Bystrčník » Lipůvky

Příspěvky se štítkem ‚Lipůvky’

Jana Pálková: Jak to vypadá s R43?

1. 6. 2010 v 10.59 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , ,

Hitlerova dálnice Vídeň-Wroclaw protíná celý kraj. Silnice od Vídně a R43 jsou spojené nádoby. R43 přes Bystrc je kriticky spojena s dálniční křižovatkou v Bosonohách.

Vše závisí na územním plánování. Kraj za deset let nepořídil úspěšně ani jeden územní plán. V r. 2004 stovky občanů protestovaly proti R43 při projednávání plánu kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj pak kraji sdělilo, že při svém postupu porušil zákon. Kraj to vzdal a rozhodl se alespoň pořídit plán jižní části kraje.

Řada obcí protestovala. Kraj námitky ignoroval.

Pak přišlo rozhodnutí soudu.

Výsledek? Územní plán zrušen soudem. Dopad? Zásady územního rozvoje, tj. nový územní plán kraje, se od prosince 2009 dělá
znovu. Už se zdálo, že špatná historie R43 bude napravena.

Po zastavení chybného posuzování vlivů EIA pro R43 přes Bystrc Ministerstvo životního prostředí (MŽP) již v září 2009 vrátilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i chybnou EIA pro R43 od Kuřimi k severu. MŽP předložilo variantu R43, která je nejkratší spojnicí Boskovice-Brno, je plnohodnotným obchvatem Lažan, Lipůvky, Kuřimi, Moravských Knínic a obejde celé Chudčice tunelem. Tato R43 se vyhne řadě obcí (např. Čebínu, Malhostovicím, Drásovu, Jinačovicím, Rozdrojovicím) a je i plnohodnotným obchvatem Brna.

Řada starostů zajásala, že se konečně začne projednávat R43 řádně. Ale nejásali dlouho. Nastaly zákulisní politické tlaky a vše je opět zasukováno.

Brno, jako každé město, potřebuje odlehčit od tranzitní dopravy. Obchvatu Brna je nutné dát vysokou prioritou. Nebudou-li respektovány zákony a bude-li prosazována varianta R43 přes Brno, nemůže to vést k vyřešení situace.

Jana Pálková
bystrcká zastupitelka, Strana zelených

Článek vyšel v Okénku zastupitelů v červnovém čísle Bystrckých novin. Redakční rada jej opatřila poznámkou: Pozn. redakční rady: Některé údaje tohoto článku jsou zavádějící.