Příspěvky se štítkem ‚KSČM’

Jednání u konce. Bystrc povede pětikoalice

16. 10. 2014 v 20.21 • Témata: , , , , , , , , , ,

Nové volební období začne na bystrcké radnici pod vedením koalice pěti stran. Dohodli se na tom lídři ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS.

Koaliční smlouva nebyla zveřejněna, ale i tak je známo obsazení některých funkcí. Novým starostou Bystrce bude právník Tomáš Kratochvíl (ČSSD), prvním místostarostou vůdce bystrcké organizace ANO 2011 Jaroslav Petr. V devítičlenné radě obsadí ČSSD tři místa, ANO se muselo spokojit se dvěma. Druhým místostarostou bude Miroslav Klimeš z KDU-ČSL, Tomáši Přibislavskému z TOP 09 koaliční smlouva zajistí post neuvolněného místostarosty.

„Rádi bychom s koaličními partnery navázali na předchozí volební období, ve kterém se podařilo uskutečnit řadu pozitivních změn,“ uvedl pro Brněnský deník Rovnost Tomáš Kratochvíl.

V opozici zůstanou Bystrčáci, Zelená pro Bystrc a KSČM.

„Opozice je pro nás jednoznačně zklamáním. Můžeme však voličům slíbit, že budeme opozicí korektní, ovšem aktivní, sebevědomou a ostrou,“ komentovala koaliční dohodu Hana Jindrová, vůdkyně Bystrčáků.

Volba nového starosty a místostarostů proběhne na prvním povolebním jednání zastupitelstva počátkem listopadu.

Zdroj: brnensky.denik.cz

Ke stažení

Tisková zpráva Tomáše Kratochvíla o koaliční dohodě (PNG)

Luboš Raus: Jaké jsou pravomoci zastupitelstev městských částí?

4. 10. 2014 v 07.26 • Témata: , , , , , , , , ,

Podle mých bystrckých zkušeností jsou pravomoci městských částí malé a týkají spíše věcí nepodstatných. A protože jako aktuální problém nejen Bystrce, ale celého města Brna vidím problematiku nakládání s pozemky, povolování staveb v rozporu s územním plánem, aktualizaci územního plánu, často z hlediska zákonnosti na hraně, dovolil jsem si kandidátům na post primátora města Brna a volebním lídrům jednotlivých stran a uskupení položit následující otázku:

Vážená paní, vážený pane, jako kandidátovi na místo primátora města Brna resp. volebnímu lídrovi bych Vám rád položil otázku, týkající se problematiky pozemků a developerů v městských částech. V současné době o pozemcích na území městských částí a o stavbách na nich rozhoduje velké, celoměstské zastupitelstvo, a to i v případě, že tyto pozemky a stavby nepřekračují svým významem hranice městské části. Městská část má pouze právo vyjádřit se. Zkušenosti jsou ovšem takové, že na názor městské části není v naprosté většině brán zřetel. Pro řadu městských částí je to aktuální palčivý problém, Bystrc nevyjímaje. Ptám se tedy: Když budete ve volbách úspěšní, budete prosazovat Vy a Vaše strana, případně volební uskupení, změnu Statutu města Brna v tom smyslu, že zastupitelstva městských částí budou moci o pozemcích na svém území a o stavbách na nich, nepřesahují-li svým významem hranici městské části, rozhodovat sami? Vzhledem k významu této otázky považujte ji, prosím, za veřejnou, stejně jako Vaši odpověď, za kterou Vám předem děkuji.

Kladnou odpověď, přesunutí pravomocí na zastupitelstva městských částí deklarovalo těchto 6 stran: KDU-ČSL;  Moravané pro Brno;  Žít Brno;  Občanská demokratická strana;  „A co Brno?“;  Strana svobodných občanů, přičemž ODS poukazovala na nutnost přesněji definovat, co znamená „význam nepřesahující hranice městské části“.

Zápornou odpověď jsem obdržel od těchto tří stran.

od KSČM, Heleny Sýkorové:

Rozhodování o nevratných majetkových dispozicích s nemovitostmi bych doporučovala zatím ponechat na úrovni ZMB.

Pavel Březa, kandidát KSČM k tomu dodává:

Statut v současném znění definuje celkem nesporně hranici pro rozdělení rozhodování města a městských částí při nakládání s nemovitostmi v majetku města. Vytvořit jinou hranici za účelem přenesení pravomoci na městské části i na prodeje je možné, ale nikoliv na pojmu „nepřesahuje svým významem hranici městské části“, který není jednoznačný. O tom, zda lze tento pojem uplatnit nemůže rozhodovat městská část, ale pouze orgán, který je ze zákona o obcích oprávněn schvalovat prodeje nemovitého majetku. Tímto orgánem je zastupitelstvo města, které je také oprávněno dávat městské části možnost nakládat s takovým majetkem rozhodnutím o svěření, s určením rozsahu svěření a udělením případných výjimek (zejména na dobu přesahující 15 let).

od ČSSD, pana primátora Romana Onderky:

ČSSD v tomto okamžiku neuvažuje o změně Statutu města ve smyslu rozšíření pravomocí městských částí ve vztahu k pozemkům na svém území, neboť praxe již v minulosti ukázala, že to může být cesta do pekla, viz. kauza Wilson v MČ Brno-střed či Marka v Medlánkách.

Obcí je Brno, nikoliv městská část, těm jsou statutem svěřeny jen některé pravomoci. Vlastníkem majetku je tedy město, nikoliv městské části. Prodeje městských pozemků jsou zásadní a složitou procedurou, kdy je zajišťováno množství stanovisek – vyjadřují se k tomu samosprávné orgány městské části, Komise majetková Rady města Brna, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna, přičemž schválení prodeje předchází vyvěšení záměru na úřední desce. Naprostá většina nepotřebného nemovitého majetku města je prodávána nabídkovým řízením, tedy soutěží. Někdy ale i prodej nepatrného pozemku města může mít fatální následky z hlediska Územního plánu města Brna, rozvoje města, uložení technických sítí apod. Jsme proto přesvědčeni, že centralizace této rozhodovací pravomoci má tak svůj opodstatněný význam.

a od TOP 09, Jaroslava Kacera:

 Nejsem pro změnu Statutu města Brna. Zasadíme se však o vytvoření tzv. metropolitního plánu po vzoru Kodaně, Curychu, Amsterdamu, Vídně a také již i Prahy. Tento metropolitní plán je jednodušší, lidštější a povede i k zamezení korupce. Metropolitní plán je tvořený tak, že se nejdříve ptá těch, kteří k tomu mají co říct, ať už se jedná o občany, samosprávu – i městské části, neziskový sektor, občanské sdružení, odborníky, podnikatelské subjekty apod. Na základě toho se připraví koncept metropolitního plánu, který se pak otevřeně projednává i se samosprávami městských částí a případně jsou ještě zapracovány připomínky a až následně je schválen. Vše bude transparentní a vyznají se v něm i obyčejní lidé. Ruku v ruce s metropolitním plánem je nutná transformace Odboru územního plánování a rozvoje. Návrat k myšlence útvaru hlavního architekta či IPR Praha. Nesmí to být podřízený úředník. Navrhujeme vytvořit instituci na bázi hlavního architekta města Brna, která by byla pojatá jako skupina odborníků z řad architektů a urbanistů, a to včetně mezinárodních.

Nelze přehlédnout, že uvedené tři záporné odpovědi obsahují i poměrně obšírné zdůvodnění, některé relevantnější, jiné méně, to již nechám na posouzení laskavému čtenáři. Od ostatních stran či uskupení se mi odpověď na položenou otázku nepodařilo získat.

Domnívám se, že položená otázka a uvedené odpovědi naznačují, že otázka Statutu města Brna a pravomocí městských částí je otázkou aktuální a bude mít jistě svůj vliv i v blížících se komunálních volbách, protože jednotlivé strany a uskupení přistupují k tématu samostatnosti mětských částí odlišně. Neméně důležité pak je, aby zastupitelstva městských částí skutečně reprezentovala názory občanů. I to je námětem k přemýšlení před blížícími se volbami do místních zastupitelstev.

Pevně doufám, že oslovení kandidáti na své odpovědi nezapomenou a své názory nezmění. A kdyby snad ano, voliči jim to jistě rádi připomenou.

Luboš Raus

Vladimír Tomsa: Nedodržují zákon

30. 6. 2014 v 04.17 • Témata: , , , ,

Kontrolní výbor v Bystrci provedl kontrolu činnosti finančního výboru v oblasti kontroly a hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Dle zákona o obcích je úkolem finančního výboru provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, o které je povinen pořídit zápis a předložit tento zápis zastupitelstvu obce.

Kontrolní výbor zjistil, že za období od 11. 12. 2006 do 4. 9. 2013 neprojednával finanční výbor zadání ani výsledek žádné kontroly a zastupitelstvu nepředložil žádný zápis o kontrole. Je tedy jasné, že zákon nebyl dodržen.

Co bystrcká “elita“? Vyslovila nespokojenost nad tím, že po ní někdo požaduje kontrolovat a pořizovat zápisy. Prostě koalice se v Bystrci staví nad zákon. Co s tím? Podle mého názoru je potřeba v dalším zastupitelstvu zvolit do výborů ty, kteří chtějí pracovat a dodržovat zákony a ne ty, kterým jde jen o funkce.

Vladimír Tomsa (KSČM), člen MZ Brno-Bystrc

Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM s laskavým svolením autora.

*

Související

Vladimír Tomsa: Zdivočelá bystrcká Rada

Jak se volilo v Bystrci

27. 5. 2014 v 08.23 • Témata: , , , , , ,

V pátek a sobotu 23. a 24. května proběhly volby do Evropského parlamentu. V Bystrci, stejně jako v celé České republice, byly poznamenány zejména nízkým zájmem voličů.

volby-ep-2014Ačkoli v Bystrci i v Brně přišlo k volbám více lidí než v celém státě, i tak účast (22,6 % Bystrc, 21,8 % Brno, 18,2 % ČR) zaostala za rokem 2009. K tehdejším eurovolbám přišlo v celé zemi 28,2 % voličů.

Výsledky v Bystrci se příliš neliší od hlasování v Brně. Zaujme snad jen o více než dvě procenta nižší zisk koalice TOP 09 a STAN. Ta získala v Bystrci jen 14,6 % hlasů, v celém Brně 16,9 %. Naopak lépe si vedla KSČM; v Brně dostala 7,4 % hlasů, bystrčtí voliči jí nadělili 9,2 %. Podobné výsledky přinesly i loňské podzimní volby do poslanecké sněmovny, i tehdy TOP 09 v Bystrci zaznamenala zisk nižší, než celobrněnský průměr, zatímco komunisté si vedli naopak lépe.

Přes pětiprocentní hranici se v Bystrci dostali nejen Svobodní (7,1 %), ale také Zelení (5,7 %) a Piráti (5,7 %). Relativně vysoká byla i podpora Moravanů, ti dosáhli na 2,2 %.

-vl-

Pavel Březa: Až se ucho utrhne – co na to Amazon

28. 4. 2014 v 11.48 • Témata: , , , , , ,

V pořadí čtvrté zasedání ZMB přijalo usnesení navazující dodatkem na Nájemní smlouvu, smlouvu o poskytnutí příspěvku a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou dne 30. 12. 2013 se společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. v zájmu vstupu společnosti Amazon na Černovickou terasu. Primátor inspirován brněnskou hokejovou Kometou sveřepě prosadil – přestože koaliční partner ODS zastával PAT – další projednání tohoto tématu a dal mu s pomocí opozice MAT.

 • Poslanec JUDr. Pavel Blažek – asi již infikován demagogií obvyklou v poslanecké sněmovně – se nás snažil přesvědčit, že celá záležitost neznamená rozpory v koalici a jejich diametrálně odlišný přístup je vlastně normální projev demokracie. Nechtěl bych členy Rady města Brna podezřívat, že neudrží myšlenku, ale jak si vysvětlit, že v zastupitelstvu podpoří pouze čtyři radní návrh, který jedenáctičlenná Rada přijala osmi hlasy.
 • Další ukázkou destrukce rozhodování rady je návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3,85 mil. Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a.s., ke kterému Rada nepřijala usnesení. Přitom se jedná o dlouhodobě sjednané parametry financování IDS v Jihomoravském kraji, které lze samozřejmě měnit, ale v řádném jednání s partnery a nikoliv hlasováním. Počínání Rady naštěstí neovlivnilo kladné rozhodnutí zastupitelstva.
 • Pokud se týká budoucnosti účasti města majetkovým podílem ve společnosti Technologický Park Brno, a.s., došlo ke shodě na tom, že rada zadá posouzení záměru dispozice ve variantách odkoupení, samostatný prodej nebo společný prodej.
 • Varováním pro případné dlužníky může být příběh jednoho dlužníka, který dlužil za období let 1997 až 1999 na nájemném za nebytové prostory a na zálohách na služby částku 142 tis. Kč a přistoupil k úhradám až po rozhodnutí soudu v roce 2006. Od té doby uhradil cca 192 tis. Kč, částka 93 tis. Kč mu byla z rozhodnutí zastupitelstva prominuta a k dnešnímu dni ještě dluží 73 tis. Kč. K jeho žádosti o prominutí zbytku dluhu nepřijalo dubnové zastupitelstvo rozhodnutí, takže ho čeká splácení ještě po dobu 12 let, protože mu příjmy dovolují splácet pouze 500,- Kč měsíčně.
 • Kolega RNDr. Mojmír Vlašín se pokusil zabránit projednávání bodu týkajícího se Černovické terasy, což se mu povedlo pouze napoprvé, ve druhém hlasování vzhledem k podpoře potřebných 28 hlasů již neuspěl.
 • Požadavek na prověření počínání „neznámého subjektu“, který prováděl zemní práce a skládku na předmětných pozemcích města na Černovické terase, byl doložen Dílčím protokolem o průběhu kontroly Českou inspekcí životního prostředí. Kontrola není s konečnou platností uzavřena.
 • Veřejnost se v rámci obecného bodu připomínek občanů tentokrát štěpilo na odpůrce a podporovatele vstupu významného zaměstnavatele na Černovickou terasu, jejíž okolní městské části jsou sužovány dopravním ruchem už dnes.
 • Zhruba dvě a půl hodiny před hlasování stačilo na diskuzi, která se točila převážně kolem souvisejících změn územního plánu. ODS (radní Mgr. L. Šťástka) varovala především před možnou trestní dohrou schválení smluvních dokumentů dříve, než budou přijaty nezbytné změny regulativů. Zamysleli se její představitelé nad tímto odpovědnostním trendem v souvislosti s předchozími svými rozhodnutími?
 • Návrh CTP Invest na doplnění Dodatku č. 1 v části závazku CTP a Bor vybudovat na svůj náklad a nebezpečí Provozní objekt a související infrastrukturu o závazek po městu nepožadovat, neuplatňovat či nevymáhat náhradu případné škody, pokud by nedošlo k potřebné změně Územního plánu města Brna, tentokrát přednesený primátorem, získal těsnou podporu (přijato: 28 pro, 8 proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali/přítomno 47 z 55). Nevím, zda někdo domyslel variantu, že bude platit schválené doplnění dodatku a nebude schválen dodatek.
 • O původním návrhu usnesení (znění doporučené RMB dne 26. 2. 2014 po doplnění schválené pasáže) nechal primátor hlasovat bezprostředně. Výsledné hlasování (přijato: 28 pro, 13 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali/přítomno 47/55) má následující strukturu:
 • ČSSD (5 členů Rady) – 16 pro (z toho 4 členové Rady), 3 – nepřítomni (z toho 1 člen Rady)
 • ODS (6 členů Rady) – 10 proti (z toho 3 členové Rady), 2 nehlasovali (členové Rady), 2 nepřítomni (z toho 1 člen Rady)
 • TOP 09 – 7 pro
 • KSČM – 3 se zdrželi, 1 nepřítomen-omluven
 • KDU-ČSL – 4 pro, 2 nepřítomni-omluveni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazení – 1 pro (v březnu za TOP 09 se zdržela), 1 nehlasoval.

Koalice PAT i MAT mají zatím hotovo. Zastupitelstvo za ně rozhodlo – ať se to někomu líbí nebo nelíbí – a ukončilo tak období, ve kterém samospráva města sklízela posměch za způsob, jak se s celou záležitostí vyrovnávala. Rozhodnutí padlo v situaci, kdy potenciální uživatel a provozovatel budoucí stavby na předmětných pozemcích již prohlásil, že s působením v městě Brně již nepočítá. ODS k tomu zmiňuje problém realizovatelnosti související změny územního plánu s pochybnostmi o rozhodnutí květnového zastupitelstva a možnými komplikacemi napadnutí u soudu. To může realizaci vstupu Amazonu znemožnit nebo dostat pro Amazon do nepřijatelných termínů.

Opakovaně zdůrazňuji zcela vážné problémy v Radě města Brna a v koalici, i když to oba koaliční partneři vehementně popírají. (Ne)rozhodování Rady provázené mediálně deklarovanými zásadně odlišnými přístupy vyvolává otázku: „Co je spolu drží, když si tak okopávají kotníky?“. V tomto kontextu je problém Černovické terasy pouze jedním z mnoha. Vážnější je však to, že řešení zájmů města ustupuje zájmům a taktice koaličních stran. Samospráva nemá být kolbištěm zájmových skupin (politických subjektů), ale má vytvářet platformu pro hledání východisek a shody na řešení rozvoje města a potřeb občanů. Z tohoto hlediska je model vytváření koalic významnou brzdou a my prosazujeme jeho nahrazení principem vyváženého podílu na rozhodování a odpovědnosti podle výsledku voleb s vytvořením prostoru pro aktivitu občanů. Do komunálních voleb je ještě dlouho, ale příběh Amazonu je užitečné si pamatovat.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

Související

Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách
Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Mladí komunisté budou kempovat u přehrady

4. 4. 2014 v 07.00 • Témata: , , , , , ,

Mladí sympatizanti a členové KSČM se sjedou na Brněnskou přehradu. Počátkem července se na Zouvalce uskuteční už III. ročník Kempu mládeže. Zájemci mohou přijet i s rodinami, pro děti je připraven zvláštní program.

„Pro dospělé nachystáme podle zájmů besedy s politiky, večerní posezení u táboráku a jiné,“ informoval Bystrčník Jaromír Blatný, pravidelný účastník setkání. „Kemp probíhá vždy od pátku odpoledne do neděle. Letos není ještě přesný termín stanoven, vzhledem k řadě akcí se uvažuje o začátku července, nebo až na začátku září.“

Komunistická strana Čech a Moravy organizuje i řadu dalších akcí.

„Pořádáme jednou měsíčně sobotní odpolední besedy na zajímavá témata se zajímavými lidmi. V letošním roce proběhly besedy na témata Náboženství, Čína a Co lze vyčíst z předvolebních průzkumů,“ uvedl Blatný.

Příští beseda na téma Jak vyhrát volby se uskuteční v sobotu 5. dubna v 16 hodin v Brně na Křenové 8. Podrobnosti o kempech mládeže, besedách, soutěžích a dalších akcích najdete ve zpravodaji Jiskra nebo na stránkách brněnské organizace KSČM.

Foto: www.kscm-brno.cz

Související

Víkendovka jako Brno!

Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách

21. 3. 2014 v 21.16 • Témata: , , , , , , , ,

To, co nedokázalo vyřešit únorové zasedání ZMB svolané v mimořádném termínu, mělo dotáhnout březnové řádné zasedání zastupitelstva. Developer, veřejnost i mnozí členové ZMB s napětím čekali, do jakého závěru vyústí nekonečné diskuze nad materiály, které se týkaly dodatku Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené dne 30. 12. 2013 se společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. v zájmu vstupu společnosti Amazon na Černovickou terasu.

 • Primátor udělal maximum pro to, aby odstranil všechny možné překážky k uzavření dodatku. Svolal dvakrát jednání s předsedy klubů a doložil rozsáhlou korespondenci (se společností CTP Invest, se společností Amazon, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s primátorem města Lipska).
 • Primátor rovněž seznámil veřejnost s usnesením Městského výkonného výboru ČSSD Brno-město ze dne 11. 3. 2014, který uložil zastupitelům města Brna za ČSSD podpořit „takové usnesení, které bude znamenat zvýšení zaměstnanosti a výraznou investici ve statutárním městě Brně“.
 • Předseda Klubu ODS Libor Šťástka vyhlásil: „Jsme rádi, že se neschválil živelně v lednu a na mimořádném zastupitelstvu v únoru a že se nám podařilo přesvědčit ostatní, že je potřeba vyjednat výhodnější podmínky pro Brno, neboli především ty výkupy pozemků potřebných pro dálniční napojení (ČT1 – 17. 3. 2014 – Události v regionech – Brno).
 • Znovu na zhruba pět hodin se rozprostřela bezbřehá diskuze nad návrhem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 se společností CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. Primátor nechal schválit prostor pro diskuzi časově neomezenou, a to i pro veřejnost, a navíc opakovaně, takže se argumentace opakovala.
 • Problémy si založila i sama společnost CTP Invest, která váhala s vysvětlením zemních prací na pozemcích města, k nimž nemá právní vztah (připomínky Klubu SZ). Čemu svědčí původní nájemní smlouva, zde řečeno nebylo. Schválen požadavek na prověření oprávněnosti působení subjektů na pozemcích města Brna (38 pro, 3 nehlasovali).
 • Představitelé veřejnosti se rekrutovali z dotčených městských částí a jejich apely se týkaly zejména dopravní situace a jejího dopadu na životní podmínky.
 • Na pochybnosti o územní připravenosti území, pokud se týká umístění logistického provozu na Černovické terase v rozporu s Územním plánem města Brna, reaguje žádost CTP Invest ze dne 20. 2. 2014 o přípravu podkladů pro zrušení Regulativů pro uspořádání území pro BPZ ČT, uvedených v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna k projednání na březnovém zasedání ZMB.
 • Osobně jsem připomenul emotivní vyjádření představitele CTP Invest po neúspěšném průběhu únorového zasedání zastupitelstva v tom smyslu, že zastupitelé očekávají úplatky. Prohlásil jsem, že jsem žádný úplatek nežádal, neočekával, neočekávám a nehodlám do budoucna jakkoliv požadovat a že je na CTP Invest, aby uvedla své vyjádření na pravou míru. Zástupce developera se pokusil o označení výroku jako nepochopení a omluvil se. Na výzvu primátora ještě reagoval tím, že nebyl žádným členem zastupitelstva tímto způsobem osloven.
 • Návrh CTP Invest na doplnění Dodatku č. 1 v části závazku CTP a Bor vybudovat na svůj náklad a nebezpečí Provozní objekt a související infrastrukturu o závazek po městu nepožadovat, neuplatňovat či nevymáhat náhradu případné škody, pokud by nedošlo k potřebné změně Územního plánu města Brna (nepřijato: 25 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 7 nehlasovalo).
 • O původním návrhu usnesení (znění doporučené RMB dne 26. 2. 2014) nechal primátor hlasovat, aniž učinil výzvu ke členům zastupitelstva nepřítomným v sále (přestože byli prezentováni). Výsledné hlasování (nepřijato: 25 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 7 nehlasovalo) má zajímavou strukturu:
 • ČSSD (5 členů Rady) – 13 pro (z toho 4 členové Rady), 6 – nepřítomno
 • ODS (6 členů Rady) – 2 pro, 2 se zdrželi (z toho 1 člen Rady), 5 nehlasovalo (z toho 4 členové Rady), 5 nepřítomno
 • TOP 09 – 6 pro, 2 se zdrželi
 • KSČM – 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen-omluven
 • KDU-ČSL – 4 pro, 2 nepřítomni-omluveni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazený – 1 se zdržel.
 • Neschválením usnesení „padla pod stůl“ i smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1.
 • Primátor v komentáři na výsledek hlasování zmínil, že „pseudodůvody“ vedoucí k zamítnutí investice „se ukazují jako nepravdivé a vykonstruované. Např. „otrokářské pracovní podmínky, Brno pod časovým tlakem, jsou mýty“.

Klíčem k nastalé situaci nejsou tzv. pseudoproblémy věcné, ale zcela vážné problémy v Radě města Brna a v koalici. Přehled výše uvedený vyvolává jednoduchou otázku: kde jsou členové Rady města Brna, kteří přijali doporučující stanovisko ke schvalovanému usnesení? Vztahy a jednání koaličních partnerů signalizují, že v popředí již není město, ale jejich stranické a možná i osobní zájmy.

Nelze se radovat nad výsledkem v situaci, kdy máme v Brně 9,1 % nezaměstnanost. Nelze však také z těchto důvodů bagatelizovat životní prostředí a dopravní zátěž pro obyvatele dotčených městských částí. Řešení Černovické terasy se minulo s dotčenými městskými částmi, které se k návrhům nevyjadřovaly. Údajně pro nedostatek času. Starostové městských částí byli zdrženliví při diskuzi i při samotném hlasování. Požadoval jsem, aby se v případě realizace městské části podílely na poskytnutých kompenzacích dle svých požadavků zejména na zlepšení dopravní situace a ochranu životního prostředí.

Okamžitá reakce hejtmana a jednání o umožnění vstupu Amazonu do Brna v lokalitě nezatížené problémy jako na Černovické terase je určitou šancí pro dohodu. Vedení Klubu KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vidí v dnešním rozhodnutí Rady JMK naději.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

*

Související

Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

KSČM: Sdělení občanům městské části Brno-Bystrc

9. 3. 2014 v 10.32 • Témata: , ,

Vážení bystrčtí občané, v závěru minulého roku bylo zvoleno nové vedení MíV KSČM v Bystrci a jeho předsedou byl zvolen RSDr. Pavel Novotný. Nové vedení otevřelo webové stránky www.kscm-brno.cz, kde se můžete seznámit s našimi názory a výsledky naší práce.

Zajímáme se o Vaše Stanoviska a názory, a proto dáváme k dispozici elektronickou adresu pavelnovotny24@seznam.cz, kam můžete adresovat své dotazy, připomínky a návrhy. Zvláště nyní v době, kdy se připravuje volební program rádi přijmeme Vaše podněty, které při jeho tvorbě rádi využijeme. Naše reakce a  odpovědi na Vaše dotazy a podněty uvedeme na výše uvedených webových stránkách.

Novotný Pavel
předseda MíV KSČM

Útok proti KSČM pokračuje

10. 2. 2013 v 15.41 • Témata: , , , , ,

Útok proti stránkám brněnské komunistické strany pokračuje. Když tento pátek později večer nahradili neznámí hackeři obsah webu plakátem s Leninem a výsměšným nápisem, neměla jejich akce dlouhého trvání. Už v sobotu před polednem byly stránky opět v provozu.

O 24 hodin později se však situace opakuje. Stránky brněnské KSČM znovu zobrazují něco, oč jejich vlastníci patrně příliš nestojí. Tentokrát jde o odkazy na web www.antikomunismus.com a upoutávky na knihy, popisující zločiny stalinské éry komunistické strany v Československu.

Za poslední necelý rok jde už o třetí úspěšný útok na server www.kscm-brno.cz. Podle dosavadních zkušeností se zdá, že administrátor, ačkoli si zřejmě s bezpečností příliš hlavu neláme, brzy znovu vrátí stránkám původní obsah.

-vl-

Související

Web brněnských komunistů znovu cílem hackerů
Další hackerský útok! Na akvapark v Kohoutovicích zaútočil XSniper7
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace
Hacknuto! Na web brněnské KSČM zaútočila skupina Anonymous

Web brněnských komunistů znovu cílem hackerů

8. 2. 2013 v 23.12 • Témata: , , , , ,

Na web brněnské organizace KSČM zaútočili v pátek 8. února hackeři. Původní obsah stránek www.kscm-brno.cz nahradili parodií na reklamu s obrázkem Lenina a výsměšným nápisem. K útoku došlo v podvečerních hodinách, krátce před půlnocí byly stránky stále ještě mimo provoz.

Na stránky brněnských komunistů se hackeři nezaměřili poprvé. V březnu 2012 nahradili původní obsah stránek provoláním proti komunistům útočníci ze skupiny Anonymous. K vidění však bylo jen krátce, už po několika hodinách administrátoři vrátili stránkám původní obsah.

Komunistická strana není jedinou brněnskou institucí, jejíž web se stal cílem útoku. Loni v březnu vymazal neznámý útočník obsah databáze kohoutovického akvaparku. Plné obnovení stránek tehdy zabralo správcům webu několik dnů.

-vl-

KSČM vrátila původní obsah svým stránkám v sobotu 9. února před polednem.

Související

Další hackerský útok! Na akvapark v Kohoutovicích zaútočil XSniper7
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace
Hacknuto! Na web brněnské KSČM zaútočila skupina Anonymous

KSČM: Poplatek za odpad je vyšší než náklady

6. 11. 2012 v 13.24 • Témata: , , , ,

Brněnští komunisté vystoupili proti zvyšování poplatků za odvoz a likvidaci odpadu. Ten bude podle rozhodnutí magistrátu zvýšen v příštím roce na 675 korun.

Zastupitelé a členové komisí se domnívají, že magistrát dostatečně nezdůvodnil výši poplatku. „Z našich výpočtů vyplývá, že dosavadní celkové náklady města na provoz systému odpadového hospodářství jsou podstatně nižší než navrhovaná částka,“ uvedl v tiskovém prohlášení mluvčí brněnské KSČM Aleš Růčka.

Komunisté požadují zveřejnění detailního rozboru nákladů na likvidaci odpadů.

Zdroj: www.kscm-brno.cz

Kdo se bojí Vojtěcha Adama?

11. 10. 2012 v 10.19 • Témata: , , ,

Na stránkách brno.idnes.cz vyšel dne 9. října „reklamní“ článek Přemluv Marthu a Jirku, který mimo jiné odkazuje na informační portál Krouzkujme.CZ. Portál, který sám o sobě tvrdí, že je nezávislý. Těžko přesně říct na čem všem je nezávislý, určitě však mezi to patří objektivita a nestrannost.  Z politicky relevantních stran, o nichž se na stránkách krouzkujme.cz dočteme, je totiž důsledně vynechána KSČM. Záměrné potlačování všech zmínek o komunistické straně vysvětluje organizátor projektu Štěpán Neubauer osobními antipatiemi.

Čtenářům Bystrčníku přinášíme zábavný emailový přepis s týmem Kroužkujeme.

Vy, že jste nezávislí? Kde máte kandidátku KSČM, vy nezávisláci ?! 🙂

Dobrý den (zkuste příště pozdravit), kandidátku této nejdemokratičtěší strany jsme chtěli zařadit, ale pak jsme dostali strach, že by si pro nás někdo mohl přijet, zavřít nás do basy a mlátit nás obuškem za ideologickou nečistotu. Tak jsme ji raději neuvedli. S pozdravem (zkuste se příště podepsat)

A že vy jste se podepsal(a) „TÝM KROUŽKUJEME“ 😀 Právě vy zavádíte totalitní praktiky, na které se odvoláváte. Bojíte se druhé nejsilnější strany asi právem. Jen vás chci upozornit, že lidé už nejsou tupé stádo a kampaně stylu „Přemluv bábu“ poněkud už nezabírají. Obuškem se mlaťte sami, třeba se proberete.

Hodně štěstí při volbách. Hlavně prosím nestřílejte na našeho prezidenta, i když je to taková kremlofilní bába.

Nevím, proč bychom na prezidenta měli střílet ať je pravičák nebo levičák. I když to asi nepochopíte, tak násilí nic neřeší. Navíc tam máte kandidátku KDU-ČSL, nebojíte se že by mohli prezidenta třeba v zájmu světlé minulosti ukřižovat?

To by mohli! Naštěstí to už půl tisíciletí nedělají, historii reflektují. To se zrovna o KSČM říci nedá.

A to jste četli nebo slyšeli kde? Pokud jste dostali aspoň nějakou kusou informaci ze sjezdu KSČM, tak tam o tom bylo jasně hovořeno a psáno. Pokud berete v potaz pouze stalinisty ze spolků, od kterých se KSČM rázně distancuje, jako SMKČ a podobné, tak to je vaše věc. Ale ubezpečuji vás, že to tak z mé zkušenosti není pravda, ikdyž mi samozřejmě nebudete věřit. Komoušům se přeci věřit nedá,že ano? Zajímavé ovšem je, že jim momentálně věří tolik lidí, aby se ti hnusní bolševici dostali na pozici druhé nejsilnější strany v zemi.

Mimochodem, samotný server brno.idnes.cz chce ovlivňovat mínění svých čtenářů zcela stejným způsobem. Stejně jako v roce 2008, i před letošními volbami iDnes vynechalo Vojtěcha Adama, nestraníka kandidujícího za KSČM, ze svých předvolebních rozhovorů s vedoucími kandidátek do krajského zastupitelstva jihomoravského kraje.

„Krouzkujme.cz je nezávislý informační portál, který si klade za cíl přinést základní informace o jednotlivých kandidátech do krajských zastupitelstev (aktuálně pouze JmK). Nedostatek informací je totiž základním argumentem, možná spíše výmluvou, nevoličů,“ píší sami o sobě provozovatelé stránek. Zapomněli však dodat, že voličům nechtějí dodávat všechny informace, ale jen ty, které sami uznají za vhodné. „Věříme, že vám informace zde získané pomohou se správně rozhodnout,“ píše Štěpán Neubauer, ale nemyslí tím správně podle vás. Správně je podle něj tak, jak si představuje on.

Obrana před podobnými praktikami není na prvním místě hájením samotného Vojtěcha Adama a KSČM, ale prostou sebeobranou občana před cenzurou. Je paradoxní, že ti, kdo velkohubě deklarují svou „nezávislost“ a tvrdí, že chtějí přispět ke zlepšení politické kultury a stavu společnosti, neváhají využít postupů, vedoucích zjevně zcela opačným směrem. Na odiv stavěná snaha lidem prospět se při bližším ohledání změní v něco zcela opačného – naivní pokus lidmi manipulovat.

Ondřej Minks, Jaromír Blatný

Bystrčník požádal provozovatele serveru krouzkujme.cz o vyjádření.

Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží

27. 9. 2012 v 08.42 • Témata: , ,

V současné době prožíváme politickou kulturu, na kterou bychom si neměli zvykat. K permanentnímu politickému boji na „horizontální i vertikální“ úrovni jsou používány prostředky, které svým způsobem pobaví, ale vedou k destrukci demokratických principů a způsobují významné škody na rozvoji státu, krajů, měst, městysů, obcí i společenských subjektů.

Na uchopení otěží moci máme vždy dost aspirantů a prakticky žádný z nich se o dosažené postavení a jeho produkty nechce dělit, pokud k tomu má dostatek vlastních sil. K tomu účelu vznikají koalice, které rozbíjí myšlenkový a akční potenciál voleného orgánu tím, že s opozicí prakticky nediskutují a využívají hlasovací převahy. Nekoaliční partneři jsou, s různou mírou „shovívavosti“ a s vysokou „obezřetností“, připouštěni k působení v kontrolní oblasti.

Na „vertikální“ linii musí celá společnost vnímat základní rozpory mezi vedením státu a vedením krajů, které se projevují nejen nepochopením vlády pro zájmy a potřeby regionů, ale v řadě případů atakem na jejich veřejnoprávní suverenitu legislativními kroky i dotační politikou. Tak dochází k absolutizaci projevů moci na úkor rozumného a vyváženého využívání prostředků a dalších zdrojů k rozvoji ekonomického potenciálu společně se sociálně citlivým přístupem k zajišťování potřeb občanů. Není zodpovědné nadřazovat mezistranickou rivalitu a boj zájmům společnosti. Není správné, když rozpočtová odpovědnost se týká především peněženek řadových občanů.

V Jihomoravském kraji jsme v končícím volebním období dosáhli alespoň „příměří“, když jako opoziční klub máme přístup k materiálům a k procesům rozhodování i na úrovni Rady, a to nejen ve smyslu informací, ale i prostorem k připomínkování. Prokázali jsme, že se umíme podílet na rozhodování o rozvoji kraje na sociálně citlivých principech. Chceme přispět k harmonickému rozvoji Jihomoravského kraje a spolupráci s městem Brnem, a proto zaměříme pozornost na komunikaci s veřejností s cílem sjednocení názorů na základní rozvojové projekty a – v neposlední řadě – územní plány regionu i města. Na počátku občanských iniciativ nebývá snaha škodit, ale nespokojenost se způsobem veřejné služby.

Osobně zúročuji svou životní profesi v oblasti katastru nemovitostí a zkušenosti manažerské a k tomu těžím z poznatků získaných ve funkcích, které zastávám na úrovních komunální a regionální politiky. Při práci mi pomáhají společenské aktivity v oblasti bydlení jako funkcionáře Sdružení nájemníků ČR a poměrně široké kontakty s občany, kteří potřebují pomoci nebo alespoň poradit se svými problémy ve vztahu k veřejné správě. Není vždy v silách jednotlivce prosadit každý požadavek, ale rozhodně prosazuji, aby se dotčený orgán takovým požadavkem seriózně zabýval a přijal srozumitelné a obhajitelné rozhodnutí.

Prohlašuji zde, že si občané nezaslouží, jak z nich současně provozovaná politika těží, aniž by poskytovala adekvátní garance pro důstojný život. Z toho by si měl každý občan vzít ponaučení v okamžiku, kdy má tu výsadu být voličem. Podle toho, jak s touto výsadou ve svém zájmu naložíte, bude mít KSČM a já osobně prostor hájit Vaše zájmy a prosazovat rozvoj společnosti!

V Brně, září 2012
Ing. Pavel Březa, kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 Ing. Pavel Březa, 70 let, uvolněný člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje, člena zastupitelstva města Brna a městské části Brno-Bystrc, kandiduje na osmém místě jihomoravské krajské kandidátky KSČM. Komunisté mají v dnešním krajském zastupitelstvu deset mandátů, lze tedy reálně očekávat, že Pavel Březa bude zastupitelem v kraji i po říjnových volbách.

*

Související

Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Helena Sýkorová, KSČM: Vždy jsem byla proti R43 přes Bystrc

17. 9. 2012 v 10.26 • Témata: , , ,

Bystrčník klade otázky kandidátům do krajského zastupitelstva. Čtyřkou na seznamu Komunistické strany Čech a Moravy je Helena Sýkorová. Paní Sýkorová bydlí v Brně-Kohoutovicích. Je zastupitelkou ve své městské části, zastupitelkou Brna a mezi lety 2004 a 2008 byla i zastupitelkou jihomoravského kraje. Helena Sýkorová je vzděláním právnička, pracuje však jako sekretářka. Z dostupných životopisů vyplývá, že nikdy nepracovala v soukromém sektoru.

Kandidátky KSČM JUDr. Heleny Sýkorové jsme se zeptali, zda bude v krajském zastupitelstvu prosazovat dálnici R43 přes Bystrc, případně kterou jinou variantu trasy dálnice podpoří.

„Vždy jsem byla proti vedení R43 přes Bystrc, a to jak v době svého působení v zastupitelstvu jihomoravského kraje, tak i při jednáních o variantách ÚP města Brna,“ odpověděla paní Sýkorová. „V tomto volebním období zastupitelstva kraje nejsem jeho členkou. Proti vedení R43 přes Bystrc jsem však vystoupila na jednání komise legislativní, organizační a majetkové RJmK a dále při prezentaci ZÚR na jednání klubu KSČM. Na svém stanovisku k vedení R43 stále trvám a vždy budu proti trase R43 přes Bystrc. Nadále budu prosazovat variantu obchvatu města Brna.“

Paní Sýkorová tedy voličům slibuje, že bude v krajském zastupitelstvu hlasovat proti dálnici přes Bystrc. Protože se od její politické strany všeobecně očekává, že se v krajském zastupitelstvu objeví i po volbách, bude mít Helena Sýkorová dost příležitostí své sliby splnit.

-vl-

Oprava: V původní verzi článku jsem mylně uvedl, že Helena Sýkorová je číslem jedna na kandidátce jihomoravské KSČM. Není tomu tak, paní Sýkorová je na čtvrtém místě kandidátky. První je pouze na seznamu kandidátů z brněnské KSČM, v čele jihomoravské kandidátky stojí Vojtěch Adam. Za upozornění děkuji a za chybu se omlouvám.

Viktor Lošťák

*

Ptát se kandidátů před volbami na jejich budoucí plány je důležité. Nejenže se má volič podle čeho rozhodnout, ale  odpovědi jsou také veřejným slibem. Po úspěšných kandidátech bude možné vyžadovat jejich plnění.

Máte konkrétní otázky, na něž byste se chtěli kandidátů v nadcházejících volbách zeptat? Můžeme to udělat za vás. Stačí napsat vaše dotazy do komentářů pod článek. Témata otázek by měla být pokud možno „krajská“ a budou-li souviset s Bystrcí, tím lépe.

Krajské volby a senátní volby se uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. V krajských volbách budou mít voliči možnost určit, kdo usedne v krajském zastupitelstvu, z něhož vzejde rada a hejtman kraje. Společně s krajskými zastupiteli budou lidé volit v třetině volebních obvodů senátory.

Související

Zemanovci: Jmenovité hlasování krajských zastupitelů dáme na web
Jak hlasují krajští zastupitelé? Když zvolíte Zelené, dozvíte se to, slibuje Jana Drápalová
Serem na vás. Jsme Nezávislí demokraté!
„R43 nesmí vést přes Bystrc,“ napsala on-line starostka Nového Lískovce
Moravané a R43: Až nás zvolíte, něco už vymyslíme
Věci veřejné: Upřednostňujeme R43 Bystrcí, musí se však pokračovat v jednáních
Národní socialisté: R43 přes Bystrc bude mít jen minimální dopady
Pirát a R43: Bez mýdla i bez odpovědi
Jan Vitula: Jsem odpůrcem dotací pro MotoGP
Dělnická R43 povede Boskovickou brázdou
Suverenita a R43 přes Bystrc: Názor 35 tisíc lidí musí být respektován
Zemanovci chtějí R43 přes Bystrc

Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?

28. 6. 2012 v 06.39 • Témata: , , ,

O průběhu 16. zasedání brněnského zastupitelstva referuje Pavel Březa, zastupitel Bystrce, Brna a Jihomoravského kraje (KSČM). Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany. Na stránkách KSČM si můžete přečíst i zprávu Pavla Březy z předcházejícího jednání zastupitelstva; web ji zveřejnil pod názvem Hra na spravedlnost.

*

Ještě před prázdninami jsme se sešli nad skoro sto padesáti body 16. zasedání Zastupitelstva města Brno. Na první pohled banální body nás stály nevídanou spoustu času, protože se v některých bodech nenacházela shoda.

 1. Návrh změn obecně závazné vyhlášky města Brna č. 12/2011, „o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“ nás vrátil do diskuze nad tématem odlišných zájmů a přístupů sousedních městských částí v případě pohostinských zařízení a restauračních zahrádek v části ulice Svratecké (mezi ulicí Kníničskou a MČ Brno-Jundrov), kde MČ Brno-Komín „vetuje“ zájem občanů MČ Brno-Jundrov o zajištění nočního klidu. Materiál nám nabídl i zajímavost spočívající uvedení orientačních čísel Průmyslová 0 a Švédské valy 0 (čti nula), o kterých asi katastr nemovitostí nemá ponětí.
 2. Projednávání výjimek z obecně závazné vyhlášky města Brna č. 15/2007, „o ochraně zeleně v městě Brně“ zase nabídlo diskuzi o „slepici a vejci, aneb co dříve bylo“. Vedle okrajových výměr se v případě k.ú. Starý Lískovec jednalo o vynětí z ochrany 67 arů zeleně, která je fixována Územním plánem města Brna. Má se tedy napřed vyjmout zeleň z ochrany nebo napřed řešit územní plán? Tady se chtělo začít od ochrany zeleně, přestože procedura schvalování změn územního plánu je důkladnější. Mám za to, že by bylo nejvhodnější řešit vynětí zeleně z ochrany podle této vyhlášky přímo v procesu projednávání návrhů změn územního plánu.
 3. Při projednávání návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2013 se bez diskuze koalice vykašlala na požadavek Strany zelených sdílený ostatními opozičními stranami, aby prostřednictvím projednávání v komisích měla opozice přístup návrhům již v 1. etapě přípravy. Tento postoj jen potvrzuje dřívější stanoviska primátora o tom, že rozpočet je výsostnou odpovědností koalice: „do hlavy mi nevlezete“. Asi bude ještě chvíli trvat, než se s touto „obludností“ vypořádáme.
 4. Rozpočtové opatření na převod části přijatého odvodu z loterií a jiných podobných her za 1. čtvrtletí 2012 přineslo diskuzi nad systémem rozdělení městským částem, zda podle rozsahu těchto zařízení na jejich území (návrh Rady) nebo podle počtu občanů příslušné městské části (stanovisko SZ s tím, že následky gamblerství nesou i MČ, které tato zařízení nemají, a že zvýhodnění láká k větší benevolenci tato zařízení trpět na území MČ, která má z toho prospěch).
 5. Rozpočtové opatření na 2,8 mil. Kč uváděné do souvislosti s převodem kompetencí v oblasti rozvoje dopravy z Odboru územního plánování a rozvoje MMB na Odbor dopravy bylo doloženo tabulkou na převod 100 tis. Kč organizační jednotky OÚPR MMB z konzultační, poradenské a právní služby na nájemné, která měla být přílohou usnesení. Dalo práci přesvědčit dotčené odbory, aby tabulku nahradily. Lze jen spekulovat, jak by vypadala příloha usnesení, kdybych na tento nedostatek neupozornil, protože bez nekorektního zásahu by nebylo celé usnesení k ničemu.
 6. U poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2012 se ve schvalované tabulce projektů zase „podařilo“ k dotacím Ministerstva vnitra, města Brna a z jiných zdrojů v řadě projektů přičíst i „číslo položky“ tak, že celkový součet byl o 159 tis. Kč větší. Že neseděl součet v závěrečném řádku se součtem ve sloupci, nikoho z míry nevyvedlo.
 7. Další „mela“ byla kolem Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města Brna, a to nad přístupem k dluhům žadatelů. Magistrát si navrženou tezi obhájil.
 8. Na území města Brna skončila svou působnost „Evropská základní škola, Brno, Čejkovická 10“ a dodatkem ke zřizovací listiny je z ní běžná „základní škola“.
 9. Zástupci Bytového družstva Koliště 11 neuspěli se svou žádostí o zastavení prodeje sousedícího pozemku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke zřízení parkoviště osobních automobilů, ani s protinávrhem řešení. V odděleném hlasování dostal úřad souhlas i s umístěním předmětné stavby pro účely územního rozhodnutí, ke kterému je také odložena účinnost smlouvy o prodeji pozemku.
 10. Cenový rozpor při prodeji id. 3/8 objektu Klecandova 6 s pozemky zbývajícím spoluvlastníkům, provázený i diametrálně odlišnými stanovisky komise majetkové RMB a Rady města Brna nebyl nakonec dořešen. Ukázalo se, že komplikace v jednání může přinést i chyba v důvodové zprávě v údaji o hlasování, přestože obě přijatá stanoviska orgánů měla výraznou podporu, ale neuvedení dvou zdržení dávalo pocit panu náměstkovi, že nebude vnímán jako osoba s konzistentními názory.
 11. Ani změna právní formy společnosti KORDIS JMK, s.r.o. na společnost akciovou nemusela proběhnout úplně hladce, kdybych včas neupozornil předkladatele do Zastupitelstva města Brna i do Zastupitelstva Jihomoravského kraje na nedostatky v návrhu Stanov akciové společnosti.

Vedle rozdílných názorových přístupů se toto jednání vyznačovalo nebývalým množstvím pochybení zpracovatelů u předkládaných materiálů, se kterými se předkladatel (v našem případě Rada města Brna) nevypořádal, protože je (možná) ani nezaregistroval. Čemu máme věřit, když v poměrně jednoduchých dokumentech je tolik zbytečných chyb? To máme každý případ detailně prozkoumávat, abychom se ujistili, že jednáme vědomě a nikoliv „v dobré víře“? Nabízím proto koalici, aby začala brát vážněji své orgány, výbory zastupitelstva a komise rady, důsledněji pouštěla materii do jejich jednání a zamýšlela se nad jejich doporučeními.

Na druhé straně jsem v části dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB poděkoval Radě města Brna za projednání materiálu s názvem „Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna“ a doporučení radám městských částí využít tento dokument při projednávání dalšího postupu v této oblasti. Požádal jsem Radu, aby byl tento dokument co nejdříve přístupný nejen radám městských částí, ale i široké veřejnosti, protože může mít významný dopad na rozvoj nájemního bydlení v Brně, a to nejen v obecních domech. Na téma obsažené v materiálu se budu jistě vyjadřovat, až bude projednaný dokument k dispozici.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

*

Související

Jako chytrá horákyně: koncepce zdravotnických služeb
Pavel Březa: Jako by o nic nešlo
Pavel Březa: Projednávání rozpočtu města Brna – opozice na obtíž

Víkendovka jako Brno!

27. 6. 2012 v 10.58 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , ,

Na pionýrské základně Zouvalka nedaleko břehu Brněnské přehrady se uskutečnil ve dnech  22. – 24. 6. 2012 I. kemp Jihomoravské mládeže KSČM a pozvaných hostů. Několik desítek účastníků přijelo do zapadlého stanového tábora, aby se mohlo v průběhu víkendu vzájemně poznat, seznámit, spřátelit, utužit, ale hlavně zúčastnit se zábavných, až zcela vážných besed s bývalými i současnými zákonodárci za KSČM.

Pátek večer

Neoficiálním moderátorem pátečního večera se stal velmi populární Jozef Štofan (předseda brněnské pobočky Česko-kubánského přátelství), který se náhodně chopil slov s pohárkem v ruce a to po přivítací větě Honzy Lavičky (předseda komise Jihomoravské mládeže). Poté  svým zvučným a hlučným hlasem (byl slyšen až v Chudčicích a rušil noční koncert na hradě Veveří) přivítal jako prvního tábornického hosta europoslance Jaromíra Kohlíčka.

Postřeh z pozdější částí diskuze: Po několika pohárcích vína (Honzovo hodonínské), několika kilech zkonzumovaných třešní a triu propečených špekáčků házel Jaromír Jaromírovi otázky typu:

„Znáte tam u vás v Evropě světoznámého cestovatele, spisovatele, malíře, glosátora a bla bla bla Viktora Lošťáka?“

Sotva co mohla přijít nějaká seriózně znějící odpověď, Jozef už křičel:

„Viktor, cože Viktor přijde? Jen ať se ukáže, já mu dám pošuka! Ať žije Bystrčník! Zabte Bystrčník! Já si na něj počkám!!!“

Jozef  nakonec udělal z původně plánové tříhodinové návštěvy, návštěvu třídenní!

Sobota ráno

Ráno bylo ostřejší na vstávání…

Kristýnko, jak se ti spalo?

Dobře, akorát jsem popojížděla z pravé horní části stanu do levého spodního rohu.

Sobota dopoledne

Zpoza větví a houští se vynořili hosté. Už to vypuklo, už to vypuklo!!! Senátorka Marta Bayerová, poslanec Miroslav Grebeníček a exposlanec Dalibor Matulka v obležení mládežníků (věkové složení 0-20 let), rádoby mládežníků (20-30 roků) a duchem mládežníků (30-100 roků)…

Proběhla košatá beseda.

Sobota poledne

Děvčata uvařila hovězí guláš, pochvalné mlaskání bylo slyšel až na Kamechách!

Sobotní večer

Honza už nerozléval nekonečnou zásobu vína, ale ujal se ho osobně Jozef, prý aby to nalévací tempo mělo švih a přece se to nepoveze domů.

Za zpěvu kytar „sester“ Lehutových z Břeclavi (ve skutečnosti matka a dcera, akorát nikdo neví, která je ta mladší) se besedovalo i na nicotné bystrcké témata: Např. tarifní zóna 101, až k hradu Veveří, kdo s kým co peče,  ale i třeba umělecký okruh nebyl vynechán, kterak se jmenuje český básník, jehož texty přezpívala brněnská populární formace Budoár staré dámy, aj…

Nedělní ráno

Nevím, nepamatuji se

Nedělní poledne

Rozloučení se a klasické očekávání příštího ročníku, který zajisté bude ještě více rozmarnější, pestřejší, zábavnější, jelikož co se šustne na Bystrčníku, o tom celý svět ví.

 Jaromír Blatný

 

Z technických důvodů omluvte prosím sníženou kvalitu pořízených fotografií,  jelikož fotky, které pořizovala střízlivá osoba, zatím ještě nedorazily.

*

Související

Pionýrská základna Zouvalka
Český básník Jan Alda
Budoár staré dámy
Protikubánská akce na Vejrostově?

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná

7. 6. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Šanci dozvědět se ze zápisu jednání bystrckého zastupitelstva, jak jednotliví zastupitelé hlasovali, budete mít až od září. Navrhované změny jednacího řádu, které by to umožnily, rada nakonec stáhla z jednání. Po dopracování je znovu předloží zastupitelstvu na následující schůzi.

Změny jednacího řádu měly kromě zápisu hlasování po jménech také přinést občanům možnost vystoupit na jednání a s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou oslovit zastupitele. Projednávalo je zastupitelstvo Bystrce na schůzi 6. června 2012. Proti oběma změnám razantně vystoupil bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS).

Beneš už před jednáním zastupitelstva zaslal nynějšímu starostovi Vladimíru Vetchému (ČSSD) k návrhu celou řadu připomínek. V nich označil změny za „nehlasovatelné“ a „žádal jejich stažení z jednání“. Při jednání zastupitelstva pak kritizoval řadu formálních nedostatků návrhu a jeho údajný rozpor se zákonem o obcích.

„Návrh je v souladu se zákonem. Rozšiřuje práva občanů nad rámec zákona o obcích, to však žádný rozpor nezakládá,“ bránil návrh změn jednacího řádu starosta Vetchý.

Ke kritice se připojila Alena Křivánková (ODS). Podle ní návrh neřeší, jakým způsobem bude zastupitel na podněty občanů odpovídat. I zastupitel za KSČM Pavel Březa vznesl proti nové podobě jednacího řádu řadu formálních a terminologických výtek.

Svatopluku Benešovi se rovněž nelíbilo, že by se v zápisu z jednání zastupitelstva objevilo jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval. Neřekl sice přesně proč, ale i tuto změnu odmítl. Proti návrhu usnesení pak vznášel další a další námitky, v závěru svého vystoupení se dokonce uchýlil k pseudoargumentaci založené na tvrzení, že návrh neprostudoval dost důkladně, ale kdyby tak byl učinil, jistě by v něm našel ještě řadu dalších problémů.

Po názorové přestřelce si zastupitelé odhlasovali přestávku, během níž se předsedové klubů dohodli na odročení hlasování.

„Rada znovu rozešle návrh zastupitelům k připomínkám, pro něž budou stanoveny termíny. Poté připomínky zapracuje do nové podoby návrhu, který se znovu rozešle. O změnách pak bude hlasovat zastupitelstvo v září,“ uzavřel rozpravu o změnách jednacího řádu starosta Vladimír Vetchý.

Diskuze o návrhu znovu jasně ukázala, jak hluboký je odpor vedení bystrcké ODS k jakýmkoli demokratizačním změnám. Zastupitelé ODS neváhají označit za populistické nebo nefunkční ani takové úpravy, které dobře a rutinně fungují celé roky v jiných obcích.

„Je zde posvátná hrůza, že by občan měl tři minuty stejná práva jako zastupitel,“ komentoval o přestávce jednání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), jeden z autorů navržených změn.

-vl-

 

Ke stažení

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno

6. 6. 2012 v 08.31 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 6. června bude zastupitelstvo Bystrce hlasovat o změnách jednacího řádu. Návrh rady umožní občanům interpelovat zastupitele v podstatě jakýmikoliv podněty, dotazy nebo připomínkami, a také si ze zápisu z jednání jmenovitě zjistit, jak který zastupitel hlasoval.

Změny předkládá rada, složená z koaličních stran. ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL mají v zastupitelstvu většinu a tak mohou návrh odhlasovat i samy. Jaká bude podpora z ostatních stran? Zeptal jsem se Pavla Březy, zastupitele za KSČM.

„Zaváděné prvky jednacího řádu mohly platit už dávno. Pokud se podaří odstranit některé nepřesnosti ve vztahu k zákonu o obcích, pak to mohu podpořit,“ odpověděl Pavel Březa.

Komunisté tedy pravděpodobně návrh podpoří. Tři zastupitelé, zvolení za volební stranu Zelená pro Bystrc (Petr Laštůvka, Jana Pálková, Luboš Raus), budou pro návrh hlasovat zcela jistě. Nejasné je zatím stanovisko ODS.

„Vrátit bychom se však měli také k pořizování alespoň zvukového záznamu ze zasedání,“ připomněl v odpovědi Pavel Březa.

O zavedení audiozáznamů z jednání bystrckého zastupitelstva se neúspěšně pokoušel v roce 2007 a 2009 Petr Laštůvka (Strana Zelených, nyní Zelená pro Bystrc). Zastupitelstvo jeho návrh pokaždé odmítlo.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád
2007: Audiozáznamy? To tak!
Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech

Uctění památky padlých

4. 4. 2012 v 08.34 • Témata: , , , , , ,

Vážení spoluobčané,

MíV KSČM v Bystrci pořádá pietní shromáždění k uctění památky těch, kteří padli při osvobozování Bystrce v roce 1945. Shromáždění se koná v předvečer dne osvobození tj. 27. dubna 2012 v 17 hod. na ulici Živného u pamětní desky a dále půjdeme uctít památku padlých k pamětní desce na nám. 28. dubna a pietní akci ukončíme u pomníčku nadporučíka Goluběnka v zahradě u Hynčiců.

Na toto setkání vás srdečně zveme

Za MíV KSČM Dr. Pavel Novotný

Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

22. 3. 2012 v 20.01 • Témata: , , , , , ,

Hackerská skupina Anonymous dnes kolem poledne na několik hodin vyřadila z provozu web brněnské komunistické strany. Jeho obsah nahradila svým provoláním, v němž označila KSČM za „starou a navíc utracenou kobylu“. Útok hackerů měl jen krátkodobé následky, brzy odpoledne už byl web KSČM zase v původním stavu.

Jak vidí událost Pavel Březa, předseda brněnských komunistů a zastupitel Bystrce, Brna i kraje? Hackeři z Anonymous obvykle útočí na symboly establishmentu – myslí si pan Březa, že brněnská KSČM takovým symbolem skutečně je? Jak hodnotí význam události – jde o legitimní protestní akci významnějšího politického hnutí, bezvýznamné vandalství nebo ještě něco jiného?

*

Útok na web KSČM je aplikace jednání z pozice síly. Tomu tuto společnost učí politické reprezentace, jejichž jednání je motivováno úsilím o získání moci a výhod z ní plynoucích. Už model koaličního vládnutí je toho součástí a vede k potlačování menšin těmi, kteří se dokázali dohodnout na koaliční většině. Přitom v demokratickém uspořádání má většina jednat v co nejširší shodě o konkrétních záležitostech a má rozhodovat nikoliv proti, ale s respektem k zájmům menšiny/menšin. Např. model koaličního vládnutí v městské části Brno-Bystrc dospěl v minulém období k „dokonalosti“ jako rozhodování „podle starosty“.

Pyramida je prostě postavená na špičku: jménem většiny vládne jedinec. Musel by to být „osvícený vladař“, aby jeho vládnutí nevyvolávalo problémy a nekumulovalo odpor. Projevy odporu jsou různé podle toho, čím odpůrce disponuje. Pokud nemůže dosáhnout určité rovnoprávnosti pro své požadavky přímým jednáním, volí jednání nepřímé. To se může projevovat tím, že se uchyluje „do lesa“ a odtud provokuje a škodí.

„Anonymous“ nechci hodnotit. Vznikli v této společnosti a volí prostředky, kterými disponují. Chtějí k něčemu prospět nebo jen stojí o okamžik slávy? Zkusili už někdy nedestruktivní cestu? To mohou říci jen oni sami. Chtějí to říci?

Že některé uskupení tvoří „jen špatní lidé“ bych si netroufl tvrdit ani o těch, ke kterým mám zásadní výhrady. Kdybych chtěl seskočit z „téhle staré kobyly“, mohl jsem tak učinit několikrát a mohlo se mi to i osobně „vyplatit“. Nejednám však výhradně ve svém osobním zájmu a nemám taky pocit, že bych se schovával. Nejsem totiž „bezejmenný“ a jednám podle svého svědomí, a to ve straně i na veřejnosti. Ta „kobyla“ však stále rodí myšlenky, které mohou být této společnosti a zejména jejím širokým vrstvám ku prospěchu.

Chceme-li čelit síle, ať se projevuje mocenským či podlým útokem, musíme přijmout pravidla vzájemného jednání a respektování. Právě absence respektu se v Brně projevuje tím, že nemáme vyřešen tzv. Železniční uzel Brno (prý se blíží sté výročí zrození diskuze o odsunutém nádraží), Územní plán města Brna, komunikační síť (R43), koncertní sál a další atributy moderního města. Kdo chce dělat potíže, prostředky k tomu si dokáže najít a obrana je v okamžiku útoku prakticky nemožná. Chceme porážet Prahu a přitom vyhazujeme prostředky na vnitřní boj „v rozvalinách“.

Já volím jinou cestu a pokud se na ní s někým potkám, jsem schopen a ochoten vnímat i jeho přístup. Ale aby mi v nastalém dialogu vyrazil zuby, o to nestojím.

Pěkný jarní den.

Ing. Pavel Březa

*

Související

Hacknuto! Na web brněnské KSČM zaútočila skupina Anonymous
Anonymous na Wikipedii
Stránky brněnské KSČM
Anonymous přitvrdili: Máme seznam všech členů ODS i s maily a adresami domů

Hacknuto! Na web brněnské KSČM zaútočila skupina Anonymous

22. 3. 2012 v 12.13 • Témata: , , , , ,

Stránky brněnské komunistické strany jsou od čtvrtečního dopoledne nedostupné. Původní obsah na adrese www.kscm-brno.cz nahradila stránka hackerské skupiny Anonymous.

Stránka, která nahradila web brněnských komunistů. Klikněte, obrázek se zvětší.

„Zdravíme, jsme Anonymous. Máme pro vás pár zajímavých postřehů. Je nám jasné, že mezi Vámi nejsou jen špatní lidé. Naopak, většina z Vás to asi myslí velice dobře, že? Na druhou stranu je mezi Vámi také pár soudruhů, kterým jde jen o moc. Bohužel pro Vás…,“ píše se v pravopisně pochybném manifestu.

Hackerský útok začal ve čtvrtek dopoledne. Několik desítek minut byly komunistické stránky zcela nedostupné, místo nich se zobrazovalo jen upozornění na chybu „Nenalezená stránka“. V poledne pak web komunistů nahradilo provolání hackerů.

„Kam si myslíte, že dojedete na téhle staré a navíc utracené kobyle? To se stále potřebujete schovávat pod nějakou mocenskou skupinou? Navíc tak zdiskreditovanou, jako je KSČ?“ ptají se piráti.

Hackeři, sdružení pod názvem Anonymous, nejsou nijak formálně organizováni. Použitím jména Anonymous se jednotlivci nebo navzájem málo provázané skupiny deklarativně hlásí k určité ideologii. Útoky hackerů jsou také ideologicky motivované nebo takto jimi samotnými zdůvodňované; útočníci se zaměřují na politické odpůrce nebo instituce, které jsou symbolem establishmentu.

K útoku na stránky KSČM se ve shodě se způsobem konání skupiny Anonymous nepřihlásila žádná konkrétní osoba. Podle stylistiky textu lze soudit, že tentokrát šlo o hackery přímo z jižní Moravy.

Přes vydatnou mediální pozornost, jíž se Anonymous dostává, bývají škody jimi způsobené jen málo významné nebo zanedbatelné. Jednou z posledních akcí v České republice bylo únorové oznámení, že se Anonymous podařilo získat seznam všech členů ODS i s jejich adresami. Hackeři však zaslali jen malou, vybranou část seznamu některým médiím a kompletní seznam se nikdy na veřejnost nedostal.

V této chvíli útok stále ještě probíhá. Kdy budou stránky KSČM obnoveny zatím nevíme, nikoho z místní organizace se nám dosud nepovedlo kontaktovat.

-vl-

Aktualizace 22. 3. 14:58

Stránky brněnské KSČM jsou již dostupné, s původním obsahem. Hackerskou verzi najdete na adrese pastehtml.com/view/bs3jpg102.html.

Související

Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace
Anonymous na Wikipedii
Stránky brněnské KSČM
Anonymous přitvrdili: Máme seznam všech členů ODS i s maily a adresami domů