Příspěvky se štítkem ‚krajské zastupitelstvo’

Jih Moravy má územní plán, obce a sdružení jej zřejmě napadnou u soudu

26. 9. 2011 v 12.40 • Témata: , , , , , , , ,

Po letech dohadů má jižní Morava nový územní plán. Podle dokumentu, který je klíčový pro veškeré stavební plánování v kraji na desítky let dopředu, povede silnice R43 přes Bystrc, R52 kolem Mikulova a mezi Tuřany a Šlapanicemi bude průmyslová zóna. Návrh plánu podpořili zastupitelé všech stran.

Zda budou tyto plány od příštího roku platit, ale zatím není jisté. Některé obce i aktivisté chtějí takzvané Zásady územního rozvoje napadnout u Nejvyššího správního soudu. Pravděpodobně mezi nimi bude i sdružení Čisté Tuřany.

„Do týdne o tom rozhodneme. Očekávali jsme příznivější řešení dané situace. Od března se účastníme jednání se zastupiteli kraje a poukazujeme na různé problémy, které ovlivní životní prostředí a zdraví lidí v celém Brně,“ řekla Hanka Kašpaříková ze sdružení Čisté Tuřany. Ona i desítky dalších proto ve čtvrtek protestovali u krajského úřadu.

(…)

Zkráceno, dočtěte si na  brno.idnes.cz

Pro nový územní plán se silnicí R43 přes Bystrc hlasovali až na jednoho všichni zastupitelé. Jen jediný se zdržel hlasování. Z Bystrce je v krajském zastupitelstvu místostarosta Jiří Altman (ČSSD) a Pavel Březa (KSČM). Právě druhý jmenovaný, pan Březa, nehlasoval pro R43 vedenou přes Bystrc.

Jana Pálková, zastupitelka Bystrce (Zelená pro Bystrc) a velká bojovnice proti R43, považuje soudní spor o nový územní plán za hotovou věc.

*

Související

Zastupitelé jihu Moravy schválili nový územní plán
Silniční síť Jihomoravského kraje nerespektuje realitu
Zástupci veřejnosti dosáhli zastavení stavební uzávěry pro R43
Aktuální informace k rychlostní silnici R43

Silniční síť Jihomoravského kraje nerespektuje realitu

26. 9. 2011 v 08.38 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Zastupitelé Jihomoravského kraje mají dnes schválit Zásady územního rozvoje kraje. Podle řady obcí, občanských sdružení a zástupců veřejnosti však předložená silniční síť vychází ze zastaralých přístupů a nerespektuje zhoršené životní prostředí v Brně a okolí, zejména nadměrným hlukem a špatnou kvalitou ovzduší. Alternativní silniční koncepce navrhovaná obcemi a občany přitom nebyla řádně posouzena. Její výhodou by byla i nízká cena, neboť nepočítá s výstavbou silnice R52 na Mikulov a tangent na jihu Brna. Trasu R43 pak umisťuje jako plnohodnotný obchvat Brna do Boskovické brázdy a směřuje jí do Svitav.

„Základní obrysy alternativní ekonomicky úspornější, dopravně výhodnější a ekologicky příznivější silniční koncepce kraje jsou známy už dvanáct let, přesto je ale zarážející, že nebyla ani při této příležitosti objektivně posouzena. Politici tak nelogicky lpí na plánech starých téměř padesát let,“ kritizuje schvalování územního plánu kraje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho je ignorován nejen odpor obcí, občanských sdružení a zástupců veřejnosti proti výstavbě tras páteřních silnic v kraji, ale i umístění nového železničního nádraží v Brně asi 800 metrů na jih od stávajícího, neboť i v tomto případě nedošlo k řádnému posouzení s výrazně levnější variantou s nádražím v centru.

Se schvalováním ZÚR je také silně nespokojená i zástupkyně veřejnosti Jana Pálková, kterou v kritice silnice R43 přes Bystrc podpořilo téměř 1300 občanů kraje. Krajský úřad však všechny námitky zamítl.

„Způsob vypořádání našich námitek považujeme za nezákonný a chybný, neboť obyvatelé celého Brna by při realizaci silnice R43 přes Bystrc museli nadále snášet hluk a prach z tranzitní dopravy, protože by neexistoval plnohodnotný obchvat Brna, včetně této městské části,“ připomíná Jana Pálková z bystrckého sdružení.

Další zástupkyně veřejnosti Marie Špačková z bosonožského sdružení také upozorňuje na vážnou situaci na jihu Brna: „V oblasti Bosonoh, Troubska a Ostopovic jsou mnoho let překračovány limity hlučnosti a prašnosti a je tedy protizákonné sem umisťovat další velké silniční stavby jako R43 a JZ tangentu, jak plánují zásady kraje.“

Patrik proto předpokládá, že když budou Zásady územního rozvoje v předložené podobě schváleny, bude proti nim podána žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, který posoudí procesní i věcnou stránku jejich schválení.

Hlavní nedostatky návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje jsou tyto:

1) nebyla porovnána a vyhodnocena alternativní koncepční varianta dopravní infrastruktury, zejména silniční
2) jsou navrhovány nové zdroje hluku a znečištění ovzduší do míst, kde jsou limity již dnes překračovány
3) navrhované řešení není dostatečně odůvodněné
4) navrhované řešení je pro mnohé obce a život jejich obyvatel téměř likvidační

Společná tisková zpráva ze dne 22. září 2011

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
RNDr. Miroslav Patrik – předseda, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz

Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim – Troubsko
Jana Pálková – předsedkyně, mobil 608 470 415, janapalkova@seznam.cz

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách
Marie Špačková – předsedkyně, mobil 728 523 678, spackova.marie@volny.cz

Související

Zástupci veřejnosti dosáhli zastavení stavební uzávěry pro R43
Aktuální informace k rychlostní silnici R43

Zástupci veřejnosti dosáhli zastavení stavební uzávěry pro R43

11. 9. 2011 v 09.58 • Témata: , , , , , , , , , ,

Pomoc mnohých z vás při podpisových akcích na jaře tohoto roku na podporu zástupce veřejnosti přispěla k tomu, že OÚPR MMB přípravu stavební uzávěry, která měla chránit území pro R43 v k.ú. Kníničky, Bystrc, Žebětín a Bosonohy, zastavil. Přikládám sdělení OÚPR a příslušné usnesení.

Současně vám sděluji, že námitky zástupce veřejnosti k R43 v připravovaných Zásadách územního rozvoje (ZÚR) byly zamítnuty.

Ve čtvrtek 22. 9 .2011 má krajské zastupitelstvo na programu schválení ZÚR. Pokud budou schváleny, je vysoce velmi pravděpodobné, že ze strany obcí i občanů budou napadeny žalobou.

Jana Pálková
zastupitelka Bystrce (Zelená pro Bystrc)

Související

Vypořádání všech námitek – jihomoravský kraj, ZÚR
Vypořádání námitek veřejnosti k R43

Související

Aktuální informace k rychlostní silnici R43
Jana Pálková svolává schůzku sdružení k R43
Jana Pálková: Je zapotřebí dalších podpisů
Duben 2011 – Krajský územní plán – zástupce veřejnosti

Jiří Altman k hlasování o R43

18. 1. 2011 v 14.20 • Témata: , , ,

PhDr. Jiří Altman (ČSSD), krajský zastupitel a bystrcký místostarosta, hlasoval v prosinci loňského roku v krajském zastupitelstvu pro návrh územního plánu, který vede dálnici R43 Bystrcí. Možná Bystrcem, alespoň někteří čtenáři na tom bazírují, avšak jazykovědci zase bazírují na Bystrci ženského rodu. V každém případě, ať ženská nebo chlap, je Bystrc vždycky lepší než uvozhřený paťatý Žebětín, který je rodu středního a zákeřného. Ale všeho dočasu, Žebětíne, ono se ještě ukáže, kdo se bude smát naposled! Jožka Šmukař to jistě nebude.

Jiří Altman se tak stal jedním z 52 krajských zastupitelů, kteří R43 Bystrcí podpořili. Jediný zastupitel se zdržel a jen Pavel Březa (KSČM, zároveň zastupitel Bystrce a Brna) hlasoval proti.

Místostarosta Altman své hlasování, které je v očividném sporu s převažujícím míněním jeho bystrckých voličů, a také ve sporu s jeho vlastní rétorikou, vysvětluje „politickými mechanizmy“.

„Materiál, o němž se hlasovalo se jmenoval Varianty záměrů dopravní a technické infrastruktury ve 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jednalo se v něm o variantách devíti různých komunikací, nebo jejich úseků. Tento návrh je doporučením ministerstvu, to jej po zpracování zašle zpět kraji ke konečnému vyjádření. Nešlo tedy především, nebo „jen“ o otázku R43 ano, nebo ne.

V koaličních klubech ČSSD a KDU-ČSL je zastoupena absolutní většina všech zastupitelů kraje – ze 65 je to 44 (ČSSD 26, KDU-ČSL 18). Na společném zasedání těchto klubů před schůzí zastupitelstva k bodu „Varianty záměrů…“ se vyjasňovaly výhrady k materiálu a sjednocovaly postoje klubů. Výhrady k variantám zazněly dvě, obě z ČSSD, jedna z toho moje. Závěrečné hlasování, ve kterém jsme dva pro materiál nehlasovali, zavázalo členy klubů ke společnému hlasování na zastupitelstvu. Opoziční kluby nemusí otázku většiny v zastupitelstvu řešit, a tak mají jejich zastupitelé relativně větší svobodu rozhodování. Někdy jim závidím, někdy ne, ale takový je mechanizmus politiky.“

PhDr. Jiří Altman popsal také způsob, jakým rozhodnutí zastupitelů jeho strany vznikají:

„Zásadní rozhodnutí zastupitelských orgánů vznikají na jednáních klubů stran. Tam se demokraticky diskutují a také hlasují. Podle tohoto rozhodnutí pak hlasují kluby na zastupitelstvech. Občas si některý klub řekne, že jednotné hlasování k některému bodu není nezbytné, pak mluvíme o tom, že jeho členové mají hlasování k tomuto bodu tzv. volné. Máme-li tedy odpovědět na otázku, který okamžik je rozhodující pro výsledek zastupitelstva, pak je to rozhodně hlasování na klubech.

Je to hlavní okamžik, kdy je možno názor vlastních zastupitelů ovlivnit. Všimněte si prosím, třeba na záznamu ze zasedání parlamentu, že na zasedání poslanci polemiku se členy vlastní strany nikdy nevedou. Na společném zasedání koaličních klubů jsem bystrcký názor všem řekl, a také jsem podle něj hlasoval. Sice v nejvhodnější chvíli a na správném místě, ale bohužel marně.

Straničtí kolegové na úrovní kraje vědí, že názor bystrcké organizace na vedení R43 je odlišný. Bohužel většina tuto problematiku vnímá jinak. Ani pan Ing. Březa nedokázal svůj klub nějak ovlivnit.“

Místostarosta také vysvětlil, že přestože je v Bystrci R43 všeobecně odmítána, mimo Bystrc převažuje názor opačný.

„Bohužel je většinou vnímán jako „sobecký“ (odpor proti R43 Bystrcí). Také jsem dospěl ke zjištění, že způsob komunikace některých aktivních odpůrců vedení silnice R43 přes Bystrc (jedná se o jednotlivce), místo aby otevíral cestu k porozumění, spíše zastupitele zatvrzuje, vyvolává averzi a odnímá jim ochotu naslouchat rozumným argumentům.“

„Bystrc neponechává nevyužitu žádnou příležitost kriticky do přípravného procesu vstupovat. V tom není zatím kterékoliv straně v Bystrci co vytknout,“ dodal pan Altman.

-mm-

Související

Jiří Altman: Pro R43 nebo proti?


Pavel Březa: Pro R43 nebo proti?

6. 1. 2011 v 16.46 • Témata: , , , ,

Dobrý den, pane Březo,

mám jedinou krátkou otázku: když se 16. prosince 2010 na kraji hlasovalo o návrhu zásad územního rozvoje JMK, který zahrnuje vedení R43 Bystrcí, jak jste hlasoval?

Viktor Lošťák

*

Proti.

Vše nejlepší do roku 2011.

Pavel Březa

Pavel Březa je zastupitel Bystrce, města i kraje za KSČM. Z 54 krajských zastupitelů hlasoval proti návrhu zásad územního plánu jeden, jeden zastupitel se hlasování zdržel.

Související

Jiří Altman: Pro R43 nebo proti?

Jiří Altman: Pro R43 nebo proti?

6. 1. 2011 v 15.20 • Témata: , , , ,

„Jak hlasoval místostarosta Jiří Altman, bystrcký i krajský zastupitel, když 16. prosince schvalovalo krajské zastupitelstvo návrh zásad územního rozvoje, v němž se počítá s vedením R43 Bystrcí?“ ptá se Milan Kuchař, ex-předseda bystrckých Věcí veřejných. Těžko říct, proč se místo Bystrčníku neptá přímo pana Altmana, ale co už.

Jiří Altman v telefonické odpovědi na dotaz vysvětlil, že vystoupil při jednání koaličního klubu ČSSD-KDU-ČSL, přednesl známý soupis bystrckých námitek a jako jediný hlasoval proti. Ovšem na jednání klubu. Na zasedání zastupitelstva se však už podřídil většinovému mínění klubu, a hlasoval pro návrh, tedy pro R43 Bystrcí. To, že by i na skutečně důležitém jednání krajského zastupitelstva mohl hlasovat proti návrhu, označil Jiří Altman za pouhé demonstrativní gesto beze všeho významu.

Proti návrhu byl z celého krajského zastupitelstva jediný zastupitel a jeden se hlasování zdržel. O koho šlo, místostarosta Altman neví. Z bystrckých zastupitelů je členem krajského zastupitelstva ještě Pavel Březa (KSČM). Telefon na pana Březu nemáme, ale mail už je na cestě.

Viktor Lošťák

Vladimír Vetchý zastupitelům kraje: S R43 zásadně nesouhlasíme

17. 12. 2010 v 11.08 • Témata: , , , ,

Zastupitelům Jihomoravského kraje
Brno, 16. 12. 2010

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

na dnešním zasedání zastupitelstva máte rozhodovat o zvolení variant záměrů dopravní a technické infrastruktury pro Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc na svém včerejším zasedání rozhodlo informovat Vás o svém stanovisku, daném následujícími usneseními:

Z 4/2 – 3.13 část 3, 4  Stanovisko k usnesení
Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc:

IX.Z – 1.l) Zprůjezdnění „německé dálnice“, R 43 (24.10.1991)

Usnesení č.3:

Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc potvrzuje, že považuje usnesení přijaté na jednání IX.Z bystrckého zastupitelstva dne 24.10.1991 v bodu: 1.l) Zprůjezdnění „německé dálnice“, R 43

nadále za základní východisko svého postoje k problematice spojené s komunikací označovanou jako R43.

IX.Z – 1.l  Zprůjezdnění „německé dálnice“, R 43 (24.10.1991)

Usnesení:

Zprůjezdnění komunikace R 43 znamená velký a zásadní zásah do života obce. MZ nevidí důvod, aby případná dálniční spojka vedla středem obce, když v současné době jsou tyto komunikace vedeny zásadně mimo sídliště.

Z tohoto důvodu MZ zásadně nesouhlasí se zprůjezdněním komunikace R 43.

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
starosta MČ Brno-Bystrc, ČSSD

Jihomoravští zastupitelé dál trvají na silnici R43 přes Bystrc

4. 11. 2010 v 13.16 • Témata: , , , , , , , , , ,

Jihomoravští zastupitelé dál trvají na tom, aby silnice R43 z Brna do Pardubického kraje vedla přes bystrcké sídliště. Vyplývá to z dopisu, který dnes schválili jako odpověď na petici proti stavbě silnice v této trase. Píšou v něm, že jiné varianty kraj zpracoval a odborníci je již posoudili. Tento požadavek petentů tak kraj naplnil, stojí v dopise.

Iniciátoři petice už při jejím podání na kraj varovali, že když samospráva alternativní trasy silnice neposoudí, skončí připravovaný krajský územní plán znova u soudu. Petici proti vedení silnice bystrckým sídlištěm podepsalo od roku 1996 asi 37.000 lidí. Radní David Macek (KDU-ČSL) však dnes upozornil, že části lidí figurujících v petičních arších by se stavba nejspíš přímo nedotkla. „Uvádějí jako svou adresu třeba Jindřichův Hradec nebo Náchod,“ uvedl.

Krajští zastupitelé petentům napsali, že pravidelně o záležitosti informují na krajských internetových stránkách, i že jiné varianty kraj prověřil. Macek upozornil, že i proti nim lidé protestují. Petici s 2000 podpisy proti vedení silnice Boskovickou brázdou kraji odeslali lidé z Veverské Bítýšky a okolí, připojilo se k ní i asi deset starostů z Brna a okolí.

(…)

Zkráceno, celý článek najdete na www.financninoviny.cz

Ve čtvrtek krajské zastupitelstvo projedná petici proti R43

4. 11. 2010 v 12.47 • Témata: , , , , , , , , , ,

Tisková zpráva petičního výboru k projednávání petice za R43 jako plnohodnotný OBCHVAT celého města Brna Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Ve čtvrtek 4.11. má Zastupitelstvo JM kraje projednat petici s téměř 37 tisíci podpisů za R43 jako plnohodnotný obchvat celého Brna. Je to největší petice s dopravní tematikou v ČR. Zde občané vyjadřují za sebe, a nepochybně i za své děti, oprávněný požadavek na moderní řešení R43 k odvedení tranzitní dopravy mimo celé území Brna.

Za 10 let existence krajského úřadu nebyl dosud právoplatně dokončen ani jeden územní plán velkého územního celku, a to v řadě případů pro nedodržení zákonných postupů. Bylo přitom zmařeno mnoho finančních prostředků od daňových poplatníků.

Zrušení trasy R43 v územním plánu Brna Nejvyšším správním soudem v květnu 2010 potvrdilo, že pravdu měli občané a že úředníci města i kraje dlouhodobě nesprávně informovali veřejnost i zastupitele. Rozsudek soudu svou analýzou potvrdil, že koridor R43 byl protiprávně, s písemným souhlasem úředníků kraje, zanesen i do mnoha dalších územních plánů obcí na trase Hitlerovy dálnice.

Petiční výbor vyzval zastupitele JM kraje, aby otázce správného trasování potřebné komunikace R43 věnovali plnou pozornost a aby byly učiněny všechny kroky k zajištění správného postupu v přípravě Zásad územního rozvoje (ZÚR). Je nešťastné, že kraj ignoruje fakt, že optimalizované trasování R43 z roku 2009 je základnou pro dosažení konsensu v kraji umožňující urychlit výstavbu R43.

Petiční výbor vyjadřuje hluboké zklamání, že v červnu avizovaná jednání kraje s občany o územním plánování kraj neuskutečnil a naopak JMK jednostranně předal 2. Návrh ZÚR ministerstvům. Jeho vady jsou natolik závažné, že by se ještě nyní měl kraj zamyslet a konzultace s občany a starosty protestujících obcí zahájit, 2. Návrh ZÚR upravit a znovu jej projednat s ministerstvy a dotčenými orgány. Pokud k této nápravě nedojde a bude projednáván a případně ke schvalování předložen chybný Návrh ZÚR, může se tato klíčová územně plánovací dokumentace stát další v pořadí, kterou soud zruší. Po fiasku s územní prognózou JM kraje v roce 2004 došlo k výměně na postu vedoucí odboru územního plánování na kraji, ale ani po 5 letech nové vedení předmětného odboru nepřineslo změnu.

Petiční výbor nabídl kraji pomocnou ruku občanů a občanských sdružení k nápravě neudržitelné situace v územním plánování. Způsob, jak JM kraj navrhl Zastupitelům vyřídit tuto závažnou petici, však nelze považovat za nic jiného než za pohrdání 37 tisíci občany a pohrdání zákony.

Opakuje se zřejmě situace, kdy 5 let obce a občané volali po nápravě postupu pro R52 a územní plán Břeclavska, kraj tvrdil, že vše je v pořádku a to až doby, než koridor R52 a územní plán jako vadný zrušil Nejvyšší správní soud. Občané kraje tak přišli o šanci na desítky miliard z Bruselu.

Jana Pálková uvádí: „Občané, kteří podepsali petici za obchvat celého města Brna, roky upozorňují na nevhodnost prosazování trasy rychlostní komunikace R43 jako průtah městskými částmi a v těsné blízkosti hráze Brněnské přehrady. To se děje i díky špatnému stavu územního plánování v kraji, které je dlouhodobě poznamenáno nesprávnými politickými a správními rozhodnutími, která ignorují zákonné postupy i evropskou legislativu“.

Ing. Horváth zdůrazňuje: „Je doloženo studiemi, že pro R43 existuje řešení, které se zcela vyhýbá mnoha obcím, které by byly zasaženy „Hitlerovou dálnicí“ a pro všechny ostatní obce od Černé Hory až po dálnici D1 se jedná o obchvaty obcí. Je nešťastné, že odpovědní pracovníci kraje podceňují či přímo ignorují i jiné varianty vedení R43 než přes město Brno.“ Marie Špačková upozorňuje: „Kraj ignoruje fakt, že do oblastí Brna a brněnské aglomerace, kde jsou již dlouhodobě překračovány zákonné hygienické limity prašnosti a hlučnosti se nemohou umisťovat žádné další zdroje znečištění a že naopak kraj je povinen přijímat účinná opatření k nápravě. Hygienické zákonné limity jsou dlouhodobě překračovány i v Bosonohách a proto sem není možné umístit obří křižovatku R43, D1 a utajované jihozápadní tangenty. Proto také není možné vést R43 z Bosonoh do Bystrce.“

Kontakty:

Jana Pálková, Bystrc, e-mail: janapalkova@seznam.cz, mobil 608 470 415
Marie Špačková, Bosonohy, mobil 728 523 678
Ing. Ladislav Horváth, Kníničky, e-mail: ladislav.horvath@email.cz

Ke stažení

Dopis Zastupitelstvu jihomoravského kraje k předání petice (PDF)
Odpověď zastupitelstva (PDF)
Tisková zpráva (PDF)

Související

Rada Jihomoravského kraje projedná petici proti R43
Projednávání petice proti R43 v senátu
Josef Strubl: Mýlíte se ve všech bodech
Na každý problém existuje rychlé levné nesprávné řešení
Kníničky trápí doprava. A také R43
R43 přes Bystrc – opravdu špatné řešení…?!
Politici definitivně prohráli spor o Hitlerovu dálnici
Soud odmítl stížnost kvůli R43
R43: Petice za obchvat Brna
Jana Pálková: Když kraj nezváží varianty R43, územní plán smete soud
R43? Udělejme referendum, navrhují někteří kandidáti
Jana Pálková: Jak to vypadá s R43?