Příspěvky se štítkem ‚koncept’

Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány

8. 3. 2011 v 08.44 • Témata: , , , , , , , ,

Potřebné dvě stovky podpisů pro zmocněnce veřejnosti Ing. Luboše Rause a Ing. Martina Krále se podařilo získat. Pro Luboše Rause se podepsalo 278 lidí, pro Martin Krále je 366 podpisů. Zmocněnci veřejnosti tak mohou předložit námitky k územnímu plánu, týkající se Horního náměstí.

Všem, kteří se podepsali, děkuji, a také děkuji všem členům občanského sdružení Horní náměstí, kterří se o sbírání podpisů zasloužili.

Anežka Jenešová
předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí

Související

Na Ečerově dnes budou sbírat podpisy

Na Ečerově dnes budou sbírat podpisy

2. 3. 2011 v 13.54 • Témata: , , , , , , , ,

Podpisy pod zmocnění zástupců veřejnosti budou dnes odpoledne sbírat na konečné tramvaje v Bystrci členové občanského sdružení Horní náměstí.

Zástupce veřejnosti je občany zmocněná osoba, která jejich jménem podá námitky či připomínky ke konceptu územního plánu. Podmínkou je nasbírání přinejmenším dvou stovek podpisů pod zmocnění každého z nich. Podepsat se mohou pouze lidé s trvalým bydlištěm v Brně, každý občan Brna však může podepsat libovolný počet zmocnění.

Občanské sdružení Horní náměstí chce podat námitku, kterou by se měl změnit územní plán v oblasti Horního náměstí v Bystrci. Cílem je dosáhnout, aby dvě třetiny plochy, které jsou dnes v územním plánu vyhraženy pro obchod a služby, byly přiděleny zeleni. Tím se zabrání možné výstavbě hypermarketů a jiných budov, které by neadekvátními rozměry nenávratně zničily charakter náměstí jako plochy odpočinkové, určené k setkávání lidí. Zbývající třetina plochy bude naprosto dostatečná, aby na ní mohly být provozovány obchody a další stavby, sloužící službám veřejnosti.

Námitku proti konceptu územního plánu podají dva členové občanského sdružení Horní náměstí – Ing. Luboš Raus, zastupitel Bystrce (Zelená pro Bystrc) a Ing. arch. Martin Král.

Ke stažení

Zmocnění zástupce veřejnosti – Luboš Raus (PDF)
Zmocnění zástupce veřejnosti – Martin Král (PDF)

Varianta podzemky vede do Bystrce

1. 3. 2011 v 00.18 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Návrhy územního plánu počítají i s podzemní tramvají. Jedná se i o společné dráze pro tramvaj a vlak.

Bude v Brně jezdit pod zemí tramvaj či vlak? Při debatách na postavení takzvaného severojižního diametru mluvilo v posledních letech vedení města Brna i Jihomoravského kraje jen o druhé možnosti. Jenže podzemní tramvaj se opět objevila na scéně. Počítají s ní dvě ze tří variant nového brněnského územního plánu.

„Pokud vím, od myšlenky diametru jako podzemní tramvaje se stále zcela neustoupilo. Rezerva pro tramvaj je i ve stávajícím územním plánu,“ potvrdil rozvojový náměstek brněnského primátora Ladislav Macek.

V první variantě územního plánu se brněnská rychlodráha odpojuje z tratě z Tišnova na nádraží v Řečkovicích, v Králově poli vstupuje pod povrch a nad ním se ukazuje až v Černovicích, kde se napojuje na vlakovou trať do Sokolnic. Další dvě verze plánu ovšem vykreslují diametr jako tramvajovou trať, která se odpojuje ze stávající trati do Bystrce za vozovnou Komín a ihned míří pod zem. Tunel končí v Komárově a diametr pokračuje nad zemí až ke křižovatce dálnic D1 a D2 křižovatce kde koní tramvajovou smyčkou sousedící s obřím záchytným parkovištěm systému park and ride.

(…)

Celý článek Petra Jeřábka najdete na brnensky.denik.cz

Brno: Územní plán straší silnicemi i obchody

28. 2. 2011 v 10.46 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Když začalo projednávání tří konceptů nového brněnského územního plánu, očekávali představitelé města tisíce námitek a připomínek. A podle lidí z občanských sdružení se jich skutečně dočkají.

Návrhy územního plánu obsahují několik kontroverzních bodů. Nejčastěji se námitky týkají stavby silnic, vzniku dalších nákupních center, průmyslových zón nebo naopak rušení zahrádkářských kolonií ve městě.

Podle náměstka pro územní plánování Ladislava Macka je magistrát na nával námitek připravený. „Při projednávání územního plánu v Praze přišlo šestnáct tisíc námitek. My počítáme řádově s tisícovkami,“ podotkl Macek.

Proti kterým návrhům územního plánu lidé protestují nejvíce? Redakce Brněnského deníku Rovnost vybrala čtrnáct nejžhavějších problémů.

DÁLNICE R43. Město ve spolupráci s krajem počítá s variantou, kdy rychlostní silnice protne Bystrc. Naopak aktivisté prosazují variantu R43 až za západními hranicemi města v takzvané Boskovické brázdě. Po žalobách občanských sdružení loni Nejvyšší správní soud zrušil tu část stávajícího brněnského územního plánu, který s R43 počítá. Dva ze tří připravovaných konceptů s ní i nadále počítají. „Ve třetí variantě ovšem dálnice chybí,“ upozornil náměstek Macek.

SILNIČNÍ PRŮTAHY Z MEDLÁNEK DO BYSTRCE A IVANOVIC. Koncept územního plánu navrhuje propojit silnicí brněnské Medlánky s Ivanovicemi a Bystrcí. Místní však mají z nárůstu dopravy strach. „Všechny auta ze západu Brna pojedou na sever přes nás,“ obává se Michal Marek se sdružení Občané pro Medlánky. Na stranu obyvatel se postavilo i zastupitelstvo městské části.

HORNÍ NÁMĚSTÍ BYSTRC. Na louce u ulice Kamechy počítá plán s víceúčelovým odmem. Sdružení Horní náměstí chce plány omezit. „Požadujeme zmenšení místa pro obchody ještě na třetinu a omezení na maximálně na dvě patra,“ uvedl Luboš Raus ze sdružení. Bystrčtí zastupitelé jsou s lidmi ochotni jednat.

SJEZDOVKA KOHOUTOVICE. Se sjezdovku od hotelu Myslivna do Pisárek nakonec nepočítá ani město. Protla by totiž evropsky chráněnou lokalita Natura 2000.

KONEC ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD. Územní plán počítá se zrušením zahrádkářských osad na Žlutém kopci, Červeném kopci a Kraví hoře v Brně-střed, osady v Husovicích a v takzvané Jurance mezi Jundrovem a Kohoutovicemi. „Zahrádky ale mají nenahraditelný společenský, kulturní i ekologický přínos,“ upozornil zástupce nespokojených zahrádkářů z Kraví hory Pavel Holík.

(…)

Zkráceno, celý článek Petra Jeřábka si přečtěte na www.denik.cz

Související

Jana Konečná: Místo přírody území za plotem

Územní plán a zástupce veřejnosti – Je potřeba vaší pomoci

Územní plán města Brna – koncept předložen k projednání

11. 12. 2010 v 17.00 • Témata: , , , , ,

Tisková zpráva Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

Vážení spoluobčané, po tříletém úsilí je koncept nového Územního plánu města Brna dopracován a ve 3 variantách připraven k předložení brněnské veřejnosti.

Jaké jsou cíle územního plánu

Strategickým záměrem nového územního plánu je vyvážený rozvoj města respektující výjimečné přírodní zázemí. Těžištěm řešení nového územního plánu je podpora rozvoje v jižním sektoru města s cílem vyrovnat disproporce v jeho prostorovém uspořádání, vzniklé v důsledku vývoje v uplynulých desetiletích.

Hlavní stavební rozvoj je orientován směrem jižním (Horní a Dolní Heršpice, Přízřenice), směrem východním (Líšeň), jihovýchodním (Tuřany, Chrlice), v menším rozsahu na západ (Bosonohy) a sever (Ivanovice, Řečkovice, Medlánky – perspektiva pásového rozvoje směrem na Českou a Kuřim).

Oproti předchozím územním plánům je velká pozornost věnována využití přestavbových území a revitalizaci nevyužitých území tzv. brownfields (průmyslové, armádní a zemědělské areály), které představují velkou vnitřní rezervu rozvoje města.

Hlavním cílem koncepce nového územního plánu je udržení rovnováhy mezi zastavěným územím a jeho rozvojem na jedné straně a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou na straně druhé. V praxi to znamená řídit stavební rozvoj tak, aby nedošlo k poškození přírodních a urbanistických hodnot.

Budoucí rozvoj města je navržen ve třech variantách konceptu nového územního plánu.

Spoluobčané, dnes máte možnost zúčastnit se přípravy strategického dokumentu ovlivňujíciho budoucnost města Brna. Přijďte na výstavu, sledujte internetové stránky www.brno.cz. Sdělte nám své názory, přijďte se ptát a diskutovat o budoucnosti města Brna.

Tři varianty

Koncept územního plánu je zpracován ve 3 variantách rozvoje města.

Varianty I a II navazují na dosavadní vývoj města a jeho infrastruktury; vycházejí z téže urbanistické koncepce. Rozdíly mezi nimi spočívají v rozsahu a rozmístění nových zastavitelných ploch a v rozsahu navržených přestavbových území.

Varianta I rozvíjí v jižní části města rozsáhlou průmyslovou zónu Tuřany–Chrlice s přesahem do území Šlapanic. Tomuto velkorysému rozvoji výrobních a skladových ploch odpovídá velký rozsah nové obytné zóny Líšeň, západní rozvojový směr (Bosonohy) je doplňkový.

Varianta II je vyváženější – tuřanská průmyslová zóna je navržena v menším rozsahu. Tomu odpovídá také mírnější rozvoj bydlení v Líšni, naopak jsou navrženy významné plochy bydlení v Bosonohách. Varianta II obsahuje menší rozsah přestavbových území, i menší rozsah stavebního rozvoje na plochách zahrádek. Principy ochrany přírodních hodnot a omezení rozvoje města směrem severním a severozápadním s výjimkou pásového rozvoje směrem na Českou a Kuřim jsou společné pro obě varianty.

Varianta III přináší novou koncepci s trasou rychlostní komunikace R43 mimo území města Brna, v tzv. boskovické brázdě přes území Ostrovačic, Veverských Knínic, Hvozdce, Veverské Bítýšky a Chudčic, což má určité dopady jak na území jmenovaných obcí, tak na území města. Zde je třeba uvést, že varianta trasy R43 boskovickou brázdou není v souladu s rozvojovými plány dotčených obcí. Pro město znamená tato varianta menší nabídku zastavitelných ploch a revizi dlouhodobě sledované koncepce komunikačního systému města.

V dopravní infrastruktuře je kromě R43 řešen variantně severojižní diametr. Určité variantní rozdíly jsou také ve vedení velkého městského okruhu na jihu města.V železniční dopravě je ve všech variantách zakotvena přestavba železničního uzlu Brno (Europoint) s osobním nádražím v odsunuté poloze u autobusového nádraží Zvonařka.

Varianty konceptu jsou tak podkladem pro diskusi a rozhodnutí o výsledné podobě rozvoje města.

Forma a členění územního plánu

Koncept územního plánu je vypracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a má proto poněkud odlišnou formu i členění než dosud platný územní plán. Dokumentace obsahuje závazné výkresy a textovou část – tzv. závaznou část územního plánu a doplňující výkresy a text vysvětlující řešení – tzv. odůvodnění územního plánu.

Pro usměrňování rozvoje území pracuje územní plán s novými typy ploch s rozdílným způsobem využití, stanovenými vyhláškou č. 501/2006 Sb., které nahrazují doposud známé funkční plochy, a formou regulativů stanoví závazně přípustné využití. Intenzita využití jednotlivých ploch je pak stanovena místo dnes známých indexů formou prostorového uspořádání (struktury zástavby) a výškou zástavby rozdělenou do 5 výškových úrovní.

Cílem nové metodiky je větší pružnost územního plánu, současně ale důraznější ochrana charakteristických struktur zástavby, které vytvářejí obraz města.

Kde bude koncept k nahlédnutí a postup projednávání

Koncept Územního plánu města Brna bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově Magistrátu města Brna na Kounicově ulici 67, v zasedací místnosti č. 426 na 4. podlaží. Zde bude vystaven od 15.listopadu 2010 do 28.února 2011.

Všechny potřebné informace k projednání konceptu budou uvedeny na internetové adrese města Brna www.brno.cz – Územní plán. Na této adrese budou vystaveny výkresy a textová část všech 3 variant konceptu.

Koncept Územního plánu města Brna bude představen veřejnosti na besedách s odborným výkladem. Pro bližší seznámení s řešením konceptu územního plánu budou uspořádány také besedy, které budou zaměřeny na řešení témat Doprava, Bydlení, Pracovní příležitosti, Nákupní centra a občanská vybavenost, Zahrádky, zeleň a volný čas. Termíny a místo konání budou aktuálně uveřejňovány na internetu a úředních deskách Magistrátu města Brna.

Veřejné projednání konceptu dle stavebního zákona se bude konat v únoru 2011. Termín a místo konání bude předem oznámeno veřejnou vyhláškou; informace bude rovněž uvedena na internetových stránkách města.

Po tomto veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí všechna stanoviska, připomínky a podněty. Podle nich zpracuje „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi výslednou variantu, která však může být složena z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“ pak budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna. Po jejich schválení se zpracuje Návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání a následně ke schválení Zastupitelstvem města Brna .

*

Související

Jana Pálková: Diskutujme o územním plánu
Připravovaný územní plán města Brna – připomínkujme koncept!
Koncept územního plánu

Připravovaný územní plán města Brna – připomínkujme koncept!

6. 12. 2010 v 14.02 • Témata: , , ,

Návrh konceptu připravovaného územního plánu města Brna nabízí tři podoby variant. Seznamte se se stručným popisem variant rozvojových lokalit a dopravního řešení na území městské části Bystrc s návaznosti na okolí.

Seznam a popis rozvojových:

náhled na výřez základní členění území, Bystrc varianta I

K.ú. Bystrc

Bc-1  Dostavba druhé strany ulice Šemberovy rodinnými domy.

Bc-2 Návrhová plocha komerční vybavenosti a zástavba rodinných domků na místě zahrádkové lokality jižně od Vejrostovy.

Bc-3 Návrhová plocha komerční vybavenosti v centrální části sídliště při ulici Kamechy          a Lýskova.

Bc-4 Navrženo využití zahrádkové lokality severně od Vejrostovy pro zástavbu rodinnými domy.

Bc-5 Oblast jižně od ulice Rakovecké je navržena pro sport a komerční vybavenost, severně od zástavby ulic Nad Dědinou a Kachlíkova doplněno bydlení v rodinných domech, severně od Vejrostovy je navržena veřejná vybavenost, zástavba charakteru rodinných domů a sport.

Bc-6 Plocha při ulici Nad Dědinou a Páteřní je navržena pro plochu komerce.

Bc-7 Plocha nad překrytím R43 propojující sídliště Bystrc I a Bystrc II je navržena pro komerční vybavenost.

Bc-8 Plocha severně od ulice Rakovecká směrem k brněnské přehradě je navržena pro sportovní a rekreační aktivity.

Bc-9 U křižovatky Obvodová s R43 je navržena plocha komerční vybavenosti.

Bc-10 Rozšíření sportovních ploch v návaznosti na fotbalové hřiště u Svratky.

Bc-11 Na Kozí horce u Brněnské přehrady jsou navrženy plochy rekreace a plochy pro parkování (*chybné označení rozvojové lokality ve výkresu ÚP)

Bc -12 Plocha komerční vybavenosti naproti společenskému centru.

K.ú. Komín

Kn-4 Bydlení v rodinných domech na místě zahrádek pod Mniší horou, plochy sportu a komerce na ploše přestavby bývalého zemědělského družstva a zahradnictví (plocha pro výstavbu nákupních a zábavních center).

Kn-6  Plochy pro rozvoj zoologické zahrady

K.ú. Kníničky

Ky-1 Plocha pro veřejnou vybavenost a dopravu na ulici Rekreační bude sloužit pro rozšíření služeb a parkování zoologické zahrady.

Ky-2 U Brněnské přehrady na ulici Hrázní je navržena plocha sportu.

K.ú. Žebětín

Zn-10 Bývalý areál zemědělského družstva je navržen k přestavbě a vybudování sportovního areálu v návaznosti na koňskou farmu

Zn-11 V obytném souboru Kamechy je navrženo bydlení v bytových domech, smíšené obytné plochy, veřejná vybavenost určená pro školku, sport a plocha výroby. Lokalita se převážně nachází na pozemcích města Brna a je vhodná pro umístění specifických forem bydlení. V části jižně od Kamech je navržena zástavba charakteru rodinných domů.

Zn-12 Rozvojová lokalita pro nový hřbitov na zemědělské ploše u Křivé borovice.

Rozvojové lokality bez rozlišení variant konceptu I, II a III :

Rozvojová lokalita Bc-1
Rozvojová lokalita Bc-3
Rozvojová lokalita Bc-6
Rozvojová lokalita Bc-10
Rozvojová lokalita Bc-11
Rozvojová lokalita Kn-4
Rozvojová lokalita Kn-6
Rozvojová lokalita Ky-1
Rozvojová lokalita Ky-2
Rozvojová lokalita Zn-10
Rozvojová lokalita Zn-11 (vyjma trasování tramvaje)

Odlišné návrhy rozvojových lokalit a dopravních návrhů u jednotlivých variant:

Varianta I

náhled na výřez hlavního výkresu I varianta

Bc-2 návrh plochy veřejné vybavenosti a plocha bydlení RD

Bc-4 návrh plochy pro bydlení RD

Bc-5 návrh plochy pro sport, návrh plochy komerční vybavenosti, plocha bydlení RD.

Bc-7 návrh plochy pro komerční vybavenost

Bc-8 návrh plochy pro sportovní a rekreační využití

Bc-9 návrh plochy pro komerční vybavenost

Bc-12 bez návrhu plochy komerčního využití, návrh plochy technické infrastruktury

Zn-12 návrh plochy hřbitov

výkres dopravy:

návrh R43 přes Bystrc s nedostatečným tunelovým překrytím

návrh prodloužení tramvaje na Kamechy

návrh komunikace, která propojí Bystrc s Komínem a Medlánky

Varianta II

náhled na výřez hl. výkresu II varianta

Bc-2 návrh plochy veřejné vybavenosti a plocha bydlení RD

Bc-4 návrh plochy pro veřejnou vybavenost

Bc-5 rozdílná plocha pro sport, chybí návrh plochy komerční vybavenosti, plocha bydlení RD

Bc-7 bez návrhu plochy pro komerční vybavenost, navržena plocha zeleně

Bc-8 návrh plochy veřejná zeleň

Bc-9 bez návrhu komerční vybavenosti, zůstává stávající plocha zahrádek

Bc-12 návrh plochy komerční vybavenosti

Zn-12 bez návrhu plochy hřbitova, návrh plochy pro veřejnou zeleň.

výkres dopravy:

návrh R43 přes Bystrc s nedostatečným tunelovým překrytím

návrh prodloužení tramvaje pouze k ul. Teyschlova

nenavrhuje komunikaci, která propojí Bystrc s Komínem a Medlánky

Varianta III

náhled na hl. výkresu III varianta

Bc-2 navrhuje plochu komerční vybavenosti

Bc-4 ponechání stávající plochy jako zahrádky

Bc-5 rozdílná plocha pro sport, chybí plocha komerční vybavenosti, rozdílná pl. bydlení RD

Bc-7 bez návrhu plochy pro komerční vybavenost, navržena plocha zeleně

Bc-8 návrh plochy veřejná zeleň

Bc-9 bez návrhu komerční vybavenosti, zůstává stávající plocha zahrádek

Bc-12 návrh plochy komerční vybavenosti

Zn-12 návrh plochy hřbitova

výkres dopravy:

nenavrhuje R43 přes Bystrc

návrh prodloužení tramvaje na Kamechy

návrh komunikace, která propojí Bystrc s Komínem a Medlánky

Veškeré varianty jsou pouze návrhy. Připomínkováním jednotlivců-občanů, občanských sdružení, zástupci městských částí a dalších institucí se vybere výsledný návrh nového územního plánu. Připomínky k těmto konceptům je možno zasílat nejlépe doporučeným dopisem na adresu OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno nebo emailem na oupr@brno.cz. K připomínkám je vhodné také uvést, zda jste majitelem pozemku v předmětné lokalitě.

Připomínky se mohou podávat na výše uvedené adresy pouze do konce února 2011!

Více informací najdete na http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/.

A koho zajímá co bude autor tohoto textu připomínkovat, může vesele číst dále:

1) Zmenšení rozvojové lokality Bc-3, o 2/3 plochy, tak že 1/3 bude tvořit návrh plochy komerční vybavenost (východní část) a zbývající  2/3 bude plocha městské zeleně (západní část).

2) Všechny varianty navrhují pro Bystrc tři obratiště tramvají. Připomínkuji, že smyčka Ečerova bude pro prodloužení tramvajové tratě nadbytečná. Rozvojová lokalita Bc-3 (plocha komerční vybavenosti), by v tomto případě mohla být zahrnuta na plochu stávající smyčky tramvaje (tj. na plochu dopravní infrastruktury).

3) Podporuji variantu III v souhrnném výkresu dopravy, tedy s variantou bez R43 přes Bystrc, s návrhem komunikace, která propojí Bystrc, Komín a Medlánky. V tomto návrhu je naznačeno prodloužení tramvajové tratě pouze k ulici Teyschlova, ačkoliv aktualizovaný ÚP zahrnuje prodloužení až na Kamechy.

3) Variaty I a II navrhují R43 přes Bystrc, dle mého názoru s nedostatečným tunelovým přesahem. Navrhuji prodloužení tunelového překrytí o 600metrů jižním směrem až za křížením s vodním tokem Vrbovec.  V tomto místě bude také jednostranné napojení na R43. Prodloužení trolejbusové linky povede ze stávajícího obratiště směrem k připojovací komunikaci R43 a dále k ulici Šťouračova, dle dosavadního návrhu.

4) Varianta III nepočítá s výstavbou rodinných domků v rozvojové lokalitě Bc-5, severně od zástavby ulic Kachlíkova, ačkoliv aktualizovaný ÚP zahrnuje tuto část plochy k zástavbě RD. Variantu III rozvojové lokality Bc-5 preferuji nejvíce.

5) Rozvojovou lokalitu Bc -6 (plocha komerce) připomínkuji zaměnit na plochu městské zeleně.

6) Rozvojovou lokalitu Zn-11 (obytný soubor Kamechy) připomínkuji přepracovat územní plán zóny Kamech, vytvořit novou územní studii, tak, aby se vytvořily větší rozestupy mezi jednotlivými domy, vznikly tzv. pěší bulváry a rozšířily se plochy zeleně.

Jaromír Blatný
Bystrc

Koncept územního plánu

5. 11. 2010 v 19.25 • Témata: , , , , , , , ,

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako příslušný úřad územního plánování a jako pořizovatel dle § 6 odst. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění oznamuje:

Koncept Územního plánu města Brna je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, Brno, v zasedací místnosti Č. 426, ve 4. podlaží vždy v úředních hodinách Magistrátu města Brna.

Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 17.00 hod.
Pátek 8.00 – 12.00 hod.

Koncept Územního plánu města Brna je rovněž vystaven od 15. listopadu 2010 na internetových stránkách města Brna na adrese www.brno.cz/Připravovaný Územní plán města Brna. Besedy s odborným yýkladem zpracovatele, na kterých bude představen koncept Územního plánu města Brna jako celek, se budou konat v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, Brno, v zasedací místnosti Č. 426, ve 4. podlaží, v těchto termínech: středa 24.11.2010 od 16.00 hod. do 19.00 hod. (diskuse 17.00-19.00 hod.) a středa 12. 1. 2011 od 16.00 hod. do 19.00 hod. (diskuse 17.00-19.00 hod.).
Tématické besedy sloužící pro bližší seznámení veřejnosti s řešením vybraných částí konceptu Územního plánu města Brna, se budou konat v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, v zasedací místnosti Č. 426 ve 4. podlaží, k jednotlivým tématům v těchto termínech:

  • Bydlení a pracovní přiležitosti – středa I.l2.2010 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 dol 9.00 hod. řízená diskuse
  • Zahrádky, zeleň, volný čas – středa 15.12.2010 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse
  • Doprava – středa 19.1.2011 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse
  • Nákupní centra a občanská vybavenost – středa 2.2.2011 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse.

Po celou dobu vystavení konceptu Územního plánu města Brna od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 bude zajištěna vždy v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 přítomnost zástupce zpracovatele.

Veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna ve smyslu § 48 stavebního zákona s výkladem zpracovatele se bude konat v únoru 2011. Termín a místo veřejného projednání budou předem oznámeny veřejnou vyhláškou.

Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová
pověřená zastupováním dočasně neobsazené
funkce vedoucího OÚPR MMB

Ke stažení

Vyhláška (PDF)

Související

Brňané se budou moci seznámit s novým územním plánem