Příspěvky se štítkem ‚Nad Dědinou’

Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě

12. 2. 2016 v 11.08 • Témata: , , , , , , , ,

Brno – Další obchod tu nepotřebujeme, jen přibudou problémy s dopravou a hluk. Tak argumentovali Bystrčtí na čtvrteční debatě s investory a zastupiteli městské části o stavbě Kauflandu mezi ulicemi Páteřní a Nad Dědinou. Proti projektu už také vzniká petice, kterou od soboty podepsalo přes tři sta místních. Mezi lidmi se však našlo i několik příznivců stavby.

Na debatu jich ale dorazilo jen pár. I tak přednesli svůj názor a žádali zastupitele, aby dali projektu šanci. „Spousta lidí ocení nižší ceny Kauflandu, navíc tolik zmiňovaná zelená plocha se neupravuje a je jen zdrojem alergenů,“ řekl osmdesátiletý Ivo Šiška z Fleischnerovy ulice. Podle něj v Bystrci schází odvaha.

S ním nesouhlasila Jana Potůčková s dcerou Kristýnou. „Organizujeme petici proti této stavbě. Vždyť my tu další obchod nepotřebujeme, je jich tu víc než dost. Obáváme se navíc, že kvůli Kauflandu zpustne nynější obchodní centrum Max,“ popsala Potůčková.

(…)

Celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Ve středu 17. února zastupitelstvo městské části nebude projednávat stanovisko ke stavbě Kauflandu, jak je mylně uvedeno v textu článku. I tak však občané mohou přijít a své názory přednést.

*

Související

Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem

11. 2. 2016 v 12.05 • Témata: , , , , , ,

Na druhou únorovou středu byli do Společenského centra pozváni občané bystrčtí k veřejnému projednání záměru výstavby Kauflandu pod Maxem. Zájem byl nebývalý, sešlo se na 250 občanů, projednání trvalo přes dvě hodiny. Po krátkém úvodu a představení záměru především z hlediska architektonického a dopravního se rozproudila čilá, místy značně vzrušená diskuze. Především je nutno ocenit úžasnou kultivovanost jednání i ze strany občanů. Ačkoli naprostá většina z přítomných měla ke Kauflandu vyhraněně odmítavý postoj, přece zazněl potlesk i staršímu diskutujícímu, který apeloval na to, že někteří lidé potřebují obchod s levnějšími potravinami a Kaufland takovým obchodem je. Obdivoval jsem jeho odvahu postavit se sám proti proudu a svůj názor vyslovit velmi srozumitelně a nekonfrontačně.

Diskuze probíhala převážně nad technickými argumenty, na které předkladatelé záměru více či méně úspěšně odpovídali. Ukázalo se, že rozhodujícím faktorem nebudou osobní sympatie či nesympatie vůči Kauflandu, ale především důvody technické, zejména dopravní. Projekt neřeší širší dopravní vztahy a dopady, zvýšení provozu či dokonce omezenou průjezdnost okolních křižovatek. Ani v předpokladu míry navýšení dopravy nepanovala shoda. Navíc nebyla uvažována budoucí výstavba v Bystrci, dokončení Kamech, sídliště Panorama atd.

Především znělo ale od všech diskutujících, až na nepatrnou výjimku, že Kaufland v Bystrci nejen nepotřebujeme, ale ani nechceme.

Luboš Raus, Bystrčáci

*

Ve středu 10. února proběhlo v Bystrci veřejné projednání záměru stavby obchodního centra Kaufland. Nová budova má vzniknout v sousedství stávajícího centra Max při Páteřní ulici. I když jsem věděl, že o projekt je ze strany občanů v Bystrci zájem, i tak mne překvapilo, kolik lidí na projednání přišlo. Velký sál Společenského centra byl zcela plný, část lidí musela dokonce stát. Odhaduji účast na 250 osob, ale nedivil bych se, kdyby někdo napočítal víc.

Až na jednoho řečníka byli všichni, kdo v diskuzi vystoupili, proti stavbě. Většina argumentace se týkala dopravy, obav ze zhoršení dnešní už tak dost špatné situace. Bylo poukazováno na neexistující analýzu širších dopravních vztahů, i třeba na to, že uzavření jediné komunikace vedoucí skrz Bystrc po dobu výstavby způsobí přinejmenším citelné nepříjemnosti. Řada lidí si další obchod na uvažovaném místě nepřeje vůbec, raději by zde viděla jiný typ služeb. Lidé, bydlících v bezprostřední blízkosti stavební lokality, mají strach z nárůstu hluku a samozřejmě jim také vadí, že se ráz místa změní.

Argumenty pro Kaufland zmiňovaly citelně nižší ceny než v jiných řetězcích, výhodnost konkurence a přehnaně konzervativní odpor vůči urbanizaci Bystrce. V diskuzi zazněl i požadavek na místní referendum.

Asi není úplně korektní předjímat, jaké bude vyjádření zastupitelstva městské části k projektu, na druhé straně ničemu neposlouží zamlžování stavu věcí. Z názorů, které zastupitelé z různých stran na jednání vyjádřili, i z dalších jednání, a koneckonců i ze stanoviska zastupitelstva k témuž projektu z roku 2013, lze s vysokou mírou jistoty odhadnout, že městská část Kaufland odmítne. Tím však celá věc neskončí.

Investor potřebuje k realizaci od města pronajmout či odkoupit pozemky. Přestože opakovaná vyjádření zástupců brněnské koalice vyznívají v tom smyslu, že Brno bude stanovisko Bystrce respektovat, co se opravdu stane, uvidíme teprve, až se to stane. Je také možné, že investor nalezne způsob, jak všechny nebo alespoň podstatnou část problematických aspektů projektu vyřešit. Pak se zřejmě za nějaký čas sejdeme znovu.

Viktor Lošťák, Bystrčáci

Související

Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní

9. 2. 2016 v 14.23 • Témata: , , , , , , ,

Šest desítek osob včetně několika zastupitelů podepsalo petici proti výstavbě obchodního centra Kaufland u Páteční ulice v Bystrci. Autorkou petice je Kristýna Potůčková.

Proti stavbě, která by měla vyrůst v sousedství stávajícího nákupního centra Max, vznáší jak městská část, tak občané řadu argumentů. Kritizují navrhované dopravní řešení i samotný fakt, že Kaufland přivede do Bystrce další dopravu v situaci, kdy už nynější komunikace nestačí. Negativně je hodnocen i vliv velkého řetězce na místní obchodníky. Proti projektu vznikly už dvě petice v minulosti, podepsalo je několik stovek obyvatel.

Text petice přebíráme ze serveru e-petice, kde ji můžete podepsat i vy.

kaufland-projednani

*

Zásadně nesouhlasíme s výstavbou nového obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci. Nové obchodní centrum je navrženo v těsné blízkosti stávajícího centra a jeho zpřístupnění má být provedeno pomocí komunikace, která je již v současné době výrazně přetížená.

Postavení obchodního centra Kaufland by vedlo k výraznému zhoršení dopravní situace, která je již v současné době velmi problematická (zácpy apod.) a navíc vzhledem k poloze Bystrce obtížně řešitelná.

Dalším důsledkem je velmi pravděpodobná likvidace stávajících obchodů, které se nacházejí v těsné blízkosti. Obchodní centrum Max není ani v současné době plně využito, a tudíž není absolutně žádná nutnost stavět další obchodní objekt. Výstavba nového obchodního centra by vedla nejen ke zničení menších obchodů v okolí, ale současně by se opuštěná stavba obchodního centra Max stala velmi problematickou a nebezpečnou oblastí. To by výrazně zhoršilo bezpečnost této části sídliště, kudy navíc prochází hlavní trasa ze zastávky MHD.

Stavbou by došlo k zastavění poslední velké zelené plochy v okolí, která je v současnosti hojně využívána obyvateli sídliště (venčení psů, hry dětí, plocha pro cirkus apod.).

Zcela jistě by došlo ke zhoršení kvality životního prostředí, která je hlavní předností této městské části. Jednalo by se o mimořádnou hlukovou, prachovou, vibrační i světelnou zátěž a také o zatížení ovzduší exhalacemi. Toto je obzvláště tíživé, neboť se pozemek nachází v těsné blízkosti obytné zástavby.

V městské části Bystrc je absolutní dostatek nákupních možností. Nacházejí se tu – z velkých obchodních center: 3x Albert, 2x Penny Market, 1x Lidl, 1x Billa a další (Kik, Uni Hobby, Jysk, Okay elektrospotřebiče atd.) a množství menších obchodů. Z výčtu je patrné, že není potřeba vytvářet další nákupní příležitosti.

Stavba obchodního centra Kaufland by obyvatelům nejen Bystrce, ale ani jiných částí Brna nepřinesla žádné nové hodnoty, pouze množství potíží a další zábor půdy, kterou je možno využít smysluplněji. 

Komu bude petice předána: Úřad městské části Brno-Bystrc, primátor města Brna Ing. Petr Vokřál

Zdroj: e-petice

*

Související

O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

O Kauflandu s občany

31. 1. 2016 v 16.42 • Témata: , , , , , , ,

Na veřejné projednání studie nového obchodního centra zvou všechny občany městské části Brno-Bystrc starosta Tomáš Kratochvíl a místostarosta Jaroslav Petr. Nový obchod Kaufland by měl podle studie stát při Páteřní ulici, pod stávajícím obchodním centrem Max.
kaufland-projednani

Městská část projekt Kauflandu až dosud odmítá, vyjádřila se k němu negativně už v roce 2013. Nejzásadnějším argumentem je problematické dopravní řešení, které počítá s vytvořením nového kruhového objezdu na Vejrostově ulici. Zvýšený pohyb aut by pak dále zkomplikoval už tak stěží únosný stav s dopravou do Bystrce směrem z centra města. Mezi další důvody k nesouhlasu městské části patří obava z krachu obchodů blízkých novému centru.

Proti stavbě se vyslovili i občané, sepsali proti ní hned dvě petice s několika stovkami podpisů.

Veřejné projednání studie začne ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) ve středu 10. února v 17 hodin.

Ke stažení

Související

Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi

14. 12. 2015 v 12.50 • Témata: , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Nového obchodního centra se možná dočkají obyvatelé Bystrce. Společnost FI Development CZ chce na rohu ulic Páteřní a Nad Dědinou postavit nákupní středisko Kaufland.

Místní zastupitelé však s jeho výstavbou spíš nesouhlasí. „Stavbu dalšího obchodního domu nepodporuji, protože poškodí jednu z posledních travnatých ploch v Bystrci, na kterou přijíždí například cirkus,“ uvedl místostarosta Miroslav Klimeš.

Součástí stavebního projektu je také výstavba kruhového objezdu a příjezdových cest. „Budeme požadovat vypracování předběžné dopravní studie, protože umístění kruhového objezdu by mohlo mít špatný vliv na dopravu,“ dodal místostarosta.

Developerská společnost minulý týden podala na úřad městské části žádost o předběžné posouzení projektu. Zastupitelé budou o záležitosti jednat. „Chceme znát názor obyvatel, proto budeme nejprve mluvit s lidmi, teprve poté se zastupitelstvo rozhodne,“ řekl starosta Tomáš Kratochvíl.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Související

Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Výměna plynového vedení v ulici Nad Dědinou

30. 5. 2013 v 08.48 • Témata: , , ,

plyn-832Úřad městské části Brno-Bystrc oznamuje, že ve dnech 3. 6. až 25. 7. bude na ulici Nad Dědinou, mezi čísly 26-58, probíhat výměna plynového vedení. V souvislosti s tím bude doprava vedena kyvadlově a řízena semaforem.

Zdroj: bystrc.cz

Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

31. 3. 2012 v 10.01 • Témata: , , , ,

Hned dva obchody Kaufland mají být postaveny v dohledné době v Bystrci. První z nich se možná začne stavět už letos na podzim na Kamechách, druhý – o němž se zatím nehovořilo – je plánován pod nákupním centrem MAX v sousedství ulice Nad Dědinou.

Investorem stavby pod nákupním centrem MAX má být společnost IMPERA invest, s.r.o., kvůli projektu není třeba měnit územní plán. Realizaci problematizuje přítomnost vodovodního řadu, který bude patrně třeba přeložit, a dopravní vztahy v lokalitě. Existují také obavy z reakce majitelů domků v ulici Nad Dědinou. O časovém plánu se zatím nepodařilo zjistit víc než „brzy“.

-vl-

Parkoviště u Kachlíkovy zabírá stavební firma

30. 6. 2011 v 13.47 • Témata: , , , , , , ,

U Kachlíkovy ulice se staví areál obytných domů Panorama nad přehradou. Omezení parkovacích možností, které to vyvolává, rozhořčily pana Jaroslava Kučeru. Jeho otázku a odpověď Evy Kubátové z odboru dopravy a životního prostředí bystrckého úřadu jsme převzali ze stránky otazky.umc-bystrc.cz.

*

Dobrý den.

Velké parkoviště na ul.Kachlíkova má být více jak z poloviny zabrané stavební firmou. To znamená, že více jak 70 automobilů nebude mít kde zaparkovat.To máme jezdit po celé Bystrci a hledat parkovací místo?

Přitom by se při dobré vůli, již dalo parkovat na nově vybudovaných stáních,které jsou již hotové a mají toto parkoviště nahradit. Že se tak stane, nikdo nepochyboval, mysleli jsme si, jak je to dobře promyšlené. Opak se stal ale pravdou. V současné době jsou po parkovišti umístěny značky tak chaoticky, že není vůbec zřejmé jak bude parkování pro ten zbytek automobilů vypadat. Dle mého názoru i názoru ostatních rozhořčených řidičů je rozhodnutí UMČ nezodpovědné a alibistické. Pro tuto lokalitu dlouhodobě (při stavebním tempu) zničující. Stačilo by málo, upřednostnit potřeby obyvatel a ne stavební firmu.Děkuji za odpověď.

Kučera Jaroslav

*

Dobrý den,

k dopravním omezením na ul. Kachlíkově v souvislosti s výstavbou obytného souboru Panorama Vám sdělujeme následující:

Parkování vozidel obyvatel bude v celém rozsahu zachováno na parkovišti pod domem Kachlíkova 1 a na parkovacích místech u rodinných domků ul. Nad Dědinou.

Stávající plocha parkoviště vedle domu Kachlíkova 2 bude dotčena stavbou, dojde zde k odfrézování obrusné vrstvy v celém rozsahu (bude trvat cca 2 dny), polovina parkoviště však zůstane funkční a vhodná k parkování vozidel po celou dobu výstavby křižovatky, dokud nebudou nová parkovací stání s příjezdem z ul. Nad dědinou uvedena do předčasného užívání (ještě nejsou dokončena a neproběhlo řízení o předčasném užívání na stavebním úřadě).

Zároveň bude uvedeno opět do plného provozu i parkoviště pod OC MAX (firma provádějící propojení Vírského vodovodu v této části již práce dokončila).

Ing.Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

*

Související

Obrazem: Panorama nad Přehradou

Nové ulice v Bystrci, Jundrově a Přízřenicích

9. 6. 2011 v 16.34 • Témata: , , , , , , ,

Názvy nových ulici v katastrálních územích Bystrc, Jundrov a Přízřenice schválila Rada města Brna na své schůzi 8. června 2011. Definitivní pojmenování ještě bude projednávat Zastupitelstvo města Brna.

Nad Brněnskou přehradou v blízkosti ulice Kachlíkovy a Nad Dědinou vzniknou v katastrálním území Bystrc dvě nové ulice. Pracovní skupina navrhla pro pojmenování ulic název Nad Přehradou, dle umístění v terénu – nad Brněnskou přehradou. Rada městské části Brno-Bystrc na své schůzi konané dne 18. 5. 2011 doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Bystrc schválit návrhy na pojmenování ulic v nově vznikající obytné oblasti Markůvky a Nad Přehradou. Uvedený návrh bude projednán Zastupitelstvem městské části Brno-Bystrc dne 8. 6. 2011.

Pro nové ulice a prodloužení stávajícího názvu ulice, které vzniknou bytovou výstavbou v lokalitě nad Brněnskou přehradou v katastrálním území Bystrc, jsou navrženy názvy:

  • „Markůvky“ podle místního zvyklostního názvu
  • „Nad Přehradou“ podle umístění ulice v terénu nad Brněnskou přehradou
  • „Nad Dědinou“ pojmenování prodloužení stávající ulice Nad dědinou

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtete na www.parlamentnilisty.cz

Vypnou proud

29. 9. 2010 v 15.57 • Témata: , , , , , ,

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude 14. 10. 2010 od 11:00 do 14:00 přerušena dodávka elektrické energie v celé ulici Nad Dědinou (č. 1 – 58), části ulice Rakovecká (č.5 a 7 včetně chat) a části ulice Páteřní (č. 3).

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Síčky a Markůvky

1. 6. 2010 v 19.36 • Témata: , , , , ,

Síčky a Markůvky. Tak se mají jmenovat dvě nové bystrcké ulice. Vzniknou v bloku nových obytných domů, jehož výstavba v rámci projektu Panorama nad přehradou začíná při Kachlíkově ulici. Bytové domy a tenisové kurty budou na stávající ulice Kachlíkova a Nad Dědinou napojeny navrženou průsečnou křižovatkou. Nově je navrženo celkem 316 parkovacích stání jako náhrada za zrušená parkoviště.

Pro část výstavby, která navazuje na křižovatku ulic Nad Dědinou a Kachlíkova (2 obytné bloky A a B po 5 vchodech) rada městské části navrhuje využít místní název „Síčky“, odbočku z ulice Nad Dědinou (1 obytný blok C s 5 vchody) navrhuje rada pojmenovat místním název „Markůvky“ (název polní tratě v těsné blízkosti nově vzniklé ulice).

Rada ve svém návrhu dbá obecného doporučení dát při při pojmenovávání nových ulic přednost existujícím místním názvům před složenými nebo nově vytvořenými názvy ulic.

Návrh bude na svém příštím zasedání 9. června 2010 schvalovat bystrcké zastupitelstvo.