Příspěvky se štítkem ‚kanalizace’

Špatná kanalizace v Brně podemlela dům, hasiči ho museli evakuovat

3. 4. 2015 v 20.52 • Témata: , , , , ,

Hasiči museli odpoledne evakuovat rodinu z domu uprostřed náměstí 28. dubna v brněnské Bystrci. Pod jejich a sousedním domem se totiž propadala půda. Problém nahlásili dělníci, když při rekonstrukci jednoho z domů narazili na vyhloubenou jámu způsobenou špatně udělanou kanalizací.

Kanalizaci několik let podemílala voda tekoucí ze stok z okolních domů a způsobila vznik díry v půdě. „Dostali jsme oznámení, že pod rekonstruovaným domem vzniká díra a propadá se zem. Podle všeho tam hrozilo zřícení,“ popsal situaci mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Na místo kromě strážníků a policistů okamžitě vyjeli také jihomoravští hasiči a odborník na statiku. Ti nakonec situaci neshledali zase tolik závažnou. Přesto však rodině nařídili, aby se odstěhovala.

(…)

Zkráceno, víc najdete na brno.idnes.cz

Související

Voda podemlela dva domy

Žebětín žije 5/2012

9. 5. 2012 v 15.26 • Témata: , , , ,

Květnové vydání žebětínského občasníku otevírá článek o kanalizaci. Po kompostovací mánii – kanalizace. Mají v tom Žebětíně ale divné choutky.

Na straně 6 najdete rozhovor s baletkou Jitkou Doležalovou, spousta různých pozvánek na akce a na straně 12 fejeton Františka Zacharníka o spaní. Pak zase pozvánky a konec.

Nejnovější číslo Žebětína žije si stáhněte z www.zebetin.cz.

Otevřená bude uzavřená

23. 2. 2012 v 16.13 • Témata: , , ,

Žebětínský úřad oznamuje, že v období od 1. 3. do 18. 5. 2012 dojde k úplné uzavírce komunikace Otevřená v úseku od ulice Hostislavovy po průchod (spodní část ulice). Důvodem je budování kanalizace v této části ulice.

Zdroj:  www.zebetin.cz

Roman Onderka ke zvýšení poplatku za jesle

22. 12. 2011 v 10.04 • Témata: , , , , ,

Brněnský magistrát zvyšuje od nového roku poplatek za jesle. Zatímco dříve byl poplatek odstupňovaný podle příjmu rodičů od 800 do 4,5 tisíce korun, nově zaplatí všichni jednotně šest tisíc za měsíc pobytu dítěte v jeslích. Magistrát poplatek zvýšil jednostranným vypovězením smlouvy i těm rodičům, jejichž děti už byly do jeslí přijaty.

*

Otázka: Vážený pane Onderko,

chtěl bych se Vás zeptat, jestli jste si spočítali, kolik do městské kasy přinese zvýšení poplatků za jesle? Předpokládám, že ano. Zároveň bych se chtěl zeptat, zda jste zvažovali jaký dopad toto zvýšení bude mít na rodiny, kterých se to dotkne? Před nedávném jste zdůvodnil, proč budete posílat 2,5 milionu na ohňostroje, přičemž finanční návratnost celé akce je podle mě značně diskutabilní. Vypadá to tak, že peníze vyhodíme do luftu nebo do kanálu(ů).

Veselé Vánoce a děkuji za odpověď.

Odpověď: Vážený pane Černíne,

nová úprava poplatků za péči v jeslích, platná od 1. 1. 2012, vychází zejména ze změn v možnostech čerpání rodičovské dovolené. Důvodů je samozřejmě ale mnohem více a je možné, bohužel, že se toto opatření skutečně některých rodin dotkne nepříjemně. K pochopení celé problematiky je třeba ale zajít také do historie.

Ještě v roce 1995 bylo v městě Brně 33 jeslí s kapacitou 1079 míst. Jednalo se tedy o službu, kterou využívalo poměrně velké množství rodin. Změny v délce placené mateřské a následně rodičovské dovolené způsobily, že o jesle poklesl zájem rodičů natolik, že ani 5 jeslí s kapacitou 245 míst, které se město ještě snažilo udržet, nebylo vůbec obsazeno. Následně zůstaly v Brně 3 jesle o kapacitě 110 míst a jsou to jediné městské jesle na celé Jižní Moravě. Ze služby důležité a nezbytné se stala služba doplňková a z celoměstského pohledu nadstandardní. Provoz jeslí je navíc velmi drahý, protože jesle musí ze zákona splňovat celou řadu přísných podmínek hygienických i podmínek personálního vybavení. Průměrný náklad na jedno dítě v jeslích je měsíčně cca 11 tis. Kč, platby rodičů pokrývají cca 33% nákladů. Celý zbytek nákladů musí být dotován ze strany města Brna, protože, na rozdíl od mateřských škol, stát na provoz jeslí nepřispívá vůbec.

V roce 2012 náklady na provoz jeslí díky navýšení DPH opět vzrostou. Zřizování jeslí a dotování jejich provozu není povinností města Brna, ale jedná se o zajišťování určité služby pro velmi malou skupinu obyvatel, a to za značně nadstandardních podmínek. Poskytovat služby velmi malému počtu jedinců za nadstandardních podmínek je možné, závisí to však přímo úměrně na finanční situaci toho, kdo tyto služby dotuje. Finanční situace města Brna se výrazně zhoršuje nejen proto, že se zvýší jeho nezbytné výdaje v souvislosti s povinností spolufinancování rekonstrukce kanalizační sítě na níž se podílí fondy EU, ale také v souvislosti s celkovou situací českého státu a celoevropskými finančními problémy. Město muselo snížit své provozní výdaje, aby udrželo vyrovnaný rozpočet. Za těchto okolností nezbývá městu než zvýšit podíl rodičů na nákladech péče v jeslích. I při částce 6000 Kč měsíčně je podíl rodičů na úhradě nákladů jen 54%, a to vycházím z průměrných nákladů v roce 2011. V roce 2012 budou průměrné náklady péče v jeslích na jedno dítě měsíčně ještě vyšší.

Dále je také třeba říci, že poplatky za péči v jeslích se prakticky neměnily od roku 2007. Při stanovování nové výše poplatků jsme vycházeli z odborné zprávy o činnosti jeslí. Z ní vyplývá, že se situace, na niž byl původní model nastaven, změnila. Díky změnám v možnostech čerpání rodičovské dovolené se hlavní skupinou, která umísťuje své děti do jeslí, stává skupina se středním a vyšším příjmem (u ní hraje velkou roli potřeba co nejmenší přetržky v pracovním životě). Navržená výše poplatku představuje hranici, která by měla být za současné situace akceptovatelná. Navíc jesle zajišťují plnohodnotnou péči včetně celodenní stravy, takže poplatek je stále podstatně nižší než částky požadované např. hlídacími agenturami nebo chůvami. Letos v září platilo za jesle 91 % rodičů nejvyšší částku, tedy 4,5 tisíce korun. Platbu 800 korun hradilo pouze 1 % rodičů.

Jesle hospodaří s příspěvkem na provoz od zřizovatele a s poplatky rodičů za pobyt. Nicméně hospodaří dlouhodobě se ztrátou, přestože zavedly maximální úsporná opatření. Zvýšení poplatků za péči v jeslích mě osobně netěší, ale jako primátor města, které se musí v rozpočtu vyrovnat se znatelným propadem příjmů, s ním musím bohužel souhlasit. Věřím však, že se toto opatření negativně dotkne jen velmi malého (v řádu jednotek) počtu rodin. I nadále podporujeme existenci těchto zařízení péče o předškolní děti, ale současná ekonomická situace nám nedává do ruky mnoho nástrojů, jak ztrátu vyrovnávat jinak.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Otázku a odpověď jsme převzali ze stránek primátora Romana Onderky, kde se na cokoli můžete zeptat i vy.

Související

Brněnští (a)sociální demokraté šetří: třicet korun u doktora ne, šest tisíc za jesle ano
Krásný Advent přeje Magistrát města Brna
Už ne tunely, ale kanály: Brněnské kanalizace spláchnou vše, i jesle

Brněnští (a)sociální demokraté šetří: třicet korun u doktora ne, šest tisíc za jesle ano

16. 12. 2011 v 07.45 • Témata: , , , , , , ,

Brněnští (a)sociální demokraté šetří: třicet korun u doktora ne, šest tisíc za jesle ano

O solidaritě s nejslabšími se to hezky mluví při sněmovních obstrukcích. Když dojde na činy, regionální politici ČSSD umí s potřebnými vytřít stejně efektně jako pravicová vláda.

Opět se hlásím s novinkami z Brna, které ovšem i tentokrát mají celostátní dopad. Ve městě vědy a výzkumu totiž sociální demokraté spustili výzkumný program ČSSD jako pravicová strana.

Přijde vám Jaromír Drábek jako měkkota? Určitě doceníte snahu, se kterou se městští radní snaží stáhnout ještě níž ty, co jsou dole a snaží se vyškrábat nahoru. Pravda, „brněnská úsporná opatření“ částečně zaplatí ze svého sociálního pojištění zbytek země. Hlavní snad ale je, že magistrátu i příští rok zbude na ohňostrojový festival.

Jak z pracující matky udělat čerpadlo dávek

Kdo má malé dítě, potřebuje pracovat a doma mu schází babička, pro toho v Brně fungují troje jesle. Čtyři roky měly poplatky odstupňované: od osmi stovek za měsíc pro ty, kteří živořili na hranici bídy, po 4 500 korun pro střední třídu.

Rada města – ve které kromě socialistů sedí i šest členů ODS, ale u těch to nepřekvapí – na konci listopadu jednomyslně odhlasovala zvýšení poplatků na paušálních 6 000 měsíčně. I pro ty, kteří nosí domu minimální mzdu. I pro ty, kteří měli platnou, nevypověditelnou přihlášku a mohli s náklady počítat až do konce školního roku. Od ledna jim vyskočí platby na hlídání dětí až sedminásobně. Čas na nalezení alternativy? Pět týdnů.

(…)

Celý článek Michala Kašpárka si přečtěte na www.finmag.cz

Související

Krásný Advent přeje Magistrát města Brna
Už ne tunely, ale kanály: Brněnské kanalizace spláchnou vše, i jesle

Krásný Advent přeje Magistrát města Brna

14. 12. 2011 v 13.17 • Témata: , , , , , , ,

Článek Anny Jančaříkové jako první publikoval Deník Referendum. Bystrčník jej přebírá s laskavým svolením autorky.

*

Šetřit se musí, aby byly peníze na nutné předražené projekty. A tak i brněnský magistrát spoří kde se dá. Nejlépe se šetří na těch nejslabších.

Před pár dny jsem na Britských listech publikovala článek (se svolením autorky převzal Bystrčník) o skokovém paušálním navýšení poplatků za brněnské jesle na 6 000 Kč, které schválil Magistrát města Brna na jednání Rady města Brna dne 23. 11. 2011. Zvýšení má být platné od 1. 1. 2012 – tedy de facto měsíc od schválení.

Doposud platilo, že se výše plateb za jesle odvíjela od příjmu rodiny. Rodiče prokazovali svůj příjem, obvykle čtvrtletně, a na tomto základě jim byla stanovena platba v rozmezí 800 – 4 500 Kč na měsíc, přičemž k dosažení horní hranice úhrad stačilo dosáhnout v daném období příjmu ve výši trojnásobku životního minima. Většina rodičů, kteří služeb jeslí využívali, tak platila nejvyšší stanovenou částku (4 500 Kč) a úlevy se vztahovaly jen na opravdu nízkopříjmové rodiny, pro které přijetí dítěte do jeslí a nástup do zaměstnání představoval ekonomické přežití.

Šetřit se ale prý musí (kvůli miliardovému projektu na opravy brněnských kanalizací), a tak magistrát snížil dotaci a zvýšil poplatky nejen skokově, bez jakéhokoli varování, ale zároveň:

  • zrušil odstupňování podle příjmu – oněch 6 000 Kč budou platit všichni
  • zvýšení provedl i zpětně – tedy pro ty rodiny, jejichž děti už do jeslí chodí a byly přijaty za úplně jiných podmínek

O tom, jak ze zpětného navýšení udělat navýšení nezpětné

Aby se zamezilo námitkám, že je zvýšení zpětně uplatňováno i pro rodiny, které své dítě hlásily do jeslí za úplně jiných finančních podmínek, vymysleli úředníci fikanou věc. Původní přihláška s původními odstupňovanými částkami, kterou rodiče podepsali a v níž se mimo jiné píše, že dítě může být v jeslích do 3 let a že jediným důvodem vyloučení je šestidenní neomluvená přítomnost v jeslích, je najednou, svévolně, označena za neplatnou a rodiče musí podepsat přihlášku novou – s novými cenami.

Takto šalamounsky Magistrát vyřešil námitky týkající se zpětného navýšení, které jedna matka organizující v jeslích petici proti zpětnému navyšování poplatků, označila jako podpásovku. Teď už je ale poučena, že se o podpásovku nejedná. Původní přihláška prostě zásahem shůry (rozuměj z Magistrátu) přestala ze dne na den platit. Navýšení tedy úředně zpětné není, ač reálně zpětné je. Magistrát města Brna prostě překonává fyzikální zákony.

O tom, že když se kácí les, lítají třísky

Kromě sepisování článků, které mají hlavně sebe-terapeutický charakter (dostat to ze sebe) jsem ohledně zpětného zvýšení poplatků za jesle obeslala emailem kompetentní osoby, jejichž jménem informace o navýšení poplatků v jeslích viselo, a zjišťovala jsem, jak plánuje Magistrát kompenzovat toto skokové neohlášené a zpětné zvýšení poplatku těm nízkopříjmovým rodinám, které už jesle využívají. Nedokážu si totiž představit, jak mohou tyto rodiny situaci vyřešit, aniž by to pro ně nebylo likvidační.

Matky s dětmi ohrožují rozvoj Krna.

ČSSD je zděšena asociálními reformami české vlády a rozhodla se je v rámci svých možností vybalancovat alespoň na komunální úrovni.

Podle ČSSD odnesou dopady vládních reforem především matky s dětmi. Nejlepší starosta Krna proto neváhal a coby autentický sociální demokrat přispěchal na pomoc matkám či otcům v tíživé životní situaci. Zvýšení ceny jeslí z 800 na 6000 Korun měsíčně, jim bezpochyby dodá tolik potřebné povzbuzení a pomůže jim najít si druhou nebo třetí práci. Je třeba zabránit tomu, aby výchova dětí ohrožovala budování kanalizace nebo tvorbu nových kreativních koncepcí. Jedná se o kreativní rozvinutí teze, že chodníky nejsou levicové ani pravicové.

Skokovým zvýšením ceny za jesle, a to i zpětně, se sice ušetří na zhruba šesti zhýralých matkách jen desítky tisíc korun, ale za to se dá minimálně vyhlásit alespoň výběrové řízení na tvorbu nějaké oblíbené koncepce. Navíc šest matek vám, na rozdíl od opery, žádnou velkou demonstraci nevyrobí.

(…)

www.zitbrno.cz

Obě oslovené ženy – ředitelka jeslí, MUDr. Rut Svobodová a vedoucí Odboru zdraví MUDr. Zora Prosková, mě uklidňovaly v naprosto stejném duchu: je to sice nepříjemné, ale nebojte se, většina rodičů už teď stejně platila tu plnou částku 4 500 Kč a ve své nejvýraznější podobě se zvýšení naštěstí dotkne jen malé skupiny lidí.

Od MUDr. Zory Proskové jsem potom obdržela i zajímavá tvrdá data, jimiž své uklidňování podepřela: „V současné době ( údaje za I-III.Q 2011 2011) platí nejvyšší poplatek 4 500 Kč 91% rodičů . Poplatek 800 Kč platí 1% rodičů a 4% rodičů platí méně než 2 500 Kč. Z 23 samoživitelek platí nejvyšší poplatek 13 a poplatek 800 Kč jedna.“

Celý email potom paní Prosková završila nekompromisním sdělením, cituji: „Řešit celkové opatření o stanovení poplatků individuálními výjimkami není možné.“ S tímto tvrzením není radno diskutovat, protože když něco Magistrát města Brna označí jako nemožné, tak to prostě nemožné je – bez diskuse. Tečka.

O tom, jak dvě rodiny spasí Brněnskou kanalizaci

Svítilo to na mě z mailu jako červená kontrolka. Pro paní úřednici to jsou pouze čísla. Já se ale nemůžu ubránit tomu vizualizovat si za těmi čísly kontury lidí, kteří teď pravděpodobně zažívají krušný předvánoční čas. To jedno procento rodin znamená při celkové kapacitě všech jeslí v Brně (110 míst) jednu rodinu. A k tomu ještě jedna samoživitelka. Takže celkem dvě rodiny platily nyní za jesle 800 Kč. To znamená, že jejich měsíční příjem je roven maximálně 1,5 násobku životního minima.

Vezmeme-li jak o modelový příklad rodinu samoživitelky se dvěma dětmi, je životní minimum této rodiny 9 120 Kč. To je částka zhruba odpovídající minimální mzdě (ta by v jejím případě byla při započtení slevy na dani na 2 děti činila 9 054 Kč). Co má tato žena dělat? Je existenčně závislá na svém příjmu, ale aby ho mohla mít, potřebuje mít dítě v jeslích. Veškeré plánování finančního přežití své rodiny měla postavené na tom, že její dítě bylo přijato do jeslí za 800 Kč. Nyní jí bude z měsíce na měsíc, bez jakéhokoli varování, zvýšen poplatek na 6 000 Kč. Pokud by ho zaplatila, zůstanou jí na veškeré další měsíční platby (bydlení, jídlo, léky atd.) cca 3 000 Kč. Z toho se přežít nedá.

Tato matka tedy bude muset dítě z jeslí odhlásit a pokud nesežene celodenní hlídání v rámci rodiny, bude se muset přihlásit na úřadu práce. Vzhledem ke své předchozí nízké mzdě bude výše její podpory v nezaměstnanosti směšná a šance, že se jako osamělý rodič s dítětem znovu uchytí na trhu práce, zanedbatelná. Dne 23. 11. 2011 pár brněnských radních nonšalantně pozdvihlo ruku a jedné ženě se teď možná hroutí živobytí.

Kolik Magistrát Města Brna na této samoživitelce ušetří? Pokud by jejímu dítěti bylo například dva a půl roku, zbýval by mu ještě půlrok do ukončení docházky v jeslích. To znamená pro Brno úsporu 6 × 5 200 Kč, tedy necelých 32 000 Kč. Kolik metrů potrubí za to magistrát, při rozpočtu 1,5 miliardy korun na opravu kanalizace (hlavní důvod škrtů v sociální oblasti), asi tak vybuduje?

Radní města Brna prost včas odhalili, že v Brně žijí dvě rodiny, které mohou do financování celého více než miliardového podniku přinést zásadní zvrat – celých cca 64 000 Kč. A za to přece stojí je zruinovat!

Na jednotlivci nezáleží

To, že úředníci a politici filtrují život skrze statistiky a pak jej, takto odlidštěný a očištěný od individuálních specifik, regulují paušálními opatřeními, málokoho překvapí.

Alarmující ale je, že se do této perspektivy nechají zatahovat pracovníci pomáhajících profesí a lidé, jejichž práce je přímo spjata s  poskytováním humánních služeb. Docela mě děsí, že i tito lidé z pomáhajících profesí (zde zastoupené ředitelkou jeslí) jsou ochotni abstrahovat od individuálních osudů a pokorně skloní hlavu před argumentem majoritou, a že jim ani nepřijde na mysl stanovisko politiků problematizovat, a dokonce ho ve vztahu k tázajícímu se a udivenému klientovi své služby bez váhání použijí, jako se to stalo mně.

Když ani těmto lidem nepřipadá důležité osobně se zasadit o to, aby jeden z jejich klientů nemusel své příští bydliště hledat třeba v právě té fungl nové brněnské kanalizaci, kde můžeme ještě hledat naději, že na jednotlivci pořád alespoň trochu záleží?

Na závěr bych ráda podotkla, že nejsem oním modelovým příkladem bezprostředně ohrožené rodiny. Prostě jen žasnu a nedokážu to pochopit.

Anna Jančaříková

Související

Už ne tunely, ale kanály: Brněnské kanalizace spláchnou vše, i jesle

 

Už ne tunely, ale kanály: Brněnské kanalizace spláchnou vše, i jesle

9. 12. 2011 v 10.53 • Témata: , , , ,

Text Mgr. Anny Jančaříkové jako první publikovaly Britské listy. Přetiskujeme jej s laskavým svolením autorky.

*

Brno má novou efektivní černou díru – opravuje kanalizaci. Dle zpráv v médiích se jedná o zhruba dvouletý projekt s rozpočtem ve výši asi jedné a půl miliardy korun. Vzhledem k avizovaným nákladům se jedná o mocný argumentační kalibr, kterým se dá vysvětlit a legitimizovat cokoli.

A tak se začalo bez skrupulí škrtat. Mimo jiné to měla odnést například brněnská divadla. Ta však mají docela slušný potenciál se bránit, kterého využila, a zdá se, že se ubránila.

Podobným potenciálem však nedisponují skupiny obyvatel jako důchodci či rodiny s malými dětmi. Škrty je neminou. Rodiče dětí využívajících brněnské jesle si tak mohli minulý týden přečíst na dveřích vylepené stručné a jasné oznámení, že Rada města Brna schválila 23. 11. paušální navýšení poplatku za jesle na 6 000 Kč.

Důvod? Snížení dotací v důsledku opravy kanalizace.

Co to přesně znamená?

V současné době je výše poplatků za jesle vypočítávána dle násobku životního minima. Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem do 1,5 násobku životního minima platí 800 Kč, rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima platí 1 500 Kč a tak dále (kompletní tabulka). Tato závislost výše poplatků na příjmech rodiny se ruší a všichni budou paušálně platit 6 000 Kč – a to i zpětně. V praxi to znamená, že se rodiny (včetně rodin samoživitelů), které jsou existenčně závislé na už tak malém příjmu a tento příjem mohou mít navíc pouze díky tomu, že jejich dítě navštěvuje jesle, ocitnou v pasti. Těsně před koncem roku se dovědí, že podmínky, za nichž dítě do jeslí přihlašovali, se drasticky, bez varování změnily. Pravděpodobně nebudou na jesle mít. Co mají udělat? Odhlásit dítě z jeslí a přihlásit se na úřad práce?

Jsem ráda, že město Brno pod vedením primátora za ČSSD deklaruje na svém samostatném portálu snahu o „vytváření takových podmínek, aby se rodiny v městě Brně cítily dobře“ a žechce věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech. Jedná se o oblast služeb pro rodiny, poradenství, školství, slučitelnosti rodiny a zaměstnání“ – ovšem ve spojitosti s likvidačním poplatkem za jesle se celá deklarace jeví spíše jako orwellovský newspeak.

Anna Jančaříková

Evropa dá Žebětínu peníze na kanalizaci

27. 8. 2011 v 07.32 • Témata: , , , , , , , , , ,

V Žebětíně se mohou radovat. Evropská komise schválila Brnu dotaci 925 milionů korun na rekonstrukci a dostavbu žebětínské kanalizace. Zbylých 1,25 miliardy musí zaplatit městská pokladna.

Kanály se mají opravit ve čtyřech brněnských městských částech – Bohunicích, Tuřanech, Ivanovicích a Žebětíně. S realizací díla se začne už v příštím roce, skončit má v roce 2013.

Náměstek primátora Robert Kotzian k projektu řekl: „V rámci dostavby bude vybudováno téměř 13 kilometrů nové kanalizace a 11,7 kilometru současné sítě projde rekonstrukcí. Na kanalizaci se nově napojí téměř 3500 Brňanů.“

Dalším krokem projektu je  nyní výběr dodavatele stavby.

[bre]

Související

V Žebětíně opraví kanály. Z „evropských“ peněz

V Žebětíně opraví kanály. Z „evropských“ peněz

2. 6. 2011 v 10.03 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V Žebětíně a dalších městských částech (Bohunice, Ivanovice a Tuřany) do roku 2013 opraví kanalizační stoky. Pokud město dostane dotace z Evropské unie.

Na  rekonstrukci a dostavbu kanalizační sítě zažádá Brno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V pondělí 30. května 2011 byl za účasti primátora města Brna Romana Onderky a generálního ředitele Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., Ladislava Haška podepsán dodatek k Nájemní a provozní smlouvě. K čemu přesně byli oba pánové při podpisu nutní, agenturní zpráva neuvedla.

Úprava smlouvy je poslední podmínkou pro to, aby město Brno získalo Rozhodnutí o udělení dotace z fondů Evropské unie. Brno totiž plánuje do konce roku 2013 v několika městských částech dobudovat a zrekonstruovat kanalizační síť. Zpracovalo již žádost o finanční podporu, kterou hodlá podat v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkem půjde o 13 staveb s celkovými náklady ve výši 2,23 miliardy korun, dotace by z této částky mohly dosáhnout až 980 milionů.

Bohužel zábavné spekulace o tom, že bídný stav žebětínské kanalizace je způsoben žíravými produkty kvasících kompostérů jsou nám zakázány. Zakázáno nám však není obvyklé upozornění, že ať již jde o peníze „evropské“ či „normální“, stejně mají všechny původ ve vaší peněžence.

-vl-, MM

Žebětínské stoky opraví Pöyry Environment

27. 1. 2011 v 11.41 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Zakázku na opravu kanalizace na několika místech v Brně, celkově za téměř 44 milionů korun, vyhrála firma Pöyry Environment. ČTK to zjistila z informačního systému o veřejných zakázkách. Práce na 13 stavbách by mohly začít v posledním čtvrtletí tohoto roku, uvedla Jana Indrová z investičního odboru brněnského magistrátu, který tendr vypsal.

„Bude se jednat o rekonstrukci kmenových stok. Kanalizace se bude rekonstruovat ve městských částech Bohunice, Tuřany, Ivanovice a Žebětín,“ dodala Indrová.

Podle ní bude spolufinancován z Evropské unie. „Nyní naši žádost posuzuje Brusel,“ uvedla Indrová.

Za poslední čtyři roky se na různých místech Brna včetně centra opravily vodovody a kanalizace za 1,4 miliardy korun. Nejvíc se investovalo do rekonstrukcí v roce 2007, a to přes 435 milionů Kč.

Zdroj: www.enviweb.cz