Bystrčník » Květoslav Havlík

Příspěvky se štítkem ‚Květoslav Havlík’

Až na hrad Veveří v zóně 101?

19. 8. 2011 v 09.55 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Území Bystrce rozdělil brněnský dopravní podnik do dvou tarifních zón. Na trase linky 303 projedou mezi Rakovcem a Kozí horkou cestující hranicí zón 101 a 310. Jízdné do zastávek Kozí Horka, Rokle, Jelenice, Obora, Lávka pod hradem a Hrad Veveří je tak dražší.

Nelíbí se to Jaromíru Blatnému z Kamech (Brno-Bystrc). Rád by viděl, aby na celém území Bystrce byla jen jedna tarifní zóna.

„Celý úsek prochází  katastrálním územím Bystrc (Statutární město Brno) a přesto na něm platí  tzv. mimobrněnský tarif. Myslím, že po plánovém zdražení jízdného od r. 2012, by tato změna přinesla částečnou kompenzaci zdražení, alespoň pro návštěvníky Brněnské přehrady a státního hradu Veveří, kteří mají předplacené jízdné v zónách 100 a 101,“ říká Jaromír Blatný a argumentuje dál. „V uvedeném úseku se mimo budov hotelů a hájenky nachází v oblasti Obora se dva bytové domy č..p. 1067 a č.p. 1128 (Rakovecká ul. č.75 a 77), tudíž oblast můžeme chápat jako obytnou zónu. V areálu státního hradu sídlí alternativní školka (dětský klub Veveřinka), navštěvovaná předškolními dětmi. Ty vyzvedává každé ráno pedagogický doprovod ze zastávky Bystrc ZOO. Pro děti a jejich doprovod platí jiné tarifní podmínky, než které jsou v zónách 100 a 101, ačkoliv cestují vně hranice Statutárního města Brna.“

„Nikde, vyjma tohoto úseku se na území Statutárního města Brna nenachází tarifní zóna s číselnou řadou 200 a výše,“ dodává pan Blatný.

Se žádostí o posunutí hranice tarifní zóny vně Bystrce se obrátil na Dopravní podnik města Brna a společnost KORDIS JMK, spol. s r.o., v jejíž kompetenci je provoz integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje.

Květoslav Havlík z KORDISu však posunutí zón odmítá: „Vzdálenost uvedené oblasti od centra Brna je již tak velká, že zařazení do zóny 101 není možné. Tato záležitost již byla několikrát vedením města Brna projednávána a zamítnuta. Případů, kdy je část Brna zahrnuta do zóny s číslem vyšším než 101 je více – např. zastávka Bílovická cihelna, Na Spáleništi.“

Odpověď se panu Blatnému samozřejmě nelíbila.

„Vzdálenost po trase linky 303 mezi zastávkami Bystrc ZOO a Hrad Veveří činí 8,8 kilometru,“ oponuje, „To je méně než délka jiných linek, které však stále vedou v tarifních zónách 100 a 101. Linka 40 mezi zastávkami Úzká–Chrlice a Tovární měří 9,8 km. Z nádraží v Králově poli je to do Útěchova linkou 43 8,6 kilometru a přitom je celá trasa v tarifní zóně 101. Z Mendlova náměstí do Žebětína jede dvaapadesátka 9,2 kilometru, stále v tarifní zóně 101.“

S odmítnutím se Jaromír Blatný smířit nehodlá. Jestli získá pro svou myšlenku další občany, chce, aby se změnou tarifu pomohli brněnští zastupitelé, a uvažuje i o petici. Kdo z čtenářů Bystrčníku by se chtěl k návrhu pana Blatného přidat, ať se přihlásí pod článkem, nebo jej přímo kontaktuje na mailu ostry415@seznam.cz.