Bystrčník » Jiří Skaunic

Příspěvky se štítkem ‚Jiří Skaunic’

Jaroslav Kacer: V brněnské TOP 09 žádný rozkol není

20. 12. 2011 v 12.22 • Témata: , , , , , , , , ,

Co se děje v brněnské TOP 09? Od podzimu letošního roku se mluví o odchodech členů, nedemokratických poměrech uvnitř strany, padla obvinění z velrybaření. Prý kolem padesátky nynějších členů se chystá na konci roku ze strany vystoupit.

Včera své názory na situaci v brněnské TOP 09 vyslovil v Bystrčníku odcházející člen strany Jiří Skaunic, dnes na otázky odpovídá Jaroslav Kacer, předseda brněnského regionálního výboru TOP 09 a zastupitel Bystrce a Brna.

*

Jaroslav Kacer: Úvodem si dovolím jednoznačně sdělit, že v brněnské organizaci TOP 09 není žádný rozkol. Tento názor se snaží šířit malá skupinka lidí, dnes i bývalých členů, jejichž, mnohdy nereálné bezbřehé ambice, nebyly zcela naplněny.

Viktor Lošťák: Je pravda, že interní pravidla znemožňují členům TOP 09 poskytovat vyjádření médiím? Pokud ano, jaký typ vyjádření je zakázán, k jakým tématům? Mohl byste mi poslat pasáž stanov nebo jiného textu, který členům komunikaci s médii zakazuje?

Máme nastavený systém mediální prezentace, tento ale nezakazuje komunikaci s médii, pouze stanoví pravidla, podle kterých má být informováno tiskové oddělení, krajský manažer, předseda regionální a místní organizace, předtím než tato komunikace proběhne. Naší snahou je koordinovat mediální výstupy.

Kdy nyní již bývalý člen TOP 09 Jan Mandát navrhoval přijetí etického kodexu pro členy strany, byl jste to prý právě vy, kdo se tomu „urputně“ bránil. Je to pravda, a pokud ano, proč? Proč nakonec TOP 09 takový kodex nepřijala, v čem byl návrh špatný?

Nejdříve je potřeba uvést některá fakta: pan Mandát se prostřednictvím médií snažil pošpinit svého stranického kolegu, což je za hranicí jakékoliv elementární slušnosti; zavedení etického kodexu bylo diskutováno na jednání regionální výboru, který jeho přijetí nepovažoval za jednoduchý a samospasitelný recept na řešení potenciálních problémů; naše strana se již od svého vzniku řídí hodnotovým desaterem. Nepovažuji za šťastné a priori členům nedůvěřovat.

O co usilujeme, jaká bude naše politika.

  1. TOP 09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury. Strana ctí morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a v jejích tradicích, stejně jako individuální lidskou svobodu. Je stranou respektující a prosazující vlastenecké ideály svobody, humanismu a právního státu.
  2. Politiku chápeme jako službu svobodnému jedinci, sebevědomému občanovi demokratického státu. Konkurence politických stran pro nás není pouhým usilováním o moc, nýbrž co nejefektivnější metodou správy státu směřující k maximálnímu společenskému prospěchu. Co možná nejširší veřejnou debatu o řešení společenských problémů chceme vést bez ideologických předsudků. Jedině věcný spor argumentů může přinést společný prospěch.
  3. Jazyk naší politické argumentace, jakož i realizace naší politiky vychází z předpokladu, že politický konkurent není náš nepřítel (kterého je třeba ničit), ale partner, který jedná se stejnou společenskou odpovědností jako my. Hrubost, s níž se v dnešní tuzemské politice setkáváme, odrazuje veřejnost od důvěry v účelnost politikova jednání. Prosazování politických cílů hrubostí a zlovolným osočováním odmítáme.

Z Hodnotového desatera TOP 09

Velmi často ve svých projevech používáte slovo transparentnost. Mohl byste alespoň rámcově objasnit zdroj svých příjmů od roku 2009 doteď? Někteří členové vaší strany o nich dost bouřlivě spekulují. Údajně jste snad dokonce i tancoval u tyče, což mi přijde obdivuhodné. Je to tak? Kde přesně vás bylo možné tancovat u tyče spatřit?

S místostarostou Bystrce Tomášem Přibislavským jste jednatelé reklamní agentury ad-pro s.r.o. Podle účetní uzávěrky ale tato firma žádnou činnost neprovádí, nevydělala nic. Co je tedy zdrojem vašich příjmů?

Společnost v současné době nevykazuje činnost. Já jsem momentálně zaměstnán jako zástupce ředitele příspěvkové organizace. Od roku 2009 jsem mimo jiné podnikal jako OSVČ. V roce 2010 jsem většinu času věnoval dvěma volebním kampaním, a to na dobrovolné bázi a zdarma. Jsem idealista a místo častého remcání v restauracích jsem se rozhodl zapojit a něco změnit. Co se týče zmiňované tyče, nikdy jsem u ní netancoval. Navíc toto není jediná pomluva, kterou o mně někdo rozšiřuje.

Jé! Příležitostně byste mi třeba mohl některé z těch dalších pomluv prozradit, už se na ně úplně třesu. Jestlipak jsou ještě výživnější než ta s tyčí?

Podle informací na webu ad-pro s.r.o. připravujete projekt s názvem „city guide“. Oč jde? Můžete vyloučit, že se jedná o projekt s účastí Brna a financovaný z veřejného rozpočtu?

Tento projekt se připravoval v roce 2009. Jeho cílem bylo nabídnout návštěvníkům města ucelené informace o Brnu. Měl obsahovat všechny náležitosti, které by turista mohl požadovat včetně recenzí a doporučení, i jejich pravidelné aktualizace. Jednalo se o čistě komerční projekt, pro jehož realizaci se nepočítalo s žádnými prostředky z veřejných rozpočtů ani se spolufinancováním z Evropské unie. Projekt již byl ve finální fázi, avšak dospěli jsme k názoru, že bude lepší jej pozastavit, a to i z důvodu našeho angažmá v politice.

Brnská TOP 09 údajně trpí příliš velkou koncentrací moci do rukou jen několika málo lidí. Na všech úrovních se objevují stále stejná jména. Příklady: Jaroslav Kacer – předseda místní organizace, předseda regionálního výboru, člen předsednictva krajského výboru, předseda krajské expertní komise pro veřejné rozpočty, člen celostátní expertní komise pro veřejné rozpočty, člen rady MČ Brno Bystrc, člen zastupitelstva MB, člen komise rady pro dopravu a komise rady bytové atd. Irena Matonohová – místopředsedkyně regionálního výboru, členka krajského výboru, členka ZMB, členka kontrolního výboru a členka komise školství, předsedkyně expertních komisí na regionální i krajské úrovni. Daniel Smrček – předseda místní organizace, člen RV, člen KV, člen rady Černovice atd.

Je pravda, že jen zhruba asi deset lidí obsadilo všechny funkce? Pokud ano, čím je to způsobeno a je takový stav podle vás přirozený, rozumný, nebo naopak nepřijatelný?

Zde je účelově smícháno několik věcí. Je potřeba odlišit stranické funkce, jejichž výkon je zcela zdarma a na dobrovolnické bázi, a výkon funkcí z titulu mandátu zastupitele: radní, člen komise rady a výboru zastupitelstva apod. Kumulace stranických funkcí brněnských členů strany je však v mnohem menší míře, než tomu bylo za bývalého předsedy. A co se týká magistrátu, zastupitelé za TOP09 jsou většinou členy  jedné až dvou komisích RMB nebo výborů ZMB, na rozdíl od koaličních zastupitelů, mezi nimiž lze nalézt opravdové úderníky.

Je podle vás rozpad koalice s TOP 09 na radnicích Brna-severu a Králova pole způsoben vaší stranou? Proč k němu došlo, dalo se mu nějak zabránit a jak podstatné to pro TOP 09 je? Jde o vážnou prohru nebo naopak nepříliš významné události?

Zmiňované rozpady radničních koalic rozhodně nepovažujeme za prohru TOP 09, spíše nám mohou být v dlouhodobém horizontu prospěšné. Vznik velkých koalic není motivován politickými postoji jednotlivých stran a prospěšností pro občany, ale čirým pragmatismem jejich účastníků, případně i ekonomickými zájmy.

V kolika městských částech Brna je nyní TOP 09 součástí radniční koalice?

Součástí koalic jsme v Bystrci, Černovicích a dalších pěti městských částech.

Kolik členů má brněnská TOP 09?

K dnešnímu dni asi necelých 300 členů. Noví členové se stále hlásí.

*

Související

Jiří Skaunic: Brněnská TOP 09 stojí na rozcestí
TOP 09 se hádá. Padlo obvinění z velrybaření
Z TOP 09 v Brně odejde padesát lidí
Brněnský radní (TOP 09) byl odsouzen za křivou výpověď
TOP 09 v Brně vyloučila člena za to, že mluvil s médii
TOP 09 vyloučila Jana Mandáta, šéfa Brna-severu, nevhodně prý mluvil s médii
Kritizovaný Levíček opustil post šéfa brněnské TOP 09
Brno-sever ztratilo koalici, ODS utvořila novou s ČSSD

Jiří Skaunic: Brněnská TOP 09 stojí na rozcestí

19. 12. 2011 v 11.17 • Témata: , , , , , , , ,

Zažívá brněnská TOP 09 zásadní rozkol? Podle některých ano. Vedení strany vylučuje členy, další desítky prý odcházejí, znechuceni vnitrostranickými poměry. Ty mají být silně nedemokratické. Strana pod vedením Jaroslava Kacera – zastupitel Bystrce a Brna – údajně potlačuje diskuzi a procesy uvnitř strany se týkají převážně boje o moc. Šéf brněnské TOP 09 naopak tvrdí, že ve straně je vše v pořádku a odchody členů jsou jen běžnou fluktuací, obvyklou za všech okolností.

Jak je to doopravdy? Proč členové TOP 09 ze strany odcházejí? Na to jsem se zeptal Jiřího Skaunice, téměř již bývalého člena bystrcké TOP 09. Jiří Skaunic kandidoval v komunálních volbách do zastupitelstva Bystrce na sedmnáctém místě. Nyní je rozhodnut ze strany odejít.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Skaunici. Co je podle vás v práci brněnské TOP 09 špatně? Souvisí vaše nespokojenost s vedením Jaroslava Kacera a pokud ano, jak?

Jiří Skaunic: Za dobu, co pan Kacer vede brněnskou TOP 09, se dle mého názoru mnohé změnilo. Začali být vylučováni zakládající členové, co se zasloužili o úspěch a rozvoj strany (např. p. Mandát), mnozí před vyloučením raději sami vystoupili (p. Levíček) a strana také začala být výrazně autoritářsky vedena. Už v MO Bystrc byly mnohé věci vedeny pouze úzkým okruhem osob.

Tisk vás citoval takto: „Šel jsem do politiky s nějakými představami. Bohužel aktuální vedení brněnské organizace je nenaplnilo.“ O jaké představy konkrétně šlo a co vás zklamalo?

Pokud jsem říkal, že tato strana nenaplnila moje představy, myslel jsem tím především svoji seberealizaci ve prospěch mého okolí. Bystrc a Brno jako takové mi hodně leží na srdci. Myslím si, že městská část i celé město mají ohromný (a doposud nevyužitý) potenciál a já bych se chtěl dožít toho, kdy bude využit. Nyní jsem ale spíše o iluze naopak přišel, neboť namísto demokratické diskuze a snahy něco udělat jsem byl svědkem spíše „boje o koryta.“

Jako závažné bych rovněž bral i někdy velmi diskutabilní minulost některý členů, kteří jsou v popředí brněnské TOP 09.

Máte pod „některými členy“ na mysli Martina Šrubaře?

Konkrétně jsem měl na mysli pana Šrubaře. Minulost bych neřešil, na tu má každý člověk právo a myslím, že současnost a budoucnost je mnohem důležitější. Právě proto jsem byl velmi překvapen tím, jak celá věc dopadla.

Já osobně bych se spíše stáhl do ústraní, nebo úplně odstoupil, ale děl se de facto opak.

Pro čtenáře připomenu, že poté, co tisk upozornil na to, že člen brněnské TOP 09 a radní Brna-severu Martin Šrubař byl v minulosti trestán za křivou výpověď, vyzval předseda místní organizace TOP 09 na Brně-sever Jan Mandát k přijetí etického kodexu. Ten měl klást povinnost o trestní minulosti informovat. Místo přijetí kodexu ale Jana Mandáta z TOP 09 vyloučili, zatímco Martin Šrubař je členem i nadále. To vyvolalo další rozkol mezi členy a odchod některých z nich.

Pane Skaunici, v článku Rovnosti se píše, že o ukončení členství v TOP 09 teprve uvažujete – už jste se rozhodl? Jak?

Ke konci roku nezaplatím členský příspěvek a moje členství tak zanikne. Slyšel jsem o tom, že to takto chce udělat poměrně dost lidí z různých částí v Brně.

Nemohou vás z TOP 09 vyloučit za to, že nyní poskytujete rozhovor médiu?  Funguje to v (brněnské) TOP 09 opravdu tak, jak tvrdí tisk, tedy že každé vyjádření jakéhokoli člena pro média na téma TOP 09 musí být schváleno vedením strany a pokud ne, hrozí členům vyloučení?

Možnost vyloučení tu samozřejmě je, ale vzhledem k mému rozhodnutí to už asi není relevantní otázka.

Domníváte se, že brněnské TOP 09 má potenciál fungovat v Brně v příštích letech jako jedna z významných stran?

Jednotlivci určitě ano. V brněnské TOP 09 je dle mě mnoho inteligentních, pracovitých a schopných lidí. Ovšem jako celek pod stávajícím vedením asi těžko. Lze to vypozorovat i z přístupu  ODS a ČSSD (největších potenciálních koaličních partnerů), kteří podle mého názoru zpravidla TOP 09 neberou za kvalitního partnera do koalice (což lze jednoduše odpozorovat díky pádům koalic tam, kde TOPka figurovala jako partner – např. Brno-Sever a Královo Pole).

Pokud se členům brněnské TOPky podaří zvolit si do čela transparentní zastoupení lidí bez možností úvah a teorií o jejich minulosti, pak se může strana stát silnou a rovnocennou ostatním. Je ovšem možné, že v Brně díky všem přehmatům mezitím přijde o svoji (prozatím) velmi křehkou voličskou základnu a stane se pouze okrajovým subjektem bez možnosti cokoliv ovlivňovat.

Děkuji za odpovědi.

*

Související

Z TOP 09 v Brně odejde padesát lidí
Brněnský radní (TOP 09) byl odsouzen za křivou výpověď
TOP 09 v Brně vyloučila člena za to, že mluvil s médii
TOP 09 vyloučila Jana Mandáta, šéfa Brna-severu, nevhodně prý mluvil s médii
Kritizovaný Levíček opustil post šéfa brněnské TOP 09
Brno-sever ztratilo koalici, ODS utvořila novou s ČSSD

Z TOP 09 v Brně odejde padesát lidí

15. 12. 2011 v 10.09 • Témata: , , , , , , ,

Nedemokratické jednání, tresty za věci, které nejsou špatně. To je důvod, proč chce asi padesátka lidí opustit brněnskou TOP 09.

Vyhazujete členy za to, že jednají správně. Vaše metody řízení strany jsou nedemokratické. Končíme. Tak se rozhodly desítky členů brněnské organizace strany TOP 09.

Podle některých informací chce ze strany odejít až padesát lidí. „Volají a píšou mi, že jsou současnou situací zhnuseni. Někteří své členství ukončí sami, jiní nezaplatí v lednu členský příspěvek, tím pádem skončí také,“ řekl Brněnskému deníku Rovnost bývalý předseda brněnské organizace a její zakladatel Jan Levíček. Stranu z podobných důvodů opustil už nedávno.

Odejít chce i Jiří Skaunic z bystrcké místní organizace TOP 09. „Šel jsem do politiky s nějakými představami. Bohužel aktuální vedení brněnské organizace je nenaplnilo. Nemám náladu se dál s touto stranou nějak spojovat,“ sdělil Skaunic.

Jemu a dalším členům strany vadí například nedávné vyloučení Jana Mandáta, který média informoval o trestním stíhání svého spolustraníka Martina Šrubaře. „Volalo mi několik lidí z Brna-severu, že chtějí odejít. Vadí jim, že ve straně zůstal Šrubař, který byl souzený. A že já jsem musel odejít,“ komentoval situaci Mandát.

Současný šéf brněnské TOP 09 Jaroslav Kacer (zároveň zastupitel Bystrce a Brna – poznámka Bystrčník) nařčení kolegů odsuzuje. „Odmítám, že by tu fungovaly nedemokratické principy, spíše naopak. Pravidelně všechny členy informujeme o našich aktivitách, což zřejmě nevyhovuje každému. Pan Mandát musel opustit stranu, protože nedodržel daná pravidla pro komunikaci s médii,“ uvedl Kacer.

(…)

Zkráceno, celý článek Jana Spěšného najdete na brnensky.denik.cz

Související

Levíček vystoupil z TOP 09. Vítám to, říká Kacer
Jaroslav Kacer: Sto dní předsedy regionální organizace