Příspěvky se štítkem ‚kniha’

Bystrcká spisovatelka pokřtila novou knihu

28. 6. 2015 v 17.06 • Témata: , , , , , ,

no images were found

Ve čtvrtek 25. června proběhl v bystrcké cukrárně Smile křest druhé knihy bystrcké autorky Ludmily Krejčové. Knížku s názvem „Omalovánky s říkadly pro Honzíka“ přišel na svět přivítat i bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.

Salonek cukrárny Smile byl plný už před šestnáctou hodinou, kdy křest začal. Přišli čtenáři malí, kterým je knížka určena, i velcí, kteří z ní budou těm malým předčítat. Křtu, který byl zároveň pojat i jako oslava vložení knihy do Národní knihovny, se zúčastnila i ilustrátorka knihy Zuzana Baláková. Ta na místě i přislíbila ilustrace k další knize Ludmily Krejčové, takže se máme nač těšit.

Příjemná a pohodová atmosféra jistě udělala autorce, předčítající dětem své nové verše, radost.

Zdroj, foto: probystrc.cz

Bystrcká autorka pokřtí svou druhou knihu

12. 6. 2015 v 16.34 • Témata: , , , , , , , , , ,

Omalovanky-s-rikadly_1
Bystrcká autorka dětských knih Lída Pařízková srdečně zve na křest své druhé knihy. Omalovánky s říkadly pro Honzíka budou zapsány mezi knihy ve čtvrtek 25. června v 16 hodin v cukrárně Smile (náměstí 28. dubna, u kostela, Brno-Bystrc). Jsou zvány všechny děti, mohou se těšit na autorské čtení, autogramiádu a ty odvážné si mohou zahrát divadlo.

Hrad Veveří – historie a současnost

30. 4. 2014 v 06.07 • Témata: , ,

Kniha-Hrad-Veveri-OBALKA_780

V nakladatelství Ryšavý vychází nová kniha autorů Oty Tučka, Mileny Flodrové a Marty Šrámkové. Fotografická publikace s názvem Hrad Veveří – historie a současnost, vytištěná na kvalitním papíře, je doplněna o úvodní slovo známé brněnské historičky Mileny Flodrové. Jak název říká, kniha se zabývá historií i současností hradu nad Brněnskou přehradou a nechybí v ní ani pověsti o hradu Veveří zpracované Martou Šrámkovou. Každá fotografie i úvodní slovo je doplněno o cizojazyčný text a to v angličtině a němčině.

Kniha je dostání v brněnských knihkupectvích či přímo v knihkupectví Ryšavý na náměstí Svobody 8.

Bystrcký detektivkář Stanislav Češka v Modřicích

29. 9. 2012 v 06.40 • Témata: , , , , , , ,

Kdo má zájem o setkání s bystrckým spisovatelem (nejen) detektivních románů Stanislavem Češkou, může se těšit na 4. říjen. V 17:00 hodin v Městské knihovně v Modřicích u Brna (nám. Svobody 93) se s panem Češkou budou moci jeho čtenáři a příznivci setkat na besedě pod názvem „Detektivem na Velké Moravě aneb historie trochu jinak“.

Autor bude vyprávět o tom, jak se stal duchovním otcem svých velkomoravských detektivů Slavomíra a Erika a soukromého detektiva z Bystrce kapitána Berky.

„Zodpovím vaše všetečné i nevšetečné dotazy, v případě zájmu promítnu některé z mých mnoha snímků věnovaných Velké Moravě, podepíši se vám podle vašeho přání a můžete se také těšit na drobné suvenýry připomínající moji tvorbu,“ slibuje Stanislav Češka.

-vl-

Související

Stanislav Češka – osobní stránky
Obrazem: Křest Případu úzké dýky
Video: Rozhovor se Stanislavem Češkou
Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži

Paměti panství Veverského

16. 5. 2012 v 11.48 • Témata: , , ,

Obrazem: Křest Případu úzké dýky

23. 2. 2012 v 22.19 • Témata: , , , , , , ,

no images were found

V bystrcké pobočce Mahenovy knihovny křtilo duo kmotrů novou knihu bystrckého spisovatele Stanislava Češky – starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. a vedoucí archeologických výzkumů v Mikulčicích pan PhDr. Lumír Poláček z Archeologického ústavu AV ČR. Historickou detektivku z prostředí Velké Moravy vydalo nakladatelství MOBA.

Několik dalších fotografií najdete také na www.stanislavceska.cz/fotogalerie/krest-knihy-pripad-uzke-dyky.

Související

Případ úzké dýky (ukázka z románu)
Stanislav Češka: Případ úzké dýky
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

 

Případ úzké dýky (ukázka z románu)

7. 1. 2012 v 08.14 • Témata: , , , , , , ,

Spisovatel Stanislav Češka bude v Bystrci v únoru křtít svou třetí knihu. Autor detektivních románů tentokrát zavede čtenáře do historie. Román s kriminální zápletkou Případ úzké dýky se odehrává v historických kulisách 9. století a odkazuje k reálným událostem i skutečně žijícím osobám.

Laskavostí pana Češky a vydavatele jeho knih nakladatelství MOBA vám můžeme nabídnout úryvek z jeho nové knihy. Křest Případu úzké dýky se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. v 17:00 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně-Bystrci na Vondrákově 15. Kmotry budou bystrcký starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. a vedoucí archeologických výzkumů v Mikulčicích pan PhDr. Lumír Poláček z Archeologického ústavu AV ČR.

 

*

Stanislav Češka: Případ úzké dýky

Ve chvíli, kdy se dívka nadechovala k odpovědi, ně­kdo zalomcoval s vraty, které oba prozíravě zevnitř zaji­stili. Dívka ustrašeně špitla: „To bude určitě otec!“

Na potvrzení jejích slov se zvenku ozval rozčilený Vojslavův křik: „Otevři, ty couro, tebe zmlátím a toho kní­žecího syčáka z Dolnogradu zabiji!“

Slavomír se ušklíbnul, lehce Ladu políbil a rychle řekl: „Já se teď raději dám na strategický ústup. Nějak to bu­deš muset vydržet. Kdybych teď s tvým otcem, když sop­tí vztekem, měl podrobně probírat naši budoucnost, mu­sel bych mu ublížit a možná jej zabít. A to bych budoucímu tchánovi, tedy alespoň doufám, že budou­címu tchánovi, provedl opravdu nerad.“

Potom si natáhnul aspoň spodní kalhoty, vzal svůj meč a dodal: „Nicméně, jak se teď dívám, vrata tu jsou jedi­ná, takže se s tvým milým otcem setkat musíme.“

Zatímco si Lada oblékla svoje lehké lněné letní šaty a sepnula pásek, který je zdobil, Slavomír se potichu po­stavil k vratům. V pravé ruce držel meč. Sledován dívči­ným ustrašeným pohledem levicí odjistil závoru a rych­le otevřel jedno křídlo vrat.

Rozzuřený Vojslav se dovnitř vřítil jako vichřice. Sla­vomír jej v té chvíli prudce udeřil naplocho svým mečem přes nohy. Vladyka se v bolestech sesul na zem. Slavo­mírovy bojové zkušenosti byly nemalé, a tak dobře vě­děl, jak udeřit a kromě způsobené bolesti víc neublížit. Vojslav před ním ležel a nenávistně blýskal očima.

Slavomír se nad něj postavil, přiložil mu svůj meč na krk a řekl: „Milý vladyko Vojslave! Tak především, tvoje dcera není coura! Je to milé, krásné a chytré děvče. To bys měl vědět nejlépe sám! A pokud se doslechnu, že jsi jí jen vlásek zkřivil, tak navštívím příště přímo tebe a můj meč se na tvém krku už nezastaví. A jako výraz mé mi­losti a dobré vůle ti řeknu, že jsem nějak přeslechnul tvá slova o tom syčákovi. Jinak Lada už ví, co má dělat. Já ji určitě zase brzy navštívím a od tebe budu čekat lepší přivítání.“

Zkoprnělý otec naštěstí neviděl, jak dceři při tom pro­jevu cukaly smíchem koutky úst. Celé představení do­končil Slavomír tím, že sebral ze slámy zbytek svého ob­lečení a boty, ve spodkách důstojně bosky vykráčel ven, vyskočil na koně a odjel. Po chvíli se pak konečně za­stavil, sesednul, obléknul se a obul.

Když se Slavomír opět uvedl do stavu, který odpovídal jeho vznešenému postavení, nasedl na svého koně a vy­dal se domů do Dolnogradu.


Slavomír s Erikem rychle pohledem zhodnotili situaci, která pro přepadené moc dobře nevyhlížela. Slavomír si z toulce vzal ještě další dva šípy a zastrčil si je za opasek. Kývnul na Erika, ten pochopil a udělal totéž. Potom po­šeptal Erikovi: Já vystřelím šíp na toho lumpa s dýkou. Tomu kupci už moc času asi nezbývá, takže nejprve mu­síme zlikvidovat tohohle hajzlíka. Ty střel toho druhého lupiče, co stojí na opačné straně. Potom ještě rychle vy­střelíme další dva šípy. Já na ty dva další lupiče vlevo od kupce s dýkou na krku, ty zas musíš zabít dva vpravo. A střílej tak, ať je zabiješ. Se zbylými čtyřmi si už poradí­me našimi meči. A opakuji – šest našich šípů musí zna­menat šest mrtvých.“

Ta slova vůbec nebyla vychloubáním. Ve střelbě z luku se oba vycvičili za pobytu v Byzanci. V Moravském krá­lovství bojovala v Rastislavově vojsku spousta výborných lukostřelců, takových jako Slavomír s Erikem však mno­ho nebylo.

Oba se nadechli, zády zapřeli o strom a zamířili.

Vzduchem současně zasvištěly dva šípy – ten Slavo­mírův se zapíchl vůdci lupičů do hrudi přesně tam, kde měl srdce. Muž ztuhnul, ruka s dýkou mu klesla a nedů­věřivě se zadíval na šíp trčící z jeho hrudi. Po chvilce se jeho tělo bez hlesu sesunulo k zemi. Na druhé straně od kupce se odehrávala podobně překvapivá scéna. Jediný rozdíl byl ten, že Erik si vybral lupičovo oko. Podobně jako Slavomír se trefil naprosto přesně. Šíp se zaryl do lupičovy lebky, a ten se zachrčením padnul na záda.

Lupiči a přepadení kupci byli tak překvapení, že ne­stačili vůbec zareagovat. To už však letěly další dva šípy. Tentokrát si Slavomír s Erikem pouze vyměnili své po­myslné terče na tělech lupičů. Protože Slavomírův muž byl k němu natočen bokem a pouze hlavu otočil k mís­tu, odkud přilétly smrtící šípy, trefil tohoto muže Slavo­mír do oka. Erikův cíl však odkrýval svou hruď, a tak Erik nezaváhal a trefil jej přesně do srdce.

Teprve ve chvíli, kdy na zemi leželi mrtví čtyři jejich druhové, probralo se zbylých šest lupičů a rozeběhli se směrem ke Slavomírovi s Erikem. To ovšem nebylo ne­jmoudřejší. Zbylé dva připravené šípy našly své cíle opět v srdcích dvou z útočníků.

Teprve nyní odhodili Slavomír s Erikem své luky, za­řvali svůj bojový pokřik: „Smrt jim!“ a vyskočili z křoví vstříc zbylým lupičům. Ti zařvali také. Když viděli, že proti nim čtyřem stojí pouze dva muži, rozeběhli se k nim s o to větší zlostí a úsilím.

Brzy však poznali svůj omyl. Ten nejrychlejší z nich ani nevěděl, jak přišel o svoji pravici i s mečem, který v ní držel. Jen nechápavě sledoval proud krve prýštící z míst, kde měl před chvílí svoji ruku. S krví mu z jeho těla uni­kal i život. Slavomír tak opět jednou předvedl okolí, jak hroznou zbraní je jeho meč z damaskové oceli, který si přivezl z Byzance.

Další z lapků potom doslova naběhl na Erikův meč. Erik mu posléze svým mečem doslova rozpáral břicho. Na ležícího muže byl skutečně nepěkný pohled.

Teprve v té chvíli zbylá dvojice lupičů pochopila, že by se nemusela dožít konce tohoto dne.

*

Související

Stanislav Češka: Případ úzké dýky
www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Případ úzké dýky – stránky nakladatelství MOBA
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Stanislav Češka: Případ úzké dýky

5. 1. 2012 v 10.39 • Témata: , , , , , , ,

Spisovatel Stanislav Češka z Bystrce bude v únoru v místní pobočce Mahenovy knihovny křtít svou novou, v pořadí třetí knihu.

O předchozí knize Stanislava Češky, detektivce z názvem Hořká smrt, jejíž děj se odehrává částečně v Bystrci, jsme na stránkách Bystrčníku před časem informovali. Nová kniha pana Češky je rovněž detektivní román. Nese název Kniha se jmenuje Případ úzké dýky – Zločiny na Velké Moravě.

„Jde o první část rozsáhlé série dobrodružných detektivek z doby Velké Moravy,“ popsal své dílo Stanislav Češka, „Celá série Zločiny na Velké Moravě zobrazí dobu Velkomoravské říše od poloviny 9.  do začátku 10.století.“

Obálka MOBA - Případ úzké dýkyPřípad úzké dýky
Slavomír s Erikem řeší záhadný případ vraždy hlavního moravského stavitele Radslava

Úvodní část série dobrodružných historických detektivek, které se odehrávají na Velké Moravě. Hlavními hrdiny a velkomoravskými „detektivy“ jsou Slavomír, kníže z mojmírovského rodu, a jeho vikinský přítel Erik.

V prvním příběhu, ve kterém rezonují vzpomínky na potupnou porážku franských vojsk při jejich vpádu na Moravu roku 855, pověřuje král Rastislav Slavomíra s Erikem vyšetřením vraždy stavitele Radslava, autora opevnění největších moravských měst a mikulčické baziliky. Rastislavovi záleží na potrestání stavitelových vrahů mimo jiné i proto, že Radslav krále v podstatě vychoval. Na začátku mají Slavomír s Erikem jen dvě stopy – ránu po podivně úzké dýce v Radslavově hrudi a svědectví opilého bednáře. Záhy se však dozvídají o neznámých okolnostech Radslavova života a dostávají se na stopu nebezpečného spiknutí…

„Série dobrodružných detektivek čtenáře provede velkým a bohužel často opomíjeným obdobím našich dějin – dobou významné říše na pomezí Západu a Východu vzniklé na území dnešní Moravy a Slovenska, dnes zvané Velká Morava. Každý z románů bude odkazovat na reálnou historickou událost, která bude v pozadí dobrodružného příběhu s kriminální zápletkou. Detektivové budou v příbězích dva – kníže Slavomír z mojmírovského rodu (jehož předobraz skutečně žil) a jeho vikinský přítel Erik (fiktivní postava), kterého si mladý Slavomír přivezl ze své studijní cesty,“ osvětlil své literární záměry pan Češka.

Křest knihy Případ úzké dýky se bude konat ve čtvrtek 23. 2. v 17:00 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně-Bystrci na Vondrákově 15. Kmotry budou bystrcký starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. a vedoucí archeologických výzkumů v Mikulčicích pan PhDr. Lumír Poláček z Archeologického ústavu AV ČR.

Případ úzké dýky vydává nakladatelství MOBA.

Související

www.stanislavceska.cz – stránky Stanislava Češky
Mnohomluvná smrt – nová detektivka Stanislava Češky uspěla v soutěži
Stanislav Češka: Jsem na tom podobně jako můj literární hrdina
Hořká smrt Stanislava Češky

Kniha o přehradě Přemysla Dížky

4. 11. 2011 v 03.24 • Témata: , , , , , ,

Za poslední dva roky vychází již druhá kniha s bystrckou tématikou. Je to publikace s názvem „Brněnská přehrada a její proměny“. Autor, fotograf Přemysl Dížka, v celé knižní edici Proměny století srovnává na 100 fotografií historické záběry se současnými.

V letech 2009–2010 tak vznikla zajímavá srovnání, kdy byla Brněnská přehrada vypuštěna a v následujícím roce opět napuštěna. Kniha zachycuje jedinečnou proměnu, je doplněna mapkou a nechybí několik technických údajů
o hrázi a nádrži.

Knihu lze zakoupit v centru Brna, seznam prodejen na www.promeny-stoleti.wz.cz.

Přemysl Dížka
pdizka@seznam.cz, 607 507 874

Hořká smrt Stanislava Češky

3. 10. 2011 v 19.59 • Témata: , , , , , , ,

V úterý 4. října 2011 od 17:00 hodin bude v bystrcké pobočce Knihovny Jiřího Mahena (Vondrákova 15) křtít novou detektivku její autor Stanislav Češka. Knihu s názvem Hořká smrt vydalo nakladatelství Moba.

Děj detektivky se odhrává v Bystrci a okolí. Soukromý detektiv Stanislav Berka je při výletu lodí po Brněnské přehradě svědkem nalezení utonulého mladíka. Na přání mladíkovy matky se dává do pátrání po příčinách jeho smrti.

Stanislav Češka (*1955 Brno) je autorem pohádek a detektivních románů. Více jak dvacet pět let bydlí – podobně jako jeho literárního hrdina Stanislav Berka – v Bystrci. Kromě řady detektivních příběhů s detektivem Stanislavem Berkou, jež jsou inspirovány americkou drsnou školou, je také autorem série historických detektivek z období raného středověku. První z těchto románů by měla Moba vydat v 1. pololetí roku 2012.

Dětské odpoledne s bystrckou básnířkou

16. 9. 2011 v 21.24 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

no images were found

Koncert, divadlo, občerstvení i tombola. To bylo dětské odpoledne s Ludmilou Krejčovou, bystrckou autorkou knihy dětských veršů. Odpoledne v cukrárně Smile na náměstí 28. dubna navštívily dvě až tři desítky rodičů s dětmi, kteří do posledního místa zaplnili salónek podniku.

Básnířka Ludmila Krejčová, píšící pod pseudonymem Líza Pařízková, děkuje sponzorům dětského odpoledne za poskytnutí prostor a dary do tomboly. Na pořádání akce přispěla Cukrárna a kavárna SMILE, Papírnictví a hračkárna EVA MARKET, Prodejna TEXTIL A OBLEČENÍ, Zdravotnické a rehabilitační pomůcky AUDY, Sedlářství HESS, Čištění interiérů vozů, pneuservis, výměna čelních skel AUTO ALEXA, Ing. Vladimír Spurný (předseda výboru Petice za zachování stálé akvarijní výstavy) a  Základní odborová organizace OSPKOP  ZOO Brno.

Související

Lízinčiny báchorky bude autorka podepisovat v cukrárně
Lízinčiny báchorky – bystrcká autorka vydala dětskou knihu

Lízinčiny báchorky bude autorka podepisovat v cukrárně

15. 8. 2011 v 09.41 • Témata: , , , , , , , , , ,

Autogramiádu své nové knihy pořádá 16. září bystrcká autorka Ludmila Krejčová, píšící pod pseudonymem Lída Pařízková. Knihu veršů pro děti vydala v nakladatelství DUHA Press. Akce proběhne od 16 hodin v cukrárně SMILE na náměstí 28. dubna 40 v Bystrci; součástí autogramiády je koncert muzikoterapeutky Svatavy Drlíčkové a tombola.

Knížka Lízinčiny báchorky obsahuje na 56 stranách téměř čtyři desítky veršovaných pohádek, líčící příběhy s poučením a zobrazující různé lidské vlastnosti. Básně jsou provázeny akvarelovými ilustracemi od S. Hart. Knihu je možné zakoupit na místě.

Související

Lízinčiny báchorky – bystrcká autorka vydala dětskou knihu

Lízinčiny báchorky – bystrcká autorka vydala dětskou knihu

10. 7. 2011 v 20.14 • Témata: , , , , , ,

Ludmila Krejčová z Bystrce je autorkou nové dětské knihy. Vydala ji v nakladatelství DUHA Press pod pseudonymem Lída Pařízková. Knížka Lízinčiny báchorky obsahuje na 56 stranách téměř čtyři desítky veršovaných pohádek, líčící příběhy s poučením a zobrazující různé lidské vlastnosti. Básně jsou provázeny akvarelovými ilustracemi od S. Hart.

Knihu uvede paní Pařízková na trh autogramiádou, která se bude konat 23. a 24. července 2011, vždy od 15 do 17 hodin v Liberty Café na Radnické ulici v Brně. Zájemci si zde také mohou knihu koupit.

Připomeňme, že kromě veršů pro děti se autorka knihy rovněž zabývá pořádáním koncertů. Do Bystrce tak v červnu přivedla sibiřského šamana Gendose Čamzyryna a muzikoterapeutku Svatavu Drlíčkovou. Pár hudebníků vystoupil v sále restaurace Hvězda s koncertem Oheň a voda.

Protože paní Ludmila Krejčová je bývalou zaměstnankyní zoo, chovatelkou, která pracovala na Stálé akvarijní výstavě, není jí lhostejný další osud rybí expozice. Ta se má letos k 31. červenci uzavřít. Proti zrušení akvarijní výstavy existuje petiční akce, a paní Krejčová chce svou autogramiádou ke snahám o zachování výstavy přispět. Na setkání s autorkou tak budete moci nejen získat její podpis, ale také sami podepsat petici, nebo s paní Krejčovou diskutovat kromě její knihy také o akvaristice.

Další autogramiádu spojenou s prodejem dětské knihy Lízinčiny báchorky uspořádá Ludmila Krečová alias Lída Pařízková v září v Bystrci.

Související

Oheň a voda. Verše zvou na koncert
Akvarijní výstava se stěhuje z radnice do brněnské zoo. Možná napořád
Za akvarijní výstavu bojuje petice
Zoo cenzuruje petici
Za akvarijní výstavu bojuje petice

Přemysl Dížka: Proměny brněnské přehrady

26. 4. 2011 v 20.12 • Témata: , , , , , , , , ,

Fotografická publikace Přemysla Dížky Brněnská přehrada a její proměny zachycuje jedinečnou proměnu Brněnské přehrady v roce 2009, kdy byla poprvé po sedmdesáti letech od svého dokončení výrazně snížena její hladina. Turistům a kolemjdoucím se tak odkryla místa, která byla dlouhou dobu skryta pod vodou. V následujícím roce se pak vodní hladina vrátila zpět do obvyklé výše.

Kniha s fotografiemi Přemysla Dížky je vzpomínkou na přeměnu vodní nádrže, která se opět dlouhá léta nebude opakovat. Publikaci můžete zakoupit například v Knihkupectví Academia Brno. Doporučená cena je 390 korun.

Související

Učitel nafotil Brno, jak se mění v čase, nyní vše vydal knižně