Příspěvky se štítkem ‚Jaroslav Kacer’

Týden podle Kacera

17. 2. 2015 v 09.33 • Témata: , , , , , , , , ,

last-week-by-kacer-small-yellowJaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09, byl v minulém volebním období zastupitelem v městské části Brno-Bystrc, kde také bydlí. To je i důvod, proč přebíráme jeho zprávu o dění v Brně, kterou publikoval na www.top09.cz.

*

A tak šel den za dnem a je zde další mé ohlédnutí za uplynulým týdnem. Samozřejmě pro všechny, kteří mají zájem 🙂

Zastupitelstvo města Brna

Minulý týden proběhlo další jednání Zastupitelstva města Brna. Začalo obšírnou diskuzí ohledně privatizace obecního bytového fondu. Naše aktuální stanovisko k privatizaci bytového fondu naleznete na bit.ly/1BWIzCN. Na návrh několika zastupitelů se RMB zamyslí nad změnou metodiky pro podporu vrcholového sportu, což vítám. Dále jsme navrhovali oddělené hlasování při pořizování změn ÚPmB a to konkrétně Mendlova náměstí, kde Komise RMB pro strategické a územní plánování nepřijala usnesení a měla pochybnosti nad skutečným účelem a realizovatelností. Na názory komisí se moc nehledí, i když mezi členy jsou nově nominanti s označením odborníci. Jedná se i o případ rekonstrukce fasády Janáčkova divadla. Rada města Brna nakonec rozhodla o rekonstrukci a to i v kontrastu s doporučením. Na stůl přistál bod č. 55 návrh kasační stížnosti k rozhodnutí Krajského soudu v rámci Změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“. Požádali jsme rezortního náměstka o shrnutí tohoto obsáhlého bodu, který jsme obdrželi až v den konání. Chtěli jsme také znát stanovisko Rady města Brna k tomuto bodu. Náměstek okomentoval problematiku a sdělil, že on by návrh na podání kasační stížnosti odmítl. Rada v této problematice nepřijala jasné stanovisko a hlasovala jen o zařazení tohoto bodu na zasedání zastupitelstva, princip chytré Horákyně :).

Veletrhy Brno

V rámci interpelací jsem na zastupitelstvu požadoval výsledky auditu skutečného ocenění společnosti Veletrhy Brno, který si nechalo zpracovat bývalé vedení města Brna. Tento audit dle „výběrového řízení“ měla zpracovávat společnost PWC (Price Waterhouse Cooper). Jsme zřejmě jediný politický subjekt, který se o tuto problematiku intenzivně zajímá a nezná výsledky ocenění. V médiích jsem zaregistroval v průběhu několika dní posun, kdy se prvně dozvídáme, že společnost Messe Düsseldorf hodlá do konce tohoto roku prodat svůj podíl. Představitelé města neví, zda využijí předkupního práva a nakonec o pár dní později jej chtějí využít. Zazněla však informace, že se vytvoří pracovní skupina, která se touto problematikou bude zabývat a všechno může být nakonec jinak. Doufám, že budeme součástí této pracovní skupiny. Jak jsem uváděl již v minulosti, osobně bych preferoval nalezení strategického partnera, než aby se město učilo výstavnictví. Příklad si můžeme vzít z nedaleké Vídně. Pokud město využije předkupního práva, kde na to vezme peníze? Myslím si a to byl již záměr minulého vedení, že na koupi podílu ve společnosti Veletrhy Brno se využijí finance za prodej podílu města v Technologickém parku, který je ve vlastnictví města a společnosti P&O, přičemž jednu vázanou akci tam má VUT v Brně.

Janáčkovo kulturní centrum

V pondělí proběhlo slavností položení základního kamene Janáčkova centra. Nejedná se o budování hudebního sálu, avšak o takzvanou první etapu – výstavbu podzemní parkoviště. Tento projekt připravilo a do realizace posunulo minulé vedení radnice. Zda to nakonec neskončí pouze u stavby parkoviště, ukáže čas, což potvrzují i zástupci současného vedení. Město nemá finanční prostředky, aby toto realizovalo samo. Jak jsem již v minulosti uvedl, musí se jednat o vícezdrojové financování nebo nalezení jiného řešení. Nejde o to jen postavit novou budovu, ale je nutné přemýšlet i nad provozními náklady, které mohu být velkou finanční zátěží pro rozpočet města. Zcela na místě je otázka, jak často a jak zaplněný bude sál pro 1 500 lidí.

Jihomoravský podnikatel roku

Ve čtvrtek minulého týden proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Podnikatel roku v Jihomoravském kraji. Tuto cenu obdržel Jindřich Životský, majitel největší sítě prodejen s elektronikou OKAY v českém držení na území České a Slovenské republiky. Mimo jiné je vlastníkem sítě prodejen Jena nábytek a také v Brně provozuje síť potravin OKAY market. Měl jsem možnost se s ním několikrát potkat. Podle mého názoru je to slušný a úspěšný podnikatel a také brněnský patriot, který se zajímá o své okolí. Toto společenské uznání si jistě a právem zasloužil. Přeji si, aby se umístil na čelním místě republikového kola a vyrazil tak zdárně reprezentovat Českou republiku v Monte Carlu.

Protiislámská demonstrace

Aktuálně se boj proti islámu dostal i do Brna. Začalo to v loňském roce hnutím Pegida v německých Drážďanech, pokračovalo dále Německem a vygradovalo po brutálním útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo.  V sobotu na den Svatého Valentýna proběhla v Brně dvě shromáždění, jedno proti islámu a druhé pro náboženskou tolerantnost. Osobně jsem se nezúčastnil ani jedné z nich a podle informací se jednalo jen o symbolické počty na obou stranách. Spíše mně tyto akce připadaly jako snaha o zviditelnění na obou stranách. Jsem přesvědčen, že obecně by lidé měli dodržovat zákony jednotlivých zemí, kam se přistěhují a přizpůsobit se, samozřejmě při zachování své integrity i náboženství. Vezměme si příklad z nás, jak to umíme a k tomu jsme někdy papežštější než sám papež :). Když nějakou dobu žijeme či pracujeme v zahraničí, striktně se snažíme dodržovat všechny předpisy. Příkladem může být rozdíl v jízdě našinců na dálnici v České republice a pak ve Švýcarsku či blízkém Rakousku.

Jaroslav Kacer

Související

Týden podle Kacera (26. 1. – 1. 2. 2015)
Týden podle Kacera (19. – 25. 1. 2015)

Týden podle Kacera

4. 2. 2015 v 20.11 • Témata: , , , , , , ,

last-week-by-kacer-small

Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09, byl v minulém volebním období zastupitelem v městské části Brno-Bystrc, kde také bydlí. To je i důvod, proč přebíráme jeho zprávu o dění v Brně, kterou publikoval na www.top09.cz.

*

I když jsem si za minulý týden připadal, že nevím, kde mě hlava stojí, přesto jsem pár zpráv zachytil :). A tak již podruhé píši všem, které zajímá můj pohled na dění v uplynulém týdnu.

Slučování nemocnic na území města Brna je zpráva, kterou nelze nevzpomenout. Jedná se o skutečnou budoucnost či jen o vyřčené přání? Mluví se o dvou rovinách. V prvním případě jde o plán bývalého ministra Hegera ke sloučení Fakultní nemocnice Bohunice a Fakultní nemocnice U Svaté Anny, který není nikterak schopný ovlivnit městská či krajská politická reprezentace. Podle kuloárních informací je tento plán opět na stole. Podle mého názoru, je tento krok prospěšný jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska efektivního fungování zdravotní péče nejenom na území města Brna. Najde se opět určitě hodně hlasů, které budou tvrdit, že to není správný směr. Důvody jsou však prozaické. Nebude se to zřejmě líbit dodavatelským společnostem, zdravotním pojišťovnám, mnoha vedoucím pracovníkům a to i na akademické půdě, kteří tak mohou přijít o rozhodovací pravomoci či pozice. Je nutné tuto problematiku co nejlépe komunikovat, aby to nedopadlo jako s Úrazovou nemocní Brno za dob ministra Julínka. Od roku 2009 je toto zdravotnické zařízení z rozhodnutí tehdejších politických reprezentací v Brně a v Jihomoravském kraji včele s ČSSD v majetku města. Provozování tohoto zařízení je pro město velkou finanční zátěží.

Postupně jsem se tak dopracoval k druhé rovině slučování a to tzv. městských nemocnic. Jedná se o již zmíněnou Úrazovou nemocnici Brno a Nemocnici Milosrdných bratří. Druhá jmenovaná má na našem území dlouhou historii a provozování této nemocnice je smluvně zajištěno s řádem Milosrdných bratří, jež vlastní historické budovy a také pozemky. K zefektivnění zdravotní péče ve městě Brně je jistě zcela pochopitelné sloučení těchto dvou zařízení. Nesmí se však odpovědní politici chovat v této otázce jako slon v porcelánu. Pokud má mít tato záležitost jistou váhu a nemá jít jen o plácnutí do vody, je nutné vše komunikovat se všemi dotčenými a ne jen s novináři. Pak dochází k paradoxním situacím a nejasnostem, které jsou místo osobních jednání komunikovány přes média.

Nakonec se snad podařilo současnému primátorovi na nějakou dobu uhasit vzniklý požár. Současně s touto problematikou je totiž na stole i prodloužení smlouvy s řádem od roku 2018. Ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří je Josef Drbal, který je podle mého názoru nejlepším ředitelem za mnoho let. Za jeho čtyřleté vedení dokázal snížit příspěvek zřizovatele o sto deset miliónů korun, kdy sedmdesát šlo do investic a čtyřicet je viditelná úspora města. To dokládá zcela nezpochybnitelné manažerské schopnosti při řízení specifických zařízení, jako jsou nemocnice. Musím se však přiznat, že se jedná o mého kolegu a v některých otázkách i učitele. Všechny úspěšné lidi bychom měli vynášet na piedestal než stále udržovat nelichotivou vlastnost, že úspěch se v našich zemích neodpouští.

Potřeba hokejového a fotbalového stadionu je druhou „aktualitou“. Ano, je to potřeba, si zřejmě odpověděly jednotlivé zájmové skupiny a jen se rozcházejí v pohledu na umístění. Otcové přání myšlenky se snažili získat nějaké stanovisko. Primátor se na to snažil odpovědět neutrálně, nic nevyloučil a spíše naznačil možné řešení financování za využití privátního sektoru. Já bych si však překvapivě místo otázky, kde na to město získá finanční prostředky, položil jako první otázku, co bude město realisticky dělat s halou Rondo, do které investovalo v minulosti více jak půl miliardy korun a také co s fotbalovým stadiónem na Srbské. Bez mučení se přiznám, že to nyní nevím a jasnou odpověď mi nebyli schopni dát ani současní uživatelé. Pak bych teprve hledal odpověď na otázku, kde vzít finance na dané plány. Sám jsem v mládí chodil za sportem za Lužánky a bylo by žádoucí tento prostor oživit.

Marketing se dostal i do náborových kampaní studentů na vysoké školy. Velice příjemně mne překvapila kampaň mé alma mater Vysokého učení technického v Brně. Podle mého názoru je tato kampaň kvalitně provedená a dokonce i vtipná. Holt smekám a doufám, že dokáže splnit vytčený cíl. K tomu mi kolega poslal příspěvek z portálu Virgin.com, kde se Brno dostala do sítě čtyř méně známých měst vedle Talinnu, Malmö a Eidhoven, které jsou přívětivé k podnikání, inovacím a kreativitě. Zřejmě dobrá práce. Na druhou stranu jsem bohužel zaslechl informaci o obrovských problémech vědeckého projektu CEITEC. Nejčernějším scénářem může být neuznání dotace z Evropské unie ve výši dvě a půl miliardy korun z důvodu nedodržení pravidel čerpání. To by mělo velký dopad na všechna dosavadní snažení mnoha lidí a institucí.

Politici opouštějí městské společnosti. Opět jsem v médiích zaregistroval tuto proklamaci. Prozatím se jedná o záměr, který je více prezentovaný než by dokládala skutečnost. Mluví se o řízení podle německého modelu v českém prostředí, což zatím není. V představenstvech sedí převážně zástupci koalice-politici. Jediné, co se skutečně snížilo, je velikost jednotlivých orgánů. Záměrem je i posouzení stavu tzv. městského holdingu. Důležitou otázkou je, kdy se deklarované záměry budou realizovat. Nezbývá než posečkat. Necháme se překvapit, zda skutečnost bude opravdu tak zářivá nebo půjde spíše o východoněmecký model řízení. Některým se může ve funkcích zalíbit a nebudou se jich chtít vzdát. V kuloárech koluje informace o změně kanceláře ředitele pro představu představenstva, neboť se mu líbila více. Já jsem dlouhodobě pro, aby městské společnosti byly řízeny podle německého modelu a také, aby vznikl městských holding.

A o čem se bude mluvit tento týden? Na úterní Radě města Brna se bude rokovat ohledně smírného řešení mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna a Škoda transportation. Město podepsalo v roce 2006 rámcovou smlouvu se společností Škoda transportation a to na dodání až 100 kusů nových tramvají. Celkově podnik odebral dvacet devět kusů (devět z nich bylo placeno z dotací EU). Součástí podepsané smlouvy byla i inflační doložka. Minulé vedení města a podniku tuto problematiku řešilo laxně. Vytvořil se tak dluh téměř sto čtyřiceti miliónů korun. Společnost podala žalobu ke krajskému soudu. Předmětem smírného řešení sporu je prominutí tohoto závazku, avšak nakoupení nových dvaceti vozů tramvají T13 Porsche v hodnotě přes 1,1 miliardy korun. Rámcová smlouva je do konce roku 2016, a proto je možné toto realizovat formou jednacího řízení bez uveřejnění. S výsledkem dvou prosincových jednání a navrženým řešením nejsem zcela ztotožněn. Je to samozřejmě otázkou pohledu, zda bylo možné vyjednat více, ale ta rychlost mě překvapila.

Jaroslav Kacer, člen ZMB

Související

Týden podle Kacera (19. – 25. 1. 2015)

Týden podle Kacera

26. 1. 2015 v 19.57 • Témata: , , , , , , , , , ,

Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09, byl v minulém volebním období zastupitelem v městské části Brno-Bystrc, kde také bydlí. To je i důvod, proč přebíráme jeho zprávu o dění v Brně, kterou publikoval www.top09.cz.

*

O víkendu jsem se setkal s přáteli a byl jsem překvapen jejich zájmem o můj názor na dění v Brně. Rozhodl jsem se s vámi, kteří budou mít zájem a chuť, podělit o komentáře k uplynulému týdnu. Pokusím se o pravidelnost, pokud mi to čas dovolí, bude-li co komentovat a nebudu-li zcela znechucen :).

Začal bych netradičně od konce tedy od pátku 23. ledna, neboť rozhodnutí krajského soudu o zrušení Změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ považuji za důležitou zprávu. Již samotný název od počátku evokoval mišmaš pojmů a přičteme-li k tomu snahu bývalého vedení města o rychlé schválení bez neadekvátní diskuze či seznámení, bylo to při nejmenším podezřelé. Mě osobně to vedlo ke kritice již v loňském roce. Dokonce jsem navrhoval řešení tak, abychom předešli stavu, který minulý týden nastal. Rozhodnutím soudu se tak minimálně na dva roky paralyzoval rozvoj města. Mnoho lidí teď neví, na čem jsou. Zda budou moci stavět, rekonstruovat a vůbec, co vlastně z územního plánu platí. K tomu všemu se totiž ještě projednávala příprava nového územního plánu a to hned ve třech variantách. Dokument Aktualizace ÚPmB obsahoval mnoho prospěšných věcí, ale také spoustu takových, o kterých to říci nešlo. Jsem si vědom, že mnoho lidí je rezistentní k výstavbě v jejich okolí. Chtějí bydlet de facto na samotě, kde je nikdo nebude rušit, odkud to budou mít maximálně pět minut do centra, dostupnost všemožných služeb je samozřejmostí. To je však jen chiméra.

Co teď a co potom? V současné době platí územní plán z roku 1994 včetně schválených soborů změn. Ten však neodpovídá potřebám moderního města 21. století. K tomu byly v roce 2012 zrušeny Zásady územního rozvoje kraje, které jsou nadřazeným dokumentem pro územní plán, a na přípravě nových se teprve pracuje. Díky tomu je potřeba nejdříve připravit, projednat a schválit nové změny ÚPmB tak, aby se zcela nezastavil rozvoj města. Tento dokument by měl obsahovat co nejvíce prospěšných věcí pro obyvatele a samotné město. Neměl by vycházet vstříc zájmům jednotlivců. Tento proces bude trvat minimálně rok a půl. Ruku v ruce s ním se dle mého názoru musí připravovat tzv. metropolitní plán po vzoru Vídně, Amsterdamu, Kodaně Curychu či Prahy.

A co dalšího se minulý týden událo. Bylo podáno několik žalob na rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ohledně konání referenda o poloze brněnského nádraží. Jedním ze žalujících byl bývalý náměstek za ODS. Dalšími žalujícími jsou někteří zastupitelé za ČSSD a ODS. Také náš klub TOP 09 dostal nabídku přidat se k této žalobě, což jsme však vyhodnotili jako nesprávné a nekonzistentní. V minulosti jsme totiž podporovali konání referenda a minulá koalice na to neslyšela. Měli jsme samozřejmě připomínky k jednotlivým otázkám referenda, které přípravný výbor předložil a také k termínu konání. Na místě je i otázka, zda by referendum o poloze nádraží nemělo být celokrajské, neboť mnoho lidí přijíždí do Brna za prací či studiem.

Na tom, že Brno potřebuje modernizaci železničního uzlu a současný stav není lichotivou bránou do města, se shodneme všichni. Nedávno za mnou přijel jeden známý ze zahraničí, který si chválil moderní vlakovou soupravu Railjet, která jej do Brna přivezla, avšak kritizoval hlavní nádraží, kde si připadal jako v historickém železničním skanzenu. O přesunu nádraží se mluví v Brně skoro sto let a je nutné konečně učinit kroky, které povedou k finálnímu rozhodnutí a realizaci. Osobně by se mi líbila varianta v centru. Za klíčové považuji celkovou modernizaci železničního uzlu Brno a jeho napojení na vysokorychlostní tratě. Já i naše strana jsme připraveni respektovat odborné stanovisko Ministerstva dopravy k této problematice, které by mělo být k dispozici v průběhu letošního roku.

Grand Prix ČR byla a je opět na programu dne. Za poslední dobu jsme si zvykli na stálé stěžování si pořadatelů na nedostatek peněz a snahu o získání maxima z veřejných zdrojů. Velká cena k městu Brnu neodmyslitelně patří. Není však možné stále žádat o finanční prostředky a nerozkrýt podivný spletenec firem včetně všech nákladů a výnosů. Pořadatelé v loňském roce hazardovali o osudu velké ceny a hráli do jisté míry vabank svými ultimativními požadavky, očekáváním pozornosti veřejnosti a nátlaku v rámci komunálních voleb. Tuto hozenou rukavici využil pan hejtman a přišel se založením společnosti, která by tuto akci pořádala. A tak se nakonec i stalo. Pořadatelé měli přislíbené finanční prostředky ve výši třiceti miliónů korun na zalistovací poplatek za rok 2014, který prozatím nebyl uhrazen. Vláda ČR schválila tuto částku až v letošním roce a lišácky ji poukázala Jihomoravskému kraji, což bezesporu vyhovovalo i samotnému hejtmanovi.  To dává velký silový potenciál pro realizaci přání krajského vedení. Původně měla krajská společnost ambici pořádat velkou cenu až od roku 2016. Otázkou tedy je, kdo bude pořadatelem v letošním roce, jak bude akce organizována a zda budou finanční toky transparentní. Bez dohody se současnými pořadateli to však nepůjde.

Dále se v médiích několikrát objevila informace o pozastavení privatizace. Toto rozhodnutí poprvé zaznělo od odpovědné náměstkyně na posledním zasedání Zastupitelstva města Brna v loňském roce a týká se i domů a bytů v procesu. Zcela chápu rozhořčení lidi, kteří jsou již v závěrečné fázi procesu včetně podepsaného úvěru či hypotéky a nyní nevědí, co bude dál. Tato problematika není zcela jednoduchá a nelze vše házet do jednoho pytle. Existují jistě pochybnosti o jednotlivých rozhodnutích a jejich výhodnosti. Nejsem sice právník, ale očekával bych dokončení privatizace v procesu. Pokračování privatizace by pak mělo probíhat za oboustranně výhodných podmínek. Nemělo by se jednat o diskontní výprodej pro vyvolené. Na základě zápisu rady bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny pro posouzení pravidel privatizace, ve které však nejsou zástupci opozičních stran. K přípravě podkladů pak byla vybrána pražská advokátní kancelář. V polovině ledna byly osloveny jednotlivé politické kluby, aby zaslaly svoje připomínky k současným pravidlům, a to do konce ledna. Osobně jsem předpokládal, že odpovědní představitelé mají vizi a představí nám svoji koncepci privatizace. Následně by se pak vedla diskuze, ve které by mohly své připomínky prezentovat politické kluby.

Mezi mé záliby patří i architektura. Brno je Mekkou moderní architektury a na to jsem pyšný. Proto mně dovolte, abych na závěr zmínil kulaté výročí narození Ernsta Wiesnera, které jsme si minulou středu připomněli. Tento architekt zanechal ve městě Brně významnou architektonickou stopu. Mezi jeho významné stavby patří vila Stiassni, dříve označována vládní vila v Pisárkách. K tomuto objektu mám osobní vzpomínky, neboť jsem nedaleko trávil u babičky prázdniny po mnoho let. Ve stejné oblasti se ještě nachází Münzova a Haasova vila. Mezi další Wiesnerovy stavby patří palác Morava na Malinovského náměstí či budova brněnského krematoria v městské části Bohunice.

Jaroslav Kacer, člen ZMB

Největší problém Brna je chybějící strategie, míní Jaroslav Kacer

15. 9. 2014 v 22.07 • Témata: , , ,

Server iDnes.CZ zveřejnil rozhovor s kandidátem TOP 09 na primátora Brna Jaroslavem Kacerem. Jaroslav Kacer, který se v Bystrci narodil, je od roku 2010 zastupitelem nejen Brna, ale i naší městské části. V letošních komunálních volbách kandiduje v Bystrci na šestém místě. Má tedy k Bystrci silný vztah a tak, když nás jeden z jeho stranických kolegů požádal o převzetí rozhovoru, nebyl žádný důvod nevyhovět.

*

Jaký je největší problém Brna?

Jaroslav Kacer: V zásadě není jasné, kam město směřuje a co chce. Chybí strategie města a jsou přijímána nekoncepční řešení bez otevřené diskuse. Někdy to vypadá, že nejenom brněnští politici se nejsou schopni domluvit a nikam to nevede. Příkladem může být poloha nádraží, změna územního plánu či strategie parkování, projednávaná až nyní, přestože byl na přípravu dostatek času. O plánování investic nemluvě. Městské společnosti se neumí domluvit na koordinaci prací a pak jsou některé ulice trvale rozkopané apod. S podporou turistického ruchu, ve kterém má město velký potenciál, je to rovněž tragické. Příkladem budiž nepovedený web pro návštěvníky.

Jak byste řešili vleklé spory kolem polohy nádraží? Mělo by nyní město něco dělat se zanedbaným prostorem před nádražím, nebo má s investicemi čekat, až se rozhodne o poloze?

To, o čem může Brno rozhodnout a prakticky okamžitě něco dělat, a to bez enormních investic, je úprava okolí nádraží, které minimálně dalších deset let budeme využívat v současné podobě a které je opravdu tristní. Za klíčovou pak považujeme celkovou modernizaci železničního uzlu Brno a jeho napojení na vysokorychlostní tratě, což je pro nás důležitější než konkrétní poloha nádraží. Jsme připraveni respektovat odborné stanovisko Ministerstva dopravy jak z pohledu technického, tak finančního, aby toto vše bylo vůbec realizováno, a to v co nejkratší době.

Mělo by Brno koupit od německého partnera jeho většinový podíl ve firmě Veletrhy Brno?

Město by v prvé řadě mělo najít strategického partnera, jenž má s oborem výstavnictví dostatečné zkušenosti, jak se to třeba podařilo ve Vídni. Pokud se toto nepodaří, pak je nutné otevřít diskusi o budoucnosti výstavnictví v Brně a pokusit se najít jiné řešení.

Co je vaše priorita v oblasti sportu?

Především podpora mládežnického sportu, podpora neziskových organizací věnujících se sportu dětí, mládeže a seniorů. Zavést otevřené dotační podmínky a důslednou kontrolu účelovosti poskytnutých dotací.

Co je vaše priorita v oblasti kultury?

Nastavit transparentní systém poskytování dotací pro kulturní instituce a projekty a také podpora nezávislé kultury v Brně. Zrevidovat všechny dosavadní kulturní akce ve městě a nastavit jasnou koncepci kultury. Nemusíme chodit daleko, příkladem může být třeba divadelní festival v Plzni oproti obdobné akci v Brně apod.

Mělo by Brno zřídit post hlavního architekta?

Současný stav v této oblasti je zcela nevyhovující a je nutné jej změnit. Navrhujeme zřídit mezinárodní panel odborníků, který se bude skládat z urbanistů a architektů, a ten by řešil danou problematiku podle nejnovějších ověřených zkušeností ze světa.

(…)

 Celý rozhovor si přečtěte na brno.idnes.cz
Foto TOP 09

*

Související

Jaroslav Kacer: V Bystrci jsem se narodil

 

Jaroslav Kacer volebním lídrem TOP 09 v Brně

31. 3. 2014 v 10.48 • Témata: , , , , , , , , ,

Jaroslav Kacer, předseda regionální organizace TOP 09 Brno-město, opoziční zastupitel v Zastupitelstvu města Brna a také radní v MČ Brno-Bystrc, bude volebním lídrem TOP 09 v podzimních volbách do brněnského zastupitelstva. Na tiskové konferenci to v pondělí 31. března oznámili volební manažer strany Petr Štědronský.

TOP 09 zároveň zveřejnila seznam svých kandidátů pro podzimní volby do zastupitelstva Brna i městské části Brno-Střed. Termín zveřejnění je neobvykle časný, politické strany mají na odevzdání kandidátních listin úřadům čas až do srpna a nebývá pravidlem oznamovat seznamy kandidátů o mnoho dříve. Žádná z ostatních stran, které budou usilovat o hlasy voličů v Brně, své kandidáty dosud veřejnosti nepředstavila.

Dvojkou TOP 09 pro Brno lékař Josef Drbal, nestraník a zastupitel v Líšni, na třetím místě je Zdenka Dubová, opoziční zastupitelka z Králova pole. Na brněnské kandidátce také najdeme na sedmnáctém místě Petra Fedora, současného místostarostu  v Bystrci.

Vůdcem pro volby v městské částí Brno-Střed bude tamní současný zastupitel Bohumil Straka.

„Ambicí TOP 09 v podzimních volbách by nemělo být nic menšího, než zvítězit,“ prohlásil na tiskové konferenci Bohumil Straka.

Volby do místních samospráv se budou konat na podzim tohoto roku. Přesný termín zatím nebyl vyhlášen, předpokládá se, že voliči se k urnám vypraví 24. a 25. října.

-vl-, foto TOP09

Ke stažení

Tisková zpráva TOP 09 (PDF)

 

Amazon ani napotřetí. ODS prchla z hlasování

19. 3. 2014 v 13.22 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Ani napotřetí neschválili brněnští zastupitelé investici společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase v Brně vybudovat logistické centrum za tři miliardy korun. Plánovala přitom zaměstnat 1 500 lidí trvale a další tři tisíce sezónně, v období Vánoc. I když se v úterý 18. března na zastupitelstvu diskutovalo sedm hodin, návrh nakonec nejenže neprošel, ale samotné hlasování bylo obrazem dokonalého chaosu, lavírování a těžko pochopitelných rozhodnutí.

1782449_843570022325802_582193570_o[1]

Z 55 zastupitelů jich bylo při hlasování přítomno jen 41, zbytek se ze sálu vytratil. Ani ti, kteří našli odvahu zůstat, však všichni nehlasovali. Sedm nestatečných se nevyjádřilo vůbec nijak a jen tak zevlovalo. Šest dalších zastupitelů se hlasování rafinovaně zdrželo. Jen 28 zbylých zástupců občanů bylo ochotno mít názor a nést za něj alespoň jakousi odpovědnost.

Nejkonzistentněji hlasovali Zelení. Ti již před jednáním zastupitelstva vydali prohlášení, v němž plán Amazonu odmítli z ekologických i dalších důvodů, a své stanovisko nijak nezměnili. Všichni tři zelení zastupitelé byli při hlasování proti.

Komunisté zvolili taktiku přesně obrácenou, rozhodli se nemít žádný názor. Vůdce brněnské KSČM Býček se jako správný lídr hlasování zdržel, Pavel Březa z Bystrce nehlasoval, byť byl v sále přítomen, a kde byla Helena Sýkorová z Kohoutovic, o tom se můžeme jen dohadovat.

Logistické centrum Amazonu by v Brně naopak rádi viděli zastupitelé opoziční TOP 09. Tedy alespoň šest z osmi. Filip Kadeřábek a Petra Vítková se rozhodli, že se svými spolustraníky nepečou a zatímco všichni ostatní ruku pro Amazon zvedli, oni dva se hlasování velemoudře zdrželi. Po jednání za to také dostali od kolegů pěknou čočku.

„Bohužel kukaččí vejce, která zanechal Levíček po svém odchodu v hnízdě TOP 09, se opět projevila,“ nebral si na Facebooku servítky vůči svým kolegům Jindřich Zuziak (TOP 09). Narážel přitom na roztržku, po níž z brněnské TOP 09 po dlouhých sporech a neshodách odešel vlivný lobista Jan Levíček a několik dalších členů.

TOP 09 na plánech Amazonu oceňovala především nová pracovní místa.

„V příchodu této společnosti vidíme spíše přínos. Výhody potenciální investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku jsou neoddiskutovatelné,“ komentoval Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09 a rovněž zastupitel v Brně-Bystrci.

Podobně hodnotí stavbu velkoskladu i zastupitelé za ČSSD, ani oni však neudrželi jednotu svého klubu. Třináct sociálních demokratů řeklo Amazonu ano (včetně bystrckého Pavla Greňa), šest dalších však v tu dobu mělo na práci úplně něco jiného než hlasování, za které jsou občany placeni.
blaha-neumi-hlasovat

Obraz totálního rozkladu poskytl v úterý zastupitelský klub občanských demokratů. Ani při nejlepší vůli není jasné, co vlastně zastupitelé za ODS chtějí. Ze čtrnácti z nich hlasovali pouze dva (!), a to pro Amazon. Zbytek patrně propadl panice a místo hlasování se pokoušel nacpat do skulin a děr, jen aby se nemusel vyjádřit. Zastupitele, pološílené děsem ze zodpovědnosti, napadaly ty nejabsurdnější argumenty, jak se hlasování vyhnout. Vít Blaha (ODS) tak odešel ze sálu, aby „snížil kvórum a k prosazení projektu stačil menší počet hlasů“. Uvolněný radní Blaha, jemuž daňový poplatníci dávají měsíčně desetitisíce, tím ukázal, že ani po čtyřech letech sezení v zastupitelstvu nezná zákon, jímž se hlasování řídí.

Ke schválení návrhu, umožňujícího stavbu logistického centra Amazonu, chyběly tři hlasy. Během jednání byla vznesena řada argumentů pro i proti stavbě a lze tak chápat, že ani názory zastupitelů nebudou stejné. Neochota přijmout jakékoli rozhodnutí  je však něco, co by voliči měli po zásluze potrestat. Za zbabělý útěk své zástupce neplatí.

Viktor Lošťák

Ke stažení

Tisková zpráva TOP 09 k výsledkům hlasování o projektu Amazonu (DOC)

Související

Kacer (TOP 09): Amazon do třetice všeho zlého
Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo
O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo

18. 3. 2014 v 18.01 • Témata: , , , , , , , , ,

Ani třetí jednání brněnského zastupitelstva nevedlo ke schválení třímiliardové investice společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase postavit logistické centrum a zaměstnat tak trvale 1 500 lidí. Po sedmi hodinách diskuzí zastupitelé přes ústupky investora stavbu odmítli.

„Vycizelovala se smlouva, která eliminovala všechny případné právní nástrahy a investor se zavázal spolupodílet se na výkupů pozemků pro stavbu spojení s dálnicí D1 tak, aby byl zrealizován v co nejkratší době, což je pro Brno velice důležité,“ komentoval průběh jednání zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09). „Viděli jsme v příchodu této společnosti spíše přínos. Sám jsem z výsledku a neschválení zklamaný. Naše reputace ve světě dostala hodně šrámů a je otázkou, kolik nových investorů bude mít v budoucnosti zájem zde působit.“

S výsledkem je naopak spokojen Martin Ander (Strana Zelených) a za úspěch jej považuje i Hana Kašpaříková, mluvčí občanského sdružení Čisté Tuřany.

„Na otázku pracovních míst v Brně se díváme mnohem komplexněji než pohledem společnosti Amazon,“ napsal Martin Ander v prohlášení k jednání o investici Amazonu. „Ze zkušeností německých regionů víme, že nová pracovní místa v distribučních skladech firem jako je Amazon přinášejí zároveň zánik existujících kvalitnějších pracovních míst v kamenných obchodech, službách, ale často i v oblasti výroby.“

Kromě půldruhé tisícovky stálých pracovních míst společnost Amazon měla zaměstnat i tři tisíce dalších osob sezónně, zejména v období vánočních svátků. Protože mělo jít o zaměstnání převážně pro osoby s nižší kvalifikací, mohl tak být kompenzován obvyklý zimní nárůst nezaměstnanosti, způsobený útlumem stavebních prací.

„Je to velký úspěch pro obyvatele městské části Tuřany a Slatina. Budeme tuto lokalitu sledovat i do budoucna a pohlídáme, co tam vznikne,“ komentovala Kašpaříková.

Podle primátora Romana Onderky (ČSSD) je dnešní odmítnutí stavby logistického centra definitivním koncem projektu. Amazon v Brně nebude.

-vl-

Související

O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

17. 3. 2014 v 22.22 • Témata: , , , , , , ,

Martin Ander, vůdce  brněnských Zelených, zuří. Společnost Amazon, která chce v průmyslové zóně Černovická terasa postavit logistické centrum, už začala s prací na pozemku. Zastupitelstvo Brna však bude o souhlasu s využitím městských pozemků hlasovat až v úterý.

„Developer začal pro Amazon provádět zemní práce. Bez povolení, na městských pozemcích, ke kterým v tuto chvíli nemá právo s nimi nakládat – nájemní smlouva dosud nemá právní účinky. Přesto shrnul ornici a začal zavážet pozemek stavební sutí. Jsem naprosto proti tomu, aby tohle gangsterské chování zastupitelstvo zítra pokrylo svým souhlasem,“ neskrývá rozhořčení Martin Ander.

Brněnské zastupitelstvo bude o pozemcích pro Amazon hlasovat už potřetí. Při předchozích dvou pokusech zastupitelé návrh poskytnout městské pozemky pro stavbu velkoskladu zamítli. Projekt však slibuje Brnu 1 500 stálých pracovních míst a až tři tisíce míst sezónních, což je dost silný argument, aby se jednalo dále. Společnost CTP, která má centrum pro Amazon postavit, již vyhověla  řadě námitek, které proti záměru zastupitelé vznesli.

Neuklidnila však ani Martina Andera, ani další odpůrce stavby. Mezi ty nejaktivnější patří i občanské sdružení Čisté Tuřany. Nejvášnivější bojovnice proti logistickému centru si název nenáviděné společnosti dokonce zvolila jako svou dočasnou přezdívku.

„Není řešena automobilová doprava přes Tuřany, zejména osobní. Pouhé konstatování, že automobily přes městskou část jezdit nebudou nám nestačí,“ namítá Hana AmazonKa špaříková. Dalšími důvody, proč Amazon do Brna nepustit, jsou podle aktivistů nepřijatelné pracovní podmínky, které firma pro své zaměstnance vytváří; ty označují za nelidské až otrocké.

Nezelená opozice vidí situaci vcelku smířlivě.

„Přínos investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku je neoddiskutovatelný,“ soudí Jaroslav Kacer, brněnský zastupitel za TOP 09.

Přestože magistrátní koalice ODS-ČSSD neskrývá, že by v úterý ráda stavbu společnosti Amazon schválila, výsledek jednání zastupitelstva lze jen těžko předpovědět. Může se stát, že koaliční zastupitelé, podobně jako v předchozích dvou pokusech, nebudou hlasovat jednotně a v souladu s doporučením svého klubu. Vše je tedy stále otevřené.

-vl-, foto Martin Ander

Jaroslav Kacer žádá změnu. Opozice chce širší diskuzi s občany o územním plánu

10. 3. 2014 v 13.17 • Témata: , , , , , , , , , ,

Opoziční TOP 09 není spokojena se způsobem, jakým magistrát projednává aktualizaci územního plánu. Podle zastupitele Jaroslava Kacera není připomínkám občanů dáván dostatečný prostor a magistrát ignoruje i námitky zastupitelstev městských částí.

„Není účelné v časové tísni projednat změny ÚPmB, které jsou zásadního charakteru a pokrývají celé území města Brna,“ kritizuje Jaroslav Kacer. Zastupitel předloží zastupitelstvu Brna návrh, podle nějž by měly být do diskuze o aktualizaci územního plánu zapojeny místní samosprávy a občané. Zároveň žádá širší informovanost a debatu o změnách v periodiku Metropolitan, na stránkách magistrátu a v dalších médiích.

„Chceme zavést transparentní systém dohodovacího řízení se zástupci jednotlivých městských částí a zástupci veřejnosti k vyřízení stanovisek,“ žádá Jaroslav Kacer.

Mezi nejdůležitějšími změnami územního plánu, které podle TOP 09 nebyly řádně projednány a v nichž magistrát ignoruje připomínky městských částí, jmenuje Jaroslav Kacer Horní náměstí v Bystrci. Kompromisní řešení, k němuž po letech sporů s místními iniciativami dospělo zastupitelstvo městská části, magistrát svým návrhem aktualizace územního plánu shodil ze stolu. Návrhu magistrátní koalice připouští, aby Horní náměstí bylo zastavěno masivním blokem domů a změny územního plánu umožní stavět budovy i na dříve nedotknutelných zelených plochách.

-vl-

Související

Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Amazon zřejmě v Brně nebude…

22. 1. 2014 v 12.35 • Témata: , , ,

Na včerejším Zastupitelstvu města Brna (úterý 21. ledna 2014) byly mimo jiné projednávány tři důležité body, kterým bych se chtěl více věnovat. Zaznívají rozporuplné reakce k jednotlivým krokům či nepochopení, a proto bych si níže dovolil popsat postup našeho klubu a doplnit informace a názory k jednotlivým problematikám. Zastupitelstvo mělo jen 60 bodů, přesto skončilo těsně před šestnáctou hodinou.

Stavba a příchod AMAZONu do města Brna (bod 59)

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Brna (dále jen „ZMB“) byla schválena Nájemní smlouva, Smlouva o poskytnutí příspěvku a Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Byla odsouhlasena i podmínka společného postupu a součinnosti při vybudování připojení, či spíše nájezdu na dálnici D1 z areálu Černovická terasa, mezi investory, městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen „ŘSD). Koordinací postupu při přípravě nájezdu byla pověřena paní Řepová (vedoucí úseku hospodářského MMB).

Na včerejším zasedání ZMB bylo předloženo několik dílčích usnesení. Prvním byl návrh na vzetí na vědomí uzavření výše uvedených smluv dne 30.12.2013. V druhém byl návrh na schválení dodatků k těmto smlouvám s  odložením jejich účinnosti a tykajících se nových skutečností při realizaci napojení na D1 a poskytnutí finančních příspěvků. Ve třetí části usnesení byl návrh na schválení Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby na připojení k D1 mezi statutárním městem Brnem a ŘSD. Na začátku projednávání tohoto bodu jsem položil dotaz panu primátorovi a potažmo i Radě města Brna (dále jen „RMB“), proč k této problematice nepřijala usnesení, když se nejen dle našeho názoru jedná o příchodu takto významného investora, jakým celosvětově známý AMAZON bezesporu je, a který může vytvořit 1500 pracovních míst pro nízko kvalifikované zaměstnance a brigádníky z řad studentů. Dostalo se mi odpovědi, že RMB v této záležitosti nebyla jednotná a více se řešila přechodná doba mezi vybudováním nájezdu či výše sankce při nedodržení termínů. Dále zaznívaly od některých zastupitelů připomínky, že příchod této společnosti není z hlediska dlouhodobé strategie města Brna přínos, neboť není určen pro práci vysokoškolsky vzdělaných pracovníků či se nejedná o inovační procesy a je to jen logistika.

Na závěr předložil pozměňující usnesení radní Žďárský (ČSSD), který se de facto pokusil zdůvodnit jednotlivé připomínky a ve svém důsledku oddálil rozhodování do dalšího zasedání ZMB v březnu 2014, ve kterém by měly být více reflektovány požadavky a sankce při budování dálničního připojení. Protinávrh usnesení měl více částí, a proto jsem se zeptal příslušného náměstka (O. Pospíšila) ze stejné strany, co na toto nově předložené usnesení říká. Odpověď byla spíše v rozporu s představou jeho kolegy (radního Žďárského).

Po obědové pauze vystoupil i jednatel společnosti CTP Remon L. Vos. Mimo jiné zmínil, že se o výstavbě tohoto areálu jedná již od března loňského roku, a že o této skutečnosti informoval i zástupce RMB a dále uvedl, že má se společností AMAZON podepsanou smlouvu do 31. ledna 2014, kdy musí mít jasné vlastnictví pozemků pro realizaci celé investice. Uvedl, že dopis, který poslal zastupitelům ZMB a týkal se řešení jednotlivým sporných otázek, je i podle jeho právníků veřejným příslibem, který je vymahatelný. Na základě těchto skutečností jsem vystoupil a konstatoval jsem, že de facto nyní rozhodujeme o tom, zda AMAZON v Brně bude či ne, což pan primátor potvrdil a následně to potvrdil i jednatel CTP pan Vos. Není ideální být tlačen do kouta, proto jsme ještě navrhovali svolat mimořádné zasedání ZMB, aby se věci doladily, radniční koalice se mezi sebou na postupu dohodla, a nebyl ohrožen příchod společnosti AMAZON. Toto však není dle jednacího řádu ZMB do konce ledna možné. Následně se tedy hlasovalo o jednotlivých bodech protinávrhu radního za ČSSD Žďárského, kde jsme podpořili části, které se týkaly podpory příchodu AMAZONU, avšak nehlasovali jsme pro poslední část usnesení, a tedy oddálení schválení smlouvy na dalším zasedání ZMB. Následně se hlasovalo o původním návrhu usnesení, který jsme podpořili celý, usnesení bohužel nebylo přijato.

 Závěr: Klub TOP 09 v ZMB podpořil příchod AMAZONu, který považuje pro město za přínosný. Je otázkou, zda odložení projednání smlouvy na březnové zasedání ZMB nepovede v konečném důsledku k zmaření příchodu AMAZONU. Díky příchodu této společnosti by bylo konečně vyřešeno i potřebné připojení dotčené lokality na D1, jež z významu této společnosti reflektovalo i ŘSD, a je pravděpodobné, že když se tato společnost přesune jinam, tak i to nebude v dohledné době realizováno.

 Regulace hazardu ve městě Brně (bod 7)

V průběhu loňského roku byla RMB zřízena pracovní skupina pro regulaci hazardu ve městě Brně, jejímž jsem byl členem. O skutečném účelu této pracovní skupiny bychom mohli dlouze diskutovat, avšak tato pracovní skupina se shodla na úpravách vyhlášky, které se týkají provozu a vzhledu provozoven s hazardem. Shodla se také na doporučení jednotlivým městským částem, ve kterém byl návrh zákazu hazardu v sociálně vyloučených lokalitách, zákazu reklamy na hazard a nepronajímání prostor v majetku města na provozování heren. Předložená vyhláška na ZMB byla včetně kontroverzního rozhodnutí MČ Brno-střed, se zachováním lokality Křenová, která je podle doporučení Odboru rozpočtu a financování a odborníků považována za sociálně vyloučenou lokalitu, kde by neměly být herny. K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuze, avšak zástupci dané MČ nevystoupili a RMB zachování hazardu na ulici Křenová také nezdůvodnila. Položil jsem ještě dotaz, jak budou přerozděleny finanční prostředky z hazardu, na který jsem dostal odpověď, že se tím bude ještě RMB zabývat.  Považujeme za nutné respektovat princip subsidiarity. Proto jsme podpořili návrh MČ Brno-Královo Pole, která chtěla, aby v její MČ zůstala nulová tolerance hazardu, stejně jako v dosud platném znění vyhlášky, což RMB navrhla vypustit. Dále jsme nepodpořili návrh na vypuštění odstavce, ve kterém je uveden zákaz provozování loterie a jim podobných her v době od 7.00 do 14.00 hodin.

Závěr: TOP 09 byla proti povolení lokality Křenová, zdržela se u lokality Benešová. Podpořili jsme konečné znění vyhlášky, které reguluje hazard ve městě Brně, neboť považujeme za přínosné i další regulační prvky uvedené v jejím znění a k jednotlivým lokalitám jsme se vyjádřili již předchozím hlasováním. Není pravdou, že v Brně je úplná prohibice hazardu, neboť v některých městských částech je hazard povolen.

Vyhlášení referenda o poloze hlavního nádraží v Brně (bod 60)

V průběhu loňského roku poslal pan primátor žádost jednotlivým politickým klubům v ZMB, iniciovanou aktivistou Patočkou (dnes členem ČSSD), aby se vyjádřily, zda by souhlasily s konáním referenda o poloze nádraží společně s komunálními volbami. My jsme tuto problematiku řešili na jednání Regionálního výboru TOP 09 Brno-město a přijali usnesení, že bychom s tím souhlasili a toto stanovisko bylo posléze zasláno primátorovi. Zařazení tohoto bodu iniciovala jiná opoziční strana a my jsme návrh na konání referenda společně s komunálními volbami odsouhlasili. Usnesení však nebylo přijato.

 Závěr: Na konci února má být hotové porovnání obou variant z pozice Ministerstva dopravy a jím podřízených organizací. Následně by se tyto varianty a argumenty měly předložit veřejnosti, tak aby obě varianty dostaly stejný prostor. Obyvatelé města by pak měli říci, kde chtějí mít hlavní nádraží a konečně se jedna z variant začala realizovat.

Jaroslav Kacer, člen Zastupitelstva města Brna za TOP 09

Jaroslav Kacer je také zastupitelem v městské části Brno-Bystrc.

O Bystrci v Bystrci „v plný palbě“

18. 2. 2013 v 08.58 • Témata: , , , , , , , , ,

Se zastupiteli, místostarosty i starostou Bystrce si můžete dnes promluvit na neformálním setkání zastupitelů s občany „O Bystrci v Bystrci“. Na setkání, zorganizované z iniciativy místostarosty Tomáše Přibislavského (TOP 09), slíbil přijít i starosta Vladimír Vetchý (ČSSD).  Očekává se účast i dalších radních a zastupitelů.

Cílem setkání je otevřená diskuze nad problémy, které obyvatele Bystrce trápí. Předpokládá se, že jedním z hlavních témat bude plánovaná výstavba obchodního centra Kaufland u Kubíčkovy ulice, pod nynějším nákupním centrem Max. Debatovat se však bude o čemkoli, s čím občané přijdou.

Bystrcká setkání zastupitelů s občany by podle místostarosty Přibislavského měla být pravidelná, v několikaměsíčních intervalech. Místa diskuzí se budou měnit, tak, aby se pokryla celá městská část. Nynější setkání začne dnes, tedy v pondělí 18. února v 18 hodin v restauraci A3 v obchodním středisku Max na Kubíčkově ulici.

Zdroj: www.bystrc.cz

Související

O Bystrci v Bystrci poprvé
O Bystrci v Bystrci

Startovací byty na Kamechách už podruhé zrušeny

25. 1. 2013 v 06.21 • Témata: , , , , , , , , ,

Už podruhé zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokus brněnského magistrátu o nákup startovacích bytů. Koupi bytů za 150 milionů korun schválilo přes protesty opozice v březnu 2011 zastupitelstvo Brna.

Rozhodnutí ÚOHS je pravomocné, magistrát se proti němu neodvolal. Důvodem, proč úřad magistrátní tendr zrušil, byly chyby při vypsání zakázky na nákup bytů. Brno nestanovilo dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny; magistrát neurčil lhůtu pro podání nabídek s ohledem na předmět zakázky; chyby byly i při vymezení zakázky v zadávací dokumentaci. Podle ÚOHS  měla brněnská radnice také vyloučit nabídky sdružení Impera a firmy REKO a.s., které nakonec vybrala jako nejvýhodnější, přestože firmy nesplnily požadavky uvedené v zadávacích podmínkách. I tím, že magistrát vybral dva vítěze, byl dle rozhodnutí ÚOHS porušen zákon.

Magistrát chtěl za 150 milionů nakoupit 84 bytů na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Záměr  od počátku důrazně kritizovala opoziční TOP 09, zastupitel Jaroslav Kacer jej označil za „šrotovné pro developery„. Kacerovi se nelíbilo, že město chce koupit byty za tržní cenu, navíc i s pozemkem. Přitom Brno má pozemky vlastní, na nichž by mohlo nechat byty postavit. Pokud by město stavělo vlastními silami, zachovalo by si vliv na architektonické řešení, dispozici i další detaily, mínil Jaroslav Kacer.

Pokusy Brna se startovacími byty jsou dlouhodobě kontroverzní a potýkají se s různými problémy. V létě 2012 nabízel magistrát startovací byty v Brně-Kohoutovicích. Původní kritéria pro jejich získání však přilákala tak málo žadatelů, že se byty nepodařilo obsadit a podmínky se musely změnit.

„Smyslem projektu startovacích bytů je vyjít vstříc mladým lidem, aby se mohli v Brně usadit natrvalo,“ řekl náměstek primátora Oliver Pospíšil (ČSSD).

-vl-

Související

ÚOHS podruhé zrušil tendr Brna na nákup startovacích bytů
Zájemců o startovací byty v Brně přibylo, bude se losovat
Startovací byty na Kamechách nebudou
ÚOHS bude znovu řešit tendr Brna na startovací byty
Je to tak proto, protože to tak je, vysvětluje Onderka

Opozice bude asi hlasovat proti škrtům

10. 12. 2012 v 09.54 • Témata: , , , , , , , , ,

Zastupitelé za opoziční TOP 09 budou v brněnském zastupitelstvu patrně hlasovat proti škrtům v brněnské hromadné dopravě. Sdělil to předseda brněnského regionálního výboru Jaroslav Kacer.

„Ještě se na toto téma budeme bavit zítra na klubu, ale na jednání regionálního výboru jsme se již domluvili na doporučení zastupitelům hlasovat proti návrhu,“ napsal v neděli večer Jaroslav Kacer.

Brněnské zastupitelstvo bude v úterý 11. prosince hlasovat o návrhu radních zredukovat od 1. ledna veřejnou dopravu v Brně. Podle plánu by mělo dojít ke zkrácení některých spojů, omezení frekvence a omezení noční dopravy. To by mělo přinést úsporu padesáti milionů ročně. Proti škrtům v dopravě vznikla petiční akce a výzva k protestům veřejnosti na jednání zastupitelstva. Existují však i názory, že úspory jsou nutné a významné problémy změny v dopravě nezpůsobí.

„Hledají se úspory ve výši 50 miliónů korun, ale podle našeho názoru je možné najít větší úspory v provozních výdajích. Je například možné zrušit bezplatnou dopravu na nejrůznější akce, jak je třeba Ignis Brunensis,“ myslí si Jaroslav Kacer.

-vl-

Související

Pavel Reich: Petice je mi k smíchu
Hana Kašpaříková, Michal Závodský: Politici jsou tu pro nás, a ne my pro ně
Změny v brněnské hromadné dopravě od Nového roku
Drastické změny v brněnské hromadné dopravě
Chystané změny v dopravě na webu magistrátu
Informace o rušených linkách na webu sdružení Čisté Tuřany
Informace o zrušení autobusové linky 51
Brněnská MHD
Návrh pro hlasování na Zastupitelstvu města Brna
Nový rok se starou dopravou! Žádá petice
Dopravní podnik města Brna přišel o polovinu zisku
Z Brna příští rok zmizí tramvaje 7 a 13, řada linek se zkrátí
Lednové zemětřesení schváleno. Město omezí dopravu

O Bystrci v Bystrci poprvé

21. 10. 2012 v 17.29 • Témata: , , , , , , , ,

no images were found

Ve čtvrtek 18. října večer se v salonku restaurace ZI’ TERESA v Bystrci uskutečnilo neformální setkání zástupců městské části s občany Bystrce. Cílem volné diskuze bylo probrat témata a problémy, které bystrcké zajímají. Setkání, které se uskutečnilo z iniciativy místostarosty Tomáše Přibislavského (TOP 09), bylo svým způsobem historické. Přinejmenším v posledních několika letech se podobná obecná celobystrcká diskuze zastupitelů s občany nekonala.

Městskou část reprezentovali čtyři zastupitelé – Tomáš Přibislavský, Jaroslav Kacer (TOP 09), Petr Fedor (TOP 09) a Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Občanů přišla zhruba desítka. Diskutovalo se o odpadkových koších (lidé se mají obrátit na úřad a pokusit se navrhnout vhodná místa), dřevěné sochy-lavičky, které vznikly v rámci letošního sochařského plenéru a jsou nyní umístěny na Kamechách (radnice má zájem je rozšířit i do dalších částí Bystrce).

Mluvilo se také o studii oblasti Horního náměstí. Začít zpracovávaná měla být na jaře, ale teprve se pracovníci z města objevili nyní, neměli zcela jasné zadání a ani podmínky MČ Bystrc, které vznikly ve spolupráci s občany a byly odsouhlaseny Zastupitelstvem. Takže teprve nyní obdrželi tyto naše požadavky a budou s Radnicí komunikovat. Snad se v příštím roce dočkáme nějakého návrhu, jak naši oblast z různých hledisek řešit.

Také padla zmínka o Hrochovi (restaurace Hroch, Rerychova ulice – poznámka Bystrčník) a někdo z občanů nadhodil, že slyšel, že majitel chce budovu za cca 4 miliony Kč prodat. Dostali informaci, že stánek je stavba dočasná a ani pozemky panu Hrochovi nepatří. Navíc toto území bude také zahrnovat připravovaná studie a tak se uvidí, zda se nebude třeba rozšiřovat silnice a stánek bude muset úplně zmizet

Opět se zmiňoval nonstop stánek u Alberta a kolem něho nepřizpůsobiví občané, kteří způsobují nepořádek a hluk. Radní vysvětlili, že celá záležitost je v řešení a dojde na postupnou likvidaci tohoto stánku a přístavbu současných domácích potřeb a textilu na něco jako kavárnu.

Zmiňovala se i zatarasená pěšina od Foltýnovy ulice k potoku Vrbovci. Zatím je to ve fázi soudního sporu a podle toho, jak dopadne bude následovat řešení. Z dalších témat stojí za zmínku například problémy s cyklisty v ulici Pod Horkou.

Záměrem místostarosty Tomáše Přibislavského je ze setkání „O Bystrci v Bystrci“ vytvořit neformální tradici. Diskuze s občany nad místními problémy by se mohly uskutečňovat několikrát do roka, podle zájmu občanů, vždy v jiné části Bystrce.

Text, foto: Věra Blažejovská

Související

O Bystrci v Bystrci

V noci tramvají o 19 korun dráž, opozice je proti

16. 10. 2012 v 16.33 • Témata: , , , , ,

Návrh na zavedení příplatkové jízdenky pro noční spoje v brněnské hromadné dopravě projednávala v úterý 16. října komise dopravy Rady města Brna. Podle návrhu by si cestující v tramvajích, autobusech a trolejbusech měli mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno připlatit. Cesta je bude stát o 19 korun víc. Změna se nemá týkat držitelů předplatních jízdenek.

Dopravní podnik chce zavedením příplatku získat ročně až 25 milionů korun. Záměr kritizoval opoziční zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09).

„Nemyslím si, že očekávaný výnos je reálný,“ napsal Kacer, „Musí se tisknout nové jízdenky, zajistit distribuce, kontrola apod. Možná by bylo rozumnější hledat úspory v provozních výdajích DPmB.“

„Na jednání zazněl i argument z koaličních řad, že stejně nočními spoji jezdí jen feťáci a bezdomovci. Pokud někdo má na to, aby po nocích popíjel, může si prý připlatit nebo využít jiných služeb,“ uvedl Jaroslav Kacer.

Proti plánu na zdražení je i další zastupitel zvolený za TOP 09, Jindřich Zuziak. Domnívá se, že kdyby primátor Onderka neustoupil odborářům dopravního podniku a nezvyšoval mzdy, nemusel nyní dopravní podnik zvyšovat jízdné.

„To je cena za zvýšení mezd odborářům z DPmB ve výši cca 60 milionů Kč, které jim Onderka, jako bývalý krajský odborový boss, přiklepl od letošního roku. Nyní se hledá cca 50 milionů a zavedení doplatkového jízdného v noci je prý jednou z možností. Podotýkám, že špatnou,“ myslí si Jindřich Zuziak. Předpoklad, že se opatřením získá do pokladny dopravního podniku 25 milionů označil za „absolutní nesmysl“.

„Odborníci na všechno z řad koalice, kteří sedí v Komisi dopravy, a samozřejmě i brněnští radní opět šlápli pěkně vedle,“ nesouhlasí s příplatkem Zuziak.

I přes nesouhlas opozice komise záměr doporučila radě ke schválení. Nyní bude záležet na radních, zda vás noční cesta tramvají bude stát o dvacetikorunu víc.

-vl-

Jaroslav Kacer je zastupitelem také v městské části Brno-Bystrc.

Koalice utajuje smlouvy i před zastupiteli

19. 9. 2012 v 09.53 • Témata: , , , , , ,

Proti postupu městské společnosti Jižní centrum Brno a.s. se ohradil opoziční zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09, Jaroslav Kacer je také zastupitelem Bystrce – poznámka Bystrčník). Stejně jako v červenci odmítlo představenstvo společnosti ukázat smlouvy týkající se výstavby centra Aupark aktivistovi Matěji Hollanovi, zatajilo je nyní i před zastupitelem.

„Představenstvo společnosti zamítlo žádost Jaroslava Kacera o seznámení se smlouvami týkajícími se pronájmu a budoucí výstavby nákupního centra Aupark, které je v rozporu s Územním plánem a nechvalně známé i udělenou pokutou a tříletým zákazem soutěžit veřejné zakázky pro architekty Radoslava Kobzu a Jaroslava Dokoupila ze společnosti Arch design z důvodu střetu zájmů,“ uvádí se v tiskové zprávě brněnské TOP 09.

„Proti zamítnutí mé žádosti dnes pošlu odvolání k nadřízeným orgánům společnosti v zákonné 15 denní lhůtě. V případě zamítnutí i tohoto odvolání se budu domáhat poskytnutí požadovaných informací soudní cestou,“ řekl Jaroslav Kacer.

Mimo odmítnutí seznámení se smlouvami společnosti Aupark spol. s r.o. nebyli ředitel ani představenstvo společnosti Jižní centrum Brno a.s. schopni odpovědět ani na otázku, proč je nájemní smlouva mezi společností Jižní centrum Brno a.s. a společností Aupark spol. s r.o. obchodním tajemstvím, a tedy pro veřejnost tajná.

„Ve svém dotazu jsem mimo jiné uvedl, že nájemní smlouva jistě není duševním vlastnictvím či know how společnosti, a neměla by tedy být obchodním tajemství,“ uvedl Jaroslav Kacer.

Podle výroční zprávy hospodaří společnost Jižní centrum Brno a.s. s nemovitým majetkem za téměř 300 miliónů korun. V představenstvu a dozorčí radě společnosti sedí pouze členové velké koalice ČSSD+ODS a jeden zástupce KSČM.

Podle opoziční TOP 09 vedením města připravovaná fúze společnosti Brněnské komunikace a.s. se společnosti Jižní centrum Brno a.s. může být vedena i snahou zakrýt neprůhledné hospodaření Jižního centra Brno a.s.

„Neustále je slyšet o pochybném nakládání s majetkem města Brna, podivných směnách a prodejích ve společnosti Jižní centrum Brno a.s., a proto budeme požadovat vypracování forenzního auditu společnosti Jižní centrum Brno a.s., se kterým musí být veřejnost seznámena,“ řekl Jaroslav Kacer.

„Zajímavou je i otázka, jakou činnost společnost Jižní centrum Brno a.s. se 6 zaměstnanci, 6 členným představenstvem a 3 člennou dozorčí radou vlastně vykonává a zda se nejedná pouze o placená místa pro loajální zástupce, tedy tzv. trafiky. Ve výroční zprávě je uvedena pouze informace o vypracování studie ŽUB za necelých 6 miliónů korun, audiovizuálním díle za 243 tisíc korun, demolici objektu za více jak 6 miliónů korun, rekultivaci území v blízkosti řeky Svratky za více jak 2 milióny korun a správě majetku. Mzdové náklady v roce 2011 byly ve výši 5,426 miliónů korun a hospodaření společnost za rok 2011 skončilo ztrátou více jak 15 miliónů korun (výsledek hospodaření před zdaněním),“ poukazuje na některá fakta tisková zpráva brněnské TOP 09.

„Je tato společnost efektivně spravována? Pro upřesnění jsem požádal minulý týden předsedkyni představenstva o sdělení informací o výši vyplacených odměn včetně mimořádných a tantiém, které pobírali zástupci statutárního města Brna v představenstvu a dozorčí radě společnosti Jižní centrum a.s. od 11. listopadu 2010 do současnosti,“ dodal Jaroslav Kacer.

Brněnský deník Rovnost se v pondělí marně pokoušel získat vyjádření zástupců společnosti Jižního centrum. Ředitel společnosti ukázat smlouvy už dříve odmítl.

„Smlouvy jsou obchodní tajemství. A nemáme povinnost je zveřejňovat,“ prohlásil ředitel společnosti Jan Zavřel.

Zdroje: Tisková zpráva TOP 09, denik.cz

Ilustrační fotografie ukazuje smlouvu akciové společnosti České dráhy s firmou našeho brněnského zastupitele Jiřího Hose (ODS), Brno New Station Development, v podobě, v jaké byla poskytnuta veřejnosti. České dráhy ve smlouvě na 40 let a s předkupním právem pronajaly brněnské nádraží. Zdroj: www.zitbrno.cz.

Související

Je Jižní centrum velkou černou dírou?
Aupark: projektant schvaluje vlastní stavbu
Zastupitelé ODS a ČSSD tají smlouvy s Auparkem
Brno: Zastupitelé velké koalice utajují obchody s pozemky v Jižním centru za stovky milionů
Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

Středověk na hradě Veveří

3. 5. 2012 v 09.52 • Témata: , , , , , , ,

V sobotu 19. května 2012 vypukne v 10 hodin kulturní akce „Středověk na hradě Veveří“. Je určena pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Vstupné bude ve stejné výši jako kterýkoliv jiný den.

V průběhu celého dopoledne a odpoledne se uskuteční nejrůznější vystoupení se středověkou tématikou, atrakce pro děti a tradiční řemeslný trh. Po celý den i v průběhu večera můžete absolvovat kostýmované prohlídky. Od 20. hodiny bude program pokračovat ohňovou show a následně vystoupením kapely k poslechu a odpočinku. Brány hradu se uzavřou až o půlnoci.

Rádi bychom navázali na úspěšnou akci pořádanou před dvěma lety a zavedli tak novodobou tradici. Naším cílem je nabídnout veřejnosti odpočinkový sobotní program a podpořit Státní hrad Veveří, který se nachází na území naší městské části.

Spolupořadatelem této kulturní akce, na kterou vás srdečně zveme, je regionální organizace TOP 09 Brno-město.

Ing. Jaroslav Kacer (TOP 09)

Související

Stránky hradu Veveří
Regionální organizace TOP 09 Brno-město

Sloup ve vchodu školky: Záhada objasněna

1. 4. 2012 v 09.00 • Témata: , , , , , , , , , ,

Záhada sloupu v nové školce na Kamechách je rozluštěna! Údiv a otázky, které vzbudil na první pohled bizarní nápad architekta umístit široký sloup přímo proti vchodovým dveřím do mateřské školy, skončily nečekaným rozuzlením. Že je sloup, o němž si laikové myslí, že jen hloupě zavazí v cestě, vysoce účelné zařízení, objasnil místostarosta Bystrce Tomáš Přibislavský (TOP 09).

„Pilíř stojí uprostřed cestičky zcela záměrně,“ vysvětlil místostarosta, „je připraven pro umístění děkovné plakety starostovi městské části, který se o stavbu školky zasloužil.“

„Vladimír Vetchý se zasloužil o školku“ – tak měl znít text usnesení, schválený zastupitelstvem a v podobě gravírované mosazné plakety vystavený na nepřehlédnutelném místě. Jenže plaketa na sloupu stále chybí. Kde se plán zadrhl?

„Potíž nastala, když technika s plaketou načapal při otevření školky ten bakalář z magistrátu,“ popisuje Tomáš Přibislavský. „Začal strašně řvát. Peníze na školku prý dal on, pásku přestřihl taky on, a my se teď na něho budeme vytahovat. Ječel jak hydra. O školce vydal magistrát sedmdesát pět tiskových zpráv, a ve všech je černé na bílém, že jen Onderka a nikdo jiný, tak co prý lžeme. Když mu to odsouhlasila i paní Bohuňovská, sebral primátor technikovi šroubovák i ceduli a naštvaný odjel.“

Spor o text na plaketě se od otevření školky vleče a sloup tak zůstává stále prázdný.

„Primátor a starosta si občas telefonují, to je vždycky řevu,“ směje se místostarosta Přibislavský. „Amatéři. S kolegou Kacerem máme reklamku, a tak i když se dohodnou, stejně ty jejich lži nikdo neuvidí. Školku jsem samozřejmě postavil já a až mě dožerou, vrazím jim do vchodu billboard.“

[ap] + Rýľ

Související

Foto, video: Kamechy dostaly první mateřskou školu
Bum do hlavičky! Do školky s helmou?
Slavnostní otevření mateřské školy Kamechy. Bez transparentů seďte doma

ÚOHS bude znovu řešit tendr Brna na startovací byty

24. 2. 2012 v 14.33 • Témata: , , , , , , , , , ,

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) znovu prošetří tendr brněnské radnice na nákup 84 startovacích bytů pro mladé rodiny za 150 milionů korun. Antimonopolní úřad ho loni v červnu zrušil. Předseda úřadu Petr Rafaj ale nyní rozhodnutí svých podřízených změnil a vrátil jim případ znovu k došetření, uvedl ÚOHS na svém webu.

Rafaj rozhodl, že jeho podřízení mají v novém řízení znovu řešit otázku, zda v řízení skutečně šlo o veřejnou zakázku na stavební práce. Budou se zabývat i hodnoticími kritérii zakázky nebo otázkou, zda změna v technických podmínkách týkající se vytápění vedla k rozšíření okruhu uchazečů, či nikoliv.

Investici do startovacích bytů schválili loni v březnu zastupitelé Brna. Z výběrového řízení vybrala koalice jako vítěze dva subjekty – firmu Reko a sdružení firem Impera. Každá z nich postaví pro město bytový dům na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Obchod kritizovala opoziční TOP 09 – zastupitel Jaroslav Kacer ho označil za šrotovné pro developery. Primátorův náměstek Oliver Pospíšil (ČSSD) jeho výtky už dříve odmítl.

Kacer kritizoval to, že město nakupuje byty za tržní cenu, navíc i s pozemkem. Přitom má pozemky vlastní, na kterých by mohlo nechat byty postavit. Navíc by si tak zachovalo vliv na architektonické řešení, dispozici i další detaily. Pospíšil však už dříve v reakci na Kacerovy výtky uvedl, že situace na realitním trhu dává naději na výhodný nákup.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na www.vz24.cz

Související

Startovací byty: Plán B město odložilo
Jaroslav Kacer: S byty v principu souhlasíme
Roman Onderka: Startovací byty nejsou pro chudé
Antimonopolní úřad Brnu zatrhl nákup startovacích bytů za 150 milionů
Úřad zastavil uzavření smluv na startovací byty
ÚOHS zkoumá kontroverzní tendr Brna na startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Znovu Onderka, znovu startovací byty
Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)
Roman Onderka hájí startovací byty
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Jaroslav Kacer: Šrotovné pro developery prošetří ÚHOS
Anketa: Startovací byty na Kamechách
Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Z brněnské TOP 09 odchází desítky členů

14. 2. 2012 v 08.50 • Témata: , , ,

Necelé dva měsíce po té, co nespokojení členové brněnské TOP 09 oznámili, že padesátka z nich stranu opustí, se jejich hrozby naplnily. Podle bývalého předsedy brněnské organizace Jana Levíčka k poslednímu lednu nezaplatilo členské příspěvky, či ze strany odešlo sedmašedesát lidí ze zhruba tří set členů. Odpůrci současného předsednictva v tom vidí vzrůstající nespokojenost se směřováním organizace. Naopak podle vedení je úbytek přirozený a nijak vysoký.

„Ve straně jsou lidé, co si přišli urvat moc a intrikovat. Obyčejný člen nemá vůbec šanci říct svůj názor nebo něco prosadit. Je to stejné jako v jiných stranách. Proto jsem odešel, nechci takovým lidem pomáhat k moci ani je podporovat,“ řekl Rovnosti jeden z čerstvých odpadlíků z TOP 09. Tento člen organizace Brno-střed si nepřál být jmenován.

Počet lidí odcházejících z TOP 09 je podle expředsedy Levíčka alarmující. „Domnívám se, že sedmašedesát je strašně moc. Lidé už mají toho, co se ve straně děje, plné zuby a nechtějí s ní mít nic společného. A hodně je i těch, kteří stále věří, nevzdávají se a chtějí se domluvit,“ prohlásil Levíček.

Podle něj se členům nelíbí směřování strany pod vedením jejího nového brněnského předsedy Jaroslava Kacera (Jaroslav Kacer je zastupitelem Bystrce a Brna – poznámka Bystrčník). Ten získal svůj post ve vnitrostranické volbě v květnu. „Nové vedení dělá politiku tak, že každého s jiným názorem válcují. Přitom politika je o dialogu a hledání průniku názorů,“ stěžoval si Levíček.

Jenže vedení strany má na situaci zcela odlišný pohled. „Číslo sedmašedesát je zavádějící. Je totiž za celý kraj. Zatím příspěvky nezaplatilo jen šestatřicet lidí. A to je prakticky stejně jako loni, kdy nezaplatilo sedmatřicet členů. Naopak zaplatili i členové, kteří ještě před Silvestrem prohlašovali, že vystoupí,“ zdůraznil Kacer. Dodal, že není vyloučené, že někteří ze členů ještě zaplatí.

(…)

Zkráceno, celý text článku Petra Jeřábka si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Jaroslav Kacer: V brněnské TOP 09 žádný rozkol není
Jiří Skaunic: Brněnská TOP 09 stojí na rozcestí
TOP 09 se hádá. Padlo obvinění z velrybaření
Z TOP 09 v Brně odejde padesát lidí
Brněnský radní (TOP 09) byl odsouzen za křivou výpověď
TOP 09 v Brně vyloučila člena za to, že mluvil s médii
TOP 09 vyloučila Jana Mandáta, šéfa Brna-severu, nevhodně prý mluvil s médii
Kritizovaný Levíček opustil post šéfa brněnské TOP 09
Brno-sever ztratilo koalici, ODS utvořila novou s ČSSD

Brněnská TOP 09 zkritizovala novoroční ohňostroj, kvůli mlze jej totiž nebylo vidět

4. 1. 2012 v 15.22 • Témata: , , , ,

Brněnská TOP 09 zkritizovala vedení magistrátu za novoroční ohňostroj, který nebylo kvůli mlze vidět. Tři sta tisíc korun na jeho uspořádání vyhodilo vedení města oknem, řekl agentuře Mediafax předseda brněnské organizace TOP 09 Jaroslav Kacer (Jaroslav Kacer je také zastupitelem v Bystrci – poznámka Bystrčník).

„Ohňostroj mělo vedení města zrušit nebo přesunout na jiný významný den,“ řekl opoziční zastupitel. Odpalování rachejtlí z hradu Špilberk se v mlze podle něj změnilo v tragikomedii. „Bylo to jako jít do kina na 3D film a slyšet pouze zvuk,“ řekl Kacer.

Uspořádání novoročního ohňostroje označila TOP 09 za nepochopitelné mrhání finančními prostředky. „Rada města Brna předvedla, jak hodlá tento rok postupovat při řízení města, neboť jak říká staré rčení: Jak na nový rok, tak po celý rok,“ poznamenal opoziční zastupitel Kacer.

Vedení brněnské radnice se podle TOP 09 nechová k veřejným penězům s péčí dobrého hospodáře. Kacer radním hned zkraje roku vyčetl nejen například pronájem osvětlení vánočního stromu za skoro milion korun nebo novoroční výdaj zhruba tří set tisíc korun za neviditelný ohňostroj, ale i tvrdošíjné setrvávání na pozastaveném nákupu startovacích bytů za 300 milionů korun.

TOP 09 zároveň prostřednictvím svého šéfa zastupitelů poukázala na výstavbu infostánku v centru města za skoro sedm milionů korun či zřízení luxusních veřejných toalet v ceně bezmála tři milionů korun. „V neposlední řadě se nám nelíbí i navýšení odměn zastupitelů města Brna o tři miliony korun ve srovnání s rokem 2010, i když počet uvolněných zastupitelů zůstal stejný,“ řekl Kacer.

Jiří Nováček
www.mediafax.cz

Související

Jaroslav Kacer: V brněnské TOP 09 žádný rozkol není
Jiří Skaunic: Brněnská TOP 09 stojí na rozcestí
Ondřej Morávek: Odhady návštěvnosti Ignis Brunensis jsou kvalifikované a velmi přesné