Příspěvky se štítkem ‚Karel Kašpárek’

Karel Kašpárek: Kauza nejen Tomáš Kratochvíl (…aneb co cenzurou neprošlo)

24. 9. 2017 v 18.59 • Témata: , , ,

Následující text byl původně psán pro říjnové vydání radničního zpravodaje Bystrcké noviny. Protože ale vyjadřuje názor, který se nelíbí koalici, byl zcenzurován; redakční rada jej dokonce nechce ani umístit na web mezi články, které se do čísla nevešly. Čtenářům Bystrčníku přinášíme text s laskavým svolením autora.

V září se v Brněnském deníku a na iDNES objevily články o trestném činu starosty, který se udál v roce 2015. Na facebooku, pod články na webu i na zasedání MČ zazněly často emotivní názory, že starosta je správný chlap, že pod jeho vedením MČ vzkvétá apod. I já musím uznat, že po jeho příchodu se začaly řešit a měnit i věci v minulosti opomíjené. Jaký je chlap ale nevím. Rozsudek podepsaný soudkyní JUDr. Šámalovou, který lze najít na internetu, jeho spor jako férový souboj muže s mužem nepopisuje. Starosta byl potrestán, sankce rozsudku nejspíš splnil. A kdo z nás může říct, že nemá v minulosti něco, čím by se chlubit nechtěl? V čem je tedy problém?

Za prvé. Opravdu členům a voličům ČSSD i zastupitelům nevadí, že volili někoho, kdo dnes nemá čistý trestní rejstřík? Odpovědět si musí sami a mají prostředky, jak svůj případný nesouhlas dát najevo.

Za druhé. Zastupitelé 6. září hlasovali o bodu: „zastupitelstvo bere na vědomí, že starosta tím, že své odsouzení neoznámil zastupitelstvu, neporušil zákon“, nesmyslnost hlasování vzali v potaz jen čtyři z nich, kteří nehlasovali nebo se zdrželi. Místo vysvětlování se raději ostatních zeptám: Co by se na věci změnilo, kdybyste byli proti? Budete příště hlasovat i o tom, že berete na vědomí, že červená na semaforu znamená Stůj?

Za třetí. Celá věc má také morální rovinu. Opravdu chceme, aby naši obec vedl člověk, který neudrží nervy na uzdě, je agresivní a zraní druhého?

Za čtvrté. Zastupitel je nejen ten, kdo získal nejvíc hlasů v rámci své strany, ale i úřední osoba. Pokud místostarosta za KDU napíše: „Co když je to všechno jinak… Jiří Čunek by mohl ze zkušeností vykládat… Bohužel už léta se v naší republice nechodí k soudu pro spravedlnost, ale jen rozsudek…“ (doslovný citát), jak mají občané vnímat spravedlnost? Stejný argument v poslední době slyšíme od politiků pokaždé, když policie a soudy nedbají na jejich domnělou beztrestnost a nadřazenost. Co tedy místostarosta reprezentuje? Je správným člověkem na svém místě?

Karel Kašpárek, bystrcký občan

Karel Kašpárek: Principy participace – bojovka pro seniory

5. 2. 2017 v 11.19 • Témata: , , ,

Každý rok zastupitelstvo rozděluje peníze z rozpočtu žadatelům o finanční podporu. Ti musí dokladovat, na jakou aktivitu peníze chtějí, kolika členů se jejich činnost týká, kolik z nich je z Bystrce a kolik je mladších osmnácti let. Posuzuje se také reálnost žádané částky. Žadatelům jsou přidělovány body, na jejichž základě se pak skutečná částka upravuje. Přes všechna tato pravidla nelze nikdy mluvit o naprosté spravedlnosti. Vždy se uplatní subjektivní názor na potřebnost či přínos té které aktivity, sympatie, participace na ní nebo dokonce vlastní podíl na čerpání (neměl by zastupitel v tomto případě deklarovat střet zájmů?).

Tímto způsobem obec podporuje nejrůznější aktivity od sportovních, volnočasových, osvětových přes podporu záchranářů, organizací pečující o postižené… Z tohoto roky lépe či hůře fungujícího mechanismu (sám jsem se kdysi jako člen dnes neexistující školské komise podílel na přípravě doporučení pro Radu) byla vyňata oblast seniorů. Proč tomu tak je, není zcela jasné. Nabízí se i jednoduché a možná mylné zdůvodnění: senioři na rozdíl od dětí a mládeže do osmnácti let jsou voliči. Jejich podíl na počtu obyvatel navíc neustále roste, jak ukázal průzkum zadaný vedením městské části.

Rozhodně nechci popírat myšlenku podpory, rád bych se ale zastavil nad otázkou efektivity vynaložených prostředků. Srovnejte sami: středisko Junáka – Bystrc obdrželo v roce 2016 dotaci cca 270 Kč na jednoho člena z Bystrce. S touto dotací každý člen absolvoval cca 40 schůzek během týdne, desítku celodenních víkendových výletů a měl možnost zúčastnit se prázdninového tábora. Navíc nejde pouze o volnočasovou aktivitu, výchovný aspekt celé činnosti je naprosto zřejmý. Naproti tomu za dvouhodinový koncert souboru Alexandrovci, oslavujícího anexi Krymu zaplatí městská část každému seniorovi skoro 600 korun. Ne, nejsem proti seniorům, ale umím si oproti zájezdům do Osvětimi, nákupu drahých lístků do divadla a na koncerty představit i jiné mnohem přínosnější aktivity – např. pravidelná pohybová cvičení, rukodělné aktivity, osvětové přednášky, kurzy typu nebojte se počítače, slevu resp. dotaci na akce pořádané ve Společenském centru, společné vycházky apod.

Toho, kdo sleduje činy stávajících zastupitelů KDU-ČSL v Bystrci, pak nepřekvapí úsilí předsedy místní organizace založit další klub seniorů, aby i jeho voliči mohli ukusovat z nabízeného koláče.

Senioři neváhejte! I když zastupitelé slíbili pro vás vyhrazenou částku navýšit, nebude nekonečná. Porcování medvěda, tolik let praktikované poslanci v parlamentu, už v Bystrci začalo.

Karel Kašpárek

Karel Kašpárek: Ortel u Šťávů, Miroslav Klimeš v Bystrci a co se skrývá v pozadí

20. 7. 2016 v 22.34 • Témata: , , ,

Pan Miroslav Klimeš, místostarosta a předseda místní organizace KDÚ-ČSL, uveřejnil na webu místní organizace článek, v kterém se zamýšlí nad „přidanou hodnotou“ koncertu pořádaného v Bystrci.

Je to jistě jeho právo, navíc ani já nejsem příznivce téhle “kultury”, nikdy  jsem  od Ortelu  neslyšel jedinou skladbu a osobně dávám přednost hudbě s  texty “o něčem”  např. Radky  Vrankové, Bohdana Mikuláška,  Karla Vepřeka,  Zuzany Navarové  apod.  Co mě ovšem nadzvedlo a vedlo k napsání této reakce byla jednak už neskrývaná averze pana Klimeše k hnutí Bystrčáci (formulace jeden z Bystrčáků v situaci, kdy je konkrétní jméno  známé) a jednostranná a zkreslená interpretace věci celé.

Jako člen komise kulturní a letopisecké jsem v minulém roce na základě několika podnětů od občanů, vlastního  zájmu o tuto oblast i třebas jen letmého pohledu na program Dělnického domu (jejich obdoba bystrckého Společenského centra) ve stejně velké Líšni  příšel s návrhem, zda bychom nemohli program SC poněkud oživit, zamyslet se nad akcemi pro mládež, které zde evidentně chybí apod. Navrhoval jsem např. promítání filmů z cyklu Promítej i ty, hudební poslechové pořady, koncerty nezavedených začínajících kapel…  Prostě cokoli, co bude  připomínat kulturu více  než pořady typu Zdeněk Troška a Babovřesky a osloví i mladé, kteří jinak odjiždějí na Leitnerku, Musilku a jinam.   Ale ouha, především u již několikáté období sloužících a ”své bídné  odměny za  funkci zastupitelů” si členstvím v komisi vylepšujících kolegů jsem nevzbudil žádný zájem.

O svém neúspěchu jsem  se mimo jiné bavil i s místostarostou Klimešem, který mě “usadil”  slovy, že jsem zřejmě své nápady špatně prezentoval a musím se víc snažit své kolegy přesvědčit. Asi na tom i kus pravdy bylo. Nicméně jsem ho požádal, zda by mně jako zkušený politik, místostarosta již v druhém volebním období, člen koalice a Rady a navíc znalec chodu městské části, různých předpisů, směrnic  apod.  neporadil a nepomohl. A tím naše povídání na téma kultura v Bystrci SKONČILO.

Viktor Lošťák, zastupitel za Bystrčáky, pak na tuto situaci zareagoval tím, že poslal na městskou část  dopis s návrhem uspořádat ve Společenském centru koncert kontroverzní skupiny  Ortel.  Já sám, jako člověk se smyslem pro humor,  jsem tenhle návrh bral jako recesi  a rýpnutí do lidí, kteří hlavně nechtějí nic měnit a nechtějí si přidělávat práci navíc, když nemusí. Jenže pro některé – především lidovecké zastupitele – se  tenhle návrh stal zásadním problémem a ani odmítnutí městské části tuto akci pod svou hlavičkou uspořádat  (se kterým naprosto souhlasím) jim nestačilo a potřebují  dále vytvářet jakéhosi nepřítele (zatím na svých stranických stránkách, kde nelze oponovat ani jakkoliv reagovat).

Nesmírně dojemná a až pokrytecká je pak starost pana místostarosty o pořádek a dodržování nočního klidu, dokonce kvůli tomu osobně navštívil hostinec U Šťávů. My, kteří léta upozorňujeme kdekoho na rušení nočního klidu v létě v centrálním parku přímo pod okny našich ložnic, kteří pravidelně procházíme nafoukanými odpadky hlavně na začátku ulice Ečerovy sudá, jsme dosud žádnou  starost pana místostarosty o naše problémy nezaznamenali. Tímto ho srdečně zvu na návštěvu, protože v tomto týdnu je množství sáčků, papírů a odpadků povalujících se před domy 2-10 obzvlášť vydatné. A mnohá další místa v Bystrci jsou na tom podobně,  např. u skate-rampy na Vejrostově.

Koncert Ortelu skončil, hluk utichl, kapela a její fanoušci odjeli,  pár odpadků je uklizeno. Ale Miroslav Klimeš  v Bystrci zůstává a pokud dosud mlčící řadoví členové MO KDU nezásáhnou, zdá se, že občané přijdou o možnost volit tolik potřebnou stranu středu. Stranu, která mohla nabídnout i něco jiného než pouhé fungování podle “hesla účel světí prostředky”.  Pokud ale její zastupitelé volí karierního komunistu proti charakternímu člověku, který pro Bystrc ve své volném čase mnoho udělal,  hlasují proti vyvěšení tibetské vlajky jako symbolu nesouhlasu s bezprávím, mlčí k xenofobním excesům,  vidí věci černobíle a místo spolupráce raději vytvářejí  nepřítele…

Tento článek prezentuje výhradně můj pohled jako soukromé osoby, dlouholetého voliče KDU a člena hnutí Bystrčáci, které mu umožnilo stát se členem kulturní komise.

Karel Kašpárek

Karel Kašpárek: Ledy se pohly… a ryba smrdí dál

30. 6. 2016 v 16.31 • Témata: , , ,

Navazuji na svůj článek  z konce loňského roku uveřejněný v Bystrčníku; zabýval jsem se v něm drastickým, těžko zdůvodnitelným rozdílem v odměňování členů komisí zastupitelstva. Ti členové komisí, kteří jsou zároveň zastupiteli, pobírají pětinásobek odměny oproti těm, kdo v zastupitelstvu nesedí.

Po jeho zveřejnění  jsem absolvoval několik mailů i rozhovorů s koaličními zastupiteli. Dozvěděl jsem se, že:  v tomto volebním období je největší množství členů Komisí z řad nezastupitelů (k čemu by byly komise a výbory složené pouze ze zastupitelů – že by jakési paralelní zastupitelstvo?), pokud by nezastupitelé měli stejné odměny jako zastupitelé, došlo by k zásadnímu zásahu do rozpočtu obce. Nezastupitelům z naší strany to až na jednu výjimku nevadí, naše strana by souhlasila s odměňováním závislém na aktivitě a účasti na jednání komisí a výborů…

Co ovšem bylo nejzajímavější a nejlépe vypovídá o stavu věci bylo to, že všechna vstřícnost končila ve chvíli, kdy jsem dotyčným navrhl, aby se odměna zastupitelů snížila na úroveň nás nezastupitelů, čímž bychom určitě rozpočet Bystrce nenabourali.

Na zasedání zastupitelstva letos v únoru pak zastupitelé projevili dobrou vůli a schválili navýšení  roční odměny pro nezastupitele z částky 1700 Kč hrubého na 2400 Kč (což představuje snížení rozdílu mezi zastupitelem a nezastupitelem z čísla 5× na cca 3×). Ledy se tedy pohly a…

Nepřipomíná Vám to něco? Mně ano. Před časem totiž naši poslanci parlamentu vykoukli ze své bubliny a v rámci blížících se voleb vytáhli nápad  proplácet plátcům zdravotního pojištění i  první 3 dny nemocenské . Hluboce se zamysleli… a pak se zhrozili, jaký by to mělo dopad na státní rozpočet.

A tak některé napadlo, že by šlo přesto získat body do voleb a totéž udělat na úkor někoho jiného (zaměstnavatele)  a uzákonit povinné tři tzv. sick days (některé firmy tuto vymoženost  poskytují). Ale to již přispěchali jiní poslanci – ochránci svobodného podnikání ( a hlavně svého byznysu) a tuto možnost razantně odmítli. (Po pravdě to blbost je – proč by za stát měly toto řešit soukromé firmy?)  A pak už bylo tichoučko. Jen jeden z diskutujích pod článkem na iDnesu trefně poznamenal:  škoda jen, že si nevzpomněli, že každou svoji rýmičku, kvůli níž se omlouvají, mají placenou 100% platu  od prvního dne a nenapadlo je vrátit se na úroveň nás obyčejných.

A nyní musím zmínit citát z knihy, na níž vyrostla naše euro-americká civilizace a její hodnoty : Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci (LK16,1-13).

Lze se pak divit, když místní radní hlasuje proti vyvěšení tibetské vlajky ( jako symbolu nesouhlasu s bezprávím) se zdůvodněním :  pro Bystrc to není výhodné a o pár týdnů později souhlasí s vyvěšením černé vlajky ve spojitosti s atentáty v Bruselu – v čem to bylo prosím pane radní tentokrát výhodné?

Lze se divit, když místo, na nějž je vyhlášeno výběrové řízení, je obsazeno už před termínem jeho konání někým, kdo se ho ani formálně nezúčastnil? Lze se divit, že jeden radní a jeden zastupitel ani 2 roky po volbách nemají na stránkách radnice na sebe kontakt (oni asi nikoho nezastupují), zatímco při položení obyčejného dotazu jste lustrováni aniž byste věděli, kde a kdo  údaje o vašem telefonním čísle a mailu uchovává?  Lze se divit, že někteří naši zastupitelé vlastně ani v Bystrci nebydlí nebo jiní „směroplatně“ hlasují aniž by do některých  částí Bystrce kdy zavítali?

Navzdory krásné letní dny plné radosti přeje

Karel Kašpárek

Související

Karel Kašpárek: Odkud smrdí ryba v Bystrci?

Karel Kašpárek: Odkud smrdí ryba v Bystrci?

30. 11. 2015 v 10.04 • Témata: , , ,

Začátkem tohoto roku jsem byl radou městské části jmenován členem komise kulturní a letopisecké.

Kultura mě vždy bavila a tak jsem si sliboval možnost vidět pod pokličku “jak se kulturní dění v Bystrci vaří”, možnost alespoň malinko do toho mluvit a třebas i s nějakým nápadem přijít. Po půlroce zkušeností – a ne vždy pozitivních – jsem radě předložil několik pidi-podnětů k lepšímu fungování komisí (odměňovat členy jen za jednání, kterých se účastní; možnost usnášet se i v případě dlouhodobé neúčasti některých členů díky níž je komise podle stávajících pravidel neusnášeníschopná; zajistit, aby žádná strana/hnutí nemělo více jak jednoho člena).

Pravda, jako nestraník neznalý správných politických postupů a právních kliček, jsem svoje návrhy s jednotlivými stranami nepředjednal a ani subjekt, který mě do komise navrhl, neloboval u ostatních a nepokoušel se “vyměnit něco za něco”. A tak byly moje návrhy radou en bloc odmítnuty s konstatováním, že současný způsob fungování je dobrý ba přímo vynikající, byť někteří z takto hlasujících v soukromých mailech psali, že by si nějaké změny představit uměli a ne se vším jsou spokojeni. No budiž.

Daleko větším překvapením, které z korespondence vyplynulo, však bylo zjištění, že našimi politiky schválený zákon o obcích hovoří o povinnosti vyplácet odměny zastupitelům do těchto komisí jmenovaných, zatímco o nezastupitelích nemluví vůbec. A tak se iluze o kultuře změnily opět v pouhopouhé počty. Ve světle poznání, že zastupitel bere za svoje jmenování členem komise 500 až 800 Kč měsíčně (a to i o prázdninách, kdy se třeba naše komise obvykle neschází), dnes už chápu, proč někteří “stíhají” i tři až čtyři komise či výbory měsíčně a proč není správné odměnu zastupitele vázat na účast.

A jak jsou na tom nezastupitelé? Ti jsou v komisích z vlastního zájmu a nadšení a také si něco zaslouží. Kolik, respektive strop, ovšem určí ti, kteří to mají ze zákona tzv. “jisté”, a předseda komise (v tomto období vždy zastupitel) pak v závislosti na docházce a aktivitě konkrétní částku konkrétnímu členu-nezastupiteli navrhne. Mometálně prý zastupitelé mluví a jednají o maximu 170 Kč za měsíc (bez prázdnin!). A tak tu máme zcela oficiálně občany dvou kategorií: jedny privilegované a pak ty ostatní. Jedni dostanou vždy svoje bez ohledu na docházku a aktivitu a u druhých se totéž zvažuje a hodnotí, aby pak dostali zlomek.

Ano, už slyším námitky našich zastupitelů, že oni zákon o obcích neschvalovali. Jenže většina z nich se během předvolební kampaně vezla a těžila z kampaní, reklam a vystoupení svých stran na celostátní úrovni. A na otázku, zda toto dělení občanů v rámci svých stranických hierarchií připomínkovali nebo dokonce odmítli, raději ani neodpoví. Ostatně odpověď na dvě písmena si není těžké domyslet.

Můžeme se pak ale divit, že někdo nosí v krabici s vínem sedm milionů, jiný i v narkóze pracuje a bere plat, další jako člen dozorčí rady Sazky inkasuje 900 tisíc ročně a jiný stíhá 20-30 funkcí, když naši přátelé, známí, sousedé, se kterými se známe a zdravíme, a především zastupitelé (oni nás dobrovolně zastupují!!!) se v rámci svých možností chovají podobně?

A tak nezbývá než konstatovat, že ani naši bystrčtí kapříci si svůj – byť malý – rybníček nevypustí a ryba v Bystrci smrdí od ocasu. A až budete omračovat paličkou svého letošního kapříka, vzpomeňte s láskou na zastupitele, které jsme si zvolili. Nejspíš by jim lehké klepnutí do čela v rámci letošních vánoc náramně prospělo!

P.S.

 • Tento článek neprošel hlasováním komise Bystrckých novin ( především zásluhou členů – zastupitelů ) a nebude tedy v BN zveřejněn.
 • Problematika odměn zastupitelů versus nezastupitelů se objevila na Bystrčníku už v roce 2012 aniž by se od té doby cokoliv změnilo [1, 2].
 • K problematice se vyjadřoval i tehdejší a současný člen koalice. Nadpis jeho příspěvku bych si dovolil parafrázovat na Do komisí se zastupitelé nejmenují kvůli docházce.
 • Podle nejnovějších informací někteří zastupitelé považují odměny v komisích za oprávněný a zasloužený doplatek své časově náročné práci neodpovídajících odměn za funkci zastupitele, do které šli dobrovolně – aspoň doufám 😉

Karel Kašpárek

Související

Vladimír Tomsa: Peníze pro komise získejme zrušením funkce místostarosty
Komise: Odpovídá Vladimír Vetchý
Pavel Šoba: Prý jsem jediný, kdo se o odměnu zajímá
Jan Hlaváček: Kdo chce kvalitní práci, musí si ji zaplatit
Věra Blažejovská: Komise vynáší 28 korun na hodinu
Tomáš Přibyl: Komise? Ruka ruku myje
Tomáš Přibislavský: Do komisí se nechodí kvůli zisku
Redakční rada: 784 korun měsíčně

Imigrace objektivem Richarda Boudy

17. 11. 2015 v 22.36 • Témata: , , , , , , ,

imigrace-objektivemBystrcká farnost sv. Janů a pan Karel Kašpárek vás srdečně zvou na promítání fotografií Richarda Boudy. Cestovatel, fotograf a spolupracovník Charity představí snímky, v nichž podává svědectví o skutečné podobě současné imigrační vlny, o osudech a příbězích uprchlíků. Akce začne v ekumenickém centru Archa (Horní náměstí – Lýskova, Brno-Bystrc) v neděli 6. prosince v 17 hodin.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

 

Karel Kašpárek: Imigranti ve Společenském centru

19. 10. 2015 v 10.21 • Témata: , , , , , , ,

Z posledních Bystrckých novin jsme se dozvěděli o konání  konference s názvem  Demokracie jsme my  ve Společenském centru. Tuto akci zaštituje  a zve na ni sám starosta Bystrce a na prvním místě avizuje téma imigrace a menšin. Svým vystoupením  na protiislámské demonstraci pořádané na Moravském náměstí  letos v únoru  pan starosta  mnohé ze svých názorů poodohalil a naše zastupitelstvo, alibisticky označíc tuto akci za soukromou (JUDr. Kratochvíl zde vystupoval jako starosta Bystrce!), zas ukázalo svoji nejistotu, bezradnost, …  Sám název  působí poněkud sebestředně a přemýšlejícího člověka hned napadá i jiný výrok  o svobodě končící tam kde začíná svoboda druhého.

Události  spojené s masivním přesunem  desitek a dnes  už stovek tisíc lidí jistě nejsou maličkostí a nelze se tvářit, že neexistují. Mnohými jsou označovány  jako druhé stěhování národů  a jejich vliv na podobu dosud jakžtakž stabilního světa je neoddiskutovatelný.  Na druhou stranu je jejich dopad na Českou  republiku  zatím mizivý a zdá se, že někteří politici si snaží na tomto tématu  spíše „přihřát svoji polívčičku“ a získávat politické body než skutečně něco řešit či pomoci.  Že nejde o nic nového víme už z historie ať už dřívější – henleinovci využívající hospodářské krize zvlášť těžce doléhající právě na pohraničí, nedávné   – sládkovci upozorňující na nepořádky ve státě nebo současné – nejrůznější skupiny radikálů slibující udělat pořádek tam, kde policie a státní správa selhává. Jak trefně poznamenal redaktor v jednom z článků v časopise Respekt : všichni o imigrantech mluví, málokdo nějakého mimo televizní zprávy a YouToube viděl a skoro nikdo s imigrantem nemluvil. Většina z těchto „ochránců“  volá po zachování hodnot a suverenity státu. Německá kancléřka Angela Merklová ve vystoupení odvysílaném v rámci pořadu České televize  168 hodin řekla (volně cituji) : „hodnoty naší společnosti vyrostly na křesťanství a to stojí na Bibli – Novém Zákonu.  Kolik z těch, kteří o těchto hodnotách dnes hlasitě mluví, Bibli otevřelo,  četlo a natož se jí řídí?

demokracie-jsme-my-program

Pokud už mluvíme o hodnotách, měli bychom se všichni mnohem intezivněji a hlasitěji ptát, jestli je jedinou hodnotou naší společnosti cifra na bankovním účtě a jakou  hodnotou je  třeba to, že v neděli – možná od slova nedělat 😉 – , na kterou si nedovolili sáhnout ani středověcí  feudálové, musíme chodit nakupovat a nutit tak pracovat jiné.  A když se někdo pokusí tuto zhovadilost alespoň omezit stejně jak je to běžné ve  vedlejších zemích ( Německo, Rakousko),  nastoupí ti, kteří jsou zvoleni jako zastupitelé, a obhajují  pouze zájmy majitelů bankovních kont s patřičnou sumou. A jakou hodnotou je  vzdělání, které lze koupit zatímco tisíce poctivých roky studují?   A proč nestojí za to alespoň symbolicky vyvěsit  vlajku Tibetu, kde byla lidská práva pošlapána někým , kdo se dnes jeví nadějným hospodářským partnerem?   A proč skoro každý, kdo se po volbách ocitne jako zvolený zástupce občanů  v nějaké funci,  pokládá za samozřejmost různé prebendy (nezasloužená výhoda)? Abychom nechodili  daleko:  předpokládám, že pan starosta ve SC nehodlá mluvit o tom, jak někteří bystrčtí zastupitelé zvládají plnohodnotně  pracovat v zastupitelstvu a k tomu ještě ve třech nebo i čtyřech komisích a výborech a za svou taktak 50% docházku inkasovat  odměny ve výši  100%?

Na závěr přesto musím napsat,  že Bystrc je čím dál více nejen pěkné, ale i dobré a zajímavé místo pro život. Rok od voleb máme kolem sebe spoustu nových hřišť s cvičícími prvky a stroji, které zařídili ti, z nichž mnozí ještě v minulém volebním období považovali za jedinou vhodnou aktivitu pro děti a mládež pískoviště. Kromě sterilních BN máme i webový Bystrčník, díky němuž mělo smysl tohle psát. V zastupitelstvu sedi kromě koalice a mlčící opozice i opozice skutečná, která se ptá a mluví do věcí i tam, kde to koalici není příjemné.  A hlavně tu máme řadu lidí, kteří nečekají až co jim spadne do klína a nesobecky dělají  ve svém volném čase a zdarma řadu aktivit pro druhé.  A to je skutečná  HODNOTA .

Karel Kašpárek

Související

Demokracie jsme my: Konference přivede do Bystrce osobnosti politiky a veřejného života

Karel Kašpárek: Bystrcká knihovna

18. 9. 2014 v 12.23 • Témata: , , ,

knihovna-824Jedním z míst, kam v Bystrci rád chodím, je místní pobočka knihovny. Vždy ochotné a usměvavé knihovnice, spousta knih pro chvíle „radosti i smutku“, průvodci a mapy, když někam jedu na dovolenou, cédéčka pro večerní poslech a naučná literatura k poučení třeba o historii nebo zahrádce, která je také mým koníčkem.

Bystrcká pobočka patří k jedné z největších v Brně, disponuje skoro třiceti tisíci výpůjčních jednotek, z nichž je skoro čtyři tisíce CD. Ročně obslouží více jak třicet tisíc čtenářů, z nichž děti a starší občané tvoří podstatnou část. Ti si za rok 2013 vypůjčili více jak 90 tisíc titulů.

V prostorách na Vondrákově sídlí od roku 1988 a zatímco se od té doby počet obyvatel městské části výrazně zvedl, nezměnilo se v knihovně skoro nic. Několikrát se pouze stěhovaly místnosti navzájem a tak je dnes stav takový, že regály jsou přecpané a knihy není kam dávat. Část starších, ale stále žádaných leží uložena ve skladu, odkud Vám je knihovnice na požádání přinesou. Hledáte-li nějaký cestopis, stojíte knihovnici za zády. Není kam pořádně pověsit kabát, odložit deštník nebo kabelu s nákupem, není kde se na chvíli se v klidu ponořit do četby třeba než přestane pršet a pojede vám autobus. A o pořádání přednášek nebo besed si můžeme také nechat jen zdát. Mnozí z nás čtenářů ani neví, že před časem, v rámci úsporných opatření, se na Magistrátu města Brna zrodil nápad pobočku v Bystrci zrušit či její provoz výrazně omezit. Naštěstí k realizaci nedošlo, výpůjční hodiny se však trochu zkrátily. A tak nám nezbývá než závidět třebas stejně velké Líšni, kde knihovna sídlí v nové budově radnice, kde na ni zřejmě zastupitelé pamatovali.

Co říkáte na nápad, že by se budova zrekonstruovala, zastřešilo atrium a prostory se tak zvětšily? Proč by knihovna nemohla být ve Společenském centru, jehož provoz nás stojí ročně více jak dva miliony a z pohledu obyvatele Bystrce je tam za celý měsíc stěží dvakrát, možná třikrát nějaká akce? A nemohla by být dnes na okraji umístěná knihovna blíž tisícům obyvatel Bystrce II a Kamech?

Odpověď slyším na dálku: nejsou peníze, peníze na investice má město a to je nedá, máme jiné priority… Opravdu to tak ale musí být? Opravdu potřebujeme hodiny, které neukazují čas, mrakodrap výšky pro kohosi magického čísla, hranatou kašnu připomínající mauzoleum, stromy nasázené tak hustě, že si budou navzájem za pár let bránit v růstu, zrekonstruované chodníky s uměleckými „zálivy a ostrůvky“ tam, kde po nich za den projde stěží desítka lidí, sedmero schodů na jejichž úklid nejsou peníze…? Neměli bychom do toho, nač i to málo peněz lze použít, mluvit i my, kteří zde nejen bydlíme ale i žijeme?

Karel Kašpárek
kandidát do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (Bystrčáci, www.bystrcaci.cz)

Cílem Bystrčáků je získat nové prostory nejen pro knihovnu, ale také pro kroužky, kurzy a podobné aktivity všech generací. Podle našeho názoru k tomu lze využít existujících prostředků městské části, nebráníme se však ani jakémukoli dalšímu způsobu, který rychle povede k řešení.

*

Související

Bystrcká knihovna zrušila jedno odpoledne
Důsledek škrtů? Do knihovny jednou za dva týdny
Bystrcká knihovna provoz omezí
Omezení provozu knihovny – žádné informace předem
Pavel Greňo: Rekonstrukci knihovny musí schválit Rada Brna
Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny v číslech
Libuše Nivnická, ředitelka Mahenovy knihovny: Bystrc ani Žebětín se rušit nebudou
V Bystrci není co škrtat, už teď je na tom nejhůř 
Knihovna v Bystrci asi nezavře, může však výrazně omezit provoz 
Edita Vališová, Mahenova knihovna: Ředitelka tu není, nic vám neřeknu, děkuji, nashledanou 
Zruší Onderka knihovnu v Bystrci a Žebětíně?
Brno hledá peníze na kanalizaci, Mahenova knihovna proto zruší pobočky

Na bystrckou radnici míří Bystrčáci. Chtějí školku a více pravomocí pro městské části

2. 6. 2014 v 05.02 • Témata: , , , , , , ,

Brno-Bystrc, 30. května 2014Bystrčáci. Tak zní název volební strany, která bude v podzimních komunálních volbách bojovat o místa na radnici v Brně-Bystrci. Uskupení, sdružující místní občany, zahájilo první červnový den svou kampaň.

„Jsme místní lidé. Žijeme v Bystrci, máme zde své rodiny. Známe problémy naší městské části, potýkáme se s nimi každodenně stejně jako naši sousedé,“ těmito větami začíná jejich program.

Mezi hlavní body programu Bystrčáků patří prosazení změn, které by daly městské části větší pravomoci a zajistily víc peněz z rozpočtu Brna na investice v Bystrci. Podle Bystrčáků trpí čtyřiadvacetitisícová městská část stejně jako ostatní tím, že peníze na investice přiděluje magistrát bez jakéhokoli systému, na základě libovůle, osobních vztahů politiků a individuálního lobbingu.

„Ačkoli občané v Bystrci platí daně stejně jako jinde, v městské části z nich mohou čerpat jen zlomek v porovnání se samostatnými obcemi,“ zdůrazňuje Ing. Luboš Raus, který bude na podzim za Bystrčáky kandidovat.

„Během let se pravomoci z městských částí přesouvají stále více na magistrát, dochází k plíživé centralizaci. Chceme provést revizi statutu města Brna, která by jej uvedla do souladu se zásadou subsidiarity,“ vysvětluje Viktor Lošťák, další z kandidátů. „Jedním z příkladů jsou místní poplatky. Až do roku 2001 byl výnos z daně z nemovitostí v Brně příjmem městských částí. Poté se stal příjmem magistrátu, městské části se však vypořádávají se všemi dopady staveb. Není pak divu, že k nové výstavbě se městské části staví negativně, když její důsledky nemohou svým občanům nijak kompenzovat.“

„Je nám jasné, že změny ve statutu města neuděláme z pozice osamocené městské části. Daří se nám však navazovat spolupráci s ostatními městskými částmi a dalšími politickými subjekty, “ popisuje plán uskupení jeho kandidát PaedDr. Josef Strubl. „Zkoumáme ale také právní možnosti změny statutu Brna.“

„Na úrovni městské části akcentují Bystrčáci otevřenou komunikaci radnice s občany a aktivní podporu komunitního života,“ dodává Ing. Karel Kašpárek, který za Bystrčáky také bude kandidovat.

Za stěžejní bod svého programu považují Bystrčáci vyřešení problémů s nedostatkem míst v mateřských školách.

„V Bystrci dnes chybí asi 260 míst ve školkách. Na plánovanou šestitřídní mateřskou školu na Kamechách magistrát odmítá dát peníze. V současnosti jde o jeden z nejsilněji pociťovaných problémů v Bystrci,“ popisuje Lošťák.

Volební strana Bystrčáci sestavuje svou kandidátku ve spolupráci s Hnutím starostů a nezávislých.

„Program Bystrčáků je zcela v souladu s cíli Starostů a nezávislých. Prioritou STANu je spokojený občan, spokojená městská část, obec a město. Podpoříme bystrckou kandidátku svými zkušenostmi, ale i právní a další pomocí,“ říká Jaroslav Žalkovský, tajemník krajského výboru a člen celostátního výboru Starostů a nezávislých.

Bystrčáci slibují věcnou, konstruktivní a nekonfliktní kampaň.

„Plně uznáváme všechna zlepšení, která v minulém volebním období v Bystrci radnice dosáhla. Naším cílem je na ně navázat a pokračovat energicky dál,“ uzavírá Luboš Raus. „Chceme spolupráci, chceme konflikty řešit, ne je vyvolávat. Bystrc je jedna z nejpříjemnějších městských částí v Brně, a my všichni, kdo tu bydlíme, si přejeme, aby se stala tou úplně nejlepší.“

Kontakty

Mluvčí: Viktor Lošťák, Kuršova 3, 635 00 Brno-Bystrc, 604 761 154, viktor@bystrcaci.cz

Ke stažení

Na bystrckou radnici míří Bystrčáci. Chtějí školku a více pravomocí pro městské části (PDFDOCDOCX)

Související

Bystrčáci – www.bystrcaci.czwww.facebook.com/bystrcaci
Volební program – www.bystrcaci.cz/program
Kandidáti – www.bystrcaci.cz/kandidati
Pět set dětí v Brně zůstane bez školky. A to babyboom nekončí – http://brno.idnes.cz/mista-pro-deti-ve-skolkach-v-brne-dol-/brno-zpravy.aspx?c=A140412_2055933_brno-zpravy_lva

 

Odpadky – stálý problém

9. 6. 2011 v 10.59 • Témata: , , , , , , , , ,

Před několika dny se pan Karel Kašpárek z Bystrce obrátil s dotazem na úřad městské části. Ptal se, kdy budou uklizeny odpadky po ohňostrojích a navrhoval namísto pracného sběru opadků po akci umístění velkoobjemových nádob.

Radek Bárta z odboru životního prostředí a dopravy odpověděl: „Hromadný úklid po jednotlivých ohňostrojích je prováděn vždy dopoledne následujícího dne. Průběžný úklid pak probíhá prakticky nepřetržitě. Při takto velkých akcích se více než velkoobjemové kontejnery osvědčily stojany na PET pytle, kterými jsou posíleny stávající odpadkové koše. Ruční dosběr je však nezbytností v každém případě. Prodejci občerstvení by měli odpady vyprodukované svoji podnikatelskou činností likvidovat na své náklady.“

Karel Kašpárek však s reakcí není spokojen. Napsal úřadu znovu a svůj podnět si přál zveřejnit také na Bystrčníku.

*

Dobrý den,

děkuji za  Vaši (ne)odpověď a rád bych na ni reagoval. Zároveň v kopii totéž posílám dalším osobám, které bych rád zainteresoval.

Už delší dobu mám dojem, že odpovědi oddělení ing. Kubátové jsou často ve smyslu „vše je v pořádku a hlavně nic po nás nechtějte“. Budu konkrétní a nejprve ke svým  dotazům:

 • po sobotním ohňostroji byl nepořádek na zastávce Přístavní nejen v neděli dopoledne, ale minimálně ještě v pondělí. Nepořádek však nebyl jenom tam, ale shodou okolností jsem byl v sobotu v divadle a když jsem se o půlnoci vracel domů, byl nonstop obchod u Alberta v obležení mládeže a hádejte jak to tam pak ráno vypadalo.
 • nejde o to, zda jsou lepší kontejnery nebo pytle, ale o to , aby tam vůbec byly. Já jsem v neděli ráno žádné na zastávce Přístavní neviděl, jen spoustu nepořádku po zemi.
 • není problém spočítat, že pokud je např. u Alberta na Ečerové jeden koš o velikosti 30x30x50 a v Albertu nakupuje min. 5 tisíc lidí, v koši navíc končí kelímky od kávy z automatu v Albertu, papíry od svačin pracujících dělníků, navíc tam po ing. Kubátovou obhajovaném přesunu a „ukrytí „ kontejnerů na PET-láhve za zídku k Bystroušce končí nejedna  PET láhev, je prostě kapacita nedostatečná. Naprosto stejná je situace na zastávkách MHD Ečerova, Přístavní a ZOO – zvláště po víkendových  návštěvách  ZOO a přehrady.Prodejci ve stáncích mají povinnost mít koše, ale  jejich obsah stejně končí v kontejnerech obyvatel nebo právě v koších instalovaných místní částí . Např. umíte si představit, jak si v Albertu někdo koupí  v automatu kávu, na místě  ji vypije a hodí do koše, který tam je?Já potkávám spíše lidi, kteří kávu popíjejí cestou a kelímek pak skončí v lepším případě v koši na zastávce MHD.

K prvnímu tvrzení – starší dotazy :

 • umístění kontejnerů u Alberta na Ečerové  : kontejnery na plastové lahve jsou skryty za zdí a NEJSOU VIDITELNÉ jak tvrdí ing. Kubátová, kontejnery jsou umístěné v nepříjemném prostředí – špína, bezdomovci apod., takže se nelze divit, že se tam ani těm slušným nechce. Zato jsou dobře přístupné pro obchodníky, kteří tam navážejí desítky kartonů ze svého zboží.
 • provoz nonstopu : v sobotu se mé tvrzení potvrdilo,  o půlnoci – hodinu po skončení ohňostroje tam nakupovala množství mladých ( asi ne FIT tyčinky ) z nichž mnozí byli ještě nezletilí. Dále za teplého počasí posedávají v centrálním parku partičky, které zde doplňují zásoby a zpříjemňují nám spaní při otevřených oknech řvaním a hulákáním do ranních hodin.. PROSÍM zastupitele o to, aby městská policie v teplých dnech dělala občas pěší pochůzky v centrálním parku. Nejhorší to bývá z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Z auta projíždějícího uličkou zaparkovaných aut skutečně nic vidět nemohou.OPRAVDU POTŘEBUJÍ obyvatelé Bystrce, aby si měli ve tři hodiny ráno kde koupit cigarety a alkohol ??? ZASTUPITELÉ, nešlo by s tím něco dělat?
 • úklid v podchodu – se sice provádí, ale kdyby to takhle vypadalo před ÚMČ, nejspíš by  ing. Bičanová byla už bez práce.
 • omezení rychlosti na Ečerové : preference počtu zaparkovaných  aut před bezpečností občanů. Když nejde značka  obytná zóna, proč nejde značka 30km/h jak je tomu na ulici Pod Horkou, kde se objevila za minulého starosty, který tam „zcela náhodou“  bydlí ? Proč nebyly mnou zmiňované důvody k omezení rychlosti v otázce otištěny ? Náhodou nebo záměrně ?

Své starší dotazy a podněty ( ještě za minulého zastupitelstva) zatím nechávám stranou, i když končily často stejně – viz. např. stav hřiště na Ečerové (ing. Bárta si snad vzpomene).

S pozdravem

Karel Kašpárek

*

Související

Úklid po ohňostrojích. Bystrcký úřad odpovídá