Příspěvky se štítkem ‚Klidné Ivanovice’

Luboš Raus: Tak nám otevřeli Bauhaus

8. 11. 2012 v 07.38 • Témata: , , , , , , , , ,

Je tomu už měsíc, co byl otevřen ivanovický Bauhaus. Je tedy vhodný čas s chladnou hlavou uvažovat, co to znamená a jaké jsou či budou širší důsledky této události. Zkusme nejprve ve vší stručnosti přehledně zrekapitulovat hlavní mezníky této ostře sledované kauzy:

 • 2004 první jednání o stavbě hobbymarketu
 • 2006 Brněnský magistrát stavbu povoluje, ivanovická radnice podává žalobu k soudu
 • 2007 ivanovická radnice žalobu stahuje
 • 2008 krajský soud ruší územní rozhodnutí, protože magistrát nepřizval k jednání všechny dotčené strany
 • 2009 Magistrát města Brna schvaluje záměr výstavby ivanovického Bauhausu
 • 2010 v květnu získává investor certifikáty od pražského autorizovaného inspektora Milana Teigisera
 • 2010 v červenci vydává Obvodní soud pro Prahu 4 předběžné opatření o zastavení všech stavebních činností. Žalobu proti certifikátu autorizovaného inspektora ale mělo podle soudu rozhodnout ministerstvo pro místní rozvoj. Spor končí kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, předběžné opatření je zrušeno a v září stavba opět pokračuje
 • 2011 v září vydává Pražský městský soud předběžné opatření přiznávající odkladný účinek žalobě proti autorizovanému certifikátu, hobbymarket nesmí být dostavěn a otevřen.
 • 2012 v září vydává Nejvyšší správní soud rozhodnutí, že spory o certifikáty autorizovaných inspektorů by nadále měl rozhodovat příslušný stavební úřad.
 • 2012 v říjnu ivanovický stavební úřad obchodní centrum zkolaudoval

V tiskových zprávách lze se dočíst, že společnost Bauhaus najala zkušeného experta na krizovou komunikaci Pavla Kočiše, který dříve pracoval pro miliardáře Zdeňka Bakalu v kauze bytů OKD a pro exekutorskou komoru, kritizovanou za drsný postup vůči malým dlužníkům.

Z pohledu obyčejného občana se vývoj posledních událostí může jevit – samozřejmě velmi zjednodušeně – takto:

 • v září 2011 spravedlnost, představovaná pro obyčejného občana soudní mocí rozhodla, že Bauhaus byl postaven neoprvávněně a proto nesmí být otevřen
 • Bauhaus najímá experta experta na krizovou komunikaci Pavla Košiče a vyhrožuje arbitráží proti České republice s vyčíslením škody 2,24 miliardy korun
 • v září 2012 spravedlnost, představovaná pro obyčejného občana soudní mocí rozhodla, že Bauhaus může být otevřen

Zdá se vám to příliš zjednodušené? No ale řekněte – kdo z vás, čtenářů, ví, co je to kasační stížnost nebo jaký je rozdíl mezi Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem? Kromě toho jsme se již v prosinci 2011 mohli v tiskových zprávách mohli dočíst, že podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové se v tomto případě jedná o typický příklad zneužití certifikátu autorizovaného inspektora. I to je právní názor. Pokusme se tedy učinit nějaké alespoň předběžné závěry:

 1. Skutečnost, že ivanovičtí občané vydrželi plných dvanáct měsíců vzdorovat takové přesile, jakou představuje společnost Bauhaus se svým majetkem a se svými možnostmi lze považovat za úspěch. Je to událost v našich poměrech nevídaná a zaslouží obdiv.
 2. Rozhodující v podobných kauzách je nakonec personální obsazení příslušné radnice. Vždyť to nakonec byl ivanovický stavební úřad, kdo stavbu zkolaudoval. A na každém úřadu lze nalézt konkrétní úředníky, kteří za svá rozhodování nesou odpovědnost.
 3. Samosprávnou část radnice, radu a zastupitelstvo si vybíráme každé 4 roky v komunálních volbách a máme to tedy pevně ve svých rukách. V boji s druhou částí radnice, se státními úředníky, máme žel k disposici pouze právní nástroje, žaloby a soudy
 4. A nejlepší nakonec. Četli jste pozorně, jak rozhodl nejvyšší správní soud v září 2012? Máme-li výhrady proti certifikátu autorizovaného inspektora, máme se obrátit na místní stavební úřad. To je tedy ta nezávislá spravedlnost, která nakonec rozhodne?! Nepřipomíná vám to snad také něco z bývalého režimu, kdy stížnost na místní orgány, zaslaná orgánům nejvyšším, byla poslána zpět orgánům místním k vyřešení?

V každém případě, viděno v širších souvislostech, jedná se pouze o jednu (prozatím) prohranou bitvu v boji občanů s nepříliš ohleduplnými investory. Nicméně o bitvu, která tento boj posunula o ohromný kus dál.

Luboš Raus

Související

Bauhaus v Brně sice otevřel, opět ale hrozí zavření
Obří Bauhaus otevřel, protesty obyvatel nepomohly
Bauhaus Ivanovice (souhrn článků k tématu v Brněnském deníku Rovnost)
Bauhaus (souhrn článků na Bystrčníku)

Spor o Bauhaus je znovu na začátku

18. 2. 2011 v 10.06 • Témata: , , , , , , , , ,

Soudní spor o stavbu prodejny Bauhaus v brněnských Ivanovicích se potáhne dál. Nejvyšší správní soud vrátil případ na městský soud v Praze.

Ten se musí zabývat, jestli byly certifikáty autorizovaného inspektora v souladu se zákonem. Problémy vznikly právě kvůli tomu, že investor staví na základě certifikátů a nepotřeboval stavební povolení.

Za posun v kauze je ráda Petra Štěrbáková-Täuberová z občanského sdružení Klidné Ivanovice. „Opět se začalo něco dít, je to pro nás motivace,“ řekla Štěrbáková-Täuberová. Rozhodnutí soudu nechce komentovat, dokud se neporadí s právníkem. „Jsem laik. Zatím nevím jaké důsledky bude rozhodnutí soudu mít,“ zmínila Štěrbáková-Täuberová.

Stavba zatím pokračuje. Dělníci pracují na upravování povrchu, kde má prodejna stát. „Zatím nestojí ani základní kámen. Možná jsem naivní, ale pořád věřím, že soud stavbu obchodu zastaví,“ doufá Štěrbáková-Täuberová. Starosta Ivanovic Jaroslav Elzner se na celou situaci dívá černě. „Že o takové stavbě rozhoduje pouze soukromý inspektor a ne stavební úřad je díra v zákoně. Bojím se, že už s tím nic nenaděláme,“ postěžoval si Elzner.

(…)

Zkráceno, celý článek Ondřej Galamboš si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Nejvyšší správní soud nařídil přezkoumat povolení na BAUHAUS
Stránky občanského sdružení Klidné Ivanovice
Ivanovický Bauhaus v televizi
Po Ivanovicích koluje podezřelá petice
Ivanovický Bauhaus: Podívejte se, jak se staví
Stavba Bauhausu může pokračovat
Bauhaus: Primátor a ministerstvo odpovídají na výzvu Horního náměstí
Bauhaus: Zástupci Horního náměstí apelují na ministerstvo a primátora
Ivanovický Bauhaus: Primátor odpovídá
Soud přerušil spornou stavbu Bauhausu
Bauhaus staví dál
Nesehnutí: BAUHAUS manipuluje s fakty
Primátore, kde se mají ivanovičtí dobrat práva?
Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon
Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu

Po Ivanovicích koluje podezřelá petice

12. 10. 2010 v 09.56 • Témata: , , , , , , , , , , ,

O dění kolem stavby hobbymarketu Bauhaus jsme v Bystrčníku průběžně informovali. Místní obyvatelé se proti stavbě, povolené certifikáty autorizovaného inspektora Milana Teigisera, bouřili. Přes různé soudní peripetie se v těchto dnech hobbymarket staví.

Nyní, těsně před volbami, podle tiskové zprávy NESEHNUTÍ, se na scéně objevuje anonymní petice pro stavbu, navíc roznášená místními kandidáty ODS, kteří se dříve zavázali, že stavbu podporovat nebudou. Petice dává hobbymarket do souvislosti s vedením R43.

*

Nevládní organizace NESEHNUTÍ má k dispozici kopii podezřelé petice podporující výstavbu BAUHAUSu v Brně-Ivanovicích, kterou pod označením „Veřejné prohlášení občanů“ roznášejí lokální politici svázaní s ODS. Veřejné prohlášení není nikomu adresováno a dokonce ani neobsahuje informaci o autorovi. Text svým obsahem i úpravou nápadně připomíná dokumentace, které připravuje firma Fuertes Development pro BAUHAUS. Distributoři petice navíc občany a občanky straší smyšlenou hrozbou výstavby nové silnice R43 na území Ivanovic. Proti projektu se přitom už v roce 2006 vyslovilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek Ivanovic v nezávislém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií z Masarykovy univerzity.

Chtěli bychom varovat občany a občanky v Brně-Ivanovicích před tímto podezřelým anonymním textem, který je po městské části distribuován a nabízen k podpisu,“ komentuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ „Veřejné prohlášení za podporu výstavby objektu obchodního centra zahradních potřeb v Brně-Ivanovicích; za podporu trvale udržitelného rozvoje Brna-Ivanovic šetrnou komerční výstavbou“, jehož kopii dnes organizace obdržela a zveřejňuje (k dispozici ZDE). Text veřejného prohlášení obsahuje kategorická tvrzení, které ovšem nelze doložit. Například to, že je stavba BAUHAUSu realizována v souladu se stavebním zákonem. Občané a občanky se také mají podle neznámého autora prohlášení podepisovat pod kopie certifikátů, které na stavbu vydal kontroverzní autorizovaný inspektor Milan Teigiser, jehož práci zpochybnily soudy i ombudsman. „Lidé by podpisem schválili i výstavbu zatím nespecifikovaného a dosud nikde neprojednávaného nákupního centra, které má vyrůst nad plánovaným BAUHAUSem a zbavují se tak práva se k tomuto projektu v budoucnu vyjadřovat,“ komentuje text Petra Šterbáková-Täuberová z Ivanovic. Celé pasáže s přesnými údaji o BAUHASU, formulace, úprava textu i připojený výkres s aktuálními (a v této podobě dosud neznámými) údaji o další plánované výstavbě naznačují, že by za textem mohla stát společnost Fuertes development, která oficiálně BAUHAUS v Ivanovicích zastupuje.

NESEHNUTÍ varuje zejména před argumenty, které používají distributoři prohlášení vyžadující podpisy lidí. „K podpisu mě přemlouval Jaroslav Elzner, člen místního zastupitelstva za ODS a kandidát v nadcházejících volbách za stejnou stranu. Tvrdil mi, že výstavba BAUHAUSu zabrání plánované výstavbě nové silnice R43 přes Ivanovice,“ popisuje, jak byl osloven Petr Vaverka. Toto tvrzení je ovšem nepravdivé a vyvrací je i náměstek primátora zodpovědný za územní plán Martin Ander, který v dopise občanskému sdružení Klidné Ivanovice napsal: „Žádná z vypracovaných variant konceptu nového územního plánu města Brna nepočítá s výstavbou R43 v trase procházející územím MČ Ivanovice.… co se vztahu plánovaného hobbymarketu a vyvolané dopravní zátěže týče, chtěl bych Vám sdělit, že právě s výstavbou obřího nákupního centra lze očekávat zvýšení dopravní zátěže v lokalitě Ivanovic.“ Jaroslav Elzner se přitom spolu s dalšími zastupiteli za ODS v únoru 2009 zavázal k tomu, že bude stavbě BAUHAUSu – v souladu s přáním veřejnosti – bránit.

Pokud lidé podepisovali prohlášení z obavy před hrozbou výstavby rychlostní komunikace kolem svého domu, kterou je zastrašoval sběratel podpisů a která reálně neexistuje, vypovídá to hodně o míře věrohodnosti celé této akce“ komentuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ a dodává: „Rozhodně nelze jednostranné prohlášení doprovázené zavádějícím vysvětlováním, srovnávat s průzkumem, který v Ivanovicích provedla Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity.“ Ten proběhl v roce 2006 na širokém vzorku zahrnujícím polovinu osob v Ivanovicích, nabízel naprosto svobodné vyjádření názoru a ukázal, že 73 % lidí s výstavbou nesouhlasí, 21 % je naopak pro. „Od té doby se do Ivanovic nastěhovali noví obyvatelé bydlící spíše blízko staveniště a nelze předpokládat, že by u nich převažovala podpora BAUHAUSu,“ uzavírá Štefanec.

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 12. října 2010

Související

Ivanovický Bauhaus: Podívejte se, jak se staví
Stavba Bauhausu může pokračovat
Bauhaus: Primátor a ministerstvo odpovídají na výzvu Horního náměstí
Bauhaus: Zástupci Horního náměstí apelují na ministerstvo a primátora
Ivanovický Bauhaus: Primátor odpovídá
Soud přerušil spornou stavbu Bauhausu
Bauhaus staví dál
Nesehnutí: BAUHAUS manipuluje s fakty
Primátore, kde se mají ivanovičtí dobrat práva?
Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon
Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu

Ivanovický Bauhaus: Podívejte se, jak se staví

4. 10. 2010 v 17.52 • Témata: , , , , , ,

Jen na necelé dva měsíce si oddechli lidé z brněnských Ivanovic, kteří bojují proti stavbě obřího hobbymarketu v této městské části. Podívejte se, jak taková stavba vypadá.

Související

Stavba Bauhausu může pokračovat
Nejvyšší správní soud podpořil boj proti autorizovanému inspektorovi
Bauhaus: Primátor a ministerstvo odpovídají na výzvu Horního náměstí
Ivanovický Bauhaus: Primátor odpovídá
Soud přerušil spornou stavbu Bauhausu
Bauhaus: Zástupci Horního náměstí apelují na ministerstvo a primátora
Bauhaus staví dál

Stavba Bauhausu může pokračovat

30. 9. 2010 v 09.53 • Témata: , , , , , ,

Odvolací soud zrušil předběžné opatření, které stavbu ivanovického Bauhausu v polovině srpna zastavilo. Stavební stroje nyní čekají jen na to, až rozestavěném pozemku opadne voda.

Soud odpůrcům stavby z Občanského sdružení Klidné Ivanovice vytkl, že podali žalobu u nesprávného – občanského soudu.Ti proto doufají, že se žalobou u správního soudu už uspějí.

Zkráceno, celý článek Gabriely Peringerové si přečtěte na brnensky.denik.cz

Nesehnutí: BAUHAUS manipuluje s fakty

31. 7. 2010 v 19.38 • Témata: , , , , , , , , , ,

Konflikt mezi aktivisty, reprezentovanými sdruženími Nesehnutí a Klidné Ivanovice, a firmou Bauhaus, která chce postavit v Ivanovicích hobbymarket, dále eskaluje. Společnost Bauhaus použila v přetahování o veřejné mínění placenou inzerci. Protistrana kontruje prohlášením, které přebíráme ze serveru Rudý drak.

BAUHAUS manipuluje s fakty a křivě obviňuje ivanovické občany a občanky

Dne 29. 7. 2010 formou placené inzerce otisknuly společnosti BAUHAUS a společnost Heršpická – správa nemovitostí dvě prohlášení, ve kterých se vyjadřují k otázkám souvisejících s výstavbu hobby marketu v Brně-Ivanovicích. Texty obou placených inzerátů je možné si přečíst ZDE. Vzhledem k tomu, že se v uvedených inzerátech obě společnosti jednak dopouštějí manipulace s fakty, a navíc se v nich objevují i obvinění a výpady vůči občanským sdružením NESEHNUTÍ a Klidné Ivanovice, vydávají tyto dva subjekty toto společné tiskové prohlášení.

V deníku Mladá fronta DNES vydaného dne 29. července 2010 byly otištěny dva placené inzeráty společnosti BAUHAUS a společnosti Heršpická – správa nemovitostí, ve kterých obě firmy komentují dění okolo výstavby hobby marketu BAUHAUS v Brně-Ivanovicích. Proti manipulaci s fakty a osočování občanů a občanských sdružení, která se angažují v problematice výstavby hobby marketu BAUHAUS v Brně-Ivanovicích, které se v obou inzerátech objevily, se dnes společným prohlášením postavilo ekologické sdružení NESEHNUTÍ a sdružení ivanovických občanů Klidné Ivanovice. Ve svém tiskovém prohlášení upozornila sdružení na následující skutečnosti:

no images were found

Z přímé akce Nesehnutí proti billboardu Bauhausu, 27. května 2010

1)     Není pravdivé tvrzení investora, že stavební certifikáty na stavbu hobby marketu BAUHAUS byly vydány na základě vyjádření účastníků stavebního řízení – skutečnost, je přesně opačná. Autorizovaný inspektor při vydání certifikátů ignoroval práva prokazatelných účastníků stavebního řízení – a to jak jednotlivých ivanovických občanů, tak sdružení NESEHNUTÍ, sdružení Klidné Ivanovice i Sdružení za rozvoj Ivanovic. Všechna tato sdružení uznal za účastníky stavebního řízení i ivanovický stavební úřad (viz seznam účastníků řízení ZDE, ZDE a ZDE). Přesto stavební certifikát vydal inspektor bez toho, že by si vyžádal stanoviska těchto ze zákona neopominutelných účastníků. Na tuto nezákonnost upozornila ve svém prohlášení také zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová (její prohlášení je ZDE).

2)     Není pravdivé tvrzení investora, že veškeré certifikáty na stavbu jsou platné. Minimálně u tří certifikátů je jejich účinnost pozastavena předbežným opatřením soudu, které je právně vykonatelné od 19. 7. 2010. Nic na tom nemění aní případné odvolání investora proti předběžnému opatření, které nemá odkladný účinek na vykonatelnost soudního usnesení.

3)     V inzerátech se také objevuje obvinění, že žaloby ivanovických občanů, ivanovických a ekologických sdružení mají šikanózní charakter a investor stavby BAUHAUSu vznáší neprokázaná obvinění, že cílem aktivit těchto subjektů je poškození jména společnosti BAUHAUS. Investor také v inzerátech hrozí stamilionovými škodami, které bude po občanech a jejich sdružení vymáhat, stejně jako se je bude snažit umlčet pomocí soudu. K uvedeným obviněním je třeba uvést, že ivanovičtí občané a občanská sdružení se prostřednictvím žalob, snaží pouze domoci svých zákonných práv, které investor stavby, příslušné úřady i autorizovaný inspektor ignorovali. Od okamžiku, kdy se projekt na výstavbu hobby marketu Bauhaus v Ivanovicích objevil, snažili se občané i jejich sdružení přimět společnost BAUHAUS ke komunikaci a k diskusi nad tímto jejich projektem. Není chybou těchto sdružení, že jejich snaha nebyla úspěšná, že firma BAUHAUS neodpověděla ani na stovky dopisů doručených jí přímo do její centrály (viz ZDE) či na stovky mailů zaslaných ji prostřednictvím webových stránek (viz ZDE a ZDE), ani na další pokusy o komunikaci. „Co vypovídá o metodách jednání společnosti BAUHAUS více, než fakt, že šest let se vyhýbá jakékoliv komunikaci s občany, kteří mají být sousedy jejího hobby marketu. A nyní, když práva občanů začínají chránit před bezohledností investora i nezávislé státní subjekty, jako je soud či ombudsman, začíná BAUHAUS těmto občanům a jejich sdružením vyhrožovat finančními sankcemi a snahou je umlčet„, komentuje počínání investorských společností Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Šest let se snaží občané Ivanovic navázat kontakt se zástupci firmy Bauhaus. K první reakci je přiměl teprve soud, tak solidní je to firma.“ doplňuje Eva Slavíková, zastupitelka MČ Brno-Ivanovice.

4)     Není pravdivé tvrzení uvedené v inzerátech, že společnosti BAUHAUS se celý proces výstavby nijak netýká a nijak v něm nefiguruje, vzhledem k tomu že investorem stavby je spol. s r. o.  Heršpická – správa nemovitostí. Jak si může každý ověřit ve veřejně dostupném Obchodním rejstříku, stoprocentním vlastníkem spol. Heršpická – správa nemovitostí je rakouská pobočka firmy BAUHAUS, jejími jednateli jsou vysocí představitelé tohoto řetězce, včetně pana Bernda Bause z mannheimské centrály tohoto řetězce (výpisy z obchodního rejstříku k přečtení ZDE a ZDE). Firma BAUHAUS tak nese plnou odpovědnost za kroky, které jím zřízená společnost podniká při prosazování výstavby. „Postoj společnosti BAUHAUS je zbabělý. V okamžiku kdy začínají napovrch vyplouvat nesrovnalosti a nezákonnosti výstavby jejich hobby marketu, snaží se před zodpovědností strkat hlavu do písku a obviňovat ty, kteří na porušování zákona upozornili„, uzavírá Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Zástupkyně sdružení Klidné Ivanovice Martina Komendová celou situaci komentuje slovy: „Nenecháme se v žádném případě zastrašit vyhrůžkami zahraničního investora, který si myslí, že pro něj české zákony neplatí. Podobné jednání by mu v Rakousku ani Německu určitě neprošlo. Výstavbu Bauhausu od samotného počátku doprovázejí závažná porušování předpisů a zákona. Stavba odporuje svým rozměrem prodejních ploch územnímu plánu města Brna – na tuto skutečnost již upozorňovali i čelní představitele města Brna. Pro vady řízení již Krajský soud v Brně jednou zrušil územního rozhodnutí vydané Magistrátem města Brna. V rozporu s tvrzením investora nebyli osloveni účastníci řízení, čímž byla porušena jejich procesní práva. O rozporech se zákonem svědčí již kromě výše zmíněného soudního rozhodnutí i nyní vydané předběžné opatření. Nechceme v žádném případě škodit subjektu, který se chová slušně a v souladu se zákonem. Bráníme pouze naše práva a chceme, aby zákony platily pro všechny a zabránilo se jejich obcházení a porušování.“

*

Související

Primátore, kde se mají ivanovičtí dobrat práva?
Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon
Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu
Soud pozastavil stavbu Bauhausu v Ivanovicích
Proti nezákonnému jednání autorizovaných inspektorů musí být opravný prostředek
Ombudsman chce změnu stavebního zákona (aktualizováno)
Ivanovice: Odvolání starostky, facka, Bauhaus (doplněno)

Přímá akce: Nesehnutí se vyřádili na plakátu Bauhausu

2. 6. 2010 v 12.19 • Témata: , , , , , , , , , , ,

no images were found

Ve čtvrtek 27. května ekologická organizace Nesehnutí spolu s ivanovickými občany a občankami začala ve svých protestech proti plánované stavbě prodejny Bauhaus používat přímou akci. Na poli, kde hodlá společnost stavět další svůj hypermarket s domácími a kutilskými potřebami, se aktivisté pustili do úprav billboardu firmy Bauhaus.

Reklamní plocha tak nyní oznamuje, že Bauhaus má nejvíce bezohlednosti k občanům/kám, zákonům a přírodě“, a nabádá kolemjdoucího, že by měl „nestavět a odjet“. Anglicky pak sděluje „Drive-out Ivanovice“, místo dřívějšího poutače Drive-in odkazujícího na jednu část prodejní plochy plánovaného hobby marketu. Humorná akce upozornila na závažné nezákonné jednání BAUHAUSu, který podvedl své sousedy a pokoutně si opatřil certifikát k provedení stavby, kterou chce vybudovat v těsné blízkosti rodinných domků.

„BAUHAUS by si měl uvědomit, že na jeho expanzi doplácí konkrétní lidé a začít hrát fér. Prostě si přiznat, že legálně v daném území svůj hobby market postavit nemůže a od záměru definitivně ustoupit,“ komentuje akci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Firma BAUHAUS před několika dny podala oznámení o výstavbě své prodejny v Brně-Ivanovicích a podvedla tak své sousedy, když jim v rozporu se zákonem nedala možnost vyjádřit se k dokumentaci svého plánovaného hobby marketu. Místo řádného stavebního povolení má tzv. certifikát od soukromého autorizovaného inspektora. Certifikát je ovšem jednoznačně nezákonný. Neobsahuje zapracování připomínek prokazatelných účastníků řízení: majitelů a majitelek rodinných domů podél ulice Černohorské. Ty BAUHAUS vůbec neoslovil, přestože krajský úřad již jednou potvrdil jejich právo účastnit se rozhodování o výstavbě.

„BAUHAUS nás prostě podvedl. Měl se nás podle zákona zeptat, co si o provedení jeho stavby myslíme,“ říká Petra Štěrbáková-Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice. Lidé se ovšem vzbouřili a podali spolu s NESEHNUTÍm žalobu skrze renomovanou Advokátní kancelář Šikola a partneři.

Obří hypermarket s domácími a kutilskými potřebami by výrazně poškodil životní prostředí lidí v Ivanovicích: přitáhl by desítky kamionů a stovky aut a nezapadl do místní krajiny. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou humanitní environmentalistiky FSS MU.

„Záměr BAUHAUSu je navíc v rozporu s územním plánem neboť plánuje prodejní plochu přes 10 000 m2, což územní plán v této lokalitě nedovoluje,“ dodává zastupitelka Eva Slavíková. Rozpor s územním plánem a postup BAUHAUSu kritizuje také náměstek primátora Martin Ander.

Úpravy billboardů, ať již propagují Bauhaus, jiné firmy nebo třeba politické strany, jsou poslední dobou oblíbenou kratochvílí. Ivanovická akce tak zřejmě inspiruje i jiné aktivisty.

Více informací

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495
Petra Štěrbáková-Täuberová – sdružení Klidné Ivanovice – 777 794 801
Eva Slavíková – zastupitelka, Sdružení za rozvoj Ivanovic – 739 411 325, 739 411 325