Příspěvky se štítkem ‚občasník’

Žebětín žije 10/2011

11. 10. 2011 v 11.42 • Témata: , , ,

Stálý zpravodaj Bystrčníku pro oblast Žebětína Martin „Chorý smrdutý debil“ Mrzák bohužel poslední dobou není úplně ve formě, a tak se říjnové číslo občasníku Žebětín žije, které právě vyšlo, obejde tentokrát bez jeho velevtipných komentářů.

Žebětín žije 10/2011 věnuje úvodník papírovým drakům, následují hody, rozličná informační místa a podobné ne příliš vzrušující zprávy. V pravidelném rozhovoru zpovídá František Zacharník zastupitelku Alenu Procházkovou, pak jsou tři strany pozvnek na různé akce.  Na straně 12 se František Zacharník pustil do filozofování a pak už se zas jen zve na sbírky šatstva a jiná místní povyražení.

Občasník stahujte z www.zebetin.cz.

Související

U Popůvek shořel stoh. Žebětínští paliči?
Žebětín žije 9/2011: Zhruba nic

Květnový Žebětín žije

7. 5. 2011 v 10.24 • Témata: , , ,

Květnové číslo očasníku Žebětín žije, vydávaného žebětínskou radnicí, si můžete ode dneška stáhnout z www.zebetin.cz.

Žebětín žije i v dubnu

23. 4. 2011 v 11.53 • Témata: , , , , , , , ,

Ježto zpráva o konci městské části Žebětín byla bohužel jen aprílovým exkurzem do alternativní historie, i v dubnu vydává zaniklý Žebětín další číslo občasníku Žebětín žije. Můžete si jej stáhnout z www.zebetin.cz.

Kromě obvyklých dramatických zpráv o kompostování a kulinářského okénka „Vaříme s kompostem“ si počtete i o záhadách pálení rostlinného odpadu na ohništích (strana 11). Starosta Václav Kříž (tak prý už jen místostarosta, degradovali ho že neměl dost chutný kompost) na straně třetí učiní velkolepý objev, že v dubnu přichází jaro. V pravidelném rozhovoru (strana 6) dělá jediný autor občasníku František Zacharník zastupiteli Jiřímu Koubkovi píárko a reklamu na jeho firmu, a to za peníze daňových poplatníků. Zdá se, že i do Žebětína už něco z civilizace dospělo.

Do Bystrčníku se žebětínská tiskovina tentokrát nenaváží.

Martin Mrzák

Související

Smlouva uzavřena. Žebětín se stal historií
Žebětínští hasiči čistili cesty pro žáby
Žebětín pořád ještě žije
Kolaps žebětínského úřadu
Bystrčník šíp, žebětínští krakena
Odejmout Kamechy Žebětínu je nemyslitelné, shodli se politici
Žebětín pořád ještě žije
Žebětínští hasiči čistili cesty pro žáby
Silvestr v Žebětíně ozvláštnily výbuchy kompostérů
Žebětín žije 1/2011
Žebětín vrací úder
Jak je to se žebětínskými kompostéry?
Žebětínský vrah stále na útěku
Pro perverzní sex do Žebětína
V pátek poklepou novou žebětínskou školu

Žebětín žije 1/2011

2. 2. 2011 v 19.47 • Témata: , ,

První letošní číslo žebětínského občasníku Žebětín žije je ke stažení na webu žebětínského úřadu.

Je důvod k obavám?

19. 2. 2010 v 11.55 • Témata: , , , , , , ,

Je můj strach o Horní náměstí paranoiou nebo má své opodstatnění? Jsme uklidňováni, že v současné době o nic nejde, rozhodnutí zastupitelstva doporučující prodej pozemků na Horním náměstí bylo zrušeno, není tedy proč se vzrušovat. Jaká je skutečnost? V polovině letošního roku opět požádala developerská firma o prodej pozemků na Horním náměstí. Bezpochyby i na základě ostré intervence sdružení Rada města Brna prodej ani pronájem pozemků nedoporučila, ovšem s nepříliš uklidňujícím dodatkem „do doby, než Magistrát města Brna obdrží ze strany MČ Brno–Bystrc vyjádření, zda MČ Brno – Bystrc doporučuje nebo nedoporučuje prodej těchto pozemků“.

V podobném duchu vyznívá i reakce Magistrátu města Brna na žádost sdružení o povolení výsadby několika stromů a keřů a o umístění lavičky na Horním náměstí, vše za peníze a péčí sdružení. Žádost byla zamítnuta se zdůvodněním, že „dotčený pozemek je předmětem majetkové disposice, která se v současné době bude předkládat k projednání ve statutárních orgánech města Brna.“

Myslíte, že se bojím zbytečně?

Jitka Hrušková
vyšlo ve Zpravodaji pro Horní náměstí, občasníku občanského sdružení

Kompromisní návrh řešení Horního náměstí

1. 2. 2010 v 19.46 • Témata: , , , , ,

kompromisni_navrhKrátce po prázdninách 3. 9. 2009 se sešli pověření zástupci bystrcké rady p. starosta Beneš a p. místostarosta Vetchý se zástupci sdružení „Horní náměstí“. V závěru tohoto jednání požádali p. Beneš a p. Vetchý sdružení o zpracování návrhu řešení náměstí tak, aby tento návrh mohl být předložen bystrcké radě. Návrh vypracoval ing. arch. Martin Král ve spolupráci s atelierem RAW (doc.ing.arch Tomáš Rusín a ing.arch. Ivan Wahla) a jako sdružení jsme návrh řádně podali. Zatím ale s radními neproběhla věcná diskuse. Spíše máme dojem, že radní hledali záminky proč o návrhu nejednat, než aby
o samotném návrhu s námi diskutovali.

A nyní k návrhu regulací podrobně. Na jaře tohoto roku jsme se neúspěšně pokusili změnit územní plán tak, aby megalomanská výstavba nebyla možná. Neúspěch nás neodradil a tak navrhujeme kompromis – stávající územní plán doplnit alespoň regulativy. Tyto regulativy omezí případnou výstavbu tak, aby co největší část louky mohla být upravena na park.

Zároveň ale umožňují existenci stávajících obchodů a služeb i jejich případnou úpravu, nebo novou výstavbu ve zhruba stejném, případně mírně větším rozsahu. Nejedná se tedy o konkrétní návrh stavby, ale pouze o regulaci, kterou každý investor musí respektovat. Potom i realizace stavby bude vstřícná k obyvatelům, kteří zde bydlí a kterým má sloužit.

Konkrétně:

  1. Z pásu podél silnice na Kamechy (cca 8540 m2), který může být za současného stavu zastavěn téměř celý, navrhujeme pro investiční záměr pouze jeho dolní třetinu (cca 2850 m2) a zbývající část (cca 5900 m2) zůstane pro zeleň.
  2. Zastavěná plocha nesmí překročit 1100 m2.
  3. Objekt může být nejvýše dvoupatrový.
  4. Parkování pro potřeby objektu musí být v podzemních garážích, aby nedošlo k dalšímu omezení zeleně betonovou plochou. Podrobnější informace jsou na stránkách sdružení www.bystrcnik.cz.
    Takto pojatý projekt je reálný a uskutečnitelný. Inspirovat se můžeme například v Litomyšli. Tam radní občanům naslouchali a nastavením rozumných regulativů přiměli investora k takové výstavbě obchodního centra, která respektovala přání obyvatel.

Se zainteresovanými lidmi z litomyšlské radnice sdružení spolupracuje a využívá jejich zkušeností.

Maria Králová
vyšlo v občasníku občanského sdružení Horní náměstí,
distribuovaném do schránek občanů Bystrce II