Příspěvky se štítkem ‚kontrolní výbor’

Vladimír Tomsa: Nedodržují zákon

30. 6. 2014 v 04.17 • Témata: , , , ,

Kontrolní výbor v Bystrci provedl kontrolu činnosti finančního výboru v oblasti kontroly a hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Dle zákona o obcích je úkolem finančního výboru provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, o které je povinen pořídit zápis a předložit tento zápis zastupitelstvu obce.

Kontrolní výbor zjistil, že za období od 11. 12. 2006 do 4. 9. 2013 neprojednával finanční výbor zadání ani výsledek žádné kontroly a zastupitelstvu nepředložil žádný zápis o kontrole. Je tedy jasné, že zákon nebyl dodržen.

Co bystrcká “elita“? Vyslovila nespokojenost nad tím, že po ní někdo požaduje kontrolovat a pořizovat zápisy. Prostě koalice se v Bystrci staví nad zákon. Co s tím? Podle mého názoru je potřeba v dalším zastupitelstvu zvolit do výborů ty, kteří chtějí pracovat a dodržovat zákony a ne ty, kterým jde jen o funkce.

Vladimír Tomsa (KSČM), člen MZ Brno-Bystrc

Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM s laskavým svolením autora.

*

Související

Vladimír Tomsa: Zdivočelá bystrcká Rada

Vladimír Tomsa: Zdivočelá bystrcká Rada

29. 6. 2014 v 07.08 • Témata: , , , ,

zdivocela-rada-824Kontrolní výbor v Bystrci provedl tomto roce dvě kontroly, jejichž výsledky předložil na červnové jednání zastupitelstva. První kontrola se týkala doplnění usnesení zastupitelstva, které Radě ukládalo provést změny ve Statutu komisí. Kontrolou bylo zjištěno, že Rada úkol od zastupitelstva nesplnila s tím, že nepovažuje změnu za nutnou. Vzhledem k tomu, že Rada podle zákona o obcích §102 má plnit usnesení přijatá zastupitelstvem – opět zde došlo k porušení zákona.

Kdokoliv může zapomenout, ale po upozornění nedostatek ignorovat a opět se stavět nad zákon by podle mě mělo vést k odvolání z funkcí. V Bystrci ne, tam se tím téměř chlubí.

Druhá kontrola se týkala kontroly usnesení Rady, kterým bylo schváleno programové prohlášení RMČ Brno-Bystrc. Dle požadavku zákona o obcích byl výsledek kontroly předložen Radě k vyjádření kontrolovaných. Naše, dle mého názoru, zdivočelá Rada jako vyjádření dala stanovisko, že hodnocení některých bodů je chybné, či nepřesné. Nikde ani zmínka o tom, které (možná tak postupuje i při svých kontrolách na úřadě). V Bystrci si  Rada myslí, že je „něco“ a ostatní musí držet ústa. Prostě tím, že zastupitelstvo neschválilo požadavek, aby Rada specifikovala chyby a nepřesnosti, si Rada zajistila do konce volebního období relativní klid.

V hodnocení programového prohlášení došlo ze strany kontrolního výboru k jedné nepřesnosti, kterou člen výboru uznal a omluvil se za ni.

Několik bodů z programového prohlášení, které Rada nesplnila:

Nevytvořila etický kodex pro vydávání Bystrckých novin, nebyl zadán procesní audit, nezateplila ZŠ Laštůvkovu, nevybudovala hřiště na plážový volejbal, neprovedla regeneraci fotbalového hřiště, cyklistické trasy nebyly vybudovány, petangové hřiště nebylo vybudováno, slíbené parkové  úpravy Horního náměstí nebyly provedeny a příprava expozice J. Obrovského na SH Veveří byla pozastavena. Co na to Rada? Nesplnila toho zatím ke dni kontroly dost, ale je klidná, prý je brzo na hodnocení. Možná ano, ale je také možné, že bez této kontroly by se nerozhýbala vůbec.

Vladimír Tomsa (KSČM), člen MZ Brno-Bystrc

Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM s laskavým svolením autora.

*

Související

V Bystrci máme zaměřeno. A je to dobře

V Bystrci máme zaměřeno. A je to dobře

13. 6. 2014 v 11.26 • Témata: , , , , , , , , ,

zamereno-v-bystrci„Zaměřeno je.“ Doslova tak hodnotí zpráva kontrolního výboru plnění programového prohlášení rady Bystrce v bodu, v němž se rada zavazuje zaměřit se na získávání prostředků ze všech dostupných, zejména evropských zdrojů. Pod zprávou jsou podepsáni opoziční zastupitelé Tomáš Jára (ODS), Luboš Raus (Zelená pro Bystrc) a Vladimír Tomsa (KSČM); kdo přesně je autorem lehce humorné a mírně ironické poznámky však není známo.

Zpráva kontrolního výboru o tom, jak plní rada své programové prohlášení, vyvolala na červnovém jednání zastupitelstva nebývalou diskuzi. Členové rady výboru především vytýkali, že hodnocení je v řadě případů nepřesné nebo vysloveně chybné, pozastavili se však také nad tím, že výbor vůbec hodnotí „politický dokument“.

„Je předvolební čas a vy jste se usnesli, že začnete hodnotit programové prohlášení rady. Hodnotit politické prohlášení… Ale beru to,“ komentoval zprávu na jednání zastupitelstva starosta Vladimír Vetchý (ČSSD).

Kontrolní výbor se do takového hodnocení pustil vůbec poprvé, výjimečné to je i ve srovnání s ostatními městskými částmi. Logiku však takové hodnocení má. Rada městské části představuje obdobu vlády. Stejně jako vláda je volena poslanci, je rada volena zastupiteli. Programové prohlášení pak představuje závazek jak vůči občanům, tak vůči zastupitelstvu, které radu schválilo, a jistě dává dobrý smysl, aby zastupitelé kontrolovali, jak se sliby plní.

Starostovi Vetchému se také nelíbilo, že zpráva vznikla už v únoru, dlouho před koncem volebního období.

„Řada věcí, které jste nám vytýkali, ještě realizována bude, je na to dost času,“ ohradil se proti některým z negativních hodnocení Vladimír Vetchý.

„Právě proto, abychom se vyhnuli nařčením, že nám jde o předvolební boj, jsme zprávu vypracovali dlouho před volbami,“ replikoval Vladimír Tomsa.

Zajímavé je, že i když radní neskrývali jisté podráždění, ze závěrů zprávy vycházejí vlastně docela dobře. Počet bodů programového prohlášení, které podle kontrolního výboru rada úspěšně splnila, výrazně převyšuje počet bodů nesplněných, navíc u části z nich lze nesplnění vcelku dobře obhájit. Jestli je v něčem zpráva kritická, je to spíše v tom, že řada předsevzetí rady je formulována natolik vágně, že je vyhodnotit ani nelze. Dá se posoudit, zda je realizováno to, co bylo přímo slíbeno, hodnotit však deklarace, které začínají slovy „zaměříme se…“ nebo „podpoříme…“ je přinejmenším obtížné.

zamereno-je-1440

Jednoznačně pozitivní je samotná existence zprávy, způsob jejího projednání, činnost kontrolního výboru i diskuze na zastupitelstvu. Vyplyne to zvláště ve srovnání s jinými městskými částmi. V Bystrci vede, jak se stalo místním dobrým zvykem, kontrolní výbor opozice a ve své činnosti není nijak omezována, bohužel obvyklý stav věcí v jiných částech Brna je spíše opačný.

„V Králově Poli má v kontrolním výboru majoritu koalice a šetří jen věci, kterými je pověří zastupitelstvo. A tam má chabou většinu také koalice ČSSD/ODS, takže se kontrolují jen věci, které jsou pro ně nekonfliktní,“ popsal situaci v Králově poli tamní opoziční zastupitel René Pelán (Královopolští patrioti).

„V Žabovřeskách má v kontrolním výboru také většinu koalice s podporou komunistů, takže se nekontrolovalo nic a všechny návrhy na kontrolní činnost byly zamítány. Ani zastupitelstvo přes naše návrhy nikdy nic kontrolnímu výboru neuložilo,“ popsal nefunkční systém kontrol ve své městské části Jindřich Zuziak (TOP 09).

Ačkoli radní asi stále nebudou příliš spokojeni s tím, jak zpráva hodnotí plnění jejich programu, útěchou jim může být vcelku slušná známka, kterou jim celá záležitost vystavuje z jiného důležitého předmětu – demokracie.

Viktor Lošťák

Ke stažení

(Diskuze o zprávě kontrolního výboru začíná v čase 42:10).

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Zpráva kontrolního výboru o plnění programového prohlášení rady (PDF)

Překročil ex-starosta Beneš své pravomoci?

31. 5. 2012 v 08.51 • Témata: , , , , , , , ,

Překročil bývalý starosta Bystrce Svatopluk Beneš (ODS) své pravomoci? Porušila v roce 2008 tehdejší rada městské části zákon? Milan Kuchař z Kuršovy ulice se domnívá, že ano.

K porušení zákona mělo podle Milana Kuchaře dojít 13. října 2008, kdy starosta Beneš podepsal za městskou část nájemní smlouvu se základní a mateřskou školou Pramínek. V ní Bystrc poskytla obecně prospěšné společnosti dvě obecní budovy (Heyrovského 11 a 13) na dobu deseti let za úhrnnou částku jedné koruny.

„Bezplatným nájmem se městská část vzdala příjmů ve výši 1,474 milionu korun ročně,“ poukazuje Milan Kuchař na výši tržního nájemného, vyčíslenou znalcem.

Údajné porušení zákona netkví v samotném faktu odpuštění nájmu. Podobné úlevy poskytuje městská část i dalším subjektům. Nájem neplatí například centrum volného času Bystrouška; tržní výše nájmu zde byla znalcem ohodnocena roční částkou převyšující půl milionu korun. Problém je dle Milana Kuchaře v tom, že v případě Pramínku rozhodla o uzavření smlouvy pouze rada městské části, nikoli zastupitelstvo.

„Podle zákona o obcích je rozhodování o poskytování dotací v tak velké výši vyhrazeno pouze zastupitelstvu,“ tvrdí Milan Kuchař. „Rada smí uzavřít podobné smlouvy jen do výše dvaceti nebo v některých případech padesáti tisíc korun.“

Pokud by měl Milan Kuchař pravdu, nájemní smlouva s Pramínkem by tak zřejmě byla od roku 2008 neplatná, navíc by ji nebylo nijak možné zpětně legalizovat. Jestli by to znamenalo nutnost od organizace dodatečně vybrat nájemné v tržní výši, není v této chvíli jasné.

Milan Kuchař, který již dříve mnohokrát poukazoval na různé problémy v hospodaření městské části, sepsal k věci dvě podání. Jedním z nich se obrátil na kontrolní výbor zastupitelstva, druhé adresoval samotnému zastupitelstvu.

„Jednání rady musí prověřit (kontrolní) orgán zastupitelstva a tento obchodní vztah dát do souladu se zákonem,“ uzavřel text svého podnětu Milan Kuchař.

-vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře kontrolnímu výboru a zastupitelstvu (PDF)

Zastupitelé rozdělují dary: Bystrc nemá zachraňovat hříchy tohoto světa

23. 4. 2012 v 12.12 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

O přidělení finančních darů jednalo zastupitelstvo Bystrce ve středu 11. dubna. Procedura, jejímž výsledkem je schválení dotací různým místním organizacím, probíhá každým rokem. Jednání o samotných darech předcházela zpráva kontrolního výboru o vyúčtování příspěvků z minulého roku. Závěry zprávy přednesl zastupitel Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc).

Kontrolní výbor zjistil v několika případech nedostatky. První z nich se týkal vyúčtování darů fotbalovým klubem Dosta Bystrc-Kníničky.

„Zdálo se nám, že k prokázání skutečného účelu, na který byly peníze vynaloženy, v tomto případech faktury nestačí. Dosta fakturovala pronájem místností, ale chyběl například rozpis tréninků, abychom vůbec byli schopni ověřit, zda v té době vůbec nějaké tréninky a v jakém rozsahu probíhaly.  Dvě faktury za pronájem se dokonce datově překrývaly,“ uvedl Petr Laštůvka. „Bylo by dobré do budoucna vyžadovat od příjemců darů i dodatečné doklady, nejen faktury.“

Dva subjekty vynaložily peníze na jiný účel, než schválilo zastupitelstvo. RK Cyklos Racing dostal peníze na zdravotnické zabezpečení, z dotace však zaplatil reklamní služby a letáky. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 měl peníze utratit za materiál, podle Petra Laštůvky z nich však zaplatil službu.

Vyúčtování dalšího subjektu bylo sice opatřeno podpisy, ne však datem. To bylo doplněno dodatečně.

Petr Laštůvka dále poukázal na to, že ne všechny obdarované subjekty při svých akcích příspěvek městské části zveřejňují. Současné podmínky, kterými jsou vázány, to nevyžadují.

Přestože kontrolní výbor nedostatky zjistil, Petr Laštůvka nenavrhl, aby organizace dary vrátily: „Členové kontrolního výboru se neshodli, zda vrácení darů vymáhat. Nejedná se o astronomické částky a pro příjemce by bylo asi smrtelné, kdybychom vyžadovali peníze vrátit.“

V následné rozpravě se Svatopluk Beneš (ODS) pozastavil nad tím, že kontrolní výbor sice nesrovnalosti nalezl, nenavrhl však žádné usnesení k jejich řešení. Tím podle něj nenaplnil text zákona o obcích, který kontrolní výbor k návrhu řešení zavazuje. „Zpráva kontrolního výboru sice obsahuje návrh řešení, předpokládal bych však, že bude mít podobu návrhu usnesení zastupitelstva,“ řekl Svatopluk Beneš.

Mírně odlišného názoru byla Alena Křivánková (ODS): „Chápu, že kontrolní výbor zformuloval své připomínky jen rámcově a přenechal formulaci usnesení jako úkol pro zastupitelstvo.“

Petr Laštůvka pak během jednání zformuloval návrh usnesení, který by zavazoval příjemce darů k prezentaci městské části. Zastupitelstvo však v hlasování jeho návrh odmítlo.

Jednání pokračovalo schvalováním darů pro rok 2012. Seznam žadatelů měl 22 položek a úhrnná částka, o kterou žádali, byla 580 695 korun. Zastupitelstvo však mělo k rozdělení pouze 180 tisíc korun, rada městské části ve svém návrhu usnesení musela většinu částek snížit nebo úplně vynechat.

V rozpravě navrhl Petr Adámek (ODS) zrušit navrhovanou částku 30 tisíc pro FC Dosta Bystrc-Kníničky (Dosta žádala 40). Jedním z důvodů pro návrh mělo být porušení pravidel pro přidělování darů v minulém období. „Dar čtyřicet tisíc byl doložen fakturami za čtyřicet tisíc a sedmdesát pět korun,“ řekl Petr Adámek. To je podle něj popřením pravidla, že financování akce musí být zajištěno i z jiných zdrojů než jen z daru.

Radní vysvětlili, proč navrhují neposkytnout žádnou částku nízkoprahovému centru Jonáš a naopak chtějí darovat pět tisíc na natáčení filmu o válečném letci plukovníku Emilu Bočkovi.

„Záleželo nám na tom, abychom podporovali především akce a organizace v Bystrci. V okamžiku, kdy jsme věděli, že věc je podporovaná šířeji, tak jsme záměrně prostředky přesouvali na akce, které jsou čistě bystrcké,“ vysvětlil návrh rady místostarosta Petr Fedor (TOP 09).

„Městská část Brno-Bystrc tady není od toho, aby zachraňovala hříchy tohoto světa,“ prohlásil Petr Fedor a zpravodaj Bystrčníku se radostně zatetelil. To je ono! Jen víc bombastu! Tohle vrazím do titulku, pomyslel si ten uvozhřený pisálek. „Nadbystrcké akce si mohou žádat jinde, ty věci, které jsou pouze v Bystrci, ty se jinde nedovolají,“ pokračoval místostarosta Fedor.

„Chápali jsme také jakýsi symbolický význam,“ zdůvodnil dar pro film o Emilu Bočkovi Petr Fedor. „Samozřejmě chápeme, že pět tisíc korun v milionovém rozpočtu filmu není částka, se kterou by natáčení stálo nebo padalo. Ale považovali jsme za otázku jakési slušnosti alespoň přispět.“

Petr Adámek pak znovu argumentoval pro svůj návrh nedávat FC Dosta nic. „Podle vyúčtování z minulého roku klub použil peníze na pronájem hřiště na škole Chalabalova. Já tedy nevím, kde Chalabalova je, ale v Bystrci určitě ne.“

Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) se daru pro fotbalový klub zastal. Podle něj jde zřejmě o zimní tréninky, které není možné v bystrckých prostorách Dosty realizovat.

Za „zvláštní“ označil žádost FC Dosta i Svatopluk Beneš. Částka, kterou podle žádosti přispívá klub na jedno družstvo mládeže, se mu zdála nevěrohodně přemrštěná. Z hlavy ji podle údajů v žádosti vypočetl na 350 tisíc korun (přesněji 670 tisíc), což považoval za nereálné. Petr Fedor mu však oponoval, že jeho výpočet směšuje navzájem nesouvisející údaje. Na stranu Svatopluka Beneše se postavila Alena Křivánková (ODS); čísla v návrhu rady považovala za „zmatečná“.

Další pozměňovací návrhy kromě Petra Adámka předložil Petr Laštůvka. I ten požadoval snížení částky pro FC Dosta, a to z třiceti na dvacet tisíc korun, a přesunutí zbylé sumy nízkoprahovému centru Jonáš. Daniel Bárta (ČSSD) naopak navrhl financovat navíc i akce pro děti, pořádané Klubem rodičů při ZŠ Heyrovského, které v usnesení rady nedostaly nic. Svatopluk Beneš navrhl rozhodnutí odročit.

V hlasování však žádná ze změn nebyla zastupitelstvem přijata a odhlasován byl původní návrh rady.

-vl-

Rozpravu zastupitelstva si můžete poslechnout z audiozáznamu, začíná v 54. minutě. Článek je pouze výňatkem nejdůležitějších bodů diskuze, nečiní si nárok na úplnost.

Chalabalova ulice se nachází v Brně-Kohoutovicích.

*

Ke stažení

Dary městské části 2012
Zásady poskytování darů

Související

Audio: Jednání zastupitelstva
Horní náměstí: Zastupitelstvo schválilo kompromis
Zastupitelstvo projedná územní studii
Dnes jedná zastupitelstvo

Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý

23. 11. 2010 v 10.52 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Na prvním jednání zastupitelstva po volbách byl podle očekávání zvolen novým starostou Vladimír Vetchý (ČSSD).

Hlavním účelem schůze bylo zvolit nového starostu, místostarosty a členy rady. Jednání, které začalo v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne a skončilo až po jedenácté večer, se odehrávalo celé v režii nově ustavené koalice ČSSD – TOP 09 – KDU-ČSL.  Ta, jak se dohodla během koaličních jednání, obsadila místa starosty, čtyřech místostarostů i všech ostatních z celkem devíti členů nové Rady. Neuspěl návrh ODS na snížení počtu místostarostů na dva, z toho jen jednoho uvolněného. Kandidáti odpovídali na otázky zastupitelů i občanů, kterých na jednání přišlo několik desítek.

Starostou byl zvolen Vladimír Vetchý, jediným protikandidátem mu byl – nyní již bývalý – starosta Svatopluk Beneš, nominovaný ODS. Pan Beneš získal 5 hlasů ODS, pana Vetchého zvolilo 22 nových zastupitelů, tedy všichni ostatní.

Prvním, uvolněným místostarostou, bude Tomáš Přibyslavský (TOP 09). Protikandidátem mu byla Alena Křivánková (ODS), pro níž zvedlo ruce pět zastupitelů ODS. Tři komunističtí zastupitelé se zdrželi hlasování, koalice a Zelená pro Bystrc pana Přibyslavského podpořili.

Druhým uvolněným místostarostou bude Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Neuvolněnými místostarosty budou Jiří Altman (CSSD) a Petr Fedor (TOP 09). Zbývající místa v radě rovněž obsadila nová koalice.

Zastupitelstvo dále ustavilo tři výbory – ze zákona nutný kontrolní a finanční a nově ustavený výbor pro rozvoj infrastruktury Kamech. Ve výborech mají své zástupce všechny politické subjekty, kromě kontrolního má však vždy většinu nová koalice. Návrh zastupitelů Zelené pro Bystrc na ustavení nového výboru informačního, který by řešil dlouhodobě kritizovanou praxi radnice v informování (spíše neinformování) veřejnosti nebyl schválen.

Hodinu po jednání zastupitelstva bystrcká ODS hodnotí situaci

Bývalý starosta Svatopluk Beneš tak nyní nemá žádnou funkci a jím stále vedená ODS získala pouze místa ve finančním a kontrolním výboru (Petr Adámek, Tomáš Jára). Do výboru pro Kamechy ODS svého kandidáta nenominovala, s tím, že výbor považuje za zbytečný. Pět zastupitelů ODS, nyní v opozici, hlasovalo zcela jednotně proti návrhům koalice, a Svatopluk Beneš nevynechal jedinou příležitost k ostrým – a často nikoli nelogickým – námitkám vůči koaličním návrhům. Z jeho rétoriky se nyní zdá, že ODS chce v novém zastupitelstvu zastávat roli tvrdé opozice. Otázkou však je, nakolik je postoj pana Beneše sdílen dalšími, zejména mladými, zastupiteli ODS. Ti se o přestávce vyjádřili spíše pro věcnou spolupráci s koalicí. Mladý, dynamický a kompetentně působící Tomáš Jára udělal svou prezentací během jednání velmi dobrý dojem a – pokud to vnitřní poměry bystrcké ODS umožní – lze jej považovat za velmi dobrého adepta na vedení místní organizace po Svatopluku Benešovi.

Zastupitelstvo se k příštímu jednání sejde 15. prosince.

Vít Špaček: Účinná kontrola je cestou k efektivní veřejné správě

27. 9. 2010 v 15.48 • Témata: , , , , ,

Stránky bystrcké KDU-ČSL jsou v posledních týdnech patrně nejlepší internetovou prezentací bystrcké organizace politické strany

Profesně se od roku 1992 zabývám kontrolní činností v oblasti životního prostředí. Proto jsem pracoval v komisi životního prostředí, tak po řadu let až do r. 2006 v kontrolním výboru Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, jehož náplní je kontrolovat plnění usnesení bystrckého zastupitelstva, dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce a provádět kontroly zadané zastupitelstvem. Po dvě období jsem byl jako opoziční zastupitel za KDU-ČSL i předsedou kontrolního výboru bystrckého zastupitelstva. Tímto výčtem se nechci nikterak honosit, neboť na rozdíl od komise životního prostředí, byla pro mne práce v kontrolním výboru trpkým rozčarováním.

Kontrolní výbor vystupuje jako kolektivní orgán a jeho usnesení jsou platná (stejně jako u usnesení zastupitelstva a rady) pouze pokud pro ně zvedne ruku nadpoloviční většina všech jeho členů, nikoliv pouze přítomných. Obrazně řečeno, pro kontrolní výbor se země otáčí, až když to odhasuje většina členů. A to ani nemusí popírači hlasovat proti, stačí, když se zdrží hlasování. Při stranickém přístupu, který se bohužel uplatňoval zejména u ožehavých témat, kde by případná zjištění závad mohla být radniční koalici nepříjemná, nebyly jednoduše návrhy na provedení kontroly nadpoloviční většinou výboru, případně zastupitelstva přijaty.

To se stalo i v případě kauzy přidělování obecních bytů, kde jsem jako předseda tříčlenné komise rady narazil na závažné skutečnosti, které ostatní dvě členky komise neodsouhlasily. Proto jsem zastupitelstvu MČ na zasedání 16. 4. 2003 navrhl, aby záležitost prošetřil kontrolní výbor zastupitelstva. Výsledek návrhu je patrný z následujícího výňatku z pořízeného oficiálního zápisu :

2) ZMČ Brno-Bystrc ukládá svému kontrolnímu výboru ověřit zjištění uvedená ve zprávě předsedy komise RMČ ”o dosavadních výsledcích kontroly přidělování bytů za předchozí funkční období ZMČ Brno-Bystrc” ze dne 25. 3. 2003:

Neschváleno. Pro 8, proti 9, zdrželo se 5, nehlasoval 0, přítomno 22.

Po letitých zkušenostech jsem dospěl k přesvědčení, že nejlepší kontrolou je kontrola veřejných záležitostí přímo veřejností, která ovšem musí mít možnost tuto kontrolu vykonávat. Samozřejmým předpokladem je dostupnost informací. Pokud občan musí za informacemi na radnici, nebo se pravidelně účastnit zdlouhavých a místy i nezáživných několikahodinových zasedání zastupitelstva, je to účinná bariéra, kterou se současná koalice brání veřejné kontrole. Vždyť docela snadné by bylo včas vyvěsit na internetové stánky radnice například program a podkladové materiály k jednotlivým bodům svolaného jednání zastupitelstva. Občan by si tak v klidu mohl projít například návrh rozpočtu městské části a přijít na jednání zastupitelstva s konkrétními připomínkami.

Přijatý rozpočet městské části stejně jako řadu velmi podstatných příloh o přijatých usneseních najdou zazipované na internetu jen počítačově zdatnější jedinci s licencemi na zipovací program. Nebude snad účelem současné radniční koalice zajistit co nejsložitější přístup občanů k informacím o rozhodování o jejich záležitostech?

V případě získání podpory občanů budu v bystrckém zastupitelstvu prosazovat otevřený a snadný přístup občanů k informacím o připravovaných i přijatých rozhodnutích, neboť bez fungující veřejné kontroly se nedočkáme efektivní veřejné správy.

Vít Špaček, člen KDU-ČSL
převzato ze stránek bystrcké KDU-ČSL