Příspěvky se štítkem ‚kostel’

Věžní hodiny na bystrckém kostele se zastavily

29. 6. 2015 v 09.24 • Témata: , , , , ,

Hodiny na věži bystrckého kostela sv. Janů se zastavily. Příčinou není závada, ale plánovaná oprava a vyčištění hodinového stroje.

„Hodiny budou mimo provoz asi tři týdny,“ oznámila na stránkách bystrcké farnosti její mluvčí Eva Máchová.

Farnost kostel opravuje dlouhodobě, během posledních let došlo na opravy fasády, oken vitráží, střechy i kříže před kostelem. Opravy již stály více než jeden milion korun, náklady hradí farnost z vlastních prostředků, převážně z darů.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Velikonoční bohoslužby v Bystrci

30. 3. 2015 v 21.59 • Témata: , , , , , , ,

Farní kostel 

 • 29. 3.  Květná neděle, mše sv. v 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 h
 • 2. 4.    Zelený čtvrtek, v 18.30 h mše sv. na památku Večeře Páně
 • 3. 4.    obřady Velkého pátku v 18.30 h
 • 4. 4.    Bílá sobota – vigilie (oslava Veliké noci) v 19.00 h
 • 5. 4.    Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně), mše sv. v 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 h. Světí se velikonoční pokrmy. Při mši v 10 h zpívá chrámový sbor.
 • 6. 4.    Velikonoční pondělí – mše sv. v 7.30; 8.45; 10.00 h

Ekumenické centrum Archa, Lýskova (Horní náměstí)

 • 2. 4. Zelený čtvrtek 20.00 h
 • 3. 4. Velký pátek 16.30 h
 • 4. 4. Bílá sobota 21.30 h

Předvánoční úklid kostela, pomozte

11. 12. 2014 v 06.39 • Témata: , ,

Bystrcká farnost hledá dobrovolníky na předvánoční úklid kostela sv. Janů. Úklid plánujeme na sobotu 13. prosince. Začínáme po ranní mši svaté cca v 7.30 h. Kolem 9. h se drhnou lavice, což je fyzicky náročnější práce, na kterou by bylo potřeba 4-6 mužů. Budeme moc rádi, když si vyšetříte chvíli času a přijdete nám pomoci! Pokud máte možnost, přineste si vlastní kbelíky.

Zdroj, další informace: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Ladíme…

17. 6. 2014 v 05.32 • Témata: , , ,

ladime[1]

V neděli se v kostele sv. Janů v Bystrci rozezní varhany. Přijďte na koncert ze skladem J. PachelBelea, J. S. Bacha, G. B. Pergolesiho a dalších. Na varhany zahraje Tomáš Ulrich.

Opravy kostela letos skončí, na řadu přijde střecha fary

5. 6. 2014 v 07.38 • Témata: , , , , , , ,

fara-bystrcOpravy bystrckého kostela sv. Janů na náměstí 28. dubna letos skončí. Už loni římskokatolická farnost opravila střechu a okenice zvonice, natřela kostelní věž a zrenovovala ciferníky hodin. Farnost vše financovala z vlastních zdrojů, z prostředků dobrovolných dárců. Celkové náklady se pohybují kolem jednoho milionu korun. Letos je v plánu dokončit fasádu kostela, což bude stát dalších asi 180 tisíc.

Další starosti dělá bystrcké katolické komunitě střecha fary (na fotografii). Ta je v havarijním stavu, do budovy zatéká a farníci by ji rádi do zimy opravili.

„Předběžný rozpočet na výměnu krytiny a latí činí 650 tisíc, na účtu máme nyní cca 195 tisíc korun. Budeme vděční za každý finanční příspěvek,“ vybízejí dárce stránky farnosti. Příspěvky na opravu kostela a fary lze zaslat na účet 1341620309/0800.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Související

Opravy kostela pokračují, na řadě je věž a střecha
Oprava kostela na dobré cestě
Opravy kostela sv. Janů
Stránky bystrcké farnosti
Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty na Wikipedii
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, Brno-Bystrc (Wikipedie)

Eva Máchová: Bystrc vlídným domovem

14. 4. 2014 v 09.35 • Témata: , , , ,

eva_machovaViktor Lošťák: Dnes si budeme povídat s paní Evou Máchovou, pastorační asistentkou bystrcké farnosti. Dobrý den, paní Máchová.

Eva Máchová: Dobrý den.

Vás znají, paní Máchová, všichni členové bystrcké křesťanské komunity, ale i žáci místních škol a jejich rodiče, a to je dohromady opravdu hodně lidí.

Nemyslím si, že bych byla nějak mimořádně známá. Asi jako každý druhý člověk, který pracuje s lidmi.  Kdybyste chtěl něco vyřizovat ve farní kanceláři, pravděpodobně byste narazil právě na mě. Občas si můžete moje jméno přečíst pod nějakým článkem, který se týká života naší bystrcké farnosti. Znát mě mohou i na školách v Bystrci, kde vyučuji náboženství.

Jak velká je vlastně místní katolická komunita, dokážete to odhadnout? KDU-ČSL dalo hlas v minulých komunálních volbách asi osm stovek lidí. Když ten počet vynásobím dvěma, budu daleko od pravdy?

Co se týká počtu katolíků v Bystrci, to je trochu složitější. Pokud chcete nějaké konkrétní číslo, bohoslužby v neděli navštíví okolo tisíce lidí, včetně dětí. Poslední dobou se toto číslo zřejmě trochu zvedlo s tím, jak se rozrůstá nová zástavba v Bystrci. Kdybychom sečetli všechny pokřtěné, byl by počet ještě několikanásobně vyšší.

To ano, to by se pak týkalo třeba i mne. Co je vlastně prací pastorační asistentky? Jak se k ní člověk dostane?

Patřím mezi ty šťastné, pro které je jeho práce současně i posláním a dělám ji moc ráda. Původně jsem vystudovala Obchodní akademii. O pár let později jsem se přihlásila na dálkové studium Křesťanské výchovy na Teologické fakultě v Olomouci, které jsem dokončila během mateřské dovolené. Hodně mě v životě nasměroval i roční pobyt v evangelizační škole Jeunesse Lumière ve Francii. Všechny tyto nabyté zkušenosti mám možnost při své práci využívat.

Snažím se odlehčit našim kněžím, kteří mají na starost duchovní správu naší farnosti a opravdu toho mají hodně. Částečně pracuji ve farní kanceláři a částečně vyučuji náboženství. Podílím se na koordinaci jednotlivých akcí ve farnosti. Většina farních aktivit je však hlavně postavena na nezištné práci a nadšení jednotlivých farníků. Já spíše pomáhám vytvořit prostor a podmínky k jejich realizaci a starám se o propagaci těchto akcí.

Působit jako koordinátor střízlivě odhadnuto půldruhé tisícovky lidí musí být dost náročné, že?

Práce je náročná v tom, že často dělám to, co je zrovna potřeba a kdy je potřeba. Někdy i po večerech nebo o víkendech. Také je to hodně o spolupráci a komunikaci s různými lidmi.

Chodíte do škol vyučovat náboženství a vyprávět dětem o tradičních křesťanských tématech. Je o to velký zájem? Roste, snižuje se nebo zůstává stále stejný?

Jedná se o projekt Biskupství brněnského s názvem Vstupy do škol.  Cílem je přiblížit dětem hlavní křesťanské svátky, tradice a hodnoty a seznámit je s křesťanstvím jako se základem naší kultury. Já a další dvě katechetky z naší farnosti jsme absolvovaly speciální lektorské semináře k jednotlivým tématům, která na školách i v mateřských školkách nabízíme. Jsou to moc pěkné a pro děti poutavé programy a líbí se i učitelům. Zájem roste, většinou jsme zváni opakovaně. Z toho máme radost.

Bystrčtí farníci tvoří jednu z největších zájmových skupin v Bystrci. Přitom ačkoli aktivita farnosti je velmi bohatá, mimo komunitu o ní není mnoho slyšet. Můžete vyjmenovat některé z akcí, které farnost pořádá, tedy takových, na něž by případně mohl přijít i někdo zvenčí?

Jsme společenstvím, do něhož patří rozliční lidé různého věku a odlišných zájmů. Jediné a pro nás to podstatné, co nás spojuje, je naše víra.  Rozhodně nejsme žádnou uzavřenou skupinou, proto na všechny naše akce může samozřejmě přijít každý, kdo má zájem. Setkáte se zde s příjemnými lidmi a přátelským prostředím.

To potvrzuji. Kdysi jsem šel kolem fary, vlezl jsem dovnitř a hned jsem měl čaj a koláček.

Hodně akcí se koná v Ekumenickém centru Archa – různé luštitelské soutěže pro děti i dospělé, besedy a přednášky. Nabízíme i sportovně zaměřené aktivity jako je Farní liga ve hře Kubb, Farní fotbalová liga nebo Farní tenisový turnaj. Občas se konají výlety tatínků s malými dětmi, kteří si říkají Slůňata. Také se snažíme pomáhat potřebným nejen z naší farnosti – pořádáme sbírky na různé charitativní účely, pomáháme při sbírkách šatstva pro Charitu, o Vánocích vybíráme cukroví, které potom roznášíme sociálně slabším spoluobčanům. Nemohu opomenout kulturně-duchovní akce jako je vánoční benefiční koncert v kostele nebo Živý betlém na Náměstí 28. dubna. Pro školy, školky či jiné skupiny z řad veřejnosti nabízíme možnost prohlídky farního kostela s výkladem. A to jsem zdaleka nevyjmenovala všechno. Více se můžete dočíst na našich farních webových stránkách. Všechny tyto akce pořádají dobrovolníci a nadšenci zdarma ve svém volném čase, což si podle mě zaslouží obrovský respekt. Tímto bych také chtěla poděkovat Bystrčníku, že naše aktivity prezentuje.

Ekumenické centrum Archa na Horním náměstí letos na podzim oslaví dvacet let. Mohla byste stručně popsat jeho historii, kde se vlastně v Bystrci vzalo? Co se dnes v Arše vše pořádá a co se plánuje do budoucna?

Výstavba centra byla zahájena dne 22. června 1994 a již 25. listopadu 1994 byla Archa při slavnostním zahájení požehnána. Hlavní část budovy tvoří tři vzájemně propojitelné místnosti, z nichž prostřední je upravena jako kaple, kde se pravidelně konají bohoslužby. Archu využívají pro duchovní účely rovněž členové Evangelické církve metodistické. Centrum každým rokem také slouží jako zázemí k pořádání kulturní akce pro veřejnost Bystrcký scuk, kterou připravuje úřad městské části Brno-Bystrc.

Již od počátku si Ekumenické centrum Archa kladlo za úkol stát se místem  přátelského setkávání pro obyvatele všech věkových skupin formou zájmových kroužků, výstav, koncertů, přednášek a podobně, a tak obohatit duchovní a kulturní život v našem bystrckém sídlišti. Byli bychom rádi, kdyby tímto způsobem mohla být Archa využívána ještě mnoho dalších let.

Jak postupují opravy kostela?

Výsledky loňských oprav na kostele jsou na první pohled dobře vidět. Střecha září novotou, kromě střešní krytiny jsme museli vyměnit i shnilé trámy. Nově byla natřena věž, opravily se omítky a natřely okenice, parapety a ciferníky hodin. Podařilo se též vyměnit barevné vitráže oken v presbytáři. Letos bychom chtěli pokračovat s nátěrem omítky lodi kostela a provést další nezbytné zednické opravy.

Jen dodám, že celá rekonstrukce se hradí z peněz dobrovolných dárců, stát se na ní nijak finančně nepodílí.

Vím, paní Máchová, že patříte k ohroženému druhu bystrckých starousedlíků. Vaše rodina dokonce bydlí v Bystrci už třetí nebo dokonce čtvrtou generaci, je to tak? Když stále zůstáváte, tak se vám musí v Bystrci hodně líbit. Co nejvíc a co nejméně? Jak se podle vás Bystrc v poslední době proměňuje, co je k lepšímu a co k horšímu?

Máte pravdu, v Bystrci žije moje rodina již po několik generací. Tak jako asi všichni, kdo zde bydlí, mám ráda pěkné okolí řeky Svratky a Brněnské přehrady a líbí se mi vycházky směrem k Medlánkám a na Holednou. Je dobře, že je naše obec mimo velké průmyslové a nákupní zóny. Toho bychom si měli vážit a chránit si zdravé životní prostředí. Rozrůstající se sídliště mi nevadí. Přála bych nově příchozím, aby se v nové zástavbě co nejdříve podařilo vytvořit dobře fungující infrastrukturu a aby se pro ně Bystrc stala vlídným domovem. Velmi důležité jsou dobré sousedské vztahy, když se obyvatelé navzájem znají, zajímají se jeden o druhého a respektují se. Kéž by se nám to všem dařilo.

Díky za odpovědi a pěkný závěr.

*

Související

Stránky bystrcké farnosti

 

Opravy kostela pokračují, na řadě je věž a střecha

13. 6. 2013 v 08.08 • Témata: , , , ,

Opravy kostela sv. Janů v Brně-Bystrci pokračují. V nejbližších dnech se začne stavět lešení kolem věže, z něhož se pak provedou opravy omítek, nátěr fasády, okenic zvonice a ciferníku hodin. Práce na věži by měly skončit na přelomu června července, následovat bude náročná oprava střechy, jejíž stav je horší, než se původně zdálo.

„S koncem zimy se ukázalo, že se opět velice nepříznivě projevila na střeše kostela,“ informovala Eva Máchová, mluvčí bystrcké farnosti. „Vedle toho, že řada střešních tašek odpadla, jsme zjistili značné množství prasklých a děravých tašek. Je možno říci, že střecha našeho kostela, pocházející z roku 1897 je v havarijním stavu, hrozí zatékání značného množství dešťových vod do půdních prostor kostela.“

Veškeré opravy kostela jsou financovány z prostředků římskokatolické farnosti v Bystrci, velmi významným zdrojem jsou dary a půjčky farníků.

„Náklady na opravu věže budou činit přibližně 200 tisíc, náklady na opravu střechy lodě kostela jsou cca 750 tisíc korun,“ uvádějí stránky farnosti.

Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty se nachází v Bystrci na náměstí 28. dubna. Byl několikrát přestavován, v 19. století podstatně rozšířen. Chcete-li na opravu kostela přispět, můžete tak učinit zasláním peněz na účet 1341620309/0800 (variabilní symbol 16172013) nebo osobně tuto neděli 16. června přímo na místě, kdy se bude konat mimořádná sbírka na opravy.

-vl-, zdroj: faby.cz, foto: Wikipedie

Související

Oprava kostela na dobré cestě
Opravy kostela sv. Janů
Stránky bystrcké farnosti
Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty na Wikipedii
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, Brno-Bystrc (Wikipedie)

Význam cyrilometodějské misie ve střední Evropě

31. 1. 2013 v 06.24 • Témata: , , , ,

Na přednášku Františka Valdštýna zve bystrcká římskokatolická farnost. Přednáška s názvem Význam cyrilometodějské misie ve střední Evropě se bude konat ve středu 6. února po večerní mši svaté v kostele sv. Janů v Bystrci (cca v 18:45 h).

O tématu promluví historik plk. Ing. František Valdštýn, specialista na vojenskou historii. Plk. v. v. Ing. František Valdštýn (*1943) absolvoval tři vysoké školy: Vysoká škola báňská v Ostravě, Strojní fakulta, Vysoká škola technická v Bratislavě, Ústav průmyslového práva a Vojenská akademie v Brně. Celý život se věnuje samostudiu historie. Řadí se mezi přední odborníky na válečnou historii a české dějiny u nás.

Zdroj: faby.cz

Živý betlém v Bystrci

21. 12. 2012 v 10.41 • Témata: , , ,

V úterý 25. prosince 2012 v 15.30 hodin zvou bystrčtí farníci k živému betlému před kostelem. Můžete se těšit na setkání se Svatou Rodinou, koledy a scénku v podání našich nejmenších. Do průvodu k jesličkám se mohou zapojit i další příchozí děti v pastýřském oblečení s dary pro Ježíška (cukroví pro potřebné). Během setkání se můžete ohřát u ohýnku a dát si horký čaj.

Jak vypadal bystrcký živý betlém loni si můžete prohlédnout na www.bystrcnik.cz/?p=16861.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Související

Obrazem: Živý betlém
Živý betlém před kostelem 
Další fotografie

Prohlídka kostela pro seniory

6. 9. 2012 v 15.19 • Témata: , , , , , ,

Prohlídku bystrckého kostela sv. Janů pořádá pro seniory místní farnost.

„Srdečně zveme všechny zájemce především z řad seniorů do našeho farního kostela ve čtvrtek dne 13. září v 15 hodin. Bystrcký kaplan Pavel Fatěna nás kostelem provede a seznámí s jeho historií,“ uvedly stránky farnosti.  „Krátkou hudební ukázku na varhany předvede zkušená varhanice  Mgr. Jaroslava Luklová.“

Římskokatolický farní kostel svatého Jana Křtitele a Jana Evangelisty se nachází v Bystrci na náměstí 28. dubna. V současnosti probíhají jeho opravy.

Foto: Wikipedie

Související

Oprava kostela na dobré cestě

 

Oprava kostela na dobré cestě

23. 6. 2012 v 06.50 • Témata: , , , ,

Opravy bystrckého kostela sv. Janů mohou konečně  začít. Farnosti se podařilo získat další peníze i vyřídit potřebná povolení.

Římskokatolický kostel svatého Jana Křtitele a Jana Evangelisty se nachází v Bystrci na náměstí 28. dubna. Za svou historii byl několikrát přestavován, v 19. století pak podstatně rozšířen. Ve druhé polovině 20. století byly prováděny opravy na fasádě i dalších částech kostela a byly zrekonstruovány varhany.

Na nynější opravu kostela bude zapotřebí bezmála jeden milion korun. V dubnu, kdy záměr opravit kostel farní úřad oznámil, měla farnost k dispozici jen 364 tisíc. Věřící však věnovali další peníze; na opravy kostela je tak nyní k dispozici už více než půl milionu.

„Na účtě je po mimořádné sbírce a osobních darech asi 550 tisíc korun,“ oznámily stránky bystrcké farnosti. Úspěšně probíhají i přípravné práce a vyřizování povolení: „Minulý týden bylo vydáno závazné stanovisko od památkářů, protokolárně převzaty sítě a komunikace kolem kostela a při kontrolním dnu 18. 6. odsouhlaseny technologické postupy opravy vitráží a pláště kostela.“

Během následujících dvou týdnů začnou restaurátoři opravovat vitráže v presbytáři, rozběhne se i výroba nových oken. Oprava hromosvodu  probíhá již nyní.

Ne vše se však daří zcela hladce: „Nastaly nám komplikace se zednickými pracemi, protože přislíbená firma nám je na poslední chvíli odřekla a zatím se nám nedaří sehnat další,“ uvedl web farnosti.

Kdo by chtěl na opravu bystrckého kostela sv. Janů ještě přispět, může tak učinit osobně v kostele nebo bankovním převodem na účet: 1341620309/0800 (VS 16172012).

Zdroje: faby.cz, stránky bystrcké farnosti, Wikipedie

Ke stažení

Cenová kalkulace oprav (PDF)

Související

Opravy kostela sv. Janů

Opravy kostela sv. Janů

28. 4. 2012 v 16.56 • Témata: , , , ,

Opravu kostela za téměř milion korun zahájí farní úřad v Bystrci. Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty na náměstí 28. dubna potřebuje vyměnit okna, sanovat vlhké zdivo, novou omítku a nátěry, ale také vyměnit bleskosvod.

„Kostel je památkově chráněný, proto nelze zvolit v některých případech jen nejlevnější variantu,“ uvedly stránky bystrcké farnosti. Bude zapotřebí vyrobit repliky stávajících oken a vitráží a zachovat vzhled fasády.

Součet cenové kalkulace  dosáhl částky 924 tisíc korun. Farnost má nyní k dispozici 364 tisíc, tedy dvě pětiny očekávaných nákladů. Proto bude zřejmě nutné práci rozvrhnout do etap. Stejně jako dosud chce farnost peníze získávat mimořádnými sbírkami a dary, uvažuje se i o bezúročných půjčkách od farníků se splatností dvou let.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti
Foto: Wikipedie, faby.cz

Ke stažení

Cenová kalkulace oprav (PDF)
Kostel sv. Janů v Bystrci na Wikipedii

 

Pořad velikonočních bohoslužeb v Bystrci

30. 3. 2012 v 08.36 • Témata: , , , ,

Farní kostel sv. Janů, náměstí 28. dubna 130/8

 • 1. 4. Květná neděle 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 (v 10 h žehnání jívových ratolestí)
 • 5. 4. Zelený čtvrtek 18.30 (Připomínka Poslední večeře Páně)
 • 6. 4. Velký pátek 18.30 (Během obřadů se čtou pašije o umučení a ukřižování Krista)
 • 7. 4. Bílá sobota 19.00 (Žehnání velikonoční svíce – paškálu a křest katechumenů)
 • 8. 4. Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) 7.30; 8.45; 10.00; 18.30. Světí se velikonoční pokrmy. Při mši v 10 h zpívá chrámový sbor Messe breve in C od Ch. Gounoda.
 • 9. 4. Pondělí velikonoční 7.30; 8.45; 10.00

Ekumenické centrum Archa, Lýskova (Horní náměstí)

 • 5. 4. Zelený čtvrtek 20.00
 • 6. 4. Velký pátek 16.30
 • 7. 4. Bílá sobota 21.30

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude po celý den otevřen kostel k soukromé modlitbě či tichému zastavení. Správcové bystrcké farnosti Vám přejí požehnané Velikonoční svátky.

Eva Máchová
ŘK farnost Brno – Bystrc

Související

Stránky bystrcké farnosti

 

Obrazem: Živý betlém

2. 1. 2012 v 09.38 • Témata: , , ,

no images were found

Letošní Živý Betlém se místo u Archy konal dole u kostela. Tak jako loni jsme mohli vidět jak ztvárnění dětské tak scénku dospělých. Do průvodu k jesličkám se mohly  zapojit i další příchozí děti, pastýřské oblečení bylo k dispozici. Během vánoční akce se dalo ohřát u ohýnku nebo si sáhnout na nějaké živé zvířátko.

faby.cz, stránky bystrcké farnosti
Fotografie Bystrčník

Související

Živý betlém před kostelem
Další fotografie

Živý betlém před kostelem

21. 12. 2011 v 13.40 • Témata: , , , ,

V neděli 25. prosince 2011 v 15.30 hodin Vás zveme k živému betlému před kostelem. Můžete se těšit na setkání se Svatou Rodinou, koledy a scénku v podání našich nejmenších.

Do průvodu k jesličkám se mohou  zapojit i další příchozí děti v pastýřském oblečení s dary pro Ježíška (cukroví pro potřebné). Během setkání se můžete ohřát u ohýnku a dát si horký čaj.

 

Eva Máchová
Římskokatolická farnost v Bystrci

Související

Skauti roznesou Betlémské světlo

 

Cukroví pro potřebné z Bystrce

9. 12. 2011 v 08.07 • Témata: , , , ,

Sbírka vánočního cukroví a finančních prostředků pro potřebné v naší farnosti proběhne příští neděli 18. prosince před každou dopolední mší svatou v předsíni kostela.

Prosíme farníky, kteří by se chtěli podílet na roznosu cukroví, aby se dostavili příští neděli kolem 11 hodiny na faru, kde dostanou balíček s adresou. Pokud víte, že ve vašem okolí žije někdo starší osamělý, případně potřebné rodiny s dětmi,  nahlaste nám jejich adresu co nejdříve ve farní kanceláři (stačí e-mailem nebo zanechat lístek ve schránce).

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Posunutý čas posune i bohoslužby

27. 10. 2011 v 16.45 • Témata: , , , , , , , ,

V noci ze soboty 29. na neděli 30. října přechází Česká republika z letního na středoevropský čas. Ve tři hodiny nad ránem se posune čas o hodinu zpět. O hodinu se tak posune i začátek bohoslužeb, upozorňují stránky bystrcké farnosti. Všechny večerní bohoslužby v kostele a úterní mše svatá v Arše budou od 30. října začínat v 18 hodin.

Bystrcký chrámový sbor hledá nové zpěváky

14. 10. 2011 v 06.37 • Témata: , , , ,

Pokud rádi zpíváte a líbí se vám duchovní hudba, zveme vás do bystrckého chrámového sboru. První zkouška bude v pondělí 17. října v 19.10 na faře. Více informací na faby.cz.

Druhé oklepávání omítky tuto sobotu

4. 10. 2011 v 08.23 • Témata: , , , , , ,

Tuto sobotu proběhne druhý díl farní brigády. Do práce na oklepávání omítky se můžete zapojit 8. října od 8 hod. „Přijďte v hojném počtu, abychom práce mohli dokončit již nyní. Kdo nemá vhodné nářadí, tomu rádi zapůjčíme,“ vybízí dobrovolníky stránky bystrcké farnosti.

Kostelní brigáda netkví jen ve zmužilém oklepávání omítky, farnost hledá také ochotné ženy. Pouze však k uvaření společného oběda. Další informace vám poskytnou na faře nebo je najdete na faby.cz.

Související

Farní zprávy: Turnaj v tenise a brigáda

 

Farní zprávy: Turnaj v tenise a brigáda

16. 9. 2011 v 20.03 • Témata: , , , , , , , , ,

Stránky bystrcké farnosti faby.cz zvou nejen místní farníky na turnaj v tenise a kostelní brigádu.

Jedenáctý ročník farního tenisového turnaje zahájí v sobotu 8. 10. 2011 v 8 hodin na dvorcích na ulici Jakuba Obrovského v Brně-Bystrci. Hlásit se můžete a podrobnější informace dostanete na telefonech čísle 530 310 121 a 737 205 751 (Michal Lamparter). K účasti jsou zváni i ti, kteří se předem telefonicky nepřihlásí, třeba proto, že se rozhodnou na poslední chvíli. Turnaj je vhodný pro pokročilé tenisty i začátečníky.

Kdo se nebojí přiložit pomocnou ruku k dílu, je vítán na kostelní brigádě. Celodenní dobrovolná práce se bude konat v sobotu 24. září. Protože farnost konečně získala stavební povolení na opravu fasády kostela, bude práce sestávat hlavně z oklepávání soklu. Přijďte pomoci alespoň na část dne, vyzývají farní stránky. Nářadí nechť si brigádníci přinesou s sebou,  oběd pro dobrovolníky je zajištěn.

Bližší informace o obou akcích vám poskytnou na faře.

Svatodušní novéna

1. 6. 2011 v 06.05 • Témata: , , , , , ,

Od pátku 3. června začíná v kostele i v Arše svatodušní novéna. V kostele po večerní mši svaté, v ostatní dny v 18:30 (včetně soboty), v Arše ve čtvrtek po večerní mši svaté, v ostatní dny ve 20:15.

Novéna je forma devítidenní modlitby, která se skládá minimálně z četby (buď úryvek z Bible nebo jiný text, který například přiblíží život určitého světce), úvaha a prosby (kde je možnost přimlouvat se konkrétně za nějaký úmysl).

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti