Příspěvky se štítkem ‚knihy’

Březen, měsíc ztracené knihy

9. 3. 2015 v 17.32 • Témata: , , , , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Snad březen způsobil, že roztržití čtenáři zanechávají na zastávkách v Bystrci knihy. Nemusí však plakat, stačí se přihlásit u poctivých nálezců a publikace si vyzvednout.

Balíček tří starších románů ve slovenštině byl v pátek 6. března objeven na zastávce autobusu Ečerova (směr do města). Pro knihy si majitel může zavolat na číslo 604 761 154.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJen o několik zastávek dál, na zastávce tramvaje Zoologická zahrada (tentokrát směr z města) byla o několik dnů dříve nalezena zapomenutá kniha v koženém obalu. Pro tu si zavolejte na 737 262 848.

Darujte škole knihu. Nebo květinu

17. 4. 2014 v 10.16 • Témata: , , ,

O darování knihy pro školní knihovnu prosí základní škola Heyrovského 32 v Bystrci. Výzva Darujte škole knihu, kterou se škola na veřejnost obrátila už před rokem, zatím přinesla 597 darovaných svazků. Ve školní knihovně je však místo i na další.

„Stále vám budeme velmi vděční za věnování dalších knih,“ vyzvala ředitelka školy Ludmila Eliášová. „Přispět můžete dříve zakoupenými dětských knihami, které již ve vaší rodině nepotřebujete, nebo i koupí z vybraných titulů.“ Seznam knih, které by škola ráda do knihovny pořídila, najdete na jejích stránkách.

Darovat lze knihy nové nebo i ty, které máte doma, ale už je číst nebudete. Svým zaměřením by měly oslovit čtenáře ve věku od 6 do 15 let. Do knížky můžete vepsat i vzkaz pro její budoucí čtenáře, například uvést, co pro vás kniha znamenala nebo napsat věnování. Pak už stačí jen knihu do školy doručit, třeba po dítěti, osobně nebo i poštou.

Kdo knihu nemá nebo dát nechce, může zvážit věnování pokojové květiny. I jejich dar by škola přivítala, zkrášlí jimi čtenářský koutek i další prostory.

„Za všechny darované knihy i květiny předem děkujeme,“ dodala Ludmila Eliášová.

Zdroj: zsheyrovskeho32brno.cz

Související

Škola dostala od dárců víc než sto knih
Stránky základní školy Heyrovského 32

Stanislav Češka: Případ nitravské mince (ukázka z románu)

22. 3. 2014 v 04.00 • Témata: , , , , , ,

V Bystrci žijící spisovatel Stanislav Češka vydává další román z řady svých historických detektivek. Stejně jako jeho předchozí knihy se odehrává v prostředí Velké Moravy. Hlavními hrdiny a velkomoravskými detektivy jsou opět Slavomír, kníže z mojmírovského rodu a jeho vikinský přítel Erik. Díky laskavosti autora vám můžeme nabídnout ukázku. „Provede vás příběhem, ale zápletku ani rozuzlení neprozradí,“ dodává autor. Kniha s názvem Případ nitravské mince vychází v nakladatelství MOBA.

*

Slavomír se postavil a tázavě pohlédl na Bojšu. Ten vzrušeným hlasem vyhrkl: „Promiň, kníže, že vás dva vyrušuji při koupeli. Posílá mě pro vás Častoňa. Asi by však bylo třeba, abyste šli se mnou.“

„Kam šli?“ zeptal se Slavomír.

„K Herbertovu vozu,“ odpověděl Bojša a mnohovýznamně dodal, „budete se divit. Oba. A hodně.“

Slavomír souhlasně kývl, oba si s Erikem rychle otřeli alespoň obličeje a natáhli na sebe svlečené spodní haleny.

Vydali se za Bojšou ke kupeckému vozu. Brzy zjistili důvod Bojšova vzrušení. Sedátko kočího bylo rozmontované a na zemi na rozloženém lněném pytli uviděli vysypané mince. Vše udiveně sledovali Slavomírovi vojáci a pár místních čumilů z okolí.

To však nebylo vše. Právě když se Slavomírovi vojáci shromáždění u vozu rozestoupili, aby nechali projít svého pána doprovázeného Erikem, vysypala se na zem další dávka mincí. A po chvíli ještě jedna.

Bylo to dílo Častoňovo. Voják ležící pod vozem odložil železný hák, který držel v rukou, a vysoukal se zpod vozu, kde úspěšně vypáčil dvě prkna, čímž uvolnil za nimi schované mince. Otřel si rukávem pot z čela a udýchaně prohlásil: „Tohle už asi bude vše. V tom voze už žádné další bohatství být nemůže.“

Celá scéna nepostrádala jistou komiku. Kolem shromáždění vojáci s udivenými výrazy ve tvářích. Někteří ani nestihli zavřít ústa. Slavomír s Erikem byli neméně udivení. Slavomír si v duchu říkal, že se sice on a Erik asi tváří inteligentněji, zato zase v promočených halenách navlečených na mokrá těla rozhodně nevypadají důstojně jako dva velmoži. Vše potom korunoval zpocený Častoňa hrdě stojící nad třemi hromadami mincí, které právě objevil. Mince úhledně obložené prkny, které Častoňa vypáčil z vozu. A aby toho nebylo málo, nade vším tím nadělením trůnila čtyři mrtvá těla, která byla naložená na voze. Aspoň, že je vojáci zakryli starou plachtou, kterou kdesi objevili. Protože však plachta byla alespoň podle vzhledu dost stará, byla také hodně špinavá, což dokreslovalo pochybnou malebnost celé scény.

Takže Slavomír jen obrátil oči v sloup.

*

Slavomír čekal, dokud nepřeleze palisádu poslední z útočníků a zároveň také čekal na to, bude-li jich sedm.

Slavomír se rozhlédl kolem. Všichni jeho muži byli přilepení k zemi, pozorně sledovali útočníky přelézající palisádu a očima zároveň sledovali Slavomíra a čekali na jeho povel k útoku.

Za mužem, který pružně seskočil na zem, další nenásledoval a Častoňa zašeptal: „Tenhle byl sedmý.“

Slavomír rovněž šeptem řekl na obě strany: „Jak vyskočím, následujte mě. Ale tiše. Musíme je překvapit. A snažte se alespoň někoho dostat živého.“

Počkal chvilku, aby si jeho muži mohli předat rozkaz.

Když na Slavomíra znovu kývli ti, co mu byli nejblíže, rychle tiše vyskočil a rozběhl se k mužům, kteří se právě seskupili do hloučku u palisády a o čemsi se radili.

Už byli skoro u útočníků, když kdosi šlápl na pohozený kus dřeva povalující se na zemi. Ten, komu se to přihodilo, se zachoval jako skutečný bojovník. Potlačil zaklení a vyrovnal hrozící pád. Bohužel odkopnutý kus dřeva nadělal hluk. Sice ne tak velký, ovšem dostatečné velký, aby útočníky varoval.

Z jejich středu se ozvalo fransky: „Pozor! Za vámi!“

Slavomír se chystal, že už, už plochou stranou meče omráčí muže, který, otočený zády, k němu stál nejblíže.

Slavomírův vyhlédnutý cíl se však v té chvíli obrátil s napřaženým mečem, který zkušeně nastavil tak, aby mu na něj Slavomír naběhl. Obratný Slavomír se však pasti vyhnul. Zaútočil na svého soupeře zprava na jeho levici. Když se ten výpadem vlevo snažil bránit, Slavomír jej překvapil otočkou doprava stoje na špičkách bot na místě. V okamžiku byl opět čelem proti svému soupeři. Při bleskurychlé otočce Slavomír získával čím dál větší rychlost a napřimoval ruku se svým vzácným byzantským mečem. Když opět stál čelem ke svému soupeři marně hledajícímu Slavomíra po své levici, vůbec si nevšiml Slavomírova meče, který jej ťal do pravé strany krku. Jak se tak zrychlovala Slavomírova otočka, pevně drženým a napřímeným mečem Frankovi usekl hlavu.

Slavomírovi muži dobře znali tyto kousky svého pána, které se naučil kdysi v Konstantinopoli od jednoho Araba, kterému s Erikem zachránili život. Arab se takové bojové triky zase naučil kdysi ve svém domovském Jeruzalémě od podivného šikmookého muže z tajemné země, kterou jmenoval jako Kitaj.

Na útočníky mělo ovšem Slavomírovo vystoupení, které navíc za slabého měsíčního světla vypadalo nesmírně přízračně, neobyčejně silný účinek. Nabyli dojmu, že tato noc je jejich poslední. Toto jejich přesvědčení bylo navíc umocněno useknutou hlavou Slavomírova soupeře, vedle které se na zem sesulo bezvládné tělo jejího bývalého majitele.

Dva ze zbývajících šesti útočníků na nic nečekali. Bleskurychle se obrátili, hodili svoje meče za palisády a s pomocí žebříku, který zde stál opřený o dům Jadwigy, ji rychle přelezli. Zbylí čtyři se zuřivě bránili trojnásobné přesile Slavomíra, Erika a jejich mužů.

Neměli sice žádnou šanci a na rozdíl od svých dvou druhů zřejmě ani chuť uprchnout, to jim však nebránilo v tvrdém odporu. Nebylo ani pomyšlení, aby někoho z nich dostali živého. Tak zuřivě se čtveřice bránila.

Slavomír, šermuje svým mečem, si navíc stačil uvědomit, že jejich čtyři tvrdě se bránící protivníci nejspíš kryjí útěk svých dvou druhů. Honit se za těmi dvěma po tmavém nočním hradišti na Martinském vrchu však stejně nemělo žádný smysl. Za světla by to bylo jiné. V noci však stačilo, aby se ti dva ukryli někde v křoví nebo pod nějakou hromadou harampádí a neměli šanci je chytit.

Čtyři útočníci pomalu padali k zemi. Poslední z nich vykřikl: „Nic se ode mě nedozvíte, vy moravští zkurvysyni!“

Pak bleskurychle odhodil meč a vrazil si do srdce svou dýku.

A najednou byl klid.

*

Berengar se svými spolubratry stál za rakví čelem k lidem v kostele. Dobře si všiml biskupa Embricha, stojícího hned vedle Karlomana.

Berengar dělal jakoby nic. Pod kutnou mu však stékal na zádech čůrek potu z nervozity způsobené představou, jak bude jeho biskupský nadřízený nejspíš vyvádět po Božím soudu, který se chystal právě Berengar uspořádat podle Slavomírových pokynů.

V duchu zapřemýšlel, jestli by pro něj byla horším problémem zloba biskupova nebo králova. Řekl si nakonec, že jako pro královského kaplana pro něj bude přece jen lepší být zadobře s Karlomanem a riskovat rozčilení u biskupa. Pravda byla, že král si nenechal do baziliky na falci dosadit nikoho, kdo by mu nevyhovoval. Potom si Berengar ještě řekl, že služba na falci není opravdu k zahození. Přijít o ni proto, že by si rozhněval krále, by skutečně nechtěl. A úplně nakonec si připomněl ty tři soudky rýnského vína. Ty mu biskup Embricho určitě nepošle. Ten má nejraději, brr, čistou vodu.

Rozhodnutí bylo jasné. Pro jistotu ještě jednou však Berengar vyslal tázavý pohled ke Slavomírovi. Ten jen krátce kývl hlavou na znamení, aby Berengar, kterého předem podrobně poučil, co má provést, začal s obřadem. Christian si všiml výměny pohledů mezi Berengarem a Slavomírem, Přísně se na kaplana zatvářil a rázně dupl nohou.

Berengar dobře pochopil, co mu tím chtěl Christian sdělit. Obrátil s výrazem bezmoci oči vzhůru, pokřižoval se a promluvil: „Vznešený králi Karlomane, bratři a sestry! Sešli jsme se tu, abychom na poslední cestě vyprovodili našeho všemi uznávaného bratra Albericha, správce falce našeho nejvznešenějšího krále Karlomana. Dobře všichni víte, že Alberich, jehož přítelem jsem měl tu čest být, zemřel po úkladné ráně dýkou zbabělého vraha. Asi také víte, že přítel Alberich zemřel řízením Božím v mém náručí. Bohužel jsem mu přes své léčitelské znalosti už nemohl pomoci.“

Až doposud Berengar hovořil slavnostně znějícím, leč v podstatě klidným hlasem. Najednou se však kaplan vypnul, přísným zrakem přejel celé auditorium a vzrušeným hlasem skoro vykřikl: „Jednu věc však nevíte! Než nebohý Alberich odevzdal svoji duši Bohu, stačil mi z posledních sil pošeptat jméno svého vraha!“

*

Související

Případ nitravské mince. Stanislav Češka vydává novou knihu
Jak se píší detektivky prozradí Stanislav Češka
Obrazem: Křest nové knihy Stanislava Češky
Stanislav Češka: Mnohomluvná smrt (ukázka z románu)
V knihovně pokřtí třetí příběh soukromého detektiva Berky
Stanislav Češka pilně vraždí
Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky 
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Případ nitravské mince. Stanislav Češka vydává novou knihu

15. 3. 2014 v 10.19 • Témata: , , , , , , ,

Bystrcký spisovatel Stanislav Češka vydává další díl z řady detektivek, odehrávajících se v prostředí Velké Moravy. Hlavními hrdiny a velkomoravskými detektivy jsou opět Slavomír, kníže z mojmírovského rodu a jeho vikinský přítel Erik.

Příběh začíná roku 866 na Veligradu. Kupec Bojata právě se navrátivší z Řezna přináší překvapenému Slavomírovi dopis s prosbou o pomoc od bavorského krále Karlomana, protivníka, posléze spojence a nyní opět protivníka Moravanů. V Řezně se objevují padělané denáry, které jsou podle Karlomana zřejmě přiváženy z Moravy. Slavomír tomu nechce uvěřit, protože na Moravě se mince nerazí. Pomoc však slíbí. Když potom doprovází Konstantina s Metodějem do Nitravy, narazí na povražděné kupce, v jejichž voze najde podobné falešné mince, jako mu poslal Karloman. Slavomír s Erikem za pomoci svých vojáků začnou záhadu rozplétat. Zjišťují, že celá historie začíná už před patnácti lety. Jak se blíží k pachatelům vraždy kupců, přibývá mrtvých. Pátrání nakonec Slavomíra s Erikem přivede až do Řezna, kde v kostele na královské falci za přítomnosti Karlomana a řezenského biskupa přichází velkolepé finále…

Novou detektivku Stanislava Češky vydává stejně jako jeho předchozí díla nakladatelství MOBA. Další informace o knihách bystrckého spisovatele najdete na jeho osobních stránkách www.stanislavceska.cz.

Související

Jak se píší detektivky prozradí Stanislav Češka
Obrazem: Křest nové knihy Stanislava Češky
Stanislav Češka: Mnohomluvná smrt (ukázka z románu)
V knihovně pokřtí třetí příběh soukromého detektiva Berky
Stanislav Češka pilně vraždí
Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky 
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Jak se píší detektivky prozradí Stanislav Češka

3. 6. 2013 v 08.50 • Témata: , , , , , , ,

ceska-detektivky-310Jak se píší detektivky prozradí v 4. června Stanislav Češka, spisovatel žijící v Bystrci. Na besedu spojenou autogramiádou si můžete zajít v úterý do pobočky Mahenovy knihovny v Brně-Žabovřeskách (Mozolky 52, mapa). Akce začíná v 18 hodin.

Stanislav Češka je autorem dvou knižních detektivních řad – v jedné z nich pátrá po zločinech soukromý detektiv Stanislav Berka, případy se obvykle odehrávají v okolí Brněnské přehrady a jsou někdy inspirovány skutečnými událostmi. Děj druhé řady románů je situován do historických kulis období Velké Moravy.

Zdroj: www.kjm.cz

Související

Obrazem: Křest nové knihy Stanislava Češky
Stanislav Češka: Mnohomluvná smrt (ukázka z románu)
V knihovně pokřtí třetí příběh soukromého detektiva Berky
Stanislav Češka pilně vraždí
Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky 
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Moravská knihovna by ráda staré knihy

5. 4. 2013 v 04.05 • Témata: , , , ,

Moravská zemská knihovna v Brně prosí veřejnost o spolupráci. Máte-li doma staré nepotřebné knihy, můžete jimi přispět k projektu digitalizace.

Na konci roku 2012 byla v knihovně zahájena digitalizace knih v rámci projektu Národní digitální knihovna. V tomto projektu je digitalizována tisková produkce vydaná na našem území od počátku 19. století do současnosti. Jednou z metod digitalizace je tzv. destruktivní způsob, při němž jsou knihy ořezány ve hřbetě a na rychlém skeneru jsou pořízeny kopie stran. Pro tento způsob zpracování však knihovna nemůže použít knihy z vlastního fondu.

Proto se na vás obracíme s prosbou, zda byste k tomuto účelu neposkytli knihy ze své domácí knihovničky, které už nepotřebujete, a možná vám dokonce překážejí. Podmínkou je jejich vydání na území ČR. Předané knihy budou buď vřazeny do fondu knihovny, nebo zdigitalizovány a zpřístupněny prostřednictvím digitální knihovny Kramerius.

V případě, že byste nám chtěli nějaké knihy nabídnout, kontaktujte prosím dr. Věru Jelínkovou (verajel@mzk.cz, 541 646 130 nebo 604 902 801).

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
Foto Wikipedie

Škola dostala od dárců víc než sto knih

20. 3. 2013 v 10.05 • Témata: , , , ,

Výzva Darujte škole knihu, pomocí níž chce základní škola na Heyrovského 32 v Bystrci rozšířit školní knihovnu, slaví úspěch. Knih pro děti se sešla už víc než stovka.

„Díky výzvě jsme vybrali 107 knih. Všem dětem, rodičům a přátelům školy děkujeme,“ uvedla na stránkách školy ředitelka Ludmila Eliášová.

Knihu, obsahově přiměřenou čtenáři od 6 do 15 let, může škole darovat každý. Nemusí být ani nová.

„Kniha se stane součástí naší školní knihovny. Díky ní třeba získáme dalšího nadějného čtenáře a ukážeme mu, že svět není jen počítač a DVD,“ vysvětlila smysl akce Ludmila Eliášová. „Cílem akce je doplnit naši školní knihovnu o knihy, které povzbudí v dětech chuť ke čtení. Druhý cíl je dokázat jim, že kniha je ještě pro většinu lidí velmi podstatnou a neodmyslitelnou součástí života.“

Výzva Darujte škole knihu stále trvá. Knihy, které byste chtěli škole darovat, postačí poslat do školy po dítěti, přinést osobně nebo i doručit poštou. Do knihy můžete umístit i věnování nebo vepsat jiný vzkaz pro budoucí čtenáře.

Zdroj: zsheyrovskeho32brno.cz

Související

Darujte škole knihu
Stránky základní školy Heyrovského 32

Darujte škole knihu

5. 3. 2013 v 12.00 • Témata: , , , ,

Darujte škole knihu, vybízí základní škola Heyrovského 32 v Bystrci. Rozšířením školní knihovny chce podnítit zájem dětí o čtení.

„Kniha se stane součástí naší školní knihovny. Díky ní třeba získáme dalšího nadějného čtenáře a ukážeme mu, že svět není jen počítač a DVD,“ napsala o akci na stránkách školy její ředitelka Ludmila Eliášová. „Cílem akce je doplnit naši školní knihovnu o knihy, které povzbudí v dětech chuť ke čtení. Druhý cíl je dokázat jim, že kniha je ještě pro většinu lidí velmi podstatnou a neodmyslitelnou součástí života.“

Můžete darovat knihy nové nebo i ty, které máte doma, ale už je číst nebudete. Svým zaměřením by měly oslovit čtenáře ve věku od 6 do 15 let. Do knížky můžete vepsat i vzkaz pro její budoucí čtenáře, například uvést, co pro vás kniha znamenala nebo napsat věnování. Pak už stačí jen knihu do školy doručit, třeba po dítěti, osobně nebo i poštou.

„Vaše jméno či název vaší firmy samozřejmě zveřejníme na webových stránkách školy a ve školní knihovně,“ slíbila Ludmila Eliášová.

Zdroj: zsheyrovskeho32brno.cz

Související

Stránky základní školy Heyrovského 32

 

Obrazem: Křest nové knihy Stanislava Češky

1. 3. 2013 v 10.23 • Témata: , , , , , , , , ,

no images were found

Detektivku bystrckého spisovatele Stanislava Češky křtili 28. února v místní pobočce Mahenovy knihovny. Kmotry knihy s názvem Mnohomluvná smrt se stali starosta Bystrce Vladimír Vetchý a Josef Chládek, kapitán lodní dopravy Dopravního podniku města Brna.

Mnohomluvná smrt je třetím příběhem bývalého kapitána brněnské kriminálky, nyní soukromého detektiva Stanislava Berky. Odehrává se zčásti v Bystrci a okolí brněnské přehrady.

Související

Stanislav Češka: Mnohomluvná smrt (ukázka z románu)
V knihovně pokřtí třetí příběh soukromého detektiva Berky
Stanislav Češka pilně vraždí
Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky 
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Stanislav Češka: Mnohomluvná smrt

23. 2. 2013 v 08.52 • Témata: , , , , , , ,

Bystrcký spisovatel Stanislav Češka bude ve čtvrtek 28. února od 17 hodin křtít v místní pobočce Mahenovy knihovny svůj nový román. Kmotry detektivky s názvem Mnohomluvná smrt se stanou starosta městské části Vladimír Vetchý a Josef Chládek, kapitán lodní dopravy Dopravního podniku města Brna. Na křest jsou zváni všichni milovníci knih Stanislava Češky, součástí je autogramiáda a návštěvníci si odnesou i malé suvenýry.

Mnohomluvná smrt je třetí příběh bývalého kapitána brněnské kriminálky, nyní soukromého detektiva Stanislava Berky. Začíná opět na Berkově milované Brněnské přehradě. Berka je zde na výletě lodí s přítelkyní Lucií. Výlet však končí neočekávaně…

Díky autorově laskavosti si čtenáři Bystrčníku mohou nyní přečíst ukázku z nové knihy.

*

Stanislav Češka: Mnohomluvná smrt

Hvězda brněnského i českého herectví na své židli spočívala s velice zadumaným výrazem ve své mužné tváři. Pohled očí byl přes poměrně časnou dobu poněkud kalný, což vysvětloval polovypitý půllitr piva a téměř vypité velké štamprle rumu (jak jsem si podle barvy dovolil odhadnout). Bylo zřejmé, že dotyčné sklenice nebyly první, které toho dne Horáček přiložil ke svým ústům. Malebné zákoutí na stole doplňovala objemná složka. Nápis na její obálce hlásal „William Shakespeare – Macbeth“.

Když jsme se krátce pozdravili – představovat jsme se navzájem nemuseli, protože jsme se už párkrát potkali – Horáček ukázal na složku a svým barytonem prohlásil: „Budeme uvádět Macbetha a já dostal titulní roli. Tak zatím nasávám atmosféru díla.“

Já si v duchu řekl, že velký herec tu spíš zatím nasává pivo a rum. Nechtěl jsem mu však bourat jeho iluze, a tak jsem jen beze slova přikývl.

Karel Horáček pár mocnými hlty vyprázdnil půllitr a pivo doplnil tou zbylou troškou rumu. Pochopil jsem jeho gesto jako výzvu k tomu, abych se ujal dalších objednávek. Protože podnik nabízel víc druhů piv, zeptal jsem se: „Co pijete, smím-li se zeptat?“

Herec se potěšené usmál a odborně znějícím hlasem odpověděl: „Mohu vřele doporučit ležák Březňák a stopečka tuzemáčku také neuškodí.“

Přikývl jsem „Dám na vás, vyznáte se tu. A co byste doporučil k jídlu?“

„Dnes tu mají segedínský guláš z vepřového kolene s bramborovými knedlíčky,“ na tváři se mu objevil zasněný výraz, jako by recitoval nějaký Shakespearův sonet, „doporučil bych dvojitou porcičku. To pivečko s rumíčkem k tomu padne jak ulité.“

Padly na mě mírné pochybnosti, v jakém stavu se dostavím k Lídě Odehnalové. Řekl jsem si však, že jsem kus chlapa a nějaký herec se segedínským gulášem, pivem a rumem mě nemůže zdolat.

Objednal jsem tedy pro oba a nezapomněl na to, aby „porcičky byly dvojité“. Následující chvíle jsme věnovali konzumaci jídla a nápojů. Musel jsem uznat, že Karel Horáček měl pravdu. Ten segedínský guláš byl opravdu něco mezi nebem a zemí a tři Březňáčci „přimáznutí rumem“ do mě zahučeli jak pendolino do tunelu.

Když jsme pomalu popíjeli to třetí (tedy pro mě třetí) pivo, dostali jsme se konečně k tomu, proč jsem za Karlem Horáčkem přišel. Herec se zamyšleně zahleděl z okna, potom ke mně otočil hlavu a vypadlo z něj: „Vy jste, pane Berko, naznačil, že se chcete něco dozvědět o tom hajzlovi…“

Zhluboka jsem vdechoval vonící lesní vzduch a po chvíli se cesta začala zvedat v pozvolných zatáčkách. Tohle táhlé stoupání dalo vždycky člověku zabrat, odměnou však bylo, že následovalo stejně táhlé klesání, kde jste si zase trochu oddechli.

Asi v polovině stoupání odbočovala doprava směrem k Rozdrojovicím strmá lesní cesta. Tam mi konečně zazvonil v hlavě poplašný zvonek. Uvědomil jsem si, že už chvíli byl za mnou slyšet zvuk automobilového motoru. Jak jsem však byl zabraný do svého sportovního výkonu a krás okolí přehrady, nevnímal jsem jej.

Náhle mě předjel a přede mnou zastavil šedý Ford Transit, který se nápadně podobal vozu ráno stojícímu na naší ulici. Byla to skříňová dodávka bez bočních oken v kabině za řidičem. Z auta vystoupili dva urostlí mladíci, zjevně často navštěvující fitko. Jeden z nich držel v ruce autoatlas.

Celé tohle setkání mi začalo zavánět. Po lesní cestě, na které jsem stál, jezdili občas buď lesáci, nebo osobní auta rybářů, kteří si dokázali vyřídit povolení k vjezdu. Dva ramenatí mladíci ze šedého transitu zjevně nepatřili ani k jedné z těchto skupin.

Nicméně utíkat nemělo smysl a řekl jsem si, že nejlepší bude zjistit, co ti dva chtějí.

Přistoupili ke mně a jeden otevřel autoatlas na dvoustraně zobrazující Brněnskou přehradu. Zeptal se: „Dobrý den, pane. Máme se tady podívat na chatu k prodeji, ale asi jsme zabloudili. Můžete nám prosím ukázat, kde vlastně jsme?“

Řekl jsem si, že asi slyším trávu růst a trpím stihomamem, a sklonil se k mapě, abych těm dvěma ukázal, kde se právě nacházíme. Ostatně nebylo to poprvé, kdy jsem v těch místech narazil na pitomce, kterému ani dva zákazy vjezdu nebránily v tom, jet dál. V té chvíli to však přišlo.

Druhý ze dvojice bleskově odkudsi vykouzlil sice krátký, zato velice tvrdý obušek, kterým mě vší silou praštil do zad. Rána byla tak silná a tak nečekaná, že jsem šel do kolen a navíc se čelem bolestivě uhodil o nárazník auta. Následovala ještě jedna stejně bolestivá rána do zátylku.

Usykával jsem bolestí a ti dva nade mnou stáli výhrůžně jako u soudné stolice.

Naštěstí jsem neztratil sebeovládání a v hlavě se mi hned začaly líhnout nápady, jak z té šlamastyky ven.

*

Související

V knihovně pokřtí třetí příběh soukromého detektiva Berky
Stanislav Češka pilně vraždí
Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky 
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

V knihovně pokřtí třetí příběh soukromého detektiva Berky

20. 2. 2013 v 07.59 • Témata: , , , , , , , ,

Křest nové detektivky bystrckého spisovatele Stanislava Češky se bude konat 28. února. V pobočce Mahenovy knihovny (Vondrákova 15, Brno-Bystrc) se v 17 hodin kmotry už třetího příběhu detektiva Berky stanou starosta městské části Vladimír Vetchý a Josef Chládek, kapitán lodní dopravy Dopravního podniku města Brna. Knihu s názvem Mnohomluvná smrt, jejíž děj se z velké části odehrává kolem Brněnské přehrady, vydalo v lednu nakladatelství MOBA.

Součástí křtu bude autogramiáda a návštěvníci si odnesou i malé suvenýry.

Související

Stanislav Češka: Mnohomluvná smrt (ukázka z knihy)
Stanislav Češka pilně vraždí
Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky 
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Román bystrckého spisovatele oceněn

20. 1. 2013 v 07.32 • Témata: , , , , , , , ,

Třetí cenu v 8. ročníku literární soutěže nakladatelství MOBA O poklad byzantského kupce získala nová kniha bystrckého spisovatele Stanislava Češky. Detektivka s názvem Mnohomluvná smrt je třetím z příběhů soukromého detektiva Berky.

„Soukromý detektiv Stanislav Berka tentokrát pomáhá svému známému, byznysmenovi Klementu Chládkovi při řešení problémů s politickou stranou, kterou Chládek založil. To, co se ze začátku zdálo pouze pátrací rutinou, se však postupně mění v nepříliš příjemnou sondu do života jistých podnikatelských a uměleckých kruhů,“ popsal děj příběhu jeho autor.

Děj knihy, podobně jako u předchozích dílů série, se zčásti odehrává v reálií Brněnské přehrady. Ta je zamilovaným místem jak románového hrdiny detektiva Berky, tak i jeho literárního otce.

Román Mnohomluvná smrt můžete koupit v internetovém knihkupectví nakladatelství MOBA.

Související

Stanislav Češka pilně vraždí
Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky 
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Stanislav Češka pilně vraždí

18. 11. 2012 v 11.39 • Témata: , , , , , ,

Čtyři nové knihy vyjdou v příštím roce bystrckému spisovateli Stanislavu Češkovi. První z nich, detektivka Mnohomluvná smrt, bude k dostání už v lednu 2013.

„Půjde o dva další příběhy mého tvrďáka s drsnou duší, soukromého detektiva Standy Berky, a další dva díly mé velké dobrodružně-detektivní série z Velké Moravy,“ napsal Stanislav Češka.

Mnohomluvná smrt je třetí příběh bývalého kapitána brněnské kriminálky, nyní soukromého detektiva Stanislava Berky. Začíná opět na Berkově milované Brněnské přehradě. Berka je zde na výletě lodí s přítelkyní Lucií. Výlet však končí neočekávaně…

Mnohomluvnou smrt, stejně jako další tři nové knihy Stanislava Češky, vydá nakladatelství Moba. Knihu si můžete objednat už dnes.

V březnu vyjde druhý díl ze série Zločiny na Velké Moravě nazvaný Případ podivného gombíku. Napínavé dobrodružství vás zavede na Staré Zámky, pod Pálavu i do tajemného Moravského krasu. Vše se točí kolem přípravy svatby, během níž je zavražděn starigradský župan, kníže Jaroslav. Jedinou stopou je podivný gombík, který objeví ve stisknuté dlani mrtvého knížete.

Další informace o knihách Stanislava Češky najdete na jeho osobních stránkách www.stanislavceska.cz.

-vl-

Související

Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky 
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Knižní bazar na Heyrovského

9. 3. 2011 v 14.23 • Témata: , , , , , , , ,

Poté, co na dětské burze ve školce na Laštůvkově prodáte své dítě, zbyde vám doma hromádka nepotřebných knih. Ty můžete střelit nějakému hejlovi na knižním bazaru o dva týdny později.

Knižní bazar 9. dubna

Máte doma knihy, které už nikdo nečte, ale někomu jinému by udělaly radost? Chcete je prodat? Chcete levně koupit pěknou knihu? Přijďte v sobotu 9. dubna od 9 do 12 hod do základní školy na Heyrovského 32 na knižní bazar. K prodeji budou nachystána místa u stolů ve školní jídelně. Děti, které si zrovna nebudou vybírat knihu, se mohou pobavit jednoduchými hrami. Vchod do budovy bude atriem (zezadu).

Akci pořádá občanské sdružení Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s.; více informací najdete na www.krap32.cz. Dobrovolné vstupné jde ve prospěch žáků školy.

Srdečně vás zve

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s.

Související

Jarní dětská burza
Výtvarná soutěž Klubu rodičů
Stránky Klubu rodičů
Od žebroty k akci: Školní sdružení nabírá obrátky
Školní sdružení představilo první projekt
Klub rodičů při ZŠ Heyrovského – sladká schůzka bude 19. ledna
ZŠ Heyrovského 32: Klub rodičů zahájil činnost
Rodiče dětí ze ZŠ Heyrovského má sdružit sdružení

Moravané ke zvýšení DPH u knih

1. 3. 2011 v 19.21 • Témata: , , ,

Z poslaneckých lavic přichází další nápad, jak zvýšit příjmy státní kasy. Navzdory faktu, že téměř všechny politické strany se hlásí ve svých programech k podpoře vzdělanosti, dostal někdo „úžasný“ nápad zvýšit DPH u knih z 10% na 20%. Strana Moravané se připojuje k názoru, že zvýšení DPH bude mít mimořádně nepříznivý vliv na tuzemskou knižní produkci, na čtenářské návyky a následně i na celkovou vzdělanost celé naší společnosti. Lze to předpokládat již ze skutečnosti, že zvýšení sazby DPH na knihy v letech 2008 a 2010 mělo prokazatelně negativní vliv a to jak na produkci knih, tak na celkový počet prodaných knih.

Oprávněnost našeho protestu lze podepřít při porovnání s ostatními státy Evropy. Průměr DPH na knihy ve vyspělých evropských státech je mezi 5-6 %. Ve čtyřiadvaceti ze sedmadvaceti států EU není DPH na knihy vyšší než 10 % a vyšší sazba než 12 % se naopak uplatňuje pouze v Dánsku a Bulharsku. Nulové DPH se na knihy uplatňuje ve Velké Británii, Irsku, Norsku a Chorvatsku. V osmi zemích EU (jedná se vesměs o menší země, vědomé si nutnosti podpory národní kultury – Maďarsko, Švédsko, Řecko, Estonsko, Finsko, Litva, Rumunsko a Lotyšsko) se na knihy uplatňuje nižší DPH než na potraviny!

Zvýšení DPH na knihy na 20 % by postavilo ČR do skupiny zemí s nejvyšší sazbou v Evropě. Kromě vyspělého Dánska, které vysokou daň kompenzuje velkorysým podpůrným programem, sem patří již jen Bulharsko (20 %), Albánie (20 %), Ukrajina (20 %) a Bělorusko (18 %).

Česká republika, na rozdíl od vyspělých evropských zemí, knižní produkci ani četbu, které jsou základem vzdělanosti každé společnosti, dlouhodobě prakticky nijak nepodporuje a v posledních letech jim naopak spíše podráží nohy.

Nenechme ze sebe dělat ovce sledováním přihlouplých televizních pořadů na místo čtení knih. Na této adrese http://www.sckn.cz/index.php?p=vyzva se můžete připojit k petici, načež Vám nezbývá než doufat, že k ní páni poslanci přihlédnou, anebo můžete v příštích volbách dát hlas straně, která má dosti rozumu na to, aby šetřila na místech, kde je to třeba. Například právě na krajském zřízení, které je nejenom drahé, ale zejména zabraňuje ekonomickému růstu regionů a podporuje tak pouze migraci obyvatel Moravy a Slezska do Prahy, Středočeského kraje a zahraničí. Naši političtí reprezentanti by také nemuseli tolik šetřit, kdyby příspěvky na činnost jejich stran nebyly ve výši cca 500 milionů korun a kdyby na místo podpory zahraničních společností podporovali spíše naše podnikatele, ale to bychom toho od nich chtěli nejspíše až příliš.

Zdeněk Zbožínek
místopředseda politické strany Moravané, Brno-Bystrc
e-mail: zbozinek@moravane.eu
Tel: 605 232 061

Igelitová taška ztracena na Vondrákově

22. 2. 2011 v 20.04 • Témata: , , , , , ,

V pondělí 21. 2. 2011 okolo 16:15 jsem u zastávky Vondrákova nechala ležet igelitovou tašku s půjčenými knihami. Prosím poctivého nálezce o navrácení knih do knihovny nebo volejte na číslo 608 328 848. Nálezce odměním, děkuji.