Příspěvky se štítkem ‚občanská sdružení’

Setkání brněnských občanských sdružení

26. 6. 2013 v 20.53 • Témata: , ,

V pondělí 10. června se v Brně opět, jak se již stalo zvykem, konalo setkání brněnských občanských sdružení „bojujících proti nepříliš ohleduplným developerům“, jak zněl původní název těchto schůzek. Tentokrát bylo setkání opravdu zajímavé, proto přinášíme stručný přehled.

V úvodní části zazněly informace o nově připravovovaném Územním plánu, jehož příprava byla pozastavena v prosinci loňského roku z důvodu nepřipravenosti podkladů na úrovni kraje. Přesto je snaha dále na připravovaném ÚP pracovat, i když je to podle některých na hraně zákona (§43 nového Stavebního zákona). I když je příprava Územního plánu během na dlouhou trať, je třeba věnovat pozornost navrhovaným změnám na území jednotlivých městských částí.

Mnohem důležitější je ale tzv. Aktualizace Územního plánu. Jen namátkou zmiňme, čemu by bylo dobré věnovat pozornost:

 • Plánovaná protipovodňová opatření (rozlivové území a zároveň stavební pozemky)
 • Parkoviště pod parkovou částí Moravského náměstí (záměr už z 90. let) – v této lokalitě je vzrostlá zeleň, v těsné blízkosti prázdný Parkhaus na Kounicové
 • Obzor – Lesná, objevuje se v nedrsnější podobě jaká kdy byla zveřejněna
 • Kohoutovice – Parkhotel
 • V prostoru za Bauhasem směrem na Svitavy se počítá s Makrem
 • Severní svah Špilberku (zmenšení parku)
 • Bystrc – cyklostezka pod Horkou
 • Rezidence Svratka II přímo na břehu Svratky
 • Ivanovice – obslužná komunikace podél stávající čtyřproudové silnice
 • Kaštanová a Holásecká jezera
 • Severojižní kolejový diametr, jeho jižní a severní napojení
 • Moravanské lány
 • Územní studie Brno – jih
 • Tramvaj do Kampusu
 • Výkres cyklotras na územní města Brna

Podrobnosti lze nalézt na stránkách Magistrátu města Brna (http://www.brno.cz/uvodni-strana/; Územní plán; Aktualizace ÚPmB atd.) i když v nepříliš přehledné formě.

Velmi zajímavé a povzbudivé byly ovšem zprávy z jednotlivých městských čátí. Ukazuje se, že nyní už i v dalších čtvrtích, podobně jako v Bystrci, se občané nebojí nejen vyslovit, ale také i hájit svůj názor. Podrobnější informace se pokusíme přinést v dalších článcích, zde pouze výběr toho nejdůležitějšího, co na setkání zaznělo:

OS Masarykova čtvrť: Stále se objevují snahy o výstavbu na území Kraví hory, vymezeném pro veřejný park (prostor mezi ulicemi Žižkova – Úvoz – Grohova). Na obranu tohoto neobyčejně cenného území se podařilo sebrat přes 5000 podpisů! Firma Frama vzala svu žádost o změnu Územního plánu zpět. Toto ovšem nebylo zdaleka jediné nebezpečí hrozící Kraví hoře. Více ve zvláštním článku k tomuto tématu.

Brno – sever: Byla provedena řada právních kroků, podána žaloba proti změně IPP, který udělal OUPR svým vlastním zásahem, byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Soud vydal předběžné opatření městu Brno, aby se zdrželo rozhodnutí, dokud nebude kasační stížnost vyřízena! Úspěšný boj trvá v této lokalitě již více než čtyři roky!

Lesná, Obzor: Před pár týdny došlo k setkání několika občanských iniciativ na Lesné a ke vzniku „Rady Lesné“. Lesná byla také zásluhou občanských sdružení jedním z hlavních témat konference „Křižovatky architektury“ 13. 6. 2013 v Praze. Z brněnského Magistrátu nepřijal pozvání na tuto konferenci nikdo. Znovu se začíná jednat o zřízení památkové zóny Lesná, ba dokonce se začíná mluvit o nové městské části Lesná. Nyní se bojuje o lokalitu Obzor. Zde je také dlužno zmínit skvělou 163 stránkovou publikaci doplněnou unikátními fotografiemi „Lesná – 50 let sídliště“, vydanou nákladem občanských iniciativ na Lesné v r. 2012. Věřím, že se na Bystrčníku dočkáme alespoň její recenze.

Maloměřice a Obřany stále bojují s narůstající dopravou. Rádi by kandidovali v příštích komunálních volbách.

Tuřany: Řeší výstavbu v Holáskách, výstavbu cca 500 bytů mezi Chrlicemi a Holáskami, kácení stromů. Nově se řeší zřízení ochranných pásem letiště. Úspěšný byl boj o informace z kraje (dokument o 536 stranách). V Tuřanech také vzniklo další občanské sdružení v souvislosti se jmenováním nové ředitelky místní mateřské školky.

Luboš Raus
Foto Wikipedie

Další setkání občanských iniciativ

5. 11. 2011 v 09.54 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

no images were found

V úterý 1. 11. 2011 proběhlo další setkání občanských iniciativ v sále hotelu Amphone. Setkání organizuje občanské sdružení Horní náměstí a NESEHNUTÍ. Hlavní smysl setkání tkví ve výměně informací a případné koordinaci postupu mezi různými občanskými iniciativami v Brně a okolí. Setkání se nově zúčastnili i zástupci ze sdružení Čisté Šlapanice a z Pirátské strany.

Matěj Hollan a Hana Chalupská seznámili účastníky se stavem projednávání změn Územního plánu; proces je nyní v podstatě zastaven pro zahlcenost úřadu. Hana Chalupská zprostředkovala poznatky ze sestavování územního plánu v dalších městech – Praze, Bratislavě nebo Vídni. Lukáš Lyer prezentoval ideu webu, integrujícího informace o občanských sdruženích a iniciativách.

Díky patří Anežce Jenešové (OS Horní náměstí) za zprostředkování a přípravu celé akce.

Věra Blažejovská
občanské sdružení Horní náměstí

Odpůrci hobbymarketu vyjdou do ulic

30. 4. 2010 v 19.39 • Témata: , , , , , ,

Kolaps dopravy, zvýšení emisí a bankrot malých podnikatelů. Toho všeho se obává sdružení Zelené Podluží, které chce zabránit stavbě nového hobby marketu v Břeclavi. Odpůrci nového velkoobchodu pro kutily budou v pátek v poledne pochodovat břeclavskou třídou 1. máje.

Občanské sdružení chce přimět co nejvíce občanů, aby napsali na krajský odbor životního prostředí, který o budoucnosti obchodního domu právě rozhoduje.

„Občané mají na připomínky poslední týden. Naším cílem je, aby krajský úřad dopady na životní prostředí důkladně zvážil,“ vyjádřila se zástupkyně sdružení Zuzana Candigliota.

(…)

O kauze podobné sporům o Horní náměstí v Bystrci se dočtete na brno.idnes.cz/brno-zpravy

Související

Pod břeclavským zámkem bude stát hobby market

Jitka Hrušková: Hypermarkety mají vrcholy v nebi

23. 3. 2010 v 10.36 • Témata: , , ,

V podvečer 18. března se sešla dvacítka lidí v zasedací místnosti brněnské pobočky Nadace Partnerství. Dvacítka lidí, reprezentující dvanáct občanských sdružení, bojujících s bezohlednými investory a jim nakloněnými radními. Spolu s nimi přišel i zástupce žabovřeských Zelených a paní, která sbírá informace jak funguje OS.

Koaličnímu politikovi by muselo být mezi sdruženáři pěkně horko. Politik zastupuje politickou stranu, sdruženáři zastupují občany. Pohled do prezenčky a na mapu Brna ukazuje, že na severozápadě Brna je buďto více aktivistů nebo více problémů. Občané Medlánek, Ivanovic, Řečkovic, Lesné, Bystrce, Jundrova, Žabovřesk, Starého Brna, Masarykovy čtvrti a Nového Lískovce mají své zástupce v iniciativách, vzniklých na obranu obecného dobra proti developerům a devótním radním, prosazujícím jejich záměry. Pro gender slídilice a slídily nestačí pohled na fotky, protože je pořídila Věra Blažejovská (OS Horní náměstí) a doplňuje tak čtveřici zúčastněných sdruženářek (pátá ženská osoba byla paní zajímající se o činnost sdružení).

Výškový dům Perla, Brno-Žabovřesky

Jednání aktivistů začalo s nepatrným zpožděním. O sál Nadace Partnerství je zájem, museli jsme počkat na ukončení předchozí akce. A to je dobře, že se aktivní lidé scházejí ve svém volnu a řeší to, za co jsou placeni politici (a to je špatně, ale co už naděláme). Potkali jsme se nejen se starými známými z Prvního brněnského setkání OSbpNOI, ale i s lidmi z dalších sdružení.

Fotografie z jednacího sálu dokumentují, že o věci veřejného dobra se starají i velmi mladí lidé. Málo se o těchto akcích dovíme. Zřejmě mainstreamoví novináři chtějí nakukat lidu, že lidi jsou pasivní a nikde se nic neděje.Velká část jednacího času byla vymezena na představování jednotlivých kauz, což bylo nutné pro ty, kteří přišli mezi nás poprvé.

Jednotlivé kauzy jsou si napohled podobné. Nezastavěný prostor přitáhne investora. Skrze radní, kteří pak vemlouvají lidem, že novou stavbu potřebují, si developeři připravují pozice pro zahájení stavby. Nový super,- hyper,- nebo megamarket či multifunkční dům má mít vrchol v nebi. „Tak si učiníme jméno,“ pokračuje biblický text o stavbě babylonské věže. Pro nečtenáře bible dodám, že Hospodin pak sestoupil a zmátl lidem jazyky, aby si nerozuměli. Dnes už jsou jazyky zmateny tak dokonale, že ani místní radnice nerozumí oprávněným požadavkům občanů.

Pohleďme na stavbu těchto „věží“: mezi chaloupky ve Staré Bystrci se má postavit třípatrová ohava, na Horní náměstí v Bystrci – 7patrový polyfunkční dům, Žabovřesky (vedle Rubínu) 7 pater, nástavba hotelu Kozák 12 – 15 pater, věžáky Majdalenky – Lesná 17 pater, a Perla – Žabovřesky 21 pater. Kupodivu plán na výstavbu Perly v Žabovřeskách pokračuje, i když bývalý starosta je za katrem kvůli uplácení (hleďte: nepíšu „bral úplatek“ ani „je podezřelý z braní úplatku“. Vygůglujte si aféru z poloviny února 2010 sami. Právní řeči nerozumím a vy si můj text vyložte ad lib.) – tedy kvůli uplácení, které se netýká Perly, ale Sonocentra. To je ta exstarostova kauza.

Kromě zopakování jednotlivých kauz zaznělo mnoho užitečného, obvykle řečeného jako doplnění, vysvětlení ap. Víte například, kdo je autorizovaný inspektor? Člověk, jmenovaný přímo ministrem pro místní rozvoj (a Komorou), který rozhodne o celé stavbě. Kdepak shánění razítek po jednotlivých úřadech a komisích! Konec byrokracie! Jednoduché, že ano?

Ale, – co když je to odstranění „překážek“ v podobě poctivých úředníků? A není to náhodou zjednodušená cesta pro korupci? Ano, i to nás napadlo…

Myslíte, že vzrostlé stromy mohou zastavit investora v rozletu? Ani omylem! 130cm výška a 80cm obvod kmene je hranice, do které developer nemusí nikde nic hlásit. Kdopak půjde přeměřovat zbylé pařezy? Hnízdící ptáčkové a kvetoucí stromy, vegetační doba, je to překážka kácení? Jen doporučení využít vhodný čas! Doporučení není zákon a kácet je potřeba vždycky, když nejde (zatím) dělat nic jiného. Aspoň tak vznikne louka, na kterou stejně chodí jen pejsci dělat lejna, a tak tam raději postavíme ošklivoučký polyfunkční dům. No neberte to!

Jaké je jednání s politiky? Mezi nejvstřícnější patří Strana zelených, i když podle slov jednoho z aktivistů „záleží na individuálním přístupu“. Některá sdružení mají za cíl proniknout do politiky a do rady, jiní volí cestu infiltrace do stávajících stran. Samozřejmě mimo koaliční ODS a ČSSD. Od těch si nikdo nápravu veřejných věcí neslibuje ani omylem, ani náhodou. Rozbít a rozprášit ty dinosaury!

Mezi sdruženáři zazněl požadavek, aby příští setkání OSbpNOI, plánované na květen/červen 2010 bylo tématicky zaměřené. Ihned se vynořilo téma: Obnova starých čtvrtí a vznik menších městských částí. Na dědině vidí soused sousedovi „do talíře“ a starosta je známá osoba. Žádný developerský záměr místním neunikne. Zkuste vše ohlídat třeba v Bystrci, která má kolem 23 tisíc obyvatel! Protiargumentem je zbytnění úřadů, nepřehlednost kauz a postupování věcí vyšším úřadům. Např. ivanovičtí „nemají páku“ na zastavení Bauhausu…

Pokud jste náruživými čtenáři nudných Zápisů, dejte se chutě do Zápisu ze II. brněnského setkání OSbpNOI. Fotky ze setkání připravila Věra Blažejovská a zápis pořídila Jitka Hrušková, obě z OS Horní náměstí.

Jitka Hrušková

Druhé brněnské setkání občanských sdružení bojujících proti nepříliš ohleduplným investorům

22. 3. 2010 v 12.45 • Témata: , , ,

Druhé brněnské setkání občanských sdružení bojujících proti nepříliš ohleduplným investorům se uskutečnilo ve čtvrtek 18. března 2010. Setkání svolala Anežka Jenešová, předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí, ve spolupráci s Hnutím NESEHNUTÍ. Zúčastnili se jej zástupci těchto sdružení: OS Sdružení pro Staré Brno, OS Masarykova čtvrť, OS Ježkova – Lesná, OS Žabovřesky, OS Klidné Ivanovice, OS Horní náměstí, OS Občané pro Medlánky, OS Stará Bystrc – Chaloupky, OS Občané a nájemníci New Lískovec, OS Brno – Maloměřice, Občanská koalice NvC (Nádraží v centru), Nesehnutí.

no images were found

Následující text vyjímáme ze zápisu, který pořídila paní Jitka Hrušková.

SZ Brno Žabovřesky

Aktivisty a zástupce občanských iniciativ pozdravila a přivítala Anežka Jenešová (OS Horní náměstí) a předala slovo Lubošovi Rausovi (OS Horní náměstí). Ten se ujal moderování celého večera a zároveň se ujal slova jako první delegát za své sdružení.

OS Horní náměstí (Luboš Raus)

Historie snahy bystrcké radnice zastavět jediné volné prostranství v hustě zalidněné oblasti sahá do roku 2002. Po šestiletém období klidu na podzim r. 2008 bystrcká rada schválila na tomto místě stavbu sedmipodlažního monstra, tzv. polyfunkčního centra. Přes mohutný odpor občanů se rada MČ Bystrc ve složení ČSSD-ODS stále snaží svůj záměr uplatnit.

Pokud lidé zvolí tyto dvě strany a koalice bude fungovat dál, po volbách bude pozemek prodán a polyfunkční dům přes odpor obyvatel postaven. Z místních politiků mají snahu občanům pomoci někteří členové Strany zelených.

OS Stará Bystrc – Chaloupky (Josef Strubl)

Do malebné staré zástavby (nízké domky se sedlovou střechou) má být postaveno polyfunkční centrum. Bystrčtí radní uznávají, že objekt je nevkusný a nevhodný, ale (neumí? – nechtějí?) přenášejí aktivitu na občany. Spolupráce se Stranou zelených: individuální přístup. Strategie: nepřesvědčovat politiky, ale vstoupit sám do politiky.

OS Masarykova čtvrť (Michal Marek)

Občané se zaktivovali r. 2001. Řeší nejrůznější problematiku: kácení dřevin, vyjadřují se k projektům Hvězdárny, Masarykova onkologického ústavu, sledují developerské projekty. Trendy developerů: odkup staré vily na atraktivním pozemku, její zbourání a prosazení výstavby mnohapodlažního objektu. Tato čtvrť je pod vládou ODS-ČSSD, převahu má ODS. Motorem sdruženářů jsou starousedlíci (noví obyvatelé zajedou Porschem domů a více je nezajímá).

OS Klidné Ivanovice (Radek Veselý)

Sdružení funguje asi 7 let. Vzniklo na protest proti plánům investora postavit na vesnici rozsáhlý komplex obch. domů (Bauhaus, Makro, sídliště se supermarketem). Největší zátěž: navýšení dopravy. Kauza Bauhaus: investor v současnosti stáhl žádost, což znejistilo sdruženáře. Existuje podezření, že investor využije institut „autorizovaného inspektora“. K autorizovanému inspektorovi více Matěj Hollan (Nesehnutí).

OS Ježkova – Lesná (Martin Maleček) a Majdalenky

Ve čtyřpatrové zástavbě Majdalenek chce investor vnutit obyvatelům „občanskou vybavenost“ – sedmnáctipatrový věžák se stopadesáti byty. Urbanistický komplex Lesné by tak zanikl. Změnu územního plánu vynutil přístup občanů, kteří se ani nevešli do zasedací místnosti (přišlo asi 600 lidí). Sdruženářům se podařilo dostat do celostátního tisku, kauza má obrovskou publicitu. Dnes se magistrát musí ptát „jak si přejete, občané?“. Díky nepřehlédnutelné urbanistice mohou obyvatelé usilovat o statut kulturní památky. Sdruženáři mají mezi sebou právníka (postrach radních). Občané prosadili „pohodu bydlení“ a rada místní části revokovala zvýšení indexu podlažní plochy.

OS Pro Staré Brno – Stop Wilson (Bohumír Bílek)

(pan Bílek je odborníkem v technické infrastruktuře) Působil v KDU-ČSL a „rád spolupracuje s občany“. V současnosti OS Pro Staré Brno nefunguje (bývalý předseda sdružení Martin Hotárek). Podle zkušeností Pro Staré Brno založili OS Masarykova čtvrť – úzká spolupráce. Úsilí o oživení historických městských částí (Masarykova čtvrť, Mendlovo nám., Staré Brno).

OS Občané pro Medlánky (Ladislav Žuja)

(pan Žuja je medlánecký zastupitel bez polit. příslušnosti) Občané pro Medlánky nemají nikoho v radě, vládne tam ODS. Výstavbou tzv. „Kouzelných Medlánek“ vzniklo 1.200 bytů. Chybí občanská vybavenost – školky, doprava je nevyřešená. Existuje reálná obava z výstavby silnice, která by byla spojnicí k hypermarketům. Pro investora je lákavé území „Medlánecká pláň“.

Cílem sdruženářů je uspět ve volbách jako OS a dostat se do rady. Snaha o vyhlášení „Chráněného území“ v prostoru Malé Baby a Velké Baby nevyšla. Letiště Medlánky: strategické území. Nyní slouží jako záloha tuřanského letiště a hasičům. Prodej letiště = zvýšení ceny pozemku a developer má zelenou. Spolupracují se Zelenými. Budou řešit otázky hypermarketu, R43, řečkovických kasáren a další.

OS Žabovřesky (Pavel Michalčík)

Na dotaz brněnských sdruženářů, zda v Žabovřeskách pokračuje plán na výstavbu „Perly“, když mají exstarostu ve vazbě, odpověděl pan Michalčík, že plány přetrvávají.V současnosti investor žádá změnu IPP (překročení limitu dvanáctkrát!). Proti projektu výškového domu Perla s 21 poschodími a 5 podzemními patry vzniklo občanské sdružení, neb MČ Žabovřesky projekt schválila. Exstarosta Žabovřesk Aleš Kvapil zůstává ve vazbě (http://www.ct24.cz/domaci/84287-exstarosta-zabovresk-kvapil-zustava-ve-vazbe/ ) kvůli podezření z převzetí úplatku při jiné výstavbě. Jedná se o multifunkční sál s hotelem Sonocentrum. Žabovřeským občanům pomáhá proti záměru radních medializace a podpora Nesehnutých.

Strana zelených (Martin Benáček, Žabovřesky)

tento zastupitel sleduje další kauzy v Žabovřeskách: známá firma Fuertes Development usiluje výstavbu supermarketu (7 pater) vedle nákupního centra Rubín, problém má s městskými pozemky. Kromě kauzy „Perla“ a „Sonocentrum“ vznikla kauza Hotel Kozák, kde hrozí výstavba 12 – 15 pater. V Žabovřeskách je dobré dopravní spojení, dostatek zeleně i služeb, vše v blízkosti brněnského centra. Dobrá poloha přitahuje investory.

Občané a nájemníci OS New Lískovec (Ladislav Dzurja)

Problém: vandalismus v obci. V Lískovci platí zákaz prodeje bytů (ne všude a všech) do soukromého vlastnictví. Lidé mají o byty zájem, radní je nechtějí prodat. Obecní byty jsou totiž zdrojem příjmů pro obec. Problémy s financováním (Do starého Alberta byly investovány peníze, které byly určeny na rozvoj bytů).

OS Brno – Maloměřice (tlumočením problému byl pověřen Matěj Hollan z Hnutí Veronica)

Jedná se o asfaltovou cyklostezku, která je součástí celoevropské sítě. Občané nejsou proti cyklostezce jako takové, ale proti jejímu vedení na břehu řeky Svitavy (asi půlkilometrový úsek). Nádherný úsek cesty, který vyasfaltováním bude zničen.

Nesehnutí (Zdeněk Rous)

Nesehnutí hledají dobrovolníky pro kampaň „Brno v akci“. Snaha prosadit změny v územním plánu Brna tak, aby nemohlo přibývat hypermarketů! Cílem je omezení nekontrolované expanze nákupních center.

Otázku hypermarketů chtějí řešit systémově přes územní plán. Dvě větve kampaně: a) nátlak na radní a zastupitele města Brna, b) informace pro občany. Žádají podporu sdruženářů.

Nesehnutí (Milan Štefanec)

Kácení borovic na ul. Horníkova v Líšni. Investor pokácel stromy na pozemku, na kterém chce postavit ubytovny a bytové domy. Zde poprvé rozhodoval „autorizovaný inspektor“*) Dvě státní instituce rozhodly o protizákonnosti kácení. Novela zákona však umožňuje kácet stromy do výšky 130cm a obvodu kmene do 80cm a doba vegetačního klidu a hnízdění ptactva je jen doporučením, nikoli zákonem. Podle novely byly stromy pokáceny v souladu se zákonem. Záleží na vlastníkovi pozemků, jak se stromy naloží. Pokud jsou podlimitní, nemusí žádat o povolení ke kácení.

*) autorizovaný inspektor je fyzická osoba, která je oprávněna osvědčit, že navrhovaná stavba může být provedena. (volně podle pana Hollana z Nesehnutí) Není tedy třeba vyjádření několika úřadů, stačí uplatit inspektora (doplnila JH. Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu podle § 146 stavebního zákona č.183/2006, hlavy III, více na webu autorizovaní inspektoři).

Co plánuje město Brno na pozemcích, kde žijeme?

V květnu 2010 má být aktualizovaný Územní plán a připomínkování veřejností má být zveřejněno 2.12.2010 (v Bílém domě v 17:00h.?)
Město Brno zamýšlí uskutečnit panelové diskuze na téma: Doprava, Zahrady, Průmyslové zóny, Bydlení.

Nesehnutí podporují občanská sdružení

nabízí občanským sdružením právní pomoc, lektory, sál na diskuzi sdruženářů s politiky. Ptát se politiků: jak chcete řešit…? a nahrávat tyto diskuze. Zvukový záznam – účinná metoda na podporu paměti politiků. Zveřejnění v rádiu, v médiích. Nabídka školení: Jak ovlivňovat média. Jak dostat TV na naši akci. Nesehnutí zorganizuje, zaplatí.

Z diskuze sdruženářů

Co platí na politiky? Uveřejňování zpráv i řehtačky v zasedačce. Výlep plakátů, tiskové konference i právní cesta. Tlak na zastupitele. Medializace všemi prostředky. Připravovat témata, ptát se zastupitelů – na to nejsou zvyklí.

Kde se dají získat čerstvé zprávy co se děje a bude dít v Brně? Každý pátek mezi 9 -10 hodinou se sejdou na Magistrátě města Brna novináři. Tady se rozdávají témata na příští týden!
Jaká je nejhorší vize? Setrvání koalice ODS + ČSSD na kterékoli radnici, „malé“ i „velké“. Co je obrovským problémem? Nechuť občanů, pasivita, nezájem o dění a také strach. Tento stav politikům vyhovuje, neruší je v jejich zaběhnutém vládnutí.

Kdy příště? A jak?

III. brněnské setkání OSbpNOI uskutečníme koncem května. Na podzim budou komunální volby a chceme, aby politikové o nás nejen věděli, ale také respektovali obrovskou sílu a akčnost občanských sdružení, která prosazují oprávněné zájmy občanů a monitorují překračování zákona místními radními.
Sdruženáři – víme o sobě, sledujeme kauzy, pomáháme si dobrými nápady, vyměňujeme zkušenosti z jednání s politiky „na městě“, máme na sebe kontakty. Příští setkání už bude tématicky zaměřené.
Téma třetího OSbpNOI: Obnova a vznik městských čtvrtí (Správní členění města Brna do městských částí) – pro a proti. navrhli Martin Maleček (OS Ježkova – Lesná) a Bohumil Bílek (OS Pro Staré Brno)

Na shledanou na III. brněnském setkání OSbpNOI koncem května 2010

Politici,volby se blíží, jsme tu a budeme i po volbách! A co vy?

Zapsala: Jitka Hrušková, OS Horní náměstí Brno – Bystrc
Ověřila: Anežka Jenešová, předsedkyně OS Horní náměstí Brno – Bystrc
Fotografie: Věra Blažejovská (OS Horní náměstí Brno – Bystrc)

Dilema zodpovědných, leč bezmocných

1. 3. 2010 v 13.29 • Témata: , , ,

Nemám už odvahu položit svým známým otázku: „Půjdeš k volbám?“, protože by odpověděli vtipným dotazem: „A koho chceš volit ty?“

Nevím, opravdu nevím. Ke každé zodpovědnosti by měla náležet nějaká moc, která by dovolovala zadané odpovědnosti nějak dostát. Jinak se člověk octne v neřešitelné situaci.

Český volební systém je nastavený hrozně hrůzně. Naše místní sdružení „Horní náměstí“ bojuje proti vizi radních, kteří chtějí monstrbarák do přelidněného území. Ale zabýváme se i tématem voleb. Donedávna jsme byli přesvědčeni, že alespoň na komunální úrovni bychom měli být schopni změnit neblahé působení dvou koaličních stran. ČSSD a ODS pojí nerozborné přátelství, okázale projevované jednotným hlasováním a potvrzené svornou volbou firmy, která má tu ohavnost ohavnou stavět.

O nevkusu našich radních svědčí protestní petice občanů, anketa sdružení, analýza placená z našich daní zadaná radnicí, a toutéž radnicí neakceptovaná. A nejde jen o nechtěné polyfunkční centrum. Jen v samotné Bystrci je takových kauz mnoho. A to má Bystrc, městská část Brna, kolem třiadvaceti tisíc obyvatel.

„Vyměnit!“, řekli jsme si při jedné schůzce. Nic jiného nelze dělat. Politiky, roky zabydlené na radnici, přesvědčené o své moci a neodvolatelnosti, je třeba sesadit. Usnesli jsme se, že se pokusíme jít cestou otevřenou a legální. Sudlice, halapartny nebo defenestraci zatím nepoužijeme. Stanoviska a zákonné požadavky občanů (nejen v kauze Horního náměstí) podporují zelení, lidovci a komunisté.

Fakticky nám nejvýrazněji pomohli zelení. Byli ochotní nechat místa na kandidátce, prý tam nemají koho dát. Druhou možnost představuje vznik nové strany. Ta by sdružovala delegáty z lokalit, kde vyrůstají plody špatných rozhodnutí této radnice. Víme dobře, které lokality si radní vyhlédli ke znetvoření našeho domova a krajiny, a ke spáchání křivd na občanech. Oslovili bychom nespokojené, ale ochotné lidi, kteří by kandidovali za určitou lokalitu. Tím bychom pomohli vyřešit krizovou situaci v jejich bydlišti. Tito místní aktivisté jsou známí, angažují se za dobrou věc místních. Dá se tedy předpokládat, že se shromáždí dostatek podpisů pro jejich kandidaturu do zastupitelstva (a do rady, a vyměnit starostu!).

Je to samozřejmě dosti pracné. A my vytvoříme tu novou, pravou, tu jedinou správnou stranu. A odteďka už bude všechno, jak má být, což ironicky připomenul kdosi ze sdružení. Třetí varianta spočívá v rozmetání současné koalice ČSSD + ODS. Je třeba zpřetrhat všechny vazby a propletence, všechnu tu aroganci a povýšenost sesadit z dočasného trůnu. To představuje jedinou, ale zásadní činnost: všemi dostupnými prostředky (web, letáky, zpravodaj, případně TV a rádio) upozorňovat lidi, že je potřeba jít k volbám a volit kohokoli, jen ne ČSSD nebo ODS.

Všechny tři varianty v sobě skrývají nějaké čertovo kopýtko. Varianta první: každý z nás se původně angažoval jen o to, aby zde nestála hnusná barabizna obludných rozměrů, když by zde mohl vonět park a zurčet kašna. Nikdo z nás nechce „do politiky“. Dokud jsme se angažovali „za něco“, dohlédli jsme jen na naši zelenou louku.

Ať chceme nebo ne, dnes víme, že nejsme v Bystrci jediné občanské sdružení, které je ve sporu s radnicí. Máme kontakty na podobná sdružení na úrovni města Brna a připravujeme Druhé setkání občanských sdružení, bojujících proti nepříliš ohleduplným investorům. Proti situaci před půlrokem, kdy jsme se setkali poprvé, je znát obrovský posun. Ale o tom až příště, setkání se má uskutečnit v březnu 2010.

Potíž druhé možnosti, tj. se vznikem nové strany, spočívá v nebezpečné manipulaci. Při kompletní výměně radních prý musí být předem jasné jméno starosty. Poslední nabízená možnost, rozmetání současné koalice, je příliš negativistická. Lidé chtějí také někoho volit. Ale koho??? Pouhopouhým rozebráním oposmluvní koalice obou megapartají nenabízíme lidem žádnou pozitivní alternativu. Při vzniku nových drobných stran, kterou by byla i varianta „naší jediné správné strany“, navíc hrozí možnost rozmělnění a ztráty hlasů mezi malé straničky.

S přibývajícími kauzami v obci i ve státě houstne počet mailových přeposílaček s rozbory současné situace. Jsou doprovázeny přehledem největších kauz za posledních dvacet let. Stále více se objevují řečnické otázky typu: Kdo jsou vlastně ti politici? Prý jsou našimi zaměstnanci, říká jeden z těch mailů. Tak dobře. Ale pak by měli mít pracovní smlouvu, která by při porušení pracovních povinností vedla k sankcím, a nakonec i k odvolání, jako v každém pracovně-právním vztahu. Koukněte se, kolik nás stáli naši bystrčtí radní za uplynulý rok. A my, bezmocní voliči, nemáme možnost přinutit je, aby pro nás pracovali.

Jitka Hrušková
psáno pro Umlaufoviny

Není tak zle

20. 2. 2010 v 17.14 • Témata: , , , , ,

Když v polovině září 2009 prezident Obama ohlásil zrušení plánu USA postavit v Brdech radar, nestačili si protiradaroví aktivisté pořádně vydechnout. Hned se valila kritika a posměchy za údajné „připsání si zásluh“ za veto amerického prezidenta. Snad si aktivisté odpočali aspoň chviličku; do doby, než Prahu navšívil Joe Biden a Bratislavu ministři obrany NATO.

Protiradaroví aktivisté jistě nepodlehli iluzi, že právě oni přinutili amerického prezidenta stáhnout plány. Nepopiratelně to však byli oni, komu se podařilo přibrzdit české přikývnutí. Se stejně smýšlejícími opozičními poslanci dokázali Topolánka zadržet od dokončení celého ratifikačního procesu. A o to šlo především. Jménem deseti milionů lidí vyjednávala několikačlenná vláda, které aktivisté připomínali, že radar nechce 70% obyvatel.

Na úrovni obecních záležitostí, podstatně méně komplikovaných než rozhodnutí o válečném či „mírovém“ zbrojení probíhají denně téměř neviditelně podobné „bitvy“. Přesto mnoho lidí pohlíží na dění ve svém nejbližším okolí apaticky. Bojí se ozvat, do něčeho se zaplést s přesvědčením, že „ti nahoře si stejně udělají, co chtějí“. Pokud má být jejich životní prostor umenšen, omezen nebo znehodnocen, o úmyslu vlastní radnice se nejspíš ani nedoví.

Jen pár vytrvalců s delikátním sluchem netopýra pravidelně sleduje úmorná tlachání a soustavné záměrné procedurální obstrukce „demokraticky zvolených“ vyvolených. Neustálým překonáváním sebe sama a pravidelným výcvikem ustojí vytrvalci ukolébávající žvanění, vyhmátnou podstatnou informaci a klimbajícímu obyvatelstvu předloží zprávu o úmyslu radních nechat vystavět zbytečný a zbytnělý hypermarket, dálnici středem sídliště či šestnáctipatrový věžák mezi ukončenou čtyřpodlažní zástavbu. Nebo rovnou celý obchodní hobby market. Radní vládce jistě zaskočí tvrzení, že proti úmyslu zbudovat park, vysázet stromy, postavit knihovnu, vytvořit kašnu a nechat vytrysknout fontánku se občané obvykle nebouří. Asi to bude tím, že se v naší zemi realizuje více nesmyslných staveb než kvetoucích parků.

Co se děje dál, když „se to provalí“ a veřejnost se dozví o podivných úmyslech radních?

První aktivista sepíše petici a probudí ospalé občanstvo. Obyvatelé petici podepíší a celý nesmysl považují tímto aktem za vyřízený. Petice je však jen počátkem dění v obci. Radní, natěšení a patřičně angažovaní na developerském záměru se načas stáhnou a pracují na něčem jiném. Jenomže jednou navržená stavba už nejde jen tak smést z radničního stolu, u kterého si radní s developerem tak dobře porozuměli. Pro občana už jaksi židle u stolu nezbyla. Když mela kolem příšerného záměru utichne, objeví se „usnesení“, „rozhodnutí“ nebo „prodej pozemku číslo to a to“.

Výskyt těchto výnosů lze srovnat s bujností plevele, jemuž bylo uříznuto několik listů. Kořen neřádu zůstává, návrh, usnesní, návrh na usnesení a příbuzné býlí vyraší znouvu, třeba trošku modifikovně. Vzniká občanské sdružení, jedinec dávno nestačí. Radní mají celou pracovní dobu, štáb úředníků a právníky na to, aby obhájili ten nesmysl – a sdruženáři svůj volný čas, chabé síly a před očima malý kousíček nezastavěné zeleně. Boj je dosti nevyvážený. Málokdo si uvědomí, že sdruženáři jsou zaměstnaní a pracují jako ostatní lidé, mají své rodiny, své zájmy a své osobní starosti.

Občanská sdružení, hájící zeleň a prostor k životu lidí proti developerům a radním nejsou profesionálními sdruženími. Nejsou placena všemi občany jako poslanci, vláda, politické strany, zastupitelé, policisté, soudci a další. Informace o jejich činnosti není možné srovnávat s profesionální kampaní politických stran. Strany mají reklamu a plakáty všude, obvykle je nikdo nestrhává, policie nikoho za plakátování nepokutuje. Jakési povědomí o činnosti nějakého sdružení nelze srovnávat s publicitou politických stran, využívajích na svoje zviditelnění finanční prostředky, o kterých se sdruženářům ani nesní. Vždyť nejčastějšími sponzory svých kampaní jsou jen a jen sami aktivisté.

Radniční a krajské listy, které by jako první měly přinášet informace o dění v obci nebo kraji, nesplňují ani základní požadavky na média veřejné služby. Občan se nedozví, jaké jsou návrhy a názory opozice. Chybí nejen základní informace, ale i polemika o připravovaných rozhodnutích a názorová pluralita. Kdo hledá podporu ve svobodném přístupu k informacím, domáhá se účasti veřejnosti na rozhodování nebo potřebuje najít odpověď na právní otázky, hledá na stránkách webů občanských sdružení a nadací, např. otevřete.cz, Nesehnutí, Ekobrana, Transparency international, Děti Země, Hnutí duha, Ekologický právní servis, Podněty a na nich zase odkazy na spoustu dalších. V denním, krajském nebo radničním tisku se takové informace nenajdou.

Padla na prosté občany skepse a únava z politiky? Zájem obce opravdu nehájí ti, kteří jsou za to placeni z našich daní. Proto vznikají tisíce činorodých občanských sdružení, a mnohá z nich fakticky suplují činnost komunálních politiků. Lidé, kteří ve sdruženích pracují, se mezi sebou příliš neznají. Navzdory všeobecné lhostejnosti se nedávno v Brně uskutečnilo pozoruhodné pracovní setkání. Aktivisté Občanského sdružení Horní náměstí zorganizovali „První setkání brněnských občanských sdružení bojujících proti nepříliš ohleduplným investorům“.

Boj o obří Bauhaus pokračuje. Na řadě je kácení stromů

Boj o stavbu obřího hobbymarketu Bauhaus v Brně se dostává do další fáze – firma připravující výstavbu obchodu požádala k nelibosti odpůrců obchodu o vykácení desítek stromů a keřů.

A zatímco vedení radnice i investor tvrdí, že obchod přírodu neponičí, odpůrci jsou přesvědčeni o opaku. Firma, která spory nekomentuje, chce vykácet 82 stromů.

(…)

Celý článek o sporu kolem Bauhausu v Ivanovicích
si můžete přečíst na aktualne.centrum.cz/ekonomika

Setkání se uskutečnilo 15.10.2009 ve Veronice za široké účasti občanských sdružení, řešících podobné problémy jako OS Horní náměstí. Zúčastnili se zástupci sdružení řešící např. věžáky na Lesné, Majdalenky, Bauhaus v Ivanovicích, výstavbu v Jundrově, sjezdovku v lese či stavbu v Masarykově čtvrti. Na pořadu jednání byly ovšem i tak věhlasné akce, jako odsun brněnského nádraží a R43. Přišli i zástupci Nesehnutých a Veroniky s nabídkou jejich pomoci a spolupráce. Uvedené setkání lze v historii bojů občanských sdružení v Brně považovat za zlomové. Doposud bojovala jednotlivá občanská sdružení odděleně a příliš o sobě nevěděla. Setkání umožnilo představit různé metody práce zúčastněných, předávaly se zkušenosti s konkrétními brněnskými radními a zastupiteli. Významná je i vzájemná právní výpomoc mezi jednotlivými sdruženími. Vyměnily se také kontakty, reference, cenné rady a poznatky. O další setkání v podobném duchu je velký zájem, spolupráce mezi jednotlivými sdruženími bude tedy pokračovat.

K nejhodnotnějšímu patří poznání, že prostí občané se přestávají bát zvůle „mocných“. Občané, kteří považují životní prostředí svého domova za významnou hodnotu, se stále víc aktivují v boji proti neurvalým developerským, radničním nebo obojím úmyslům. Lidé už dnes vědí, že nesmějí slepě věřit politikům, když ti přicházejí (a zaplaťpánbůh také odcházejí) s podivnými a podezřelými záměry a vemlouvají se, že je to jen a jen pro naše dobro, říká starosta par excellence, trokavský Jan Neoral.

Aktivisté, kteří se v říjnu 2009 sešli na „Prvním setkání brněnských občanských sdružení bojujících proti nepříliš ohleduplným investorům“ se nehodlají smířit s diktátem developerů a jim nakloněných radních. Demokracie je už na této komunální úrovni neustále potlačována. Aktivní, byť často unavení lidé hledají další východiska z této situace všemi dosud zákonnými prostředky.

Jitka Hrušková
psáno pro server Umlaufoviny

Neznám, nepoznán

20. 2. 2010 v 16.29 • Témata: , , ,

14. února 2010, konečná zastávka tramvaje

Bystrckých aktivistů je víc, než by se mohlo zdát. Samozřejmě, na prvním místě hyperaktivní pan Kuchař, pak lidé ze sdružení Horní náměstí, lidé proti R43 atd., ale kromě všech známých zde operují i aktivisté zcela anonymní a skrytí. Jeden z nich, neznám a nepoznán, s cíli nejasnými, umisťuje už několik měsíců na konečnou tramvajové linky č. 1 všemožná provolání a články, přejaté převážně z internetu. Na fotografii ze 14. února je přetištený článek z Britských listů.