Příspěvky se štítkem ‚jednací řád’

Kohoutovičtí chtějí otevřít dveře ke svým zastupitelům, sbírají podpisy

8. 8. 2014 v 09.04 • Témata: , , , ,

Prosadit změnu jednacího řádu místního zastupitelstva se rozhodli aktivisté v Kohoutovicích. Sbírají podpisy pod petici.

„Zahájili jsme sběr podpisů pod petici, která má donutit místní zastupitelstvo změnit jednací řád. Chceme totiž jako obyvatelé Kohoutovic na zasedání zastupitelstva mít možnost ptát se jeho jednotlivých členů na co chceme,“ uvedla Dana Kalčíková, členka petičního výboru.

Nynější podoba jednacího řádu zastupitelstva podle aktivistů brání občanům, aby vystoupili na jednání se svými připomínkami, a to i přesto, že zastupitelstvo na programu jednání bod „Připomínky“ má. Kohoutovičtí radní však občanům vystoupení zakazují s tím, že připomínky mohou vznášet pouze zastupitelé. O úpravu jednacího řádu v Kohoutovicích se pokoušela již v dubnu 2014 zastupitelka za KSČM Helena Sýkorová, koalice však tehdy odhlasovala vyjmutí návrhu z programu.

„Projednání petice z programu vyjmout nelze,“ upozornila Dana Kalčíková.

V Bystrci již podobná úprava jednacího řádu platí od roku 2012, kdy ji společně navrhla koalice ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Na jednání bystrckého zastupitelstva mají občané celou řadu možností, jak své zastupitele oslovit. Obdobně je postaven i jednací řád zastupitelstva Brna.

-vl-

Související

Petice za změnu jednacího řádu ZMČ Brno-Kohoutovice
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Chcete oslovit zastupitele? Možnosti se rozšiřují

7. 10. 2012 v 16.14 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Chcete oslovit bystrcké zastupitele, přednést jim svůj problém nebo nápad? Způsobů, jak to udělat, je stále víc.

Už nejbližší středu, 10. října, bude jednat bystrcké zastupitelstvo podle nového jednacího řádu. Změny, přijaté v září, umožňují občanům vznést na zastupitelstvu městské části návrh, připomínku, nebo podnět ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Brno-Bystrc.

„Občan může vystoupit s jakoukoli věcí bez ohledu na projednávané body a veřejně se s ní obrátit na zastupitelstvo, radu, starostu či úřad městské části,“ popsal nové možnosti místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), jeden z autorů změn jednacího řádu. „Pro vystoupení občanů je vyhrazena doba 30 minut po zahájení jednání zastupitelstva městské části, zpravidla od 16:15 do 16:45 hodin.“

Oslovený orgán musí občanovi odpovědět stejným způsobem, jako kdyby svůj podnět podával přes podatelnu úřadu.

Brzy budou mít lidé také další možnosti k neformální diskuzi se zastupiteli. Na Kamechách se několikrát do roka setkává k hovoru o místních záležitostech Výbor pro infrastrukturu Kamech. Nejbližší debata ve vinárně Livino se uskuteční v úterý 9. října v 17 hodin. Podle reakcí čtenářů Bystrčníku se ukazuje, že existuje zájem lidí setkávat se se zastupiteli i k diskuzi o ostatních částech Bystrce.

„Setkání o dění v Bystrci a volnou diskusí nad jakýmkoli zdejším tématem není nejmenší problém realizovat,“ slibuje místostarosta Přibislavský. „Z příspěvkům soudím, že zájem je, najdu tedy vhodné místo i termín v týdnu po volbách, aby to nikdo zbytečně nezaměňoval s předvolební agitací a setkání uskutečníme. Termín i místo dám v předstihu vědět.“

-vl-

Ke stažení

Jednací řád zastupitelstva Bystrce (PDF)

Související

Nový jednací řád zastupitelstva: Druhý pokus
Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Nový jednací řád zastupitelstva: Druhý pokus

26. 8. 2012 v 13.46 • Témata: , , , , , , , ,

Druhý pokus o schválení změn v jednacím řádu podnikne zastupitelstvo Bystrce ve středu 5. září. Nová podoba jednacího řádu má rozšířit možnosti občanů vystoupit na jednání. Lidé se budou moci obrátit na zastupitelstvo s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou. Druhou podstatnou změnou je také začlenění informace o jmenovitém hlasování jednotlivých zastupitelů do zápisu z jednání. Občané si budou moci zpětně ověřit, jak jejich zastupitel hlasoval; až dosud zápis uváděl jen počet hlasů pro nebo proti návrhu.

Zastupitelé na předprázdninovém jednání 6. června nový jednací řád připomínkovali tak vydatně, až rada návrh stáhla k dopracování. Místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09) je přesvědčen, že v září už bude nový jednací řád schválen bez větších obtíží.

„Rada respektovala část připomínek, které na červnovém jednání vznesli zastupitelé,“ uvedl Tomáš Přibislavský. „Podle původního návrhu se mohli občané obracet během jednání na jednotlivé zastupitele. Bylo namítáno, že nelze nijak zaručit, že zastupitel odpoví. V novém návrhu možnost vznášet dotazy a připomínky zůstává, občané se však budou obracet na zastupitelstvo jako orgán samosprávy.“

Podnět občana, vznesený na zastupitelstvu, pak bude mít tutéž váhu, jako kdyby byl doručen přes podatelnu úřadu. Zastupitelstvo bude muset reagovat v zákonem stanovené lhůtě.

Úpravy umožňující občanům zjistit, jak který zastupitel hlasoval, zůstaly v novém návrhu nedotčeny. I proti nim sice někteří zastupitelé vystoupili, podle Tomáše Přibislavského však námitky byly nelogické až absurdní.

Jednací řád, dávající občanům nové možnosti podílet se na samosprávě a její kontrole, už podnítil aktivisty v sousedních Kohoutovicích. Ti požadují stejné změny po tamní radnici. Ta skutečně přišla s obdobným návrhem, stejně jako v Bystrci jej však následně stáhla z jednání.

Zastupitelstvo Bystrce se k první schůzi po prázdninách sejde ve Společenském centru (Odbojářská 2) ve středu 5. září v 16 hodin. Stejně jako všechna ostatní je i toto jednání veřejné.

-vl-

Související

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná

7. 6. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Šanci dozvědět se ze zápisu jednání bystrckého zastupitelstva, jak jednotliví zastupitelé hlasovali, budete mít až od září. Navrhované změny jednacího řádu, které by to umožnily, rada nakonec stáhla z jednání. Po dopracování je znovu předloží zastupitelstvu na následující schůzi.

Změny jednacího řádu měly kromě zápisu hlasování po jménech také přinést občanům možnost vystoupit na jednání a s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou oslovit zastupitele. Projednávalo je zastupitelstvo Bystrce na schůzi 6. června 2012. Proti oběma změnám razantně vystoupil bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS).

Beneš už před jednáním zastupitelstva zaslal nynějšímu starostovi Vladimíru Vetchému (ČSSD) k návrhu celou řadu připomínek. V nich označil změny za „nehlasovatelné“ a „žádal jejich stažení z jednání“. Při jednání zastupitelstva pak kritizoval řadu formálních nedostatků návrhu a jeho údajný rozpor se zákonem o obcích.

„Návrh je v souladu se zákonem. Rozšiřuje práva občanů nad rámec zákona o obcích, to však žádný rozpor nezakládá,“ bránil návrh změn jednacího řádu starosta Vetchý.

Ke kritice se připojila Alena Křivánková (ODS). Podle ní návrh neřeší, jakým způsobem bude zastupitel na podněty občanů odpovídat. I zastupitel za KSČM Pavel Březa vznesl proti nové podobě jednacího řádu řadu formálních a terminologických výtek.

Svatopluku Benešovi se rovněž nelíbilo, že by se v zápisu z jednání zastupitelstva objevilo jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval. Neřekl sice přesně proč, ale i tuto změnu odmítl. Proti návrhu usnesení pak vznášel další a další námitky, v závěru svého vystoupení se dokonce uchýlil k pseudoargumentaci založené na tvrzení, že návrh neprostudoval dost důkladně, ale kdyby tak byl učinil, jistě by v něm našel ještě řadu dalších problémů.

Po názorové přestřelce si zastupitelé odhlasovali přestávku, během níž se předsedové klubů dohodli na odročení hlasování.

„Rada znovu rozešle návrh zastupitelům k připomínkám, pro něž budou stanoveny termíny. Poté připomínky zapracuje do nové podoby návrhu, který se znovu rozešle. O změnách pak bude hlasovat zastupitelstvo v září,“ uzavřel rozpravu o změnách jednacího řádu starosta Vladimír Vetchý.

Diskuze o návrhu znovu jasně ukázala, jak hluboký je odpor vedení bystrcké ODS k jakýmkoli demokratizačním změnám. Zastupitelé ODS neváhají označit za populistické nebo nefunkční ani takové úpravy, které dobře a rutinně fungují celé roky v jiných obcích.

„Je zde posvátná hrůza, že by občan měl tři minuty stejná práva jako zastupitel,“ komentoval o přestávce jednání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), jeden z autorů navržených změn.

-vl-

 

Ke stažení

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno

6. 6. 2012 v 08.31 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 6. června bude zastupitelstvo Bystrce hlasovat o změnách jednacího řádu. Návrh rady umožní občanům interpelovat zastupitele v podstatě jakýmikoliv podněty, dotazy nebo připomínkami, a také si ze zápisu z jednání jmenovitě zjistit, jak který zastupitel hlasoval.

Změny předkládá rada, složená z koaličních stran. ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL mají v zastupitelstvu většinu a tak mohou návrh odhlasovat i samy. Jaká bude podpora z ostatních stran? Zeptal jsem se Pavla Březy, zastupitele za KSČM.

„Zaváděné prvky jednacího řádu mohly platit už dávno. Pokud se podaří odstranit některé nepřesnosti ve vztahu k zákonu o obcích, pak to mohu podpořit,“ odpověděl Pavel Březa.

Komunisté tedy pravděpodobně návrh podpoří. Tři zastupitelé, zvolení za volební stranu Zelená pro Bystrc (Petr Laštůvka, Jana Pálková, Luboš Raus), budou pro návrh hlasovat zcela jistě. Nejasné je zatím stanovisko ODS.

„Vrátit bychom se však měli také k pořizování alespoň zvukového záznamu ze zasedání,“ připomněl v odpovědi Pavel Březa.

O zavedení audiozáznamů z jednání bystrckého zastupitelstva se neúspěšně pokoušel v roce 2007 a 2009 Petr Laštůvka (Strana Zelených, nyní Zelená pro Bystrc). Zastupitelstvo jeho návrh pokaždé odmítlo.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád
2007: Audiozáznamy? To tak!
Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

1. 6. 2012 v 10.28 • Témata: , , , , , , , ,

Zásadní krok směrem k občanům, snad i přelom. Tak by se dala popsat navrhovaná změna jednacího řádu, o níž bude zastupitelstvo Bystrce jednat ve středu 6. června.

Změny, navržené radou, otevírají jednání zastupitelstva šířeji občanům. Ti budou moci na schůzích zastupitelstva volně zastupitele interpelovat. Zároveň se také dozvědí, jak jednotliví zastupitelé hlasovali.

Až dosud mohli občané na jednáních zastupitelstva promluvit jen k jednotlivým bodům programu. Nyní budou moci vznášet jakékoli dotazy, připomínky a podněty. Bude jim k tomu vyhrazen půlhodinový blok patnáct minut po zahájení schůze. Každému zájemci budou přiděleny maximálně tři minuty k jednomu tématu, občan však smí promluvit k více tématům. Ani ti, na které čas nevyjde, nepřijdou zkrátka. Mohou podat svůj dotaz či připomínku přímo na schůzi písemně a obdrží pak písemnou odpověď. Podněty občanů se dostanou také do zápisu.

Napříště  bude v zápisech z jednání zastupitelstva zveřejněno i jmenovité hlasování. Občané tak budou moci zjistit, jak který zastupitel hlasoval a třeba se ptát po důvodech.

Obě změny jednacího řádu otevřou občanům Bystrce možnosti, které mají už delší dobu brňané při jednání zastupitelstva Brna. V městských částech však zatím takový stupeň demokracie obvyklý není. Hlasování po jménech zveřejňuje jako jedna z mála Líšeň, občané většiny ostatních městských částí podobná práva dosud nemají.

Návrh předkládá zastupitelstvu rada Bystrce, složená z koaličních stran – ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice sama dokáže změny odhlasovat, očekává se však, že i opozice je podpoří. Veřejné jednání zastupitelstva začne ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) ve středu 6. června v 16 hodin.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Zastupitelstvo – žádné změny

11. 6. 2009 v 08.46 • Témata: , ,

Bystrcké zastupitelstvo na jednání ve středu 10. června neschválilo žádnou z navrhovaných změn jednacího řádu. Podrobnější zprávu přineseme později.

Související

Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech
“Přestaly existovat”
2007: Audiozáznamy? To tak!
Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem
Pozvánka na zastupitelstvo

Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech

5. 6. 2009 v 09.36 • Témata: , ,

Bystrcké zastupitelstvo bude ve středu 10. června v 16:00 ve Společenském centru hlasovat – kromě dalších věcí – o změnách jednacího řádu. Jestliže pro ně zastupitelé zvednou ruce, bude napříště z jednání zastupitelstva pořizován zvukový záznam přístupný veřejnosti, a občané budou mít také možnost své písemné připomínky včlenit do zápisu z jednání. Obě změny by citelně přispěly k naplnění pojmu „veřejná správa“.

Pomozte prosadit změnu. Přijďte na veřejné jednání zastupitelstva. Řekněte zde svůj názor, nebo si alespoň udělejte sami obrázek, do jaké míry chtějí zastupitelé lidi informovat.

Související

“Přestaly existovat”
2007: Audiozáznamy? To tak!
Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem
Pozvánka na zastupitelstvo

2007: Audiozáznamy? To tak!

2. 6. 2009 v 10.20 • Témata: , ,

Již jsme referovali o novém návrhu na pořizování audiozáznamů z jednání zastupitelstva, který bude z podnětu Petra Laštůvky (SZ) projednáván na příštím zasedání bystrckého zastupitelstva. Podívejme se dnes, jak dopadl předchozí pokus v roce 2007. Tehdy Petr Laštůvka předložil návrh usnesení takřka totožný s letošním.

Zápis o průběhu 5/7. zasedání ZMČ Brno-Bystrc konaného dne 10. 10. 2007

3.05 Pořizování zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc – změna jednacího řádu a uložení úkolu Radě MČ

Neschváleno usnesení (Návrh 1): Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc schvaluje tuto změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc:

Do Čl. 12 Zápis a organizačně-technické záležitosti zasedání se přidává odstavec 11. Ze zasedání je pořizován zvukový záznam, jež se stává nedílnou součástí zápisu z jednání.

Pro: 8 Proti: 11 Zdržel se: 6 Nehlasoval: 0
Celkem při hlasování přítomno: 25

Neschváleno usnesení (Návrh 2): Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc ukládá Radě MČ zajistit pořizování zvukového záznamu od jednání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 5/8.

Pro: 9 Proti: 11 Zdržel se: 5 Nehlasoval: 0
Celkem při hlasování přítomno: 25

Nemáme k dispozici hlasování po jménech (proč vlastně?), nebudeme však patrně daleko od pravdy s domněnkou, že dělící čára mezi zastupiteli je shodná s dělením na koalici a opozici. Díky neexistenci detailního záznamu z jednání se můžeme také jen dohadovat, jakými argumenty se řídili ti zastupitelé, kteří byli proti záznamům.

Jsme o dva roky dále. Je o dva roky dál také myšlení zastupitelů? Těžko říct. Nový návrh je téměř stejný, zastupitelé jsou také ti samí. Situace se přesto změnila. Jednání zastupitelstva navštěvuje podstatně víc lidí než dříve. Audiozáznamy existují již několik měsíců, byť je nevytváří úřad, ale občanská iniciativa. Zastupitelům z nich dosud nevznikla jediná újma. Přesvědčí je to, že zvukové záznamy nejsou kořenem všeho zla?

Zastupitelé se mohou spolehnout, že o jejich důvodech, proč víc neotevřít jednání lidem, se voliči dozví. Hlasovat se bude v období, kdy jedno žadonění o hlasy skončí (eurovolby jsou v pátek), druhé je však za dveřmi (mimořádné volby v říjnu) a třetí, pro ně to nejzávažnější, už také není tak daleko (komunální volby na podzim 2010).

Ani to však nemusí stačit. Nezbývá, než opět vyzvat – chcete-li pomoci pootevřít dveře občanům k účasti na veřejné správě, přijďte na jednání. Koná se příští středu (10. června) od 16:00 ve Společenském centru.

Související

Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem

Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem

1. 6. 2009 v 12.44 • Témata: , ,

Na jednání bystrckého zastupitelstva 10. června 2009 se dostal i návrh na změnu jednacího řádu, jehož účelem je otevřít jednání radnice veřejnosti. Návrh předkládá zastupitel za Stranu zelených Petr Laštůvka.

„Jednání Zastupitelstva městské části Brno – Bystrc se čím dál více stávají předmětem zájmu občanů Bystrce a je to velmi dobře. Občané se nejen zajímají o projednávaná témata, ale aktivně do jednání vstupují a vyjadřují své názory. Oprávněně pak požadují, aby byla jejich stanoviska, stejně jako zveřejněné názory a stanoviska jednotlivých zastupitelů zaznamenány, archivovány a zpřístupněny veřejnosti“, píše Petr Laštůvka v důvodové zprávě.

Současná situace je skutečně tristní. Již od konce loňského léta se jednání zastupitelstva zúčastňují vcelku pravidelně desítky lidí. Na jednání přednášejí své připomínky, ty však vzápětí po pronesení přestávají existovat. Přinejmenším pro všechny, kdo budou o průběhu zasedání číst v oficiálním zápisu. Nejenže zde obsah připomínek občanů nenajdeme, není zde dokonce ani sebemenší zmínka o tom, že by snad někdo z občanů vůbec vystoupil! Zastupitelé samotní mohou do zápisu učinit poznámku, občané však dnes mají přístup do zápisu zcela zapovězen. Historii píše jen jedna strana.

Návrh Petra Laštůvky by mohl situaci změnit. Dodá-li občan své připomínky v písemné formě, měly by se stát součástí zápisu z jednání.

Druhá část návrhu se týká pořizování oficiálních audiozáznamů. K nim důvodová zpráva říká:

„Vzhledem k tomu, že současné zápisy z jednání neobsahují přepis diskuzí k jednotlivým bodům, ale pouze znění usnesení a záznam o výsledku hlasování, je takovýto záznam průběhu jednání nedostatečný pro kompletní informování občanů, kteří nemohli navštívit jednání ZMČ osobně. Zároveň mezi námi žijí i zrakově postižení občané, kteří si zápis z jednání zastupitelstva nemohou přečíst a jsou odkázáni pouze na osobní účast na jednání, nebo právě na případný zvukový záznam. Informace o jednání a rozhodnutích volených orgánů městské části by měly být pro všechny občany co nejsnadněji přístupné a pořizování a zveřejňování zvukového záznamu je v současnosti nejmodernějším způsobem, jak tak činit. Navíc je tento postup naprosto běžný v řadě obcí, včetně Statutárního města Brna – navrhované znění doplňovaného odstavce je převzato z Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna.“

Návrh Petra Laštůvky by tak do Bystrce přinesl věc jinde obvyklou. Občanů by byli o jednání zpravováni nejen z velmi strohého zápisu, který žádným způsobem nezachycuje proběhlou diskuzi, ale mohli by získat mnohem přesnější obraz poslechem audiozáznamu. Stejná praxe, jak uvádí i Petr Laštůvka, je běžná v mnoha obcích. Uveďme především Brno a Prahu (dokonce videozáznamy).

„Dalším z argumentů pro pořizování zvukového záznamu je zlepšení kultury celého jednání zastupitelstva. Věřím, že všichni vystupující, vědomi si toto, že je jejich výstup nahráván, budou uvážlivěji volit vyřčená slova a prezentovat pouze pravdivé informace. V případě, že tomu tak nebude, bude záznam použitelný k zjednání nápravy například soudní cestou,“ končí Petr Laštůvka důvodou zprávu zřejmou narážkou na nedávné spory zastupitelů s bystrckým disidentem Milanem Kuchařem.

Navrhované změny jednacího řádu jsou jednoduché, jejich realizace nevyžaduje prakticky žádné náklady, přitom velmi významně přispějí k informovanosti bystrcké veřejnosti a k jejímu zapojení do chodu veřejné správy. Zdánlivě by tedy měly být schváleny bez obtíží. Lze však očekávat, že pravý opak bude pravdou.

Petr Laštůvka se o prosazení audiozáznamů pokoušel již v roce 2007. Neúspěšně. Důvody? A je to tu – audiozáznamy neexistují a ze zápisu se o důvodech nedočteme. Pokusme se je alespoň odhadnout na základě zpráv a zkušeností, které máme k dispozici.

Přeskočme tradiční averzi koalice vůči čemukoli, co pochází z opoziční dílny. Hlavní problém tkví jinde – přestože politické strany otevřenost vůči občanům rády proklamují, praxe bývá jiná. Pro část zastupitelů jsou zjevně slova „občan“, „veřejnost“, „otevřenost“ či „informace“ nevkusná, hraničící se sprosťárnami. Jejich mentální uzpůsobení se kloní spíše k utajení a skrývání; hlavně potichu. Kdo něco ví, může něco dělat – a to si zřejmě někteří zastupitelé nepřejí. Ještě by lidé strkali nos tam, kam nemají.

Nechuť části zastupitelů vůči audiozáznamům je čistě iracionální. Neuvědomují si, že schválením či neschválením návrhu nerozhodnou, zda záznamy budou existovat nebo ne. To totiž ve skutečnosti nijak ovlivnit nemohou. Zvukové záznamy z jednání jsou lidem k dispozici přinejmenším od minulého podzimu, i vy si je můžete stáhnout ze stránek Horního náměstí. Dosud zastupitelstvu nezpůsobily jediný problém, právě naopak. Přesné znění jejich výroků zabraňuje možnému překrucování, významovým posunům, zasazování do nepatřičného kontextu. Schválením návrhu by pro zastupitele žádná nová situace nenastala, jen by ze slov o otevřenosti a vstřícnosti občanům udělali skutečnost.

Najdou k tomu odvahu? Veřejné jednání zastupitelstva se koná ve středu 10. června 2009 v 16:00 ve Společenském centru.

Z jednání přineseme – jako obvykle – kompletní audiozáznam.

Související

Návrhy změn jednacího řádu (PDF)