Bystrčník » limity

Příspěvky se štítkem ‚limity’

Posudek: územní plán má chyby

21. 2. 2011 v 10.43 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Město chyby napravovat nehodlá. Přitom hrozí, že kvůli nim skončí některé části plánu. „Když jsem vyhodnotil vliv plánu na životní prostředí, zjistil jsem, že je v rozporu s platnými stavebními zákony i s obvyklými metodickými postupy v tomto oboru,“ konstatuje ve svém posudku proděkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze Miroslav Martiš.

Posudek, který si Brno objednalo od nezávislého odborníka, upozorňuje na závažné chyby v konceptu územního plánu. Město kritiku odmítá, je prý neobjektivní.

Překračování limitů prašnosti v Bosonohách či Tuřanech. Špatné řešení průjezdu silnice R43 přes Kníničky. Takové chyby Brno udělalo při přípravě nového územního plánu. Tvrdí to nezávislý posudek, který si magistrát objednal a který má Brněnský deník Rovnost k dispozici.

(…)

Zkráceno, celý článek Zuzana Taušová najdete na brnensky.denik.cz

Nové dálnice. A beze stěn

26. 12. 2010 v 13.33 • Témata: , , , , , , , ,

Zvýšení hlukových limitů o pět decibelů by mělo zlevnit a usnadnit stavbu dálnic či obchvatů. Dopadne to ale na obyvatele okolních obcí, na něž se budou brát menší ohledy. Informace přineslo čtvrteční vydání Lidových novin (LN).

Pokud v dohledné době projde hlukový zákon, u nově projektovaných a připravovaných silnic by už nemusely být protihlukové stěny. „Většina silnic, které nyní vedou okolo obytné zástavby, limity hluku překračují, a je tu proto nutné stavět protihlukové stěny či lidem měnit okna. Pokud se ty limity změkčí, tak se tyto kompenzační stavby budou budovat daleko méně,“ tvrdí Libor Jarmič z Ekologického právního servisu.

Podle něj by se to týkalo především dálnic, které prochází hustě obydleným územím. Stěny by tak mohly scházet například na východním pokračování Pražského okruhu či u jižních a jihozápadních obchvatových silnic Brna. Šlo by o rychlostní silnici R 43, která má vést přes brněnskou čtvrť Bystrc a Bosonohy. Stejně tak i o jihozápadní a jižní tangenty Brna. V této části města je navíc problém s hlukem už nyní kvůli blízké dálnici D1,“ vyjmenoval některé konkrétní úseky Jarmič.

www.eurozpravy.cz

Znovu se ukazuje, že oblíbená vizualizce R43, kterak prochází Bystrcí v tunelu, je jen fabulací, které má vyrazit odpůrcům dálnice argumenty z rukou. Realita bude zřejmě mnohem krutější – nejenže nebude žádný tunel (ten ve skutečnosti nikdy nebyl míněn vážně), ale asi ani žádné protihlukové bariéry.

Občané i obce Jihomoravského kraje se shodují: Dost bylo hluku a prachu

17. 12. 2010 v 11.27 • Témata: , , , , , ,

Desítka jihomoravských obcí, jedna městská část Brna a dvacítka občanských sdružení včera zaslaly zastupitelům Jihomoravského kraje otevřený dopis. V dopise vyzývají krajské zastupitele, aby neschvalovali problematické varianty dopravních staveb v kraji. Zastupitelé budou o variantách dopravních staveb rozhodovat na svém 20. zasedání 16. prosince od 14:30 hod.[1] Výsledné varianty se pak objeví v krajském územním plánu. [2]

Problémovými variantami jsou např. varianta „Bystrcká“ rychlostní silnice R43, varianta „Modřická“ tzv. Jihozápadní tangenty, varianta „Modřická“ tzv. Jižní tangenty či rychlostní silnice R52 přes Mikulov.

Důvodem je zejména další nepřijatelný nárůst již dnes nadlimitních hodnot hluku a prachu na některých místech v kraji, ke kterému by po vybudování zmíněných staveb došlo. Nejvíce postiženy budou městská část Brno-Bosonohy, obce Troubsko a Ostopovice a město Modřice. Tomuto názoru odpovídá i závěr Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je součástí právě pořizovaného krajského územního plánu.[3]

„Vybudováním nových dopravních staveb v zatížených lokalitách by došlo k dalšímu protizákonnému navyšování limitů hluku a prachu. Takové podmínky budou pro zdraví mnohých obyvatel doslova likvidační“, upozorňuje právník Ekologického právního servisu Libor Jarmič.

Proto autoři otevřeného dopisu vyzývají ke zdrženlivosti. „Jihomoravský kraj by měl aktivně hledat taková řešení, která nepovedou k dalšímu zhoršování již dnes neúnosné situace. Namísto toho mají být některé obce a jejich občané doslova uvězněni mezi několika velkými dopravními stavbami“, zdůrazňuje Jan Symon, starosta obce Ostopovice.

„Jak doložily autorizované studie, které Krajský úřad JMK  již několik let má, konstruktivní řešení existuje“, uzavírá problematiku Jana Pálková. Nyní je na zastupitelích, jak se k dané věci postaví a zda budou hlasovat v zájmu svých občanů.

Jana Pálková
OS Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim-Troubsko
tel: 608 470 415, e-mail: JanaPalkova@seznam.cz

Mgr. Libor Jarmič
Ekologický právní servis
tel: 734 440 602, e-mail: libor.jarmic@eps.cz

MgA. Jan Symon
starosta obce Ostopovice
tel: 606 782 982, e-mail: starosta@ostopovice.cz


[1] http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=32&TypeID=1

[2] Pokud se zajímáte o problematiku územního plánování, vše podstatné naleznete v manuálu „O územním plánování stručně a jasně“, který je volně k dispozici na adrese http://aa.ecn.cz/img_upload/8d7362970723bd7ec5a17e791cf88d95/o_uzemnim_planovani.pdf.

[3] Viz str. 148 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je dostupné z http://195.113.158.83/archiv/oupsr/zur_jmk/TEXTOVA_CAST%5CVURU%5CSEA%5CHIA%5C01_HIA_text.pdf.

*

Ke stažení

Tisková zpráva (PDF)

Nová daň pro občany: Větší hluk za levnější beton

17. 12. 2010 v 11.20 • Témata: , ,

Strana zelených zásadně protestuje proti návrhu na uvolnění hlukových limitů regulujících, byť často jen na papíře, výstavbu a provoz silniční sítě v České republice.

České ministerstvo zdravotnictví opakovaně bagatelizuje negativní účinky nadměrné expozice obyvatel hluku a znovu se snaží vyjít vstříc betonářské lobby, která potřebuje zlevnit výstavbu silnic a dálnic. Ministerstvo navrhlo novelizovat nařízení vlády č. 148/2006, Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a posouvá stávající limity o 5, resp. o 10 decibelů výše (stávající limity viz poznámka č. 1). Jelikož je decibel jednotkou logaritmickou, v praxi to znamená zvýšení limitu hluku na trojnásobnou úroveň.

Ministerstvo zdravotnictví jako iniciátor novely jde nejen proti vědecky doloženým faktům, ale i proti programovému prohlášení vlády, která se zavázala, že bude prosazovat efektivní protihluková opatření, která ochrání obyvatele před negativními vlivy dopravy a prosadí zákon komplexně řešící ochranu zdraví před hlukem.

Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk způsobuje nejen kardiovaskulární choroby, ale i chronickou únavu, depresi, agresivitu, snížení imunity, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti, nespavost a řadu dalších potíží.

V České republice žije v oblastech, kde jsou překračovány i ty nejbenevolentnější limity hluku, více než 226 tisíc obyvatel. Jde o spodní hranici odhadu, neboť do hlukových map, které byly pořízeny v roce 2007, nebyly zahrnuty zdaleka všechny komunikace. Podle odhadů expertů je zasažen nadměrným hlukem z dopravy každý pátý obyvatel ČR (viz poznámka č. 2).

„Cenu dálnic lze snížit jinak než účelovým zvyšováním limitů hluku: lepší přípravou a efektivním zadáváním veřejných zakázek ve stavebnictví a promyšlenějším územním plánováním. Je nehorázné, aby úspory na silničních stavbách ve výši několika procent ceny byly vytvářeny na úkor zdraví obyvatel. Na celé věci je ještě více zarážející, že tyto návrhy úspor předkládá úřad, který má chránit zdraví občanů. Novela vládního nařízení změkčující limity pro hluk problém neřeší, ale přenáší ho na občany, kteří se mohou jen obtížně bránit,“ uvedl předseda Strany zelených Ondřej Liška.

Česká republika musela v roce 2007 zpracovat na základě evropské směrnice č. 2002/49/ES, o hodnocení a řízení hluku ve vnějším prostředí první etapu strategických hlukových map. Na ty podle evropské legislativy navazují tzv. akční plány snižování hlukové zátěže, které mají prioritně obsahovat nástroje na řešení situace v oblastech, kde hlukové mapy zjistily překročení mezních hodnot hluku. Novela jde zcela proti duchu směrnice 2002/49/ES a není náhoda, že v důvodové zprávě není o této směrnici ani slovo. Schválením novely vládního nařízení by došlo pouze k legalizaci současného nezákonného stavu a vyhození nemalých finančních prostředků za pořízení hlukových map.

Poznámky:

Poznámka č. 1

Základní limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů)

venkovní hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00)
základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy 50 dB 40 dB
pro hluk ze silniční dopravy 55 dB 45 dB
pro hluk z železniční dopravy 55 dB 50 dB
pro hluk z hlavních silnic 60 dB 50 dB
pro hluk v ochranných pásmech drah 60 dB 55 dB
pro starou hlukovou zátěž 70 dB 60 dB
pro starou hlukovou zátěž u železničních drah 70 dB 65 dB

Poznámka č. 2

Viz Analýza výsledků strategických hlukových map od Ekologického právního servisu http://hluk.eps.cz/hluk/?page=aktuality&id=2076266

Tisková zpráva Sstrany zelených
Praha, 16. 12. 2010