Příspěvky se štítkem ‚Luboš Raus’

Luboš Raus: Referendum o Kauflandu pod Maxem

10. 4. 2018 v 10.02 • Témata: , , , , , , , , ,

Avizovaný program zítřejšího jednání bystrckého zastupitelstva (středa 11.4.2018) uvádí jako poslední bod jednání „Místní referendum ve věci prodeje částí pozemků p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci“. Lze předpokládat, že to bude nejbouřlivější část jednání.

Porovnáme-li totiž jednotlivá vyjádření týkající se problematiky Kauflandu pod Maxem v časovém sledu, nelze přehlédnout příklon současného vedení radnice směrem k realizaci tohoto obchodního centra vysledovatelný na přelomu roku 2017 a 2018. Posuďte sami:

30. ledna 2013 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem pozemků

20. února 2013 Zastupitelstvo potvrzuje tento nesouhlas

13. dubna 2016 Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou obchodního centra

22. června 2016 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem

24. ledna 2018 Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem (zde už ovšem pro nesouhlas s prodejem nehlasovala celá Rada, jeden s radních se zdržel hlasování)

14. února 2018 Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem

Dne 3. ledna letošního roku se najednou můžeme dočíst v tisku (iDNES.cz): „…místostarosta Jaroslav Petr (ANO) už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko (vůči Kauflandu) dobrý nápad. … „Musíme to posoudit objektivně… Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení,“ prohlásil (místostarosta) Petr. … Také stanovisko starosty Tomáše Kratochvíla (ČSSD) je v tuto chvíli padesát na padesát. … Další jednání i s developerskou firmou naplánovali radní na 24. ledna. Na něj dorazí i zástupci obchodního řetězce. … místostarosta Petr: „Mluvil jsem s jejich ředitelem. Slíbil mi, že kdyby městská část potřebovala, může Kaufland požádat o finanční příspěvek. Pomohli by například při přestavbě křižovatky u Uni Hobby,“ uvedl.“

Vnucuje se pochopitelně otázka, co se stalo na přelomu roku 2017 a 2018? Kde se vzalo ono váhání po pěti letech zásadních nesouhlasů?

V podobném duchu se nesla, jak mohou potvrdit tam přítomní občané, prezentace Kauflandu pořádaná z iniciativy pana starosty dne 7. února 2018, kde pan starosta Kratochvíl spolu s panem místostarostou Petrem uvedli: „buď se postaví malý Kaufland s devíti pokladnami a pro Bystrc nic nebo město pozemky prodá a postaví se velký Kaufland s jedenácti pokladnami a pro Bystrc, k tomu pak park pod Kauflandem křižovatka a rozšíření ulice Páteřní.“ Tomu ovšem oponoval pan místostarosta Vetchý svým vyjádřením, že „městské pozemky jsou skutečně blokační a developer bez nich nepostaví nic, protože se na pozemek nedostane“, čímž došlo k určitému názorovému nesouladu mezi starostou Kratochvílem a místostarostou Vetchým. Mimo jiné pak pan starosta Kratochvíl uvedl, že „bude stoprocentně respektovat referendum“.

Vžijme se ovšem do role developera, který vlastní pozemky pod Maxem a kterému Rada i zastupitelstvo nepřetržitě od roku 2013 rozhodně odmítají prodat potřebné pozemky. V co jiného lze vkládat za takové situace naději než v referendum. Zejména proto, že nejdůležitější pro každé rozhodování v referendu jsou pravdivé a relevantní informace. A to je právě to, čím si v případě referenda pod Maxem naprosto nejsem jist. Navržená otázka totiž zní: Souhlasíte s prodejem části pozemku p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci za účelem výstavby obchodního centra? To je bez dalších informací naprosto zavádějící otázka. Slibovaná informační kampaň v termínu 12. dubna – 1. června 2018 je ovšem zcela v rukou koaličních politiků a bezpochyby dává možnost manipulace s veřejností.

Kromě toho nelze též přehlédnout existující petici proti Kauflandu, dnes již se zhruba 2600 (!) podpisy proti výstavbě tohoto obchodního centra pod Maxem. Cožpak lze ze těchto okolností považovat za hospodárné vyhlášení referenda za zhruba tři čtvrtě milionu korun?

Některých odpovědí na zde položené otázky se možná dočkáme již zítra na jednání zastupitelstva Bystrce.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

Luboš Raus: Ještě ke Kauflandu pod Maxem

10. 12. 2017 v 15.28 • Témata: , , , , ,

Když jsem uveřejnil svůj pžedchozí článek o zamýšlené výstavbě Kauflandu pod Maxem na pozemku patřícím firmě IMPERA ŽSD, a.s., použil jsem ilustrační fotomontáž z dřívějších svých článků, načež jsem byl oprávněně upozorněn panem Tomášem Rešlem z firmy FI Development CZ s.r.o., že použitý obrázek je velmi zavádějící (a také velmi ošklivý). Již z roku 2015 existuje vizualizace zpracovaná zmíněnou firmou, což jsem si ve chvíli psaní svého článku neuvědomil a tudíž byl – po právu – podezírán ze zlého úmyslu. Slíbil jsem nápravu, což tímto činím a uveřejňuji s omluvou čtenářům i panu Rešlovi a s jeho souhlasem nyní již relevantní a nikoli jen fiktivní vizualizaci.

Výhrady se rovněž týkaly mého údaje o průjezdu 15 000 vozidel za den ulicí Páteřní. Tento údaj jsem převzal ze zápisu z jednání bystrcké Komise životního prostředí ze dne 20. 11. 2017 odkud cituji “zkapacitnění komunikace Páteřní musí být dimenzováno alespoň na průjezd 15 tis. vozidel/den s hodinovou špičkou 13%.“ Byl jsem upozorněn na to, že se zde jedná o údaj dimenzační, s rezervou, nikoli tedy skutečně očekávaný.

V tomto bodě mohu uvést jako nejrelevantnější údaj, který mám k dispozici, průjezd vozidel, který jsem změřil u Kauflandu v Brně-Bohunicích v hodnotě 750 vozidel za hodinu v obou směrech, a to nikoli v špičce, ale za normálního středního provozu. Pro představu uvádím, že se v přepočtu jedná o průjezd vozidla každých cca 5 sekund v obou směrech. Tyto hodnoty představují nárůst osobní dopravy v důsledku zákazníků Kauflandu nad současnou hodnotu cca 150 vozidel/hodinu ulicí Páteřní v obou směrech.

Prosím tedy, abychom dále diskuzi vedli nad těmito novými, aktuálními údaji. Objeví-li se k dané problematice další, nové skutečnosti, rád je na tomto místě uveřejním.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

 

Související

Kaufland pod MAXem je opět ve hře

Kaufland pod Maxem je opět ve hře

5. 12. 2017 v 07.17 • Témata: , , ,

Zamýšlená výstavba Kauflandu pod Maxem je v Bystrci už mnohaleté téma. Pro upřesnění, jedná se o lokalitu mezi ulicemi Páteřní, Nad Dědinou a obchodním střediskem MAX. O záměru vybudovat další obchodní centrum ve zmíněné lokalitě jednalo naše bystrcké zastupitelstvo již v únoru r. 2013 a to se závěrem, že „Zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním Centra obchodu a služeb Brno-Bystrc v lokalitě mezi ulicemi Páteřní a Nad Dědinou“. Jak tehdy uvedl na jednání zastupitelstva pan místostarosta Fedor: „Stavební plocha pro možnou lehkou výrobu popřípadě obchodní aktivity pod stávajícím centrem MAX je poslední větší stavební plochou v Bystrci použitelnou v budoucnosti pro cokoli. V tuto chvíli není žádná akutní potřeba ji využít, občané okolo netrpí žádným nedostatkem ničeho závažného snad kromě toho, že je ohrožují budoucí projekty tam připravované. Domnívám se, že vyplýtvat tuto poslední volnou plochu v Bystrci na to, abychom postavili obchodní centrum vedle obchodního centra je mírně řečeno nerozumné a naše děti a naši vnuci by nám za to jednou rozhodně nepoděkovali“.

Od té doby přišla zamýšlená stavba na pořad jednání ještě vícekrát. Problém této lokality je v podstatě ve střetu zájmů. Firma Impera Invest s jednatelem p. ing. Jaromírem Benešem vlastní v tomto území velký pozemek, k výstavbě Kauflandu dostatečný. Ten je ovšem obklopen pozemky ve vlastnictví města, sice nevelkými, ale výstavbu Kaflandu blokujícími. Zájem pana Beneše je zřejmý a legitimní. Za nemalé peníze pořídil pozemek, který nyní potřebuje zhodnotit – jednalo by se o investici okolo 350 mil. korun. K tomu potřebuje koupit okolní strategické pozemky.

Lidé v Bystrci (někteří, samozřejmě ne všichni), zejména v bližším okolí, si ale stavbu nepřejí. Není divu. Poslední materiály, které jsou k dispozici hovoří o průjezdu 15 tisíc vozidel denně po ulici Páteřní. To v průměrném přepočtu představuje průjezd vozidla každé 3 vteřiny. S ohledem na dopravní špičky je průjezdnost této ulice velkým otazníkem, zkuste si představit dopravní zatížení spojky mezi ulicemi Nad Dědinou a Páteřní. Že velké obchodní centrum likviduje malé obchody v okolí je i v Bystrci pozorovatelnou skutečností. Navrhované architektonické řešení stavby by v okolních zemích, v Rakousku či Německu nikdy neprošlo. Jak říká jeden významný bystrcký architekt: krabice s otvorem, který lidi nasaje, vyluxuje jim peněženky a vyplivne je ven. Zatím není pozorovatelná žádná snaha o přijatelnější architektonické řešení.

Obě strany sporu mají tedy své zdůvodněné a legitimní zájmy a nalezení smírného řešení rozhodně nebude jednoduché.

A proč znovu přináším toto téma za stránky Bystrčníku?

  • Začátkem listopadu t.r. přišla na úřad městské části Brno Bystrc žádost o odprodej blokačních pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567.
  • Komise životního prostředí na naší radnici dne 20.11.2017 doporučila bystrcké Radě souhlasit s prodejem těchto blokačních pozemků.
  • Na pořadu jednání velkého městského zastupitelstva svolaného na 12.12.2017 je pod bodem 157. navrženo svěření majetku města městské části Brno Bystrc, a to konkrétně (kromě dalších) pozemků 1938/550 a  1938/556.

Otázkou zůstává změna názoru bystrckých koaličních politiků ve věci Kauflandu. Další události nám možná napoví víc.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

Luboš Raus: Porcování medvěda v Bystrci

28. 2. 2017 v 19.47 • Témata: , , , ,

Ne, nejde o zvěřinové hody ani o snižování stavu medvědů v brněnské ZOO. Jde jen o rozdělování veřejných peněz známé i v celostátním měřítku. Částka okolo jednoho milionu korun bude rozdělena organizacím, provozujícím v Bystrci chvályhodnou činnost. A v čem je tedy problém?

Aby bylo rozdělování peněz transparentní a odolné vůči osobním sympatiím či nesympatiím, byla stanovena poměrně podrobná pravidla tohoto rozdělování (podrobně viz Zásady pro poskytování finanční podpory na webových stránkách Bystrcké radnice). Žádající organizace jsou rozděleny do tří skupin a v každé skupině z nejrůznějších hledisek bodově ohodnoceny. Potud je vše v pořádku. Pak ale přijdou na řadu subjektivní korekce.

Řečeno slovy pana místostarosty Klimeše „V prvním kole, když jsem udělil ty body a potom k těm bodům jsem přidělil následnou částku, např. 8 bodů je 80% z nejvýše přidělitelné částky 80 000,- Kč, takže jsem navrhl 64 000,- Kč… Tím jsem se dostal k částce, kterou máme rozdělit 469 000,- Kč, ale k rozdělení v této skupině jsme měli jen 366 000,- Kč… Potom jsme se sešli jako vedení a pak už je to, pak asi každý má jiný názor, kde ubereme pět tisíc, kde ubereme deset tisíc atd. Takže takhle se to vyvíjelo…“. Výsledkem je pak rozdělení peněz jen velmi málo související s bodovým ohodnocením. Řečeno slovy matematiků, korelační součinitele prvé, druhé a třetí skupiny žadatelů jsou 70%, 52% a 0%. Zmíněným způsobem bude letos rozděleno cca 600 000,- Kč. Zbývajících 300 000,- Kč bude dle předpokladu v tomto roce rozděleno mezi bystrcké seniory, a to zcela mimo stanovená pravidla. To již bylo na Bystrčníku diskutováno v jiném článku.

Naši radní jsou zjevně toho názoru, že k zavedeným pravidlům je možno přistupovat tvůrčím způsobem, tedy je nedodržovat. Jiní jsou ovšem toho názoru, že takový postup není z právního hlediska v pořádku. To přenecháme právníkům. Jisté však je, že vůči voličům by bylo méně urážlivé žádná pravidla nestanovovat, než stanovená pravidla nedodržovat.

Luboš Raus

Tabulka-dotace

Luboš Raus: Nemohu mlčet

3. 2. 2017 v 22.14 • Témata: ,

Otevírám nové číslo Bystrckých novin a čtu úvodní sloupek pana starosty. Text mi není neznámý, Bystrckou výzvu i s podpisovým archem jsem dostal oficiálně, tak jako všichni ostatní bystrčtí zastupitelé, z e-mailové adresy Úřadu MČ Brno-Bystrc již 4. ledna tohoto roku. Tento postup naznačoval, že se s mým podpisem jakožto zastupitele jaksi automaticky počítá a evokovalo to ve mně vzpomínky ne až tak příliš časem zasuté. Kdo nepodepíše, je nepřítelem lidu. Máme s tím v národě českém a moravském nejednu zkušenost.

Emoce ovšem nejsou dobrým východiskem pro diskuzi. Až s určitým časový odstupem se pokouším o pokud možno věcnou analýzu předloženého textu. Že výzva pracuje s lidským strachem je zřejmé. Je to osvědčená a fungující metoda. Aby bylo jasno, jsem si velmi dobře vědom nebezpečí, která výzva naznačuje a o pronásledování, věznění i vraždění jinověrců v islámském světě vím možná víc než autor výzvy. Ale o to v tuto chvíli nejde. Mám za to, že výzva obsahuje celou řadu nepřesných a manipulativních informací.

Nedomnívám se totiž, že voliči očekávají od svých volených zástupců, komunálních politiků, zajištění svého bezpečí ochranou před terorismem. Rada ani zastupitelé nemají k tomuto zajištění bezpečnosti kompetence ani prostředky. Od toho tu jsou jiné instituce. Spíše jde asi autorovi o to, co je naznačeno ve větě následující: „aby k nám občané neztratili důvěru a nehledali zastání u extremistických stran a hnutí“. Volič je ten, o koho zde jde.

Ano, v loňském roce jsme zaznamenali celou řadu teroristických útoků a naprosto souhlasím s autorem výzvy, že jde o činy hrůzné. „Pachatelé jsou muslimové a naturalizovaní nebo noví migranti.“ uvádí autor s tím, že vychází z informací z médií. Skutečnost je ale odlišná, 13 ze 17 pachatelů teroristických činů, zmíněných ve výzvě, byly narozeni v Evropské unii. Formulace že „i ČR je už v hledáčku teroristů“ není zprávou tajných služeb, jak uvádí autor, je to formulace převzatá z časopisu Blesk. Ve zprávě BIS se uvádí, že „V kontextu dalších informací je zřejmé, že i na území ČR existuje potenciální hrozba teroristického útoku“. O tom, že tato hrozba potenciálně existuje, není žádných pochyb.

Autor výzvy dále navrhuje preventivní „okamžité a časově neomezené prověřeni všech osob které by mohly znamenat potencionální bezpečnostní riziko“. To se samozřejmě děje, jak plyne ze zprávy BIS. Zanedbání v této oblasti by bylo hrubým selháním složek zodpovědných za bezpečnost státu. Dále autor výzvy navrhuje „přijetí takových opatření, aby nemohlo docházet k průniku rizikových osob na území ČR“. To jistě není jednoduchý úkol vzhledem k našemu členství v Schengenu. Nelze ale v této souvislosti pominout fakt, že většina pachatelů ve výzvě zmíněných útoků měla evropské občanství. Nenavrhuje-li autor vystoupení ze Schengenu, je možným řešením spolupráce rozvědek. I to se ovšem děje, viz zpráva BIS, v reakci na teroristické útoky dokonce ve zvýšené míře.

I volání autora výzvy po „absolutním odmítnutí jakýchkoli kvót a závazků na umístění migrantů v ČR“, zvýrazněné ve výzvě tučným písmem, je víceméně prázdným gestem. Autor jistě zná vyjádření svého spolustraníka a předsedy vlády ČR, odmítající jakékoli kvóty a závazky v tomto směru již v polovině loňského roku. Vlamuje se tedy autor do otevřených dveří.

I kdybych však odhlédnul od výše uvedených nepřesností, vadí mi na Bystrcké výzvě především dvě věci.

Za prvé je to zobecňování. Vytváření nepřítele z celé skupiny lidí. To už jsme tu nejednou měli, mám za to, že snad vždycky s vyústěním do tragických konců. Nalezení společného nepřítele, v těžkých dobách vždy vděčné téma, stálo u začátku rozsáhlých tragédií postihujících nemalou část lidstva a vedoucích v konečném důsledku k bezpočtu mrtvých.

To druhé je laciný populismus. Autor výzvy „doporučuje moci výkonné i zákonodárné, aby ve věcech výše uvedených konala bez odkladu“. To si opravdu myslí, že si jeho straničtí kolegové ve vládě doposud seděli na rukách nevědouce, co dělat? Že bezradně čekají, až jim někdo z komunálních politiků poradí, jak bojovat s terorismem? Že se nestarají o bezpečnost republiky? V takovém případě by měla výzva spíše volat po okamžité demisi vlády. To ale nečiní.

A proto Bystrckou výzvu nepodepíšu, i kdybych za to měl být označen za nepřítele lidu. Myslím, že každý člověk má právo na svůj názor. Na soukromý názor, kterým je Bystrcká výzva, o to víc. Zbývá tedy ještě dodat, že v textu tohoto článku uvádím názory své, za nikoho dalšího nechci a ani nemohu mluvit. Ale nemohu mlčet, i kdyby to mělo znamenat politickou sebevraždu.

Luboš Raus

Luboš Raus: Bystrčáci důchodcům nepřejí aneb voliči za obecní peníze

24. 1. 2017 v 22.00 • Témata: , ,

Blíží se komunální volby a je to znát. Ožehavým tématem posledního bystrckého zastupitelstva byly peníze pro seniory. Jsou sami, sedí doma nemajíce žádného kulturního ani společenského vyžití. Je třeba jim pomoci. Je třeba je podporovat. Je třeba jim přispět. Na výlet, na koncert, na zájezd. Může snad někdo být tak bezcitný k těmto našim seniorům a této pomoci jim nepřát?

Může. A Bystrčáci takoví jsou. Však na ně bylo o přestávce jednání zmíněného zastupitelstva takto téměř prstem ukázáno. „Vidíte sami, co se tady děje“ bylo slyšeno v řadách pozvaných přísedících důchodců ze strany koalice. Ta nepřející opozice kdyby tu nebyla, to bychom vám snadněji a lépe mohli pomáhat. Není pak divu, že naši starší spoluobčané pak opouštěli sál se slovy „Oni si vůbec neuvědomují, že jednou budou taky staří a budou sedět na našich místech, “

Ano, vážení čtenáři, je to tak! Bystrčáci kritizovali koaliční návrh rozdávání peněz seniorům. Je-li ovšem řečeno A, budiž řečeno i B. Vezměme to přehledně:

  1. V letošním roce má být rozdělena i na rozsáhlý a početný Bystrc nemalá částka okolo 300 000 korun. V dalších letech (připomeňme, že rok 2018 bude rokem volebním) by mohla být tato částka – podle pana starosty Tomáše Kratochvíla – dokonce násobně vyšší.
  2. Pro rozdělování obecních peněz na podporu různých bystrckých bohulibých spolků a sportovních klubů existují pravidla, v posledních letech pečlivě vyprecizovaná. (Budiž podotknuto, že Radou přidělované částky ve skutečnosti nikterak nesouvisí s bodovým ohodnocením dle těchto pravidel, ale to je téma na další článek.) Rozdělování peněz seniorům probíhá ovšem zcela mimo tato pravidla.
  3. Předpis, určující rozdělování obecních peněz seniorům definuje potřebného seniora jako osobu
  4. a) starší šedesáti let
  5. b) pobírající starobní důchodců
  6. c) bydlící v Bystrci

Bystrčáci však nejsou přesvědčeni, že tato definice vymezuje skutečně potřebné a že naopak nezůstávají mnozí velmi potřební mimo tuto definici. Že ovšem tato definice pokrývá, ba dokonce i vytváří voliče sociální demokracie, je nabíledni. Vždyť je to ona, která rozdává.

  1. Podle demografické studie je v Bystrci 6500 seniorů starších šedesáti let. V loňském roce byla podpora poskytována pouze jednomu neformálnímu uskupení seniorů čítajícímu okolo čtyřiceti členů, což představovalo zhruba půl procenta bystrckých seniorů. A je to bezpochyby také díky ostré kritice ze strany opozičních zastupitelů, že se řady obdarovaných seniorů v letošním roce razantně rozšiřují.

Co k tomu dodat. Domnívám se, že veřejné, obecní peníze mají sloužit k budování obce. Primárně a především k tomu, aby se lidem v Bystrci dobře žilo. Jak ale zkušenost ukazuje, rozdávání peněz kvalitu života obecně a samozřejmě nezlepšuje.

Luboš Raus
člen zastupitelstva MČ Brno-Bystrc (Bystrčáci)