Příspěvky se štítkem ‚Monika Brindzáková’

Brněnská zoo se roztančí. Zvířata v pohybu budou atraktivnější

1. 4. 2016 v 00.00 • Témata: , , , , , , , ,

tancici-zooBrněnská zoologická zahrada nabídne od tohoto víkendu světově unikátní způsob předvádění zvířat. Pod názvem Tančící zoo se skrývá projekt, který za pomocí moderních technologií ukáže návštěvníkům zvířata v pohybu.

„Díky inovativnímu technickému řešení dokážeme odstranit problém, s nímž se od počátku potýkají všechny zahrady na světě. Zvířata v zajetí nemají dostatek stimulů k pohybu, ve výbězích se nepohybují, leniví a lidem se zdají nudná,“ popsal ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. „Nyní se však vše změní.“

Tajemství se skrývá v zařízení, jež bude v podobě obojku nasazeno chovaným živočichům, a kameře, trvale sledující chování zvěře ve výbězích a klecích.

„Kamera je součástí důmyslného softwarového řešení, jež stále monitoruje pohyb zvířat. Jakmile program zjistí, že se nehýbou, polehávají nebo se skrývají před návštěvníky, dá pokyn elektrickému generátoru v obojku, a ten elektrodami vyšle zvířeti stimulující impuls,“ vysvětlila technický princip mluvčí zoo Monika Brindzáková. Zvířata tak budou výboji nucena k pohybu.

„Každý návštěvník zahrady, a děti zejména, mnohem raději vidí zvíře v pohybu, když běží, skáče, svíjí se a podobně. I samotným zvířatům pohyb samozřejmě svědčí,“ pochvaluje si ředitel Hovorka. „Od projektu Tančící zoo si slibujeme citelné zvýšení návštěvnosti.“

Elektroimpulsní obojky budou v pilotní fázi projektu instalovány na větší zvířata ve výbězích a klecích, jako jsou žirafy, klokani, tygři nebo velbloudi.

„Elektrifikovali jsme prozatím zvířata ve čtyřiceti procentech výběhů, “ uvedla Monika Brindzáková. „K instalaci systému na některá zvířata, zejména vodní, zbývá dořešit několik technických problémů.“

Do projektu Tančící zoo investovala zoologická zahrada téměř tři miliony korun. Vedení je však přesvědčeno, že se peníze záhy vrátí.

„Systém nabízí možnosti, jaké jsme si dříve ani neuměli představit. Zvířata díky elektrickým stimulům budou návštěvníkům nejen tančit, mohou také předvádět své přirozené zvuky, což jistě zaujme třeba školáky, kteří se o nich učí. A tím stále přínosy elektrifikace jen začínají. Zoo Brno se stává technologickým průkopníkem,“ neskrývá nadšení ředitel Hovorka.

První návštěvníci se mohou zvířaty zapojenými do projektu Tančící zoo potěšit v pátek 1. dubna. Zoologická zahrada Brno má v dubnu otevřeno každý den od 9 do 18 hodin, bližší informace najdete na stránkách www.zoobrno.cz.

[nt]

Dobrovolníkem v zoo

30. 1. 2015 v 05.41 • Témata: , , , , , ,

Zoo Brno, tisková zpráva • Po půl roce od zahájení kampaně „Poznej zoo z druhé strany“ se tohoto programu brněnské zoologické zahrady pravidelně účastní 36 dobrovolníků. Zapojují se do chodu zahrady, pomáhají s každodenní péčí o zvířata, při akcích pro veřejnost a nevyhýbají se ani těžké práci.

Do této chvíle odpracovali dobrovolníci 1 500 hodin a najdeme mezi nimi zástupce různých věkových kategorií i různého stupně vzdělaní. Převažují ženy a lidé, kteří jsou z Brna a blízkého okolí, ale dobrovolníky jsou i muži a několik nadšenců z jiných regionů. V tuto chvíli je dobrovolnický program otevřený a může o něho projevit zájem kdokoli, kdo se rozhodne svůj volný čas vyplnit dobrovolnickou činností. Stačí kontaktovat odpovědnou osobu na e-mail slovakova@zoobrno.cz. Dobrovolnictví je běžnou součástí mnoha zahraničních zoologických zahrad.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Každá fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právnímu jednání, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne vykonávat dobrovolnickou činnost a předloží:

  • čistý trestní rejstřík a potvrzení zdravotní způsobilosti
  • vyplněný dotazník dobrovolníka
  • čestné prohlášení, že proti ní není vedeno trestní řízení

Jak se stát dobrovolníkem?

  • Napište na adresu slovakova@zoobrno.cz

Po splnění všech podmínek vás čeká krátké školení a podpis „Smlouvy o zařazení k výkonu dobrovolnické činnosti“.

Monika Brindzáková
tisková mluvčí Zoo Brno

Související

Zoo Brno: První dobrovolníci už pomáhají
Zoo z druhé strany chce poznat devět děvčat
Poznej zoo i z druhé strany

Zoo Brno: První dobrovolníci už pomáhají

28. 8. 2014 v 00.25 • Témata: , , , , , ,

Výsledkem první vlny náborové kampaně dobrovolníků do Zoo Brno je padesátka zaregistrovaných nadšenců, které spojuje kladný vztah ke zvířatům, a kteří se rozhodli poznat zoologickou zahradu i z druhé strany.

Na tři termíny informační kampaně dorazilo více než sedmdesát zájemců, z nichž padesát je nyní registrovaných a osmnáct podepsalo smlouvy o dobrovolnické činnosti v Zoo Brno. Najdeme mezi nimi zástupce různých věkových kategorií i různého stupně vzdělaní. Nejmladšímu z nich je 18, nejstaršímu 71 let. Převažují ženy a lidé, kteří jsou z Brna a blízkého okolí, ale je tam i sedm mužů a několik nadšenců z jiných regionů.

„Včera dopoledne proběhla poslední etapa náboru, na kterou se i přes hustý déšť osobně dostavilo tolik zájemců jako v předešlých dvou etapách dohromady. Na jejím konci se jich 24 zaregistrovalo, po následném individuálním pohovoru budou zařazeni ke smluvním dobrovolníkům a integrováni do chodu zoo. Předpokládáme, že vyhlášení další náborové kampaně bude za půl roku, aby bylo možno do ní promítnout získané zkušenosti z integrace individuální dobrovolnické činnosti do Zoo Brno. “, řekla Jitka Špačková, zástupkyně managementu ID v Zoo Brno.

S novinkou dobrovolnictví v zoo přicházíme po pečlivé přípravě a věříme, že se postupně vytvoří základna lidí, kteří budou svou činností naplňovat myšlenky veřejně prospěšné služby, soudržnosti a zájmu o druhé.

Monika Brindzáková
tisková mluvčí Zoo Brno a stanice zájmových činností

Související

Zoo z druhé strany chce poznat devět děvčat
Poznej zoo i z druhé strany

Zoo z druhé strany chce poznat devět děvčat

9. 7. 2014 v 10.49 • Témata: , , , , , ,

Náborová kampaň dobrovolníků pro práci v brněnské zoologické zahradě je úspěšná. V první den se přišlo do zahrady přihlásit devět osob.

„První náborový den přišlo devět zájemců. Všechny jsou ženy, věkový průměr je asi 25 let,“ popsala příchozí dobrovolníky mluvčí zoo Monika Brindzáková.

Do programu  Poznej zoo z druhé strany se mohou zaregistrovat všichni, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a chtějí nezištně pomáhat. Náplň dobrovolnické činnosti je různorodá; záleží na tom, jakou aktivitu si zájemce vybere a kolik času jí bude chtít věnovat. Mohou to být například práce při údržbě zeleně, úklid nebo přímo pomocné práce při ošetřování zvířat. Jednou z oblastí, kde lze pomáhat, je pořádání akcí pro veřejnost v rámci zoologické zahrady, zajišťování pořádkové služby nebo pomoc při organizaci a zajišťování vzdělávacích aktivit a kroužků při Zoo Brno.

„Další náborový den je příští středu, třetí pak 27. srpna,“ pozvala další zájemce Monika Brindzáková.

Podrobnější informace o dobrovolnické činnosti v brněnské zoologické zahradě najdete na www.zoobrno.cz.

-vl-

Související

Poznej zoo i z druhé strany

 

Milu, další jarní přírůstek v brněnské zoo

13. 5. 2013 v 10.29 • Témata: , , ,

970092_540559339315822_1632082528_n[1]Chovatelé v Zoo Brno mají další jarní přírůstek. V neděli 12. května se narodilo mládě jelena milu. Jde o vzácný druh jelena, který v přírodě vyhynul již před téměř dvěma tisíci lety, v zajetí se však dobře rozmnožuje a na konci minulého století byl úspěšně reintrodukován do přírody.

Mládě, narozené v brněnské zoologické zahradě, je samec.

„Dnes ho pan veterinář čipoval a očkoval. Jaro je zkrátka v plném proudu a zahrada plná mláďátek. Přijďte se podívat,“ láká na nově narozeného jelínka mluvčí zahrady Monika Brindzáková.

Zdroj: Facebook Zoo Brno

Tři opásání štětináči přijeli z Děčína

26. 4. 2013 v 07.30 • Témata: , , , , , , , ,

Nové přírůstky mohou od čtvrtka obdivovat návštěvníci Zoo Brno. Tři pásovce štětinaté – dvě samice a jednoho samce – získala brněnská zoologická zahrada ze Zoo Děčín. Ve čtvrtek 25. dubna dopoledne byli vypuštěni do ubikace v Expozici exotického ptactva. Zvířata mají jeden rok.

pasovec-750

„Není vyloučeno, že se v budoucnu pokusíme o jejich chov,“ popsala plány chovatelů mluvčí zoo Monika Brindzáková.

Pásovec štětinatý (Chaetophractus villosus) je druh savce z řádu chudozubých, je jedním z nejrozšířenějších druhů pásovců, který obývá pampy v Jižní Americe. Velmi dobře hrabe a je schopný prohrabat beton i asfalt. Živí se larvami, všemi drobnými bezobratlými živočichy a drobnými obratlovci, které je schopen ulovit a částečně i rostlinnou potravou. V zoologických zahradách je poměrně rozšířeným chovaným druhem.

Zdroj, foto: Zoo Brno

Pojmenujte medvíďata

28. 2. 2013 v 14.16 • Témata: , , , , , , , ,

Od pátku 1. března budete moci svým hlasem  rozhodnout o jménech dvou ledních medvíďat, která se v brněnské zoo narodila před třemi měsíci. Na stránkách www.zoobrno.cz nabídne zoologická zahrada 24 jmen k hlasování.

„Jména budou seřazena v abecedním pořádku a každý hlasující bude mít možnost vybrat jedno jméno pro kluka a jedno pro holku,“ uvedla mluvčí zahrady Monika Brindzáková.

Medvíďata zatím stále zůstávají s matkou Corou v doupěti, chovatelé je sledují jen kamerou. Jejich pohlaví prozatím neznají. To se zjistí až při první veterinární prohlídce, která proběhne přibližně ve čtvrtém měsíci věku mláďat.

„Vybraná jména na webových stránkách jsou rodu ženského, mužského i univerzální,“ dodala mluvčí Zoo Brno.

Související

Video: Medvíďata mají tři měsíce, Coře se z doupěte nechce
Coře po čtyřech měsících skončila doba půstu
Video: Půltuna něžnosti
Lední medvíďata mají za sebou dva nejkritičtější měsíce

Návštěvnost Zoo Brno loni stagnovala

1. 2. 2013 v 16.53 • Témata: , , , ,

Návštěvnost brněnské zoologická zahrady se loni prakticky nezměnila. Do zoo přišlo v roce 2012 celkem 247 513 návštěvníků, což je jen o 0,7 % víc než v předcházejícím roce. Stagnaci návštěvnosti odpovídá i jen mírný nárůst tržeb ze vstupného – zahrada stržila loni 16 306 000 korun, o 1,7 % víc než v roce 2011. Vyplývá to z čísel, které Bystrčníku poskytla tisková mluvčí Zoo Brno Monika Brindzáková.

Zatím nejlepší návštěvnosti dosáhla zoo v roce 2008, kdy se na zvířata přišlo podívat přes 300 tisíc osob.  Tehdejší úspěch ředitel zoologické zahrady Martin Hovorka přikládá zájmu lidí o úspěšný odchov ledních medvědů. Protože se na konci roku 2012 v zoo narodili lední medvědi znovu, doufá vedení zahrady letos ve výrazný nárůst popularity.

Foto: Wikipedie

Čísla návštěvnosti ve statistice jsou v letech 2000-2010 uvedena bez Stálé akvarijní výstavy. Rok 2011 je uveden spolu s šesti měsíci provozu SAV, v polovině toho roku byla samostatná akvarijní výstava zrušena a akvária převezena do hlavní části zoo na Mniší hoře.

Související

Lední medvíďata mají za sebou dva nejkritičtější měsíce