Příspěvky se štítkem ‚Kraví hora’

Skotské rodinné odpoledne na Kraví hoře

31. 8. 2016 v 00.04 • Témata: , , ,

Všichni příznivci skotské kultury a ti, co hledají příležitost aktivně strávit sobotní rodinné odpoledne v samotném centru Brna, se mohou těšit na jedinečnou akci svého druhu na jižní Moravě. Přátelské sdružení Skotský pes ve spolupráci s městem Brnem a Sportovním a rekreačním areálem Kraví hora si vás dovoluje srdečně pozvat na pravé skotské Monte Boo Highland Games.

Dočkáte se originálních skotských siláckých disciplín, jako je vrh kládou či kamenem, hod balíkem slámy do výšky, závažím do dálky nebo přenášení kamenů, takzvaný „farmářský běh“. Pro děti máme přichystanou odlehčenou variantu horalských disciplín a k tomu bohatý doprovodný program.

Těšit se můžete i na výuku skotských tanců tzv. ceilidh. O další zábavu se postarají kapely hrající tradičnější i rockovou hudbu se skotským vlivem.

Během akce se budete moci ochutnat i pravé skotské pochutiny a nápoje – nebude chybět široký výběr jednosladových skotských whisky.

Skotské dudy se rozezní v sobotu 24. září od 10 hod. ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora.

Bližší informace dostupné na webových stránkách www.skotskypes.cz.

Katka Bartáková, organizátorka

Drakiáda s topkou a Lidopopem

1. 10. 2014 v 13.57 • Témata: , , ,

drakiada-top09Místní organizace TOP 09 Brno-Bystrc si vás dovoluje srdečně pozvat na Drakiádu, která se bude konat v sobotu 4. 10. 2014 od 10 hodin na Kraví hoře. Po celý den pouštění a závody draků, dílnička na draka, soutěže a hry pro děti. Občerstvení zajištěno.

Na celodenní Drakiádu volně navazuje večerní koncert skupiny LIDOPOP, který začíná ve 20 hodin a končí ve 22 hodin.

Tomáš Přibislavský
předseda MO TOP 09 Brno-Bystrc
Zdroj: Bystrcké noviny 10/2014

Mirek Obrátil: Proč je Lávka taková, jaká je

18. 5. 2014 v 13.49 • Témata: , , , ,

K tématu studia Lávka se vrací vedoucí  Lávky Mirek Obrátil. Lávka, zařízení pro mládež na Kraví hoře, by měla být podle plánu města přestěhována do jiných prostor. Proti tomu protestují mladí lidé i jejich rodiče, kteří se o další osud zavedeného studia obávají.

*

Jako vedoucí Studia Lávka jsem v těchto dnech neustále dotazován – V čem je Lávka tak společensky významná? … proč nesouhlasíme s jejím přemístěním?…jak je to s ekonomikou? atd. V následujících řádcích se pokusím popsat (možná trochu obsáhleji) jak problém vidím, co by pedagog, který se celou dobu tomuto zařízení věnuje.

Historie

První kroky ke vzniku Studia lávka sahají do roku 1995, kdy ředitelství Lužánek formulovalo požadavek rozšířit činnost pro středoškoláky a vytvořit nějakou nabídku aktivit, která by tuto věkovou skupinu oslovila. Toho roku jsem pořádal první filmový tábor, který se odehrál na třech místech (Brno, Vlkov a Stálkov). Úspěch akce mi tehdy nejen zajistil cílovou odměnu, ale hlavně díky ní vznikl kolektiv, který měl potenciál dále spolu fungovat. Připojil se i do té doby divadelní soubor Lávka a několik muzikantů, s kterými jsem už spolupracoval dříve. Práce na filmu je příkladná činnost, která integruje řadu činností v tvořivé oblasti. Zde najde každý, kdo o to stojí, svou parketu. Někdo sleduje výtvarnou stránku, herci chtějí hrát, technika hledá kameramany, osvětlovače, zvukaře atd. No a také někdo napíše povídku nebo básničku a dodá tak předlohu či scénář. Muzikanti pak složí a nahrají hudbu v nějakém studiu. Funkce pedagoga je hlavně v koordinaci všech činností. Středoškoláci nemají až tak velký zájem o návštěvu v pravidelných kroužcích, ale účast na společném projektu, kde mohou uplatnit své konkrétní nápady, dokáže oslovit.

V letech 1995 – 2000 přímo v prostorách CVČ Lužáky na Lidické ulici fungovalo sdružení BB klub, které sdružovalo mladé literáty, filmaře a hudebníky. Vzniklo studio BB, kde začínající kapely nahrávaly své první hudební snímky. Vybavení studia bylo na začátku nulové, ale postupně se zlepšovalo. V začátku jsme měli cívkový magnetofon B 113 a dva mikrofony UNITRA, ale z činnosti jsme šetřili na další přístroje. Vrcholem byl nákup systému Session 8, který umožnil digitální záznam. Nutno konstatovat, že všechny použité finance přicházely z přímé činnosti a nebyly nikdy k tíži Lužánek, ač byly jejich součástí.

V Lužánkách začal živý tvůrčí rej. Výsledné filmy sice neměly až takový ohlas u diváků, cesta vzniku ale přinášela tvůrcům daleko víc. Problémy nastaly díky provozu a koordinaci činnosti s dalším provozem zařízení. Požadavky na řešení realizováných projektů mělo nárazově zvýšené nároky na prostor, to naráželo na běžný rozvrh a provoz kroužků v Lužánkách. Nahrávání ve studiu se redukovalo na noc. Vše se negativně projevovalo na celkovém klimatu spolupráce klientů. Začaly se řešit problémy typu: „… patříme do Lužánek, ale oni nás tady nechtějí.“ a z druhé strany: „…je třeba dodržovat vnitřní pravidla činnosti a rozvrh, navíc jsou tito lidi drzí a neuctiví“. Dlouhodobě se tento způsob práce nedal udržet, natož smysluplně rozvíjet.

Vznik Studia Lávka   

Každá věková skupina má své požadavky na společnost kolem sebe. Kojenci nutně potřebují neustálou péči maminky, starší lidé mají nárok na zaslouženou úctu mladších a skupina pubescentů a adolescentů má své nároky též. Asi dominantní potřebou je hledání místa a kolektivu, kam patřím. Poznávání vlastních schopností a taky potřeba projevit se v kolektivu vrstevníků. Nejeden rodič se  v té době obává špatných vlivů různých partiček, které se scházejí kdesi ve sklepech, vybydlených squatech apod. Mladým lidem je v jádru úplně jedno, kde se scházejí, dokonce je ani nezajímá názor  ostatních „dospělých“, kteří jim podle jejich názoru nerozumějí. Nějaká Lávka jim ani nijak nechybí. Pro jejich rodiče je ale velmi důležitá. Chtějí mít kontakt se svým potomkem, ovšem v tomto věku je to problém. Hledají příležitost, kde najít bezpečné a smysluplné místo pro své dítě, kde pro něj najít zajímavou činnost. Lávka se stala nabídkou pozitivního řešení celé situace.

lavka-denik

Jako pedagog se musím postarat o to, aby všechno probíhalo bezpečně nejen technicky, ale hlavně společensky. Pedagogické vedení na Lávce musí zajistit alespoň základní bezpečnost činnosti a případné problémy řešit. Otázky různých zákazů a nařízení dostanou svou hierarchii. Někdo musí zdůvodnit zákazy v oblastech zákazů tohoto věku, jako jsou – alkohol, cigarety, sex a drogy, protože mladým lidem to přijde jako nesmyslné a striktní zákazy stejné validity a jejich experimentování je mnohdy sebeohrožující a společensky nežádoucí. Není společensky dobré, když mládež necháme napospas, aby si to vyřešili sami.  Lávka nabízí možnost spolupráce na smysluplných projektech s určitým viditelným a slyšitelným výsledkem a navíc je místem pro vzájemnou komunikaci. Vytváří zázemí mimo školu i rodinu, ale je s nimi v kontaktu a spolupracuje. Samotná činnost probíhá v prostoru mírně izolovaného od ostatního dění. Lze zde najít určitou intimitu, ale zároveň je vše otevřeno pro další tvořivé jedince, kde mohou hledat své budoucí kamarády. Nenastávají zde problémy s dalším provozem volnočasového zařízení pro všechny věkové skupiny. Mladí lidé tu mají klid k soustředěné práci. Místo je cíleně budováno k inspirativnímu působení genia loci, kde nápady vznikají a vzájemně se doplňují. Jsou zde období, kdy se inspirace hledá a vlastně se nic moc neděje, jsou zde chvíle, kdy vzniká řada projektů najednou a všemu vládne „tvůrčí chaos“. Pedagogickým cílem není samotný vznik díla a jeho kvantita, důležitý je proces vzniku, a následná prezentace umožňuje společenskou identifikaci tvůrců. Je to pozitivní způsob komunikace se společností. A hlavně je důležité, že tento model v praxi opravdu funguje.

Studio Lávka vzniklo v budově bývalé vodárenské strojovny, která byla řadu let nevyužitá a Magistrát města Brna ji v roce 1999 nabídl za výhodných podmínek Lužánkám k volnočasovému využití. Jednalo se o značně zchátralou budovu, kde bylo třeba zcela přebudovat systém vytápění, znova zavést vodovod a odpady, ve zcela nevyhovujícím stavu byla elektroinstalace. Díky velkému nadšení tehdejších klientů Lužánek se podařilo od dubna 1999 do listopadu 2000 celý objekt zkultivovat a připravit k zahájení činnosti 16.11.2000. To všechno se podařilo za příspěvku asi 500,-tisíc Kč na odborné práce (topení, voda) od Magistrátu města Brna. Velkou část prací odvedli klienti a pracovníci Lužánek brigádnicky.

Co se na Lávce podařilo

Za dobu fungování Studia Lávka se zde podařilo realizovat 243 audio projektů (tj. nahrávek klientů mimo kroužkovou činnost), odhadem je to kolem 1200 skladeb a písniček různých žánrů, délky a taky umělecké úrovně. Dále jsme technicky podpořili nahrávky cca 20 školních projektů nacvičených ve středních školách celého Jihomoravského kraje. Provedli jsme řadu záznamů koncertů a živých hudebních produkcí ( např. máme v archivu kompletní záznam ročníků 1998 – 2014 celostátního kola soutěže pěveckých gymnaziálních sborů – Gymnasia Cantant). V oblasti foto a video vzniklo kolem 40 projektů a k tomu dalších přibližně 60 filmových počinů filmového kroužku Lávka. Ten se v posledních létech účastnil na 17 zahraničních filmových dílnách po Evropě, 5x jsme hostili filmové tvůrce ze zahraničí na Lávce. Filmový kroužek získal řadu ocenění na soutěžích mladých filmařů. Během let se ve studiu Lávka vystřídalo více než 115 hudebních seskupení, které zde našly zázemí ve zkušebnách. Při spolupráci se školami bylo realizováno více než 1100 výukových programů, kterých se zúčastnilo přes 13 tisíc studentů ze středních škol z celé republiky (nejdále u nás byli studenti z Plzně a Ústí n. L, běžně nás navštěvovaly třídy z celého Jm kraje).

Já sám si za léta fungování Lávky velmi vážím osobních sdělení, že spolupráce s Lávkou někomu pozitivně ovlivnila jeho další odborný růst směřující k budoucímu povolání. Těší mě, když se řada dnešních učitelů rozvzpomíná, s kterými třídami absolvovali který program a plánují si budoucí návštěvy. Rád potkávám bývalé klienty, případně jejich děti. Důkazem identifikace se s prostorem je pak žádost některého z klientů, že by v prostorách Lávky chtěl uspořádat oslavu narozenin nebo jiné radostné životní události.

Jaká je budoucnost

Rozhodnutí o uzavření Lávky nás zastihlo zcela nepřipravené. Pokud byly nějaké provozní problémy, pak nebyly nijak fatální a vybočující z řady drobných patálií které je třeba řešit. Dokonce právě rok 2013 byl mimořádně úspěšný díky tvorbě filmového kroužku a množství zahraničních reprezentativních výjezdů. Zvedající se nájem je sice problém, ale díky jeho reálné velikosti není zcela zničující a řešení je možné najít, když budou mít řešitelé zájem. Navíc i podpora více než 1400 signatářů petice na záchranu Studia vyzývá všechny strany k jednání. Samotné přestěhování studia je sice technicky možné, ale de facto vše vrací do situace z roku 1995, kdy naše povídání začalo. Určitě si na novém místě najdeme nové klienty, jsem ale přesvědčen, že zde díky různým věkovým požadavkům budeme muset znovu řešit ony „provozní problémy“. Že časem určitě začnou vznikat konflikty mezi generací mladší i starší a že se kolektivy raději budou scházet někde v neformálních „kuřárnách“, kde je nikdo nenajde, případně v hospodě o několik set metrů dál, kde je nikdo nebude vyhánět. Pro mě, jako pedagoga, je tato představa velmi bolestná. Bolestná proto,že je podložená zkušeností z minula. Smutné je i to, že po uzavření pobočky Lampa ve Starém Lískovci se už nikdo v Lužánkách nebude zajímat o spolupráci s mladými hudebníky, protože jejich hlučnost je pro sídlištní zástavbu problém.

Uzavřením Studia Lávka se finančně ušetří přibližně 120,-tisíc Kč za rok. Jsem přesvědčen o tom, že za nějakých 5-6 let přijde někdo z vedení Lužánek s požadavkem – „Vytvořte nějakou nabídku pro středoškoláky“. Tento požadavek musí přijít, pokud budou Lužánky chtít udržet své postavení mezi ostatními volnočasovými zařízeními. Patrně se tou dobou najdou také nějaké finance, které by pomohly problém řešit, možná město či kraj nabídne nějaký objekt. Bude stačit pouze 0,5 miliónu, jak tomu bylo v případě Lávky? A je vůbec zapotřebí celý tento manažérský experiment?

Mirek Obrátil
vedoucí Studia Lávka

 

Související

Konec studia Lávka?
Na bystrckém gymnáziu probíhá petice za Lávku
Bojujeme pro Studio Lávka
Kraj a město se neumí domluvit. Doplácí na to klub pro mládež

Konec studia Lávka?

9. 5. 2014 v 14.25 • Témata: , , , , ,

Studio Lávka. Mnohým to nemusí nic říkat, ale jde o známější místo, než byste si mysleli! Já se k němu dostala přes filmy, kterým jsem se chtěla začít věnovat. A Lávka na to byla prostě ideální. Scházejí se tam fajn lidi, s nimiž pod vedením pana Obrátila, natáčíme nejen v Česku, ale i v zahraničí při mezinárodních projektech. Nikdy jsem neměla důvod nad tím přemýšlet, ale když se nám toto místo rozhodl pan ředitel Lužánek letos v dubnu zavřít, napadla mě prostá věc: Je možné, abychom dál fungovali stejně jako doposud i bez této budovy?

Náš kroužek má být přesunut do jiné z poboček Lužánek, ovšem naše prostory se zmenší na minimum. Zmizí to zázemí, které máme vybudované, přijdeme o vybavení, se kterým pracujeme – o všechna světla, o odzvučenou místnost, modré plátno i nahrávací studio, s nímž potřebujeme pracovat.

Samozřejmě, vysoké nájemné je složitá věc… ale přece by stačilo požádat město Brno, které by mělo podporovat tuto činnost, kdy se mladí lidé umělecky rozvíjejí, aby snížilo cenu. Protože víte co? Nebude to jen filmový kroužek, který přijde o soukromí a inspirující místo. Jsou to také kapely, pro něž bylo Studio Lávka původně vybudováno. Nikoho zde neruší při zkoušení a díky pódiu vedle budovy tu je pro ně i vhodné místo pro pořádání koncertů. A kde jinde v Brně mohou najít něco podobného, kde by je tak podporovali v jejich činnosti i v oblasti nahrávání písniček?

Hm, a také nechci zapomenout na školy. Třídy sem přicházejí na výukové programy. Mnoho škol, mnoho tříd a mnoho zábavy. Ale jasně, zavřeme to.

Jenže co fotografický kroužek? Co literární a kytarové kroužky?

Takže bych chtěla poukázat na to, že Studio Lávka prostě stojí za zachování! Kdo to nevidí, je asi slepý. Proto, pokud máte zájem nás podpořit, ať už jako rodiče, jejichž děti se tu mohou dozvědět fůru věcí, nebo jako mladiství, kteří máte blízko k uměleckým činnostem, podepište se pod naši petici. Je dostupná v kavárnách Limbo a Falc a v kině Art.

Nebo víte co? Přijďte se k nám podívat a podepište přímo na Lávce. Tímto vás zvu na naši malou akci s názvem SOS – Den otevřených dveří Studia Lávka, která se koná v pátek 16. 5. 2014 ve studiu. Můžete se občerstvit a zadarmo si poslechnout pár kapel spjatých s Lávkou. Dokonce nás navštíví i Ňuňu s Fridrichem Falckým.

Neváhejte si přijít Lávku prohlédnout!

Protože dost možná.

… je to vaše poslední příležitost.

Kateřina Němcová, členka petičního výboru
Brno-Bystrc

lavka-idnes

Související

Na bystrckém gymnáziu probíhá petice za Lávku
Bojujeme pro Studio Lávka
Kraj a město se neumí domluvit. Doplácí na to klub pro mládež

Na bystrckém gymnáziu probíhá petice za Lávku

29. 4. 2014 v 07.05 • Témata: , , , ,

Nejen bystrcké školy navštěvují vzdělávací programy ve studiu Lávka na Kraví hoře. Studio patří organizačně pod středisko volného času Lužánky, které je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase. Je vybaveno technicky i personálně k práci s dětmi a mládeží pro přípravu rozhlasových a jiných zvukových záznamů a krátkých filmů – jak se dnes říká, k mediální výchově. Kromě zájmových kroužků připravuje na vysoké úrovni vzdělávací programy pro školy. Navštěvují je i žáci z Bystrce, jak z gymnázia, tak ze základních škol.

Problém je v tom, že nemovitost, ve které sídlí Lávka patří městu Brnu a provozovatelem střediska je Jihomoravský kraj. Podle zjištěných informací město kraji neustále zvyšuje nájem, až se dostává na neúnosnou mez a vedení Lužánek nemá na jeho hrazení dost peněz a hodlá účelově zařízené středisko zrušit. Město Brno tak připraví děti svých občanů o tuto smysluplnou činnost.

Vedení Lužánek sice uvažuje o přesunu činnosti do jiného střediska, ale kdo v Lávce byl a viděl, jak je vybavené, je mu jasné, že prosté převedení personálu věc neřeší.

Studio Lávka je systematicky a s osobním nasazením vedoucího Mirka Obrátila budované od devadesátých let, kdy město budovu získalo v dezolátním stavu od vodáren. Tehdy se jí ujalo právě středisko volného času a z peněz města se stavebně upravilo zcela účelově k mediální tvorbě a výuce. Jeho vnitřní uspořádání s režií, dvěma zvukově upravenými studii a světelným parkem je těžko přenositelné jinam. Také umístění v klidném prostředí Kraví hory dává možnosti jak pro zvukové záznamy, tak pro natáčení dětských filmů.

Studio má prostě svůj genius loci a je známo i za hranicemi republiky, protože se účastní mezinárodních akcí.

Zpráva o záměru Lávku zrušit vyburcovala mládež, která Lávku navštěvovala nebo Lávkou v minulosti prošla nejen k petici, ale také ke zřízení stránky Bojujeme pro Studio Lávka, kde můžete mimo jiné shlédnout některé filmy.

 PaedDr. Josef Strubl

 

Tip na pátek a sobotu: Festival vědy

13. 9. 2013 v 09.32 • Témata: , ,

Baví vás věda? Rádi zajímavé experimenty? Rádi přicházíte věcem na kloub? Máte slabost pro policisty nebo hasiče? Věnujete několik hodin inteligentní zábavě? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, přijďte se podívat na Festival vědy s RWE.

V pátek 13. září i v sobotu 14. září začíná program vždy v 9.00 a končí po 16. hodině. V krytém velkokapacitním stanu se bude odehrávat tzv. Divadlo vědy, kolem pak ve vlastních stáních předvedou program jednotlivé organizace. Vstup na Festival vědy s RWE je zdarma!

Vše vědecké, výzkumné a badatelské předvedou Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže JUNIOR, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO Brno), Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Městská policie Brno, Turistické a informační centrum města Brna, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany.

PROGRAM DIVADLA VĚDY V PÁTEK 13. ZÁŘÍ 2013

9.00 Vědecká pohádka o chemikáliích ve vodě / Masarykova univerzita
10.00 Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
11.00 Chemická laboratoř / Vysoké učení technické v Brně
12.00 Lidská baterka / Úžasné divadlo fyziky, Akademie věd ČR
13.00 Roboti – slyší, vidí a mluví spolu? / Masarykova univerzita
14.00 Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně

PROGRAM DIVADLA VĚDY V SOBOTU 14. ZÁŘÍ 2013

10.00 Lidská baterka / Úžasné divadlo fyziky, Akademie věd České republiky
11.00 Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
12.00 Roboti – slyší, vidí a mluví spolu? / Masarykova univerzita
13.00 Chmel, národa tmel / Mendelova univerzita v Brně
14.00 Ohnivé show / Jihomoravský hasičský záchranný sbor
15.00 Chemická laboratoř / Vysoké učení technické v Brně
16.00 Vědecká pohádka o chemikáliích ve vodě / Masarykova univerzita

Zdroj, podrobnější informace: www.hvezdarna.cz/festivalvedy
Foto: Michal Růžička, TICmB

Víkendový Festival vědy se neobejde bez strážníků

11. 9. 2013 v 05.46 • Témata: , , , ,

Městská policie se zúčastní se svou technikou Festivalu vědy s RWE. Představí Centrum tísňového signálu, moderní i historický střelecký trenažér a autobus MOBIDIK.

Nejen badatelské instituce lákají na zářijový Festival vědy , ve dnech 13. a 14. 9. se na Kraví hoře při akcí Hvězdárny a planetária Brno představí i brněnští strážníci. Moderní technologie sice sami nevyvíjejí, zato je aktivně používají při ochraně zdraví a majetku.

Nedocenitelným pomocníkem pro starší osoby a hendikepované je například takzvané Centrum tísňového signálu. Ohrožené lidi vybavuje městská policie osobními alarmy s velkým tlačítkem, jímž si mohou okamžitě přivolat na pomoc strážníky. Po stisknutí se na operačním středisku rozezní alarm a na monitoru se zobrazí GPS souřadnice, kde se důchodce nachází. Osobní alarm také umožňuje přímé telefonické spojení se strážníky, takže pracovníci městské policie okamžitě vědí, zda je důchodce při vědomí a jestli je například nutné přivolat ihned také sanitku.

Tato „krabička“, jak jí senioři familiárně přezdívají, dokonce sama dokáže hlídat zdravotní stav a operační středisko upozorní výstrahou, pokud se důchodce nebo postižený na delší dobu přestane pohybovat. Připevňuje se buďto jako náramek na zápěstí, nebo má podobu přívěsku. Někteří penzisté nosí osobní alarm na popruhu kolem krku.

Střelba kdysi, střelba dnes

Protože k vědě patří pokrok, připravila si Městská policie Brno názornou ukázku toho, jak jde vývoj technologií rychle kupředu. Před dvěma či třemi desítkami let byly nejmodernějším výstřelkem střelecké trenažéry podobné těm, jaký bude o víkendu k vidění u stánku strážníků. Jednoduchý statický terč připevněný na stojanu se strážníci a policisté pokoušeli trefit laserovou pistolí. Terč byl připojený k počítači, a ten vyhodnocoval přesnost zásahů. Návštěvníci festivalu si mohou sami na vlastní kůži vyzkoušet, jak výcvik v té době vypadal.

Dnešní stav je o mnoho dál. Strážníci mají na své střelnici moderní simulátor nesrovnatelný s tím původním. Dokáže promítat dění z ulice a strážníci musejí trefit pachatele, přitom ovšem nezasáhnout rukojmí, jež si zločinec vede po svém boku či před sebou. Do simulátoru je možné nahrát řadu dalších podobných programů, ale také klasické terče. Co u těchto výcvikových prostředků zůstává a šetří munici i finance, jsou laserové pistole. Jak vypadá nový simulátor, si mohou zájemci prohlédnout na videoprojekci.

Městská policie Brno představí rovněž oblíbený autobus s názvem MOBIDIK. Jde o dopravní prostředek a zároveň Mobilní poradenské centrum prevence kriminality, které ve svých útrobách ukrývá řadu atraktivních předmětů a aktuálních informačních panelů. Preventivní informace se týkají kriminality, zabezpečovacích prostředků, ochranných sportovních pomůcek i zdraví jako takového.

(jag)
Zdroj, foto: Městská policie Brno

Petice za park Kraví hora předčila očekávání. Ten je však stále v ohrožení

2. 7. 2013 v 18.05 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

01_masarykovaNa stránkách Bystrčníku jste už zvyklí číst o nejrůznějších pohromách, které se valí na všechny možné kouty města Brna. Před dvěma měsíci jsme takto referovali o ohrožení oblíbené brněnské Kraví hory. Zatímco patnáct let jako pověstná Růženka a blaničtí rytíři dohromady spí oficiálně schválený plán a detailní podoba velkého veřejného parku, rozprostírajícího se mezi ulicemi Žižkova-Úvoz-Grohova, o to čilejší jsou developeři. Aniž by se jakkoli začal realizovat parkový záměr, který obohatí Brno jakýmsi vlastním „Central parkem“ (včetně volnočasového centra, dalších hřišť, služebny městské policie, vyhlídkové restaurace, cyklo- a hypostezek atp.), objevily se už snahy, které chtěly rozsah parku zmenšit. U ulice Žižkovy se o to pokoušela developerská společnost Frama, jež jako první mířila prolomit nepsané tabu změny veřejné zeleně Kraví hory na stavební pozemek, a ne tak ledajaký: dokonce se vznikla i předběžná studie s vizualizací osmipatrového kancelářsko-bytového komplexu. Již od nás víte, že následovala petice občanů, která se proti takovým stavebním plánům postavila a při té příležitosti zároveň upozornila na onen léta schválený plán veřejného parku.

Kraví hora je přece jen citlivé téma i významná oblast, takže se podpisy rychle shromažďovaly. Ještě než však byla petice předána do rukou primátora Romana Onderky (stalo se tak na zastupitelstvu 14.5.2013), sama Frama vzala svou žádost o změnu územního plánu zpět. Kdyby ne, museli by se zastupitelé konfrontovat s 5 414 podpisy lidí (mezi nimi i z USA, Ruska, Jihoafrické republiky nebo Indonésie či nositelé Cen města Brna), odmítajících takovou „privatizaci“ územního plánu. Petice však pokračuje i nadále – další metou je šest tisíc petentů. Prosíme, přidávejte se k ní také nyní.

Ještě však neoschl ani inkoust za posledním podpisem, a už se Kraví hora ocitla v dalším nebezpečí. Objevily se informace o tom, že Vysoké učení technické zvažuje, že by prodalo svůj areál (cca 18 tisíc m2) v srdci Kraví hory jakékoli nejvyšší nabídce. Jednu část uchráníte a druhá se řítí do rukou dalšího developera. Organizátoři petice proto napsali otevřený dopis jak primátorovi Romanovi Onderkovi, tak starostovi Liboru Šťástkovi, aby začali s VUT neprodleně jednat (pan primátor byl dokonce v její správní radě) a toto nebezpečí jednou pro vždy zažehnali.

02_masarykova

Další direkt má Kraví hora dostat kupodivu z vlastních řad. Radnice Brno-střed si za 114 tisíc Kč nechala vypracovat „studii“ (několik map a cca 20 stránek obecného textu) aktualizace současného regulačního plánu Kraví hory. Obsah sice může na první pohled působit chvályhodně, ale druhý už více nežli sporně. Problematické je, že preferuje sportoviště nade vším ostatním (a to navíc i na úkor parku) a na Kraví horu jen více vtahuje individuální automobilovou dopravu, kterou však sama studie paradoxně označuje za „vysoce negativní vliv“, což je pravda.

Lze bezpochyby preferovat, aby se hřiště neakumulovala jen na jednom místě (kam až půjde Kraví hora nafouknout?) a naopak se umisťovala promyšleně po celé městské části, aby k nim měli Brňané (a samozřejmě ti nejmenší) co nejblíže a nemuseli za nimi daleko putovat (kupř. u Úvozu v rámci Žlutého kopce). První realizací záměru budou „biti“ uživatelé oblíbeného psího výběhu, který by se měl zmenšit. Dalšími postiženými se mohou stát zahrádkáři, kam by se rozšířil baseballový areál, jehož jedna část je nyní na tomto místě zcela v rozporu se závaznou územně plánovací dokumentace. Třešničkou na dortu je pak betonový skatepark na vrcholu Kraví hory. Celý záměr má údajně projít ještě veřejným připomínkováním, ale zkušenosti říkají, že na vox populi bohužel na radnici Brno-střed moc nedají.

No a další kontroverzní projekt najdete hned v sousedství: do oploceného areálu koupaliště, kam (na rozdíl od veškerého okolí) doposud putovaly stovky miliónů, má přitéci dalších 80 miliónů. Radnice Brno-střed touží po wellness centru (oficiální pracovní krytí zní: „nezbytná“ rekonstrukce stávající přízemní partie, ke které však nově přiroste rovnou celé patro). Opět by to nemusela být záležitost tak negativní (odhlédneme-li, že zde radnice Brno-střed vstupuje na pole už celkem orané a stává se z ní – včetně nesení rizik ze  ztrátového provozu – jen další podnikatel), kdyby ovšem bylo v okolí vše spraveno, celá Kraví hora již ve vlastnictví města nebo byl třeba dostatek mateřských školek, jeslí apod. (doplňte si sami). Takto se musí maminky, které nemají kam dát své ratolesti, konejšit alespoň představou, že pro život dítka bude místo předškolního vzdělání dozajista prospěšnější sauna nebo bylinková aromaterapie.

03_masarykova

Jak říkají organizátoři petice: Kraví hora je jedinečný démant, který čeká na své vybroušení do podoby krásného parku. Zatím to však vypadá, že mistři brusiči to nevidí a spíše sázejí na kočičí zlato či jiná „šméčka“.

Michal Závodský
OS Masarykova čtvrť

Ke stažení

Petice (PDF)

Související

Za Kraví horu bojuje už i petice
Už ani Kraví hora není jistá před developery

Za Kraví horu bojuje už i petice

23. 4. 2013 v 10.30 • Témata: , , , , , , , , ,

Bystrčník už informoval o tom, jak Kraví hoře hrozí, že jedna její část u Žižkovy ulice se z budoucí zeleně promění na plochu pro další zástavbu. Zatímco již 15 let existuje přímo městem Brnem schválený plán na realizaci velkého veřejného parku, tak místo toho nyní politici řeší, zda neumožnit další zastavování Kraví hory. Přišli by akorát však s velmi nebezpečným precedentem, kdy by si takto mohli začít z Kraví hory „ukusovat“ další a další developeři. Co na tom, že v Brně je nespočet vhodnějších brownfieldů (oficiální mapa města Brna z roku 2012 jich eviduje 124!) a neudržovaných ploch. Zatím to vypadá, že Brno patří spíše developerům a stavebním firmám, než Brňanům samotným.

Zastupitelstvo města Brna rozhodnutí z „technických důvodů“ nedávno odložilo, a tak přijde na pořad jeho květnového jednání (14.5.2013). Krátce po dubnovém zastupitelstvu se konala Komise pro rozvoj města, která se měla opět vyjádřit, zda danou změnu alespoň nepřesune z „doporučených“ (!) do „nedoporučených“. Ani nyní však členové komise k tomuto malému krůčku odvahu nenašli, takže obyvatelé z okolí Kraví hory museli sáhnout po zorganizování petice.

Ta usiluje o

  • záchranu zelené Kraví hory
  • realizaci rozšíření veřejného parku od nám. Míru až po Žižkovu tak, aby více sloužil i frekventovaným a hustě obydleným ulicím jako je Grohova, Úvoz, Žižkova, Rybkova (zejm. primárně přeměnou podnikatelsky využívaného zaploceného areálu VUT)
  • neukrajování Kraví hory další zástavbou (zejména tou soukromou, komerční)

Petice je ke stažení buď ZDE nebo přímo k podpisu na několika místech jak v Masarykově čtvrti, tak v centru (aktuální seznam najdete ZDE). Pro ty, kteří se k petici nedostanou, je připravena i její elektronická verze. Preferujeme však klasickou „papírovou“, protože ona má ty správné účinky a právní zakotvení.

První podpisové archy plánuje iniciativa shromáždit do 10. 5., aby mohly být následně předány na rozhodujícím zastupitelstvu, takže sběr podpisů spěchá. Podepsané archy je možno odevzdat na podpisových místech nebo zaslat někomu z petičního výboru.

Městská část Brno-střed chápe Kraví horu jako prostor pro všechny Brňany. Což je dobře, ale zatím to naplňuje jen tím, že ji zastavuje a zahušťuje a směřuje sem aktivity, které zahlcují okolí automobilovou dopravou. Nyní je čas udělat taky něco jiného – krásný veřejný park pro všechny obyvatele Brna!

 

Irena Greplová
Iniciativa Zelená pro Kraví horu
www.facebook.com/zelenaprokravihoru

Ke stažení

Petice (PDF)

Související

Už ani Kraví hora není jistá před developery

Už ani Kraví hora není jistá před developery

30. 3. 2013 v 13.34 • Témata: , , , , ,

I Bystrc zaznamenala, že do dubnového zastupitelstva města Brna míří další balík změn územního plánu města Brna. Ten cílí jak na kraj města (viz Kamechy), tak do jeho centra – a zde by měl „ukousnout“ část z Kraví hory. Asi nenajdeme nikoho, kdo by neznal Kraví horu a neměl ji rád. Už podstatně méně lidí však ví, že už od r. 1998 zde existuje Brnem odhlasovaný regulační plán, který velkoryse a báječně situuje volně přístupný park s volnočasovým centrem nebo vyhlídkovou restaurací, protkaný cestičkami, hřišti a cyklostezkami. A pozor: včetně ploch dnes uzavřených – areálu VUT (likusákové baráky z druhé světové války, které tato vysoko škola pronajímá) nebo zahrádek – tedy park na ploše od náměstí Míru až k ulici Žižkově!

kravi-hora-01

Byť je tu tedy závazná regulace a vize, kam má Kraví hora směřovat, veřejný park se za celou dobu nijak nerozšířil (nepočítáme-li psí výběh:-). I sama autorka regulačního plánu se nyní podivila a byla překvapena, jak se to nikam dopředu nepohnulo. Přitom konstelace by byla vhodná – město Brno a Brno-střed mají 80 miliónů, aby zde realizovaly wellness centrum (včetně Kneippova chodníku a několika druhů saun). Určitě by našly i prostředky na veřejně přístupný park. Prvním krokem by bylo vykoupení uzavřeného areálu od VUT – a kdo jiný by to mohl zařídit nežli pan primátor Roman Onderka, který dokonce předsedá jeho správní radě a je to jeho MBA-alma mater.

Takže zatímco „Projekt park“ spí a spí, bdí developeři a Odbor územního plánování a rozvoje. Chtějí poslat do dalšího posouzení změnu plochy parku na obchod a služby s byty. To vše v místě (Žižkova ul.), kde má být v budoucnu hlavní vstup z této části Brna na Kraví horu. Začíná se tedy nejenom rozhodovat, zda budeme vstupovat do velkého parku parkem nebo do menšího parku oklikou, a to kvůli nové budově, která může být klidně tak vysoká jako sousední VUT! Navíc vznikne nebezpečný precedens – povolíte to na jedné straně jednomu, na druhé se přidá další a nakonec si na Kraví hoře „smlsnou“ akorát investoři a developeři a Brňané budou mít smůlu.

kravi-hora-02

Ale i vy zdaleka můžete Kraví hoře pomoci (a jednou ona zase pomůže VámJ ): stačí napsat krátký e-mail o tom, že by se neměl vůbec měnit ÚPmB v rámci Kraví hory (včetně nyní plánované změny na Žižkově), a město Brno by naopak mělo prioritně investovat prostředky do její finální parkové úpravy, a to celé poslat současně na: posta@brno.cz, onderka.roman@brno.cz, starosta@brno.stred.cz, oupr@brno.cz.

Kraví hoře se v hantecu říká také Monte Bú – jedno velké búúúú ale už patří těm, co změnu dokonce doporučili ke schválení (OÚPR MMB), a ještě větší bude těm, kteří by ji opravdu schválili. Stali by se de facto ničiteli Kraví hory.

Michal Závodský, OS Masarykova čtvrť
Foto Wikipedie

V úterý 4. dubna se v 18 hodin na ZŠ nám. Míru koná startovací pracovní schůzka ke Kraví hoře. Zváni jsou všichni se zájem o Kraví horu. Kdo nepřijde, ať se pak nediví, když bude Kraví hora plná staveb, plotů a aut. Více na osmc.webnode.cz.

Vítání jara na Kraví hoře

22. 3. 2013 v 05.22 • Témata: , , , , , ,

Radnice městské části Brno-střed zve v sobotu 23. března od 10.00 hodin na První jarní výšlap Klubu českých turistů a Vítání jara na Kraví hoře. Po celý den bude zpřístupněna stará budova planetária, brněnští Tomíci připraví soutěže a turistické hry pro děti, výtvarné dílničky nabídnou tvoření velikonočních dekorací, k dispozici budou infostánky Klubu českých turistů, EkoCentra Brno a dalších.

2013-vitani-jara-na-web[1]

Zájemci mohou vyzkoušet Nordic Walking a pro skalní turisty pořadatelé připraví doporučené trasy. Akci společně s radnicí Brno-střed a Klubem českých turistů připravila Kávéeska – kulturní a vzdělávací středisko Brna-střed.

Program akce:

  • 10.00 hod. – Zahájení
  • 10.30 hod. – The Young Pekáč Mojmíra Bártka – swingová kapela mladých muzikantů
  • 11.00 hod. – Prohlídka kostela sv. Augustina a komentovaná procházka Masarykovou čtvrtí s prohlídkou historických vil
  • 14.00 – 16.30 hod. – Vítání jara, vystoupení dětského folklórního souboru, mažoretky Lili, pohádkové čtení, divadelní hra a jiné
  • 14.30 – Minipochod pro mrňata s míčkem Edou

Zdroj: www.stred.brno.cz

Maxibobek poradí pejskařům

16. 7. 2012 v 08.50 • Témata: , , , , , ,

Každý, kdo se chce umět co nejlépe postarat o svého psa, může přijít 18. července za strážníky na Kraví horu. V tamním výběhu budou pracovníci odboru prevence připraveni s tradiční a oblíbenou mobilní kynologickou poradnou.

Pejskaři se dozví, jak přimějí psa spolehlivě poslouchat povely a naučí se bezpečně ho ovládat. S tím souvisí i řada důležitých informací o vyhláškách, které se týkají pohybu psů na veřejnosti nebo cenné rady ohledně předcházení úrazům způsobeným psy. Zájemci si mohou s preventisty MP promluvit mezi 15. a 20. hodinou, tedy přibližně v době, kdy chodí venčit nejvíc lidí.

Strážníci mají pro pejskaře připraveny užitečné dárky jako reflexní obojek, kostičku se sáčky na psí hromádky nebo brožuru se zajímavými tipy.

Cílem projektu MAXiBOBEK je apelovat na větší ohleduplnost majitelů psů k „nekynologické“ veřejnosti a zlepšení jejich vztahu k veřejnému pořádku.

Během letních prázdnin připravuje odbor prevence ještě jeden termín akce, aby se strážníci mohli setkat i se zájemci, kterým třetí červencová středa nevyhovuje. Naplánován je na 8. srpna, místo konání bude možné najít na webu MP v kalendáři akcí odboru prevence.

(jag)
Městská policie Brno
Foto: MP Brno