Příspěvky se štítkem ‚Jindřich Zuziak’

Žabovřesky zaplatily. Kdo uhradí dva miliony škody?

9. 12. 2014 v 19.16 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Být whistleblowerem, tím, kdo upozorňuje na nepravosti, nebývá vděčná záležitost. Ale když vytrváte, můžete mít pěkné vánoce. Takové bude mít za pár dnů Michal Eger, bývalý informatik radnice Brno-Žabovřesky. V těchto dnech mu úřad vyplatil poslední část ušlé mzdy za neoprávněnou výpověď. Celková suma, kterou tak od městské části dostal, se blíží necelému milionu korun.

Michal Eger byl v roce 2011 vyhozen z práce poté, co poukázal na kriminální činnost tehdejší tajemnice Jarmily Kučerové. V roce 2013 městský soud v Brně jeho výpověď zrušil a označil ji za šikanu. Úřad se proti rozsudku odvolal, jeho odvolání však dnes krajský soud zamítl. Následovaly další obstrukce a tahanice, nyní však úřad definitivně kapituloval a peníze informatikovi vyplatil.

„Je to pro mne samozřejmě satisfakce finanční, v nemenší míře ale také morální,“ řekl pro Bystrčník Michal Eger.

Škoda, která vznikla městské části, je zhruba dva miliony korun. Kromě ušlé mzdy pro neoprávněně vyhozeného zaměstnance musí úřad zaplatit daně, úroky a poplatky za služby tří externích advokátních kanceláří, které  si postupně najal. Výše odměny právníkům není známá, očekává se, že si informace o ní vyžádají opoziční zastupitelé. Úřad bude zřejmě nucen škodu vymáhat po bývalé tajemnici, případně po dalších úřednících. Pokud by tak neučinil, hrozí odpovědným osobám trestní stíhání.

„Škodu by měl úřad vymáhat po bývalé tajemnici Kučerové, která ji svým protiprávním jednáním, tedy nezákonnou výpovědí, způsobila,“ vyjádřil se už před časem zastupitel městské části Jindřich Zuziak (TOP 09).

„Vítězství v mém sporu dodá odvahu dalším. Ukazuje, že i když to trvá dlouho, lze se nakonec domoci spravedlnosti,“ dodal Eger.

Předpověď Michala Egera není jen hypotetická. O radu se na něj obrátily už nejméně dvě osoby, které se nacházejí v obdobných sporech s úřady.

-vl-

Související

Jindřich Zuziak: Škodu zaplatí úřad, vymáhat by ji měl po bývalé tajemnici
Žabovřeská radnice definitivně prohrála. Za 35 minut promrhala dalšího čtvrt milionu
Platnost výpovědi? Žabovřeská radnice na ní trvá
Případ vyhozeného informatika nekončí. Žabovřesky se odvolaly
Soud zrušil výpověď whistleblowerovi. Šikana, diskriminace, zlobila se soudkyně
Soud o výpověď pokračuje
Žalobu whistleblowera odložili kvůli dovolené
Tajemnice z Žabovřesk na Brně-severu nepracuje
Michal Eger: Tajemnici by slušel regulérní trest
Zpronevěra stála bývalou tajemnici místo a 40 tisíc
Tajemnice obviněná ze zpronevěry končí
Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

Jindřich Zuziak vs. Martin Ander: Nahrávají nová dotační pravidla lobbistům?

9. 8. 2014 v 03.00 • Témata: , , , ,

dotace-824

Dotace pro kulturu jsou v Brně věčným zdrojem problémů (a které nejsou, dodá informovaný čtenář). Uplynulo jen něco přes půl roku od posledního sporu, kdy se mimo schválená pravidla pokusili brněnští radní přiklepnout pět milionů festivalu Cinema Mundi a další kontroverze je na světě. Zahájili ji radní schválením změn v grantovém systému.

Podle Martina Andera, šéfa brněnských Zelených, je nové znění pravidel krokem zpět a návratem k netransparentnímu lobbistickému systému. Zatímco původní pravidla vyžadovala u každého grantu posouzení hodnotící komisí, jejíž členové jsou na magistrátu přinejmenším zčásti nezávislí, a poté schválení zastupitelstvem, po změnách bude možné, aby radní rozdělovali veřejné peníze pouze na základě vlastního rozhodnutí.

Martin Ander: Uzavřené řízení nahrává lobbistům

„Poté, co byla loni zavedena otevřená soutěž s transparentním hodnocením odbornou komisí, nyní radní opět zavedli neveřejné rozdělování finanční podpory na vybrané projekty,“ kritizuje Martin Ander. „Upravená pravidla zavádí novou kategorii uzavřeného, neveřejného řízení, kam svou žádost o podporu mohou podat jen ti, které k tomu vyzve vedení města nebo magistrátní odbor kultury. O podpoře těmto předvybraným žadatelům pak Rada rozhodne v rámci přípravy městského rozpočtu na následující rok, a to bez odůvodnění.“

„Rozdělení peněz bude čistě na úvaze primátora, náměstkyně a ostatních radních,“ popisuje důsledky Martin Ander. Vytváří se tím prostor pro rozdělování veřejných peněz na základě osobního vztahu příjemců s politiky místo skutečného přínosu pro Brno.

Jindřich Zuziak: Změny prospějí drobnějším akcím

Jiný názor má však Jindřich Zuziak (TOP 09), člen zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky. Kritika podle něj není oprávněná.

„Rozumím argumentům pro zřízení samostatné položky rozpočtu pro významné, periodicky se opakující akce či významnou nadregionální reprezentaci města Brna. Koneckonců návrh nového systému doporučili Radě i odborníci zastoupeni v Koordinační skupině pro rozvoj kultury v Brně. Tímto postupem se na drobnější akce, zařazené v grantovém systému – dotace typu „B“, může dostat větší objem prostředků než letos,“ míní Jindřich Zuziak. „Argument pana Andera – festival Cinema Mundi – považuji za zavádějící, protože se dle mého názoru jedná především o komerční projekt a předpokládám, že podmínky tzv. dotací typu „A“ budou určeny pro nevýdělečné projekty či instituce, jejichž přínos pro město Brno či jeho reprezentaci je dlouhodobý, tradiční a neoddiskutovatelný.“

Jindřich Zuziak se neobává, že by nová pravidla vyloučila z rozhodování zastupitele: „Rada bude schvalovat pouze zařazení nových dotací do návrhu rozpočtu na rok 2015. Rozpočet však schvaluje zastupitelstvo. Rada sama má pravomoc poskytnou dotaci pouze do výše dvaceti tisíc korun na jeden subjekt a rok. Zde předpokládám, že se bude jednat o vyšší částky, které musí schválit zastupitelstvo, byť jako součást rozpočtu.“

Je kritika oprávněná?

„Dle mého názoru je motivem radních z koalice ODS a ČSSD vytvořit si možnost, jak podpořit některé akce bez toho, že by se museli ohlížet na odborné hodnocení jejich kvality. U většiny akcí, které takto budou podpořeny, bude přínos a kvalita nesporná, najdou se tam však určitě i takové, u kterých bude důvodem zařazení do rozpočtu spíše dobrý vztah pořadatelů s vedením města, než cokoliv jiného. Jinak totiž nelze vysvětlit, proč má být z vyjadřování k návrhům vyňata odborná hodnotící komise,“ soudí Martin Ander.

Jindřich Zuziak to odmítá. Poukazuje na to, že podobný systém fungoval i v letech 2006-2010 a naznačuje, že kritika Martina Andera je účelovou volební hrou.

„Obdobný systém zde fungoval i v době, kdy Martin Ander náměstkoval Onderkovi (2006-2010) a nevzpomínám si, že by kdy tento systém napadl jako netransparentní a klientelistický. Což taky o něčem vypovídá…“ poznamenává Jindřich Zuziak.

Ačkoli nová pravidla schválila pouze rada města, nikoli zastupitelstvo, jsou platná. Důsledky změn se projeví nejpozději do konce tohoto roku.

-vl-

Související

Falešná hra? Rada schválila pět milionů pro Cinema Mundi

 

V Bystrci máme zaměřeno. A je to dobře

13. 6. 2014 v 11.26 • Témata: , , , , , , , , ,

zamereno-v-bystrci„Zaměřeno je.“ Doslova tak hodnotí zpráva kontrolního výboru plnění programového prohlášení rady Bystrce v bodu, v němž se rada zavazuje zaměřit se na získávání prostředků ze všech dostupných, zejména evropských zdrojů. Pod zprávou jsou podepsáni opoziční zastupitelé Tomáš Jára (ODS), Luboš Raus (Zelená pro Bystrc) a Vladimír Tomsa (KSČM); kdo přesně je autorem lehce humorné a mírně ironické poznámky však není známo.

Zpráva kontrolního výboru o tom, jak plní rada své programové prohlášení, vyvolala na červnovém jednání zastupitelstva nebývalou diskuzi. Členové rady výboru především vytýkali, že hodnocení je v řadě případů nepřesné nebo vysloveně chybné, pozastavili se však také nad tím, že výbor vůbec hodnotí „politický dokument“.

„Je předvolební čas a vy jste se usnesli, že začnete hodnotit programové prohlášení rady. Hodnotit politické prohlášení… Ale beru to,“ komentoval zprávu na jednání zastupitelstva starosta Vladimír Vetchý (ČSSD).

Kontrolní výbor se do takového hodnocení pustil vůbec poprvé, výjimečné to je i ve srovnání s ostatními městskými částmi. Logiku však takové hodnocení má. Rada městské části představuje obdobu vlády. Stejně jako vláda je volena poslanci, je rada volena zastupiteli. Programové prohlášení pak představuje závazek jak vůči občanům, tak vůči zastupitelstvu, které radu schválilo, a jistě dává dobrý smysl, aby zastupitelé kontrolovali, jak se sliby plní.

Starostovi Vetchému se také nelíbilo, že zpráva vznikla už v únoru, dlouho před koncem volebního období.

„Řada věcí, které jste nám vytýkali, ještě realizována bude, je na to dost času,“ ohradil se proti některým z negativních hodnocení Vladimír Vetchý.

„Právě proto, abychom se vyhnuli nařčením, že nám jde o předvolební boj, jsme zprávu vypracovali dlouho před volbami,“ replikoval Vladimír Tomsa.

Zajímavé je, že i když radní neskrývali jisté podráždění, ze závěrů zprávy vycházejí vlastně docela dobře. Počet bodů programového prohlášení, které podle kontrolního výboru rada úspěšně splnila, výrazně převyšuje počet bodů nesplněných, navíc u části z nich lze nesplnění vcelku dobře obhájit. Jestli je v něčem zpráva kritická, je to spíše v tom, že řada předsevzetí rady je formulována natolik vágně, že je vyhodnotit ani nelze. Dá se posoudit, zda je realizováno to, co bylo přímo slíbeno, hodnotit však deklarace, které začínají slovy „zaměříme se…“ nebo „podpoříme…“ je přinejmenším obtížné.

zamereno-je-1440

Jednoznačně pozitivní je samotná existence zprávy, způsob jejího projednání, činnost kontrolního výboru i diskuze na zastupitelstvu. Vyplyne to zvláště ve srovnání s jinými městskými částmi. V Bystrci vede, jak se stalo místním dobrým zvykem, kontrolní výbor opozice a ve své činnosti není nijak omezována, bohužel obvyklý stav věcí v jiných částech Brna je spíše opačný.

„V Králově Poli má v kontrolním výboru majoritu koalice a šetří jen věci, kterými je pověří zastupitelstvo. A tam má chabou většinu také koalice ČSSD/ODS, takže se kontrolují jen věci, které jsou pro ně nekonfliktní,“ popsal situaci v Králově poli tamní opoziční zastupitel René Pelán (Královopolští patrioti).

„V Žabovřeskách má v kontrolním výboru také většinu koalice s podporou komunistů, takže se nekontrolovalo nic a všechny návrhy na kontrolní činnost byly zamítány. Ani zastupitelstvo přes naše návrhy nikdy nic kontrolnímu výboru neuložilo,“ popsal nefunkční systém kontrol ve své městské části Jindřich Zuziak (TOP 09).

Ačkoli radní asi stále nebudou příliš spokojeni s tím, jak zpráva hodnotí plnění jejich programu, útěchou jim může být vcelku slušná známka, kterou jim celá záležitost vystavuje z jiného důležitého předmětu – demokracie.

Viktor Lošťák

Ke stažení

(Diskuze o zprávě kontrolního výboru začíná v čase 42:10).

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Zpráva kontrolního výboru o plnění programového prohlášení rady (PDF)

Jindřich Zuziak: Škodu zaplatí úřad, vymáhat by ji měl po bývalé tajemnici

6. 5. 2014 v 16.59 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

jindrich-zuziakDnešním rozsudkem krajského soudu skončil (snad) definitivně případ Michala Egera. Bývalý informatik úřadu městské části Brno-Žabovřesky byl v roce 2011 vyhozen z práce poté, co poukázal na kriminální činnost tehdejší tajemnice Jarmily Kučerové. V roce 2013 městský soud v Brně jeho výpověď zrušil a označil ji za šikanu. Úřad se proti rozsudku odvolal, jeho odvolání však dnes krajský soud zamítl. Stát tak bude muset vyplatit Michalu Egerovi téměř milion korun mzdy a další ztráty vzniknou úhradou nákladů na právní zastoupení obou stran.

K případu Bystrčníku poskytl rozhovor Jindřich Zuziak, zastupitel městské části Brno-Žabovřesky za TOP 09.

Viktor Lošťák: Projednávalo někdy zastupitelstvo městské části tento případ? Má vůbec zastupitelstvo možnost zasáhnout do věci úřadu?

Jindřich Zuziak: ZMČ Brno-Žabovřesky tuto záležitost nikdy neprojednávalo. Personální záležitosti zaměstnanců úřadu jsou v pravomoci tajemníka, v našem případě tajemnice. Vzhledem k tomu, že nelze předjímat rozhodnutí odvolacího soudu, chápu jednání současné tajemnice, která za tuto záležitost nemohla, tedy že se odvolala proti rozsudku městského soudu Brno, aby nemohla být popotahována za nehospodárné nakládání s prostředky daňových poplatníků. Je to ostatně praxe většiny obcí i státních institucí, odvolávat se proti rozhodnutí prvoinstančních soudů, bez ohledu na meritum věci samé, byť se tímto postupem náhrady způsobených škod zvyšují.

Vy sám, jak vidíte jednání žabovřeské radnice? Dopustil se někdo chyby, kdo a jaké? Jakou míru zodpovědnosti přisuzujete Marku Šlapalovi, bývalému starostovi?

Dle mého názoru, pominu-li neplatnou výpověď danou Kučerovou, nelze nikoho z radnice vinit z nějakého protiprávního jednání, a to včetně vedení radnice. Jinou věcí je, že po usvědčení Kučerové, resp. jejím přiznání, ze zpronevěry, mohl úřad vyvinout úsilí k mimosoudnímu vyřešení celé záležitosti s výpovědi p. Egera, čímž by se ušetřily značné finanční prostředky. To se bohužel nestalo.

Škoda, kterou má nyní zaplatit daňový poplatník, se blíží jednomu milionu korun. To je částka, kterou úřad vyplatí Michalu Egerovi jako ušlou mzdu. Kdo ji podle vás zaplatí? Má ji úřad vymáhat po někom, kdo je za to zodpovědný a kdo to bude?

Škodu, respektive náhradu ušlé mzdy pana Egera, samozřejmě zaplatí úřad. Měl by ji však vymáhat po bývalé tajemnici Kučerové, která svým protiprávním jednáním, tedy nezákonnou výpovědí, tuto škodu způsobila.

Celý případ začal tím, že Michal Eger poukázal na kriminální jednání tehdejší tajemnice Jarmily Kučerové. Podle potvrzeného rozsudku městského soudu byla následná výpověď typickou ukázkou šikany vůči whistleblowerovi, člověku, který poukazuje na nepravosti. Myslíte, že by takoví lidé měli požívat nějaké systémové ochrany?

Whistblowerům by dle mého názoru systémová ochrana mohla být poskytnuta, a to pokud jsou postihováni výhradně kvůli oznámení kriminální či nezákonné činnosti nadřízených. Nic však není černobílé a i tito zaměstnanci se mohou dopouštět i prohřešků proti pracovní kázni, interním směrnicím zaměstnavatele či zákoníku práce. Pak se jen těžko odlišuje účel jejich případného pracovněprávního postihování, pokud jsou pro něj i jiné objektivní důvody.

Jarmila Kučerová již v úřadě nepracuje. Jaké jsou nyní poměry na radnici v Žabovřeskách? Dá se říci, že už je vše v pořádku?

Z pohledu opozičního zastupitele nelze současné tajemnici nic vyčíst. V intencích možností a příkazů vedení radnice je naše spolupráce korektní. Dle mého názoru se jí podařilo úřad po odchodu Kučerové stabilizovat.

Jinou věcí je pak jednání radniční koalice např. v otázce poskytování informací, či podílu nás, tedy TOP 09,  jako jediné skutečné opozice, na rozhodování rady a zastupitelstva. Kapitolou samou o sobě jsou žabovřeské veřejné zakázky v režii společnosti ikis s.r.o.. Úřad na ochranu hospodářské soutěže zrušil na základě mého podnětu veřejnou zakázku na dodávku výtahů pro bytové domy, nyní, opět na základě mého podnětu zahájil správní řízení u veřejné zakázky na výměnu otvorových výplní v žabovřeských školkách. A to mluvím pouze o zakázkách dle zákona o veřejných zakázkách, tedy minimálně podlimitních veřejných zakázkách. Zakázky malého rozsahu ÚOHS bohužel nešetří…

Vidím, že jsme se dotkli velmi zajímavého tématu, k němuž se budeme muset brzy vrátit. Pro dnešek vám však děkuji za odpovědi a na shledanou.

*

Související

Žabovřeská radnice definitivně prohrála. Za 35 minut promrhala dalšího čtvrt milionu
Platnost výpovědi? Žabovřeská radnice na ní trvá
Případ vyhozeného informatika nekončí. Žabovřesky se odvolaly
Soud zrušil výpověď whistleblowerovi. Šikana, diskriminace, zlobila se soudkyně
Soud o výpověď pokračuje
Žalobu whistleblowera odložili kvůli dovolené
Tajemnice z Žabovřesk na Brně-severu nepracuje
Michal Eger: Tajemnici by slušel regulérní trest
Zpronevěra stála bývalou tajemnici místo a 40 tisíc
Tajemnice obviněná ze zpronevěry končí
Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

Žabovřeská radnice definitivně prohrála. Za 35 minut promrhala dalšího čtvrt milionu

6. 5. 2014 v 15.05 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

O dalšího čtvrt milionu přišel daňový poplatník po dnešním pětatřicetiminutovém jednání krajského soudu. Ten zamítl odvolání proti rozsudku městského soudu, jímž se ruší platnost výpovědi Michala Egerova. Informatika Egera propustil úřad městské části Brno-Žabovřesky na jaře roku 2011, když poukázal na porušování zákona.

Výpověď dostal Michal Eger na jaře 2011 od tehdejší tajemnice Jarmily Kučerové. Na ni předtím podal trestní oznámení kvůli tomu, že si za peníze úřadu městské části připravovala kampaň před podzimními komunálními volbami. Tajemnice, která se k činu přiznala, byla později z úřadu propuštěna, škodu uhradila a spor byl urovnán mimosoudně. Eger následně platnost výpovědi napadl u soudu a ten mu dal v květnu 2013 zapravdu. Jednání úřadu označila ve své závěrečné řeči soudkyně  JUDr. Eva Brázdová za naprosto nepřípustné, šikanu a diskriminaci. Oproti jejímu rozhodnutí se však Žabovřesky odvolaly a konečný verdikt se tak oddálil o dalších deset měsíců.

Dnešní rozsudek krajského soudu znamená, že Michal Eger z právního hlediska nebyl nikdy z úřadu propuštěn. Náleží mu tak zpětná výplata nejen mzdy za dva roky do prvního rozhodnutí o neplatnosti výpovědi, ale také částka za následujících deset měsíců. Eger ji zhruba odhadl na více než čtvrt milionu korun. Celkově mu úřad zpětně vyplatí sumu blížící se jednomu milionu. Další ztráty představují náklady na právní zastoupení obou stran, i ty budou platit Žabovřesky.

Po kom a zda vůbec bude úřad způsobenou škodu vymáhat není dosud známo. Přinejmenším část žabovřeských zastupitelů se domnívá, že by náklady neměl nést daňový poplatník.

„Náhradu škody by měla radnice zřejmě vymáhat po bývalé tajemnici Kučerové, která ji dáním neplatné výpovědi způsobila,“ komentoval dnešní rozsudek Jindřich Zuziak (TOP 09).

-vl-

Související

Platnost výpovědi? Žabovřeská radnice na ní trvá
Případ vyhozeného informatika nekončí. Žabovřesky se odvolaly
Soud zrušil výpověď whistleblowerovi. Šikana, diskriminace, zlobila se soudkyně
Soud o výpověď pokračuje
Žalobu whistleblowera odložili kvůli dovolené
Tajemnice z Žabovřesk na Brně-severu nepracuje
Michal Eger: Tajemnici by slušel regulérní trest
Zpronevěra stála bývalou tajemnici místo a 40 tisíc
Tajemnice obviněná ze zpronevěry končí
Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

Jujda frnda maglajz: Bystrcké noviny v novém

1. 4. 2014 v 08.13 • Témata: , , , , , ,

nove-bn-1280Výraznou změnu v designu i obsahu přináší třetí letošní vydání radničního periodika Bystrcké noviny. Po drobných úpravách, které pomalým tempem zaváděla redakce v posledních téměř čtyřech letech, se radnice odhodlala k zásadnímu kroku. Nové Bystrcké noviny se proměnily doslova k nepoznání.

„Nazrál čas a přišla ta pravá chvíle,“ vysvětlil nový přístup místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „Jen matná čtenost Bystrckých novin nám dlouho dělala těžkou hlavu, ale už nebude. Nové Bystrcké noviny budou zábavné, poutavé a populární. Stejně takové, jako jsme my kluci a holky z radnice, jupí!“

Prosadit změny nebylo jednoduché, zdůrazňuje zastupitel Jindřich Zuziak: „Na poslední redakční radě nám to dalo zabrat, ale stálo to za to.“

Redesignované Bystrcké noviny září barvami a divokým, nespoutaným grafickým stylem. Pryč jsou fádní červenomodrobílé kombinace, nový vzhled sází na barevnost a nonkonformitu. Hovorový jazyk s občasným použitím brněnského hantecu nahradil bývalé formální a k smrti nudné zprávy z jednání rady a zastupitelstva. Mezi tím vším se proplétají nahé ženy a krvavé snímky zločinů, dodané policií.

„Muhehe!“ jásá v titulku svého tradičního úvodníku starosta Vladimír Vetchý (ČSSD). Úvodník zůstal zachován, jeho obsah je však nový, s výraznou snahou čtenáře zaujmout. „Čtení o investicích, co nám na ně magoš stejně nikdy nedá prachy, akorát každého nudí a otravuje. Teď nastupuje úplně novej matroš!“ komentuje proměnu tiskoviny starosta Vetchý.

Pozadu nezůstávají ani ostatní autoři. „Z poplatků za psy se okotíš, kémo!“ varuje majitele psů v Bystrci Tomáš Přibislavský. Pod názvem „Jujda frnda maglajz!“ zve Libuše Leznarová z odboru kultury na lechtivou travesti show, nový program Společenského centra. Na dalších stranách se můžeme dočíst o radnicí vyhlášené soutěži pro studentky místního gymnázia Miss mokré tričko nebo se dozvědět z pera místostarosty Petra Fedora, podle jakého receptu si v předminulém století pekli bystrčtí obyvatelé psy, kočky a ježky.

Jaká bude reakce čtenářů, zvyklých na desetiletí stále víceméně stejně šedivé Bystrcké noviny, se brzy ukáže. Dubnové číslo s podtitulem „fest betálné občasník“ právě nyní putuje do schránek bystrckých domácností.

Arnošt Príl, [MM]

Amazon ani napotřetí. ODS prchla z hlasování

19. 3. 2014 v 13.22 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Ani napotřetí neschválili brněnští zastupitelé investici společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase v Brně vybudovat logistické centrum za tři miliardy korun. Plánovala přitom zaměstnat 1 500 lidí trvale a další tři tisíce sezónně, v období Vánoc. I když se v úterý 18. března na zastupitelstvu diskutovalo sedm hodin, návrh nakonec nejenže neprošel, ale samotné hlasování bylo obrazem dokonalého chaosu, lavírování a těžko pochopitelných rozhodnutí.

1782449_843570022325802_582193570_o[1]

Z 55 zastupitelů jich bylo při hlasování přítomno jen 41, zbytek se ze sálu vytratil. Ani ti, kteří našli odvahu zůstat, však všichni nehlasovali. Sedm nestatečných se nevyjádřilo vůbec nijak a jen tak zevlovalo. Šest dalších zastupitelů se hlasování rafinovaně zdrželo. Jen 28 zbylých zástupců občanů bylo ochotno mít názor a nést za něj alespoň jakousi odpovědnost.

Nejkonzistentněji hlasovali Zelení. Ti již před jednáním zastupitelstva vydali prohlášení, v němž plán Amazonu odmítli z ekologických i dalších důvodů, a své stanovisko nijak nezměnili. Všichni tři zelení zastupitelé byli při hlasování proti.

Komunisté zvolili taktiku přesně obrácenou, rozhodli se nemít žádný názor. Vůdce brněnské KSČM Býček se jako správný lídr hlasování zdržel, Pavel Březa z Bystrce nehlasoval, byť byl v sále přítomen, a kde byla Helena Sýkorová z Kohoutovic, o tom se můžeme jen dohadovat.

Logistické centrum Amazonu by v Brně naopak rádi viděli zastupitelé opoziční TOP 09. Tedy alespoň šest z osmi. Filip Kadeřábek a Petra Vítková se rozhodli, že se svými spolustraníky nepečou a zatímco všichni ostatní ruku pro Amazon zvedli, oni dva se hlasování velemoudře zdrželi. Po jednání za to také dostali od kolegů pěknou čočku.

„Bohužel kukaččí vejce, která zanechal Levíček po svém odchodu v hnízdě TOP 09, se opět projevila,“ nebral si na Facebooku servítky vůči svým kolegům Jindřich Zuziak (TOP 09). Narážel přitom na roztržku, po níž z brněnské TOP 09 po dlouhých sporech a neshodách odešel vlivný lobista Jan Levíček a několik dalších členů.

TOP 09 na plánech Amazonu oceňovala především nová pracovní místa.

„V příchodu této společnosti vidíme spíše přínos. Výhody potenciální investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku jsou neoddiskutovatelné,“ komentoval Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09 a rovněž zastupitel v Brně-Bystrci.

Podobně hodnotí stavbu velkoskladu i zastupitelé za ČSSD, ani oni však neudrželi jednotu svého klubu. Třináct sociálních demokratů řeklo Amazonu ano (včetně bystrckého Pavla Greňa), šest dalších však v tu dobu mělo na práci úplně něco jiného než hlasování, za které jsou občany placeni.
blaha-neumi-hlasovat

Obraz totálního rozkladu poskytl v úterý zastupitelský klub občanských demokratů. Ani při nejlepší vůli není jasné, co vlastně zastupitelé za ODS chtějí. Ze čtrnácti z nich hlasovali pouze dva (!), a to pro Amazon. Zbytek patrně propadl panice a místo hlasování se pokoušel nacpat do skulin a děr, jen aby se nemusel vyjádřit. Zastupitele, pološílené děsem ze zodpovědnosti, napadaly ty nejabsurdnější argumenty, jak se hlasování vyhnout. Vít Blaha (ODS) tak odešel ze sálu, aby „snížil kvórum a k prosazení projektu stačil menší počet hlasů“. Uvolněný radní Blaha, jemuž daňový poplatníci dávají měsíčně desetitisíce, tím ukázal, že ani po čtyřech letech sezení v zastupitelstvu nezná zákon, jímž se hlasování řídí.

Ke schválení návrhu, umožňujícího stavbu logistického centra Amazonu, chyběly tři hlasy. Během jednání byla vznesena řada argumentů pro i proti stavbě a lze tak chápat, že ani názory zastupitelů nebudou stejné. Neochota přijmout jakékoli rozhodnutí  je však něco, co by voliči měli po zásluze potrestat. Za zbabělý útěk své zástupce neplatí.

Viktor Lošťák

Ke stažení

Tisková zpráva TOP 09 k výsledkům hlasování o projektu Amazonu (DOC)

Související

Kacer (TOP 09): Amazon do třetice všeho zlého
Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo
O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje

18. 3. 2014 v 13.11 • Témata: , , , , , , , , , ,

O osudu logistického centra firmy Amazon v Brně na Černovické terase stále není rozhodnuto. Třetí jednání brněnského zastupitelstva o této investici bylo přerušeno, pokračovat se bude ve 14 hodin.

Zelení, kteří stavbě, slibující přinést do Brna tři miliardy na investicích a 1 500 stálých pracovních míst, nepřejí. Jejich poslední, dnes vydané prohlášení, říká, že Amazon v Brně ucpe jihovýchod města kamiony.

„Se vší zodpovědností, kterou s sebou nese funkce zvolených zastupitelů, zelení dnes nepodpoří schválení smlouvy s developerem, který má pro společnost Amazon vystavět v Brně obří skladovací a logistické centrum,“ deklarují Martin Ander, Jana Drápalová a Mojmír Vlašín, lídři brněnské Strany Zelených.

Druhá část opozice, TOP 09, naopak investici Amazonu vítá a kritizuje lavírující zastupitele ODS. Ti podle nich jen hledají zdůvodnění, jak celý projekt potopit.

„Mnozí zastupitelé hledají argumenty, aby mohli hlasovat proti. Je to zřejmě režírováno ODS, která nechce ani dnes smlouvu schválit,“ uvedl zastupitel Jindřich Zuziak (TOP 09).

Jak hlasování o největší investici v Brně posledních let dopadne můžete sledovat online na bit.ly/1gBNiQN.

-vl-

Související

Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

V noci tramvají o 19 korun dráž, opozice je proti

16. 10. 2012 v 16.33 • Témata: , , , , ,

Návrh na zavedení příplatkové jízdenky pro noční spoje v brněnské hromadné dopravě projednávala v úterý 16. října komise dopravy Rady města Brna. Podle návrhu by si cestující v tramvajích, autobusech a trolejbusech měli mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno připlatit. Cesta je bude stát o 19 korun víc. Změna se nemá týkat držitelů předplatních jízdenek.

Dopravní podnik chce zavedením příplatku získat ročně až 25 milionů korun. Záměr kritizoval opoziční zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09).

„Nemyslím si, že očekávaný výnos je reálný,“ napsal Kacer, „Musí se tisknout nové jízdenky, zajistit distribuce, kontrola apod. Možná by bylo rozumnější hledat úspory v provozních výdajích DPmB.“

„Na jednání zazněl i argument z koaličních řad, že stejně nočními spoji jezdí jen feťáci a bezdomovci. Pokud někdo má na to, aby po nocích popíjel, může si prý připlatit nebo využít jiných služeb,“ uvedl Jaroslav Kacer.

Proti plánu na zdražení je i další zastupitel zvolený za TOP 09, Jindřich Zuziak. Domnívá se, že kdyby primátor Onderka neustoupil odborářům dopravního podniku a nezvyšoval mzdy, nemusel nyní dopravní podnik zvyšovat jízdné.

„To je cena za zvýšení mezd odborářům z DPmB ve výši cca 60 milionů Kč, které jim Onderka, jako bývalý krajský odborový boss, přiklepl od letošního roku. Nyní se hledá cca 50 milionů a zavedení doplatkového jízdného v noci je prý jednou z možností. Podotýkám, že špatnou,“ myslí si Jindřich Zuziak. Předpoklad, že se opatřením získá do pokladny dopravního podniku 25 milionů označil za „absolutní nesmysl“.

„Odborníci na všechno z řad koalice, kteří sedí v Komisi dopravy, a samozřejmě i brněnští radní opět šlápli pěkně vedle,“ nesouhlasí s příplatkem Zuziak.

I přes nesouhlas opozice komise záměr doporučila radě ke schválení. Nyní bude záležet na radních, zda vás noční cesta tramvají bude stát o dvacetikorunu víc.

-vl-

Jaroslav Kacer je zastupitelem také v městské části Brno-Bystrc.