Příspěvky se štítkem ‚kontrola’

Upozornění na neoprávněné kontroly vody v domácnostech

21. 1. 2016 v 06.58 • Témata: , , ,

Vážení občané,

věnujte prosím náležitou pozornost tomuto sdělení: firma Aqua Cave group, s.r.o., Zátiší 810/1, Ostrava, v těchto dnech neoprávněně navštěvuje nájemníky v obecních bytech za účelem regulace průtoku vody a za tyto práce si inkasuje 1000 Kč. MČ Brno Bystrc ani správce bytů Bytasen, s.r.o. žádnou firmu na tyto práce neobjednala. Podle vyjádření provozního technika společnosti Bytasen se jedná o podvodníky, kteří již navštívili několik domů a řadu nájemníků okradli.

Buďte proto opatrní a při případné návštěvě pracovníky od firmy Aqua Cave group, s.r.o. důrazně odmítněte.

Tomáš Kratochvíl, starosta
Zdroj: www.bystrc.cz

Už žádná spadlá vrba. Radnice prověřila stromy na veřejných plochách

6. 1. 2016 v 12.45 • Témata: , , , ,

Žádný další strom v Bystrci by už neměl nikoho ohrozit. Ani silný vítr, ani sníh nebo mráz by neměly způsobit pád žádného ze stromů na veřejných plochách. Všechny dřeviny totiž prošly důkladnou kontrolou.

„Mimořádné prověřování zdraví dřevin jsme zahájili poté, co silná květnová bouřka vyvrátila na parkovišti u prodejny Lidl starou vrbu, která svým pádem poničila šest aut,“ vysvětlil starosta městské části Tomáš Kratochvíl. „V druhém pololetí jsme prohlédli 261 kusů dřevin.“

Vrba, která se v květnu zřítila na parkoviště u prodejny Lidl na ulici Jakuba Obrovského, nepatřila mezi veřejnou zeleň. Stála na pozemku soukromého majitele a ten také nesl odpovědnost za celou událost.

Zdravotní stav dřevin v Bystrci letos prošel důslednou kontrolou

Prověřením stavu dřevin rostoucích na pozemcích ve správě úřadu MČ Brno-Bystrc a vytipováním rizikových stromů se v letošním roce intenzivně zabývali zaměstnanci Odboru životního prostředí a dopravy. Mimořádné prověřování zdraví dřevin jsme zahájili poté, co silná květnová bouřka vyvrátila na parkovišti u prodejny Lidl starou vrbu, která svým pádem poničila šest aut. O strom měla pečovat soukromá firma, na jejímž pozemku vrba stála, nikoli naše městská část, přesto mě tato nehoda inspirovala k rozsáhlé akci, při níž jsme se zaměřili na zdravotní stav stromů v Bystrci.

V období 2. pololetí 2015 jsme prohlédli celkem 261 kusů dřevin. Šestačtyřicet z nich nebylo již při vizuálních kontrolách v dobrém zdravotním stavu a na dalších devatenáct jsme nechali vypracovat odborný posudek s důrazem na jejich zdravotní stav, provozní bezpečnost a stabilitu. V období vegetačního klidu pak bylo vykáceno sedmatřicet dřevin. Mezi kácenými stromy byly nejčastěji zastoupeny druhy javor, vrba, jeřáb, bříza a topol.

V červnu jsme rovněž oslovili bystrcké mateřské a základní školy a nabídli jim spolupráci při zhodnocení stavu dřevin v jejich areálech. Čtyřem z dvanácti subjektů, které naši nabídku využily, jsme zajistili prohlídku dřevin a poskytli doporučení týkající se péče o zeleň.

V příštím roce se budeme zdravotnímu stavu našich stromů dále věnovat. Provedeme druhou fázi kontroly dřevin, tentokrát v bezlistém stavu. Zajistíme odstranění dřevin, u kterých bylo posudkem doporučeno jejich pokácení. U dalších posuzovaných stromů zadáme provedení doporučených bezpečnostních opatření, jako např. odstranění suchých větví, tlakového větvení nebo defektů v koruně.

V příštím roce také počítáme v Bystrci s výsadbou nových stromů, která alespoň částečně nahradí dřeviny pokácené.

Tomáš Kratochvíl, starosta

Víc jak deset procent z téměř tří stovek  posuzovaných stromů muselo být na základě odborného posudku pokáceno. Namísto odstraněných dřevin vysadí v tomto roce městská část nové, slíbil starosta Tomáš Kratochvíl.

-vl-

Související

V Bystrci vykáceli 37 stromů. Z obav o bezpečnost
Spadlá vrba na auta v Bystrci? Strom měla pohlídat firma, které pozemek patří
Městská část prověří zeleň. Kvůli spadlé vrbě
U bystrckého Lidlu spadla vrba na auta
OBRAZEM: Na parkoviště v Bystrci spadla vzrostlá vrba. Poničila šest aut

Strážníci kontrolovali stánkaře, pár chyb se našlo

2. 6. 2013 v 13.47 • Témata: , , , , , ,

Již v den prvního soutěžního ohňostroje narazili strážníci mezi provozovateli atrakcí a stánkovými prodejci na několik pochybení. Své podezření z porušení tržního řádu oznamovali správnímu orgánu z  Přístavní ulice, kde živnostníci lákali na pouťové atrakce a další zábavné služby umístěné v nepovolených místech. Hlídky zjistily, že  nařízení města Brna nerespektoval ani prodejce bižuterie. Všechny podezřelé provozovatele strážníci nahlásili do správního řízení, kde v  případě prokázání pochybení hrozí pokuta do výše 30 000 korun.

Jinak hlídky městské policie nemusely řešit zásadnější problémy s přibližně stotřicetitisícovou návštěvou Brněnské přehrady. Vzhledem k počasí se sice velká část návštěvníků rozhodla vyrazit do Bystrce na poslední chvíli, parkovací kapacity však pojaly i závěrečný nápor vozidel bez problémů. Hustší provoz byl především v ulici Obvodové, vyhrazené plochy Staré dálnice se nakonec nezaplnily ani ze tří čtvrtin.

(jag), Městská policie Brno
Foto Wikipedie

Sjetí jezdili po Bystrci

26. 4. 2012 v 07.44 • Témata: , , , , , , ,

Hned tři řidiče pod vlivem drog přistihli za volantem během jednoho víkendového večera policisté v Bystrci. Devětadvacetiletý mladík projížděl přes Nám. 28. dubna ve vozidle Opel Corsa. Hlídka řidiče zastavila za užití signálu STOP a již na první pohled bylo zřejmé, že řidič je pod vlivem omamných látek, což potvrdil následně i test na přítomnost drog.

Druhého řidiče se policistům podařilo zadržet v ulici Kohoutovické. Další devětadvacetiletý řidič jel ve vozidle Škoda Octavia a také měl pozitivní test na přítomnost drog.

I třetí pětatřicetiletý řidič neváhal zasednout za volant vozidla Škoda Felicia pod vlivem pervitinu. Hlídka muže kontrolovala v ulici Veslařské a navíc u něj našla odcizenou platební kartu a také čtečku karet i s kabeláží.

Všichni podezřelí skončili v protialkoholní záchytné stanici, odkud si je policisté vyzvedli k dalšímu šetření.

por. Andrea Straková
Městská policie Brno, 24. dubna 2012

Ke stažení

Zvukový záznam

Zastupitelé rozdělují dary: Bystrc nemá zachraňovat hříchy tohoto světa

23. 4. 2012 v 12.12 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

O přidělení finančních darů jednalo zastupitelstvo Bystrce ve středu 11. dubna. Procedura, jejímž výsledkem je schválení dotací různým místním organizacím, probíhá každým rokem. Jednání o samotných darech předcházela zpráva kontrolního výboru o vyúčtování příspěvků z minulého roku. Závěry zprávy přednesl zastupitel Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc).

Kontrolní výbor zjistil v několika případech nedostatky. První z nich se týkal vyúčtování darů fotbalovým klubem Dosta Bystrc-Kníničky.

„Zdálo se nám, že k prokázání skutečného účelu, na který byly peníze vynaloženy, v tomto případech faktury nestačí. Dosta fakturovala pronájem místností, ale chyběl například rozpis tréninků, abychom vůbec byli schopni ověřit, zda v té době vůbec nějaké tréninky a v jakém rozsahu probíhaly.  Dvě faktury za pronájem se dokonce datově překrývaly,“ uvedl Petr Laštůvka. „Bylo by dobré do budoucna vyžadovat od příjemců darů i dodatečné doklady, nejen faktury.“

Dva subjekty vynaložily peníze na jiný účel, než schválilo zastupitelstvo. RK Cyklos Racing dostal peníze na zdravotnické zabezpečení, z dotace však zaplatil reklamní služby a letáky. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 měl peníze utratit za materiál, podle Petra Laštůvky z nich však zaplatil službu.

Vyúčtování dalšího subjektu bylo sice opatřeno podpisy, ne však datem. To bylo doplněno dodatečně.

Petr Laštůvka dále poukázal na to, že ne všechny obdarované subjekty při svých akcích příspěvek městské části zveřejňují. Současné podmínky, kterými jsou vázány, to nevyžadují.

Přestože kontrolní výbor nedostatky zjistil, Petr Laštůvka nenavrhl, aby organizace dary vrátily: „Členové kontrolního výboru se neshodli, zda vrácení darů vymáhat. Nejedná se o astronomické částky a pro příjemce by bylo asi smrtelné, kdybychom vyžadovali peníze vrátit.“

V následné rozpravě se Svatopluk Beneš (ODS) pozastavil nad tím, že kontrolní výbor sice nesrovnalosti nalezl, nenavrhl však žádné usnesení k jejich řešení. Tím podle něj nenaplnil text zákona o obcích, který kontrolní výbor k návrhu řešení zavazuje. „Zpráva kontrolního výboru sice obsahuje návrh řešení, předpokládal bych však, že bude mít podobu návrhu usnesení zastupitelstva,“ řekl Svatopluk Beneš.

Mírně odlišného názoru byla Alena Křivánková (ODS): „Chápu, že kontrolní výbor zformuloval své připomínky jen rámcově a přenechal formulaci usnesení jako úkol pro zastupitelstvo.“

Petr Laštůvka pak během jednání zformuloval návrh usnesení, který by zavazoval příjemce darů k prezentaci městské části. Zastupitelstvo však v hlasování jeho návrh odmítlo.

Jednání pokračovalo schvalováním darů pro rok 2012. Seznam žadatelů měl 22 položek a úhrnná částka, o kterou žádali, byla 580 695 korun. Zastupitelstvo však mělo k rozdělení pouze 180 tisíc korun, rada městské části ve svém návrhu usnesení musela většinu částek snížit nebo úplně vynechat.

V rozpravě navrhl Petr Adámek (ODS) zrušit navrhovanou částku 30 tisíc pro FC Dosta Bystrc-Kníničky (Dosta žádala 40). Jedním z důvodů pro návrh mělo být porušení pravidel pro přidělování darů v minulém období. „Dar čtyřicet tisíc byl doložen fakturami za čtyřicet tisíc a sedmdesát pět korun,“ řekl Petr Adámek. To je podle něj popřením pravidla, že financování akce musí být zajištěno i z jiných zdrojů než jen z daru.

Radní vysvětlili, proč navrhují neposkytnout žádnou částku nízkoprahovému centru Jonáš a naopak chtějí darovat pět tisíc na natáčení filmu o válečném letci plukovníku Emilu Bočkovi.

„Záleželo nám na tom, abychom podporovali především akce a organizace v Bystrci. V okamžiku, kdy jsme věděli, že věc je podporovaná šířeji, tak jsme záměrně prostředky přesouvali na akce, které jsou čistě bystrcké,“ vysvětlil návrh rady místostarosta Petr Fedor (TOP 09).

„Městská část Brno-Bystrc tady není od toho, aby zachraňovala hříchy tohoto světa,“ prohlásil Petr Fedor a zpravodaj Bystrčníku se radostně zatetelil. To je ono! Jen víc bombastu! Tohle vrazím do titulku, pomyslel si ten uvozhřený pisálek. „Nadbystrcké akce si mohou žádat jinde, ty věci, které jsou pouze v Bystrci, ty se jinde nedovolají,“ pokračoval místostarosta Fedor.

„Chápali jsme také jakýsi symbolický význam,“ zdůvodnil dar pro film o Emilu Bočkovi Petr Fedor. „Samozřejmě chápeme, že pět tisíc korun v milionovém rozpočtu filmu není částka, se kterou by natáčení stálo nebo padalo. Ale považovali jsme za otázku jakési slušnosti alespoň přispět.“

Petr Adámek pak znovu argumentoval pro svůj návrh nedávat FC Dosta nic. „Podle vyúčtování z minulého roku klub použil peníze na pronájem hřiště na škole Chalabalova. Já tedy nevím, kde Chalabalova je, ale v Bystrci určitě ne.“

Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) se daru pro fotbalový klub zastal. Podle něj jde zřejmě o zimní tréninky, které není možné v bystrckých prostorách Dosty realizovat.

Za „zvláštní“ označil žádost FC Dosta i Svatopluk Beneš. Částka, kterou podle žádosti přispívá klub na jedno družstvo mládeže, se mu zdála nevěrohodně přemrštěná. Z hlavy ji podle údajů v žádosti vypočetl na 350 tisíc korun (přesněji 670 tisíc), což považoval za nereálné. Petr Fedor mu však oponoval, že jeho výpočet směšuje navzájem nesouvisející údaje. Na stranu Svatopluka Beneše se postavila Alena Křivánková (ODS); čísla v návrhu rady považovala za „zmatečná“.

Další pozměňovací návrhy kromě Petra Adámka předložil Petr Laštůvka. I ten požadoval snížení částky pro FC Dosta, a to z třiceti na dvacet tisíc korun, a přesunutí zbylé sumy nízkoprahovému centru Jonáš. Daniel Bárta (ČSSD) naopak navrhl financovat navíc i akce pro děti, pořádané Klubem rodičů při ZŠ Heyrovského, které v usnesení rady nedostaly nic. Svatopluk Beneš navrhl rozhodnutí odročit.

V hlasování však žádná ze změn nebyla zastupitelstvem přijata a odhlasován byl původní návrh rady.

-vl-

Rozpravu zastupitelstva si můžete poslechnout z audiozáznamu, začíná v 54. minutě. Článek je pouze výňatkem nejdůležitějších bodů diskuze, nečiní si nárok na úplnost.

Chalabalova ulice se nachází v Brně-Kohoutovicích.

*

Ke stažení

Dary městské části 2012
Zásady poskytování darů

Související

Audio: Jednání zastupitelstva
Horní náměstí: Zastupitelstvo schválilo kompromis
Zastupitelstvo projedná územní studii
Dnes jedná zastupitelstvo

V Bystrci kontrolovali cyklisty

10. 7. 2010 v 23.39 • Témata: , , , ,

Brněnští strážníci v sobotu na cyklostezkách ve městě kontrolovali povinnou výbavu projíždějících cyklistů. Z dvaaosmdesáti lidí, které strážníci zastavili, prošlo kontrolou jen devatenáct.

Cyklisté mohli na strážníky v průběhu soboty narazit na čtyřech místech. „Kontrolovali jsme na cyklostezce u mostu přes Svratku v Bystrci, u přehrady u koupaliště Sokolák, v Pisárkách za Anthroposem a poblíž Velké Klajdovky,“ vyjmenovala Vladimíra Černá, která kontroly se svojí kolegyní prováděla.

Za celý den zastavily ženy přes osm desítek cyklistů, jen devatenáct z nich však na kole mělo všechny povinné součástky. „Brzdy mají samozřejmě všichni, protože lidé nejsou sebevrazi. Naopak odrazky většině chybí. Zřejmě si totiž neuvědomují, o kolik jsou díky nim v silničním provozu viditelnější,“ povzdechla si Černá.

Zkráceno, celý článek Zuzany Taušové najdete na brnensky.denik.cz