrát X korun.

Uznávám, že takový asi není každý – ale nechce se mi věřit, že bych byl v Bystrci sám.

Prvním krokem může být právě odbourání nelogického rozdělení na nadřazenou (zastupitelé) a podřazenou sortu (nezastupitelé) v komisích.

Díky za odpovědi.

*

Ke stažení

Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Lidé v komisích RMČ Brno-Bystrc 2012 (PDF)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLS)
Komise RMČ Brno-Bystrc 2012 (XLSX)

Související

Tomáš Přibislavský: Do komisí se nechodí kvůli zisku
Redakční rada: 784 korun měsíčně
Tomáš Přibyl na Wikipedii

Tomáš Přibislavský: Do komisí se nechodí kvůli zisku

11. 5. 2012 v 10.06 • Témata: , , , , , ,

Proč je odměna členů komisí, kteří nejsou zároveň zastupiteli, výrazně nižší než u těch, kteří zastupiteli jsou?

Existuje podstatný mezi odměnami, které za práci v komisi dostane zastupitel a člověk, který jím není. Například za členství v redakční radě Bystrckých novin dostává  zastupitel 4,7 × víc než ne-zastupitel. V jiných komisích je situace stejná.

Existuje pro takový nepoměr důvod a pokud ano, jaký? Na otázku odpovídá místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

Důvod samozřejmě existuje. V Bystrci máme poměrně velký počet nezastupitelů v komisích a celková částka by se v případě srovnání odměn se zastupiteli pohybovala zhruba okolo 300 000 Kč ročně. Zatím co se zastupitelem v komisi zákon i rozpočet počítá, s nezastupiteli kupodivu nikoli a městská část si na tyto odměny musí vyčlenit mimořádné prostředky z rozpočtu. 300 000 Kč ročně je tak značná suma, že jsme si ji, asi ne přímo nemohli, ale spíše nechtěli dovolit.

Nezastupitelé v komisích jsou s podmínkami samozřejmě dopředu obeznámeni, nikdo je do jejich činnosti v komisích nenutí a záleží samozřejmě na nich, zda s danými podmínkami souhlasí, zda chtějí například pomoci jednotlivým stranám, které je do komisí nominují, nebo se o daná témata zajímali svým zaměřením či profesí. Jistě do toho nejdou kvůli zisku či výdělku.

Tomáš Přibislavský

Související

Redakční rada: 784 korun měsíčně

Redakční rada: 784 korun měsíčně (aktualizováno)

7. 5. 2012 v 17.02 • Témata: , , , ,

784 korun měsíčně – taková je odměna člena redakční rady Bystrckých novin. V odpovědi na dotaz pana Loukotky to uvedla Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu.

„Přípravu Bystrckých novin má na starosti komise Redakční rada BN Rady MČ Brno-Bystrc v počtu 7 členů. Členové všech komisí Rady MČ Brno-Bystrc, tudíž i komise Redakční rada BN, jsou odměňováni v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Členové komise, kteří jsou uvolněni pro výkon funkce starosty nebo místostarosty, za členství v jakékoliv komisi nepobírají žádnou odměnu, členové komise, kteří nejsou uvolněni pro výkon žádné funkce, pobírají odměnu ve výši 50 % měsíční odměny podle výše uvedeného nařízení vlády a současně v souladu s usnesením 6/1Z – 3.10, což činí konkrétně 784,- Kč,“ napsala Dana Kalousková.

Členy redakční rady jsou Miroslav Klimeš (místostarosta, KDU-ČSL), RNDr. Alena Křivánková (ODS), Ing. Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc), Ing. Vít Špaček (KDU-ČSL), Vladimír Tomsa (KSČM), RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. (starosta, ČSSD) a Ing. Jindřich Zuziak (TOP 09). Z toho pět členů je neuvolněných, celková roční částka vyplacená všem členům je 47 040 korun (není, viz poznámku pod článkem).

Roční (2011) náklady na vydávání deseti čísel Bystrckých novin jsou 344 tisíc korun, což zahrnuje tisk a distribuci; s odměnami redakční radě 391 tisíc. Radniční zpravodaj vychází ve 12,5 tisících výtisků, náklady na jeden výtisk se započtením odměn redakční rady jsou 3,1 koruny. Příjmy z prodeje reklamy vloni dosáhly 238 tisíc.

Zdroje: otazky.umc-bystrc.cz, usnesení zastupitelstva

…ne tak docela

Jak se ukázalo, věci nejsou tak jednoduché.

„Paní Kalousková trošku mlží. Odměna 784 Kč měsíčně je určena jen pro člena komise, který je členem zastupitelstva. Ten, kdo je řadovým členem komise a není zastupitelem, má za celoroční činnost zhruba 2000 Kč,“ napsal nám čtenář.

Celková výše všech vyplacených odměn uvedená v článku tak není přesná. Jaký je důvod různého odměňování členů komisí není jasné. Nerovnost je přitom značná, zastupitel toutéž činností získá 4,7× víc než ostatní.

„Praxe nerovného odměňování asi bude specifikem Bystrce – koukal jsem, že například v Kohoutovicích nedělají v hodnocení práce člena komise zastupitele a nezastupitele rozdíl,“ komentoval čtenář Bystrčníku.

-vl-

Nevyplacené odměny revírníkům pokračují, odbory se obrátily na zřizovatele

29. 2. 2012 v 11.56 • Témata: , , , , , ,

Případ nevyplacených odměn v brněnské zoo nekončí. Jedna ze dvou odborových organizací v zahradě se obrátila dopisem na zřizovatele, jímž je město Brno.

Spor o doměny začal na sklonku minulého roku, kdy vedení Zoo Brno rozhodlo, že revírníkům nebudou vyplaceny odměny. V zápise z pracovní porady to zdůvodnilo takto: „Každý revírník musí zvládat usměrňování svých podřízených. Proto, jestliže se ještě jednou zopakuje vynášení informací ze zoo, všichni revírníci budou ze své funkce okamžitě odvoláni. Z důvodu narušení důvěry ředitele, nebudou revírům přiděleny odměny za rok 2011.“

Zaměstnanci proti takovému postupu protestovali. „V tom textu je zahrnut princip kolektivní viny. Nemusí vám stačit ani držet hubu a krok, kolektivní vina na vás dopadne stejně. Jde o strategii šíření strachu z neovlivnitelného, náhodného zásahu shůry, cizím slovem teror,“ napsali na internetu.

Odborová organizace zaměstnance podpořila a na vedení zoo se obrátila dopisem. Na ten však nedostala žádnou odpověď.

Na náš dopis z 23. ledna ředitelství zoo do 21. února  nijak neragovalo. Ředitel Hovorka ve věci s odbory nekomunikuje, tvrdí odboráři. Odbory se tedy nyní obracejí na zřizovatele zoo.

„Odbory odmítají jakoukoli formu kolektivního trestu a praxi odměňování zaměstnanců podle subjektivního hodnocení managementu zoo,“ uvedl předseda odborové organizace Michal Jurčík.

Paradoxní na celé situaci je, že – jak uvádějí zdroje přímo ze zoo – revírníci stejně s vyplacením odměn nepočítali. Zdůvodnění, které vyvolalo celou kontroverzi, je údajně jen neobratným pokusem ředitelství využít existující situace, kdy okolnosti stejně neumožňují vyplatit zaměstnancům odměny, k nátlaku a vynucení poslušnosti.

-vl-

Související

Ředitel zoo škrtl odměny revírníkům. Kvůli lžím
Nevyplacené odměny v zoo: Odbory se staví na stranu revírníků
Zoo: Narušili jste důvěru ředitele, odměny nebudou. Někdo promluví, poletíte všichni
Odborová organizace Zoo Brno

Ředitel zoo škrtl odměny revírníkům. Kvůli lžím

4. 1. 2012 v 13.23 • Témata: , , , , ,
Ředitel brněnské zoologické zahrady Martin Hovorka.

Zápis z porady brněnské zoologické zahrady se objevil na neoficiálním facebookovém profilu organizace. A rozbouřil vztahy, které jsou v zoo poslední dobou už tak dost vyostřené.

Nejvíce emocí vzbudila informace, podle které žádný z revírů zahrady nedostane odměny. „Kvůli narušení důvěry ředitele nedostanou revíry odměny za rok 2011,“ uvádí se v zápisu. A také to, že pokud bude někdo nadále vynášet nepravdivé informace, hrozí všem revírníkům vyloučení.

Porada, kterou zápis dokumentuje, se konala krátce poté, co se v zoo zranil jak a musel být utracen. Několik zaměstnanců z toho veřejně obvinilo vedení zahrady. Navzdory tomu, že revírnice, která má zvířata na starosti, to vyloučila.

Ředitel zahrady Martin Hovorka se na věc dívá s nadhledem. „Je možné, že uniklý spis povede k rozpoutání třetí světové války. Na nalezení viníka je třeba nasadit tajné služby,“ uvedl Hovorka.

Na informacích ze zápisu trvá. „Vedoucí pracovník, tedy revírník, odpovídá za svůj kolektiv. A pokud ho nedokáže motivovat a neví, co se v jeho okolí odehrává, pak to není člověk na svém místě,“ vysvětlil své rozhodnutí k odebrání odměn Hovorka.

(…)

Zkráceno, celý text článku Anny Fajkusové najdete na brnensky.denik.cz
Foto Deník

Související

Nevyplacené odměny v zoo: Odbory se staví na stranu revírníků
Zoo: Narušili jste důvěru ředitele, odměny nebudou. Někdo promluví, poletíte všichni
Bizon v zoo zabil jaka. Nehoda vyostřila spor mezi chovateli a ředitelem

Nevyplacené odměny v zoo: Odbory se staví na stranu revírníků

3. 1. 2012 v 07.48 • Témata: , , , , , ,

Zoologická zahrada nevyplatí některým ze svých zaměstnanců odměny za rok 2011. Odměny nedostanou revírníci, protože „narušili důvěru ředitele“, rozhodl ředitel zoologické zahrady Martin Hovorka. Zároveň pohrozil, že pokud se bude opakovat „vynášení informací za zoo“, budou všichni revírníci ze svých funkcí okamžitě odvoláni. Ať už se „vynášení“ dopustí kdokoli.

Tak to alespoň uvádí zápis z pracovní porady z 20. prosince, jehož část zveřejnila neoficiální facebooková stránka Zoo Brno. Zaměstnanci zoo rozhodnutí ředitele kritizovali. Podle nich je založeno na principu kolektivní viny a vydává zaměstnance všanc libovolnému, neovlivnitelnému postihu. Nerozpakovali se použít i slovo „teror“.

Zájmy zaměstnanců brněnské zoo hájí dvě odborové organizace. Zeptal jsem se předsedy starší z nich, Michala Jurčíka, jestli o rozhodnutí ředitele ví a zda odbory pomohou svým lidem v obraně proti němu.

„Zjištění, že může dojít k odepření odměn všem ošetřovatelům, chovatelům a tzv. revírníkům ‚z důvodů narušení důvěry ředitele‘, byl pro nás šok,“  prohlásil Michal Jurčík. „Podobné jednání je pro nás naprosto neakceptovatelné.“

O situaci se pan Jurčík dozvěděl až poté, co zaměstnanci zoo zápis z porady zveřejnili na internetu.

„Ze strany ředitele Hovorky jsem o ničem takovém (ani v náznaku) nebyl informován. Zápisy z provozních porad se ke mně jako zaměstnanci nedostanou, stejně jako zápisy z porad, kterých jsem se účastnil jako zástupce odborové organizace. Jsem rád, že se zaměstnanci nenechali zastrašit a takový důkaz zveřejnili,“ uvedl pan Jurčík.

Na otázku, zda odbory budou hájit zájmy svých členů, Michal Jurčík odpověděl: „V první fázi se samozřejmě budeme snažit jednáním přesvědčit vedení Zoo, aby odměny byly vyplaceny. Zvážíme i možnost zapojení zřizovatele do jednání. Právní řešení není v tuto chvíli aktuální, nicméně je nelze do budoucna zcela vyloučit. Rozhodne-li se pro něj některý z dotčených zaměstnanců, poskytneme mu bezesporu podporu.“

-vl-

Související

Zoo: Narušili jste důvěru ředitele, odměny nebudou. Někdo promluví, poletíte všichni

 

Obrazem: Na Heyrovského rozdávali dorty

19. 5. 2011 v 15.54 • Témata: , , , , , , , , , , ,

no images were found

14. května se na základní škole Heyrovského v Bystrci rozdávaly dorty. Byly odměnou pro vítěze výtvarné soutěže, uspořádané Klubem rodičů ve spolupráci se základní školou.

Výtvarná soutěž na téma Doprava probíhala na škole několik posledních týdnů. Vítězi se stali jak jednotlivci, tak i celé třídy. Ceny zakoupilo Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, sponzor soutěže.

Související

Výtvarná soutěž Klubu rodičů

ZOO: Vedení nevyplatilo odměny, viní z toho bývalou zaměstnankyni

31. 3. 2011 v 03.53 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brněnská ZOO se na konci minulého roku zavázala k mimosoudnímu vyrovnání se svou  bývalou zaměstnankyní MVDr. Ludmilou Krejčovou. Ta se u soudu domáhala zrušení výpovědi, kterou jí vedení zoologické zahrady dalo – podle ní neoprávněně – v březnu 2010. Jednání nakonec dospěla k dohodě, podle níž ZOO zaplatí paní Krejčové více než 250 tisíc korun.

Jak informovala odborová organizace pracovníků ZOO, používá nyní vedení zahrady tohoto faktu jako zdůvodnění, proč zaměstnancům nebyly vyplaceny odměny. „Letos nebyly vyplaceny odměny kvůli tomu, že zoo musela peníze na ně určené vyplatit v rámci mimosoudního vyrovnání s MVDr. Krejčovou. Kvůli ní jste letos nedostali odměny,“ tvrdí podle odborářů vedení ZOO.

Odboráři se proti takové argumentaci postavili na svých stránkách: „Je to naprostý nesmysl. Ředitel Hovorka osobně pronesl v rozhovoru pro Bystrčník tuto větu: K žádné ztrátě nedošlo, ty peníze jsme na letošek stejně v rozpočtu měli. Ostatně je zřejmé, vedení zoo to nepopírá, že se jedná o dohodu, tedy byla to svobodná vůle managementu ji uzavřít. Pokud by tedy nebylo na výplaty odměn, nebyla by vinna doktorka Krejčová, ale management. Když bychom totiž logiku tvrzení, že za to může Krejčová, dotáhli ad absurdum, dojdeme třeba k tomuto: Agresor napadl ženu a chtěl ji znásilnit. Ta se ubránila, na policii podala trestní oznámení a pachatele poté, co jej policisté vypátrali, identifikovala. Rodina pachatele je samozřejmě postižena tím, že pachatel dostal trest odnětí svobody. Vinu za problémy rodiny pachatele nese napadená žena. Tomu opravdu věříte?“

Podle našich informací případ výpovědi MVDr. Krejčové dále pokračuje a nakonec u soudu stejně skončí. Paní Krejčová Bystrčníku sdělila, že zoologická zahrada neuhradila částku, ke které se zavázala. Navíc z dohody, jejíž plné znění máme v dispozici, vyplývá, že ZOO by měla zaplatit sumu podstatně větší než zmíněnou čtvrtinu milionu. Právní zástupce ZOO v textu, narychlo rukou sepsaném před soudem, avšak všemi stranami podepsaném a tudíž platném, zřejmě omylem či opomenutím zavázal ZOO k platbě 250 tisíc a navíc k úhradě ušlé mzdy za několik měsíců. Celková suma vyplacená z veřejných peněz by tak mohla být téměř dvojnásobná.

Bystrčník má rovněž k dispozici kopie mailů, jimiž byla dohoda vyjednávána. Ty odhalují nové, zajímavé skutečnosti. O případu budeme dál informovat.

Viktor Lošťák

Související

Stránky odborové organizace pracovníků ZOO
Spor o výpověď ze ZOO pokračuje
Ředitel ZOO Hovorka – boj na všech frontách
Výpověď ze zoo skončila u soudu

Odměny bystrckých zastupitelů v roce 2010

1. 3. 2011 v 10.08 • Témata: , , , , ,

Ing. Milan Kuchař, legendární bystrcký odbojář a nejvytrvalejší ze všech blech v radničním kožiše, si žádostí o informace podle zákona 106/1999 vyžádal seznam odměn bystrckých zastupitelů v roce 2010. Závěrečný účet činí 3,9 milionu korun.

Pana Kuchaře zajímala výše odměny, vyplacená v prosinci 2010 (druhý sloupec, pokud je údaj prázdný, zastupitel nebyl v říjnu zvolen), celková výše odměn za rok 2010 (třetí sloupec) a případná výše odstupného. Ta se vyplácí tehdy, když zastupitel po volbách opouští funkci starosty nebo místostarosty.

Související

Ing. Milan Kuchař stále v akci (odměny bystrckých zastupitelů v roce 2009)

Ke stažení

Odměny zastupitelů (PDF, kopie odpovědi úřadu)
Odměny zastupitelů (XLS)

Jiří Altman: Bude-li třeba, vrátím se k pedagogické praxi

23. 11. 2010 v 14.52 • Témata: , , , ,

PhDr. Jiří Altman během jednání zastupitelstva, které jej nakonec znovu zvolilo neuvolněným místostarostou, kategoricky popřel spekulace, že by časem mohl usilovat o změnu své funkce na místostarostu uvolněného.

Uvolněná funkce je „na plný úvazek“, tedy za celý plat, neuvolněná na „poloviční úvazek“. Neuvolněný funkcionář má plat (správně „odměny“) poloviční. V tomto konkrétním případě je roční plat uvolněného místostarosty kolem 600 tisíc korun, místostarosta neuvolněný si přijde ročně asi na 370 tisíc.

Jiří Altman je dnes krajským radním, což je finančně také velmi zajímavá funkce. Ačkoli není známo (neptali jsme se), zda je Jiří Altman také členem některé z dozorčích rad, čímž by si mohl finanční bilanci dále významně vylepšit, je jisté, že celkové odměny krajského radního se platu bystrckého místostarosty přinejmenším vyrovnají.

Neuspěl-li by pan Altman v příštích krajských volbách a členem krajské rady by být přestal, znamenalo by to pro něj velmi citelné snížení příjmů. Nabízí se možnost, že by tehdy mohl usilovat o změnu své funkce v Bystrci z neuvolněné na uvolněnou, aby ztrátu kompenzoval. Krajské volby budou za dva roky.

Pan Altman však všechny takové hypotézy rázně popřel. „Veřejně prohlašuji, že jestliže za dva roky v krajských volbách neuspěji, nebudu se o žádnou takovou změnu snažit,“ prohlásil bez pochybností. „V takovém případě se vrátím ke své praxi speciálního pedagoga.“

Tímto odvážně do záznamu vysloveným a zcela jasně formulovaným veřejným slibem snad Jiří Altman dostatečně rozptýlil všechny obavy z budoucího navyšování nákladů na veřejnou správu.

Odměny ředitelů bystrckých škol – spor pokračuje

5. 11. 2010 v 17.38 • Témata: , , , , , ,

Poslední jednání bystrckého zastupitelstva před volbami schválilo v bodu 3.02 odměny ředitelům školských příspěvkových organizací. Jak uvádí zápis z jednání, bylo schváleno následující usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc schvaluje :

a) přiznání druhé části odměn ředitelům školských příspěvkových organizací MČ Brno-Bystrc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2010 dle „Podmínek pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení v MČ Brno-Bystrc“ se zdůvodněním a ve výši dle přílohy č.1 tohoto bodu.

V článku Poslední zastupitelstvo, poslední (?) utajování jsme kritizovali, že v materiálech, které byly na jednání k dispozici veřejnosti, nebyla konkrétní výše odměn uvedena. Čísla byla v textu nahrazena křížky. Taková praxe je nesprávná. Radnice zde chybně dává přednost ochraně osobních údajů před veřejnou kontrolou nakládání s penězi. Podle našeho názoru podpořeného judikátem Jeřábková vs. městská rada Mohelnice je výše odměn, hrazená z veřejných prostředků, jakož i jejich odůvodnění, veřejnou informací a utajovat ji nelze.

Zápis z jednání se odkazuje na přílohu,  která má obsahovat jak výši odměn, tak jejich zdůvodnění. Ta však na webu radnice mezi přílohami publikována není.

Jelikož další konzultace s právníkem podpořily názor, že veřejnost má na tuto informaci nárok, požádáme o ni v nejbližších dnech úřad. Lze očekávat, že bystrcká radnice informaci podat odmítne, což později povede k soudnímu sporu.

Samotná výše odměn je nezajímavá. Smyslem žádosti není zjistit, že ředitel školy dostal pár stokorun nebo tisícikorun. Nejde ani o to vést za každou cenu soudní spory s radnicí. Smyslem je narušit dlouholetou praxi utajování a přimět úřad ke změně myšlení. Jsme občané a máme právo vědět, kam naše peníze jdou a proč.

Viktor Lošťák
občanské sdružení Horní náměstí

Související

Poslední zastupitelstvo, poslední (?) utajování

Poslední zastupitelstvo, poslední (?) utajování

15. 10. 2010 v 17.34 • Témata: , , , , , ,

Poslední jednání bystrckého zastupitelstva v tomto volebním období přineslo kromě jiných zajímavých momentů také další důkaz o paranoidním úsilí současné rady skrýt před občany co nejvíce údajů. Tentokrát se pokusili zatajit výši odměn ředitelů příspěvkových organizací.

Rada městské části navrhla ředitelům škol a dalších příspěvkových organizací odměny. Ponechejme stranou, že tyto odměny jsou obvykle vypláceny až na konci kalendářního roku a jde tedy o evidentní pokus současné garnitury kupovat si na konci volebního období z veřejných prostředků hlasy. Povšimněme si jiné věci – v materiálech určených veřejnosti je výše těchto odměn nahrazena křížky. Jak explicitně řekl během jednání nynější starosta Svatopluk Beneš, jedná se o „chráněný údaj“.

O nic takového však nejde. Jestliže jde o peníze z veřejného rozpočtu, žádný údaj nesmí být před veřejností skrýván, což byla bohužel běžná praxe současné rady.

Na otázku odpovídá Oldřich Kužílek, autor zákona o informacích:

Dobrý den,

zdravím pana Kužílka a děkuji. Podala jsem si žádost o informaci, kdo navrhl a z jakých důvodů ředitele příspěvkových organizací na odměnu a jaká byla výše odměn poskytnutá radou města ředitelům příspěvkových organizací města. Dostala jsem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti – konkrétní výše odměny jednotlivých ředitelů podle sdělení starosty Lida se nesděluje, neboť se jedná o osobní údaj ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů.

Je možné, aby starosta odmítl informaci poskytnout, když odměny jsou čerpány z rozpočtu města? Je rada města kompetentní rozhodovat o odměně ředitelů příspěvkových organizací? Existuje nějaký rozsudek, který řeší poskytnutí informace o výši odměn ředitelů příspěvkových organizací?

S pozdravem Anna Spěváčková, členka městského zastupitelstva, Neratov

Nejde o chráněný osobní údaj, jelikož jde o údaje o zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti (§ 5 odst. 2 písm. f zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ZOOÚ). Navíc jde o poskytnutí veřejných porostředků, takže lze aplikovat § 8b InfZ.

Rada je oprávněna rozhodovat o odměnách ředitelů.

Srovnatelný rozsudek, tehdy ještě opatrný, (dnešní stav je vzhledem k novelizacím jak ZOOÚ tak InfZ ve zmíněných ustanoveních mnohem více nakloněn přístupnosti těchto informací) je Jeřábková vs. Městská rada Mohelnice 22 Ca 248/2000.

Je třeba podat žalobu.

Oldřich Kužílek

Tak se také stane. Jestliže v zápise o jednání zastupitelstva ze středy 13. října nebude výše odměn zveřejněna, podají aktivisté občanského sdružení Horní náměstí žádost o informace a bude-li zapotřebí, dovedou ji až k žalobě na bystrcký úřad.

Je tristní, že se bystrcká radnice nepoučila z nedávného případu, kdy odmítla Ing. Milanu Kuchařovi sdělit odměny členů zastupitelstva v roce 2009. Následné stížnosti nadřízený orgán vyhověl a radnice byla ke sdělení výše odměn přinucena. Je až nepochopitelné, že přesto radnice principu poskytování informací nijak neporozuměla a ve své obstruktivní činnosti pokračuje.

Naším cílem není vyzvědět výši odměn a pak proti ředitelům brojit. Rozhodně však chceme zabránit právě končící Radě ve skrývání informací před občany a poukázat na další případ utajování, které její činnost provázely po celé minulé volební období.

Zveřejňování vyvolává závist, říká starosta Beneš

7. 9. 2010 v 15.59 • Témata: , , , ,

Pan Ladislav Matulík poslal Bystrčníku ke zveřejnění svou korespondenci se Svatoplukem Benešem, nynějším starostou Bystrce (ODS). Maily publikujeme bez úprav.

Vážená redakce Bystrckých novin.

Je jistě chvályhodné, že ze všech stránek Bystrckých novin je vyzdvižena činnost bystrckých radních, zejména pana starosty Beneše a paní místodržitelky Kovářové Elišky. Jenom mi je záhadou, proč nejsou v BN zveřejňovány připomínky a názory bystrckých občanů, které jsou s činností radních v opozici, když na jiných městských částech se takto děje. Proč nemohou být např. zveřejněny všechny odměny a příjmy těchto radních za rok 2009?

Nebo je to tajné a lidem po názorech opozice a po příjmech zastupitelů obce bystrcké nic není? Proč  si tedy Bystrcké  noviny  platíme z našich daní. Nebo se snad mýlím?

Přeji pěkný den.

Ing. Ladislav Matulík
Štouračova 910/15,  635 00 Brno
3. září 2010

Pane Matulíku!

I když je zpráva určená RR BN, dovolím si podat krátkou informaci.

Bystrcké noviny jsou určeny pro podávání zpráva o činnosti obecních orgánů, aby byl naplněna tato část obecného zřízení.

Pod určitým nátlakem rada městské části zřídila Okénko zastupitelů, kde lze vyjadřovat Stanoviska politických klubů. nejedná se tedy o podávání zpráv o veřejné správě.

Odměny trvale uvolněných zastupitelů, tedy starosty a případně místostarostů, jsou dány nařízením vlády a odvíjí se od velikosti obce. Odměny nejsou odvislé od množství vykonaného. Odměny jsou bezpochyby větší než je průměrný plat.

Možná by vás uspokojila menší výše odměn. Měly by vás především uspokojit nebo neuspokojit výsledky v Bystrci. To můžete vyjádřit ve volbách.

Mimoto zveřejňování odměn vyvolává závist: Chcete vyvolávat závist?

Svatopluk Beneš, člen redakční rady BN.
6. září 2010

Odměny bystrckých zastupitelů za rok 2009 najde závistivý zájemce v článku Ing. Milan Kuchař stále v akci.

Související

Miroslav Klimeš: Názory občanů do Bystrckých novin patří
Naše cenzurované Bystrcké noviny

Bystrčník – Zlý sen pana radního

30. 6. 2010 v 00.59 • Témata: , , , ,

Na webu Horního náměstí se usadil Bystrčník. Floutek nesvázaný, který nemá nic jiného na práci než se flákat po Bystrci a přilehlém vesmíru. Co ví, všechno vyžvaní. Strká ucho do mikrofonu kdejakého zasedání těch, kteří si myslí, že něco znamenají. Zrakem ostříže sleduje každou prohnanost. Svižným krokem skáče po kamenech mezi povodňovými potoky, sbíhajícími se do přehrady v době dešťů. Potměšile se ptá, kde svítí zavilé sluníčko a jaký je váš názor na bystrckého starostu. Příště zavítá mezi skejťáky u školy. Developeři se před ním klepou strachy, neb si nemohou být jisti žádným kšeftem.

Co je tajně ujednáno, je Bystrčníkovou zásluhou řádně zveřejněno. Otravuje komunální politiky, aby dali rozhovor a konkrétně se vyjádřili. Oznámí, co zjistili Líšňáci o bystrckém starostovi. Zajímají ho dokonce i ryby v přehradě! Klidně zveřejní příjmy bystrckých radních. No není to na infarkt? Přijít mu tak na kobylku… nejlépe přes prachy… kdo ho platí? Že to není z veřejných peněz? No, tak pak ho to asi fakt baví.

Viola

Související

Ing. Milan Kuchař stále v akci (odměny bystrckých zastupitelů)