Bystrčník » Malhostovice

Příspěvky se štítkem ‚Malhostovice’

Dělnická R43 povede Boskovickou brázdou

2. 9. 2012 v 15.22 • Témata: , , , , , , , , , ,

Bystrčník pokračuje v kladení otázek kandidátům do jihomoravského krajského zastupitelstva. Zajímá nás nejen samotná odpověď na otázky, ale také jak jednoduché či obtížné je aspiranty na křeslo zastupitele kontaktovat.

Tentokrát jsme oslovili kandidáta Dělnické strany sociální spravedlnosti. Pan Erik Lamprecht má 24 let (* 1988), je předsedou občanského sdružení Dělnická mládež, sám sebe považuje za moravského a brněnského patriota a mezi jeho zájmy patří zejména sport, historie a politické dění. Jeho jméno najdeme na druhém místě seznamu kandidátů DSSS pro letošní krajské volby.

Otázka, kterou jsme poslali mailem panu Lamprechtovi, byla jednoduchá: „Jaké je vaše stanovisko k vedení R43 v trase přes Brno-Bystrc?“

Odpověď jsme získali promptně, během několika hodin. Byla stručná a jasná.

„Hodláme prosazovat R 43 ve variantě vedenou Boskovickou brázdou,“ prohlásil Erik Lamprecht zcela ve shodě s volebním programem Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Varianta „Boskovická brázda“ znamená vést R43 z Ostrovačic do Veverské Bítýšky a odtamtud přes Čebín a Malhostovice. Bydlíte-li v Bystrci a dálnici si pod okny přejete, pak bohužel budete muset místo dělníků zvolit někoho jiného.

-vl-

Ptát se kandidátů před volbami na jejich budoucí plány je důležité. Nejenže se má volič podle čeho rozhodnout, ale  odpovědi jsou také veřejným slibem. Po úspěšných kandidátech bude možné vyžadovat jejich plnění.

Máte konkrétní otázky, na něž byste se chtěli kandidátů v nadcházejících volbách zeptat? Můžeme to udělat za vás. Stačí napsat vaše dotazy do komentářů pod článek. Témata otázek by měla být pokud možno „krajská“ a budou-li souviset s Bystrcí, tím lépe.

Krajské volby a senátní volby se uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. V krajských volbách budou mít voliči možnost určit, kdo usedne v krajském zastupitelstvu, z něhož vzejde rada a hejtman kraje. Společně s krajskými zastupiteli budou lidé volit v třetině volebních obvodů senátory.

Související

Suverenita a R43 přes Bystrc: Názor 35 tisíc lidí musí být respektován
Zemanovci chtějí R43 přes Bystrc

Nová studie R43 označuje trasu přes Bystrc jako nejhorší možnost

28. 7. 2011 v 20.05 • Témata: , , , , , , , , , ,

Posouzení páteřní komunikační sítě v brněnské aglomeraci je název dokumentu, vypracovaného dopravním odborníkem a autorizovaným inženýrem Ing. Milanem Strnadem. Dokument, vypracovaný v červnu 2011, se věnuje zejména R43 a tangentám města Brna. Tato nová studie navazuje na závěry studie z roku 2007.

Podle Petra Firbase, známou postavu boje proti vedení R43 Bystrcí, nová studie dokládá naprosto jasně, že nejhorší variantou vedení R43 je použití trasy bývalé Hitlerovy dálnice (Bystrc, Malhostovice, Drásov, Moravská Třebová).

Docent RNDr. Petr Firbas, CSc. Je samostatný vědeckovýzkumný a vývojový pracovník v Ústavu fyziky Země (Sekce věd o Zemi) přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. Zároveň je také už mnoho let jedním z možná ne největších, avšak určitě nejčastěji citovaných odpůrců vedení R43 přes Bystrc.

Pan Firbas uvádí, že nové posouzení jednoznačně ukazuje, že nejlepší trasování R43 představuje optimalizovaná varianta R43 vypracovaná Ing. Kalčíkem v roce 2009 (přes kopec Zlobice, mine Drásov a Malhostovice).

„Studie dokládá i nesmyslnost tangent města Brna,“ tvrdí Petr Firbas.

„Nejlepší, tzv. alternativní varianta preferovaná studií Ing. Strnada zahrnuje trasu z Vídně na Polsko s využitím R55 jako obchvatu Břeclavi (misto R52 pres Mikulov a Brno) a trasu z Vídně na Prahu s využitím kapacitní silnice S8, využívající obchvat Znojma. Tato varianta neobsahuje tangenty Brna a  zahrnuje R43 v trase plnohodnotného obchvatu celého města Brna, jako nejkratší spojení ve směru na Boskovice a dále na Svitavy,“ uvedl docent Firbas.

„Tato alternativní varianta je výhodnější ve všech aspektech,“ zdůraznil Petr Firbas, „Je o 30 miliard levnější. Hlavní evropské trasy při ní vycházejí kratší. Snižuje zátěž prašnosti a hlučnosti. Snižuje zátěž v jižní části brněnské aglomerace, v oblasti lednicko-valtického areálu je výhodnější i z hlediska ochrany přírody.“

Nakolik budou brány závěry nové studie v potaz těmi, kdo o trasování R43 rozhodují, se teprve ukáže.

Ke stažení

Úvod a závěry posouzení, Ing. Milan Strnad (PDF, 3MB)
Autorizované posouzení, Ing. Milan Strnad (PDF, 22 MB)
Alternativní koncepce, zadání a závěry (PDF, 2 MB)

Jana Pálková: Jak to vypadá s R43?

1. 6. 2010 v 10.59 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , ,

Hitlerova dálnice Vídeň-Wroclaw protíná celý kraj. Silnice od Vídně a R43 jsou spojené nádoby. R43 přes Bystrc je kriticky spojena s dálniční křižovatkou v Bosonohách.

Vše závisí na územním plánování. Kraj za deset let nepořídil úspěšně ani jeden územní plán. V r. 2004 stovky občanů protestovaly proti R43 při projednávání plánu kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj pak kraji sdělilo, že při svém postupu porušil zákon. Kraj to vzdal a rozhodl se alespoň pořídit plán jižní části kraje.

Řada obcí protestovala. Kraj námitky ignoroval.

Pak přišlo rozhodnutí soudu.

Výsledek? Územní plán zrušen soudem. Dopad? Zásady územního rozvoje, tj. nový územní plán kraje, se od prosince 2009 dělá
znovu. Už se zdálo, že špatná historie R43 bude napravena.

Po zastavení chybného posuzování vlivů EIA pro R43 přes Bystrc Ministerstvo životního prostředí (MŽP) již v září 2009 vrátilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i chybnou EIA pro R43 od Kuřimi k severu. MŽP předložilo variantu R43, která je nejkratší spojnicí Boskovice-Brno, je plnohodnotným obchvatem Lažan, Lipůvky, Kuřimi, Moravských Knínic a obejde celé Chudčice tunelem. Tato R43 se vyhne řadě obcí (např. Čebínu, Malhostovicím, Drásovu, Jinačovicím, Rozdrojovicím) a je i plnohodnotným obchvatem Brna.

Řada starostů zajásala, že se konečně začne projednávat R43 řádně. Ale nejásali dlouho. Nastaly zákulisní politické tlaky a vše je opět zasukováno.

Brno, jako každé město, potřebuje odlehčit od tranzitní dopravy. Obchvatu Brna je nutné dát vysokou prioritou. Nebudou-li respektovány zákony a bude-li prosazována varianta R43 přes Brno, nemůže to vést k vyřešení situace.

Jana Pálková
bystrcká zastupitelka, Strana zelených

Článek vyšel v Okénku zastupitelů v červnovém čísle Bystrckých novin. Redakční rada jej opatřila poznámkou: Pozn. redakční rady: Některé údaje tohoto článku jsou zavádějící.