Příspěvky se štítkem ‚led’

Přehrada se upouští, čekejte praskliny v ledu

6. 2. 2017 v 22.36 • Témata: , , , , ,

Povodí Moravy z důvodů prevence před velkou vodou začíná vypouštět vodu z Brněnské přehrady. Důvodem je preventivní vytvoření dostatečného akumulačního prostoru pro případné tání sněhu, kterého je letos v oblasti mezi Brnem a Vírem značné množství.

V plánu je snížit každý den hladinu o deset centimetrů, celkově klesne voda o metr. Snížení hladiny vyvolá i pokles ledu, který bude praskat. Povodí Moravy vyzývá bruslaře, lyžaře a všechny ostatní návštěvníky Brněnské přehrady ke zvýšené opatrnosti. 

 

 

Milan Krátký: Kde se ty díry v ledu berou?

25. 1. 2017 v 18.33 • Témata: , , , ,

V letošní vydařené zimní sezoně jsou na Brněnské přehradní nádrži dosahovány téměř rekordní tloušťky ledu. Na některých částech jezera se tloušťka ledu blíží třiceti centimetrům.  I za těchto podmínek se však na přehradě objevují místa, která za velmi nízkých teplot nezamrzají. Čím je to způsobeno? Proč se tento jev dříve neobjevoval, nebo alespoň ne v tak extrémní podobě?

Řeka Svratka přináší do přehrady velké množství bahna a kalu, určitá část kalu je biologického původu. Vlivem zpomalení proudu dochází v nádrži k usazování nečistot a k jejich biologickému rozkladu. Při tomto rozkladu vzniká tzv. bahenní plyn, což je synonymum pro metan. Proces rozkladu neustává ani v zimě, unikající plyn se pak zachycuje pod ledem, nebo do něj přímo zamrzá.  Tento jev je typický pro říční delty nebo jezerní přítoky, proto byl dříve nejlépe pozorovatelný v oblasti Rokle, kde zaniká říční charakter koryta a dochází ke zpomalení toku vody. Vzhledem k rovnoměrnému rozložení usazenin byly v ledu prakticky plošně patrné větší či menší zamrzlé bubliny metanu.

P1Oblast Rokle, prosinec 2008

K zásadní změně došlo při upuštění přehrady o 10m v roce 2009.  Za této situace došlo k odhalení dna přehrady v oblasti Rokle a zářezu toku řeky do hluboké vrstvy usazenin. Došlo prakticky k obnovení původního koryta řeky a k přirozenému přesunu několika tisíc tun bahna z oblasti Rokle dále do upuštěného jezera.

P2Léto 2009, zářez řeky do hluboké vrstvy usazenin, oblast Rokle. (P2)
P3Léto 2009 (zdroj:MAFRA)

O deset metrů nižší hladina jezera začínala přibližně v oblasti Osada, kde proudy bahna z Rokle zanášely stále existující reliéf původního koryta Svratky. Lze se domnívat, že vlivem odlišné hmotnosti a velikosti usazenin docházelo při usazování k separaci jednotlivých složek a ke koncentraci biologické části usazenin na určitých místech.

V těchto lokalitách nyní dochází ke značné produkci metanu, který stoupá k hladině. V zimních měsících má stoupající plyn teplotu dna (asi 4 °C) a nedovolí hladině zamrznout. Kromě toho dochází k promíchávání vodního sloupce a ohřívání horní vrstvy vody, která má při zamrzlé hladině běžně kolem 0°C.  U slabších výronů plynu dochází k jeho shromažďování pod ledem, tím může dojít k oddělení ledu od vody, což zastaví další růst ledu a vznikají tzv. vzduchové kapsy (ve skutečnosti kapsy plné výbušného metanu).


Značný únik metanu v oblasti Osady vypadá téměř jako var hladiny (Autor: Zdeněk Blažíček)
P4Původní koryto (Rokle)na prolnutí ZM10 a Vojenské mapy z roku 1839 (Zdroj: vilemwalter.cz, ČÚZK)
P5Vrstevnice dna přehrady s dobře patrným reliéfem původního koryta v oblasti od Rokle dále do jezera. (zdroj http://www.pmo.cz/download/aabrno.pdf)

 

Všechno zlé je k něčemu dobré. Počínaje sezonou 2017/2018 můžeme v Bystrci zavést zimní modifikaci soutěže O bystrckou kuličku nazvanou třeba „O bystrckou ohnivou kouli“. Inspiraci si můžeme vzít ze vzdáleného severu 😉  

Milan Krátký

Led na Brněnské přehradě dorostl do 12 centimetrů, strážníci měřili v sedmi lokalitách

22. 1. 2016 v 13.26 • Témata: , , , , , , ,

Stabilní mrazy postupně začínají přát i těm vyznavačům zimních sportů, kteří si přejí trávit svůj volný čas bruslením na brněnských vodních plochách. K minimální bezpečné hranici 12 centimetrů již dorostl i led na Brněnské přehradě. Zamrzlá hladina by tedy měla unést bruslaře, stejně jako na Žebětínském rybníku, kde je tloušťka ledu shodná. Zjistily to hlídky městské policie, které v průběhu čtvrtka ověřovaly kvalitu ledu na vybraných plochách po celém městě.

Přesto strážníci nabádají k opatrnosti. Ani silně umrzlá vrstva na povrchu nezaručuje, že se led neprolomí. Jeho soudržnost mohou významně ovlivnit další faktory, jako je upouštění vodních nádrží, proudění pod hladinou, případně unikající bahenní plyny. Nejtenčí led zůstává v Holáskách, oproti tomu například rybník Dvorska od posledního měření posílil na dvojnásobek, tedy na 10 centimetrů. Bruslaři a chodci, kteří hodlají na přírodní led vstupovat, by se měli zdržovat co nejblíže u břehu. Nikdy by se osamoceně neměli vydávat tam, kde nejsou další lidé a kde by se nemohli v případě potíží dovolat pomoci.

(jag)
Městská policie Brno

Lokalita tloušťka ledu
Brněnská přehrada  12 centimetrů
Žebětínský rybník  12 centimetrů
Mariánské údolí 1  11 centimetrů
Mariánské údolí 2 9,5 centimetrů
Dvorska  10 centimetrů
Holásky 8,5 centimetrů
Splavisko (u OC Olympia)  10 centimetrů

Výsledky úterního měření ledu

21. 1. 2016 v 14.21 • Témata: , , ,

I během úterka zamířili strážníci poříční jednotky na kontrolní měření ledu k brněnským přírodním vodním plochám.

Voda nejrychleji zamrzá na rybníku v Žebětíně, síla ledu je zde v průměru 12 centimetrů. Prozatím se jedná o jediné ze sledovaných míst, kde by měl led bez problémů unést bruslaře. Strážníci přesto připomínají, že je nezbytná mimořádná obezřetnost. Kvalitu ledu na přírodních plochách není možné stoprocentně garantovat. Zamrzlou masu ledu mohou narušovat vodní proudy a úniky bahenních plynů.

Na další měření zamíří strážníci nejpozději v pátek, aby měli k dispozici čerstvá data před nadcházejícím víkendem.

(jag)
Městská policie Brno

Lokalita tloušťka ledu
Brněnská přehrada   8 centimetrů
Žebětínský rybník 12 centimetrů
Mariánské údolí 1   8 centimetrů
Mariánské údolí 2   8 centimetrů
Dvorska   5 centimetrů
Holásky   5 centimetrů
Splavisko (u OC Olympia)   6 centimetrů

Strážníci varují před vstupem na zamrzající vodní plochy

9. 2. 2015 v 15.47 • Témata: , , , , , ,

Teploty pod bodem mrazu a vydatné sněhové přeháňky mohou svádět k dojmu, že je pravý čas vyrazit bruslit na některou z brněnských přírodních ploch. Strážníci ovšem upozorňují, že vstup na zamrzající hladiny je stále mimořádně nebezpečný, a to nejen na přehradě. Tloušťka ledu okolo 5 centimetrů je zcela nedostačující, před víkendem navíc kvůli silným přítokům již zamrzlé části hladiny Brněnské přehrady popraskaly.

Přesto se v sobotu odpoledne na její plochu někteří odvážlivci navzdory všem varováním vydali. Patří mezi ně i jednačtyřicetiletá žena, která na ledu nechala bruslit svého šestiletého syna. Když jí hlídka vysvětlila situaci, okamžitě i s dítětem odešla.

Na přírodních plochách, kde mohou zamrzlou hladinu narušovat vodní proudy či pohyby bahenních plynů, nelze určit jednoznačně bezpečnou hranici tloušťky ledu. Obvykle se však uvádí minimální tloušťka 15 centimetrů. Ani to ovšem není záruka a vstup je vždy na vlastní nebezpečí.

(jag)
Městská policie Brno

Led na Brněnské přehradě ještě zdaleka není vyhovující, upozorňuje poříční jednotka

31. 1. 2014 v 09.00 • Témata: , , , , ,

První mrazivější dny letošní zimy již neodolatelně lákají zvědavce k Brněnské přehradě, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak její hladina postupně zamrzá. Ani přes relativně nízké teploty však chladné počasí netrvá dostatečně dlouho na to, aby byl vstup na hladinu možný, natožpak bezpečný. První led se objevuje pouze podél břehů a jeho tloušťka nepřesahuje dva centimetry. Strážníci Jednotky poříční proto upozorňují, že vstup na něj představuje obrovské riziko a ještě několik dní zcela jistě nebude možné na přehradě bruslit. Městská policie i letos stav ledu monitoruje, bude pravidelně měřit jeho tloušťku a informovat o ní veřejnost.

(jag)
Městská policie Brno

Varování před vstupem na led Brněnské přehrady

2. 3. 2013 v 09.39 • Témata: , , , , ,

tajici-led-823Strážníci Jednotky poříční městské policie před blížícím se víkendem varují před vstupem na led Brněnské přehrady. Kvůli rostoucím teplotám a dalšímu hlášenému oteplení může dojít k přílivu vody a v důsledku toho mohou povolit okraje ledové plochy. Led je sice v tuto chvíli uprostřed ještě dostatečně silný, při vstupu na něj však hrozí reálné nebezpečí propadnutí především podél břehů. Povrch je mokrý, nerovný a kvůli tání se z ledu pomalu začíná stávat plovoucí kra. Na mnoha místech je plocha zamrzlé přehrady plná vody, v blízkosti vodních sportů strážníci ohraničili páskou nebezpečný prostor u díry v ledu ( o velikosti 4×4 m ), tak, aby bylo zřetelné, že se jedná o rizikový úsek.

(dk)
Městská policie Brno

Aktuální stav ledu na brněnské přehradě

15. 2. 2013 v 18.53 • Témata: , , , , ,

O nadcházejícím víkendu bude opět možné využít ke sportování zamrzlou hladinu Brněnské přehrady. Údaje o síle ledu z počátku týdne zůstávají neměnné, přispěly k tomu stabilní teploty kolem bodu mrazu.

Na Brněnské přehradě naměřili strážníci Jednotky poříční tloušťku 21 centimetrů, na rybnících v Mariánském údolí 20 a 22 centimetrů a na Žebětínském rybníku 23 centimetrů. Upozorňují však na popraskaný led podél břehů, kde doporučují vstupovat na led obezřetně, a na nebezpečí v oblasti za Roklí až do Veverské Bítýšky, kde hrozí propadnutí.

(jag)
Městská policie Brno

Aktuální stav ledu na Brněnské přehradě a dalších vodních plochách

12. 2. 2013 v 13.43 • Témata: , , , , , , ,

Díky příznivému počasí kolem bodu mrazu zůstává tloušťka ledu na vodních plochách stabilní a podmínky jsou i nadále nakloněné aktivnímu trávení volného času například u Brněnské přehrady. Led tam má sílu okolo21 centimetrů, je však nutné vyhnout se oblasti za roklí ve směru až do Veverské Bítýšky. I v těchto dnech je vhodné vstupovat na ledovou plochu opatrně, protože při krajích může být místy popraskaná. Na paměti by bruslaři měli mít skutečnost, že se pohybují po přírodní vodní ploše, a je zapotřebí být obezřetný po celou dobu pohybu na ní.

Podle měření strážníků posílil o jeden centimetr led na Žebětínském rybníku, momentální tloušťka je tedy 23 centimetrů. U rybníků v Mariánském údolí naměřili strážníci z Jednotky poříční sílu ledu mezi 20 a 22 centimetry.

(jag)
Městská policie Brno

Aktální stav ledu na Brněnské přehradě

8. 2. 2013 v 15.14 • Témata: , , , , , , ,

O nadcházejících jarních prázdninách školáky možná přiláká ve dnech jejich volna zamrzlá hladina Brněnské přehrady k nejrůznějším sportovním aktivitám. Mnozí návštěvníci přehrady tak zřejmě využijí pevnosti ledu buď k bruslení, hokejovým zápasům anebo k pouhé procházce.

Podle posledního měření 8. února dosáhla síla ledu na přehradě 20 centimetrů a po zamrzlé vodní hladině je tedy pohyb návštěvníků relativně bezpečný. Zvýšené opatrnosti je však zapotřebí dbát při vstupu na led, kde je kra popraskaná. I nadále pochopitelně platí upozornění týkající se rizikových míst, a to za Roklí ve směru až do Veverské Bítýšky, kde hrozí nebezpečí propadnutí do vody.

Další vodní plochy na území města Brna a vrstva ledu:

 • rybníky v Mariánském údolí v Líšni: u Muchovy boudy – 25 cm, prostřední rybník – 23 cm, poslední rybník tzv. Kadlecák – 23 cm
 • Holásecká jezera – 17 cm
 • Žebětínský rybník – 22 cm

(dk)
Městská policie Brno

 

Informace o kvalitě ledu na Brněnské přehradě

5. 2. 2013 v 09.32 • Témata: , , , ,

Strážníci Poříční jednotky v úterý 5. února při kontrole stavu ledu na Brněnské přehradě zjistili, že led je silný 20 centimetrů,  vstup na ledovou plochu ale strážníci nedoporučují.  Led je totiž na okrajích velmi nestabilní a rozdíl na některých místech činí i 10 cm.  Místy je led navíc pokrytý vodou.

Co se týče rybníků v Mariánském údolí v Líšni, tak zjištěná měření ledu ukázala, že u Muchovy boudy je led silný 24 cm, prostřední rybník má tloušťku ledu 22 cm a na posledním rybníku tzv. Kadlecáku je vrstva ledu 22 cm.

(dk)
Městská policie Brno

Led na přehradě je stále pevný

31. 1. 2013 v 08.50 • Témata: , , , , , ,

Strážníci Poříční jednotky ve čtvrtek 31. ledna zjišťovali stav ledu na Brněnské přehradě. Naměřili 18 centimetrů, místy je led silný až 20 cm; po zamrzlé vodní hladině je tedy pohyb návštěvníků relativně bezpečný. Vlivem dešťů a tání se však zvedla hladina, takže okraje jsou pod vodou a z ledu se stává plovoucí kra. V případě, že nastane ochlazení, tyto okraje zamrznou a vstup na led by pak byl nebezpečný. I nadále pochopitelně platí upozornění týkající se rizikových míst a to v okolí hráze a nikomu nelze doporučit testování kvality ledu na přítoku v části od Rokle do Veverské Bítýšky.

Stav ledu na dalších vodních plochách na území města Brna

 • Žebětínský rybník – 19 cm
 • Líšeň – Mariánské údolí 1 – 19 cm
 • Mariánské údolí 2 – 18 cm
 • Dvorska – 9 cm
 • Holásky – 15 cm
 • Chrlice – 14 cm

(dk)
Zdroj, foto: Městská policie Brno 

Informace o stavu ledu na přehradě a dalších vodních plochách

28. 1. 2013 v 19.02 • Témata: , , ,

Podle měření v pondělí 28. ledna dosáhla síla ledu na Brněnské přehradě 18 centimetrů, místy je led silný až 20 cm a po zamrzlé vodní hladině je tedy pohyb návštěvníků relativně bezpečný. Vzhledem k tomu, že je led kompletně zasypaný sněhem, nastaly ideální podmínky pro běžkaře. Strážníci Poříční jednotky zjistili, že síla ledu v oblasti Kozí Horky dosahuje 18 cm, u Rokle je ledová vrstva 12 cm. I nadále pochopitelně platí upozornění týkající se rizikových míst a to v okolí hráze a nikomu nelze doporučit testování kvality ledu na přítoku v části od Rokle do Veverské Bítýšky.

Stav ledové pokrývky na dalších vodních plochách v Brně

 • Žebětínský rybník – 19 cm
 • Líšeň – Mariánské údolí 1 – 19 cm
 • Mariánské údolí 2 – 18 cm
Čtenáři Bystrčníku uvádějí, že na Žebětínském rybníce lze dobře bruslit i po setmění. Světla Kamech, blízkých budov a Měsíce naprosto dostačují.

(dk), -vl-
Zdroj: Městská policie Brno

 

Aktuální informace o stavu ledu na Brněnské přehradě

26. 1. 2013 v 05.38 • Témata: , , ,

Podle dnešního (25. ledna) měření dosáhla síla ledu na Brněnské přehradě 18 centimetrů, místy je led silný až 20 cm a po zamrzlé vodní hladině je tedy pohyb návštěvníků relativně bezpečný. Dále od břehu již tloušťka ledu ubývá, ale je to jen o pár cm, takže že střed má 16 cm vrstvu ledu, na odhrabaném ledovém kluzišti strážníci naměřili 20 cm sílu ledové pokrývky.

I nadále pochopitelně platí upozornění týkající se rizikových míst  a to v okolí hráze a nikomu nelze doporučit testování kvality ledu na přítoku v části od Rokle do Veverské Bítýšky.

(dk)
Městská policie Brno 

Stav ledu na přehradě a dalších vodních plochách

18. 1. 2013 v 07.15 • Témata: , , ,

Strážníci Poříční jednotky 18. ledna provedli komplexní měření ledu na všech lokalitách v městě Brně a byly naměřeny následující hodnoty:

 • Brněnská přehrada: kraje 17 cm, střed 11 cm
 • Žebětínský rybník: střed 17 cm
 • Medlánecký rybník: střed 10 cm
 • Mariánské údolí: spodní rybník střed 17 cm, prostřední rybník střed 14 cm
 • Dvorska rybník: zcela nevhodné k bruslení, zatopené vodou, díry v ledu
 • Holásecké rybníky: malé rybníčky 14 cm; velký rybník rozmoklé okraje, nebezpečí propadení při vstupu, střed 12 cm

Městská policie Brno

Strážníci Poříční jednotky varují před vstupem na led Brněnské přehrady

8. 1. 2013 v 16.06 • Témata: , , , , ,

I když mrazivé dny mají vliv na hladinu Brněnské přehrady, nepřinášejí ještě možnost bezpečného pohybu po její ploše. Strážníci Poříční jednotky dnes zjistili, že led na přehradě je velmi tenký, což ale není na první pohled zřetelné, neboť je hladina přehrady celá zasněžená. Strážníci proto důrazně varují před vstupem na led Brněnské přehrady.

(dk)
Městská policie Brno

Led na přehradě stále k ničemu

4. 1. 2013 v 19.07 • Témata: , , ,

V současné chvíli je led na Brněnské přehradě nevhodný k bruslení a k jakémukoliv dalšímu pohybu po této vodní ploše.

Výkyvy počasí a především rychlé tání v posledních hodinách se negativně projevily na kvalitě ledu na největším brněnském přírodním kluzišti. Vrstva ledu je mokrá, nesouvislá, na mnoha místech je děravá a s prasklinami. Strážníci Poříční jednotky městské policie při dnešním měření ledu zjistili, že na okrajích je zhruba do 10 metrů od břehu tloušťka ledu 15 cm, dále se pak ztenčuje jen na 9 cm. V zúžení přehrady má led kolem 12-15 cm. V okolí nuda pláže jsou opět probublávající otvory a to v délce 50 metrů podél břehu. Vzhledem k očekávanému oteplení a dešti během víkendu, se bude vrstva ledu ztenčovat a povrch ještě více změkne.

Městská policie proto upozorňuje všechny bruslaře či běžkaře, aby na ledovou plochu ještě několik dnů rozhodně nevstupovali. Za bezpečné lze však vždy považovat umělé ledové plochy, které vyznavači těchto zimních sportů v Brně jistě najdou.

Městská policie Brno

Na prýgl zatím s bruslemi nechoďte

3. 1. 2013 v 07.30 • Témata: , , , , ,

V současné chvíli je led na Brněnské přehradě  nevhodný k bruslení a k jakémukoliv dalšímu pohybu po vodní ploše, třeba na běžkách. Vrstva ledu je nesouvislá, na mnoha místech je děravá a s prasklinami. Strážníci Poříční jednotky městské policie při dnešním měření ledu zjistili, že jeho tloušťka činí jen 9 cm a v  oblasti mezi nudapláží a Sokolským koupalištěm strážníci objevili celkem 16 děr o rozměrech až 2 x 2 metry. V této lokalitě se tvoří pod ledem vzduchové kapsy z uvolněných plynů ze dna přehrady, a povrch je proto místy nesmírně křehký a hrozí nebezpečí propadnutí i při velmi malé zátěži.

Apelujeme proto na rodiče i děti, aby se po vodní ploše pohybovali co nejblíže přístavišti a s maximální obezřetností. Křehký led přehrady se může stát pastí i pro zvířata, tedy i pro venčené psy.

Přehled o ledu na dalších vodních plochách : Žebětínský rybník 17 cm, Líšeň – Mariánské údolí  1 12 cm, Líšeň – Mariánské údolí  2 15 cm.

(dk)
Městská policie Brno

Obrazem: Žebětínský rybník v obležení bruslařů

1. 1. 2013 v 15.13 • Témata: , , , ,

no images were found

Spolehlivě zamrzlá hladina Žebětínského rybníka přilákala 1. ledna 2013 mnoho bruslařů. Zatímco led na přehradě je stále příliš tenký, na rybníce se dá bruslit, hrát hokej a vyvádět kdejaké vylomeniny se vám zlíbí. Otevřeno je 24 hodin sedm dnů v týdnu, vstup volný.

Foto: Pandora

Led je úplně nevhodný, tvrdí strážníci

29. 12. 2012 v 11.49 • Témata: , , , , ,

Vzhledem k oteplení posledních dnů je v současné chvíli led na Brněnské přehradě naprosto nevhodný k bruslení a k jakémukoliv dalšímu pohybu po vodní ploše, třeba na běžkách. Vrstva ledu je nesouvislá, na mnoha místech je děravá a s prasklinami, strážníci Poříční jednotky městské policie při dnešním měření ledu zjistili, že jeho tloušťka činí pouze tři centimetry. MP proto varuje všechny vyznavače bruslení nebo ty, kteří by si chtěli zpestřit den procházkou po zamrzlé hladině přehrady, aby na její led ještě několik dnů rozhodně nevstupovali!

(dk)
Městská policie Brno, 28. prosince 2012

Varování před vstupem na led Brněnské přehrady

24. 2. 2012 v 11.52 • Témata: , , , , , , , ,
Strážníci Jednotky poříční Městské policie Brno před blížícím se víkendem varují před vstupem na led Brněnské přehrady. Kvůli rostoucím teplotám a dalšímu hlášenému oteplení může dojít k přílivu vody a v důsledku toho mohou povolit okraje ledové plochy. Led je sice v tuto chvíli uprostřed ještě dostatečně silný, při vstupu na něj však hrozí reálné nebezpečí propadnutí především podél břehů. Povrch je mokrý, nerovný, místy až s deseti centimetry vody.Lokalita mezi nudistickou pláží a Sokolským koupalištěm zůstává riziková. Návštěvníkům přehrady tam hrozí pád do některé z velkých děr nebo prolomení ledu poškozeného vlivem vzduchových kapes. Na přítoku v části od Rokle k Veverské Bítýšce platí permanentní varování kvůli možným vodním proudům, jejichž vlivem může být led tenký a křehký.

(jag)
Městská policie Brno