Příspěvky se štítkem ‚Kateřina Horáková’

Nový územní plán staví proti sobě Bystrc a Líšeň

2. 2. 2011 v 07.29 • Témata: , , ,

Bystrc a Líšeň jsou v jistém směru protipóly, snad už jen proto, že leží na opačných stranách Brna. Intelektuální, civilizačně pokročilá Bystrc s příjemným prostředím na západě Brna, a… no, na východě Líšeň. Kontrasty mezi krajními městskými částmi podle Kateřiny Horákové, zdivočelé líšeňské zastupitelky, vyhrocuje i nový územní plán, který ve třech variantách představil magistrát.

*

Brno představuje návrh nového územního plánu

Město Brno se připravuje na schválení svého nového územního plánu. Netradičně jsou do rozhodovacího procesu zapojováni i občané města. Některé místní radnice se rozhodly a zvou obyvatele dané městské části na veřejnou prezentaci. Jednou z prvních vlaštovek v zapojování občanů do rozhodovacího procesu je líšeňská radnice.

A tak byli minulý týden obyvatelé Líšně sezváni do konferenčního sálu na ÚMČ Brno-Líšeň. Jeden z autorů nového ÚP přítomné seznámil s konceptem budoucího rozvoje města. Návrh je připraven ve třech různých variantách, které vybízejí k rivalitě mezi Bystrcí a Líšní. První dvě varianty totiž uvažují o protažení R43 Bystrcí, v takovém případě počítají se značným rozvojem Líšně. Vyhne-li se průtah Brnu, rozvoj Líšně nebude zdaleka takový. Všechny 3 možnosti připravují Brno na další boom podnikatelských aktivit a vychází mu vstříc obdobou Černovických teras v lokalitě Tuřan.

1. varianta by se dala popsat třemi zásadními parametry: R43 povede Bystrcí, Líšni přibude nové sídliště směrem na Slatinu a v Tuřanech vznikne velké komerční pásmo.

2. varianta také uvažuje s průtahem R43 přes Bystrc, něco málo se přistaví na severu Brna, něco na východě a v oblasti Tuřan vyroste něco komerčních areálů.

3. varianta počítá se severojižní spojkou Brna mimo Brno. A jelikož se tím nevyřeší doprava v Brně, ale pouze transit přes něj, nebude rozvoj dosahovat ani takových rozměrů jako v případě využití druhé možnosti.

Budoucnost Líšně

Všechny zmiňované varianty kalkulují s protažením tramvajové linky ze Stránské skály na ulici Holzovu. Varianta I. ukončuje tramvaj v nově budovaném sídlišti při ulici Holzova (mezi stávající výstavbou až po hranici se Slatinou a směrem na Podolí). Druhé dva návrhy si představují konečnou tramvaje v Muzeu dopravy. Pro variantu I. očekávají zpracovatelé přírůstek obyvatel Líšně o 6.500. Ale jediné, co skutečně řeší, je městská hromadná doprava. Aby Líšeň nedopadla jako Bystrc se sídlištěm Kamechy, bude se muset patřičně na takové zahuštění připravit. Paradoxem doby bychom mohli nazvat to, že vlastníci velkého pole si zhodnotí rozhodnutím obce své pozemky tisícinásobně, ale obec bude muset na své náklady pro nové obyvatele vybudovat školku, školu, parkoviště, hřiště, zdravotnické zařízení, budovu s péčí o seniory a možná i něco víc. Všechny objekty občanské vybavenosti bude obec udržovat, zatímco si bývalí vlastníci pozemků budou užívat peněz, ke kterým přišli bez vlastního přičinění. Jen si tak říkám, co víc může svádět ke korupci, než tyhle aspekty tvorby územního plánu.

Ale obraťme list k pozitivním návrhům a volejme třikrát sláva, dobrá věc se podařila. Nový územní plán ve všech variantách zařadil bývalý výrobní areál na Klicperově ulici do ploch pro bydlení. I kdyby na tomto místě stavěla Quary a stavbu by posvětil autorizovaný inspektor Teigiser, bude to lepší, než aby se nějaký dobrodruh rozhodl mezi rodinnými domky skladovat jaderné palivo, manipulovat s výbušninami, nebo třebas likvidovat pneumatiky pálením.

Drčkova se zřejmě kdysi znelíbila, snad proto, že major Drčka byl rodák z Tuřan, snad proto, že zahynul při výcviku a ne v boji. V každém případě její část již dříve neměla to štěstí, že by na ní mohly vyrůst architektonické skvosty, ale dřepí na ní pouze nevzhledné areály. Územní plánovači se rozhodli, že zahrádek na druhé straně ulice Líšni netřeba a od Zaoralovy po Holzovu namalovali prostor pro výstavbu komerční vybavenosti. Zetor bude tedy z jedné strany hlídat architektonická zrůdička (celkem ráda bych poznala autora návrhu chatrče pro Lídl, ale bojím se, aby mne nepokousal jeho slepecký pes), východní část budou střežit kancelářské budovy s obchodními prostory.

A jelikož se plánovači dostatečně vyřádili na jihovýchodní třetině Líšně, na sídliště jim již nezbyl dech. Jen udělali další důležitý krok a plochy, které dráždily developery svou zelenou barvou a zetím prázdnotou, převedli ze stavebních do ploch zeleně.

Z toho, co jsem dokázala na novém územním plánu prostudovat a zavnímat během prezentace, si dovolím učinit závěr, že se jedná o ambiciózní návrh. Velkým překvapením je to, že se ÚP vypořádal s mnoha systémovými chybami svých předků a nezavádí chyby nové. Pouze může vnést nevraživost do vztahů Bystrce a Líšně.

Návrh nového územního plánu najdete na adrese www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast/

Kateřina Horáková

Článek jsme převzali ze serveru Rudý drak bez souhlasu autorky.

Související

Debata: v místnosti nebylo k hnutí
Brno: Již počtvrté se diskutovalo o územním plánu
Líšeň? Plíseň a tíseň
Bystrcký starosta zakazuje diskusi (vědí už i v Líšni)
Vedení Líšně kašle na její obyvatele

Pavel Březa: Bystrckou radnici vedou zbabělci

17. 9. 2010 v 13.22 • Témata: , , , ,

Pavel Březa (KSČM), současný zastupitel Bystrce, Brna i jihomoravského kraje, poskytl rozhovor Kateřině Horákové ze serveru Rudý drak.

*

/gallery/breza.jpgS žádostí o rozhovor jsem oslovila také jednoho z čelných kandidátů za KSČM do Zastupitelstva města Brna Ing. Pavla Březu. Povídali jsme si o tom, jaké problémy trápí nájemníky obecních bytů, zabrousili jsme k tématu hromadné dopravy zdarma, dozvěděla jsem se, jak se Pavel Březa připravuje na jednání. Pavel Březa je známý tím, že je ochoten naslouchat, analyzovat informaci a teprve potom zaujmout jasné stanovisko. Někteří v něm proto vidí člověka, který se poněkud zdráhá na jasné otázky jasně a rychle odpovídat, jiní v něm spatřují rozumného a uvážlivého politika. Po přečtení rozhovoru s Pavlem Březou budete mít možná jasnější představu, zda se zařadíte do první skupiny, nebo půjdete mezi nás do té druhé.

Ing. Pavel Březa je dvojkou na kandidátce KSČM do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc a tutéž pozici zaujímá na kandidátce do Zastupitelstva města Brna.

*

Kateřina Horáková: Dlouhodobě se zabýváš oblastí bytového hospodářství, pomáháš řešit problémy nájemníků. Zdá se Ti vztah majitel -nájemník vyrovnaný, mají obě strany stejná práva, nebo je některá z nich ve výhodě?

Ing. Pavel Březa: Nejde o žádné zdání. My nemáme zákon, který by rovnovážně upravoval vztahy majitel-nájemník. Nerovnovážnost je založena řadou legislativních kroků učiněných za posledních patnáct let. Je založena na tom, že „nájemní byt je zboží“ (taková větší houska) a tudíž majitel může byt pronajmout za podmínek, které si stanoví a kdo tyto podmínky není schopen splnit, není chráněn ve svém „právu na bydlení“ (bydlení však není byt). Stát rezignoval na to, aby „právo na bydlení“ garantoval potenciálnímu nájemníkovi, dostal se do situace, kdy je po něm požadováno majiteli, aby jim garantoval příjmy, aniž by po nich vynucoval plnění služeb s bydlením spojených vůči nájemníkovi v přiměřených cenách.

Jedním z chybných kroků bylo rozdělení nájemného na tzv. regulované nájemné a tržní nájemné, přičemž byla stanovena pravidla přechodu z regulovaného nájemného na nájemné tržní, aniž bylo tržní nájemné definováno, nastaveny jeho limity spolu s definicí pojmu „lichvy“. Dalším krokem byl zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který definoval pouze použití pro zvyšování, stanovil zcela deformované cílové nájemné, které nereflektuje pořizovací náklady a udržitelnost nemovitosti a extrémně diferencuje mezi menšími obcemi, velkými městy a velkými městy navzájem, a jeho strmý vývoj během platnosti zákona a razantně zdražil nájemné za horší kategorie (pouze 90% kategorie nejvyšší), čímž zlikvidoval možnost volit nižší standard v souvislosti se sociálním potenciálem nájemníka. Nezapomínáme na pokus zafixovat v občanském zákoníku „výpověď z bytu bez udání důvodu“ paradoxně doplněnou paragrafem o rozhodování soudem (ve stávající soudní praxi nemůže soud shledat důvody nepřiměřenosti výpovědi, je-li  bez udání důvodu).

Dnes máme ještě řadu iniciativ, které tento již dnes nerovnoměrný vztah chtějí prohloubit – samozřejmě v neprospěch nájemníka. Majitelé domů se chopili iniciativy, kterou nevyvinula žádná vláda, a předložili návrh „zákona o sociálním bydlení“. Na jeho základě by majitelem neomezeně stanovené příjmy (a zisky) za sociálně slabého občana tomuto majiteli garantoval stát. ČSSD teď volá po zákonu navazujícím na „deregulační zákon“, když předtím pomohla pohřbít iniciativu poslanců za KSČM ve věci zákona o bydlení. Levicoví poslanci nedokázali najít společnou řeč v době, kdy měli potřebný počet hlasů ve sněmovně, co mají teď?

Mohl bys jmenovat tři největší problémy, které trápí Bystrc?

Městskou část Brno-Bystrc trápí zejména :

a)      nedořešené územní problémy, které limitují rozvoj městské části
b)      nesystémové řešení obchodů a služeb
c)       zbabělé vedení radnice, včetně Rady MČ a Redakční rady Bystrckých novin.

(…)

Celý rozhovor si přečtěte na www.rudydrak.cz

Související

Volební program bystrcké KSČM
Pavel Březa: Referendum není hra (se zpěvy)
Pavel Březa: Rada, která dokáže předložit takový návrh, není kompetentní

Vedení Líšně kašle na její obyvatele

14. 9. 2010 v 18.44 • Témata: , , , , , ,

Spory občanů s developery v Bystrci nejsou ničím ojedinělým. Velmi podobné problémy řeší i v dalších městských částech; možná je dokonce kratší vyjmenovat ty městské části, kde s nevítanými stavbami a jejich zastánci na radnici lidé nezápasí. Situaci v Líšni popisuje tamní zastupitelka Kateřina Horáková, článek přebíráme ze serveru Rudý drak.

*

Vedení Líšně kašle na její obyvatele

Brno se, stejně jako mnohá jiná města, stává rájem developerů. Jejich snem je za každou cenu zastavět každý volný kousek města. Každý trávník je trnem v oku bohatých stavbařů, každé volné místo mezi panelovými domy musí být využito do posledního milimetru. S heslem současnosti, že peníze zmohou vše, a písní na rtech, kácejí developeři stromy a budují nová obludária.

Betonové orgie nás provázejí na každém kroku. A stavitelé stále nemají dost. Nestačí zničený kus přírody v Líšni na Horníkově, developeři touží po podobné akci na Lesné i v Bystrci, láká je i historické centrum. Vždyť je přece důležité pro pár zbohatlíků vybudovat podzemní garáže v samém srdci Brna, na Zelném trhu. Příroda i historické památky musí ustoupit zájmům nejvyšším, mamonu a touze po ještě větším zisku.

A člověk může jen smutně přihlížet a koukat, jak se mu jeho město mění před očima. Dívat se na to, že támhle, co stojí nová ohyzdná betonová krychle, byl ještě včera park. S hrůzou sledovat nedostatek parkovacích míst, vždyť proč by se tím páni stavitelé obtěžovali, parkoviště ať zařídí obec. Developeři zde nejsou od toho, aby investovali do málo ziskových záležitostí, je pohání touha po maximalizaci zisku za každou cenu.

Jelikož mají obce ve vedení plno trulantů, nebo úplatných individuí (a vážně nevím, co je horší), povolují developerům stavby jako na běžícím pásu. Pak radní smutně hledí, že opět zhoustla doprava, ubylo parkovacích míst, je potřebná nová škola i školka, interval MHD je nedostačující, hodilo by se nějaké to hřiště a dokonce jsou problémy i s inženýrskými sítěmi.

Přitom by bylo tak snadné tyto potíže odstranit. Stačí vypracovat kvalitní Územní plán města Brna a trvat na jeho dodržování. Kdyby existoval dobrý ÚP, nehrozilo by zastavění zelených ploch. Dalším, možná ještě horším prohřeškem současného územního plánu, je nedodržování celistvosti funkčního určení plochy. Jako jasný lapsus si pro ilustraci můžeme uvést líšeňské území výrobního areálu na Klicperově ulici.

Tento areál je obklopen zástavbou rodinných domků. Původním záměrem současných vlastníků bylo vybudovat zde funkční firemní sídlo a továrnu. Naštěstí pro Líšeň od tohoto řešení pánové upustili. Za velmi tragický považuji fakt, že nikdo z vedení líšeňské radnice necítí potřebu stávající stav řešit.

Současní vlastníci areálu na Klicperově upustili od výstavby továrny. Ale může se stát, že areál prodají. Asi těžko si budou chtít ponechat pozemek jen proto, že se jim líbí. Logicky budou chtít zpět alespoň peníze, které investovali do jeho nákupu. A to může přijít někdo finančně zabezpečený natolik, že se nebude rozpakovat a v souladu s platným Územním plánem města Brna zde postaví nádherně čoudící fabriku na zpracování plastů, chemikálií, případně jen sklad pro vyhořelé jaderné palivo.

A přitom by stačilo tak málo! Dohodnout se se současnými vlastníky a změnit funkční užití plochy a začlenit areál do okolí jako prostory pro výstavbu určenou k bydlení. Nějaký pozemku chtivý developer by se zajisté našel a radostně by postavil něco bytových domů. Domnívám se, že v tomto případě se bude jednat nejen o menší zlo, ale také tento prostor patří k lokalitám, které k zástavbě vybízejí, aniž by někoho usurpovaly. Inženýrské sítě, komunikace, dostupnost MHD, školy i nákupního střediska zjednoduší práci developerovi i prodejci. Pro obec by neměly nastat žádné komplikace kvůli této výstavbě. Dlužno dodat, že celý areál je na takovém místě, že bude-li zastavěn bytovými čtyřpodlažními domy, nemůže tento fakt nikoho rušit.

Jenže jednodušší je vykácet borovice a místo nich mocí mermo postavit betonovou zeleň. A bohužel se zdá, že toto řešení je jednodušší především pro vedení ÚMČ Brno-Líšeň. Současné vedení je příliš zkostnatělé na to, aby hledalo jakákoliv neotřelá řešení. A zřejmě i příliš unavené, aby bylo schopno řešit cokoliv, co se nevyřeší samo. A tak nechává plynout v zapomnění času všechny připomínky městské části k Územnímu plánu města Brna.

Opravdu chcete mít za svou zahrádkou výrobní areál nebo sklad něčeho jedovatého? Pak bez starostí volte představitele současné líšeňské koalice ODS a sociální demokracie. Opět Vás nebudou zastupovat tam, kde by měli. Opět nebudou hájit Vaše zájmy, opět se budou arogantně ohánět slovy zpychlí svou mocí.

Kateřina HorákováLíšeň? Plíseň a tíseň

20. 8. 2010 v 19.40 • Témata: , , , , , , ,

Občanské sdružení Horní náměstí se problematice městských bytů zatím nevěnovalo. Nakolik je nám známo, hospodaření s obecními byty kritizuje dlouhodobě Ing. Milan Kuchař, avšak nejen pro něj mohou být zajímavé názory a zkušenosti z Líšně. Určitě neuškodí seznámit se s tím, jak obecní záležitosti fungují v dalších brněnských čtvrtích. Možná, že ze srovnání i pro Bystrc vyplyne něco podstatného.

Zacházení líšeňské radnice s nájemníky v městských bytech pobuřuje tamní zastupitelku Kateřinu Horákovou.

*

Nájemníci městských bytů v Brně-Líšni nemají na růžích ustláno. Spíš na plísni, a to plísni draze zaplacené. To alespoň tvrdí líšeňská zastupitelka Kateřina Horáková, která na problém už několik let upozorňuje.

Městské byty patří Brnu, městská část Líšeň je jejich správce. Určuje výši nájemného, rozhoduje o opravách. Podle Horákové špatně.

„Líšeňská radnice dlouhodobě bezostyšně okrádá nájemníky v městských bytech,“ říká rozhořčeně zastupitelka, „Peníze z nájmu by měla investovat do udržování bytového fondu, místo toho je ale používá dle své libovůle na zcela jiné účely.“

Přitom městské byty vyžadují opravy. Podle Kateřiny Horákové Líšeň spravuje asi dva tisíce bytů. Šest stovek z nich není v dobrém stavu.

„Asi šest set bytů, tedy téměř třetina, vyžaduje opravy. A nejde o žádné malicherné nedostatky. V některých bytech praská plášť budovy, objevují se v něm trhliny. Jistě by vás netěšilo, kdyby vám do bytu foukalo rozšiřující se škvírou mezi panely. Do jiných bytů zatéká. Častým problémem je také velmi špatný stav bytových jader.“

Bytová jádra podle Horákové už překročila svou životnost.

„Objevuje se v nich plíseň, a to skutečně masivně. Lidé žijí v plísni, se všemi negativními důsledky, které to přináší. Plíseň vyvolává různé choroby, na prvním místě alergie a astma,“ popisuje Kateřina Horáková. Městské byty několikrát navštívila a s jejich nájemníky hovořila.

„Rada i zastupitelstvo jsem na problém během posledních let několikrát upozornila. Koalice však nemá zájem na věci cokoli změnit. Peníze vybírají, do oprav bytů však neinvestují. Astmatické děti bydlí uprostřed plísně, místo nutných oprav se však jejich rodiny dočkaly pouze zvýšení nájmu.“

Plísně draze zaplacené

Podle Horákové líšeňská radnice nájemné v městských bytech stále zvyšuje. Důvodem však není potřeba peněz na opravy bytů. Jak tedy rada městské části nárůst zdůvodňuje?

„Nezdůvodňuje,“ říká Horáková, „V Líšni nemá koalice ve zvyku cokoli lidem zdůvodňovat, natož s nimi o věci diskutovat. Jednoduše potřebovali peníze jinde, a tak je vzali lidem, kteří se proti tomu nemohou nijak bránit. Lidé platí víc, ale jejich bydlení se rok od roku zhoršuje.“

Když se zastupitelka trvale snažila získat od zastupitelů zdůvodnění jejich rozhodnutí, nakonec jí odpověděl starosta Janištin: „Všechno zdražuje, a tak přece musíme zdražit také.“

„Určitý inflační nárůst by se dal pochopit,“ uvažuje Kateřina Horáková, „Nejde však o skutečný důvod. Je to jen výmluva. Zdražení nájmu nevychází z žádného inflačního koeficientu, žádná taková kalkulace nebyla nikdo provedena. Lidé jsou obíráni pouze dle libovůle líšeňské Rady. Chceme peníze, nájemníku dej.“

Tíseň brání v protestech

Proč se nájemníci v městských bytech nebrání? Zatím se nepokusili nijak zorganizovat, na radnici nesměřují ani protesty jednotlivců.

„Bojí se,“ vysvětluje Horáková. „Když s nimi v jejich bytech mluvím, ochotně mi ukážou veškeré doklady, provedou závadami v bytě, doloží, jak dlouho nebyly opraveny. Nakonec však řeknou, že nic z toho nesmím použít, nesmím zveřejnit jejich jména. Mají strach z radnice.“

Podle Horákové koalice vyvolává soustavně v Líšni atmosféru strachu.

„Jejich politikou je zastrašování a zametání problémů pod koberec. Nelze získat vyjádření radních, odmítají o čemkoli diskutovat. V Líšeňských novinách panuje tvrdá cenzura. Nájemníci se bojí, že když si budou stěžovat, radnice jim nájmy dál zvýší nebo je dokonce pod nějakou záminkou z bytů vyhodí.“

Přitom koalice svým jednáním vůči nájemníkům v městských bytech porušuje zákon, upozorňuje Horáková. Podle ní má radnice zákonnou povinnost byty spravovat jako řádný hospodář, když tak nečiní, lze to právně napadnout. Lze se soudit kvůli způsobeným újmám. Choroby, vyvolané plísní v bytech, jsou přitom snadno doložitelné.

„Poškození lidé by mohli vysoudit i vysoké odškodné,“ domnívá se Kateřina Horáková.

Privatizace není řešení

Místní radnice řeší problémy s nevyhovujícími byty také tím, že domy privatizuje. Vyhrožuje lidem, že nájemné bude tak vysoké, že ho nezaplatí. Nalhává obyvatelům, že z částky, kterou dostanou zpátky (když se zaplatí celý dům před převodem, je možno získat dotaci na jeho rekonstrukci až ve výši třetiny ceny), určitě opraví celý dům.

Názor zastupitelky je jednoznačný: „To je nesmysl.“

Přesto názory, že privatizace bytového fondu vyřeší všechny problémy, existují. Bývalý místostarosta Králova Pole Obecních bytů je v Králově Poli René Pelán tamní situaci s městskými byty komentuje: „Obecních bytů je v Králově Poli cca 15%. Vybrané nájemné se používá pouze do oprav těchto domů, pokud zastupitelstvo neodhlasuje výjimku a pak se peníze mohou použít na něco jiného, ale příliš často se to neděje. Můj názor k dané problematice je dlouhodobě znám – o majetek se nejlépe postará přímý vlastník, nikoliv obec, stát, kraj, nebo jakákoliv veřejná instituce. Proto by Královo Pole nemělo vlastnit žádný bytový fond a vše by se mělo zprivatizovat. Odpadnou starosti se správou, údržbou, pochybnosti o výběru žadatelů o obecní byt, odpadnou výběrová řízení na stavební zakázky při opravách a mnoho dalších negativních dopadů. Smyslem obce není podnikat s bytovým fondem, ta se má starat o úplně jiné věci.“

Kateřina Horáková ostře nesouhlasí: „Podle pana Pelána by se zřejmě obec měla starat pouze o poškozování cizí věci, přesněji řečeno o ničení hrobů. (René Pelán proslul zejména odbrušováním sovětských symbolů na válečných památnících – pozn. jb) U člověka s takovým morálním profilem mne nepřekvapuje jeho reakce. Zdá se, že pan Pelán má zcela odlišné pojetí toho, co by měla obec zabezpečovat. Možná mu to není známo, ale občané platí daně především proto, aby jim za ně stát poskytoval určité služby.“

„Část peněz je dle počtu poplatníků převáděna na obce, jejichž úkolem je ze svého rozpočtu hradit služby obce pro občana. Již ta podobnost slov – obec a občan – napovídá jistou souvislost. Krom toho, že by se obec měla postarat o fungující infrastrukturu, zabezpečit komplexní občanskou vybavenost, měla by být schopna nabídnout pomocnou ruku sociálně slabším občanům.“

„Jsem přesvědčena, že k povinnostem obce patří i schopnost tvorby účelně využitelného bytového fondu ve vlastnictví obce. Obecní bytový fond by měl sloužit pro ty skupiny obyvatel, které nejsou schopny si zabezpečit bydlení jinými prostředky, jednoduše řečeno – nemají na nákup bytu dostatek peněz. Obecní byty musí být prioritně určeny pro sociálně slabé, kam nepochybně patří řada důchodců, samoživitelky s dětmi, mladé rodiny, ale i spousta pracujících.“

„Nesdílím názor pana Pelána, že o majetek se nejlépe postará soukromý vlastník. Soukromý vlastník investuje pouze do té míry, pokud je pro něj investice výhodná. Stát, potažmo obec, by měl mít jiné priority. Čili investovat i do kulturních památek. Pan Pelán se chce na vše dívat ekonomicky. Dobrá, přistupme na jeho rétoriku. Nyní rozprodáme veškerý obecní majetek, budeme mít jednorázový příjem. Ale příští rok nula, další rok opět nula. Vznikne nám problém lidí, kteří nebudou mít kde bydlet. Kolik nás to bude stát? Z čeho pro ně postavíme byť jen ubytovny? Krátkozraká řešení z dílny ODS – prodat vše, co není přivařeno, přilepeno a s ostrahou, by mohla vypadat i úsměvně, kdyby nepoškozovala fungování obcí a státu z dlouhodobého hlediska. Za drzost považuji slova bývalého místostarosty, když si se těší, že po prodeji obecních bytů odpadnou starosti s jejich správou, údržbou, atd. Nechápu, proč tak dlouho vykonával funkci placeného místostarosty, když ho jeho práce tak namáhala,“ končí Kateřina Horáková.

Dnes mluví o plísni, zítra vás pošlou do gulagu

Kateřina Horáková je zastupitelkou za opoziční KSČM.

„Cokoli v Líšni navrhne opozice, je bez zvažování koalicí smeteno ze stolu,“ stěžuje si Horáková. „Nikdo z koalice se nezajímá o skutečný stav věcí, každý náš návrh usnesení se bez diskuze zamítne. Jestli se zamítnutí vůbec zdůvodní, pak to bývá i naprosto bizarní tvrzení.“

Nájemníci v městských bytech si tak od zástupců koalice někdy vyslechli i zcela fantastické výroky. „Nevěřte jim, dnes se zajímají o vaše plísně a zítra skončíte v gulagu,“ řekl údajně jeden z radních postižené rodině.

„Přitom samotným nájemníkům to, že jsem komunistka, sebeméně nevadí,“ tvrdí Horáková, „Pro ně jsem člověk, který řeší jejich problém. To je jediné, co je zajímá. Pro své členství v KSČM jsem se u lidí v městských bytech s žádnou nevraživostí nikdy nesetkala.“

„O politiku vůbec nejde. Radní koalice řeknou cokoli, co je zrovna napadne. Kdybych byla u zelených, budou tvrdit, že chci lidem místo plísně postavit ve vaně větrnou elektrárnu. Kdybych byla u lidovců, říkali by, že je budu nutit se modlit. Přitom jde výhradně o peníze. Koalice chce peníze na své často nesmyslné projekty, a jen o ty jim taky jde. Peníze, nic než peníze.“

Kateřina Horáková upozorňuje už několik let nejen na neutěšený stav městských bytů a na vyvádění peněz z bytového fondu, ale také na plýtvání prostředky z rozpočtu městské části. Podle zastupitelky radnice vynaložila neúčelně prostředky třeba na nefunkční ozvučení jednacího sálu nebo na výpočetní techniku, která pak leží na úřadě nevyužita.

„Místo aby šetřili, budou raději dál okrádat nájemníky,“ nebojí se tvrdých slov Kateřina Horáková.

„Chcete čísla? Tady jsou,“ předkládá komentovaný rozpočet Líšně (přiložen na konci článku).

Iniciativa musí vzejít od lidí. My jim pomůžeme

„Iniciativa musí vzejít od lidí, my jim v tom však účinně pomůžeme,“ plánuje Horáková. Spolu s dalšími opozičními zastupiteli chystá letákovou akci.

„Do všech městských bytů v Líšni doručíme letáky. V nich lidem vysvětlíme, v jaké jsou situaci, že v ní nejsou sami a jak se mohou bránit. Poskytneme jim právní pomoc. Očekáváme, že nájemníci iniciují žaloby proti radnici. Zprostředkujeme jim odbornou expertizu jejich bytů, návštěvu hygienika v bytě, posudky. Budou-li se nájemníci chtít zorganizovat v občanském sdružení, podpoříme je v jednání s koalicí. Poskytneme sdružení veškeré materiály, které jsme za roky práce o problému získali.“

Koaliční zastupitele v Líšni tak zřejmě čekají krušné časy.

„To doufám,“ těší se opoziční zastupitelka Kateřina Horáková, „Chci věřit, že se konečně ledy pohnou a problém se podaří řešit. Že radnice přestane nájemníky okrádat a že peníze, které od nich vybrala, použije k jejich prospěchu. Že se astmatické děti z líšeňských bytů konečně dočkají bydlení v nezávadném prostředí.“

Zmizí tak z líšeňských městských bytů plíseň i tíseň? Kateřina Horáková tomu věří.

„Myslím, že to vyjde. Problém už nemohou dál ignorovat, zašlo to příliš daleko. Věřím, že lidé překonají strach. Už kvůli svým dětem.“

-jb-

*

Ke stažení

Komentovaný rozpočet Líšně (PDF)

Související

Bystrcký starosta zakazuje diskusi (vědí už i v Líšni)

Bystrcký starosta zakazuje diskusi (vědí už i v Líšni)

15. 6. 2010 v 19.22 • Témata: , , , , ,

Ve středu 9. 6. jsem se vydala na cestu do Bystrce. Důvod byl velmi jednoduchý, chtěla jsem navštívit jednání místního zastupitelstva. Neboť jsem již dopředu byla informována o tom, že v Bystrci není vše v pořádku, očekávala jsem velmi zajímavé zasedání. Pozitivně na mne zapůsobilo vybavení sálu. Musím s lítostí konstatovat, že v Líšni se za mnohem více peněz nadělalo mnohem méně muziky.

Bystrcké zastupitelstvo ke svému jednání využívá plátno, na kterém lze průběžně sledovat projednávané body, přihlášené do diskuse i hlasování jednotlivých zastupitelů. Za jednoduché a účelné technické zařízení sálu dávám jedničku. Chvíli před zahájením jednání jsem dokonce měla i pocit, že se bystrcký úřad snaží vyjít vstříc veřejnosti a jejímu právu na informace.

Z toho omylu mne záhy vyvedl zastupitel Strmiska, který se rozohnil, že je natáčen. Vznesl proti tomu dokonce i námitku. Předsedající ji ovšem velmi podivně ignoroval. Ten, kdo by se neúčastnil zbytku povedené taškařice s krycím názvem zasedání ZMČ, by mohl dospět k mylnému závěru, že starosta nevyslyšel připomínku zastupitele, neboť ví, že natáčet veřejné jednání je v souladu se zákony ČR. Kdepak, starosta se velmi amatérsky projevoval po celou dobu jednání. Dlouhými pauzami prodloužil dobu zasedání minimálně o půl hodiny.

(…)

Demokratičnost nikdy nepatřila k silným stránkám členů ODS, ale jednání bystrckého starosty již přešlo do oblasti totálního pohrdání okolím, despocie a arogance. Přeji občanům Bystrce, aby se Ing. Beneš po podzimních volbách opět vrátil ke svému oboru do elektrotechnické výroby, případně aby si začal užívat zaslouženého starobního důchodu.

Celý článek Kateřiny Horákové, líšeňské zastupitelky, najdete na serveru Rudý drak

Audiozáznamy z jednání se pokusíme přinést co nejdříve.