Bystrčník » Natura 2000

Příspěvky se štítkem ‚Natura 2000’

Další skandál na cestě – Nový územní plán Jihomoravského kraje

21. 3. 2011 v 12.32 • Témata: , , , , , , ,

JM kraj zveřejnil tzv. 2. Návrh územního plánu kraje (Zásad územního rozvoje – ZÚR). Tento návrh je předurčen k zrušení soudem, protože nerespektuje zákonné požadavky na hygienické limity v druhém největším městě ČR, Brně.

Přestože v jižní části brněnské aglomerace jsou po mnoho let překračovány zákonné limity hlučnosti a prašnosti a stát je povinen zde přijímat územně plánovací opatření k nápravě, JM kraj jde hlavou proti zdi a nejen nerespektuje tuto povinnost, ale i navrhuje takové řešení, které by již nadlimitně zatíženou oblast dále zatížilo.

Na území městské části Brno-Bosonohy kraj navrhuje vybudovat obří křížení transevropských dálničních komunikací D1, R43 (Hitlerova dálnice) a JZ tangenty – R52 pro spojení na Vídeň. Toto chybné řešení je jádrem problému. Existuje přitom právně průchodné řešení, které by vedlo nejen k snížení zátěže v dané oblasti (a to jak dopravní, tak i prašnosti a hlučnosti), a které je o 30 miliard levnější. Toto alternativní řešení potvrzené autorizovanými studiemi z hlediska dopravního, ekonomického i vlivu na přírodu (NATURA 2000) je založeno na vedení středoevropské tranzitní dopravy ve směru sever-jih po nejkratších a logických trasách (Vídeň – obchvat Břeclavi – R55 ve směru na sever Moravy a Polsko a Vídeň – obchvat Znojma – Jihlava – Praha).

Místo potřebných a plnohodnotných obchvatů Břeclavi a Znojma na trasách schválených vládou v nejvyšším dokumentu územního plánovaní ČR, tzv. Politice územního rozvoje, kraj pod vedením hejtmana Haška prosazuje chybná řešení.

Vše je propojeno s návrhem superkoncepce dopravní sítě od ministra dopravy Bárty. Konzultace proběhly s hejtmanem Haškem, ale ne s veřejností. Výsledek je šokující. V Mikulově je prakticky nová, pouze něco málo než 10 let dokončená silnice I/52, která je plnohodnotným obchvatem celé obytné části Mikulova a prochází pouze mezi kasiny, nevěstinci, benzinovými pumpami, průmyslovým a obchodními objekty. Bártova superkoncepce tento „obchvat pro nevěstince“ uvádí jako nejvyšší prioritu. Hejtman Hašek by nám všem měl jasně vysvětlit, proč bojuje za variantu o 30 miliard korun dražší a proč po Bártovi v Mikulově na zámku takovouto zbytečnou investici požadoval a proč ji prosazuje v územním plánu kraje.

Pro R43 existuje návrh přímé trasy do prostoru Boskovic, který je plnohodnotným obchvatem všech obcí, včetně Brna. Kraj však napřed prosazoval R43 v závlekové, o cca o 10 km delší, trase okolo Drásova, v posledních době začal preferovat variantu východně od Malhostovic a nyní je opět prosazována trasa těsně okolo nové zástavby v Drásově.

Zveřejněný návrh ZÚR je označen jako „druhý“, protože v roce 2010 musel kraj schválit nové Zadání ZÚR, protože prohrál u Nejvyššího správního soudu (NSS) a kvůli spojení Brno-Vídeň byl zrušen územní plán Břeclavska. V květnu 2010 prohrálo město Brno jak u NSS, tak i u ústavního soudu kvůli Hitlerově trase R43 přes Brno. I toto bylo pochybení ze strany kraje, který nesprávně prosazoval R43, a to nejen v Brně, ale i mnoha dalších obcích JMK. JM kraj ignoruje rozsudky NSS, které jsou závazné, a to precedenční rozsudky k Zásadám územního rozvoje Prahy, kde se NSS jasně k problematice vyjádřil.

Petr Firbas, zpravodajstvi.ecn.cz

Související

Jak opít Brňáka rohlíkem

Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno

9. 3. 2011 v 12.23 • Témata: , , , , , , , , , , , , , ,

Svou námitku k územnímu plánu dnes odevzdal na brněnském magistrátu zmocněnec veřejnosti Jaromír Blatný z Bystrce. Podařilo se mu shromáždit 241 podpisů, tedy o 41 více, než je nutné, aby námitka byla projednána.

Pan Blatný a občané, kteří se pod zmocnění podepsali, si přejí, aby do nového územního plánu Brno začlenilo lyžařský svah v katastru Kohoutovic. Naprosto se tak rozchází s míněním občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice, jež se chystá podat námitku právě opačnou. Stojí také proti Martinu Anderovi (Strana Zelených), v minulém období náměstku primátora, dnes opozičnímu zastupiteli Brna, který projekt kohoutovické sjezdovky označil za „šílený“.

Argumenty proti sjezdovce se točí zejména kolem chráněného území soustavy Natura 2000, které by dráha proťala. Jaromír Blatný však tvrdí, že ve skutečnosti o žádný podstatný problém nejde, protože populace brouka roháče, o jejíž ochranu v kohoutovické lokalitě jde, s lyžaři žádné konflikty mít nebude. V zimě, kdy se jezdí, jsou brouci zalezlí a jejich ostré zuby tak žádné nebezpečí pro lyžaře nepředstavují; naopak v létě, kdy je na stráních brouků plno, jsou zalezlí lyžaři. Zelená pro Kohoutovice se však také obává, že lampy u sjezdovky budou svítit na daňky v oboře.

Existují i ekonomické argumenty proti sjezdovce. Ty říkají, že v Brně je tak málo mrazivých dnů, že se její provoz nemůže vyplatit. Zelená pro Kohoutovice mluví o „energetické zátěži“, ačkoli zřejmě víc půjde o zátěž finanční peněženky daňového poplatníka. Pan Blatný uvádí, že Kohoutovice jsou z brněnských městských částí výjimečné svými výrazně nižšími průměrnými teplotami, nedokládá však pro srovnání rentabilitu žádné ze sjezdovek v okolí.

Od sjezdovky si Jaromír Blatný slibuje nejen lyžování, ale i krásné pohledy na Brno v zapadajícím slunci. Co mají proti západům slunce zelená uskupení se neví.

Související

Připomínky OS Zelená pro Kohoutovice k územnímu plánu
Kohoutovická sjezdovka – ne všichni jsou proti
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy