Příspěvky se štítkem ‚krajská hygienická stanice’

Metanol stále hrozí

28. 11. 2012 v 13.32 • Témata: , , ,

Po opakovaných zprávách z posledních dní je patrné, že i v našem kraji začala po asi měsíční přestávce očekávaná druhá vlna vážných zdravotních postižení lidí po konzumaci lihovin neznámého původu. Za posledních čtrnáct dní došlo v Jihomoravském kraji k postižení dalších tří osob metanolem, z nichž jedna osoba zemřela a jedna je v kritickém stavu.

Podle informací policejních orgánů stále zůstává nedopátraných cca 5 000 litrů pančovaných lihovin, které se při snížené ostražitosti každého z nás mohou objevit na trhu. A zvláště teď, v předvánoční nákupní době.

Na začátku adventu proto varujeme všechny spoluobčany před nákupem a konzumací lihovin neznámého původu, podezřele levných alkoholických nápojů a lihovin v lahvích s porušenými ochrannými páskami (tzv. „kolky“) a bez předepsaných dokladů o původu v nepřerušeném řetězci od výrobce lihu až po konečného prodejce nápoje. Riziko i smrtelných otrav stále hrozí!!!

MUDr. Jan Mareček
ředitel KHS Jmk

Ke stažení

Varování (PDF)

Voda v Bystrci je již pitná

23. 11. 2012 v 21.22 • Témata: , , , , , ,

Na základě provedených odběrů vody z vodovodní sítě v části Bystrce, kde pitná voda nesplňovala vyhl. MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu,  a  následných laboratorních rozborů, konstatujeme, že odebrané a analyzované vzorky ve všech parametrech vyhověly vyhl. MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, tzn. že dodávaná voda v postižené části je již pitná.

Odběratelům se ještě jednou omlouváme za způsobené nepříjemnosti.

Problém se zvýšeným zákalem se týkal ulic: Výhon, Přístavní, Joukalova, Heyrovského, Nad Kašnou, Krajní, U Sokolovny, Živného, Vondrákova č.8-16, Odbojářská 2, Nám. 28.dubna, Jakuba Obrovského, Pod Horkou a K Dálnici.

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel
Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.

Související

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se omlouvají
Problém s kvalitou vody – Žádost o spolupráci
Problém s kvalitou pitné vody v Bystrci
Bystrčtí musí pro vodu k cisternám. Z kohoutku jim teče bahnitá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se omlouvají

22. 11. 2012 v 23.27 • Témata: , , , , , ,

Vážení odběratelé, dovolte mi podat Vám vysvětlení k mimořádné situaci, která způsobila změnu v kvalitě námi dodávané vody v oblasti městské části Brno–Bystrc a omluvit se Vám za problémy, které jsme Vám způsobili.

Dne 15. 11. 2012 prováděli pracovníci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. plánovanou úpravu regulace nátoku do vodojemu zásobujícího část Bystrce pod ulicí Stará dálnice. Jednalo se o práce, které se standardně realizují i na jiných vodojemech zásobujících město Brno pitnou vodou, a které Vy – koneční odběratelé, běžně nevnímáte. Bohužel tak tomu nebylo v tomto případě. Změnou režimu v zásobování pitnou vodou ve Vaší městské části došlo k mimořádnému, nepředvídatelnému a nežádoucímu vznosu usazeného sedimentu ve shybkách na hlavním zásobovacím řadu, který způsobil zvýšení zákalu a tím změnu kvality vody, a to v ulicích Výhon, Přístavní, Joukalova, Heyrovského, Nad Kašnou, Krajní, U Sokolovny, Živného, Vondrákova č. 8-16, Odbojářská 2, Nám. 28. dubna, Jakuba Obrovského, Pod Horkou a K Dálnici. I přes veškerou snahu našich pracovníků, kteří od čtvrtečního večera 15. 11. 2012, kdy byli na toto upozorněni, prováděli na vodovodní síti intenzivní zásahy vedoucí k odstranění vzniklého problému, se nám zákal nedařilo odstranit.

O této skutečnosti jsme informovali na našich webových stránkách dne 16. 11. 2012 s předpokladem neprodleného odstranění závadového stavu. Jelikož i přes stálou intenzivní práci na vodovodní síti po celý víkend, kdy se několikrát zdála situace stabilizovaná, se nepodařilo problém dostat pod trvalou kontrolu, bylo dne 19. 11. 2012 vydáno upozornění, že dodávaná voda nesplňuje vyhlášku MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Mohu Vás ujistit, že k dnešnímu dni, tj. 21. 11. 2012, pracovníci společnosti na odstraňování závady ve změně kvality dodávané vody nepřetržitě usilovně pracují tak, aby dodávka kvalitní pitné vody byla obnovena co nejdříve, neboť plně chápou problémy, které jsou tímto odběratelům způsobeny. O aktuálním stavu Vás budeme i nadále informovat prostřednictvím webových stránek společnosti www.bvk.cz a na internetových stránkách městské části.

Jménem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. se všem odběratelům v postižené oblasti omlouvám a současně děkuji za pochopení této mimořádné situace. Za období dodávky vody nesplňující parametry vyhlášky bude všem odběratelům z postižené oblasti nabídnuta kompenzace vodného a stočného. Pokud byla způsobena škoda na Vašem majetku, volejte, prosím, právní útvar naší společnosti, tel.číslo 543 433 009 nebo 543 433 007, kde Vám budou sděleny bližší informace o odškodnění.

S úctou

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

Související

Problém s kvalitou vody – Žádost o spolupráci
Problém s kvalitou pitné vody v Bystrci
Bystrčtí musí pro vodu k cisternám. Z kohoutku jim teče bahnitá

Problém s kvalitou vody – Žádost o spolupráci

20. 11. 2012 v 14.25 • Témata: , , , , ,

Vzhledem k tomu, že v průběhu dnešního dne, tj. 20. 11. 2012, došlo k významnému zlepšení kvality vody, dovolujeme si naše zákazníky v postižené oblasti požádat o spolupráci.

Pro odstranění závadné vody je vhodné demontovat sítka na výtokových ventilech – bateriích umyvadel či van a provést odpuštění vody, která je naakumulovaná ve vodovodní přípojce a ve vnitřním vodovodu Vaší nemovitosti. Doporučujeme Vám provádět toto opatření na co nejvzdálenějším kohoutku (nebo i více) a odpouštět pouze  studenou  vodu.

Nedoporučuje se odpouštět vodu přes splachovací zařízení WC.

Děkujeme za spolupráci a ještě jednou se omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Převzato z www.bystrc.cz

Související

Bystrčtí musí pro vodu k cisternám. Z kohoutku jim teče bahnitá

Problém s kvalitou pitné vody v Bystrci

20. 11. 2012 v 14.19 • Témata: , , , , ,

Dne 15. 11. 2012 byla prováděna plánovaná oprava vodojemu Bystrc. Změnou režimu zásobování pitnou vodou v městské části Bystrc došlo ke vznosu usazeného sedimentu ve shybkách na hlavním zásobovacím řadu, která způsobila změnu kvality dodávané vody – zvýšení zákalu. Změna kvality vody se týká ulic nacházejících se ve staré části Bystrce pod ulicí Stará dálnice. Dodávaná voda v tuto chvíli nesplňuje vyhl. MZČR č.252/2004 Sb. Náhradní zásobování pitnou vodou je v uvedené oblasti zajištěno cisternami, které jsou rozmístěny v následujících ulicích:

  • Jakuba Obrovského proti pneuservisu
  • Heyrovského 11,13,32
  • Vondrákova 2
  • Přístavní u obchodního domu Penny Market, s.r.o.
  • Nad kašnou 5

Na vodovodní síti probíhají intenzivní zásahy vedoucí k odstranění tohoto problému, který by měl být v průběhu tohoto týdne vyřešen. O přesném termínu odstranění problému budeme zákazníky dotčené oblasti informovat prostřednictvím webových stránek společnosti – www.bvk.cz , případně na stránkách  www.bystrc.cz.

Jsme si vědomi problémů, které jsme našim zákazníkům způsobili. Za vzniklé problémy se všem zákazníkům z postižené oblasti omlouváme a doufáme, že příští kontakt s naší společností bude v pozitivnější záležitosti.

Za období dodávky vody nesplňující parametry vyhlášky vyhl.MZČR č.252/2004 Sb. bude všem našim zákazníkům v postižené oblasti odpočteno vodné.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
V Brně dne 20. 11. 2012

Související

Bystrčtí musí pro vodu k cisternám. Z kohoutku jim teče bahnitá

Bystrčtí musí pro vodu k cisternám. Z kohoutku jim teče bahnitá

20. 11. 2012 v 07.58 • Témata: , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Kakao tekoucí z vodovodního kohoutku? Sen mnoha dětí alespoň na pohled splňuje tekutina ve mnoha koupelnách a kuchyních v brněnské městské částí Bystrc. Vodu tam totiž minulý týden obarvil zákal a nesplňuje tak vyhlášku o pitné vodě. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace už do několika ulic přistavěla cisterny.

Některým obyvatelů Bystrce vadí, že o situaci vodárny včas neinformovaly. „Až po několika dnech se dozvídáme, proč je vlastně voda špinavá. Já jsem si toho všiml naštěstí včas, ale pokud někdo pral bílé prádlo, může ho nyní vyhodit. A informaci o tom, že voda není, pitná vodárny oznámily až v pondělí. Přitom je špinavá už od minulého čtvrtka,“ postěžoval si například Jan Šmikmátor.

Podle Miroslava Staňka z Krajské hygienické stanice se lidé nemusí zákalu obávat. „To, že nesplňuje normy pro pitnou vodou neznamená, že je zdravotně závadná. Obsah usazenin v ní ovlivňuje její kvalitu zejména z vizuální stránky,“ vysvětlil Staněk.

Vodu totiž zabarvil rozvířený sediment z potrubí. „Dostal se do ní kvůli plánovaným opravám vodojemu. Informace jsme zveřejnili už v pátek na naších internetových stránkách a postupně je aktualizujeme. Za případné komplikace se omlouváme,“ sdělila mluvčí vodáren Renata Hermanová.

(…)

Zkráceno, celý článek najdete na brnensky.denik.cz