Příspěvky se štítkem ‚náboženství’

Výuka náboženství na školách v Bystrci

2. 9. 2013 v 14.59 • Témata: , , ,

Vyučování náboženství v bystrcké farnosti začne od měsíce října. Od 1. do 4. třídy vyučujeme na školách (ZŠ Heyrovského, ZŠ Laštůvkova a ZŠ Vejrostova), od 5. třídy na faře. Prvňáčky a děti, které letos budou chodit poprvé, je potřeba písemně přihlásit. Přihlášky jsou k dispozici ve farní kanceláři a v sakristii kostela. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte osobně na faře nebo přes e-mailovou adresu farnostbystrc@volny.cz.

Zdroj, foto: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Bystrcká farnost nabízí seznámení s vírou

24. 1. 2013 v 06.48 • Témata: , , ,

Nabízíme doplnění náboženského vzdělání pro rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě, sami jsou pokřtění, ale nechodili do náboženství. V případě zájmu se obraťte na pana faráře Mons. Fruvirta, buď osobně na faře v Bystrci nebo tel. 546 220 389.

Pokud nejste pokřtění, ale měli byste zájem seznámit se blíže se základy katolické nauky (nebo uvažujete o přijetí svátosti křtu), kontaktujte kaplana P. Pavla Fatěnu, mob. 605 592 420.

faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Výuka náboženství

29. 8. 2012 v 06.30 • Témata: , , , ,

Bystrcká farnost přijímá přihlášky do vyučování náboženství pro školní rok 2012/2013.

Vyučování náboženství  začne od měsíce října. Od 1. do 4. třídy vyučujeme na školách (ZŠ Heyrovského, ZŠ Laštůvkova a ŽŠ Vejrostova), od 5. třídy na faře. Děti, které v příštím školním roce půjdou do první třídy a začnou navštěvovat výuku náboženství, případně starší děti, které ještě do náboženství nechodily, je třeba písemně přihlásit. Přihlášky jsou k dispozici ve farní kanceláři  a v sakristii kostela. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte zástupce farnosti osobně na faře nebo přes e-mailovou adresu farnostbystrc@volny.cz.

Výuka probíhá podle osnov schválených Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, viz katechet.cirkev.cz/vyuka-nabozenstvi/.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Biblická škola v Arše

20. 6. 2012 v 12.04 • Témata: , , , , , ,

Evangelické církev metodistická zve i letos rodiče s předškolními i školními dětmi na prázdninovou biblickou školu, tentokrát s názvem „Shake it Up Café“. Hlavní motto: Děti vaří podle Božích receptů.

Biblická škola bude probíhat v ekumenickém centru Archa (Horní náměstí – Lýskova, Bystrc) od 9. –do 13. července v v dopoledních hodinách). Podrobnější informace naleznete na www.volny.cz/ecm.brno.

Přihlášky do náboženství

14. 6. 2012 v 10.59 • Témata: , , , ,

Máte-li zájem, můžete své dítě přihlásit již nyní do vyučování náboženství pro školní rok 2012/2013. Vyučování náboženství v bystrcké farnosti probíhá od 1. do 4. třídy na školách (ZŠ Heyrovského, ZŠ Laštůvkova a ŽŠ Vejrostova), od 5. třídy na faře.

Děti, které v příštím školním roce půjdou do I. třídy a začnou navštěvovat výuku náboženství (případně starší děti, které ještě do náboženství nechodily), je třeba písemně přihlásit. Přihlášky jsou k dispozici ve farní kanceláři  a v sakristii kostela. Podorbnější informace a odpovědi na dotazy lze získat osobně na faře nebo přes e-mailovou adresu farnostbystrc@volny.cz.

Výuka probíhá podle osnov schválenými Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem Kultury ČR.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Ilona Burdová: Boží působení nebo náhoda?

4. 3. 2011 v 16.18 • Témata: , , , , , , , , ,

Viktor Lošťák: Dnes si budeme povídat s paní, která se vyznačuje tím, že je katolička, křesťanka a ke všemu ještě věřící. Rozumí se věřící v Boha, což je… hm… inu, to už třeba objasní ona sama. Ilona Burdová. Dobrý den.

Ilona Burdová: Dobrý den.

Věřící, křesťanka, katolička. Hned tři věci najednou, a to přímo v Bystrci. Bydlíte v Bystrci, paní Burdová, že?

Do Bystrce jsem se vdala, patřím mezi rodilé brňáky.

Výborně, ještě navíc jste z Brna. Takových lidí v Bystrci moc nenajdeme. I když sám z Brna nejsem, umím to ocenit. Skoro bych řekl, že brňáci jsou v Brně takovým kořením, bez kterého by to nebylo úplně ono.

To určitě.

Ale zas abychom nepřekořenili, že.

My si dnes budeme povídat o tom, jak se žije v Bystrci lidem věřícím, co dělají všechny ty různé věci, které my normální ani neznáme, jako třeba že se vůbec nesmějí a nechodí na swingers párty.

Vy jste, paní Ilono, „obyčejná věřící“ nebo máte v církevní hierarchii nějakou hodnost?

Žádnou hodnost v církevní hierarchii nemám. Patřím tedy mezi „řadové katolíky.“

Co vlastně takový farní život v Bystrci obnáší? Jistě, chodit do kostela, půjčovat si sošku jezulátka, modlit se doma. Co dál?

Život křesťana není, jak se mnozí mylně domnívají, jen o tom, že se chodí do kostela. Je to celý životní styl, postavený na základním přikázání, které zní: miluj Boha nade všechno a bližního jako sám sebe.

Výborně, třeba i vás tedy někdy mezi swingers uvidíme. To, co popisujete, jsou ale takové soukromé záležitosti, které do veřejného prostoru nijak zvlášť nepřesahují. Pak jsou tu třeba plesy, které pořádáte. Co dál? Existují aktivity, které ze života místní komunity věřících přesahují i mezi ostatní obyvatele Bystrce?

Farnost pořádá různé akce, lze se o nich dočíst na farních stránkách. Občas nějaká přednáška, setkání, duchovní obnova.

Věřící v Bystrci má jistě tytéž problémy jako každý jiný, ale má i nějaké potíže nebo naléhavá témata z bystrckého života specifická? Jaká?

Specifické problémy snad ani nemáme. Takové ty běžné, a ty jsou všude ve světě. Něco plyne z nedorozumění, nepřijetí sebe i druhých, nesmíření. Možná jsou zde trochu bariéry mezi starousedlíky a novými obyvateli. Ale to možná vyplývá z velikosti naší farnosti, která je na úrovni průměrného okresního města.

Já ale vím, že před časem bystrčtí věřící svůj speciální problém měli, a někteří z nich ho pociťovali docela palčivě. Tím problémem byla dřevěná kočka, socha, kterou umístila radnice přímo před kostel. Lidé z kostela sepsali petici starostovi, kočka ale stojí u kostela doteď.

Vy sama, jste pro kočku nebo proti ní a proč? Zapojila jste se do petice? Jak hodnotíte přístup tehdejší radnice? Není po volbách načase téma znovu oživit? Místostarosta Altman by nadále chtěl umisťovat nově vzniklé sochy na Kamechy, možná by šla kočka bezbolestně přemístit tam.

Petici za odstranění kočky jsem, tuším, nepodepisovala. Tato socha mi jako taková nevadí, jen mi připadá nevhodné její umístění v těsné blízkosti kostela. Připadá mi, že se tam nehodí. Ale mnoha dětem se líbí. Myslím, že problém kočky není až tak velký, jsou důležitější věci k řešení.

Jak myslíte. Snad je namítnu, že úplně vždycky jsou důležitější problémy. To vám vždycky řeknou, víte, máte pravdu, ale jsou i důležitější problémy. Takže se nakonec nevyřeší vůbec nic.

Nechme teď kočku kočkou a podívejme se na OKO. To je zkratka Obdivně kritického obšťasníku, celkem pěkně udělaného webového magazínu, který lze nalézt na stránkách bystrcké farnosti. Líbí se mi, je veselý, ironický, vtipný a graficky nápaditý. Domníval jsem se, že se jím lidé z farnosti budou chlubit, vám se ale nezamlouvá. Proč?

K OKU mám výhrady a tyto stránky už nečtu. Víte, lidem nezaujatým může připadat vtipný, glosující různé věci a události. Částečně tomu tak je.

Ale kdo je aspoň trochu obeznámený s životem naší farnosti, tomu neunikne, že se občas jedná o sžírající, až ironickou a destruktivní kritiku některých konkrétních lidí. A vím, jak to potom někoho mrzí.

To mne ani ve snu nenapadlo. Sžírající? Destruktivní?

Problémy se řešit mají a kritika je jistě potřebná, ale jen taková, která je konstruktivní, věcná a směřující k nápravě.

No prosím vás. To snad ne.

V OKU chybí vyjádření druhé strany. Ke stylu psaní bych dodala, že podle mne místy odporuje křesťanským zásadám. V Katechismu katolické církve je psáno: Respektování dobré pověsti osob činí nedovoleným každé chování a každé slovo, jež může způsobit nespravedlivou škodu (blíže viz. KKC 2477).

Ježišmarjá – promiňte – co byste potom řekla o Bystrčníku?

A nemusím snad ani komentovat to, že příspěvky nejsou podepsané. Slušný a vzdělaný člověk by se měl pod své výtvory podepsat. (Řada lidí samozřejmě ví, kdo to píše-snad je to i nějaké „veřejné tajemství“). Nejsme v katakombách, abychom se museli takto skrývat.

Podle vás musí být Bystrčník hotové dílo satanovo, když takhle hodnotíte tak něžné a nevinné stránečky.

KDU-ČSL, logický politický reprezentant věřících, je v novém volebním období v Bystrci v koalici a má i místostarostu. Cítíte, že by to místním věřícím nějak pomáhalo v prosazování jejich zájmů? Mne osobně docela zaráží, že ze strany bystrckých lidovců není vlastně o kostelu vůbec slyšet.

Jsem ráda, že v zastupitelstvu je „náš člověk.“ O politiku se ale moc nezajímám, musela bych si zjistit více informací.  Vzhledem ke krátké době fungování nové koalice je zatím těžké hodnotit.

Ekumenické centrum Archa na Horním náměstí – budově pomalu končí plánovaná životnost, když jsem šel nedávno kolem, všimnul jsem si, že závady na plášti se už delší dobu neopravují. Je to kvůli nedostatku peněz? Bude farnost žádat městskou část o finanční příspěvek na opravy? Žádá farnost vůbec radnici o finanční příspěvky, kolik ročně dostává a je to dost?

A kdy jste šel naposledy kolem? To už muselo být hodně dávno, vždyť vloni v létě se plášť Archy opravoval.

Ne, bohužel to bylo včera. Vážně, je tam díra, že by tamtudy prolez jezevec.

Že se jej vandalové opět snaží zničit, je věc druhá. Asi by to chtělo pevnější materiál, ale těmto věcem já nerozumím, na to se zeptejte nějakého stavaře.

Jak je to s financováním místní církve, to se zeptejte radši na farním úřadu.

Archa ale zdaleka není ruina na spadnutí…

To netvrdím.

…vždyť se tam konají mše i jiné akce. Interiér je celkem pěkný, byť ne nový.

To je pravda. Byl jsem se tam o vánocích podívat, všecko vážně moc hezké, ale pak kněz hned na mne co je to tam vzadu, přijde do kostela jednou ročně a myslí si bůhvíco. To jako že já, ne ten kněz.

Jinak kromě mší se tam občas koná i nějaká přednáška (např. o raketoplánech-pan Ing. Tomáš Přibyl), předvánoční tvoření, žehnání adventních věnců. Evangelíci tam mají své bohoslužby. Před pár lety tam našel útočiště klub maminek. Ale děti nám již odrostly a zatím se vedení nikdo jiný neujal.

Aha! Napadá mne, že byste mohli mít v Arše přes den hlídání dětí, to je teď docela vyhledáváno, komerčně úspěšné a s církví to jde dobře dohromady.

To není pravda. Je dobré znát fakta. Procentuální počet pedofilních kněží je výrazně nižší než počet pedofilů mezi pedagogy, vychovateli, a bohužel, v rodinách. Nejvyšší procento sexuálních deliktů se odehrává v rodinách. Smutné, že?

Smutné! Stát strká svůj nenechavý rypák i pod rodinnou peřinu. Hrůza, Orwell.

A teď k jezulátku, přesněji milostnému jezulátku pražskému, sošce, kterou si lze na faře zapůjčit a kterou jsem neobratně v titulku článku nazval modlou, což se věřících dotklo.

Myslím, že tady došlo k nedorozumění, to je ale nejspíše dáno různými úhly pohledu na křesťanství.

Pokusím se jako laik vysvětlit pojem modla. První přikázání desatera nám říká, že máme věřit v jednoho Boha a jemu jedinému sloužit a jeho nadevšechno milovat. Nemáme si vytvářet „bohy“, tzn. třeba zlaté tele, jak je popisováno i v Písmu. Už to tady bylo řečeno v předchozích příspěvcích – vlastně se neklaníme soše, ale Bohu, Ježíši Kristu, kterého ta soška zobrazuje. Pojem modla je v obecném povědomí chápán spíše jako něco, čemu otročíme, např. někdo otročí touze po kariéře, po penězích, po kráse. I dobrá věc se může stát modlou, pokud jí začneme otročit.

Proto chápu rozhořčení některých lidí nad nadpisem článku, který byl jinak zajímavý a hezký. Ale věřím, že když si to slušně vysvětlíme, příště už k takovým nedorozuměním nemusí docházet.

Jak je soška populární? Už si ji někdo půjčil? S jakým výsledkem? Vedete si nějaké statistické záznamy o účinnosti modliteb?

Vysvětlím, že k sošce je sada modliteb a text, v němž se ukazuje, že modlitby s pomocí jezulátka jsou velmi účinné. A mne napadá, že jde vlastně o kopii, a zajímalo by mne, jestli účinnost modliteb je u kopie stejná jako u originálu.

Soška pražského Jezulátka populární je, a to i ve světě. Ovšem statistiku ohledně vyslyšení proseb nemám. Myslím, že takhle se to posuzovat nedá.

Některé prosby jsou třeba vyslyšeny, ale úplně jinak, a člověk až po letech pochopí, že právě takhle to bylo pro něj nejlepší. Kdybych měla statisticky vyhodnotit účinnost modliteb v mém životě, tak myslím, že se mi splnilo takřka všechno, co jsem si přála-mám hodného muže, krásné a zdravé děti, velký byt. Vnímám také velmi silně ochranu andělů strážných. Víckrát jsme byli v situaci, kdy se nám mohlo něco stát a nestalo. Je to Boží působení nebo náhoda? Kdyby to byla jen náhoda, tak už to odporuje běžným statistickým pravidlům.

Uvidíme. Jak velký máte byt?

Panelákový 4+1.

Hm.

Myslím si, že tato informace na webu být nemusí, to už je soukromý údaj.

Říkáte, že modlitby vám pomohly k velkému bytu, snažím se zjistit, co si pod slovy „velký byt“ představujete. Je to logická otázka.

Ptal jste se, jestli se účinnost vyslyšení proseb liší u kopie a originálu. Prosby nevyslýchá socha, ale Bůh. Nemodlíme se k soše, ale k Bohu. Jezulátko máme jako takové zobrazení Ježíška, podobně jako lidé mají rádi třeba fotografie nebo dárky od svých bližních. Kdyby člověk čekal vyslyšení od sochy či jiného předmětu, bylo by to právě modlářství.

Aha, takže jezulátko je taková šipka k Bohu, takový směrovník. Rozumím, to pak opravdu nezáleží na tom, jestli je echtovní brend nebo indický fejk. Míří pořád stejným směrem.

Sošku jezulátka požehnal – tak je to na farních stránkách – exorcista Pavel Havlát. Exorcista vymítá démony a ďábly. Existuje v církvi kromě vymítače i přivolávač démonů?

V církvi neexistuje funkce přivolávače démonů, to by bylo v rozporu s prvním přikázáním, to by právě byla modloslužba. Někteří lidé ale vědomě či nevědomě s démony spolupracují, např. tím, že provozují magii, okultismus, spiritismus, některé druhy léčitelství, apod. No a pak se nestačí divit, jaké zdravotní i jiné problémy mají.

Rozumím vám správně, že přivolávání by sice technicky možné bylo, ale nepovažujete je za správné?

Otvírání se zlým duchům není v zájmu církve, je to výslovně zakázáno. Technicky možné to je, ale důrazně před tím varuji.

Pro upřesnění: KKC zakazuje všechny formy věštění: vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých, horoskopy, astrologii, hádání z ruky, apod. Rovněž nejsou dovoleny žádné praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout moci nad bližním, byť by to i směřovalo k jeho uzdravení. To znamená, že je zakázána i bílá magie.

Tyto praktiky jsou ještě více odsouzeníhodné, pokud jsou používány s cílem škodit druhým, přivolávat na ně zlo (např. woo-doo). Blíže viz KKC 2116-2117.

Přesto – znáte nějakou místní okultní skupinu nebo jednotlivce, kteří by se tím zabývali?

Místní okultní skupinu neznám, a ani nevím, jestli tady nějaká je.

O výše popsaných věcech něco vím, protože při práci křesťanské psychiatričky se občas setkávám s potížemi, které nejsou ani tak způsobeny nemocí, jako např. černou magií, prokletím, apod. Samozřejmě člověka může poškodit i nezdravý duchovní život. O tom jsem psala v jedné ze svých knih.

Poznamenám, že jedna z vašich knih se jmenuje Křesťan a normalita a duševní nemoc. Kniha je lékařským zamyšlením nad lidskou osobou, nad jejími projevy, vztahy, nápadnostmi, životními rolemi i selháváním v nich. Opírá se o zkušenosti psychiatra z mnoha setkání s lidmi ohroženými duševní poruchou. Uvažuje o jejich osudech a postavení mezi spoluobčany. Vypovídá srozumitelně zejména o problémech věřících osob v názorově pluralitní společnosti. Tolik Google.

Církev sice zakazuje věštění, přesto však známe některá proroctví. Všichni si pamatujeme na příslib, že padne komunismus, jakmile bude svatořečena Anežka česká. Stigmatizovaný otec Pio také předpověděl dobu, kdy padne komunismus. Taková proroctví ale nejsou věštěním, jedná se o dary Ducha svatého, tedy o dovolené věci, které jsou od Boha.

Jinak proroctví – ve smyslu duchovní dar – není jen předpovídání budoucnosti. Jde o dar k prospěchu druhých lidí – k poznání, povzbuzení a napomenutí. Škoda, že není věřícími více využíván. Dary Ducha svatého nám mohou přinést velký užitek.

Vy jste u katolíků. Jaká jsou ještě v Bystrci náboženská společenství, mají s nimi katolíci nějaké styky? Jaké? Operují tady i nějaké sekty?

Ano, jsem katolička. Už asi 20 let a nelituji toho. V Bystrci působí i protestanti-evangelíci a evangelikálové. Evangelíci v létě pořádají kursy pro děti v Arše, bývá to pro ně atraktivní.

Víte něco o původcích křídou psaných nápisů „Ježíš příjde“? V Bystrci se objevují docela často a nikdo neví, kdo za nimi stojí.

Nevím. Nicméně mi tyto nápisy jsou milejší než ošklivé čmáranice sprejem, skleněné střepy, odpadky a jiné projevy vandalismu.

Tak vidíte, sprejeři! Nechte toho, kupte si hezky křídu.

Děkuji vám, paní Ilono, za rozhovor. Měla jste se mnou velkou trpělivost a musím říct, že s mou psychiatričkou jsem si nikdy tak hezky nepopovídal.

Nashledanou.

Nashledanou.

*

Související

Modla požehnaná vymítačem ďábla koluje Bystrcí. I s návodem
Sexuální výchova, přednáší MUDr. Ilona Burdová
Ilona Burdová proti potratům