Příspěvky se štítkem ‚Kuršova’

Bazárek na Kuršově nabízí všehochuť. Prodáte i koupíte

25. 1. 2017 v 18.06 • Témata: , ,

bazarek-kursova-1V prostorách bývalého kadeřnictví na Kuršově 1 v Brně-Bystrci si od nedávné doby přijdou na své hledači drobných pokladů i ti, kteří se potřebují zbavit již nepotřebných věcí. Nově otevřený bazárek od vás vykoupí hračky, vláčky, nože, zapalovače, hodinky, budíky, telefony, nářadí, vrtačky či vojenské věci a tentýž sortiment si tu můžete za velmi příznivé ceny i opatřit. Otevřeno je od pondělí do pátku, vždy od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Kožka spadla, kdo ji má?

11. 7. 2016 v 14.31 • Témata: , , ,

Když něco jen tak leží na zemi, ještě to neznamená, že to majiteli nebude chybět. Třeba mu to jen krátce předtím spadlo z okna.

„V sobotu 9. července nám z balkónu na Kuršově 6 spadla kožešinová předložka obdélníkového tvaru,“ popisuje drobnou příhodu paní ‎Margit Lányi‎. Bohužel, než si pro předložku před dům došla, byla pryč. Někdo ji vzal a odnesl.

„Prosím poctivého nálezce o její vrácení,“ žádá paní Lányi a slibuje odměnu. Jestli jste nálezci zdánlivě bezprizorné předložky právě vy, kontaktujte původní majitelku na jejím profilu na sociální síti.

-vl-

Obrazem: Hřiště sem, hřiště tam

26. 7. 2015 v 22.25 • Témata: , , , , , ,

no images were found

Nová hřiště rostou v Bystrci jako houby po dešti. Na nových hřištích u Kuršovy a Rerychovy ulice už jsou instalovány posilovací stroje, práce rychle pokračují i na workoutovém hřišti v centrálním parku. Zde je položena základní betonová deska, následovat bude instalace cvičebních zařízení a polyuretanového povrchu. Workoutové hřiště, u něhož se očekává, že potěší nejen sportovce z Bystrce, ale i blízkého okolí, má zahájit provoz v říjnu.

Fotografie: Milan Krátký

Parkoviště mezi Teyschlovou a Kuršovou

28. 2. 2015 v 09.52 • Témata: , , , ,

parkoviste-za-kursovouKrátce před posledním zastupitelstvem obrátil se na mne občan R. V. s dotazem, reagujícím na článek pana místostarosty Petra, uveřejněný v letošním prvním čísle Bystrckých novin. Chtěl ode mne, jako od zastupitele, vědět něco bližšího o záměru výstavby hromadných garáží mezi ulicemi Teyschlova a Kuršova.

Protože mi o tomto záměru, kromě oné novinové zprávy, nebylo známo nic bližšího, dovolil jsem si požádat o vysvětlující informace přímo na jednání zastupitelstva a v návaznosti na zmíněný článek přidal jsem ještě dotaz na zamýšlenou výstavbu jednopatrových garáží pod ulicí Kuršova, totiž před domy č. o.  3 až 5.

Jak lze vyčíst z Územního plánu města Brna, plocha mezi ulicí Teyschlovou a Kuršovou je zelená s označením ZO, což znamená „Plochy ostatní městské zeleně, zejména parkově upravená veřejná prostranství, liniová zeleň a uliční stromořadí, významná izolační a ochranná zeleň“. Především jsem tedy očekával vysvětlení, zda se snad na této ploše skutečně uvažuje se změnou Územního plánu – i zmíněný článek totiž výslovně konstatuje, že se jedná o „travnatý pás“.

Předešlu, že jsem byl uklidněn panem místostarostou Vetchým ujištěním, že se bude postupovat tak, jako v minulosti – jakmile se ukáže, že je nějaký záměr reálný, bude projednán jak v komisích, tak i s bystrckými občany. Nemyslím, že by byl jakýkoli důvod toto tvrzení zpochybňovat.

Přesto musím konstatovat, že jsem na své dotazy odpověď neobdržel. Parkoviště mezi Teyschlovou a Kuršovou se odpověď pana místostarosty Petra netýkala vůbec – zde je tedy prostor pro dotazy občanů, možná budou úspěšnější než já.

V reakci na zamýšlenou výstavbu jednopatrového parkoviště pod ulicí Kuršovou bylo panem Petrem řečeno, že se v tuto chvíli jedná o průzkum, záměr, který by případně Rada chtěla zrealizovat. Projektová dokumentace doposud zadána nebyla. Stavba by neměla činit žádných vážnějších problémů, nebude umístěna do zelených ploch a nebude nijak ohrožovat  životní prostředí. Nárůst parkovacích míst by byl o 100 % (v současné době tam jsou dvě asfaltové plochy), je tam též vhodná plocha pro nájezdovou a odjezdovou rampu. Zatím je to ovšem spíš hledání vhodného umístění parkovacích míst. Podle posledního průzkumu chybí v Bystrci tabulkově asi 7500 parkovacích míst. V ulicích Kuršova, Lýskova, Vejrostova a Teyschlova chybí parkovacích míst asi 1800 (podle tabulek, tedy kvalifikovaným odhadem). Další parkovací místa se plánují na ulici Kuršova slepá.

Tolik z reakce pana Petra na mnou vznesené dotazy. Že parkovací místa v Bystrci chybí, o tom není pochyb, to si na vlastní kůži vyzkoušel snad každý řidič. Věřme, že se podaří najít nějaké dobré a rozumné řešení.

Luboš Raus

Strážníci na Kuršově slaňovali ze střechy

2. 6. 2014 v 05.00 • Témata: , , ,

lanoV pátek 30. května v poledne kontaktoval strážníky prostřednictvím nouzové linku pracovník pečovatelské služby s tím, že seniorka žijící na Kuršově  ulici v Bystrci má zřejmě vážnější zdravotní potíže, nemůže dojít ke dveřím bytu a volá o pomoc. Hlídka Jednotky operativního zásahu vzhledem k bezpečnostním dveřím zvolila jinou cestu do bytu, a to slaněním ze střechy a vstup oknem. Ihned poté, co strážníci nalezli čtyřiasedmdesátiletou ženu ve stavu, kdy se nebyla schopna sama pohybovat, přivolali do bytu zdravotníky. Ti pak seniorku přepravili do fakultní nemocnice.

(sim)
Městská policie Brno

Vroubenka přistižena na Kuršově

5. 9. 2013 v 16.17 • Témata: , , , , ,

vroubnatka-kursova-1440Vroubenku americkou, ze Severní Ameriky zavlečeného brouka, o němž nedávno Bystrčník psal, načapal na svém balkóně pan Tomáš z Kuršovy ulice. Pohotově pořídil několik fotografií.

„Jednu vroubenku jsem našel na balkóně, další dvě nebo tři byly poblíž na zdi paneláku,“ napsal Tomáš.

Vroubenka se živí vysáváním semen jehličnatých stromů, čímž působí citelné škody. Má ráda teplo a tak se s oblibou vyhřívá na jižních stěnách domů; přitom občas zabloudí nejen na balkóny, ale i dovnitř bytů. Městská část Brno-Bystrc má pochybnou čest patřit mezi místa v České republice, na nichž se tato několikacentimetrová ploštice vyskytuje nejhojněji.

Vroubenka našeho čtenáře se jevila jako vcelku poklidné stvoření bez přehnaných ambicí.

„Nic zvláštního nedělala. Pár minut seděla a mnula si nohy. Pak někam zmizela,“ uzavřel pan Tomáš.

Související

Vroubenka americká má hlavní stan v Bystrci

 

Luboš Raus: Ještě k veřejnému projednání studie o Horním náměstí

10. 4. 2013 v 08.40 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 20. března 2013 se ve Společenském centru v Bystrci konalo veřejné projednání magistrátní studie definující další možné směry rozvoje oblasti Horního náměstí v Bystrci. K několika článkům již k tomuto tématu publikovaným připojme ještě pokus o jakési shrnutí, a to i s ohledem na aktuální pokračování této záležitosti.

Ačkoli studie zpočátku budila dojem již předem dohodnutého řešení mezi Magistrátem a autorem studie panem Ing. arch. Jindřichem Kaňkem, prezentace pana architekta tyto obavy rozptýlila. I když jedna z variant (dodejme, že pro Bystrc víceméně nepřijatelná) byla označena jako dohodnutá, pan architekt výslovně uvedl, že všechny představené varianty jsou možné, dokonce i nulová varianta bez zástavby Horního náměstí, a že bude záležet jen na bystrckých občanech, co si vyberou. Dodejme s vděčností, že narozdíl od většiny ostatních městských částí bystrcká radnice stojí za svými občany a komunikuje s nimi.

Méně uklidňující byly ovšem názory vyslovené paní Ing. Leopoldovou, vedoucí OÚPRu a jediným zástupcem Magistrátu na zmíněném projednání. K záměru změny funkčnosti plochy na Horním náměstí definované v územním plánu jako SJ (plocha SJ dovoluje i výstavbu bytů) se Ing. Leopoldová podvakráte nevyjádřila. Naproti tomu výslovně uvedla, že záměrem Magistrátu je prodat pozemky na Horním náměstí za co nejvyšší cenu a proto OÚPR index podlažních ploch (tzv. IPP definující rozsáhlost případné zástavby) rozhodně nijak významně nesníží. Zůstává zde tedy nevyřešený rozpor mezi přáním Bystrce (občanů, Rady i Zastupitelstva) a přáním některých zástupců Magistrátu.

Jaká je současná situace a jaký vývoj lze očekávat dále?

horni-namesti-cukrarna-model-01-1280

Dobrou zprávou je, že ačkoli komise bystrcké Rady navrhovaly doporučit hodnotu IPP = 0,5 rozhodla se Rada žádat po Magistrátu změnu Územního plánu na Horním náměstí a omezit výstavbu součinitelem IPP = 0,25 a to s nejvýše dvěma nadzemními podlažími s  vyloučením výstavby bytů. V návrhu ovšem není obsažen limit rozdělení výstavby do několika objektů. To by v konečném důsledku, s ohledem na platnou legislativu, mohlo znamenat objekt na ploše cca 1000 m2, tedy např. o rozměrech 20×50 m, na dolní straně směrem ke konečné se třemi nadzemními podlažími, což je značně rozsáhlejší, než bylo odhlasováno bystrckým zastupitelstvem 11. dubna loňského roku.

horni-namesti-cukrarna-model-02-1280

Možná se to zdá jako příliš velký ústupek vůči Magistrátu ze strany bystrcké Rady, musíme si ovšem uvědomit, že naše radnice nemá v podstatě žádné pravomoce, jak prosadit svá rozhodnutí na Magistrátu. Jinými slovy, ve smyslu toho, co uvedla na veřejném projednání Ing. Leopoldová, Magistrát si může s pozemky v Bystrci dělat co chce. A skutečně platí, že když přijde v současné době investor s návrhem masivní zástavby na Horním náměstí (IPP = 0,8), Magistrát mu to může (podle některých dokonce musí) povolit. Jak uvedl pan místostarosta Přibislavský, v případech rozporných názorů se vede mezi městskou částí a Magistrátem tzv. dohodovací řízení, jenže za tohoto volebního období nebyl Bystrc ze zhruba deseti dohodovacích řízení vyslyšen ani jednou!

Berme tedy naší Radou navrženou regulaci jako maximum v současné době možného, berme to jako část dobytého území a to nikoli nepodstatnou.

Luboš Raus

Ke stažení

Audiozáznam z veřejného projednání územní studie (MP3)
Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Miloš Kudera: Rozhodnou za vás jiní. Samozřejmě na váš úkor
Lidé zaplnili Společenské centrum
Bystrčtí bojovali za zeleň. V debatě o Horním náměstí
Odlišný pohled Bystrce a Magistrátu
Spousta nových nápadů ve studii „Bystrc II-západ“
Obchod před Rerychovou 2 a 4?
Co najdeme ve studii „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Lidé zaplnili Společenské centrum

21. 3. 2013 v 16.11 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Obyvatelé Bystrce mají zájem o rozvoj městské části. Stovka příchozích to dala jasně najevo svou účastí na veřejném projednávání územní studie Bystrc II-západ ve středu 20. března. Setkání se kromě veřejnosti a zástupců městské části zúčastnil i architekt Jindřich Kaněk, autor studie, a Kateřina Leopoldová, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje magistrátu.

2013-03-20-Setkani-uzemni-studie-01

Územní studie řeší zejména budoucnost Horního náměstí a jeho okolí, včetně prodloužení tramvaje. Pro samotnou plochu Horního náměstí navrhuje hned čtyři varianty s různých stupněm zastavěnosti – od masivních objektů se čtyřmi nadzemními patry až po roztroušené dvoupodlažní stavby. Územní studie by měla být podkladem k vypracování usnesení zastupitelstva městské části a následně se stát závaznou součástí územního plánu.

„Naším hlavním cílem na Horním náměstí je zamezit jakékoli bytové výstavbě v budoucnu,“ řekl starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) a poukázal zejména na už nyní velmi problematické parkování v oblasti.

Kateřina Leopoldová několikrát poukázala na to, že rada Brna má zájem o prodej pozemků za co nejvyšší cenu, a naznačila, že ten to požadavek může upřednostnit přede vším ostatním, tedy i před zájmy obyvatel městské části.

„Jako zpracovatele územní studie jsme záměrně vybrali architekta, který dosud v dotčeném území  nepracoval. Doufali jsme, že nabídne čerstvý, nezaujatý pohled na lokalitu,“ uvedla Kateřina Leopoldová.

Je třeba poznamenat, že studie architekta Kaňka skutečně nevzbudila zdaleka tolik nevole jako předcházející návrhy, které v průběhu posledních několika let vznikly. Z názorů příchozích občanů bylo patrné, že upřednostňují spíše menší objem výstavby, s některými navrženými řešeními však byli ochotni se v zásadě smířit. Připomínky se týkaly zejména hluku, dopravy a parkování.

2013-03-20-Setkani-uzemni-studie-03

V druhé části večera byl představen záměr rekonstrukce prostoru před obchodem Albert na Ečerově ulici. Namísto dnešního nonstop stánku, s nímž jsou spojeny dlouholeté potíže (rušení nočního klidu, nepořádek) chce majitel pozemku pan Strašil vystavět přízemní prodejnu. Ta má být rozšířením stávající dvoupodlažní budovy s obchodem domácími potřebami. Na střeše přístavby má vzniknout kavárna. Celý záměr by se měl realizovat v roce 2014.

Veřejné diskuze o dění v městské části budou i nadále pokračovat. Na jedné z nejbližších chce starosta Vladimír Vetchý diskutovat s občany o rezidenčním parkování.

-vl-

Ke stažení

Audiozáznam z veřejného projednání územní studie (MP3)
Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Bystrčtí bojovali za zeleň. V debatě o Horním náměstí
Odlišný pohled Bystrce a Magistrátu
Spousta nových nápadů ve studii „Bystrc II-západ“
Obchod před Rerychovou 2 a 4?
Co najdeme ve studii „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Bystrčtí bojovali za zeleň. V debatě o Horním náměstí

21. 3. 2013 v 10.29 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Změňte územní plán tak, aby v ulici Kamechy nemohly vzniknout další byty. A vyrostlo co nejméně nových budov. To chtějí po úřednících lidé, kteří se ve středu sešli ve Společenském centru v Bystrci. Odbor územního plánování magistrátu jim tam představil novou studii, která se zabývá okolím Horního náměstí.

Asi stovka obyvatel zaplnila chvíli před pátou hodinou odpoledne Společenské centrum do posledního místa. Architekt Jindřich Kaněk jim představuje novou studii. „Snažíme se ukázat, jak se dá v této lokalitě v budoucnu řešit dopravní situace, i možnosti vzniku nových obchodů. Oproti starým projektům navrhujeme třeba přemístit plánovaný supermarket z Kuršovy ulice mezi ulici Kamechy a Rerychovu. Na jeho střeše vzniknou nová parkovací místa. Parkoviště může vyrůst i tam, kde měl původně obchod stát,“ popisuje Kaněk.

Návrh se většině účastníků líbí. Protestují, až když architekt začíná představovat čtyři varianty komerčních budov, které mají vzniknout v jižní části Horního náměstí. „Je škoda ničit část jediné zelené vodorovné plochy, kterou máme. Zbytek je totiž ve svahu,“ tvrdí Martin Král.

Řešení se nelíbí ani starostovi Vladimíru Vetchému. „Proto je jednou z variant i náš návrh, kdy požadujeme budoucí výstavbu omezit. Jak její velikost, tak vznik dalších nových bytů,“ vysvětluje starosta.

(…)

Zkráceno, celý text Jana Spěšného si přečtěte na brnensky.denik.cz

Ke stažení

Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Odlišný pohled Bystrce a Magistrátu
Spousta nových nápadů ve studii „Bystrc II-západ“
Obchod před Rerychovou 2 a 4?
Co najdeme ve studii „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Co najdeme ve studii „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí

12. 3. 2013 v 18.20 • Témata: , , , , ,

V minulém článku jsem se zabýval tím, jací hráči, jaké zájmy mohou být v podtextu studie zabývající se oblastí Horního náměstí, která má být veřejně projednávána ve Společenském centru v Bystrci 20. března 2013 od 17 hodin. Nutno povědět hned na začátku, že studie přináší řadu nových a zdá se, že zajímavých řešení. Věnujme ale nejprve pozornost přímo Hornímu náměstí, pro něž studie uvádí čtyři varianty řešení, protože to je ten neuralgický bod, který vznik studie vlastně inicioval.

Clanek_01c_obr_1-800

První varianta je nazvaná „optimální“ či „dohodnutou“. Můžeme se ptát, kdo považuje onu variantu za optimální, zda autor studie pan Ing. arch. Jindřich Kaněk či zadavatel OÚPR Magistrátu města Brna vedený paní Mgr. Ing. Kateřinou Leopoldovou, případně kdo se na této variantě dohodnul, nicméně v tuto chvíli zůstaňme u představení jednotlivých variant. V případě prvé varianty jsou navrženy čtyři objekty, tři třípodlažní o půdorysu 15×25 m a jeden pětipodlažní s půdorysem 20×30m.

Clanek_01c_obr_2-800

 

Tato varianta dovoluje vytěžit dané území téměř stoprocentně (IPP = 0,69 z maximálně povoleného 0,80), udělá tedy radost případnému developerovi. Ilustrace této varianty je zde prezentována i z pohledu „chodce“, což považuji za objektivnější než „letecký pohled“, který může vidět pouze vzduchoplavec v horkovzdušném balónu. Model prezentuje pohled z parkoviště pod domem Rerychova 4 směrem k ulici Lýskova.

Druhá varianta vychází z návrhu ateliéru RAW, navrženy jsou čtyři dvoupodlažní objekty o rozměrech 12x20m (IPP = 0,23). Nutno ovšem podotknout, že ve zmíněné studii ateliéru RAW byly tyto objekty uvedeny pouze jako ilustrace vztahů k okolí parkových úprav. K této variantě uvádí autor studie Jiří Kaněk že „ekonomie takové stavby bude velice problematická“.

Clanek_01c_obr_3-800

Třetí varianta respektuje usnesení bystrckého zastupitelstva z 11. 4. 2012 definující limity budov, které by maximálně mohly stát na Horním náměstí: „Regulace dovolí maximálně tři dvoupodlažní samostatně stojící objekty s rovnou střechou do max. výšky cca 7 m od úrovně terénu s max. výměrou zastavěné plochy každého jednotlivého objektu à 200 m2, tj. 3 × 200 m2 = 600 m2 zastavěné plochy.“ Tuto variantu hodnotí autor studie slovy „Ve vztahu k měřítku okolní zástavby je navržená struktura příliš drobná, opticky v podstatě nezřetelná…“ Dále uvádí, že uvedený záměr nebude odpovídat parametrům uvedeným v územním plánu.

Zde je ovšem nutno zdůraznit, že se jedná o určité nedorozumění ze strany autora studie nebo spíše ze strany zadavatele. Smyslem studie ze strany MČ Brno-Bystrc je právě ochrana cenného území Horního náměstí před zástavbou, kterou v současné době umožňují parametry územního plánu.

Model prezentuje pohled ze stejného místa jako v případě první varianty.

Clanek_01c_obr_4-800

Varianta čtvrtá prověřuje možnost zastavění Horního náměstí dvěma třípodlažními objekty 15×25 m a jedním pětipodlažním 25×50 m. Autor studie sice přiznává této variantě ekonomickou výhodnost, nicméně z urbanistického hlediska vidí tuto stavbu jako problematickou. Tato zástavba by se totiž svým charakterem přibližovala v r. 2008 navrhovanému Polyfunkčímu centru firmy Outulný (téměř to vypadá, že je jednou z někdejších variant onoho Polyfunkčního centra), což si bezpochyby uvědomuje i autor studie.

Poznamenejme ovšem, že svými dimenzemi (IPP = 0,77) se tato varianta příliš neliší od varianty první, dohodnuté „Magistrátní“ (IPP = 0,69)! Vzájemné vztahy jednotlivých variant zkusme ještě vyjádřit přehledně graficky:

graf-723

Studie Bystrc II-západ se ovšem netýká jen Horního náměstí, proto se v příštím článku budeme věnovat novým, zajímavým řešením mimo Horní náměstí, která ve studii nalezneme.

Luboš Raus

Úřad městské části Brno-Bystrc zve občany na veřejné projednávání Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova. Projednání se koná ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2, mapa) 20. března 2013 od 17 hodin.

Ke stažení

Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí

7. 3. 2013 v 20.09 • Témata: , , , , ,

V minulých dnech byla bystrckým občanům předložena k diskuzi územní studie „Bystrc II-západ“, kterou na žádost Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vypracoval Ing. arch. Jindřich Kaněk. Tato studie vznikla z iniciativy bystrcké radnice a je přípravou k podrobnější ochraně území Horního náměstí v Brně-Bystrci, než může poskytnout Územní plán. Kauza Horního náměstí má svou historii, nyní již desetiletou, poslední etapa se datuje od roku 2008. Podívejme se nejprve, jací hráči jsou v tuto chvíli na hřišti a jak je možno zhruba odhadnout jejich pozice.

Magistrát – použijme zjednodušeně tento souhrnný název pro celoměstskou radu, zastupitelstvo, magistrátní úředníky, OÚPR atd., protože je v tuto chvíli zbytečné rozklíčovávat, kdo koho řídí či kdo komu dává pokyny a nakonec nám to ani nepřísluší. Mohli bychom se domnívat, že Magistrát by měl hájit zájmy občanů, ale uvědomme si, že tomu tak nemusí být. Stejně tak se o svá práva hlásí i developeři. Důležité je vědět, jaká je skutečnost, a to nám prozradí dále uvedené analýzy.

studie-bystrc-zapad-planekDruhým hráčem je naše bystrcká radnice, použijeme-li tento souhrnný název pro našeho bystrckého pana starostu, bystrckou Radu a Zastupitelstvo. Ti v tuto chvíli skutečně hledí na to, co si přejí občané a slouží jim to ke cti. Jako politici jsou si ale vědomi, že politika je uměním možného, tudíž hledají – a neříkejme unáhleně, že je to špatně – řešení pro nás co nejlepší, ale ještě takové, které Magistrát nesmete ze stolu.

Dalšími hráči ve hře jsou pak občané, kteří – alespoň u nás v Bystrci – víceméně vědí co chtějí a jsou schopni o tom spolu diskutovat. Ti si mohou dovolit ten luxus nehrát hru zvanou politika ale naopak jednoznačně a hlasitě projevovat svou vůli. Narozdíl od developerů nemají sice co nabídnout, na druhé straně je jich ale mnoho a také – jsou to voliči.

Podívejme se nyní, jaké jsou pozice jednotlivých hráčů. Pro účely územního plánování se často používá součinitel podlahové plochy, tzv. IPP. Je to, zhruba řečeno, poměr součtu podlahových ploch ve všech nadzemních podlažích ku ploše řešeného území. Je třeba podotknout, že šikovný projektant umí ve svažitém terénu pracovat s přesnou definicí IPP tak, že ve výsledku je budova o cca 1 patro vyšší.

studie-bystrc-zapad-graf

Plocha SJ, o kterou se na Horním náměstí jedná, má podle Územního plánu plochu 8 542 m2.V současně platném územním plánu je povoleno maximálně IPP = 0,8 tj. součet podlahových ploch 6834 m2. To představuje při 4 patrové budově (12 m výšky), která může být ve skutečnosti téměř pětipatrová, plochu 80×21 m.

Dnes již panuje shoda v tom, že parametr IPP je příliš jednoduchý na to, aby ochránil území Horního náměstí. Proto vznikla studie předkládaná nyní Magistrátem k diskusi a proto také vzniklo a bylo schváleno dne 11.4.2012 usnesení bystrckého zastupitelstva definující limity budov, které by maximálně mohly stát na Horním náměstí: „Regulace dovolí maximálně tři dvoupodlažní samostatně stojící objekty s rovnou střechou do max. výšky cca 7 m od úrovně terénu s max. výměrou zastavěné plochy každého jednotlivého  objektu à 200 m2, tj. 3 x 200 m2 = 600 m2 zastavěné plochy.“

Jaké jsou tedy pozice jednotlivých hráčů, vyjádřeno zjednodušeně součinitelem IPP:

Zdá se, že pro Magistrát je přijatelná hodnota IPP = 0,53 až 0,70. Přání občanů, vyjádřené usnesením bystrckého zastupitelstva je IPP = 0,14. I tuto variantu studie obsahuje, nicméně ji výrazně nedoporučuje. V r. 2008 odmítalo 74 % občanů dané lokality jakoukoli zástavbu vůbec.

Takto je tedy zápas rozehrán, ale situace je samozřejmě značně složitější, než je zde naznačeno. To bude předmětem dalších článků, předkládaných k diskusi, které se budou snažit pokud možno přehledně přinášet jednotlivé aspekty studie k diskuzi a to do 20. března, na kdy je plánováno veřejné projednání studie ve Společenském centru.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Úřad městské části Brno-Bystrc zve občany na veřejné projednávání Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova. Projednání se koná ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2, mapa) 20. března 2013 od 17 hodin.

Ke stažení

Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova

19. 2. 2013 v 10.25 • Témata: , , , , ,

Úřad městské části Brno-Bystrc zve občany na veřejné projednávání Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova. Projednání se koná ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2, mapa) 20. března 2013 od 17 hodin.

Na základě žádosti MČ Brno-Bystrc na koncepční řešení pořídil Odbor územního plánování a rozvoje Územní studii „Bystrc II – západní část“.  Navrhuje řešení dopravní obsluhy území západně od nové tramvajové trati a urbanizaci navazujícího území v oblasti tzv. Horního náměstí (4 varianty), ulice Kuršovy a okolí.

Účelem této územní studie je prověření jednotlivých záměrů v řešeném území a to ve vzájemných urbanistických a technických souvislostech včetně analýzy současného funkčního a provozně prostorového uspořádání. Po prověření jednotlivých záměrů je cílem územní studie navržení optimálního funkčního a prostorově provozního uspořádání území.

Jedná se především o prověření záměru a navržení:

 • prodloužení tramvajové trati do obytného souboru Kamechy
 • navržení nového dopravního systému řešeného území
 • prověření záměru situování obchodní jednotky při ul. Kuršové
 • prověření záměru provozně prostorového a funkčního uspořádání tzv. „Horního náměstí“
 • případného nového situování obchodní jednotky v území

Návrh bude podkladem pro objednatele a MČ Brno-Bystrc pro projednání s orgány státní správy, občanskými sdruženími a občany městské části. Studie je zveřejněna na webových stránkách www.bystrc.cz (formát RAR) nebo si ji můžete stáhnout z odkazu pod článkem (ZIP).

Řešení prostoru před OC Albert Ečerova

V rámci řešení prostoru před OC Albert na Ečerově ulici vyvolala MČ Brno-Bystrc jednání s majitelem stánku s nonstop provozem. Z těchto jednání vzešel návrh na úpravu lokality před OC Albert, který se týká především

 • odstranění stánku s nonstop provozem
 • rozšíření parkovacích ploch před OC Albert
 • zprůjezdnění parkovacích ploch
 • odstranění nevyužívaných přístřešků tržnice
 • rozšíření obchodu domácích potřeb

Úprava lokality pomůže s řešením hluku a pořádku v oblasti a částečně odlehčí dopravnímu zatížení ul. Ečerovy spojenému s parkováním návštěvníků obchodního centra.

Ke stažení

Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Chodníků bez bariér přibude. Rodiče s kočárky jsou rádi

21. 8. 2012 v 06.03 • Témata: , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Další úsek chodníků v brněnské městské části Bystrc bude brzy bezbariérový. Po loňských úpravách několika ulic pokračuje tamní radnice s pracemi na dalších místech. „Dlouhodobě sledujeme, kde se pohybuje nejvíc lidí s kočárky nebo na vozících. Lokality bezbariérově upravujeme i na základě jejich podnětů,“ sdělil bystrcký starosta Vladimír Vetchý.

Radnice nedávno vypsala zakázku například na rekonstrukci přístupových cest v Odbojářské a Valouškově ulici nebo v ulici Kamechy u křižovatky s Kuršovou a Rerychovou ulicí. „Do poloviny října upravíme také chodníky v Lýskově nebo Foltýnově ulici. Konečná cena opravy vzejde z výběrového řízení,“ doplnil starosta.

Bystrčtí obyvatelé snahu radnice o zpřístupnění cest vítají. „Máme malou dceru a po Bystrci jezdíme téměř stále s kočárkem. Proto jsme rádi za každou podobnou úpravu. Je samozřejmě jednodušší, když je na chodník udělaný pohodlný nájezd,“ sdělil například Petr Čerbák. Ten se do Bystrce přistěhoval zhruba před dvěma lety.

Autor: Jan Spěšný
brnensky.denik.cz 

Přestavba cykloservisu na Horním náměstí by mohla začít v říjnu

30. 3. 2012 v 16.21 • Témata: , , , , , , , , ,

no images were found

Zbourat stávající budovu cykloservisu prvního října a novou otevřít 1. března 2013. Takový je plán pana Vladimíra Kozárka, majitele prodejny kol a cykloservisu na Horním náměstí.

Na neformální veřejné setkání, které svolal místostarosta Petr Fedor v pondělí 26. března do místní restaurace, nepřišel mimo členů občanského sdružení Horní náměstí, pana Kozárka, zastupitele Daniela Bárty a místostarosty Přibislavského vůbec nikdo. Zdá se tedy, že mezi lidmi žádný reálný odpor proti přestavbě neexistuje.

Na místě dnešní přízemní budovy s půdorysem dvou šestiúhelníků má vzniknout dvoupodlažní stavba o ploše 55 čtverečních metrů; objem budovy vzroste zhruba na čtyřnásobek. V přízemí objektu je navržena prodejna, v druhém podlaží byt. V novém cykloservisu se má topit plynem. Majitel tvrdí, že do současné vzrostlé zeleně u budovy nehodlá nijak zasahovat. U objektu je naplánováno parkoviště pro dva vozy.

Pan Kozárek zdůraznil, že jeho časový plán vychází z ideálního průběhu, ve skutečnosti může dojít ke zpoždění. Rada městské části už se záměrem souhlasila.

-vl-

Související

Cykloprodejna na Horním náměstí: Zastupitelé se přou
Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů
Co nového na Horním náměstí?

Cykloprodejna na Horním náměstí: Zastupitelé se přou

22. 3. 2012 v 14.22 • Témata: , , , , , , , , ,

Po dlouhých letech rozepří se má na Horním náměstí začít opravdu stavět. Ačkoli nejde o monstrózní polyfunkční centra nebo hypermarkety, ani nejnovější stavební plány neponechávají obyvatele Bystrce v klidu.

Majitelé prodejny kol a cykloservisu na Horním náměstí manželé Kozárkovi jej chtějí přestavět. Na místě nynější šestiboké přízemní stavby má podle dostupných informací vzniknout dvoupodlažní objekt. V přízemí má pan Kozárek nadále provozovat prodejnu a servis kol, v prvním patře zamýšlí bydlet.

Vůči záměru zatím nevznikl ani tak otevřený odpor, jako spíše určitá obezřetnost. Aktivisté ze sdružení Horní náměstí, kteří se razantně postavili proti byvšímu plánu na výstavbu sedmipodlažního polyfunkčního centra, jsou vesměs proti jakékoli výstavbě v této lokalitě. Existuje obava, že dvoupodlažní objekt o více než dvojnásobné výšce než stávající prodejny na ploše náměstí otevírá dveře následným stavebním záměrům o stále větším objemu. Obava není zcela neopodstatněná, argumentace stylem „strpěli jste uříznutí jedné nohy, vydržíte i amputaci druhé“ bývá ve sporech mezi investory a místními obyvateli vcelku častá.

Vždy lehce (nebo zcela nedostatečně, podle toho, jak se na to díváte) paranoidní aktivisté také automaticky předpokládají, že všechny stavby jsou zprvu ohlášeny jako zcela miniaturní, psí boudě podobné kůlny z pěti prkének, z nichž se však postupnými změnami během schvalovacího procesu stanou olbřímí mrakodrapy skřížené se závodem na přepracování jaderného paliva. Ani tato představa nemusí být neopodstatněná. Existují reálné příklady, kdy se – téměř – takto postupovalo. Ostatně nejsou to jen občané, kdo se podobného vývoje bojí, taková nebezpečí zvažují i někteří radní.

Že existují lidé, kteří takto uvažují, více náznakem než otevřeně konstatoval zastupitel a člen občanského sdružení Horní náměstí Luboš Raus (Zelená pro Bystrc), když ve dvou článcích informoval o plánované přestavbě cykloservisu a zval veřejnost na neformální setkání, kde se lidem dostane podrobnějších informací. I tak se ale nemile dotknul jiného bystrckého zastupitele, jinak dosti tichého Daniela Bárty (ČSSD).

Je mi velmi líto, že pan Raus považuje pracovníky stavebního úřadu MČ Brno Bystrc, členy komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování při Radě městské části, jejímž jsem předsedou a pracovníky odborných útvarů radnice městské části za odborně nezpůsobilé posoudit a rozhodnout o podmínkách pro stavbu cykloprodejny a stanovení podmínek pro vydání stavebního povolení stavby.

Pan Raus vymýšlí a sděluje ostatním občanům lokality horního náměstí svoje obavy z navrhované stavby, sbírá a tlumočí názory občanů, kteří nejsou se stavebním záměrem seznámeni a vytváří tak u občanů pocit, že v místě původní prodejny vyroste mnohapodlažní budova bytového domu. Staví se tak do čela ochránců práv místních občanů, kteří o stavebním návrhu nové prodejny nemají potřebné informace.

Pan Raus zřejmě nekontaktoval stavební úřad městské části a neseznámil se stavebním záměrem a návrhem prodejny. Proto bych rád tímto prostřednictvím sdělil, že záměrem stávajícího majitele cykloprodejny při konečné tramvaje Ečerova je nahradit nevyhovující stávající skeletovou budovu, která je nevzhledná, tepelně neizolovaná, jednopatrovou zděnou budovou s plochou střechou. Celková výška stavby nepřesáhne 8 m. Stávající šestiboký tvar budovy bude nahrazen klasickou čtyřbokou budovou na stávajícím místě.

Občané Bystrce II by měli vědět, že majitelem stávající prodejny a investorem nové stavby je bývalý cyklistický závodník a reprezentant v té době Československé republiky, odborník na jízdní kola, jehož záměrem je pokračovat v prodeji a opravách kol. Nejedná se tedy o spekulativního developera, který chce postavit bytový dům.

Pana Rause bych chtěl proto v této věci poprosit, aby jako zastupitel městské části seznamoval občany Bystrce s věrohodnými, osobně ověřenými informacemi a nešířil neověřené spekulace. Současně si myslím, že jako občané Bystrce bychom měli podporovat rozvoj služeb a obchodu, ve kterých má naše městská část značné rezervy.

Ing. Daniel Bárta
zastupitel (ČSSD), předseda komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování při Radě MČ Brno – Bystrc

„Je mi velmi líto, že pan Raus považuje pracovníky stavebního úřadu a členy komise, jejímž jsem předsedou, za odborně nezpůsobilé,“ ohradil se Daniel Bárta.

„Pan Raus zřejmě nekontaktoval stavební úřad městské části a neseznámil se stavebním záměrem a návrhem prodejny,“ domnívá se pan Bárta, „Záměrem majitele cykloprodejny je nahradit nevyhovující skeletovou budovu, která je nevzhledná a tepelně neizolovaná, jednopatrovou zděnou budovou s plochou střechou. Výška stavby nepřesáhne osm metrů.“

„Pana Rause bych chtěl poprosit, aby jako zastupitel městské části seznamoval občany Bystrce s věrohodnými, osobně ověřenými informacemi a nešířil neověřené spekulace,“ žádá zastupitel Bárta.

„Žádné neověřené informace nešířím,“ odmítá výtky Luboš Raus, „Předmětem mých článků je zpráva pro veřejnost o existenci záměru a pozvání na neformální setkání občanů, kde se lidé dozvědí více. Kdybych se chtěl s panem Bártou přít, musel bych především konstatovat, že zatímco já poskytnul lidem informace takové, jaké jsem měl a mám, on veřejnosti do té doby neřekl zhola nic. Nerad bych ale, abychom od samotného záměru přesunuli téma k osobním sporům a podrážděnostem.“

„Znovu připomínám všem, které přestavba cykloservisu na Horním náměstí u Kuršovy 1 zajímá, aby přišli na setkání v restauraci ZI’ TERESA, Rerychova 20, v pondělí 26. března v 19 hodin. Na neformální schůzce, iniciované místostarostou Petrem Fedorem (TOP 09 – poznámka Bystrčník) se dozvědí více,“ uzavřel Luboš Raus.

-vl-

Související

Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů
Co nového na Horním náměstí?

Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů

19. 3. 2012 v 08.45 • Témata: , , , , , , , ,

Zhruba před deseti dny jsem na Bystrčníku v článku „Co nového na Horním náměstí“ psal o zamýšlené přestavbě prodejny kol „Cyklosport + servis“ pana Kozárka. Pro připomenutí, jedná se o pozemky 6991/4 a 7366/50 a části pozemků 6991/1, 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/44, 7366/49 a 7366/51 v dolním rohu Horního náměstí na křižovatce ulic Kuršova a Kamechy, poblíž domu Kuršova 1. Mělo by se zřejmě jednat o dvoupatrovou budovu s prodejnou a servisem v přízemí a s bytem majitele v prvém patře.

no images were found

Je pochopitelné, že zamýšlená stavba vzbuzuje určité obavy, mnozí mají strach, že se bude jednat o určitý precedens, protože jakási analogie s bistrem „U Hrocha“ na Rerychově ulici se jistě nabízí.

Ze všech těchto důvodů a z mnoha dalších, a také proto, abyste mohli povědět svůj názor, bude dobré zúčastnit se neformálního setkání, na kterém bude zamýšlený projekt představen. Z pověření pana místostarosty pana Mgr. Petra Fedora dovoluji si tedy nyní pozvat vás, čtenáře Bystrčníku a bystrcké občany, k setkání v restauraci ZI‘ TERESA, Rerychova 20 (tedy pozor, tentokrát nikoli na Horním náměstí), a to na pondělí 26. března v 19 hodin.

Luboš Raus

Související

Co nového na Horním náměstí?

Co nového na Horním náměstí?

6. 3. 2012 v 16.23 • Témata: , , , , , ,

Na stránkách bystrcké radnice dočteme se v zápise ze schůze bystrcké rady, která se konala 25. ledna 2012, v bodě 3.0.1. o tom, že žádost o prodej nebo pronájem částí pozemků p. č. 6991/1, 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/44, 7366/49 a 7366/51 k. ú. Bystrc – ul. Kuršova byla odročena.

no images were found

Nahlédnutím do katastru nemovitostí lze zjistit, že majitelem pozemku 6991/4 a 7366/50 jsou pan a paní Kozárkovi, což je v podstatě dobrá zpráva, protože pan Kozárek je, jak lze také snadno zjistit z internetu, nejen majitelem obchodu Cyklosport + servis v provizorním stánku na adrese Kuršova 1, tedy na pozemcích, o kterých je řeč a také podobného obchodu na ulici Horové, ale i občan bystrcký z ulice Ondrouškova.

Dobrá zpráva je to proto, že obchody v Bystrci zůstávají v rukách místních občanů a občané bystrčtí tedy nevyklízejí své pozice přenechávajíce své obchody nadnárodním řetězcům. Odročení rozhodnutí bystrckou radou je ovšem také dobrá zpráva svědčící o tom, že záležitost je pod dobrým dohledem bystrcké radnice a můžeme těšit na novou budovu obchodu nejen s větším prostorem a širší nabídkou, ale i z vnějšího pohledu pěknou a hodící se do dané lokality.

Luboš Raus
zastupitel, Zelená pro Bystrc

Záměrem pana a paní Kozárkových je podle dostupných informací přestavba stávajícího cykloservisu na dvoupodlažní budovu. V přízemí by měla být prodejna a servis jako doposud a v prvním patře byt majitele o výměře cca 50 m2. Existuje obava, že objemové parametry objektu by se poté, co město pozemky prodá, mohly zvětšit. Přinejmenším někteří radní jsou tak vůči projektu poněkud opatrní.

Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou

4. 1. 2012 v 10.12 • Témata: , , , , ,

Ing. Luboš Raus, člen občanského sdružení Horní náměstí a zastupitel Bystrce za Zelenou pro Bystrc, se ve svém textu vrací k problému obchodu u Kuršovy ulice. Supermarket o zhruba 1 200 m2 zamýšlí postavit firma Fuertes Development. Proti záměru vznikly v místě dvě petiční akce, při nichž se podepsalo pod protest proti plánu několik set lidí.

Zastupitelstvo na konci minulého roku pozastavilo platnost souhlasu se změnami územního plánu v lokalitě. Nyní se čeká na územní studii, která by měla komplexně řešit poměry v okolí Horního náměstí,a následnou diskuzi.

Luboš Raus ve svém článku reaguje na diskuzní příspěvky občanů pod svými dřívějšími články na Bystrčníku.

*

Takový zájem o věci veřejné mě skutečně těší. Volné sváteční dny jsem využil k uspořádání a zpracování té spousty názorů a nápadů a výsledek svého snažení dovoluji si tímto předložit, přičemž netvrdím, že mé zpracování je objektivní a netendenční.

Nedostatečnost občanské vybavenosti je velmi častým tématem diskusních příspěvků a je třeba brát ji vážně. V prvé řadě mají diskutující na mysli samoobsluhu (supermarket) s potravinami, ale také poštu, knihkupectví či pobočku radnice. Nový obchod nemůže „zřídit radnice“, nový obchod vzniká tam, kde je to možné (resp. rada či zastupitelstvo to dovolí s respektováním platných zákonů a regulí) a současně se najde ten správný obchodník (příp. developer, ktrerý obchodníkovi obchod postaví). Argumentů pro další (potravinový) obchod je celá řada: možnost volby, odlišný sortiment, důvod, aby se stávající obchodník snažil. Další důvody jako snížení cen a snížení čekacích dob ve frontě jsou také diskutovány, někteří těmto důsledkům věří, jiní však ne.

Někteří radí uvážlivě počkat (dva roky?), jakou změnu přinese vybudování obchodního centra – Kauflandu na Kamechách, jiní poukazují na alternativu, která již na Horním náměstí existuje, totiž prodejnu ENAPO. Ta je pro některé drahá a málo kvalitní, pro jiné dostatečná a výborná. Zelenina na konečné je však spíše předmětem kritiky.

Odpovíme-li „ano“ na otázku potřeby zvýšení občanské vybavenosti, následuje logicky otázka „kde“ (otázka „co“ zdá se býti zodpovězena, v tuto chvíli jde téměř všem o prodejnu potravin). Především slyším a vnímám kritiku svého výroku, že „není tak úplně v pořádku přát si výstavbu obchodů (či čehokoli jiného potřebného) v oblasti, ve které nebydlím.“ Z obou kritických příspěvků je zřejmá nejasná definice oblasti. Patří tam lidé od Alberta, z druhé strany silnice nebo ne? Ano, to je slabina mého tvrzení. Že se diskuse netýká lidí kdesi od Aše, ale ani těch ze spodního Bystrce je zřejmé, ale jasno to do situace nevnáší.

Vidím tedy, že se lidé z okolí Alberta cítí právem ukřivděni (tím samozřejmě neříkám, že i někteří lidé z Kuršovy atd. si druhý obchod také nepřejí). Někdo jim kdysi, v době, kdy se nemohli bránit, postavil Albert pod nosem a oni teď nesou důsledky (nepořádek, přetékající koše, doprava…). Nadto je Albert využíván množstvím lidí z druhé strany silnice. Mají tedy právo žádat druhý obchod „za silnicí“, kamž by dokonce i oni mohli chodit alternativně nakupovat. Je to spravedlivé. Všímám si ovšem, že obchodem za silnicí nemyslí se nutně pod Kuršovou. Důležité je, že obchod bude na druhé straně silnice než je Albert (eliminace přecházení rušné ulice s ohledem na děti a lidi z penzionu). Nicméně obchody mají být „kousek od sebe“. A dále „OSHN neustále redukuje tvrzení o poddimenzované občanské vybavenosti na obchod na Kuršové“.

Dobře tedy, druhý obchod „za silnicí“, nedaleko Alberta, ať již pod Kuršovou nebo někde jinde. To by mohla být odpověď na otázku „kde“.

Bylo by také škoda opomenout hlasy, které upozorňují na to, že Územní plán vyčleňuje některé plochy pro obchod a služby a že by tedy tyto plochy měly být především využity. A teď nemám na mysli pouze onu kontroverzní 1/3 Horního náměstí. Další pak upozorňují na „vyváženost“: když už tedy změníme někde plochu ze zeleně nebo z čistého bydlení na obchod a služby, učiňme naopak na jiné ploše.

Budeme-li tedy hledat kompromisní řešení přijatelné pro všechny, zkusme se podívat na věc z většího nadhledu. Pro mnohé není důležitý „obchod pod Kuršovou“, ale „obchod za silnicí“. Možná je to ta nejdůležitější myšlenka z celé diskuse.

A nepřeslechněme také hlasy upozorňující na nebezpečí dnešní doby a spojitost potenciálního investora pro obchod pod Kuršovou s jistým autorizovaným inspektorem a kauzou ivanovického Bauhausu. Aby nebylo nakonec všechno úplně jinak ke zděšení všech.

Co ale s tím zastupitelem, který má zastupovat všechny občany? Ono se to lehce řekne, ale když ona diskuse poskytuje tolik protichůdných názorů. Zkusme se na to podívat takto:  je mi přisuzován zájem (pouze) o oblast, ve které je, počítám-li dobře, okolo 2000 bytů. To by mohlo být okolo 4000 lidí, tedy cca 16% obyvatel Bystrce. Jsem-li jedním z 27 zastupitelů, mohla by mi připadnout do péče necelá 4% obyvatel Bystrce. Hájím-li zájmy 16% obyvatel, není to snad až tak trestuhodné. A mnozí mi dosvědčí, kolik času jsem věnoval „Kamešákům“ a že ani problémy Chaloupek na druhé straně Bystrce mi nejsou cizí… Fuj. Už se zase hájím a chlubím. Budiž mi odpuštěno.

Z dalších názorů: Pobočka pošty by se velmi hodila, to říkají mnozí. Věřme, že se to podaří. Na Kamechy bychom to neměli tak daleko. Knihkupectví – to záleží na tom, najde-li se v dnešní době tak odvážný knihkupec. A tak je to i se vším ostatním.

K čemu nakonec to všechno? Mám zkušenost, že je často užitečné oddělit cíl od prostředků k dosažení tohoto cíle. Možná skutečně, jak se mi zdá vyplývat z diskuse, není cílem obchod „pod Kuršovou“, nýbrž obchod „za silnicí“. A to by nás v diskusích mohlo posunout o krok dál k hledání prostředků k dosažení vytčeného cíle, prostředků přijatelných pro všechny (nebo alespoň pro podstatnou většinu).

A protože se mi zdálo škoda, aby taková spousta dobrých nápadů a názorů zapadla, uvádím níže jejich soupis a pokus o utřídění.

Luboš Raus

 

PS: Pane Štětináč, já bych se s Vámi rád setkal! I já jsem stál u začátků Občanského fóra! Nevzpomenete si na koncert pro OF 6. ledna 1990 kdesi v sále Průkopníku na Foltýnové? A i já jsem podobně jako vy do žádné strany nevstoupil. Co říkáte, nezajdeme spolu na jedno?

Potřeba zvýšení občanské vybavenosti

Další obchod je potřeba

 • Druhý obchod v tak velké aglomeraci je potřeba kvůli možnosti volby. (T. Přibislavský)
 • Otevření dalšího obchodu je kromě jiného i možnost jít nakupovat tam. (Josef Hrázný)
 • Neprosazuji výstavbu čehokoliv na Kuršově, jen říkám, že občanská vybavenost v okolí konečné je poddimenzovaná. (Štětináč)
 • Argumentem pro druhý obchod je i částečně odlišný sortiment. (Honza)
 • V případě konkurence v okolí a znatelného snížení tržeb se budou přece jen muset o něco více v Albertu snažit… (Honza)

Další obchod nepomůže

 • Dělat si naděje, že se postavením další sámošky v těsném sousedství něco zlepší je IMHO silně iluzorní. (Joe)

Rozhodující je doba čekání ve frontě

 • Rozhodující je doba čekání u pokladny (nikoli např. délka fronty). Je třeba zvednout zákaznické hlavy a přát si nulové fronty u pokladen. (Josef Hrázný)
 • O počtu otevřených pokladen rozhoduje provozovatel, nový obchod zkrácení doby ve frontě nepřinese. (Joe)
 • Dlouhé fronty u pokladen jsou dány m.j. nenažraností majitelů řetězců a to my těžko ovlivníme. (Štětináč)

Počkejme, co na Kamechách

 • Na Kamechách by mělo stát nákupní centrum do dvou let. Výstavba Kauflandu na Kamechách vnese do situace v oblasti Horního náměstí více jasno. (M. Klimeš).
 • Více jasno bude, až bude postaveno obchodní centrum na Kamechách. (jc)

Enapo na Horním náměstí

 • Je třeba vzít do úvahy i ENAPO na Horním náměstí (admin)
 • V Albertu to není tak hrozné, nejlepší je to ale v ENAPU. Není to trochu nedomyšlené stavět tři obchody na jednom fleku? (Blanka)

Zelenina na konečné

 • Zelenina u smyčky je fajn, ale přes zimu, kupovat namrzlou zeleninu nebude moc ono. (JB)
 • Zelenina na konečné je otřes, nejen asi v zimě namrzlá, na podzim nedozrálá. (jc)

 Pro a proti obchodu pod Kuršovou: Obchod „na druhé straně“ je potřeba

 • Nesouhlas s tezí, že „není tak úplně v pořádku přát si výstavbu obchodů (či čehokoli jiného potřebného) v oblasti, ve které nebydlím.“ Lidé z okolí Alberta mají plné právo přát si obchod pod Kuršovou.  (Anna V.)
 • Nesouhlas s tezí, že „není tak úplně v pořádku přát si výstavbu obchodů (či čehokoli jiného potřebného) v oblasti, ve které nebydlím.“  Jak definovat oblast, ve které bydlím či nebydlím? (Josef Hrázný)
 • Obchod na straně Průkopníku by byl vhodný i pro občany z penzionu pro důchodce. (Štětináč)
 • Obchod pod Kuršovou nebude jen pro lidi z nejbližšího okolí. Mají na něj právo a budou ho využívat i lidé ze vzdálenějšího okolí. (MK)
 • Lidé z okolí Alberta jsou nešťastní z negativních důsledků tam soustředěných služeb, k tomu přispívají i ti, kteří tam nebydlí, ale chodí tam nakupovat.
  •   nepořádek na Ečeové, přetékající koše,
  •   doprava okolo Alberta, auta křižující na několika místech chodník, chybějící omezení rychlosti na 30 km/h    (Štětináč)
 • Bydlím na Horním náměstí, z oken na něj koukám. Další obchod by byl vhodný. Albert je drahý a ENAPO ještě dražší.  (Honza z Brna)
 • Nemálo lidí by nový obchod uvítalo. Oba obchody prostě mají být kousek od sebe. Důležité je, že nový obchod bude na druhé straně rušné silnice (případně budoucí tramvajové trasy) než je Albert. (Honza)

Důvody proti

 • Obchod pod Kuršovou nechtějí lidé v nejbližších domech. (David M.)

Je třeba hledat celkové řešení oblasti

 • Obchod pod Kuršovou je třeba řešit v souvislosti celé oblasti. Bude-li stát obchod pod Kuršovou, nebude už stát další na Horním náměstí. Jinými slovy: změna Územního plánu pod Kuršovou bude vyvážena změnou 1/3 plochy Horního náměstí (nyní pro obchod a služby) na parkovou zeleň. (admin)
 • OSHN neustále redukuje tvrzení o poddimenzované občanské vybavenosti na obchod na Kuršové. (Štětináč)
 • Na Horním náměstí je již Územním plánem vymezena plocha pro obchody (1/3). Proč tedy měnit územní plán pod Kuršovou? (Sam)

Opatrnost při jednání s developerem

 • S ohledem na poměry u nás (autorzovaní inspektoři) je nutno přesně definovat, co je dovoleno postavit (územní studie určující zastavěnou plochu a výšku budov v oblasti). (T. Přibislavský)
 • Vzhledem ke zkušenostem např. z Ivanovického Bauhausu (též Fuertes Development) je třeba nejvyšší opatrnosti a obezřetnosti. Po případné změně územního plánu z ploch čistého bydlení na plochy pro obchod a služby a stávajícím stavebním zákoně by mohl kdokoliv jiný postavit prakticky cokoliv a náš stavební úřad by nezmohl prakticky nic. (M. Klimeš)

Další občanská vybavenost kromě obchodu

 • Zřízení pošty v Horním Bystrci je možné (ing. Procházka, provozní ředitel České pošty regionu Jižní Morava). Nadějně to vypadá v plánovaném obchodním centru na Kamechách. (T. Přibislavský)
 • Zřízení pobočky pošty je v Horním Bystrci (na Horním náměstí) velmi potřebné (Josef Hrázný)
 • Zřízení pobočky radnice nebo úřední deska v Horním Bystrci není v tuto chvíli reaálná. (T. Přibislavský)
 • V oblasti konečné by se hodil další větší obchod a další služby – např. pošta, třeba i zmiňované knihkupectví. (Štětináč)

 Ad zastupitel

 • Zastupitel MČ by měl poslouchat, hájit a prosazovat zájmy všech občanů. Nicméně je tu střet zájmů těch, kdo obchod pod Kuršovou nechtějí (OSHN) a těch kterým další možnost k nakupování chybí. (Štětináč)
 • Zastupitel má naslouchat svým voličům a zastupovat je tak, jak si oni přejí. (Josef Hrázný)
 • Články zastupitele LR jsou tendenční (MK)
 • Studie zastupitele LR je tendenční. (Josef Hrázný)
 • Zastupitel LR se zajímá (pouze) o občany z oblasti Kuršova, Lýskova, Rerychova, Foltýnova… (Josef Hrázný)

Ostatní

 • Brněnka, to je to pravé ořechové. (JB) (jc)
 • Chlap by vůbec neměl vědět odkud se ty potraviny ve spíži berou. (admin)
 • Vždyť mě taky nezajímá kde se berou ty prachy za které nakupuju. (Blanka)

*

Související

Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi

25. 11. 2011 v 11.10 • Témata: , , , , , ,

Místostarosta Petr Fedor (TOP 09) odpovídá na text zastupitele a člena občanského sdružení Horní náměstí Luboše Rause (Zelená pro Bystrc). V článku Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou? argumentoval, že plánovaný obchod u Kuršovy ulice nepřinese obyvatelům širšího okolí lokality žádný postatný prospěch, a lidé z bezprostřední blízkosti jej odmítají. 

*

Vážený pane kolego,

rád bych se s dovolením zapojil do diskuse i v rámci tak výsostně Vašeho média, jakým je Bystrčník. Přiznám se bez mučení, že jsem si ze všeho nejdříve vytiskl Vaše poslední články ke cause navrhované stavby obchodu pod ulicí Kuršova a měl jsem upřímnou snahu pokusit se o argumentaci na poli, které jste tu nastavil, tedy debatovat o dostupnosti, kapacitě stávající prodejny Albert na Ečerově, délkách fronty u pokladen atp.

Tato snaha mi ovšem vydržela jen chvíli, a to než jsem si uvědomil, že právě zde se, vážený pane kolego, lišíme už při základním pohledu na problém sám.

Nejprve mi dovolte, abych se poněkud vrátil v čase. Celá sídelní lokalita  vymezená přibližně okruhem ulic Foltýnova, Rerychova a Kuršova byla již od počátku navržena a stavěna s tím, že zázemí veškerých služeb, včetně tehdy tak typizované samoobsluhy, bude vybudováno v jednom bloku na části centrálního prostoru, dnes nepřesně zvaného „Horní náměstí“. Mimochodem toto umístění by svou centrální polohou téměř dokonale vyhovovalo požadavku na opravdu spravedlivou a srovnatelnou dostupnost z téměř všech stran, kterou ve svém článku tak precizně a za pomoci barevně rozčleněné mapy rozpracováváte. Problémy by ovšem tato poloha naopak zcela jistě přinesla se zásobováním, parkováním zákazníků a celým „zavlečením“ dopravy do centra obytné části.

Ve chvíli, kdy se k této, přiznejme si již na počátku liché myšlence, přidal za minulého volebního období podle mne velmi nepovedený návrh řešení podobného nákupního centra, byl osud jakékoli prodejny na „Horním náměstí“ zpečetěn. Zcela oprávněný odpor občanů proti takovému řešení vedl k tomu, že současné vedení radnice se na jednom ze svých prvních jednání se zástupci Občanského sdružení Horní náměstí a nyní již taky kolegy zastupiteli dohodlo na tom, že centrální travnatá plocha v dané lokalitě z větší části změní v park a zbylá část bude ponechána jako stavební reserva pro drobnou komerční zástavbu typu kavárny, restaurace, cukrárny, relaxace atp.

Tolik k historii celé causy. Plocha „Horního náměstí“ byla zachráněna, ovšem původní problém zůstal nevyřešen – jak pro danou sídelní lokalitu zajistit onen obchod s potravinami a základními domácími potřebami, který zde dle podle původního projektu vzniknout měl a podle mnohých, včetně mne, chybí? Jak jej postavit tak, aby byl slušně dostupný a ležel poblíž hlavního komunikačního uzlu zastávky tramvaje, ale zároveň aby co nejméně zasáhl stávající zeleň, neomezil již dnes nedostatečný počet parkovacích míst, nezavlékal do sídelní oblasti  příliš mnoho dopravy a k tomu všemu vypadal alespoň trochu přijatelně. Výsledkem je veřejně presentovaný a na předminulé zastupitelstvo předložený návrh do terénní vlny částečně zapuštěné prodejny o ploše cca 1300 m2 na místě jednoho ze stávajících parkovišť pod ulicí Kuršovou, s příjezdem z ulice Kamechy, se střechou upravenou tak, aby se na ni mohlo vrátit parkoviště residentů, příjezdem zásobování (1 kamion denně), který je vůči okolním domům odstíněn budovou samoobsluhy a prostorem k dosadbě dostatečného množství krycí zeleně vůči okolní zástavbě.

Nemohu samozřejmě tvrdit, že tento projekt nepřinese žádné problémy, samozřejmě, že především během stavby bude pohodlí obyvatel okolních domů velmi omezeno. Následný provoz je ovšem koncipován tak, aby jeho negativní dopad na běžný život v okolí byl co nejmenší. Navíc je dnes více nežli zřejmé, že poté, co byla, především aktivitou OS Horní náměstí, zavržena možnost stavby obchodu na „Horním náměstí“, je lokalita pod Kuršovou jedinou další alternativou. A zde si dovolím vrátit se k výše slibovanému zdůvodnění mého názoru, že naše pohledy na věc se v otázce obchodu pod ulicí Kuršova nemohou potkat.

Můj názor je totiž takový, že pro sídelní lokalitu s více než dvěma tisíci obyvatel je slušně zásobená samoobsluha, ke které lze pohodlně dojít pěšky bez toho, aby bylo nutné po cestě překonávat  rušnou silnici, či podchod, základní službou, kterou by mělo vedení obce zajistit. Argument, že občanům z oblasti „Horního náměstí“ dostatečně poslouží  o necelých 200 metrů dále položený Albert z pohledu „Horního náměstí“ docela chápu, jen Vás musím upozornit, že mimo fakt, že i tato vzdálenost dokáže být pro mnohé naše spoluobčany pěkně dlouhá, je povinností radnice posuzovat problém i z hlediska širších bystrckých vztahů. Zkusil jste se někdy zeptat kohokoli na Ečerově, jak vnímá to, že lidé z „Horního náměstí“ odmítají obchod na své straně Vejrostovy, protože jim „stačí“ Albert na Ečerově, který ovšem nebyl primárně projektován pro potřeby oblasti Ečerova i „Horního náměstí“ a především ve špičkách pak pochopitelně nestíhá a je pak zvláště se souvisejícím automobilovým provozem nutně velmi nepříjemným zásahem do jejich komfortu bydlení? V tomto světle musím s odpuštěním říci, že některé Vaše argumenty vnímám jako poněkud pokrytecké, protože nepovažuji za zcela správné, vykupovat si vlastní klid tím, že budu dlouhodobě zhoršovat situaci u sousedů.

Zde prosím, vážený pane kolego, hledejte i odpověď na Vámi položenou klasickou otázkou cui bono?, tedy komu ku prospěchu. Mějte mne bez skrupulí za naivu, ale pevně věřím, že nový obchod na Kuršové může být do důsledku ku prospěchu nejen občanům žijícím na „Horním náměstí“, ale i dalším obyvatelům Bystrce.

Petr Fedor
Místostarosta MČ Brno Bystrc

*

Související

Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Diskutujme
Štětináč: Shrnutí dopisu zastupitelům
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Tomáš Jára (ODS): Bystrčník lže, ignoruji ho
Obchod na Kuršově – jak to vidím já
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška

Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?

21. 11. 2011 v 11.20 • Témata: , , , , ,

Aby definitivně nalezlo odpověď na otázku přetíženosti obchodu Albert na Ečerové ulici, provedlo Občanské sdružení Horní náměstí ve dvou zářijových týdnech místní šetření, jehož výsledky zde předkládáme. Přetíženost obchodu, totiž doba čekání ve frontě u pokladny, je vždy záležitostí subjektivní. Správně položená otázka ovšem zní: Bude se u pokladny v Albertu čekat kratší dobu, jestliže bude v blízkém okolí tohoto obchodu otevřen obchod další, jemu podobný?

Získaná data hovoří jasně – nebude. Důvod je jednoduchý, jak na to již na jednání zastupitelstva 7. 9. 2011 upozornil občan Hruška a jak potvrzuje průzkum provedený občanským sdružením. Počet otevřených pokladen v Albertu závisí na počtu lidí čekajících ve frontách, čili jinak řečeno, Albert osazuje pokladny tak, aby počet čekajících činil zhruba 4 osoby. A jak plyne z uvedeného grafického zpracování, nikdy během doby šetření nebylo pozorováno otevření více než pěti pokladen z celkových sedmi. Pro upřesnění dodejme, že průměrná délka fronty činila ve všední den 3,4 osoby, v sobotu, v neděli a ve svátek 5,0 osoby.

Závěr z provedeného šetření, tedy odpověď na položenou otázku tudíž zní: Otevření dalšího obchodu v blízkosti Alberta na Ečerové nebude mít za následek zkrácení čekací doby u pokladen v Albertu, není totiž žádného důvodu se domnívat, že Albert svou politiku a své chování změní. Zbývá jen dodat, že ani v případě nově postaveného obchodu by délky front v něm nebyly kratší, protože, jak ukazují pozorování, ani u jiného obchodního řetězce nelze očekávat odlišné chování.

Luboš Raus

Stejně jako předchozí článek Luboše Rause k obchodu u Kuršovy ulice, i tento text obdržel Bystrčník ke zveřejnění už na přelomu září a října; zpoždění v publikaci způsobil lajdácký administrátor.

Ke stažení

Text článku s grafy a tabulkami (PDF)
Vstupní data průzkumu (PDF)

Související

Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Nová spojovací silnice na Vejrostovu?
Obchod u Kuršovy pozastaven
Petr Laštůvka: Super nebo Hyper?
O Kuršově a Horním náměstí v pondělí
Plameňák se naplnil, otázek však mnoho nepadlo
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?

Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?

21. 11. 2011 v 11.08 • Témata: , , ,

Lidé z oblasti okolo plánované výstavby nového obchodního centra si v počtu cca 300 osob výstavbu tohoto obchodního centra nepřejí, jak dali opakovaně najevo již ve dvou peticích. Mají za to, že tento obchod nepotřebují. Počet 300 osob odpovídá zhruba celým sedmi tzv. „bodovým“ domům. Oblast Foltýnovy a Rerychovy by to měla blíže do Alberta, nebo by tato vzdálenost byla v toleranci zhruba 90 vteřin stejná. Zůstává tedy oblast tzv. „rohlíků“ na Kuršové a na Lýskové a další čtyři bodové domy na Kuršové.

I pro tuto oblast by však, co se týče docházkové vzdálenosti, nebylo nové obchodní centrum větším přínosem, než zkrácením docházkové vzdálenosti o zhruba 150 m. Z této oblasti se však žádné hlasy ve větším (a možná ani v menším) množství neozývají. Nemusí to být stav konečný, tyto hlasy se mohou ozvat, třeba na veřejném projednání studie pro tuto oblast. Pro tuto chvíli však slyšet nejsou.

Logicky je tedy nutné se ptát, pro koho by bylo nové obchodní centrum pod Kuršovou ulicí stavěno. Jak již dříve bylo místním šetřením prokázáno, přetíženost obchodů, je-li jaká, novým obchodním centrem snížena nebude (viz studie sledující obsazenost pokladen v Albertu).

Dalším argumentem, který by mohl zaznít, je snížení cen vlivem konkurence. Nicméně dotazem na infolinku obchodního řetězce Albert (800402402) bylo zjištěno, že ve všech supermarketech řetězce Albert jsou ceny zboží stejné (nehledě na slevy zboží s docházející lhůtou trvanlivosti). Podobně se budou chovat i další obchodní řetězce, což je samozřejmě velmi snadno ověřitelné. Tedy ani argument snížení cen vlivem konkurence nebyl po podrobnějším prozkoumání shledán opodstatněným.

Je tedy nutno znovu se se vší odpovědností ptát, zda je nový supermarket pod Kuršovou ulicí skutečně potřeba a pro koho by byl vybudován. To je ostatně prastará právnická otázka vedoucí k nejpravděpodobnějším příčinám a důvodům, totiž cui bono, komu k prospěchu.

Luboš Raus

Článek obdržel Bystrčník ke zveřejnění už 7. října; zdržení způsobil bordelářský, nezodpovědný administrátor, co by každého jen poučoval, ale aby dělal svou práci pořádně, to ne.

*

Související

Luboš Raus: Diskutujme
Nová spojovací silnice na Vejrostovu?
Obchod u Kuršovy pozastaven
Petr Laštůvka: Super nebo Hyper?
O Kuršově a Horním náměstí v pondělí
Plameňák se naplnil, otázek však mnoho nepadlo
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?