Příspěvky se štítkem ‚linka 52’

O víkendu výluka linky 52

6. 10. 2017 v 10.17 • Témata: , , , , ,

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 7:00 v sobotu 7. října do ukončení prací (předpoklad v 22:00 v neděli 8. října) omezen průjezd veškeré dopravy křižovatkou ulic Stará dálnice a Kohoutovická. Linka 52 pojede v úseku Bartolomějská – Stará dálnice odklonem po Staré dálnici a ulici Dlážděné. Vynechá tak zastávky Kohoutovická a Žebětín, škola, ve směru do Bystrce i Žebětín, hřbitov a ve směru do centra i Stará dálnice. Zastávka Kopce bude pro oba směry přeložena na ulici Dlážděnou, k rozcestí od chatové oblasti.

Spoje do Bystrce obslouží zastávku Křivánkovo nám. na ulici Dlážděné. Spoje směr Mendlovo náměstí obslouží zastávku Křivánkovo nám. na ulici Kohoutovické.

Sobotní večerní spoje s odjezdem z Mendlova náměstí v 22:25 a 22:55 (ukončené již na Bartolomějské) pojedou ze zastávky Stará dálnice přes přeloženou zastávku Kopce přímo na Bartolomějskou a vynechají tak také zastávku Křivánkovo náměstí. Cestující mohou pokračovat navazujícím spojem noční linky N98 směr Bystrc.

Zastávky Kohoutovická a Žebětín, škola budou po dobu výluky zcela bez obsluhy.

Zdroj: DPmB

Jaromír Blatný: Uděláme revoluci

24. 6. 2010 v 13.37 • Témata: , , , , , , ,

Jaromír Blatný

Viktor Lošťák: Ahoj Jaromíre.

Jaromír Blatný: Ahoj.

Tak já tě stručně představím, a řeknu, o čem rozhovor bude.

Jo.

To se tak na začátku dělá, aby lidi věděli, že už to dál číst ani nemusejí.

Ha ha.

Takže ty bydlíš na Kamechách, jsi mladý člověk, máš dcerku…

A ženu co mě zabije.

Proč?

Proč mám ženu?

Proč tě zabije.

Protože nesnáší, když se zviditelňuju na veřejnosti. Normálně mě po tomhle zabije.

Tak to je hezké, ale se ženou si to budeš muset vyřídit sám. V tomto rozhovoru jde víc než o ni o to, že nejsi spokojený s obchody, tvrdíš, že na Kamechách si není kde nakoupit a chtěl bys, aby se na tu postavil nový obchod, lepšejší a většejší.

Ano.

Aha. Tím jsme téma, myslím, celkem vyčerpali. Děkuji za rozhovor a nashledanou.

Ty seš kus vola. Víš to?

Ty si bydlíš na Kuršově, ale my tady na Kamechách musíme za nákupy jezdit hodně daleko.

Hm.

Jestli si z toho chceš dělat srandu, tak prosím, ale fakt nevím, jestli ti za to lidi na Kamechách budou vděční. Ty si bydlíš na Kuršově, ale my tady na Kamechách musíme za nákupy jezdit hodně daleko.

Pokračuj.

Šest až osm tisíc obyvatel na jednu vzdálenou sámošku Albert a jeden likusák považuji prostě za nedostatečné. Rvačky o vozík, vyrabované regály, fronty u pokladen, nevrlé prodavačky… Raději jezdíme nakupovat až do Javora, protože se beztak do dvaapadesátky na Ečerce nenasekáme…

Ježišmarjá, jaké rvačky o vozík? Ty se v Albertu pereš o vozík?! Ty jsi ale dravec. Vždyť na Kamechách jsou menší obchůdky, ty nestačí?

Síť vietnamských večerek na Kamechách pomáhá akorát stavět ploty. Málokdo navštěvuje roztříštěné místní obchůdky (např. naši zdravou výživu), kde je omezený sortiment jak za socíku 60. let.

Tak to snad trochu přeháníš. Každopádně je už jasné, že větší obchod na Kamechách bys chtěl a domníváš se, že by prospěl většině obyvatel.

Ano. Na Kamechách chybí centrální nákupní středisko.

Autem si vozí prdel mezi obchody, postelí a zaměstnáním

Nákupní středisko je taková alternativa a tradice, malé obchůdky na jednom místě + prodejna potravin + další služby. Tam si zvyknou jezdit i ti, co holdují konzumnímu stylu života, tj. autem si vozí prdel mezi obchody, postelí a zaměstnáním.

Znamená to, že bys uvítal výstavbu Polyfunkčního centra na Horním náměstí?

Absolutně ne. Stavět na zeleni je šílený nápad, nám na Kamechách by to nijak nepomohlo a hlavně je to praštěné, když na Kamechách je místa dost.

Smíšené plochy obchodu a služeb jsou vymezeny v platném územním plánu města Brna i pro lokalitu Kamechy. Největší plocha je vyčleněna v sousedství křižovatky Vejrostova-Říčanská  a nachází se z větší části na katastrálním území Žebětín.

Oukej…

Počkej. Dle navrhované změny územního plánu, pořizovatelem je Magistrát města Brna – odbor územního plánování a rozvoje, jsou další dvě menší plochy obchodu a služeb (s navýšením indexu podlahové plochy na hodnotu až 8,6 oproti původnímu návrhu) vyčleněny nad rozestavěným domem společnosti Reco v zatáčce Říčanské ulice. Plochy se nacházejí na katastrálním území Žebětín a Bystrc. Poslední navrhované místo je naplánováno v místě u budoucí smyčky tramvaje, poblíž křižovatky ulic Kamechy-Hostislavova, celá plocha leží v k.ú. Žebětín.

Fajn. Jestli jsem tě tedy správně pochopil, místa je dost tam, kde bys ty a zřejmě i další kamešští viděli pořádný obchod rádi. Jen ten obchod samotný chybí. Co by se podle tebe mělo udělat?

No postavit asi, co je to za otázky!

Od veřejné správy požadujme proaktivní jednání

Jasně, to chápu. Ale – možná jsem to neřekl dostatečně explicitně – my se bavíme o tom, co by měla udělat pro věc radnice, zastupitelé, rada městské části nebo třeba magistrát. Nikdo z nich ti obchod stavět nebude, to musí soukromý investor.

Tak to zas chápu já. Od veřejné správy požadujme proaktivní jednání v té věci.

Chceš tedy, aby nečekali pasivně, až jim někdo spadne z nebe, ale někoho hledali, použili nějakých pobídek, mají-li jakých a tak?

Chci, aby nově zvolení bystrčtí radní zahájili spolupráci se žebětínskou samosprávou a nabízeli investorům jednu z výše uvedených ploch k vytvoření projektu a případně k realizaci výstavby prodejny potravin, či polyfunkčního domu, který by respektoval určitý architektonický styl okolního sídliště a měl širokou podporu u veřejnosti.

Poznamenám, že požadavek „respektovat architektonický styl okolního sídliště“ u mne vyvolává mrazení v zádech, ale to bychom se dostali od jádra věci příliš daleko. Ty tedy chceš od radnice proaktivní jednání. To asi bude obtížné, ne?

Proto mluvím o nově zvolených radních. Do podzimu není daleko.

Majitelem pozemků, o kterých se bavíme, je město Brno, na prvním místě má být viděn zájem z městských částí o vybudování nákupního areálu, vymezit požadavky aj. Vždyť to znáš, jak to šlo při plánování polyfunkčního domu na Horním náměstí. Jak se Eliša bije v prsa za tuto stavbu (nebo už ne?).

Já bych raději nechal paní Elišku (Míněna Eliška Kovářová, dnešní místostarostka Bystrce. Nic ve zlém.) na pokoji a Polyfunkční centrum stranou. Zabývejme se nákupním centrem na Kamechách. Takže podle tvých představ by se podzim zvolená osazenstva radnic v Bystrci a Žebětíně a brněnský magistrát měli spojit a ve spolupráci najít urychleně soukromého investora s pořádným projektem. Ano?

Přesně tak.

Ovšem je nutné, aby pro finální projekt pro tyto lokality vyslovili podporu v dané lokalitě bydlící občané. Můj názor je, že široká veřejnost by dala přednost kvalitní prodejně potravin, případně polyfunkčnímu domu architektonicky zpracovaného v nějakém „lidském vizuálně pohledném“ atriovém domě, nebo i klasické kostce, oproti stodole se sedlovou střechou typu Penny, Lidl.

Dobře, ale neřešme střechu na domě, o kterém zatím mluvíme jen hypoteticky.

Podle tebe je podstatná součinnost obou městských částí. Nemyslíš si, že pro Žebětínské zastupitele jsou Kamechy už notně odlehlé, takže výstavbu tam nebudou považovat za svou prioritu? Co si vůbec myslíš o členění Kamech na Bystrckou a Žebětínskou část? Nechová se Žebětín ke vzdáleným Kamechám macešsky?

Myslím si pravej opak. To bystrcká část se chová macešky, zatím na Kamechy sere, stačí se projít sídlištěm Kněžský hájek v Žebále, jak je upraven, vybaven. Můj názor je, že katastrální hranice by se měla poupravit.

Říčanská ulice (plácek nad Teyschlovkou celej do Bystrce, a rokla by protínala rozhraní. Severní část Žebětínu, jižní část Bystrci.

Nejlogičtější by sice bylo celé Kamechy začlenit do Bystrce, já osobně bych ale chtěl do Žebětína.

To bych nečekal.

Třeba na poštu jezdíme raději do Žebětína, je to tam dopoledne bez front. Spojení do města je také rychlejší přes Žebětín (i když okružní linka 52 je psycho), pokud by žebětínští nadále prosazovali výstavbu devítileté ZŠ (magistrát chce pouze pro I. stupeň ZŠ), posílal bych svoji ratolest do ZŠ do Žebětína.

Neříkej přede mnou slovo školka!

Kam chodí do školky tvá dcerka?

Do školky? Do jaké školky?! Neříkej přede mnou slovo školka!

Dobře, dobře, uklidni se.

Do žádné školky nechodí, k…. Není místo.

Tak jo, jo. Jen klid. Ty a tvá rodina tedy vidíte Žebětín jako bližší.

Kulturní akce, třeba ostatky nebo dýňový pochod navštěvujeme v Žebětíně…

Administrativní hranice určitě nejsou nic, co by se nedalo změnit.

By mě zajímalo, jak by dopadlo referendum místních obyvatel. Jestli bude Beneš starostou i v dalším volebním období, neuděláme tu, jak se to říká – revoluci? Kamechy chtějí do Žebětína, Teyschlova Kuršova a Lýskova se k nim připojují… (směje se)

Ono záleží i na tom, jestli ti tu revoluci žena povolí.

(Viditelně posmutněl) Hm.

Myslím, že téma rozhovoru, což byla potřeba většího nákupního centra na Kamechách a co pro něj mají zastupitelé udělat, jsme probrali už dostatečně. Takže ti poděkuju, a ahoj.

Hm. Ahoj. Ona mě ale fakt zabije, ty ji neznáš.