Příspěvky se štítkem ‚Jaroslav Petr’

Luboš Raus: Referendum o Kauflandu pod Maxem

10. 4. 2018 v 10.02 • Témata: , , , , , , , , ,

Avizovaný program zítřejšího jednání bystrckého zastupitelstva (středa 11.4.2018) uvádí jako poslední bod jednání „Místní referendum ve věci prodeje částí pozemků p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci“. Lze předpokládat, že to bude nejbouřlivější část jednání.

Porovnáme-li totiž jednotlivá vyjádření týkající se problematiky Kauflandu pod Maxem v časovém sledu, nelze přehlédnout příklon současného vedení radnice směrem k realizaci tohoto obchodního centra vysledovatelný na přelomu roku 2017 a 2018. Posuďte sami:

30. ledna 2013 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem pozemků

20. února 2013 Zastupitelstvo potvrzuje tento nesouhlas

13. dubna 2016 Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou obchodního centra

22. června 2016 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem

24. ledna 2018 Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem (zde už ovšem pro nesouhlas s prodejem nehlasovala celá Rada, jeden s radních se zdržel hlasování)

14. února 2018 Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem

Dne 3. ledna letošního roku se najednou můžeme dočíst v tisku (iDNES.cz): „…místostarosta Jaroslav Petr (ANO) už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko (vůči Kauflandu) dobrý nápad. … „Musíme to posoudit objektivně… Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení,“ prohlásil (místostarosta) Petr. … Také stanovisko starosty Tomáše Kratochvíla (ČSSD) je v tuto chvíli padesát na padesát. … Další jednání i s developerskou firmou naplánovali radní na 24. ledna. Na něj dorazí i zástupci obchodního řetězce. … místostarosta Petr: „Mluvil jsem s jejich ředitelem. Slíbil mi, že kdyby městská část potřebovala, může Kaufland požádat o finanční příspěvek. Pomohli by například při přestavbě křižovatky u Uni Hobby,“ uvedl.“

Vnucuje se pochopitelně otázka, co se stalo na přelomu roku 2017 a 2018? Kde se vzalo ono váhání po pěti letech zásadních nesouhlasů?

V podobném duchu se nesla, jak mohou potvrdit tam přítomní občané, prezentace Kauflandu pořádaná z iniciativy pana starosty dne 7. února 2018, kde pan starosta Kratochvíl spolu s panem místostarostou Petrem uvedli: „buď se postaví malý Kaufland s devíti pokladnami a pro Bystrc nic nebo město pozemky prodá a postaví se velký Kaufland s jedenácti pokladnami a pro Bystrc, k tomu pak park pod Kauflandem křižovatka a rozšíření ulice Páteřní.“ Tomu ovšem oponoval pan místostarosta Vetchý svým vyjádřením, že „městské pozemky jsou skutečně blokační a developer bez nich nepostaví nic, protože se na pozemek nedostane“, čímž došlo k určitému názorovému nesouladu mezi starostou Kratochvílem a místostarostou Vetchým. Mimo jiné pak pan starosta Kratochvíl uvedl, že „bude stoprocentně respektovat referendum“.

Vžijme se ovšem do role developera, který vlastní pozemky pod Maxem a kterému Rada i zastupitelstvo nepřetržitě od roku 2013 rozhodně odmítají prodat potřebné pozemky. V co jiného lze vkládat za takové situace naději než v referendum. Zejména proto, že nejdůležitější pro každé rozhodování v referendu jsou pravdivé a relevantní informace. A to je právě to, čím si v případě referenda pod Maxem naprosto nejsem jist. Navržená otázka totiž zní: Souhlasíte s prodejem části pozemku p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci za účelem výstavby obchodního centra? To je bez dalších informací naprosto zavádějící otázka. Slibovaná informační kampaň v termínu 12. dubna – 1. června 2018 je ovšem zcela v rukou koaličních politiků a bezpochyby dává možnost manipulace s veřejností.

Kromě toho nelze též přehlédnout existující petici proti Kauflandu, dnes již se zhruba 2600 (!) podpisy proti výstavbě tohoto obchodního centra pod Maxem. Cožpak lze ze těchto okolností považovat za hospodárné vyhlášení referenda za zhruba tři čtvrtě milionu korun?

Některých odpovědí na zde položené otázky se možná dočkáme již zítra na jednání zastupitelstva Bystrce.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

Petice, jaká nemá v Bystrci obdoby

22. 1. 2018 v 21.30 • Témata: , , , , , , , ,

Zřejmě nejrozsáhlejší petice v dějinách Bystrce byla dnes předána na sekretariát primátora města Brna Petra Vokřála. Svým rozsahem je téměř dvojnásobná ve srovnání s legendární peticí bojující proti Polyfunkčnímu domu na Horním náměstí z roku 2008. Petice vyjadřuje nesouhlas s výstavbou obchodního centra pod Maxem. Archy s více než 2000 podpisy předala dnes na Magistrát města Brna paní Marta Charousová, iniciátorka této petice. O petici byl informován i bystrcký místostarosta pan Jaroslav Petr.

Petice nesouhlasící s výstavbou obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci pokračuje a je možno se k ní připojit na webu e-petice.cz.

Další jednání bystrcké Rady s developerem proběhne, dle informací, které máme k dispozici, tuto středu 24. ledna 2018.

Luboš Raus

 

Kaufland pod Maxem – mění bystrčtí radní názor?

20. 1. 2018 v 08.41 • Témata: , , , , , ,

V roce 2012, krátce poté, co se ukázalo, že na Kamechách bude místo očekávaného Kauflandu prodejna Albert, zveřejnila společnost Impera Invest svůj záměr postavit Kaufland v Bystrci vedle obchodního centra MAX. Developer ale nutně pro svůj záměr potřeboval pozemky, které patří městu, a tak požádal o jejich odprodej.

Rada městské části i bystrcké zastupitelstvo ve svých stanoviscích pro orgány města Brna výstavbu i prodej pozemků několikrát odmítlo, nic na tom nezměnily komunální volby, které mezitím proběhly. Od investice za 350 miliónů Kč developer ale nechtěl upustit a urputně si šel za svým. V únoru 2016 představil ve Společenském centru v Bystrci studii plánovaného obchodního centra, veřejnost ale o prospěšnosti a užitečnosti tohoto projektu nepřesvědčil. Ani poté ale snaha developera nepolevila a v červnu bystrčtí radní opět projednávali žádost investora o prodej klíčových pozemků. Rada městské části Brno-Bystrc znovu jednoznačně městu Brnu prodej nedoporučila.

Koncem loňského roku, když developer znovu oslovil městskou část s žádostí o souhlas s prodejem městských pozemků, jsem ale v kauze Kaufland v Bystrci zaznamenala určitou změnu. Na listopadovém jednání Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc místostarosta Bystrce pan Jaroslav Petr naznačil, že by přece jen bylo rozumné prodat pozemky umožňující výstavbu Kauflandu. Překvapivé vyjádření ale nebylo poslední.

Deník DNES letos 3. ledna v článku „Nový obchoďák nás zahltí auty, bojí se lidé z brněnské části Bystrc“ uvedl, že ve věci Kauflandu pod MAXem bystrcký místostarosta Jaroslav Petr „už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko dobrý nápad“. Noviny připojily i další citace pana místostarosty o nutnosti celou věc objektivně posoudit. Podle deníku DNES i starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl přehodnotil svůj dosavadní postoj a z jasné ho NE Kauflandu se stalo „padesát na padesát“. Kde se bere tento názorový posun? Pan Petr pro zmiňované noviny zdůvodnil své stanovisko poukazem na hrozbu pokuty: „Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení“. Údajně se má jednat o pokutu za neoprávněně vydané povolení k užívání veřejného prostranství pro cirkus na pozemku ve vlastnictví developera. Podle vyjádření právníků však žádné takové nebezpečí reálně nehrozí, například z důvodu promlčení a nepřiměřenosti částky.

O prodeji pozemků pro Kaufland měla jednat Rada městské části Brno-Bystrc v prvních dnech tohoto roku, věc však odročila na 24. ledna, aby umožnila developerovi zúčastnit se tohoto jednání. Developer projekt za celou dobu nijak podstatně nezměnil, není proto důvod, aby městská část měnila svůj postoj ke stavbě. Nebo nám radní předvedou něco jiného?

Hana Jindrová, zastupitelka za Bystrčáky

Participativní rozpočet zaujal pět občanů

21. 2. 2017 v 21.36 • Témata: , , , , , , ,

Pouhých pět občanů z Bystrce vylákal ve úterý 21. odpoledne v podvečer do Společenského centra participativní rozpočet. Nebýt zastupitelů a zaměstnanců úřadu, cítili by se ve velkém sále jistě poněkud osaměle.

Participativní rozpočet lze ve stručnosti popsat jako dvacet milionů z rozpočtu města, která budou přiděleny na projekty navržené Brňany a také jimi v hlasování vybrané. Podmínkou je, že budou realizovány v roce 2018 a žádný z nich nebude stát více než dva miliony korun. Nápad pochází z dílny hnutí Žít Brno a Pirátské strany.

DSCN2985

„Smyslem a základním principem participace občanů na přidělování peněz z rozpočtu města je přiblížit fungování Brna původním ideálům aténské demokracie,“ uvedl diskuzi radní pro participaci Tomáš Koláčný (Žít Brno s podporou Pirátů).

Letošní rok bude věnován seriálu diskuzí s veřejností, propagačních akcí a internetových anket a hlasování, které mají zapojit do projektu co nejvíc lidí, a v závěru přinést seznam projektů, jež budou z dvacetimilionové částky zaplaceny.

„Trošičku tomu věříme, zároveň se ale netajíme skeptickým pohledem na věc,“ představil svůj pohled starosta městské části Tomáš Kratochvíl (ČSSD). „Projekt participace se do značné míry překrývá s běžnou praxí městské části. I my přidělujeme peníze z rozpočtu na základě přání a potřeb místních lidí.“

DSCN2985

Místostarosta Jaroslav Petr (ANO 2011) je stejného názoru: „Něco podobného už zde funguje dávno. Náměty od lidí průběžně sbíráme, tak, jak se občané obracejí na úřad. Obávám se, že participativní rozpočet bude znamenat převážně práci navíc bez většího přínosu. Ale pokud je příležitost do Bystrce přinést další peníze, tak ji samozřejmě vítáme.“ 

Přestože zájem občanů nebyl v Bystrci velký, celkově jistá snaha získat peníze z participativního rozpočtu existuje. Na stránkách damenavas.brno.cz je již zveřejněno třicet návrhů na projekty, celkově se jich podle Tomáše Koláčného již sešly dvě stovky. Na internetu se objeví, jakmile projdou základním sítem, jímž se posuzuje jejich realizovatelnost. A ta je základním problémem u většiny návrhů.

„Občané z pochopitelných důvodů nedokážou správně odhadnout všechny problémy, s nimiž se jejich návrhy musí vypořádat, aby byly uskutečnitelné,“ podotkl na bystrckém setkání zastupitel Milan Krátký (Bystrčáci). „Projekty, které jsem zatím viděl, narážejí třeba na to, že je navrhovatelé situují na soukromé pozemky, kam město samozřejmě nic umisťovat nemůže. Pro občany je rovněž obtížné odhadnout náklady.“

DSCN2985

To se vzápětí ukázalo, když příchozí začali v diskuzi navrhovat své vlastní projekty. Bazén, centrální tenisový dvorec ani inlinová dráha se do stanoveného limitu dvou milionů korun vejít nemohou. Projekty, které na konci dvouhodinového setkání v hlasování zvítězily, však uskutečnitelné jsou. Nejvíc hlasů dostala kulturní akce Sousedské hry, jejíž autor si dal za cíl budovat komunitní vztahy, a zastínění dětského hřiště na Štouračově ulici.

„Oba záměry lze ve stanoveném časovém a finančním omezení patrně realizovat,“ připouští zastupitelka Hana Jindrová (Bystrčáci). „Je nyní na jejich autorech, jestli je do soutěže skutečně zařadí, a jestli pro ně získají podporu v hlasování.“

Projekty lze do klání o dvacet milionů korun posílat do konce května. Konečné rozhodnutí o tom, které z nich podporu magistrátu dostanou, se čeká na podzim.

-vl- 

DSCN2997Co občané navrhli

 • Sousedské hry
 • Bystrcká burza
 • Komunitní centrum pro setkávání
 • Dětské dopravní hřiště a inlinová dráha
 • Parkoviště na Černého
 • Zastínění dětského hřiště na Štouračově
 • Relaxace nové generace (masáže, vodní terapie, vířivka, swingers párty…)
 • Bazén
 • Centrální tenisový dvorec pro Brno
 • Betonové stoly na pingpong
 • Vyznačení cyklotras v podkomorských lesích
 • Zrušit billboardy podél silnic
 • Spojení senior centra a školky
 • Analýza práce se sprejery

Projekty v Bystrci, které již o peníze soutěží

Spor o vánoční stromy. Tři jsou příliš, vadí části Bystrce

25. 10. 2016 v 11.50 • Témata: , , , ,

Brno – Tři ozdobené vánoční stromy zpříjemní adventní čas lidem v brněnské Bystrci. Mezi místními i zastupiteli se ale rozproudil spor, jestli ozdobených stromů nebude před Vánoci až příliš.

Loni měli v Bystrci dva stromy, letos přibude ještě jeden. Radnici tak vánoční výzdoba vyjde na sto padesát až dvě stě tisíc korun. Podle opoziční zastupitelky za Bystrčáky Hany Jindrové je částka příliš vysoká. „Není mi jasné, proč potřebujeme dva vánoční stromy před radnicí. Že se vedení rozhodlo ozdobit strom jinde než před radnicí, ale oceňuji,“ uvedla Jindrová.

Minulý rok našli Bystrčtí ozdobený jehličnan před radnicí na náměstí 28. dubna a lípu u blízkého kostela. „Letos jsme se rozhodli pro nákup pokáceného vánočního stromu. Jehličnan z brněnských lesů ukotvíme do nového stojanu přímo před radnicí,“ vysvětlil bystrcký místostarosta Jaroslav Petr.

V pondělí začali dělníci na náměstí kopat místo pro šachtu. Do té umístí ukotvení pro nový vánoční strom. „Tyto práce vyjdou přibližně na padesát tisíc korun,“ poznamenal místostarosta. Na náměstí 28. dubna tak lidé najdou dva ozdobené stromy, jeden živý a druhý uříznutý. „V Bystrci ale máme ještě Horní náměstí, kde se lidé často potkávají. Tam ozdobíme strom před ekumenickým centrem Archa. Ten vyzdobíme místo lípy před kostelem,“ doplnil Petr.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Související

Vánoční výzdoba bude i na Horním náměstí. Rozsvítí se stromy u Archy
Strom jak hrom. Opozice se chystá kritizovat vánoční výzdobu

Vánoční výzdoba bude i na Horním náměstí. Rozsvítí se stromy u Archy

19. 10. 2016 v 10.25 • Témata: , , ,

Vánoční výzdoba v Bystrci se nakonec neomezí jen na prostor před radnicí a vánoční osvětlení v ulicích. Městská část nechá zkrášlit i stromy, rostoucí na Horním náměstí před ekumenickým centrem Archa. Přílišné soustředění na prostor před radnicí na náměstí 28. dubna kritizovala v minulém týdnu opozice.

„Nechal jsem prošetřit situaci na Horním náměstí. Zjistilo se, že i zde jsou stromy, na něž se dá vánoční osvětlení umístit,“ uvedl dnes místostarosta Jaroslav Petr. „A protože s potřebou přinést vánoční atmosféru i do horní části Bystrce souhlasím, část výzdoby tedy použijeme i zde.“

Vánoční ozdoby se v Bystrci rozzáří na počátku prosince. Osvětlení v ulicích stojí městskou část ročně přes sto tisíc korun; další náklady v podobném rozsahu si vyžádá nový vánoční strom, který bude letos prvně umístěn před radnicí. K Vánocům chystá městská část i bohatý kulturní program.

-vl-

Související

Strom jak hrom. Opozice se chystá kritizovat vánoční výzdobu

Ohlédnutí za Dobrým dnem v Bystrci

8. 6. 2016 v 13.30 • Témata: , ,

no images were found

V sobotu 28. května se na ragbyovém hřišti na ulici Jakuba Obrovského v Bystrci odehrávaly hotové divy. Děti zatloukaly hřebíky, proháněly králíky přes překážky či pouštěly lodičky na vlně spuštěné hrázným Brněnské přehrady. To celé připravila radnice městské části a jmenovalo se to Dobrý den v Bystrci.

„Vydařené oddechové odpoledne, které nabídlo zábavu, sport nebo relaxaci pro každého návštěvníka, organizačně připravili pracovníci odboru kultury,“ poděkoval na stránkách městské části místostarosta Jaroslav Petr. „Velký dík patří také místním sportovním oddílům, spolkům a organizacím pro děti a mládež, které prezentací svých činností pomohly zpestřit program dne.“

Dobrý den přišel do Bystrce již podruhé. Tento ročník navštívilo o něco méně lidí, odhadem kolem dvou tisíc. Dětí, které si prošly všechny disciplíny na hřišti a získaly cenu, bylo 398. Součástí akce byla i dvě večerní divadelní představení v korunách stromů v parku na Vondrákově ulici; každé z nich navštívilo zhruba 250 lidí. Celkové náklady na akci se pohybovaly okolo 160 tisíc korun, většinu nákladů zaplatila městská část.

-vl-

Školka na Kamechách schválena radou města, následuje výběrové řízení

10. 5. 2016 v 14.41 • Témata: , ,

Výstavba mateřské školy na Kamechách v městské části Brno-Bystrc byla dnes schválena radou města. Informoval o tom místostarosta Bystrce Jaroslav Petr, který byl na jednání rady přítomen.

„Byl tak dokončen proces schvalování záměru. Následovat bude výběrové řízení na realizátora stavby,“ řekl místostarosta.

Výběrové řízení bude ukončeno v srpnu nebo září, výstavba má podle Jaroslava Petra začít bezpostředně po něm. Šestitřídní mateřská škola, od níž se očekává výrazné ulehčení v problému s nedostatkem míst ve školkách v Bystrci, by tak mohla otevřít zhruba v září roku 2017.

-vl-

Tramvajovou trať na Kamechy zkoumají geologové. Cestující ji využijí v roce 2020

20. 4. 2016 v 08.37 • Témata: , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Ečerova, konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. Tuto hlášku si lidé v tramvajích na lince číslo 1 za čtyři roky už neposlechnou. V tu dobu bude fungovat nový dopravní terminál. O kilometr a půl dál, v sídlišti Kamechy. Odborníci nyní pracují na průzkumu terénu tak, aby stavební práce mohly začít co nejdřív.

Prodloužená trať povede z Ečerovy přes dvě nové zastávky Teyschlova a Ve Strži do nového terminálu Hostislavova. „Specialisté nyní dělají důkladný geologický průzkum, jehož cílem je zjistit podmínky pod plánovanou tratí,“ informoval místostarosta Bystrce Jaroslav Petr.

Vedení města už dřív vyhlásilo výběrové řízení na projektanta stavby. Poté je však zrušilo. „Firmy, které se přihlásily, totiž požadovaly zhruba dvojnásobnou cenu oproti naší předpokládané. Rozhodli jsme se proto nejdříve zadat geologický průzkum terénu,“ vysvětlil náměstek brněnského primátora Richard Mrázek, který má investice v Brně na starost.

Starosta Petr doplnil, že kromě Bystrce plánovaná trať obslouží také sousední městskou část Žebětín, jejíž zástavba zasahuje k plánované konečné zastávce. „Trať povede téměř v celém úseku v zářezu a v polovině trasy bude svedená do tři sta metrů dlouhého tunelu,“ poznamenal Petr.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

O Kauflandu s občany

31. 1. 2016 v 16.42 • Témata: , , , , , , ,

Na veřejné projednání studie nového obchodního centra zvou všechny občany městské části Brno-Bystrc starosta Tomáš Kratochvíl a místostarosta Jaroslav Petr. Nový obchod Kaufland by měl podle studie stát při Páteřní ulici, pod stávajícím obchodním centrem Max.
kaufland-projednani

Městská část projekt Kauflandu až dosud odmítá, vyjádřila se k němu negativně už v roce 2013. Nejzásadnějším argumentem je problematické dopravní řešení, které počítá s vytvořením nového kruhového objezdu na Vejrostově ulici. Zvýšený pohyb aut by pak dále zkomplikoval už tak stěží únosný stav s dopravou do Bystrce směrem z centra města. Mezi další důvody k nesouhlasu městské části patří obava z krachu obchodů blízkých novému centru.

Proti stavbě se vyslovili i občané, sepsali proti ní hned dvě petice s několika stovkami podpisů.

Veřejné projednání studie začne ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) ve středu 10. února v 17 hodin.

Ke stažení

Související

Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Rozpočet brněnské koalice vzbuzuje obavy i v Bystrci

9. 12. 2015 v 14.27 • Témata: , , , , , ,

Nabobtnalý rozpočet brněnské koalice na rok 2016 vzbuzuje obavy i v Bystrci. Výdaje, které meziročně vzrostly o 900 milionů, nejsou dlouhodobě udržitelné, jsou nespravedlivé vůči městským částem a ignorují vnitřní dluh města, tvrdí bystrčtí zastupitelé.

Brněnská koalice vedená primátorem Petrem Vokřálem (ANO 2011) chce v příštím roce utratit finanční rezervu 900 milionů, vytvořenou v předcházejícím volebním období. Investice mimo jiné mají směřovat do rozšíření velkého městského okruhu, do nákupu akcií výstaviště a do rekonstrukce Janáčkova divadla. Na své si přijdou i ti, které živí kultura – polepší si díky náměstkovi Matěji Hollanovi o 63 milionů. Naopak ani koruna nemá jít v příštím roce na výstavbu chybějících prostor ve školách a volnočasových zařízení v Bystrci.

„Na mateřskou školku na Kamechách dá město jen dvacet milionů, zbytek se má financovat z příspěvků Unie. Žádné další z požadovaných investic v rozpočtu města nenajdeme,“ poukázala zastupitelka Hana Jindrová (Bystrčáci). „Rozpočet nejen nezmírňuje, ale dále stupňuje vnitřní dluh města, spočívající v opomíjení nutných investic v okrajových částech.“

Původně mělo město na stavbu mateřské školy na Kamechách dát 77 milionů z vlastního rozpočtu. Když později městská část našla způsob, jak finance získat z regionálního operačního programu, požádal starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD), aby město ušetřenou částku převedlo na jiné investice v městské části.

„Úspora ve výši 50 milionů korun by byla využita na přístavbu základní školy Vejrostova a víceúčelové hřiště pro všechny generace na Kamechách,“ popsal brněnským radním záměr Tomáš Kratochvíl.

„Poddimenzovanost základních škol v Bystrci lze řešit pouze zvýšením kapacity těch stávajících,“ připojil se k žádosti místostarosta Bystrce Jaroslav Petr (ANO 2011).

Brněnská koalice však žádosti nevyhověla. Peníze do Bystrce v příštím roce poslat nehodlá. Pro městskou část to znamená znovu odložit i ty nejvíce vyžadované a postrádané projekty, pokud je nedokáže financovat z vlastních omezených zdrojů.

-vl-

Ke stažení

Žádost starosty Tomáše Kratochvíla o převedení prostředků na přístavbu školy (PDF)

Tramvaj na Kamechy? Rok 2017 se patrně nestihne

23. 11. 2015 v 10.48 • Témata: , , , , ,

Výstavba prodloužení tramvajové tratě do sídelního celku Kamechy, jejíž zahájení se očekávalo v roce 2017, bude patrně odsunuta. Uvedl to místostarosta městské části Brno-Bystrc Jaroslav Petr (ANO 2011).

„Výběrové řízení na zpracovatele dokumentů k územnímu rozhodnutí bylo 20. října zrušeno Radou města Brna z finančních důvodů. V současné době se připravuje výběrové řízení na geologický průzkum pro výše uvedenou zakázku. Původně plánovaný termín zahájení výstavby v roce 2017 nebude pravděpodobně z uvedených důvodů dodržen,“ informoval místostarosta Petr.

Stavba má prodloužit stávající trať ze smyčky Ečerova doo konečné stanice na Hostislavově ulici při západním okraji obytného souboru Kamechy. Trať bude téměř po celém svém úseku vedena v zářezu se svahy nebo opěrnými zdmi, v polovině své trasy bude svedena do tři sta metrů dlouhého tunelu.

„Nová trať bude mít charakter asi jeden a půl kilometru dlouhé rychlodráhy v odhlučněném provedení. Na trati budou situovány čtyři nové bezbariérové zastávky,“ popsal projekt Jaroslav Petr.

V současné době se připravuje výběrové řízení na geologický průzkum.

-vl-, zdroj: www.bystrc.cz

Zastupitelé připomněli 17. listopad

16. 11. 2015 v 23.23 • Témata: , , , ,


Dnes v 17 hodin uctili nejen zastupitelé památku obětí bojů za svobodu a demokracii. K památníku vedle radnice položil kytici místostarosta Jaroslav Petr. „Doba je těžká, “ uvedl mimo jiné Petr.

V souvislosti s pátečními teroristickými útoky v Paříži jsme nakonec na místě hodinu postáli a vyslechli názory a vzpomínky místostarosty Vladimíra Vetchého a také bývalého starosty Svatopluka Beneše.

Text, foto: Michael Piskor, Bystrcké zprávičky

Nová Bystrouška na dobré cestě

28. 6. 2015 v 19.20 • Témata: , , , ,

Nová Bystrouška, budova poskytující zázemí pro kroužky a všemožnou zájmovou činnost, by podle záměrů městské části Brno-Bystrc měla vyrůst na Horním náměstí. Budova má nahradit stávající Bystroušku, která své služby nabízí dětem o několik stovek metrů dál na Fleischnerově ulici.


I když cesta k zahájení stavby bude ještě dlouhá, plán se daří posouvat dál. Investiční záměr projednalo grémium Jihomoravského kraje a souhlasilo s jeho zpracováním. Informoval o tom místostarosta městské části Jaroslav Petr (ANO 2011).

Nové centrum volného času by mělo podle současných představ nabídnout plochu až čtyřnásobnou oproti stávající Bystroušce. Nová Bystrouška by tak mohla významně rozšířit okruh svých činností a být nejen organizací, nabízející kroužky pro děti, ale i lokálním kulturním střediskem, které budou využívat všechny věkové kategorie.

-vl-

Zastupitelstvo Bystrce se přihlásilo k Ignis Brunensis. Proti jen Zelení

10. 6. 2015 v 21.10 • Témata: , , , , , , , , , ,

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc se přihlásilo k festivalu Ignis Brunensis. Usnesení, vyzvedávající celoměstský význam akce, schválili ve středu 10. června zastupitelé městské části výraznou většinou. Proti se postavili jen Zelení.

„Považujeme za správné, […] aby se kulturní akce neodehrávaly jen v centrální části města,“ píše se v důvodové zprávě k návrhu usnesení.

Usnesení bylo vyprovokováno záměrem města Brna ukončit podporu festivalu a převést peníze do grantového fondu, z něhož by se pak měly financovat jiné kulturní akce. Náměstek primátora Martin Ander se několikrát vyjádřil, že by bylo vhodnější investovat peníze z Ignis Brunensis do festivalů, které se odehrávají převážně ve středu Brna.

Po delší diskuzi zastupitelstvo schválilo návrh usnesení formulovaný starostou městské části JUDr. Tomášem Kratochvílem (ČSSD).

„Jsem naprosto pro diskuzi o budoucí podobě festivalu Ignis Brunensis,“ řekl po jednání místostarosta Bystrce Jaroslav Petr (ANO 2011). „Měli bychom však prosazovat, aby peníze na kulturní akce neskončily jinde než v Bystrci.“

Starosta Tomáš Kratochvíl upozornil, že podobné usnesení přijala městská část již v roce 2001.

„Naši předchůdci považovali za správné přihlásit se o podíl na kulturních akcích financovaných z městského rozpočtu. Měli k tomu mnoho dobrých důvodů. Dnes se k nim přihlásíme i my,“ zaznělo v rozpravě na jednání zastupitelstva.

Brno utratí za festival Ignis Brunensis z městského rozpočtu ročně tři miliony korun; další dva miliony přispívá kraj. Celkové náklady se pohybují kolem dvanácti milionů, zbytek doplácejí soukromí organizátoři. Celková návštěvnost překračuje půl milionu osob.

-vl-

Ke stažení

3.10_Budoucnost festivalu Ignis Brunensis – původní návrh usnesení předložený zastupitelstvu

Související

Festival v Bystrci jsou peníze v Bystrci
Ohňostroje na přehradě? Brno chce řešit smlouvu o finanční podpoře
Konec ohňostrojů v Bystrci? Budeme chtít náhradu

Městská část prověří zeleň. Kvůli spadlé vrbě

2. 6. 2015 v 17.24 • Témata: , , , , , , , ,

Městská část Brno-Bystrc prověří stav všech stromů na svých pozemcích. Přestože není známo, že by kterýkoli z nich představoval nebezpečí pro okolí, i tak se znovu ujistíme, že jsou stromy zdravé. Uvedl to v pondělí 1. června místostarosta městské části Jaroslav Petr (ANO 2011).

Obhlídka stromů následuje poté, co se v sobotu 30. května spadl na parkovišti u obchodu Lidl na ulici Jakuba Obrovského strom a poškodil šest automobilů. Mohutná vrba se zřítila v krátké dešťové přeháňce, když neodolala poryvům větru. O strom, který stál na soukromém pozemku, se podle dosavadních zjištění jeho majitel staral; údajně však nedokázal zjistit, že kmen vrby je ztrouchnivělý a strom je tak nebezpečný.

-vl-

Související

U bystrckého Lidlu spadla vrba na auta
OBRAZEM: Na parkoviště v Bystrci spadla vzrostlá vrba. Poničila šest aut

Luboš Raus: Ještě k Nové Bystroušce na Horním náměstí

6. 4. 2015 v 15.35 • Témata: , , , ,

Dovolím si navázat na můj poslední článek informující o možné výstavbě Nové Bystroušky na Horním náměstí. Kolega Přibislavský mi vyčítá uveřejnění nákresu z 10 let starého projektu Nové Bystroušky. Budiž. Ale i on připouští uvedení tohoto projektu jako „ilustrační, aby bylo jasné, co je hlavní myšlenkou“. A o to mi především šlo – že se totiž totiž může jednat o budovu délky okolo 50 m, dvoupatrovou, orientovanou podél ulice Kamechy.

Pojďme se ale držet faktů, která jsou v tuto chvíli dostupná. Nyní je již na stránkách bystrcké radnice zveřejněn zápis z jednání Bystrcké rady ze dne 25. 3. 2015, žádající město Brno o souhlas se zpracováním investičního záměru pro Novou Bystroušku (text této žádosti uveřejněn není). Příslušný odbor Magistrátu města Brna je žádán, aby navazoval na zpracovaný projekt parkových úprav ateliéru RAW (z mého pohledu poněkud vágní formulace) a zároveň byl v souladu s konečnou verzí studie „Bystrc II – západ“ ing. arch. Jindřicha Kaňka. Tato konečná verze studie ovšem také zveřejněna není, ba ani zadání, které dostal pan architekt Kaněk pro zpracování páté varianty – ta bude dle kolegy Přibislavského předmětem veřejného projednání ve Společenkém centru ve středu 8. 4. 2015 v 17 hodin. Zjevně bude odlišná od varianty, ke které se přiklonilo minulé zastupitelstvo i od dalších třech stávajících variant, jinak by nemusela být vypracovávána. Otázkou je, proč nejsou alespoň základní obrysy této varianty dány veřejnosti k dispozici předem. Vhodné by to bylo ze dvou důvodů. Jednak by se i občané mohli na veřejné projednání připravit, jednak by bylo jasné, jak důležitá je osobní účast každého na tomto veřejném projednání. Nicméně se nestalo, varianta bude představena až ve středu k širší diskuzi. To je pravomoc i odpovědnost současné radniční koalice.

Vraťme se k žádosti, která odešla z Bystrce na Magistrát. Tato žádost se odkazuje na „Přílohu 1“, ve které zjišťujeme:

 • Návrh rozsahu investice je do 750 m². Při rozumné šířce objektu okolo 15 m docházím k délce objektu 50 m.
 • Objem budovy do 5 250 m³.uvážením výše uvedené plochy vychází mi výška objektu 7 m.
 • Počet nadzemních podlaží 2. Terén je ovšem svažitý, částečně podzemní podlaží se nepočítá k nadzemním, musím tedy předpokládat výšku budovy nad terénem v její spodní části 3 podlaží tj. cca 10 m
 • Celý objekt je plánován jako nízkoenergetický dům jednoduchého tvarového řešení. To je v mých představách kvádr (již neříkám kravín, abych někoho nepohoršil).
 • Mám-li stavbu výše uvedených rozměrů umístit na městské pozemky, nezbývá, než ji situovat podél ulice Kamechy a tím de facto popřít základní myšlenku a koncepci návrhu ateliéru Rusína a Wahly stejně jako koncepci návrhu minulého zatupitelstva.

Podle výše uvedeného by půdorys stavby mohl zhruba vypadat, jak je znázorněno na přiloženém obrázku.

nova-bystrouska

Tímto tedy stavím na poněkud pevnější základ to, co jsem ve svém minulém článku uvedl ohleduplně a decentně jako domněnky. Samozřejmě nepřehlížím, že uvedené parametry jsou prezentovány jako maximální. Nicméně moje mnohaletá zkušenost v komunální politice mě naučila, že skutečné parametry jsou většinou o něco větší než maximální parametry.

Je mi jasné, že všechno stojí a padá především s důvěrou. Tam také směřují vyjádření kolegy Přibislavského: …bylo zcela jasně řečeno, že tam tento konkrétní objekt stát nebude a že bude vypracována studie nová, která samozřejmě zohlední novou lokalitu a její specifika…. nová studie nové Bystroušky bude samozřejmě projednávána jak s opozicí, tak s veřejností, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku a shody. Nicméně za sebe musím konstatovat, že důvěru mezi současnou koalicí a opozicí neshledávám příliš rozměrnou. A o to tady jde. Důvěru opozice i občanů si musí koalice získat svým jednáním a svými postoji, jiná cesta není.

Luboš Raus

Související

Luboš Raus: Výstavba na Horním náměstí na spadnutí

Luboš Raus: Výstavba na Horním náměstí na spadnutí

2. 4. 2015 v 11.44 • Témata: , , ,

V aktuálním čísle Bystrckých novin lze nalézt pozvánku pana místostarosty Jaroslava Petra na veřejné projednání Územní studie Brno II – západ. Toto projednání se bude konat ve středu 8. dubna 2015 od 17. hodiny ve Společenském centru na Odbojářské ulici.

Genezi problému Horního náměstí zajisté není nutno na stránkách Bystrčníku podrobně rozebírat, shrňme jenom nedávné události, z nichž mnohé mohly veřejnosti uniknout. Základním materiálem je v současné době studie pana Ing. Arch. Jindřicha Kaňka z r. 2012, uvádějící m.j. čtyři možné varianty pro případnou výstavbu na Horním náměstí. Dvě nejagresivnější varianty, v podstatě developerské, pominu jako nepřijatelné (var. 1 s IPP = 0,69 a var. 4 s IPP = 0,77 obě zhruba odpovídající legendárnímu Polyfunkčnímu centru Outulného). Ve hře pak zůstává var. 2 s IPP = 0,23 alespoň rámcově odpovídající návrhu renomovaného architektonického ateliéru Rusín & Wahla a var. 3 s IPP = 0,14 odpovídající usnesení schválenému minulým zastupitelstvem dne 11.4.2012: „Regulace dovolí maximálně tři dvoupodlažní samostatně stojící objekty s rovnou střechou do max. výšky cca 7 m od úrovně terénu s max. výměrou zastavěné plochy každého jednotlivého objektu à 200 m2, tj. 3 x 200 m2 = 600 m2 zastavěné plochy.“
x1
V programu jednání Rady MČ Brno – Bystrc pro den 25. 3. 2015 nalezneme pod bodem 3.2.01. poznámku o dopracování výše zmíněné studie pana arch. Kaňka o pátou variantu, která by obsahovala nový objekt Bystroušky, zařízení pro děti a mládež (současný objekt je daleko za hranicí životnosti), a to v jihozápadní části návrhové plochy SJ na obecních pozemcích. Lze důvodně předpokládat, že výchozím materiálem pro tuto pátou variantu je studie pana Ing. Arch. Borise Hály, vypracovaná v r. 2009, podotkněme ovšem, že pro zcela jiné umístění tohoto objektu v původním místě vedle Alberta na Ečerově, navíc pak pravděpodobně vypracovaná za účelem získání dotací. Ve zprávě Zprávě o jednání Rady uveřejněné v aktuálním čísle Bystrckých novin není ovšem o výše uvedeném bodě jednání žádná zmínka a na oficiálních stránkách Bystrce není doposud uveřejněn zápis z tohoto jednání Rady. Aktuálně schválené usnesení se tedy můžeme pouze domýšlet. Podle dostupných informací by plánovaná dvoupodlažní stavba mohla vypadat zhruba takto:
bystrouska
Současní radní předpokládají, že pokud se vyčlení na Horním náměstí plocha SJ pro Bystroušku, bude navždy učiněna přítrž snahám developerů stavět na Horním náměstí byty či polyfunkční centra. Podle jejich představ by na Horním náměstí na městských pozemcích mohl stát objekt se dvěma nadzemními a (případně) s jedním podzemním podlažím o zastavěné ploše přibližně 750 m², index podlažních ploch by měl činit 0,25 (viz článek pana místostarosty Petra Nová Bystrouška na Horním náměstí? v aktuálním dubnovém čísle Bystrckých novin).

V čem je především zakopaný pes? Podle mého názoru ve zjednodušení problému pouze na hodnotu IPP a hledání hranice, kterou ještě současná politická reprezentace přežije bez podstatnějších občanských bouří. Domívám se, že i laické oko vidí rozdíl mezi variantou tří (minulé zastupitelstvo) nebo čtyř (ateliér Rusín – Wahla) menších objektů integrovaných do prostoru parku a variantou jediného téměř 50 m dlouhého dvoupodlažního objektu podél ulice Kamechy, který zlí jazykové srovnávají s prominutím s kravínem. Varující je také poznámka pana místostarosty Petra ve zmíněném článku Nová Bystrouška na Horním náměstí?, že totiž „Cílem je naplnit představy občanských iniciativ o využití Horního náměstí a najít adekvátní možnosti dodržení požadavků z hlediska výškových parametrů a indexů podlažních ploch nově stavěných objektů.“ Myslím, že z výše uvedeného je zřejmá míra naplnění představ občanských iniciativ…

Aby bylo jasno:

 1. Výše uvedenými názory se nikterak nechci dotknout žádného ze zmiňovaných architektů, ti jsou v tom zcela nevinně. Architekt je také člověk, který potřebuje práci a musí nakreslit to, co mu bylo zadáno.
 2. Nejsem odpůrcem zařízení pro děti a mládež ani jiného veřejně prospěšného zařízení na Horním náměstí. Držme se ale rámce schváleného minulým zastupitelstvem. Soudím, že nazrál čas žádat stavby nejen účelné, ale i pěkné.

Především ale prosím, zúčastněme se veřejného projednání příští středu. Tam se dozvíme skutečný stav věcí, tam můžeme vznášet dotazy a prezentovat své názory. Události berou velmi rychlý spád a mám za to, že by se bagry na Horním náměstí mohly objevit dříve, než se nadějeme. Je dost možné, že na tomto projednání půjde o testování – řečeno slovy koaličního zastupitele Ing. Tomáš Járy – kam až lze zajít, „abychom neblokovali přehnaně nějakého potenciálního investora a zároveň abychom nevyděsili občany tím, co by tam potenciálně mohlo být postaveno“.

Luboš Raus

Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky

17. 3. 2015 v 15.36 • Témata: , , , ,

Brno /FOTOGALERIE/ – Lidé, kteří byli zvyklí zkracovat si cestu z brněnského sídliště Kamechy v Bystrci k potoku Vrbovec pěšinou přes zahrádkářskou kolonii, mají zřejmě definitivně smůlu. Brněnský magistrát nevyhověl v odvolacím řízení manželům Švancarovým, kteří o zprůchodnění pěšiny dlouhodobě usilují. Majitelé ji tak mohou zatarasit.

Spor, který Brněnský deník Rovnost dlouhodobě sleduje, se táhne už sedm let. Loni v létě úřady rozhodly, že majitelé pozemků musejí stezku zpřístupnit. Ti ji však nechali zatarasenou a bystrckou radnici požádali o povolení k zahrazení cesty. „Majitel nerespektoval rozhodnutí úřadu, a přesto mu tentýž úřad v novém řízení plně vyhověl v jeho žádosti o uzavření cesty,“ vysvětlila zahrádkářka Jana Švancarová. V reálu to vypadalo tak, že bystrčtí úředníci zaplatili firmě jedenáct tisíc korun, aby v listopadu odstranila zátaras, a o několik dní později ho schválili.

Podle bystrckého místostarosty Jaroslava Petra však úředníci tamní radnice nechybovali. „Krátce po nástupu do funkce jsem si v prosinci nechal předložit všechny dokumenty k případu. Ze strany městského úřadu jsem nenašel pochybení,“ uvedl Petr.

Jak tvrdí Švancarová, jednání bystrckých úředníků bylo v rozporu s dobrými mravy a podala kvůli tomu odvolání na magistrát. Ten však žádosti nevyhověl. „Je to velké zklamání a tvrdý náraz na státní správu,“ poznamenala žena. Další postup nyní zvažuje. Ze zákona na to má dva měsíce.

(…)

Celý článek včetně fotogalerie najdete na brnensky.denik.cz

Související

Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Parkoviště mezi Teyschlovou a Kuršovou

28. 2. 2015 v 09.52 • Témata: , , , ,

parkoviste-za-kursovouKrátce před posledním zastupitelstvem obrátil se na mne občan R. V. s dotazem, reagujícím na článek pana místostarosty Petra, uveřejněný v letošním prvním čísle Bystrckých novin. Chtěl ode mne, jako od zastupitele, vědět něco bližšího o záměru výstavby hromadných garáží mezi ulicemi Teyschlova a Kuršova.

Protože mi o tomto záměru, kromě oné novinové zprávy, nebylo známo nic bližšího, dovolil jsem si požádat o vysvětlující informace přímo na jednání zastupitelstva a v návaznosti na zmíněný článek přidal jsem ještě dotaz na zamýšlenou výstavbu jednopatrových garáží pod ulicí Kuršova, totiž před domy č. o.  3 až 5.

Jak lze vyčíst z Územního plánu města Brna, plocha mezi ulicí Teyschlovou a Kuršovou je zelená s označením ZO, což znamená „Plochy ostatní městské zeleně, zejména parkově upravená veřejná prostranství, liniová zeleň a uliční stromořadí, významná izolační a ochranná zeleň“. Především jsem tedy očekával vysvětlení, zda se snad na této ploše skutečně uvažuje se změnou Územního plánu – i zmíněný článek totiž výslovně konstatuje, že se jedná o „travnatý pás“.

Předešlu, že jsem byl uklidněn panem místostarostou Vetchým ujištěním, že se bude postupovat tak, jako v minulosti – jakmile se ukáže, že je nějaký záměr reálný, bude projednán jak v komisích, tak i s bystrckými občany. Nemyslím, že by byl jakýkoli důvod toto tvrzení zpochybňovat.

Přesto musím konstatovat, že jsem na své dotazy odpověď neobdržel. Parkoviště mezi Teyschlovou a Kuršovou se odpověď pana místostarosty Petra netýkala vůbec – zde je tedy prostor pro dotazy občanů, možná budou úspěšnější než já.

V reakci na zamýšlenou výstavbu jednopatrového parkoviště pod ulicí Kuršovou bylo panem Petrem řečeno, že se v tuto chvíli jedná o průzkum, záměr, který by případně Rada chtěla zrealizovat. Projektová dokumentace doposud zadána nebyla. Stavba by neměla činit žádných vážnějších problémů, nebude umístěna do zelených ploch a nebude nijak ohrožovat  životní prostředí. Nárůst parkovacích míst by byl o 100 % (v současné době tam jsou dvě asfaltové plochy), je tam též vhodná plocha pro nájezdovou a odjezdovou rampu. Zatím je to ovšem spíš hledání vhodného umístění parkovacích míst. Podle posledního průzkumu chybí v Bystrci tabulkově asi 7500 parkovacích míst. V ulicích Kuršova, Lýskova, Vejrostova a Teyschlova chybí parkovacích míst asi 1800 (podle tabulek, tedy kvalifikovaným odhadem). Další parkovací místa se plánují na ulici Kuršova slepá.

Tolik z reakce pana Petra na mnou vznesené dotazy. Že parkovací místa v Bystrci chybí, o tom není pochyb, to si na vlastní kůži vyzkoušel snad každý řidič. Věřme, že se podaří najít nějaké dobré a rozumné řešení.

Luboš Raus

Stavební mlžení v Bystrci

3. 2. 2015 v 09.30 • Témata: , , , , , ,

V souvislosti se soudem zamítnutou aktualizací Územního plánu Brna jsme před časem přinesli informace od prvního místostarosty Bystrce, Jaroslava Petra. V rozhovoru se zmínil o několika projektech, o kterých se doposud moc nemluvilo a vyvstaly tak nové dotazy. Odpovědi na ně nám poskytl Viktor Lošťák, člen zastupitelstva městské části za uskupení Bystrčáci.

Místostarosta Petr se zmínil, že i nadále je v platnosti projekt Panorama, Kamechy a Horní náměstí. Vy jste znám jako člen občanského sdružení Horní náměstí, které se dlouhodobě stavělo proti výstavbě na tomto náměstí. S projektem, o němž mluvil místostarosta, souhlasíte?

Nesouhlasím, protože vůbec nevím, co měl pan Petr na mysli. O tom, co označuje slovy „projekt Horní náměstí“ mohu jen spekulovat.

Existuje projekt parku na Horním náměstí. Parková úprava tohoto prostoru je něco, co místní lidé jistě uvítají. Jiná věc je konkrétní podoba tohoto projektu, vůči níž mám nejen já řadu výhrad, počínaje funkčními a estetickými přes finanční až po termínové. Ale to je na jinou debatu.

Co říkáte na záměr radnice vybudovat multifunkční objekt v blízkosti OC MAX? Je takovýto objekt v Bystrci třeba?

Žádný takový záměr radnice neexistuje a nikdy neexistoval.

V minulém volebním období projevil soukromý investor zájem postavit pod Maxem na Kubíčkově nový Kaufland. Městská část, tedy rada městské části, se proti tomu postavila. Měla pro negativní stanovisko řadu dobrých důvodů, například velmi sporné dopravní řešení. Proti projektu byli i místní lidé, sepsali hned dvě petice, podepsalo je pár stovek lidí. Projekt ve své původní podobě je dnes, nakolik vím, mrtvá záležitost.

V červnu minulého roku jsem byl informován, že záměr byl přepracován do přijatelnější podoby, v níž by nový objekt neměl být protiváhou a konkurencí stávajícího obchodního centra Max, ale jeho integrálním rozšířením do jednoho obchodního komplexu. Mně osobně se takový plán zdál být akceptovatelnější než původní, nevím o něm ale o mnoho víc, než jsem právě řekl. Otázky dopravy, názoru místních obyvatel i všechny další zůstávají otevřené. Od prvotní informace nemám žádné další zprávy zda projekt někam pokročil.

Tím multifunkčním objektem myslel místostarosta Petr sportovní halu, cituji: „Mimo jiné se zaměříme na stavebně územní dořešení a využití plochy v blízkosti OC MAX až po ulici Nad Dědinou a Páteřní. Zde by například mohl vzniknout i multifunkční objekt s převážným využítím pro sport, relax a volnočasové aktivity. Právě tyto služby pro obyvatele jsou v Bystrci nedostatečně pokryty.“

Sportovní halu? O tom nic nevím. Prosím, dejte mi nějaký čas, zjistím, o co jde.

Takže je to takto – sportovní hala nebo podobné zařízení na pozemcích města je rámcový ideový plán místostarosty, který zatím nemá žádnou konkrétní podobu, o níž by se dalo diskutovat. Není znám žádný termín, kdy by se měl tento projekt dostat třeba jen na papír, natož na trávník pod Maxem. Stejně jako všechny podobné záměry i tento stojí a padá s financováním a nevím o tom, že by se vůbec začalo řešit. Zkrátka – nyní to není nic víc než úvaha, že by se tam něco podobného někdy mohlo postavit.

A vy byste s tím souhlasil?

V obecné rovině souhlasím, že podobných prostor se v Bystrci nedostává. Bližší projekty podobného druhu jsou však jinde – rekonstrukce Společenského centra na Odbojářské a přestavba centra volného času Bystrouška na Fleischnerově ulici. V minulém volebním období byl také připraven projekt skautské klubovny a rodinného centra na Kamechách. Tyto plány jsou nyní aktuálnější.

Slova Viktora Lošťáka doplnil ještě Milan Krátký, opoziční zastupitel a člen Komise pro životní prostředí při MČ Brno-Bystrc.

Viktor to popsal výstižně. Pouze bych doplnil, že si při použití výrazu „s převážným využítím“ vybavím zdravotní středisko na  Kamechách. Tam se z plánovaného „Zdravotního střediska“ stal převážně „Bytový dům“.

Děkuji za odpovědi.

Pozn. redakce: To co původně – podle regulačního plánu – mělo sloužit občanům jako zdravotní středisko (75 % plodlahové plochy ordinací a 25 % podlahové plochy byty pro lékaře) se dál stavělo jako viladům (23 % plodlahové plochy ordinací a 77 % volně nabízené byty). V roce 2013 byla dokonce celá stavba přerušena a stavební úřad nařídil prozkoumání. Dnes jsou ve viladomě – zdravotnickém středisku – čtyři ordinace.

-pro-
Zdroj: www.probystrc.cz

Související

Jaroslav Petr: Jak se projeví soudem zamítnutá aktualizace brněnského územního plánu v Bystrci?