Příspěvky se štítkem ‚Magistrát’

Město nás přehlíží, vadí některým starostům. Nabízím schůzky, oponuje primátor

9. 2. 2016 v 13.13 • Témata: , , , , , ,

Brno – Nemluvíte s námi, neodpovídáte a nepodporujete naše investice. Takové výtky zní z okrajových městských částí Brna. Šéfují jim totiž starostové z jiných politických stran než jaké mají zastoupení v brněnské koalici.

Nejčastěji si na špatnou spolupráci stěžuje bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. Naposledy s magistrátem řešil spor kvůli rozšíření školy. „Potřebovali jsme od radních podpořit žádost o dotaci na dostavbu šesti tříd pro školáky ve Vejrostově ulici. Bod ale stáhli z jednání. Kvůli tomu jsme o dotaci z ministerstva školství přišli,“ popsal sociální demokrat Kratochvíl.

Nakonec se městská část s Brnem dohodla a získá peníze jinde. Starostovi ale vadí, že rada města bod stáhla bez jakéhokoli odůvodnění. „Magistrát dlouhodobě nepodporuje naše investice. Jsme rozlohou největší městská část, ale Brno nás přehlíží,“ přiblížil.

Dodal, že doufá, že opomíjení nesouvisí s tím, že koalice v Bystrci nekopíruje sestavu na magistrátu. V Bystrci vládnou sociální demokracie, TOP 09, lidovci a Ano. Brno pak ovládá koalice Ano, lidovců, zelených a Žít Brno.

V Bystrci se už dokonce objevily hlasy požadující osamostatnění od Brna. „Žije tady pětadvacet tisíc lidí, ale zájem z Brna je minimální. Kdybychom se spojili s Kníničkami a odtrhli se, bylo by nám lépe,“ myslí si například místní Božena Václavská. Bystrcká radnice ale zatím o odtržení neuvažuje.

Jenže hlasy z Bystrce nejsou jediné, které si na vedení magistrátu stěžují. Například sousední Kníničky, rovněž nejsou spokojeny. „Třeba s odborem dopravy je komunikace obtížná. Plánuji na něj podat stížnost kvůli tomu, že neodpovídá na mé dotazy,“ postěžoval si kníničský starosta za nezávislé Martin Žák.

(…)

Celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Bystrckým školákům přibude jedna třída. Na gymnáziu

28. 1. 2016 v 15.05 • Témata: , , , , , ,

Jedna první třída pro bystrcké školáky navíc. To je výsledek jednání městské části s vedením gymnázia na Vejrostově ulici. Bystrčník o tom informoval místostarosta městské části Vladimír Vetchý (ČSSD), do jehož kompetence školství spadá.

„Podařilo se nám vyjednat uvolnění jedné třídy gymnázia pro žáky základní školy,“ uvedl Vladimír Vetchý. „Na Vejrostově tak budeme moci otevřít místo tří prvních tříd čtyři.“

Nová třída pomůže ulehčit obtížnou situaci, kdy kapacity základních škol v Bystrci jen stěží dokážou pojmout všechny místní děti. Alespoň zčásti se tak vyřeší potíže rodičů, z nichž  někteří byli postaveni před nutnost kvůli spádovosti zapsat sourozence na různé školy.

„Během prázdnin se provedou nutné úpravy a v září bude již vše připraveno. Počítáme s tím, že na gymnázium se přesune některý z vyšších ročníků základní školy, první třídy budou zřejmě všechny ve stávající budově,“ dodal místostarosta Vetchý.

Definitivní řešení by měla přinést až přístavba nových šesti tříd v areálu na Vejrostově ulici. Městská část vede intenzivní jednání s magistrátem o financování stavby. Podle příslibu náměstkyně primátora Kláry Liptákové (KDU-ČSL) by se mohlo začít stavět v průběhu příštího roku.

-vl-

Související

Nových šest tříd pro bystrcké školáky? Nejspíš až v roce 2018
Základní školy v Bystrci budou mít větší kapacitu díky přístavbě na Vejrostově
Tomáš Kratochvíl: Mohu jen věřit, že nejde o politickou hru
Starosta Tomáš Kratochvíl: Gymnázium rušit nechceme
Příliš mnoho dětí. Hrozí směny nebo zrušení gymnázia?

Nových šest tříd pro bystrcké školáky? Nejspíš až v roce 2018

27. 1. 2016 v 10.20 • Témata: , , , , , ,

Ve včera vydané tiskové zprávě magistrát města Brna ústy první náměstkyně primátora Kláry Liptákové (KDU-ČSL) přislíbil „spolupracovat a pomoci při administraci žádosti o dotace“. Po dosavadních zkušenostech s ochotou Brna směrovat peníze mimo centrum města se zdráhám číst toto vyjádření jako přímý příslib zajistit peníze na přístavbu základní školy na Vejrostově ulici. Na jedné straně nechci dál zhoršovat vztahy s magistrátem, na straně druhé nebudu lakovat stav věcí narůžovo a klamat tak lidi v Bystrci.

Vydání tiskové zprávy předcházela řada událostí, která magistrát označuje slovem „jednání“. Budiž, ačkoli sám bych alespoň pro některé peripetie považoval za příhodnější výraz „nejednání“. V této chvíli ale považuji za lepší nepřilévat dál olej do ohně a chápat krok magistrátu s notnou dávkou opatrnosti jako v zásadě pozitivní.

Jestli půjde vše ideálně, zhruba v září tohoto roku bude zpracována projektová dokumentace na přístavbu šesti tříd u základní školy na Vejrostově ulici a magistrát zajistí peníze tak, aby se mohlo začít stavět. Bohužel to neznamená, že se do země kopne už v září. Otevření staveniště bude předcházet výběrové řízení na dodavatele stavby, což zahájení prací odsune na jaro 2017.

Osobně nepovažuji za realistické, že by vyučování v nových třídách mohlo začít v září příštího roku. Přinejmenším na první půlrok školního roku 2017/18 bude stále nutné děti nějakým způsobem natlačit do stávajících kapacit. Ty jsou už pro nadcházející školní rok naplněny až po okraj, městská část tedy stále stojí před nutností nalézt přijatelné řešení, i když, jak doufám, už jen na omezenou dobu. Že to bude spojeno s pochopitelnou nevolí rodičů a nepříjemnostmi pro samotné děti asi nemusím uvádět.

Bohužel popisuji ideální průběh událostí. Každé zaváhání na straně magistrátu povede k odkládání stavby a každý měsíc, o který bude odloženo otevření nových tříd, povede k citelnému zhoršení situace. Směnování na bystrckých základních školách není vymyšleným strašákem, mluví o něm ve svých dokumentech sám magistrát. Jak by na zavedení tohoto opatření reagovali rodiče si umím živě představit.

Městská část nesmí slepě věřit vágním příslibům a odevzdaně čekat, že je magistrát bezezbytku dodrží. Zkušenosti  říkají pravý opak. Sehnutým hřbetem se nic nezíská. Jestli chceme, aby se sliby staly skutečností, musíme v tlaku na město pokračovat.

Viktor Lošťák, Bystrčáci

Související

Základní školy v Bystrci budou mít větší kapacitu díky přístavbě na Vejrostově
Tomáš Kratochvíl: Mohu jen věřit, že nejde o politickou hru
Starosta Tomáš Kratochvíl: Gymnázium rušit nechceme
Příliš mnoho dětí. Hrozí směny nebo zrušení gymnázia?

Tomáš Kratochvíl: Mohu jen věřit, že nejde o politickou hru

26. 1. 2016 v 21.12 • Témata: , , , , , ,

Následující text starosty městské části Tomáše Kratochvíla (ČSSD) vyjde jako úvodník únorového čísla Bystrckých novin. Jeho tématem je nepříznivá situace s kapacitami základních škol v Bystrci a průběh jednání o možnostech financování přístavby základní školy Vejrostova. Vzhledem k tomu, že v posledních dnech došlo k dalšímu vývoji, zveřejňujeme článek po dohodě s autorem o něco dříve, než bude publikován v radničním periodiku.

*

Vážení bystrčtí spoluobčané!

S výstavbou v Bystrci a rostoucím počtem dětí musíme řešit problematickou situaci v našich základních školách, která nastane v následujících dvou letech.

Statutární město Brno má rozpočet přesahující 10 miliard korun, do Bystrce se přesouvá jen nepatrná část, neúměrná počtu obyvatel. Město Brno se při přerozdělování peněz neřídí ani logickými prioritami. Jednou ze stěžejních oblastí našeho života, do kterých je potřeba investovat, by měla být oblast vzdělávání. Vždyť co už by mělo být povinností obce, když ne zajištění povinné školní docházky? Je to přitom povinností města Brna, ne městské části. Přestože v Bystrci místa v základních školách budou chybět, město naše požadavky odmítá.

V Bystrci se snažíme prostředky, které nedostáváme od města, zajistit jinak. Pokusili jsme se maximálně využít pro financování nových kapacit základních škol jiných zdrojů, tedy dotací a fondů, například fondů ministerstev. Zaregistrovali jsme vyhlášení dotačního titulu ministerstva školství na přístavbu školních budov, a s kolegou Vetchým jsme zajistili vypracování žádosti o finanční podporu na přístavbu ZŠ Vejrostova. V tomto modelu by stavbu nových 6 ti tříd spolufinancovala z 15-20 % naše městská část, zbytek nákladů by pokryla dotace ministerstva a z rozpočtu Brna bychom žádné prostředky nežádali. Protože jsem navíc dvakrát konzultoval situaci s ministryní školství Kateřinou Valachovou, která sdílela můj názor, očekával jsem reálný úspěch naší žádosti. Bohužel situace se vyvinula zcela jinak poté, když do jednání vstoupilo město.

Každou žádost městské části o dotaci musí odsouhlasit Rada města Brna. Vzhledem k tomu, že jsme po městě žádné peníze nechtěli, mělo jít o schválení rychlé a víceméně formální. Rada města Brna však 15. prosince naši žádost, na níž úředníci městské části pracovali a do níž jsme investovali nejen naděje, ale i prostředky, stáhla bez jakéhokoliv zdůvodnění z programu jednání. Rada tak učinila, přestože jí bylo známo, že termín k podání žádosti na ministerstvo vyprší již 22. prosince 2015. Tím Rada města Brna přímo zabránila, abychom mohli peníze z ministerstva dostat.

Pro městskou část to znamená citelnou ránu. Kdyby ministerstvo naši žádost schválilo, mohli bychom zahájit stavební práce již tento rok. Vedení města Brna tedy svoji pasivitou nebo úmyslem způsobilo, že přístavba základní školy se v nejbližší době neuskuteční. Děti se dál budou tísnit, rodiče budou dál nespokojení, budeme muset dál vynucovat docházku na ty školy, které jsou volnější, přestože to řadě rodin nevyhovuje. Z dostupných údajů navíc vyplývá, že kapacita ZŠ v naší městské části bude dostatečná nejvýše po dva další roky, poté bude nutné zavést například směnování.

Důvod pro postup Rady města Brna neznám. Jsem starostou městské části, za kterou také nesu odpovědnost, přesto mě nikdo o pohnutkách a záměrech Rady města Brna, a to ani zpětně, neinformoval. Mohu jen doufat, že nějaké existují a mohu jen věřit, že nejde o politickou hru. Přitom by vedení Brna mělo být spokojené, že městské části dokáží postupovat samostatně, že zhodnotí majetek města, a že se postarají o vzdělávání dětí. Zjevně tomu tak není. Proto si vás dovoluji odkázat s dotazy o budoucnosti základního školství v Bystrci na jedenáct členů Rady města Brna. Na stránkách Magistrátu města Brna je po vyhledání odkazu s názvem RMB č. R7/046, ze dne 15. 12. 2015 pod pořadovým číslem 110., k nahlédnutí výsledek hlasování všech radních k naší žádosti o odsouhlasení dotace. Tito radní jednomyslně hlasovali pro stažení námi navrženého materiálu.

Jak budeme dále postupovat? V srpnu letošního roku by mohl být vyhlášen nový dotační titul, z něhož by se dala přístavba ZŠ Vejrostova financovat. Uděláme znovu vše pro to, abychom tyto dotační prostředky pro Bystrc získali. Pokud ne, nezbývá než přístavbu realizovat z vlastních zdrojů, které bychom jinak využili na zlepšení prostředí nebo vybavenosti naší městské části.

Tomáš Kratochvíl, starosta

Související

Starosta Tomáš Kratochvíl: Gymnázium rušit nechceme
Příliš mnoho dětí. Hrozí směny nebo zrušení gymnázia?

Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu

14. 1. 2015 v 14.49 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Střepy na cestě a cedule zakazující vstup provázejí lidi na pěšině ze sídliště Kamechy k potoku Vrbovec. Teď je cesta průchozí. Na jak dlouho, to nikdo neví.

Už přes šest let se o ni vede spor, který Brněnský deník Rovnost sleduje. „Nyní jsem požádal radnici o omezení po pěšině chodit. Taky jsem proti rozhodnutí bystrckého úřadu o otevření stezky podal žalobu u krajského soudu,“ řekl Vilém Pařil. Je jeden ze dvou majitelů pozemků, přes které cesta vede.

Nový starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl o žalobě ví. „Situaci jsme projednávali na kontrolním výboru. Požádal jsem o zpracování veškeré dokumentace. Čekáme, jak rozhodne soud,“ řekl Kratochvíl. Dodal, že po stezce často chodil a byl by rád, kdyby zůstala zachována nebo nahrazena.

Podle Pařila se jeho návrh na uzavření pěšiny sousedících zahrádkářů netýká. „Zahrnuli bychom je do sousedské dohody o přístupu,“ vysvětlil Pařil. Důvodem pro omezení jsou pro něho krádeže ovoce a zahradnických potřeb na jeho pozemku.

Dohoda není řešení pro jednu ze zahrádkářek Janu Švancarovou. „Taková úmluva může být jen tam, kde fungují dobré sousedské vztahy,“ řekla. Ty podle ní ověří jen doba, po kterou nechají majitelé pěšinu otevřenou.

(…)

Zkráceno, celý článek Alžběty Nečasové s fotogalerií si přečtěte na brnensky.denik.cz
foto lednacek.net

Související

Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Viktor Lošťák: Válka s Brnem nebo systémové řešení?

5. 1. 2015 v 16.52 • Témata: , , , , , , ,

dym-824„Jestli se vaše sliby rozplynou tak jako ty minulé, přijdeme znovu. A pak už nebudeme diskutovat, pak už vám to tady zbouráme.“

Když jsme 19. prosince lobbovali na jednání brněnského zastupitelstva Brna za školku na Kamechách, zaznělo mnoho silných slov. O nedůvěře vůči věčným slibům, o bourání velké radnice, o dlouhodobém zanedbávání městských částí, nespravedlnostech při rozdělování investic, dokonce i o odtržení. O všem tom, co na magistrátě neradi slyší, a právě proto.

Po slovech, bude-li to nutné, budou následovat činy. Jako opozice a občanský subjekt máme volné ruce – nejsme svázáni ani koaličními partnery ani stranickou hierarchií. Nesplní-li brněnští radní to, co dnes slibují, splníme my to, čím jsme se zavázali voličům – budeme zájem bystrckých občanů hájit razantně, aktivisticky a s vědomím, že právě k tomu nám naši voliči dali mandát. Osobně jsem před komunálními volbami slíbil desítkám lidí na Kamechách, že pro školku na Kamechách jsme ochotni zorganizovat občanské nepokoje, jaké na velké radnici ještě neviděli. O několik dnů později Bystrčáci na Kamechách dostali přes třicet procent hlasů. Voliči řekli jasně, co chtějí, a to také dostanou.

Zatím se zdá, že jsme s nátlakovou akcí uspěli. Poté, co se řada obyvatel Bystrce obrátila na zastupitele města osobně, mailem nebo dopisem, po akcích zastupitelů, po tichém, ale také účinném vyjednávání za kulisami, je zde jasně patrná snaha velké radnice situaci uklidnit. Ať už zůstane jen u výhrůžek nebo budeme muset dýmovnice, transparenty, okupaci zastupitelstva a další zbraně z nekonečného arzenálu aktivistických operací skutečně použít, dnes věřím, že školka bude a že bude tak rychle, jak je to jen možné.

Máme být proto spokojeni? Nu ano, tak trochu. Z krátkodobého hlediska jde o úspěch. Mohl bych se holedbat tím, že na má slova došlo, že nátlak funguje, že jsem měl pravdu. Potíž je, že sám to tak nevnímám. Školka, až bude stát, úspěchem bude. Důrazně však říkám – z dlouhodobého hlediska nátlakové akce řešením nejsou. Fungují dnes, ale brzy se to změní.

Proč? Důvod se zhmotnil už 19. prosince na brněnském zastupitelstvu. Poté, co jsem mluvil o bourání magistrátu, o věčném opomíjení městských částí, vystoupili se svými požadavky lidé z dalších lokalit Brna. A bylo na první pohled patrné, že to, co jsem říkal já, u nich padlo na velmi úrodnou půdu. Vystupovali zřetelně razantněji, než měli původně v plánu, do svých projevů přidali téma nesplněných slibů města vůči městským částem, dokonce se na vystoupení bystrckých zastupitelů přímo odvolávali. A tak to bude pokračovat.

Nátlakové akce povedou k rychlé eskalaci. Není ani nutné, aby v ostatních městských částech viděli, že jsme v Bystrci školku opravdu získali. Úplně stačí, aby jim někdo ukázal, kam až lze v prosazování zájmů voličů zajít. Napětí městských částí vůči městu Brnu dlouhodobě existuje. Nechci používat klišé o sudu se střelným prachem a jiskrách, ale tak nějak to opravdu bude. V téměř každé městské části existuje skupina, která se tématu nespravedlnosti chopí, chopí se ho ráda, ochotně a s vervou, jakou si možná dnes ani nedokážeme představit. Bojovnost na jednání prosincového zastupitelstva Brna doslova visela ve vzduchu. Může být, že až dnešní deklarovaná žhavá ochota magistrátu postavit kamešskou školku za pár měsíců ochladne a my ji budeme chtít opět rozdmychat, nebudou už dýmovnice na jednání zastupitelstva ničím extravagantním. A co uděláme potom?

Co se stane, až se naplno rozběsní vášně, až se bude v okrajových částech Brna opět mluvit o referendech za samostatnost, až budeme ve válce s městem? Budeme vymýšlet stále drastičtější metody, budeme se předhánět v rétorice i skutečné destrukci? Jak dlouho? Každý přece vidí, že to nelze dělat donekonečna. Nebo snad i lze, ale jaký bude výsledek? Je to to, co chceme? Za sebe říkám – ne. Stupňování konfliktu mezi městskými částmi a magistrátem je z dlouhodobého hlediska destruktivní. Pár zběsilců se vyřádí, turbulence zamíchají politickou scénou, ale v zájmu voličů a občanů města to nebude.

Hledejme cestu, jak se tomu vyhnout. Přesněji – hledat ji nemusíme, jen se po ní vydejme. Cesta, jak se konfliktu vyhnout, je totiž očividná. Jestliže městské části soudí, že rozdělování peněz a pravomocí je dnes nespravedlivé, pracujme na odstranění této nespravedlnosti.

Nechť město zřetelně ukáže vůli k narovnání vztahů s městskými částmi. Nechť ustaví pracovní skupinu, složenou ze zástupců velké radnice i městských částí. Ta ať analyzuje rozdělování peněz z rozpočtu Brna za celou polistopadovou existenci města, ať pojmenuje problémy a navrhne jejich nápravu. Stejně tak ať je naloženo s problémem pravomocí městských částí. Jestliže zde existují silné názory, že současný systém nevyhovuje, pak ten systém změňme.

Když velká radnice ukáže věrohodnou snahu o řešení, situace se tím uklidní. Jestliže výsledkem práce pracovní skupiny budou změny, které odstraní pocit nespravedlnosti a ty následně povedou ke změnám uspořádání města, bude podstata konfliktu odstraněna. Přinejmenším několik let pak nebude hrozit, že se orgány města stanou bitevním polem.

Viktor Lošťák
člen zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (Bystrčáci)

Znovu děkuji všem lidem z Bystrce, kteří reagovali na výzvu a oslovili všemi možnými způsoby brněnské zastupitele, radní i primátora. Viditelné odhodlání hájit vlastní zájmy je přesně to, co situace vyžaduje.

Ke stažení

Výzva zastupitelů – připomínka k rozpočtu (PDF)

Související

Výstavba mateřské školy Kamechy II
Školka bude v nejkratším možném termínu, slíbil primátor
Chceme školku na Kamechách a chceme ji hned!
Viktor Lošťák: Školka na Kamechách 2016? Zlatý voči
Školka na Kamechách: Příští rok se stavět nezačne

Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr

28. 11. 2014 v 14.22 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V průběhu jednoho týdne už podruhé píši o pěšině k Vrbovci. Mohlo by se zdát, že se v tom nějak vyžívám, že je to můj koníček. Ujišťuji ctěné čtenáře, že opak je pravdou. Jsem touto kauzou upřímně zhnusena a ráda bych od toho měla pokoj.  Na Bystrčník píši proto, že na něj chodí lidé, kteří se o dění v Bystrci zajímají a kterým není jedno, jaká je v Bystrci správa veřejných věcí. Podle mých zkušeností velmi, velmi svérázná.

Před týdnem jsem psala o tom, že se nám po dlouhém a úmorném správním řízení podařilo dosáhnout pravomocného rozhodnutí (4. 7. 2014), které praví,  že předmětná pěšina je veřejně přístupnou účelovou komunikací, a to od nepaměti. Realizace tohoto rozhodnutí, tedy odstranění překážek,  trvala čtyři měsíce.

V třicetidenní lhůtě, kterou toto rozhodnutí stanovilo, neodstranil pan Holan vůbec nic. Asi počítal s tím, že bude rychle projednána jeho žádost o povolení pěšinu uzavřít, a úřad měl zřejmě v úmyslu mu vyjít vstříc. Označili jsme tento postup za nemravný a argumentovali i správním řádem (§ 48, odst. 1). Naše námitka byla odmítnuta. Protože jsme na otevření pěšiny trvali (a kdo by netrval, když to stálo takové úsilí), začal úřad podle vlastních slov pečlivě připravovat exekuční příkaz. Myslela jsem si, že je to proto, aby při vymáhání nákladů na exekuci nemohl úřadu nikdo z povinných nic vytknout. Pan Holan obdržel dokument do datové schránky. Doručování paní M. Holan oba dva manželé mařili, a tak prodlužovali lhůtu k nabytí právní moci. Doručenka od první zásilky pro paní Holan se vrátila zřetelně podepsaná jejím manželem. Nebyla poslána do vlastních rukou, ačkoliv to stanovuje §72 spr. řádu. Doručení se muselo opakovat, takže to trvalo další tři týdny. A stejně se podepsal zase Jiří Holan :-).

Teď už na to úřad nehleděl a konečně přistoupil k náhradnímu výkonu rozhodnutí. Termín nám nebyl oznámen, zjistili jsme to náhodou už následující den. O střepech, které se na pěšině objevily vzápětí, jsem už psala. Poslali jsme o tom svědectví na úřad jako připomínku do nového řízení.

21. listopadu, tedy dva týdny po odstranění překážek, bylo vydáno povolení tuto pěšinu uzavřít pro veřejnost. Z časových souvislostí vyplývá, že úřad byl rozhodnut, že toto povolení vydá, ještě před tím, než nechal překážky odstranit. V pondělí 24. listopadu jsem volala na úřad s dotazem, kolik stálo odstranění překážek. Ing. Kubátová mi to zdvořile odmítla říct, máme poslat dotaz kolegovi (ing. Bártovi), který je lépe informován. Na dotaz, zda už manželé Holanovi částku uhradili, mi řekla že nikoliv, že pan Holan odstranil to, co bylo na jeho pozemku, zátaras na pozemku sousedů (vznikl ve stejnou dobu a nepochybně měl stejného původce), odstranil úřad na své náklady, tedy z veřejných peněz. (Redaktorka z Rovnosti zjistila, že to bylo 11 000 Kč). Pan Holan nebyl za své letité zpupné chování, které se v posledních měsících rovnalo pohrdání úřadem, nijak sankcionován.

Nevím, jak to vidí ostatní občané, ale mně tohle jako dobrá správa nepřipadá. Chovat se slušně se zkrátka nevyplácí a přísloví v titulku tohoto článku se ukazuje jako hluboce pravdivé. Ráda bych se zeptala pana tajemníka Kroupy, který se hrdě hlásí k odpovědnosti za výkon státní správy v Bystrci, zda si pořád myslí, že nikdo z jemu podřízených  úředníků neporušil žádný paragraf. A paní Kubátové, která je podepsaná pod téměř všemi dokumenty z této kauzy a která v odpovědi na dotaz poučuje jednoho bystrckého občana o morálním aspektu prasopejskařství (18. červen 2013), bych ráda řekla, že výkon státní správy má také svou morální stránku. Její ignorování má na společnost mnohem horší dopady, než psí hromádky na trávníku.

Jana Švancarová

Související

Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc

24. 11. 2014 v 15.00 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Případ zatarasené pěšiny, spojující Foltýnovu ulici v Bystrci s údolím potoka Vrbovce, má víc životů než leckterá kočka. Vleče se už od roku 2008, kdy nový soukromý majitel pozemků desetiletí užívanou stezku pro pěší zabarikádoval. Už mnohokrát se od té doby zdálo, že úřady spor definitivně vyřešily a pěšina se opět otevře, vždy však marně. Ani srpnové „rozhodnutí“ úřadu městské části nebylo výjimkou – i když se na první pohled zdálo, že věc je konečně sprovozena ze světa, všechno je opět jinak. 

*

Únorové rozhodnutí bystrckého silničního správního úřadu o tom, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci a že je třeba odstranit veškeré překážky, nabylo po odvoláních právní moci 4. července 2014. Ještě před tímto datem podali manželé Holanovi a o něco později i otec a syn Pařilovi žádost o povolení tuto cestičku uzavřít pro veřejnost. Zejména pan Holan zjevně počítal s tím, že pěšinu vůbec neotevře, protože do 3. srpna neodstranil vůbec nic. 4. srpna mi na můj dotaz, jaký bude další postup, nedokázal na bystrckém úřadě nikdo odpovědět. Vedoucí OŽPD, ing. Kubátová, dokonce argumentovala novým paralelním řízením. Odpověděla jsem, že my otevření pěšiny rozhodně požadujeme a o něco později jsem úřadem vedené řízení o uzavření cesty, která ještě nebyla zprůchodněna, označila za nemravné a na tomto hodnocení trvám.

Protože pan Holan neodstranil překážky ani v náhradním termínu určeném exekuční výzvou, přistoupil úřad k provedení exekuce, ke které došlo až ve čtvrtek 6. listopadu. Firma, kterou úřad pro tento výkon zjednal, odstranila zátarasy a uklidila střepy, kterými byla pěšina poseta. Po cestičce se tedy znovu dalo procházet. Bohužel jenom dva dny. Už v neděli 9. listopadu jsme zjistili, že je stezka znovu hustě posypána střepy lahvového i tabulového skla a že jsou na ní poházeny i jiné odpadky. Bylo jasné, že to udělal někdo, kdo nechce, aby se po cestě chodilo. Svádět to na vandaly z řad veřejnosti, to chce opravdu bujnou fantazii. Jednak veřejnost o tom, že je cesta průchozí, neměla ani tušení. A za druhé, pokud chce někdo po té cestě občas projít, nedá si přece práci s tím, aby ji posypal střepy tak, že chůze po ní je nebezpečná.

Ve čtvrtek 13. listopadu jsme pěšinu uklidili. Ještě v pátek večer byla čistá. V sobotu kolem třetí odpoledne jsem se tam šla podívat. Pan Holan instaloval na hranici svého pozemku jakousi branku. Na můj dotaz, proč to tam dává, když pěšina má být průchozí, odpověděl, že si na svých pozemcích může dělat, co chce. Řekla jsem, že nějaký mizera posypal tu cestičku spoustou střepů, že jsme to uklidili a že doufám, že se to nebude opakovat. Doufala jsem marně. Už za necelé tři hodiny (před šestou večer), jsme zjistili, že na třech místech jsou opět střepy. Ne sice tolik, jako minulý týden, ale pro chůzi je to ohrožující. Nezbývá, než je opět uklidit.

Po cestičce se tedy zatím dá při určité opatrnosti projít. Branku, kterou tam pan Holan dal, si můžete klidně otevřít, nemá tam co dělat. Až do nového rozhodnutí úřadu o případné možnosti cestu uzavřít pro veřejnost, má kdokoliv právo po cestě chodit. Bojím se domyslet, že úřad toto uzavření povolí a my se po všech těch peripetiích ocitneme tam, kde jsme byli. Měli bychom sice právo průchodu, ale s jakými překážkami bychom se na tomto soukromém pozemku mohli setkat, to je ve hvězdách. A možná to tuší pan Holan. Povolení průchodu pro veřejnost považujeme my i sousedé z okolních zahrádek za zvýšení bezpečnosti pro všechny.

Některým čtenářům se to může jevit jako banální spor se svévolným sousedem. Do jisté míry je to pravda. Nemohu se ovšem zbavit dojmu, že kdyby úřad postupoval proti svévolným krokům pana Holana hned od počátku rázně, situace nemusela dosáhnout dnešních rozměrů.

Jana Švancarová

Související

Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci

15. 7. 2014 v 22.12 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Neprořezané stromy a vysoká tráva. Zahrada Jany Švancarové v zahrádkářské kolonii v Bystrci za šest let zpustla. Přístupovou cestu přehradil jeden ze sousedů plotem. O případu už Rovnost informovala. Teď došlo k zásadnímu posunu. Stezka k potoku Vrbovec musí být průchozí a proti rozhodnutí příslušného úřadu se nedá odvolat.

Až si všichni účastníci řízení převezmou dopisy z bystrcké radnice s oznámením, začne běžet třicetidenní lhůta, v níž musí majitel zátarasy odstranit. Švancarové přišel dopis včera. „Je to úleva. Jednání s úřady byla nekonečná,“ řekla zahrádkářka.

Problém se týká pěšiny, která spojuje horní část Foltýnovy ulice s údolím, kde teče Vrbovec. Už léta vede po soukromých pozemcích, které patří jednotlivým lidem. Problém nastal až před šesti roky, kdy některé zahrádky koupili noví majitelé a cestu zatarasili.

Stezkou dříve Bystrčtí chodívali na procházky. „Se psem teď musíme jinam. Do zahrady se naštěstí dostaneme dobře, máme ji v jiné části kolonie,“ uvedl jeden z místních. Jméno nikdo z oslovených zveřejnit nechtěl. Bojí se, protože před šesti lety vyhořely čtyři chaty v okolí pozemků nového majitele Jiřího Holana.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí

20. 6. 2014 v 13.56 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc, 20. června • Po nekonečných šesti letech končí spor o zatarasenou pěšinu k potoku Vrbovci. Manželé Švancarovi, kteří roky vedli s úřady boj o zprůchodnění stezky pro pěší, zatarasené v roce 2008 soukromým majitelem pozemků, dosáhli vítězství. Po cestičce se bude opět chodit.

„V úterý ráno nám z magistrátu přišlo rozhodnutí o odvolání paní Holan a pánů Pařilových (protistrana sporu, majitelé pozemků),“ popsala závěrečnou fázi sporu Jana Švancarová. Jejich námitky byly odmítnuty a rozhodnutí zdejšího úřadu bylo potvrzeno. Proti tomuto rozhodnutí už není odvolání, ani případná žaloba nemá odkladný účinek. Takže je dobojováno. Doručením všem účastníkům nabude toto rozhodnutí právní moci a pak mají všichni třicet dnů na to, aby odstranili z cestičky překážky.“

Jestli ve stanoveném termínu majitel pozemků překážky neodstraní, učiní tak za něj úřad.

Stezka mezi zahrádkami spojovala horní část Foltýnovy ulice v Bystrci s údolím potoka Vrbovce. Když nový majitel pozemků vytvořil na desetiletí existující cestě zátarasy (mapa), část lidí z okolí proti tomu protestovala, mezi jinými právě manželé Švancarovi, kteří tak ztratili přístup ke své zahrádce.

Spor o pěšinu se postupně přesouval z instituce na instituci. Městská část a magistrát zprvu neshledaly důvody pro zásah, který by vedl k obnovení cesty. Situace se změnila teprve když se paní Švancarová obrátila na ombudsmana a ten dal jejím argumentům zapravdu a doporučil podat správní žalobu.V prosinci 2012 krajský soud zrušil rozhodnutí magistrátu a spor se vrátil do Bystrce, i tak ale bylo zapotřebí na definitivní rozhodnutí ještě téměř dva roky čekat. O celé záležitosti vznikla dokonce i televizní reportáž.

„Byla to veřejně přístupná účelová komunikace a jako takovou jsme ji v tomto řízení obhájili. Cítím úlevu, ale žádnou radost. Spíš rozpaky nad tím, že něco tak zřejmého trvalo tak nehorázně dlouho,“ uzavřela Jana Švancarová.

-vl-

Související

Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Grand Prix v Brně nedostane od státu peníze na zalistovací poplatek

9. 5. 2014 v 00.42 • Témata: , , , , , , , , , ,

Brno – Velká cena silničních motocyklů v Brně letos zřejmě nedostane od státu ani korunu. Organizátoři žádali o sedmdesát milionů na zaplacení zalistovacího poplatku pro pořadatelskou agenturu Dorna. Dotaci však nedoporučila Národní rada pro sport. Bez peněz od státu se Grand Prix v Brně v roce 2015 neuskuteční.

O výpadku dotace se Automotodrom Brno dozvěděl minulý týden. „Informovali jsme pořádací agenturu Dorna, že od státu nemáme záruky a za takových podmínek nemůžeme garantovat konání Grand Prix v roce 2015. Dali jsme si termín do konce června, kdy si řekne definitivní ano nebo ne,“ řekl mluvčí Automotodromu Brno Jiří Smetana.

„Přestože má pro nás Grand Prix velký význam, ekonomicky nás stahuje dolů. Máme vypočítaný model hospodaření, podle kterého můžeme fungovat i bez ní. Budeme pořádat méně závodů a více se zaměříme na komerční akce,“ nastínil Smetana.

(…)

Zkráceno, celý text Petry Kozlanské si přečtěte na brno.idnes.cz

Související

Grand Prix chybí miliony z loňska. Příští sezona je nejistá
Jan Vitula: Jsem odpůrcem dotací pro MotoGP
Motorky v Brně zase lákají davy, přesto opět prodělají
Návštěvnost Grand Prix se snížila
Komunista chce 20 milionů na závody motocyklů. V Brně ale o ničem nevědí
Vojtěch Adam: Článek je lež
Ekonom Petr Mach: Dotování Velké ceny žádné výnosy státu nepřinese
Kolik lidí doopravdy přijde na Grand Prix?
Grand Prix zůstane v Brně i příští rok, společnost utrpěla ztrátu 30 milionů

Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let

1. 2. 2014 v 07.39 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Manželé Švancarovi se díky zátarasu nemohou dostat na svou zahrádku. Jediná cesta totiž vede přes soukromé pozemky. Ještě donedávna to všichni sousedé akceptovali, což celou cestu zlegalizovalo. Pak si však jeden z nich postavil hlavu a cestu přehradil. Úřad brněnské městské části Bystrc se s tímto tvrdým oříškem trápí už více než 4 roky. Na spornou cestu se s námi vypravila právnička z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Pod názvem Omezování správy vlastního majetku odvysílala reportáž o sporu o pěšinu k Vrbovci 8. prosince Česká televize. Záznam najdete na www.ceskatelevize.cz.

Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje

27. 1. 2014 v 22.08 • Témata: , , , ,

Již na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Brna se nechalo (poprvé) slyšet ANO kritikou návrhu rozpočtu na rok 2014. Vzhledem k tomu, že i na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se jediný kritik návrhu rozpočtu na rok 2014 označoval za představitele ANO, je zřejmé, že aktuální partner ve vládní koalici dává vědět o své existenci i na komunální úrovni. Nejdiskutovanějšími tématy 30. zasedání ZMB byly obecně závazná vyhláška o regulaci provozu loterií a otázky související se vstupem společnosti „AMAZON“ na Černovickou terasu. Do přípravné palby před komunálními volbami zapojila Strana zelených otevřením otázky referenda k poloze hlavního nádraží.

 1. Předepsaný slib člena zastupitelstva splnil Vladan Krásný (ODS – starosta MČ Brno-Starý Lískovec), který nahradil odstoupivšího Jiřího Hose.
 2. Zaznamenali jsme vystoupení ředitele festivalu CINEMA MUNDI pana Čadíka, který velkoryse pozval členy zastupitelstva na letošní ročník festivalu a navíc oslovil politické kluby s nabídkou jednání o jejich přístupu k budoucnosti festivalu. Klub KSČM pana Čadíka určitě na své jednání pozve.
 3. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku se projednával ve znamení boje o Casino ADMIRAL, Brno, Křenová 52/1, které chtěla Strana zelených z vyhlášky vystrnadit. Bobříka mlčení přitom držel starosta MČ Brno-střed (navrhovatel povolení provozu) a nereagoval na opakované přímé výzvy ke zdůvodnění. Trochu mu přihrával primátor, když hájil tezi „rozhodovat podle stanovisek městských částí“, přestože byl usvědčován z výjimek. Vleklá diskuze nic nového do rozhodování nepřinesla. Snad jen poznatek, že doplnění bodu zpracované odborem bez projednání Radou města Brna nechává primátor projednávat přes námitku, že odbor není podle jednacího řádu oprávněným předkladatelem. Podařilo se mi – s pochopením primátora – prosadit alespoň schválení úprav textu, který byl navržen v rozporu s duchem vyhlášky.
 4. Návrh Akčního plánu sociálních služeb pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015) je natolik nepřehledný, až se obávám, že byl schválen, aniž ho někdo ze členů zastupitelstva dočetl do konce. Zřejmě se v něm najdou jedině zainteresovaní příjemci dotací.
 5. Až v závěru zasedání pak zaujal materiál, který měl řešit Černovickou terasu ve vztahu ke společnostem CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o., a to v zájmu vstupu společnosti Amazon (údajné světové jedničky v internetovém obchodu) do této lokality s nabídkou vytvoření 1.500 nových pracovních míst. Klíčem rozhodování bylo umožnit uzavření dodatku „Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ bylo uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na přípravu a realizaci stavby „D1-01313 – připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1“, kterou by se výrazně snížila dopravní zátěž v lokalitě. Materiál „z časových důvodů“ neprojednaly komise, Rada města Brna poprvé stáhla a podruhé nepřijala usnesení, takže se nakonec ujal návrh jednoho radního na proklamaci podpory s odložením projednání na březnové zasedání, přestože zástupce společnosti CTP označil ve vztahu ke společnosti Amazon jako rozhodné datum 31. ledna. Bude tedy záležet na přesvědčení společnost Amazon, že volba Černovické terasy pro její aktivity je natolik významná, že se spokojí s dvouměsíčním odkladem nebo „přesvědčí“ město k rozhodnutí v mimořádném termínu.
 6. Jednání završil materiál předložený Klubem zastupitelů Strany zelených na vyhlášení místního referenda o poloze hlavního nádraží z rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ke dni 1. 8. 2014 s hlasováním současně s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2014 o otázce: „Souhlasíte, s tím, aby město Brno v samostatné působnosti podniklo všechny kroky k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ ve stávající poloze podél ulice Nádražní?“. Argumentace, že během dvou měsíců bude město disponovat s odbornými posouzeními variant řešení Železničního uzlu Brno zadaného Ministerstvem dopravy, dávala členům ZMB na vědomí, že rozhodování o vyhlášení místního referenda je předčasné.

Strana zelených se snaží o návrat k „lepším časům“ tím, že znovu vytahuje kartu polohy hlavního nádraží, a bude jí možná stačit, když se hlavní nádraží stane klíčovým tématem, ať dojde k vyhlášení referenda nebo ne.

Koalice reprezentovaná Radou města Brna jaksi „mele z posledního“, o čemž svědčí i to, že se proti sobě vymezují i členové jedné koaliční strany (ČSSD v případě Amazonu). Ukazuje se, že koalice se v první části volebního období zabývá tím, aby si zafixovala moc, a ve druhé části – možná i v panice, že nic přesvědčivého nepředvedla – se pouští do vzájemných půtek o udržení či získání pozice před volbami. Řešení problémů města a jeho rozvoj tak závisí na rutinní zdatnosti úředníků, a to je přece jenom málo.

Proto chceme do budoucna rozložit rozhodování a zodpovědnost na všechny, v měřítku podle výsledků voleb ve všech samosprávných orgánech, a zaměřit se na věcnou diskuzi nad programovými cíli, které potvrdili voliči.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

*

Související

Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy

16. 11. 2013 v 08.38 • Témata: , , , ,

Ve stínu „předčasných“ voleb do Poslanecké sněmovny PČR a „personální virózy“ v ČSSD se v úterý 5. listopadu 2013 konalo 28. zasedání Zastupitelstva města Brna. Blahopřeji novým poslancům ke zvolení. Jeden z nich tiše seděl v lavici (KDU-ČSL) a druhý vyrušoval na celé ploše (ODS). Nikdo o tom „v přímém přenosu“ nemluvil, ale koncentrace na práci nebyla vysoká a ani některé materiály pro jednání nevykazovaly potřebnou kvalitu.

 1. Konečně jsme „na živo“ viděli nového ředitele Národního divadla, příspěvkové organizace, ujímá MgA. Martina Glasera (režiséra a dosavadního šéfa činohry Jihočeského divadla), který se v pátek 1. 11. 2013 ujal funkce. Případné sloučení hudebního tělesa opery Národního divadla a Filharmonie Brno označil ředitel za opatření možné i vhodné, ale za politické rozhodnutí. Na můj dotaz nás ujistil, že jím prezentovaná vize „divadla snů“ neznamená, že budeme „v divadle usínat“.
 2. Představili se rovněž ředitelé, kteří obhájili svou dosavadní funkci“. Prof. Mgr. Petr Oslzlý, ředitel Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace, a Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace. Konstatoval jsem rostoucí atraktivitu a technickou vyspělost planetária, ale upozornil jsem ředitele na kritiku, že zařízení se nevěnuje dostatečně vědecké činnosti a výchově dětí a mládeže pro tento obor.
 3. Z obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna jsme schválili úpravu „podmínek pro spalování suchých rostlinných materiál“ podle podnětů některých městských částí. Kritizována byla malá provázanost podmínek mezi sousedícími městskými částmi. Upozornil jsem na využití Sněmu starostů, který se umí sjednotiti v požadavcích na město, ale neplní dostatečně funkci v zájmu sjednocování potřeb města.
 4. Další obecně závazná vyhláška se týká „místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, kterou byla na rok 2014 snížena sazba poplatku o „revolučních pět korun“ na částku 670,- Kč. Přestože město Brno vykazuje relativně vysokou kvalitu při řešení komunálního odpadu, byly diskutovány rezervy, např. na úseku sběrných dvorů.
 5. Na základě návrhů městských částí Brno-Královo Pole, Brno-Žabovřesky, Brno-střed a Brno-Žebětín byly obecně závaznou vyhláškou „stanoveny spádové obvody základních škol“.
 6. Městské části již mohou připravovat své rozpočty na rok 2014, protože ZMB rozhodlo o příjmech, které město postoupí v roce 2014 do rozpočtu městských částí. Účelová dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v roce 2014 klesne proti roku 2013 o 14,5%. Díky zvýšení dotace z rozpočtu města o 5,4%, má dojít k navýšení postoupených příjmů celkem o 2,1%. V této souvislosti lze zaznamenat shodu Sněmu starostů, který požadoval navýšení příjmů, které město Brno postoupí v roce 2014 do rozpočtů městských částí, o 10%! Kde na to město vezme, není starost starostů.
 7. Město má také starosti s vykrýváním ztrát hospodaření příspěvkových organizací ještě za rok 2012, týkající se Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, ve výši 557 tis. Kč a zejména Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, ve výši 10,134 mil Kč. Úkol prověřit odpovědnost ředitele Národního divadla za hospodaření v letech 2012 a 2013 na sebe Rada schválit nenechala.
 8. „Horkým bramborem“ je lokalita při ulici Myslínova v katastrálním území Královo Pole. Kvůli prodeji pozemků již v roce 2010 sjednotilo zastupitelstvo jejich správu odnětím svěření některých z nich městské části. Prodej pozemků však vázne na rozdílných představách města a zájemců o koupi o jednotkové ceně, a tak rada navrhla svěření celé lokality městské části k rozhodnutí zastupitelstva. Až na vlastním zasedání vystoupil zástupce městské části, aby uspěl s návrhem svěření neschválit. Primátor se divil při mé připomínce, že by tyto věci bylo vhodnější řešit již na schůzích rady v režimu dohodovacích řízení.
 9. Schválení Zřizovací listiny Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace uvázlo na spojení dvou slůvek: „turisticko-informační“ (dle návrhu TIC) nebo „turistické informační“ (dle návrhu RMB). Zdůvodnění TICu nepomohlo a Rada prý vysvětlovat nemusí (nemusí být známo, proč ten který radní hlasoval tak, jak hlasoval). Návrh RMB po diskuzi neprošel a bod byl zařazen znovu na konci zasedání. Nakonec se jeden radní přece jen k návrhu přihlásil, ale „pro jistotu“ nechal materiál stáhnout. Pomsta je prý sladká,
 10. Po obsáhlé diskuzi o tom, který návrh na řešení části územního plánu zrušené rozsudkem Nejvyššího správního soudu (odboru nebo SZ) je více v rozporu se zákonem a nemá šanci uspět při opakovaném podání, nakonec prošel návrh na pořízení změny na vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43.

Rozdílné přístupy příslušných odborů Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje při pořizování územně plánovacích dokumentů nám asi do budoucna mnoho prospívat nebudou. Porovnání „not“ mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem je nanejvýš žádoucí, a přesto je Brno posledním „okresem“, kde dosud nedošlo ke společnému jednání samosprávných reprezentací na tzv. výjezdním zasedání Rady Jihomoravského kraje nad potřebami spravovaných území.

Rovněž zlepšení kvality komunikace reprezentace města Brna se Sněmem starostů v zájmu společného postupu v řadě problémů se jeví velmi žádoucí. Nejde jen o dohodovací řízení na půdě rady. V majetkové komisi se nespokojujeme s tím, že „usnesení orgánu (MČ ve vztahu k rozhodování orgánů města) se nezdůvodňují“ a snažíme se získat a vyrovnat se s věcnými stanovisky příslušné městské části ve věci dispozice s majetkem. Také deklarace požadavků Sněmu starostů musí být vyvažována jeho vůlí podílet se na jednotné strategii statutárního města.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pěšina k Vrbovci: Nekonečný spor

13. 11. 2013 v 11.56 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Spor o pěšinu k Vrbovci se zdá být nekonečný. Stezka mezi zahrádkami spojující horní část Foltýnovy ulice v Bystrci s údolím potoka Vrbovce, kterou v roce 2008 zatarasil majitel pozemků, zůstává nadále neprůchodná. Ačkoli se v červenci tohoto roku zdálo, že pře se chýlí ke konci a úřady rozhodnou ve prospěch zprůchodnění, nynější odvolání jedné ze stran přinese přinejmenším další měsíce odkladů.

„S hlubokým politováním oznamuji, že toužebně očekávaný příznivý konec naší kauzy kolem přístupové pěšiny k Vrbovci se nekoná,“ informovala Bystrčník Jana Švancarová, která se o obnovení stezky pro pěší celé roky aktivně zasazuje. „Minulou středu dorazilo po dvou měsících do naší datové schránky rozhodnutí odvolacího orgánu (JUDr. Roškové z odboru dopravy MmB), kterým věc vrací do Bystrce k novému projednání. Důvodem je odvolací námitka paní Holanové, že nebyla pozvána k podání svědectví původních majitelů její parcely.“

„Podání svědectví se odehrálo 7. května 2013 a vyznělo jednoznačně ve prospěch pěšiny. Bylo mi tehdy divné, že paní Holanová nedorazila. Obálka s pozvánkou se prý z Vídně, kde paní Holanová bydlí, vrátila jako nedoručitelná. Doufala jsem, že její neúčast nemůže shodit hodnotu tohoto svědectví pod stůl. Mohla. Po prostudování s naším případem souvisejících judikátů vím, že svědectví, na které nebyl pozván některý účastník řízení, nelze použít jako důkaz,“ popsala Jana Švancarová.

Do sporu o pěšinu se během let zapojila řada institucí – městská část, magistrát, ombudsman i krajský soud. V roce 2012 krajský soud všechna dosavadní rozhodnutí zrušil a věc vrátil na začátek, tedy do Bystrce.

„Banální případ zatarasené pěšiny se vleče už šestý rok. Někdo by za toto zpackané řízení a vlastně za celou dlouhou kauzu měl nést odpovědnost,“ je přesvědčena paní Švancarová. Viníka vidí v úřednících městské části.

„Tento případ mi neponechal ani zbla důvěry ve fungování státní správy. Dělá se mi špatně od žaludku, když jdu kolem bystrckého úřadu a když tam mám vejít, cítím se jako když vcházím na nepřátelské území. Zdá se mi, že tam pracují lidé, kteří myslí jinak, než zbytek světa. Člověk by čekal, že oba úřady budou spolupracovat. Že prvostupňový orgán, tedy bystrcký úřad, se bude s důvěrou obracet o radu na nadřízený orgán tak, aby spravedlivě vedené řízení nemuselo být zrušeno pro banální formální chybu. V tomto případě mám dojem, že oba úřady spolupracují, ale úplně na něčem jiném,“ uzavřela Jana Švancarová.

-vl-

Související

Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?

13. 10. 2013 v 15.23 • Témata: , ,

Dne 1. října se konalo již 27. zasedání Zastupitelstva města Brna. Tentokrát nejvíce zaujala kultura a prodeje bytových domů.

 1. Přijali jsme do rozpočtu zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby v celkové výši 23 mil. Kč na období let 2013 až 2015 na protihluková opatření – výměna oken v obecních bytových domech, a to převážně oken do ulic v městských částech Brno-střed, Brno-sever, Brno-Královo Pole a Brno-Židenice.
 2. Na prostředky z rozpočtu města dosáhnou Střediska volného času (1,4 mil Kč na provozní náklady), nemocnice (Úrazová nemocnice v Brně – půjčka a investiční transfer a Nemocnice Milosrdných bratří – půjčka), sportovní kluby (včetně mládežnických) a další.
 3. Město se rozhodlo pro centrální nákup elektrické energie a zemního plynu a zastupitelstvo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách schválilo tzv. odůvodnění veřejné zakázky.
 4. Významně se řady občanů týká také materiál obsahující návrhy na změny seznamů bytových domů prodávaných podle Pravidel prodeje. Někteří nájemníci se dočkají nabídek prodeje obecních bytových domů, jiní opakovaně neuspěli. Hlasy „Zelených“, že se do seznamů nemá zasahovat z důvodů „nejistoty“ občanů, jsou trochu absurdní v době, kdy se seznam domů určených k prodeji již vyčerpává a „ochrana“ dobou 15 let ponechání si ve vlastnictví končí v roce 2016. Právě nejistota těch žadatelů, kteří se opakovaně obracejí na město s žádostí o prodej, a to, že jediné vysvětlení pro rozhodnutí je, že na prodej nemají nárok, je deprimující. Tentokrát ti, co neuspěli, nemají žádost zamítnutou, protože zastupitelstvo usnesení nepřijalo, a mohou se tedy dožadovat rozhodnutí opakovaně.
 5. Radě města Brna se konečně podařilo uzavřít výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Národního divadla, příspěvkové organizace, které naposledy vyhlásila 23. 5. 2013. S účinností od 1. 11. 2013 se funkce ujímá MgA. Martin Glaser, režisér a dosavadní šéf činohry Jihočeského divadla. Jeho představení (jednoaktovka) na zasedání zastupitelstva bylo odloženo pro jeho nepřítomnost vzhledem k povinnostem mimo Brno. Můžeme být plni očekávání, co tak namáhavě vybraná osobnost a tým, který si údajně hodlá nově vybudovat, městu přinese.
 6. Klíčovým počinem ve vztahu ke kultuře však má být přijetí nových pravidel pro poskytování dotací. Možná i proto, že se nejedná o zvyšování dotačních prostředků do oblasti kultury, je středem pozornosti způsob výběru příjemců dotací v součinnosti s odbornou veřejností. Finanční prostředky poskytuje město na základě Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, schválených Zastupitelstvem města Brna v roce 2003, a to ve znění z 19. 6. 2012. Rada města Brna následně schválila Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, která obsahují společná ustanovení a dále zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provoz samostatně pro jednotlivé odbory. Na ZMB se tentokrát obrátila Rada města Brna s návrhem aktualizace tohoto zvláštního ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provozní náklady v oblasti kultury, označené jako část B6 Pravidel, a to i přesto, že se na předkládaném návrhu neshodla a usnesení nepřijala – opět bez uvedení důvodů. Takže je to spíše resortní náměstkyně, kdo navrhuje zavedení tříletých dotací a dotací tematicky zaměřených, což negenerovalo žádný problém. Dokonce i vytvoření prostoru pro odbornou veřejnost by nebylo žádným problémem, kdyby po dvoukolovém hodnocení odborníky nebylo navrhováno třetí kolo, ve kterém se k hodnocení odborníky připočítává hodnocení členy Komise pro kulturu přítomnými na hodnotícím zasedání. Tato hodnotící „megakomise“ je problémem, protože se tím vytváří mix odborného a tzv. politického hodnocení, které neběžným způsobem nahrazuje určitou fázi rozhodování samosprávy. Obávám se, že tento model nepomůže lepšímu porozumění města s odbornou veřejností a přinese spíše nové problémy. Z mého pohledu je také problematické zavedení hodnocení ve čtyřech kategoriích v rozpětí 1 až 5 bodů za každou kategorii, protože nemá objektivní parametry a velké rozpětí bodů může být využito pro manipulativní prosazení nějakého zájmu. Také proto, že politická reprezentace bude již znát bodové hodnocení odborníky a může „objektivně“ využít dopad rozpětí bodů ve prospěch svých favoritů. Účinnost nových Pravidel se prý posoudí za rok. Co však s takovým posouzením, když dopady prvního hodnocení budou smluvně sjednány na další dva roky? Návrhy nakonec prošly a primátor mi odpověděl, že usnesení zastupitelstva budou pro radu závazná, přestože jde o zásah do jejího rozhodování.

Vedení města tak žije v naději, že se mu podařilo ukončit období střetů s kulturní odbornou veřejností. Jak dalece to bude pravda, se ukáže až na jaře příštího roku, kdy u rozdělování dotací půjde do tuhého. Z důvodů uvedených výše se domnívám, že pokus o soulad veřejné správy a kulturní veřejnosti, přestože byl údajně dlouho a hluboce diskutován, narazí na mantinely, které si sám vytvořil.

Město Brno a jeho současná politická reprezentace by neměla nečinně dospět ke střetům v řešení prodeje obecního bytového fondu. Měli bychom včas pořídit analýzu stavu obecního bytového fondu a jeho prodeje podle Pravidel, pojmenovat vzniklé disproporce a navrhnout jejich odstranění. S tím souvisí také cenová politika ve smyslu nájemného podle kvality bytu a okolí i definování rozsahu obecního bytového fondu, který je zapotřebí pro kvalitní bytovou politiku města, která je významnou charakteristikou „místa pro život“. Pouze s takovou výzbrojí bych se pouštěl do rozhodování, jak v bytové politice postupovat do budoucna.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven

5. 9. 2013 v 09.35 • Témata: , , ,

Skončily dovolené a zastupitelé města Brna se sešli již 3. září na 26. zasedání Zastupitelstva města Brna. Zaujalo nejen vyhodnocování 1. pololetí 2013. Některá rozhodování se dotýkala obecných principů.

 1. Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2013 nadále potvrzují dosavadní negativní trendy v kapitálových výdajích, tj. v investiční oblasti. Přestože byly celkové příjmy upraveny nevýšením téměř o 1,0 mil Kč (téměř 10%) proti původně schválenému rozpočtu, dosáhli jsme v plnění na 56,1%. V provozních výdajích zůstalo město na 44,3%, což představuje úsporu cca 0,5 mil. Kč. Jiná je situace ve zmíněných kapitálových výdajích, které byly úpravami zvýšeny o cca 1,5 mil. Kč (zhruba o 50%). V čerpání jsme zůstali na 22,5 %, což představuje hrozbu, že na konci roku opět nenaplníme investiční představy (kdybychom nerealizovali úpravu rozpočtu, bylo by čerpání na rovněž nízkých 34,4 %). Rada města Brna stále doplňuje seznam investic, mění priority čerpání a na nově zařazené investice navyšuje kapitálové výdaje, aniž jsou řádně realizovány investice již dlouhodobě zařazené. Stavebnice investičního procesu je hračka v rukách Rady města Brna, kterou opakovaně skládá a rozebírá a nechce se o ni dělit se zastupitelstvem.
 2. bytové politice města dochází na případy, kdy prodej bytového domu probíhá po jednotlivých bytech a stává se, že některý byt zůstane městu, protože jeho uživatel nepřistoupí (z pochopitelných důvodů) na jeho odkoupení. Rada pak předkládá návrhy na prodeje na základě nabídkových řízení nejvyšší nabídce. Zastupitelstvo schválilo prodej dvou obsazených bytů v MČ Brno-Židenice na základě nejvyšší nabídky třetí osobě a záměr prodeje třetího bytu po zrušení původního nabídkového řízení. Nabyvatelem obou bytů je na základě nabídkového řízení jedna osoba, dokonce s bydlištěm mimo Brno, která se rovněž ucházela o zmíněný třetí byt. Zřejmě město neřeší bytovou problematiku, ale vytváří prostor novým subjektům pro podnikání. Jediným argumentem pro prodej uvedených bytů je složitost pro úřady městských částí při jednání v postavení jednoho ze členů společenství vlastníků jednotek v domě. Touto pohodlností vystavuje veřejná správa nájemníka nejistotě v základních životních podmínkách, jako je bydlení. Město by v takových případech mělo prodávat byty volné, i s tím, že by nájemníkovi nabídlo jiný obecní byt.
 3. Jiným příběhem bytové politiky města je lokalita zvaná Kamenná čtvrť, kde uživatelé domků usilují o jejich odkoupení z majetku města. Město nemá žádný obecný důvod pronajímat takové osamocené domky, a přesto se brání jejich prodeji s odkazem na zanedbanou infrastrukturu v lokalitě. Údajně by si město zhoršilo své postavení jako investor, kdyby nebylo vlastníkem předmětných nemovitostí. Vtipné na tom je, že na investice nejsou prostředky a jejich realizace se odhaduje na rok 2025. Proto 33 zastupitelů schválilo přeřazení dvou domů v lokalitě ze seznamu domů určených k prodeji a do seznamu domů, které si město ponechá po dobu nejméně 15 let. Náklady na dosavadní přípravu prodeje včetně na oddělovací geometrické plány na vymezení předmětu prodeje zřejmě město odepíše.
 4. Město se konečně rozhodlo nabýt maloměřické fotbalové hřiště z majetku společnosti České dráhy, a.s., a to díky Městské části Brno-Maloměřice a Obřany, která se v zájmu svých občanů rozhodla uhradit 50% kupní ceny.
 5. Včerejším rozhodnutím zastupitelstva možná již skončí útrapy Společenství vlastníků jednotek Koliště 11, kteří bránili zázemí svého domu před prodejem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za účelem vybudování parkoviště osobních automobilů. Město vrátí uhrazenou kupní cenu a bude následně rozhodovat o dalším využití pozemku.
 6. Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, oslavila (za dodatečné podpory města) své 60. narozeniny. Ani v takovém věku nemá klid, protože zastupitelstvo projednávalo a schválilo změnu názvu, a to s ohledem na rozšíření aktivit o „stanici zájmových činností“, která podléhá schvalovacímu procesu jako školské zařízení. Nový název „Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace“, který považuji za nesystémový a nešťastný, obhajoval náměstek primátora nelogicky odkazem na zachování stávající zkratky „Zoo Brno“. To však s konstrukcí úplného znění nesouvisí. Navrhoval jsem proto název „Zoologická zahrada a stanice zájmových činností Brno, příspěvková organizace“, ale získaná podpora nedostačovala.
 7. V informativní části je významná otázka dalšího postupu města ve věci možného odkupu majetkového podílu společnosti Messe Düsseldorf GmbH ve společnosti Veletrhy Brno, a. s., která je ve fázi zadání ohodnocení tohoto podílu.

Domnívám se, že politické reprezentace by měly najít k sobě cestu a přistoupit na nový formát komunikace. Jistě je užitečné setkání předsedů klubů s primátorem den před zasedáním zastupitelstva, která přispívají ke zlepšení průběhu samotného zasedání. Ale ukazuje se, že výrazné rezervy jsou v obecnějších přístupech. A koalice sama na to nestačí. Nebo si to ani neuvědomuje?

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Grand Prix chybí miliony z loňska. Příští sezona je nejistá

17. 7. 2013 v 10.45 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Letos to ještě zvládneme, ale příští rok není jistý. To v pondělí řekli pořadatelé Velké ceny, která se jezdí na Masarykově okruhu. A která do Brna vždy na tři srpnové dny přiláká až čtvrt milionu lidí. Prestižní závod motocyklového mistrovství světa bojuje s nedostatkem peněz. Z veřejných zdrojů dostal čtyřicet milionů korun, tedy o šest a půl milionu méně než loni. Náklady na pořádání akce přitom přesahují 138 milionů korun.

Veřejné peníze pořadatelé používají na zalistovací poplatek, který je zhruba sedmdesát milionů korun. Bez něho nemohou závod pořádat. „Oproti loňsku stoupl až o pět milionů korun,“ uvedla ředitelka brněnského automotodromu Ivana Ulmanová.

Varovala, že nedostatek peněz může závody v Brně ukončit. „Do prosince se zavírá kalendář na příští rok. Pokud nedostaneme víc peněz, je možné, že na poplatek nebudeme mít a o závod přijdeme,“ zdůraznila.

Dotace okruhu

Ministerstvo školství – 25 milionů, loni 26,5 milionu
Jihomoravský kraj – 10 milionů korun, loni stejně
Město Brno – 5 milionů, loni 10 milionů

Nejvíce ze svého příspěvku letos ubralo Brno. Zatímco loni poslalo okruhu deseti milionů korun, nyní snížilo příspěvek na polovinu. Důvody tohoto kroku nechtěl mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára příliš komentovat. „O dotaci bude teprve ve středu jednat rada města. Do té doby nechceme nic říkat,“ řekl pouze.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Jan Vitula: Jsem odpůrcem dotací pro MotoGP
Motorky v Brně zase lákají davy, přesto opět prodělají
Návštěvnost Grand Prix se snížila
Komunista chce 20 milionů na závody motocyklů. V Brně ale o ničem nevědí
Vojtěch Adam: Článek je lež
Ekonom Petr Mach: Dotování Velké ceny žádné výnosy státu nepřinese
Kolik lidí doopravdy přijde na Grand Prix?
Grand Prix zůstane v Brně i příští rok, společnost utrpěla ztrátu 30 milionů

Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit

8. 7. 2013 v 09.40 • Témata: , , , , , , , , , ,

Pěšina, spojující horní část Foltýnovy ulice v Bystrci s údolím potoka Vrbovce, se po letech opět otevře. Spor, který vypukl po jejím zahrazení v roce 2008 majitelem pozemků, se chýlí ke konci. Úřad městské části se svým rozhodnutím přiklonil k názoru, že zatarasení pěšiny nebylo v souladu se zákonem.

„Z bystrckého úřadu přišlo kýžené rozhodnutí. Deklaruje pěšinu a nařizuje odstranit překážky,“ informovala v minulém týdnu Jana Švancarová, která se o obnovení stezky pro pěší celé roky aktivně zasazovala.

„Mám pocit zadostiučinění, protože tak, jak je to napsáno, je to vítězství na celé čáře,“ komentuje rozhodnutí úřadu Jana Švancarová.

Když nový majitel pozemků vytvořil na desetiletí existující cestě v roce 2008 zátarasy (mapa), část lidí z okolí proti tomu protestovala. Spor o pěšinu se postupně přesouval z instituce na instituci; do věci se zapojila městská část, magistrát, ombudsman i krajský soud. Zatímco městská část a magistrát zprvu neshledaly důvody pro zásah, který by vedl k obnovení cesty, ombudsman se přiklonil na opačnou stranu. Po řadě odvolání a podání nakonec v prosinci 2012 krajský soud shledal rozhodnutí magistrátu vadným a zrušil jej. Spor se následně vrátil na začátek, k úřadu městské části, a ten nyní nově zvážil veškeré argumenty. Vlastník pozemků bude nucen odstranit překážky a průchod otevřít veřejnosti.

Rozhodnutí úřadu dosud nenabylo právní moci. Jana Švancarová se domnívá, že případné odvolání už na výsledku nemůže nic změnit, pouze jej nějaký čas oddálit.

„Ještě dva tři měsíce a budeme snad po pěšině chodit,“ uzavřela paní Švancarová.

-vl-
foto:  lednacek.net

Související

Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pavel Březa: Má rozhodování města systém?

25. 5. 2013 v 05.00 • Témata: , ,

Květnové 24. zasedání Zastupitelstva města Brna počtem bodů nedosáhlo ani na šedesátku a primátor je mohl ukončit ještě před polední přestávkou. Co si však máme myslet o tom, že některé body schvalujeme až na potřetí a jiné obratem, i když „spadnou na stůl“.

 1. Nově jmenovaný ředitel Městského divadla Brno, příspěvkové organizace MgA. Stanislav Moša, kterého neúplně představil tajemník Pavel Loutocký na minulém zasedání, mi zaslal podrobný výčet svých aktivit. Klobouk dolů před tak bohatě naplněným profesním životem!
 2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se ucházejí o koncesní smlouvu na provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Jihlava. Zastupitelstvo obdrželo k rozhodnutí, zda statutární město Brno jako akcionář společnosti (51%) vysloví souhlas, podmíněný souhlas nebo nesouhlas s podáním nabídky. Zástupce druhého akcionáře, společnosti SUEZ ENVIROMENT dostal prostor k vystoupení, ve kterém obhajoval vstup do tohoto řízení jako záležitost rozvoje společnosti ve zhoršujících se podmínkách, v souvislosti s poklesem odběru vody. Rada města Brna stanovisko přijmout nedokázala. Primátor zdůraznil, že stav technické infrastruktury Jihlavy je horší, než města Brna. S tím souvisí problém spojitosti případného zvyšování vodného a stočného v Jihlavě ve spojitosti s městem Brnem. Poukázal jsem v závěru diskuze na to, že materiál ani diskuze neobsahuje odborné posouzení výhod a rizik města (nikoliv společnosti) z úrovně magistrátu. Pouze dvanáct hlasů se zvedlo pro souhlas s podáním nabídky a těsných dvacet devět rozhodlo o nesouhlasu.
 3. Na potřetí jsme se vrátili k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy, který primátor opakovaně stáhnul, aby ukončil dlouhé diskuze a výtky. Požadavek na doplnění materiálu o kvalifikované stanovisko odboru byl splněn doplňkem „na stůl“ na základě výzvy vzešlé z pondělního jednání předsedů klubů. Samozřejmě již nebyl čas analyzovat si změny navržené Radou města Brna a objektivita konečného rozhodnutí, potvrzujícího návrh Rady, je dosti sporná.
 4. Za zmínku určitě stojí návrh již 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna, a to pro období 2013 až 2015 a schválení jeho priorit a opatření. Na tento Komunitní plán navazuje návrh Akčního plánu pro rok 2013.
 5. Z Fondu bytové výstavby byly formou rozpočtových opatření poskytnuty investiční půjčky městským částem ve výši 8,240 mil. Kč, investiční transfery ve výši 54,690 mil. Kč a zvýšeny kapitálové výdaje Domů s pečovatelskou službou (Mlýnská a Křídlovická) ve výši 19,0 mil Kč. Městské části obdržely ještě 9,827 mil. Kč půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.
 6. Automotodrom Brno, a.s. připravuje pro svoji valnou hromadu návrh na zvýšení základního kapitálu na zhruba dvojnásobek. Město Brno jako pětiprocentní akcionář vyjádřil nesouhlas se zvýšením základního kapitálu a – pro případ rozhodnutí o zvýšení – nesouhlas s využitím přednostního práva úpisu akcií podle podílu vlastněných akcií na základním kapitálu společnosti.
 7. Plnění rozpočtu vykazuje stále stejné problémy, a to zejména v čerpání kapitálových výdajů, jehož váha se přesouvá na městské části na úkor strategických velkých investic. Přetrvává „taktika“ navyšování rozpočtu kapitálových výdajů v průběhu roku (doplňování dalších investičních akcí) a jejich nečerpání zejména na úkor původně plánovaných investic. Město stále neslyší na problémy vybavenosti škol, přestože se jedná o relativně nízkou částku snadno uvolnitelnou z přebytku.
 8. Projednávání návrhů změn Územního plánu města Brna je chaotické, konečné řešení vychází z hlasování o pozměňujících návrzích, kde je větší naděje na změnu, čím více se o případ hlasitě zajímá veřejnost.

V rozpočtu, v investičním procesu, v územním plánování, v dotacích i v dalším rozhodování je příliš mnoho nahodilostí, schvalování změn na poslední chvíli a chybí rozhodovací údaje a patřičná zdůvodněnost návrhů z úrovně příslušného odboru.  Poradní orgány – na jedné straně komise Rady nejsou Radou brány s dostatečnou vážností a na straně druhé výbory Zastupitelstva projednávají některé věci opakovaně, dokud se nepřiblíží finálnímu návrhu Rady. To vytváří prostor nebo je přímo produktem toho, že dochází k individuálním zásahům zejména jednotlivých radních do procesů přípravy konečných řešení, které nejsou nikterak zdůvodňovány s očekáváním koaliční soudržnosti při hlasování. Není snad třeba zdůrazňovat, jak se tím deformuje jednání a poškozuje město.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Ach ta opozice!

17. 4. 2013 v 20.00 • Témata: , ,

Dubnové 23. zasedání Zastupitelstva města Brna „sfouklo“ téměř stovku bodů, když na úkor polední přestávky o necelou půlhodinu přetáhlo 12. hodinu. Není těžké si představit, oč rychleji by hlasování proběhlo, nebýt OPOZICE (zejména Klubu Strany zelených).

 1. Tajemník nám představil Radou nově jmenovaného ředitele Městského divadla Brno, příspěvkové organizace MgA. Stanislava Mošu, který ve výběrovém řízení porazil svého jediného rivala MgA. Zdeňka Černína, jinak dlouhodobého spolupracovníka. Spíše ukázal, protože personální oddělení MMB mělo natolik naspěch, že je nenapadlo v příslušné informaci popsat profesní dráhu našeho dlouhodobého úspěšného ředitele úspěšného divadla. Každopádně mu blahopřeji a věřím v řadu úspěšných inscenací této naší divadelní scény pod jeho vedením i v další zážitky z jeho autorské a režijní práce.
 2. Zrušili jsme akciovou společnost JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s. bez likvidace formou sloučení (tedy sloučením) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společenství a družstev. Na nástupnickou společnost Brněnské komunikace a.s. tak zřejmě přechází i problematika pronájmu a užívání budovy strojírny bývalého areálu Vaňkovka společností Wannieck Gallery. Přinese to něco nového? Ovšem neřešit neplacení nájemného nemůže ospravedlnit ani kulturní význam galerie, ani význam sbírky Richarda Adama. Doufám, že obě strany najdou vůli se dohodnout a budou dohody a smluvní závazky plnit.
 3. Pokračovali jsme v rušení i v případě příspěvkové organizace Lázně města Brna s tím, že objekty Bazén Ponávka, Lázně Rašínova a Koupaliště Zábrdovice se stávají součástí závazku veřejné služby akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., s ujištěním, že stávající nabídka služeb nebude tímto ohrožena nebo omezena.
 4. Největší diskuze se znovu rozvinula kolem návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy, který po kritické diskuzi primátor nechal stáhnout na minulém zasedání. Odklad projednání přinesl změnu, ale nikoliv nápravu materiálu na základě připomínek, např. k neúplnosti přehledu navržených dotací. Místo požadovaného doplnění o návrh odboru dokládající soulad se zásadami a pravidly pro poskytování dotací, přišla Rada s doplňkovým materiálem, kterým změnila svá původní doporučení v deseti položkách z 53, a to ještě podáním „na stůl“ na začátku zasedání. Protože se nepodařilo podat požadované informace, použil primátor stejný trik jako posledně a nechal materiál opět stáhnout. Nepodpořil jsem odsun schválení o další měsíc, protože žadatelé o dotace nemohou za předložený materiál, ani za způsob jeho projednání. Nicméně schvalovat mozaiku anonymních návrhů členů Rady bez věcného zdůvodnění je skutečně příliš.
 5. Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do kapitálových výdajů města byly rozšířeny o možnost budování základní dopravní infrastruktury, o možnost půjček na výměnu bytových jader v rámci rekonstrukce a modernizace obecního bytového fondu a doplněna specifikace pro technickou a dopravní infrastrukturu. Dále byl upraven postup při nakládání s nevyčerpanými finančními prostředky.
 6. Uspěly dvě městské části, pokud se týká schválení použití kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytového hospodářství na financování oprav a rekonstrukcí školských zařízení. Výběr objektů, do kterých hodlají městské části investovat je zaužívanou taktikou. Kdo by nesouhlasil s financováním školských zařízení? Podstatný rozdíl je však v tom, že městská část Brno-Nový Lískovec (22 mil. Kč) se zavazuje prostředky do bytového hospodářství vrátit, avšak MČ Brno-Žabovřesky (8 mil. Kč) je hodlá čerpat jako dotaci. Podporujeme pouze variantu půjčky, protože bytové hospodářství potřebuje své finanční zdroje na odstraňování zanedbanosti. Avšak zvyšovat nájemné v obecních bytech a příjmy pak realizovat mimo bytové hospodářství není správné.
 7. Podařilo se realizovat za kupní cenu 65 mil. Kč záměr prodeje areálu Kojeneckého ústavu při ulici Hlinky, který původně schválila Rada v lednu 2012 formou nabídkového řízení za minimální cenu 78 mil. Kč.
 8. Ne zcela pochopitelné bylo projednávání svěření nemovitosti MČ Brno-Kohoutovice, a to pozemku o výměře 26 m2 pod soukromou zahradní chatou, který je obklopen pozemkem pronajímaným z úrovně městské části Českému zahrádkářskému svazu (k.ú. Pisárky). Přestože majetkový odbor a majetková komise RMB svěření doporučila, Rada bez zřetelného odůvodnění doporučila svěření neschválit. Po bezvýsledné diskuzi různých dvacet hlasů v zastupitelstvu nestačilo schválit, ani neschválit svěření. Jakou má vlastně město obecnou představu o svěřování nemovitostí městským částem?
 9. Investičnímu odboru se nepodařilo obhájit zadávací řízení významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“ před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a proto zastupitelstvo zrušilo tzv. odůvodnění veřejné zakázky schválené v listopadu 2012 a přijalo nové. Velice významná stavba s nezanedbatelnými dopady do dopravní situace v městě se tak může dostat do časových potíží. Zavinění prý zkoumat netřeba.
 10. Ani „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ není bez problémů, protože nemá dosud otevřené čerpání dotačních prostředků a musíme navyšovat rozpočet o 57 mil. Kč. Vedení města odmítlo přistoupit na návrh usnesení, aby Rada garantovala minimalizaci škod a podávala průběžně zprávy, neboť prý tak činí z vlastní iniciativy. Je to někde vidět?
 11. Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2012 – I – 34. soubor se podle všeho odboru nepodařilo zcela jednoznačně připravit pro jednání zastupitelstva, a proto se primátor rozhodl jej stáhnout. Zastupitelstvem schválený podnět k pořízení změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace a odsouhlasené znění návrhu zadání změn se významně dotkne zájmů různých skupin veřejnosti.
 12. V rámci investičního projektu „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum“ se kromě dodávky technologie jaksi zapomenulo na investicí vyvolanou úpravu prostor sálu planetária v hodnotě odhadnuté na 5 mil. Kč. Město poskytne 2,75 mil. Kč z rezervy kapitálových výdajů a zbytek si Hvězdárna najde ve vlastním rozpočtu.

Podle primátora bychom se tolik nezdržovali, kdyby členové opozičních klubů spolu více komunikovali a předávali si informace, které každý z nich pochytí na zasedání komise či výboru. Domnívám se, že by bylo racionálnější, kdyby materiály předkládané Radou, respektive příslušným odborem měly lépe vypovídající obsah. Možná je to i tím, že koaliční zastupitelé po chybějících informacích tolik nedychtí.

Ing. Pavel Březa, člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace