Příspěvky se štítkem ‚Jana Švancarová’

Chronická impotence správního orgánu

31. 10. 2016 v 21.29 • Témata: , , ,

wp_20160629_19_42_57_proSpor o zatarasenou pěšinu z Foltýnovy ulice k potoku Vrbovci se vleče už celé roky; a bohužel se nezdá, že by se případ blížil k řešení.

*

Nemohoucnost jakéhokoliv orgánu je vždycky frustrující pro ty, kterých se týká. Nás potrefila chronická bezmocnost OŽPD v Bystrci, který není schopen v reálném čase řešit naše problémy s přístupem na zahrádku v jejich začátku a nechává je rozkošatět tak, že řešení je pak velmi komplikované.

Projevilo se to už na samém začátku sporu o pěšinu, když ji ing. Holan v roce 2008 přehradil. Bystrčtí občané se obraceli na úřad, ale nápravy se nedočkali. Teprve teď jsme se dověděli o existenci Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006. Vydalo ji statutární město Brno a je závazná pro všechny městské části. V kapitole „Zásady regulace území“ se píše: V zastavěném i nezastavěném území města musí být – pokud navazující územně plánovací dokumentace nestanoví jinak – zachovány stávající a obnovovány v současné době znepřístupněné pěší cesty zajišťující průchodnost území a přístup k jednotlivým pozemkům.  Bystrčtí úředníci jako by o ní neměli ani potuchy. Rozhodně se jí necítí být nijak vázáni. Jak jinak si vysvětlit, že hned nato, když bylo v komplikovaném řízení v roce 2014 dosaženo deklarace pěšiny jako veřejné od nepaměti, povolili její uzavření pro veřejnost. Takové bylo jejich správní uvážení – vyhláška-nevyhláška.

To bylo před dvěma lety. Letošní nemohoucnost správního orgánu je opět velmi tristní. Když na konci června ing. Holan přehradil pěšinu nad brankou (na hranici pozemku, jehož dvě třetiny od loňského roku spoluvlastní), oznámil nám to dopisem vhozeným do schránky. My jsme to ohlásili na úřadě a doufali jsme, že náprava bude zjednána okamžitě. Šlo jenom o to, aby úřad trval na dodržení svého vlastního rozhodnutí, které je pravomocné od února 2015. Když se dva týdny nic neudálo, podali jsme žádost o předběžné opatření.  Ta byla promptně odmítnuta jako právně nepřípustná, protože ve věci se nevede správní řízení.  Odvolali jsme se. Na konci srpna přišlo z magistrátu zamítnutí našeho odvolání. Odvolací orgán se ztotožnil s argumentací bystrckého úřadu, který vyhodnotil Vaše oznámení nikoliv jako podání dle § 37 správního řádu, neboť nesplňovalo náležitosti dle uvedeného ustanovení, ale jako podnět ve smyslu § 42 správního řádu. První věta § 42 však říká: „Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední.“ Proč Bystrcký OŽPD nezahájil okamžitě řízení z moci úřední, nám nikdo srozumitelně neodůvodnil.

Úřady tedy poskytly Holanovi dostatek času k jeho činnosti směřující k vypuzení ostatních zahrádkářů z kolonie. Po celé léto jsme nemohli na svou zahrádku chodit. Na konci srpna vydal odbor dopravy MmB nové rozhodnutí (na základě rozsudku Krajského soudu), kde se nařizuje majitelům pozemků odstranit překážky z pěšiny (kromě povolených branek).

Na konci září jsem se šla podívat, co je odstraněno. Plot přehrazující pěšinu na hranici pozemku p. č. 2184 tam stále byl. Uvnitř na pěšině (na pozemcích pana Holana) byly hromady zahradního odpadu, hlavně větví. Ačkoliv lhůty stanovené rozhodnutím dávno uplynuly, pěšina ani dnes není průchozí. Holan provedl svůj oblíbený a vyzkoušený trik. Plot přehrazující pěšinu během října odstranil a zahradní odpad umístil na horní část pěšiny, která nevede přes jeho pozemky, takže pěšinou se nedá projít. Pochopitelně bude tvrdit, že to není jeho a on o tom nic neví, a úřad bude obesílat bezbranné majitele pozemků s výzvami na odstranění překážek, protože „vlastnictví zavazuje“, jak jsem slyšela z úst jednoho úředníka. Já bych na to navázala tím, že svěřený úřad také zavazuje. Výkon státní správy, jak ho v této věci předvádí bystrcký OŽPD a jak ho vehementně obhajuje tajemník úřadu, rozhodně není službou veřejnosti.

Jana Švancarová

Související

Luboš Raus: Kauza Pěšina k Vrbovci není mrtvá
Jana Švancarová: Kdo zastaví Holana?
Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená
Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Spor o pěšinu k Vrbovci pokračuje. Opět je neprůchozí

26. 7. 2016 v 14.44 • Témata: , , ,

Brno – Osmiletý spor o pěšinu mezi sídlištěm Kamechy a potokem Vrbovec v Bystrci má pokračování. Na pěšině se opět objevil zátaras a je pro zahrádkáře nepřístupná. Přitom se podle rozhodnutí úřadů na cestu dostat měli. Spor Brněnský deník Rovnost dlouhodobě sleduje.

Manželé Švancarovi, kteří o zpřístupnění pěšiny několik let usilují, se kvůli zátarasu nedostanou na svůj pozemek. „Jeden ze dvou majitelů pozemků, přes které pěšina vede, Jiří Holan ji svévolně přehradil,“ poznamenala Jana Švancarová. Přitom však k této části podle rozhodnutí úřadů měli Švancarovi mít volný přístup. Holan se k problému odmítl vyjádřit.

Opětovným zablokováním přístupové cesty se zabývá bystrcký odbor životního prostředí a dopravy. „Nyní nelze předjímat, kdy v záležitosti pravomocně rozhodneme. Při kontrole jsme zjistili, že se jedná o pevnou překážku, a domníváme se, že ten, kdo ji tam umístil, porušil zákon. Silniční správní úřad ale neví, kdo to byl,“ uvedla referentka odboru Yveta Bičanová.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Související

Luboš Raus: Kauza Pěšina k Vrbovci není mrtvá
Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená
Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Luboš Raus: Kauza Pěšina k Vrbovci není mrtvá

23. 7. 2016 v 16.52 • Témata: , , ,

Pozemky_23-7-2016Otvírám svazek nadepsaný Kauza „Pěšina k Vrbovi“, který čítá na 234 stran mnoha dokumentů. Začíná událostí datovanou „Jaro 2008“, kde čtu zprávu, staženou kdysi ze stránek lednacek.net: Na jaře 2008 zahradil ing. Holan jako nový majitel parcely 2082 veřejnou pěšinu mezi ulicí Foltýnovou a údolím potoka Vrbovce. Tu cestu jsem dobře znal, vozil jsem po ní syna v hlubokém kočáru (dokonce v zimě, ta mladická nerozvážnost!) a tak vím zcela spolehlivě, že to bylo na přelomu roků 1987 a 1988. Ale jsou v Bystrci i pamětníci, kteří vědí a mohou dosvědčit, že tam ona stezka byla ještě mnohem dříve.

Vysvětlovat podrobně o co jde v kauze „Pěšina k Vrbovci“ by vydalo na knihu. Připomeňme jen několik dalších hlavních bodů. V květnu 2008 vychází na brno.idnes.cz článek Soused chtěl koupit jejich chatu. Neprodali, pak jim vyhořela. Nabídku na odkup dostalo od nového souseda několik majitelů zahradních chat. Čtyři z nich o chatu přišli – chaty vyhořely, policie pachatele nenašla. Čánek píše i o zalepených zámcích, rozvaděčích, odmontovaných a ulomených trubkách, prosolené nádrži s dešťovou vodou. A jaká náhoda, to vše v rozmezí dvou let. Jiří Holan ale spojení s tím, že hořelo, zásadně odmítá, uvádí článek.

O dva dny později cituje Pavla Komárková na idnes bystrcké úředníky: Cesta existuje a jsou o tom důkazy. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny musí být u takovéto cesty zachovaný stav a nikdo nesmí zamezovat vstup do krajiny.

Unavovat čtenáře dalšími desítkami stran rozsudků, odvolání, zápisů a usnesení nehodlám. Že došlo i k pochybení ze strany úřadu je z těchto dokumentů zřejmé. Mé záznamy končí odvoláním datovaným 5. 12. 2014 a zdálo se, že zlo definitivně zvítězilo a kauza pěšiny k Vrbovci je mrtvá. Chaty shořely, cesta neexistuje, nikdo nic nevypátral, nikdo nikoho neviděl. Pěšina k Vrbovci je pro veřejnost uzavřena, přístup na své pozemky mají pouze jejich majitelé. Tedy měli – až do června letošního roku, jak uvádí nedávný článek paní Švancarové. A nám nezbývá než s paní Švancarovou konstatovat, že u nás v Bystrci je právo, i to nejzákladnější, skutečně nevymahatelné.

Zkusme se ale podívat na věc z jiné strany. Bystrcký úřad tvrdí, a to už osm let, že je vše v souladu se zákony a nic jiného nelze dělat. Můžeme se ale důvodně domnívat, že bystrcký úřad už osm let neví, co se mu děje na pozemcích při pěšině k Vrbovci, ač by zřejmě vědět měl. Měl by mít informace o stavbách vyžadujících stavební povolení, stejně tak i o zemních pracích. Mělo by ho zajímat, že se lidé nedostanou na pozemky, které jsou jejich vlastnictvím. Zde už jsme totiž dávno překročili hranice obyčejného sousedského sporu. Zvláštní opar zahalující tajemnem pozemky při stezce k Vrbovci jako by téměř volal po podrobnější kontrole činnosti našeho stavebního úřadu.

Luboš Raus

Související

Jana Švancarová: Kdo zastaví Holana?
Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená
Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Jana Švancarová: Kdo zastaví Holana?

20. 7. 2016 v 22.58 • Témata: , , ,

Kauza pěšiny k potoku Vrbovci není jen banální sousedský spor. Někdo nám upírá přístup k našemu pozemku a příslušný úřad se nás z moci úřední sám od sebe nezastane. A případ má také svůj veřejnoprávní rozměr, který zasahuje všechny obyvatele naší městské části. Nejen ty, kdo po pěšině chodili, ale všechny ostatní, kteří někdy potřebují vyřídit něco na úřadě. I když nelze házet všechny úředníky do jednoho pytle, moje zkušenost je taková, že místo aby hledali spravedlivé řešení, snaží se hledat důvody, proč to nejde.

Klasickým příkladem je naše současná situace. Když jsme oznámili, že nám Ing. Holan opět zatarasil pěšinu, dostali jsme odpověď: Z úrovně ÚMČ Brno-Bystrc bude záležitost řešena v souladu s kontrolním řádem a správním řádem a zde stanovenými lhůtami a právy všech účastníků řízení (právo navrhovat důkazy, podávat připomínky, náměty, podat odvolání apod.), proto nelze očekávat nápravu stavu v řádu dnů. Neměla ta odpověď znít spíš: „Ano, vaše právo přístupu na pozemek je nezpochybnitelné, uděláme všechno pro to, aby náprava byla zjednána co nejdříve“? Odpověď v tomto smyslu jsem dostala až od pana starosty.

Neutěšené poměry v zahrádkářské kolonii K Žlíbkům panovaly už před rokem 2008. Požáry chatek, šikanování sousedů, viz tento článek. Není bez zajímavosti, že pozemky s vyhořelými chatami vždycky koupil ing. Holan. Pokud byli majitelé ochotni prodat. Majitelé parcely 2168, které cituje výše zmíněný článek, vydrželi až do loňského roku. Teď už je v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník ing. Holan. Ale jsou i tak zásadoví zahrádkáři, kteří Holanovi dosud nic neprodali, i když jim chata vyhořela a pro vysoký věk pozemky užívat nemohou. Prodat je někomu jinému asi není jednoduché vzhledem k poměrům, které v lokalitě vládnou.

Kladu si otázku, zda je žádoucí, aby zahrádkářskou kolonii v těsné blízkosti sídliště ovládl jeden či dva vlastníci (situace k tomu směřuje, stačí prostudovat si katastrální mapu). Vím, že neexistuje administrativní nástroj, který by reguloval převod majetku mezi soukromými subjekty. O jednom „nástroji“ bych ale věděla. Je to vědomí odpovědnosti ke krajině, k sousedům, k širšímu společenství.

Nakoupit pozemky, přehradit cestu a bránit spoluobčanům v průchodu krajinou je poměrně barbarské. Není to ale nic nového pod sluncem, protože už v dobách dávno minulých varoval prorok: „Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže už nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi“ (Iz 5, 8). Je to hrozba těm, kdo bezhlavě nakupují a omezují přitom druhé. Ale ani odpovědnost těch, kdo se znalostí situace prodávají, není nulová. Anglický politik a filozof Edmund Burke je známý svým výrokem: Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic. Zdá se, že u nás v Bystrci žije hodně slušných lidí. A nejvíc jich sedí na úřadě.

Jana Švancarová

Související

Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená
Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená

4. 7. 2016 v 19.36 • Témata: , , ,

U nás v Bystrci je právo nevymahatelné. Taková je naše zkušenost.

Čtenáři Bystrčníku, které tato kauza zajímá, její průběh znají, nebo si ho mohou dohledat. Připomenu jenom to, že po mnohaletém úsilí byla před dvěma lety pěšina prohlášena za veřejně přístupnou účelovou komunikaci od nepaměti a majitelé přilehlých pozemků dostali příkaz odstranit překážky. Místo pana Holana musel po třech měsících některé překážky odstranit úřad na své (tedy naše) náklady a po dvou týdnech, kdy byla pěšina veřejně přístupná, vydal povolení ji uzavřít pro veřejnost. Naši hlavní odvolací námitku, že totiž toto řízení bylo v rozporu s dobrými mravy, odvolací orgán úplně pominul, což zakládalo důvod ke správní žalobě. Rozhodli jsme se ale zanechat už sporů, spokojit se s tím, že jsme dosáhli přístupu ke své zahrádce a spolehnout na dobré vztahy se sousedy. Veřejnost se otevření pěšiny sice nedočkala, ale bylo jí slíbeno, že radnice prozkoumá možnost vést podobnou pěšinu o kousek dál po pozemcích města.

Někdy v lednu 2015 jsme se přípisem od Krajského soudu dozvěděli, že ing. Pařil podal správní žalobu proti rozhodnutí, které deklarovalo pěšinu jako veřejnou v celé délce. Považovala bych za logické, kdyby svou žalobu stáhl poté, co dosáhl povolení uzavřít pěšinu pro veřejnost. Neudělal to. Vadí mu nejen veřejnost, ale i my. Ochotně uznává naši potřebu chodit na zahrádku shora po pozemcích sousedů, je ale toho mínění, že nepotřebujeme chodit až k potoku pro vodu. Nevyznám se v právnických jemnůstkách, selský rozum mi ale říká, že požadavek ing. Pařila by měl být předmětem nového řízení. Na rozhodnutí Krajského soudu jsem byla zvědavá.

V loňském roce jsme začali zpustlou zahrádku rekultivovat. Letos už se pokoušíme i něco málo vypěstovat. Úroda je ale ohrožena. Při pokusu zajít pro vodu k potoku jsme zjistili, že zámek na brance ing. Pařila je nefunkční. Majitel po upozornění nejevil ochotu věc napravit, když chceme chodit přes jeho pozemek, máme si zámek zprovoznit sami. Na upozornění, že podle rozhodnutí úřadu má branku udržovat na své náklady, nereagoval. Jestli branku zprovoznil, už nemůžeme zjistit. Na svou zahrádku opět nemáme žádný přístup.

10. června jsme obdrželi rozsudek Krajského soudu, který vrací věc k novému projednání, protože odvolací orgán (odbor dopravy MmB) se dostatečně nevypořádal s námitkou žalobce, že zanikla naše potřeba chodit až k potoku. Tento rozsudek způsobil vír v hlavě pana Holana. Nemá trpělivost počkat na nové rozhodnutí správních orgánů, ale opět bere věci do svých rukou. Posední červnový víkend nám vhodil do schránky dopis, ve kterém oznamuje, že pěšinu opět přehradil, kdybychom se pokusili vniknout na jeho pozemek, bude to trestný čin a vůbec, všechno je střeženo kamerovým systémem.

Náš syn, kterému jsme mezitím zahrádku darovali, dal oznámení na městskou policii a na bystrcký silniční správní úřad. Jsme zvědaví, kdo z nich dříve zakročí proti svévolnému jednání pana Holana, které nám už způsobilo tolik problémů. Odpověď z bystrckého úřadu je frustrující. Úřednice, která minulý týden zastupovala nepřítomného pana Mráze, odpověděla sice promptně, ale radost nám neudělala. Posuďte sami: Z úrovně ÚMČ Brno-Bystrc bude záležitost řešena v souladu s kontrolním řádem a správním řádem a zde stanovenými lhůtami a právy všech účastníků řízení (právo navrhovat důkazy, podávat připomínky, náměty, podat odvolání apod.), proto nelze očekávat nápravu stavu v řádu dnů. Padla na nás hluboká deprese. Pozemek nám zaroste, rajčata zvadnou, děti si na zahrádce nepohrají. Nelze se ubránit dojmu, že téměř synchronizované uzavření cesty na obou koncích je koordinovaná šikana na odstranění nepohodlných sousedů. A úřad bude šetřit práva svévolníků…

Také idea radnicí přislíbené náhradní pěšiny po pozemcích města je pravděpodobně mrtvá. Podrobnosti neznám, ale hlavní překážkou je zřejmě neschůdný terén (což se ví už dávno), a tím pádem i velké náklady na vybudování schůdné cesty. Není teď vhodná doba, znovu otevřít pěšinu pro veřejnost tam, kde – jak bylo před dvěma lety deklarováno – vedla od nepaměti?

Jana Švancarová

P.S. Po napsání článku přišla odpověď od městské policie: K Vašemu podání jsem oprávněn Vám sdělit, že není v kompetenci MP Brno zajišťovat legitimní přístupy na pozemky ať již soukromým nebo právnickým osobám, či odstraňování oplocení u jednotlivých pozemků. Úkolem MP Brno je zejména řešení místních záležitostí veřejného pořádku. Ve Vámi uvedené věci jde o občansko-právní spor, který musíte řešit jinou cestou.  Doporučuji Vám obrátit se na odbor životního prostředí a dopravy při ÚMČ Brno-Bystrc, který je oprávněn v uvedených případech rozhodovat. V případě, že zjistíte poškozování Vašeho majetku nebo drobnou krádež, obraťte se na bezplatnou linku 156, kde Vám jistě v těchto případech pomohou.

*

Související

Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky

17. 3. 2015 v 15.36 • Témata: , , , ,

Brno /FOTOGALERIE/ – Lidé, kteří byli zvyklí zkracovat si cestu z brněnského sídliště Kamechy v Bystrci k potoku Vrbovec pěšinou přes zahrádkářskou kolonii, mají zřejmě definitivně smůlu. Brněnský magistrát nevyhověl v odvolacím řízení manželům Švancarovým, kteří o zprůchodnění pěšiny dlouhodobě usilují. Majitelé ji tak mohou zatarasit.

Spor, který Brněnský deník Rovnost dlouhodobě sleduje, se táhne už sedm let. Loni v létě úřady rozhodly, že majitelé pozemků musejí stezku zpřístupnit. Ti ji však nechali zatarasenou a bystrckou radnici požádali o povolení k zahrazení cesty. „Majitel nerespektoval rozhodnutí úřadu, a přesto mu tentýž úřad v novém řízení plně vyhověl v jeho žádosti o uzavření cesty,“ vysvětlila zahrádkářka Jana Švancarová. V reálu to vypadalo tak, že bystrčtí úředníci zaplatili firmě jedenáct tisíc korun, aby v listopadu odstranila zátaras, a o několik dní později ho schválili.

Podle bystrckého místostarosty Jaroslava Petra však úředníci tamní radnice nechybovali. „Krátce po nástupu do funkce jsem si v prosinci nechal předložit všechny dokumenty k případu. Ze strany městského úřadu jsem nenašel pochybení,“ uvedl Petr.

Jak tvrdí Švancarová, jednání bystrckých úředníků bylo v rozporu s dobrými mravy a podala kvůli tomu odvolání na magistrát. Ten však žádosti nevyhověl. „Je to velké zklamání a tvrdý náraz na státní správu,“ poznamenala žena. Další postup nyní zvažuje. Ze zákona na to má dva měsíce.

(…)

Celý článek včetně fotogalerie najdete na brnensky.denik.cz

Související

Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona

23. 2. 2015 v 21.24 • Témata: , , ,

vrbovec-pesina-snih-824Takové je poselství Rozhodnutí Odboru dopravy MmB o našem odvolání proti rozhodnutí zdejšího Silničního správního úřadu, které povoluje uzavřít pěšinu k potoku Vrbovci pro veřejnost a nás odkazuje na dohodu se sousedem.

Odvolací orgán nás poučil, že : „Namítaný rozpor s dobrými mravy není důvodem, pro který by bylo možno rozhodnutí zrušit a vrátit k novému projednání. (…) Předmětem přezkumu je tedy soulad (případně rozpor) s právními předpisy, nikoliv soulad s dobrými mravy. Pojem „dobré mravy“ je termínem z oblasti práva soukromého zabývající se občanskoprávními vztahy a o jeho užití rozhoduje soudce.“      

Máme tomu rozumět tak, že úředník či úřednice může při svém rozhodování na dobré mravy  zcela zapomenout? Doufáme, že ne. Nejsme první, kdo ve správním řízení rozpor s dobrými mravy namítal a k této problematice se vyjádřil i Nejvyšší správní soud: V podstatě se jedná o zákonné vyjádření pravidel „elementární slušnosti a dobrých mravů“, bez nichž si nelze představit žádný spravedlivý proces, tedy ani správní rozhodování“ 7 As 13/2004.

Připomenu čtenářům, v čem pro nás spočíval rozpor s dobrými mravy: v tom, že se vedlo správní řízení o možnosti uzavřít pro veřejnost cestu, která v době tohoto řízení nebyla vůbec otevřena. Autor zátarasů nerespektoval rozhodnutí silničního správního úřadu, k němuž jsme dospěli po úmorném řízení, a přesto tentýž úřad v novém řízení plně vyhověl  jeho žádosti o uzavření cesty. Naše námitky v průběhu řízení úřad odmítal a odmítl je i v následně vydaném rozhodnutí. Odvolací orgán jeho argumentaci podpořil. Že v průběhu řízení byla předmětná cesta pořád zatarasená? Nevadí, stačí, když ji otevřeli těsně před vydáním rozhodnutí. Že my s navrhovaným řešením nesouhlasíme? Nevadí, je to řešení, které je obvyklé v jiných zahrádkářských koloniích. Naše obavy, že se staneme rukojmími velmi svérázně jednajícího souseda, nikoho nezajímají, rozhodně ne bystrcký a magistrátní odbor dopravy.

Rozhodnutí nabude právní moci po doručení všem účastníkům, tedy v prvních březnových dnech. Doufáme jenom, že bystrcký úřad dohlédne, aby ing. Holan instaloval normální branku, která odpovídá stavebním předpisům a neuráží estetické cítění procházejících (a nehyzdí okolní přírodu) jako ta „hrůza“, která je tam teď.

My můžeme zamáčknout slzu a s chladnou hlavou uvážit, zda máme rozhodnutí odvolacího orgánu, které se nejen lehce štítivě distancuje od dobrých mravů, ale také zcela pomíjí několik našich odvolacích námitek, zažalovat u správního soudu.

Docela mě zajímá, jak to vidí čtenáři Bystrčníku.

Jana Švancarová

Související

Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu

14. 1. 2015 v 14.49 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Střepy na cestě a cedule zakazující vstup provázejí lidi na pěšině ze sídliště Kamechy k potoku Vrbovec. Teď je cesta průchozí. Na jak dlouho, to nikdo neví.

Už přes šest let se o ni vede spor, který Brněnský deník Rovnost sleduje. „Nyní jsem požádal radnici o omezení po pěšině chodit. Taky jsem proti rozhodnutí bystrckého úřadu o otevření stezky podal žalobu u krajského soudu,“ řekl Vilém Pařil. Je jeden ze dvou majitelů pozemků, přes které cesta vede.

Nový starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl o žalobě ví. „Situaci jsme projednávali na kontrolním výboru. Požádal jsem o zpracování veškeré dokumentace. Čekáme, jak rozhodne soud,“ řekl Kratochvíl. Dodal, že po stezce často chodil a byl by rád, kdyby zůstala zachována nebo nahrazena.

Podle Pařila se jeho návrh na uzavření pěšiny sousedících zahrádkářů netýká. „Zahrnuli bychom je do sousedské dohody o přístupu,“ vysvětlil Pařil. Důvodem pro omezení jsou pro něho krádeže ovoce a zahradnických potřeb na jeho pozemku.

Dohoda není řešení pro jednu ze zahrádkářek Janu Švancarovou. „Taková úmluva může být jen tam, kde fungují dobré sousedské vztahy,“ řekla. Ty podle ní ověří jen doba, po kterou nechají majitelé pěšinu otevřenou.

(…)

Zkráceno, celý článek Alžběty Nečasové s fotogalerií si přečtěte na brnensky.denik.cz
foto lednacek.net

Související

Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr

28. 11. 2014 v 14.22 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V průběhu jednoho týdne už podruhé píši o pěšině k Vrbovci. Mohlo by se zdát, že se v tom nějak vyžívám, že je to můj koníček. Ujišťuji ctěné čtenáře, že opak je pravdou. Jsem touto kauzou upřímně zhnusena a ráda bych od toho měla pokoj.  Na Bystrčník píši proto, že na něj chodí lidé, kteří se o dění v Bystrci zajímají a kterým není jedno, jaká je v Bystrci správa veřejných věcí. Podle mých zkušeností velmi, velmi svérázná.

Před týdnem jsem psala o tom, že se nám po dlouhém a úmorném správním řízení podařilo dosáhnout pravomocného rozhodnutí (4. 7. 2014), které praví,  že předmětná pěšina je veřejně přístupnou účelovou komunikací, a to od nepaměti. Realizace tohoto rozhodnutí, tedy odstranění překážek,  trvala čtyři měsíce.

V třicetidenní lhůtě, kterou toto rozhodnutí stanovilo, neodstranil pan Holan vůbec nic. Asi počítal s tím, že bude rychle projednána jeho žádost o povolení pěšinu uzavřít, a úřad měl zřejmě v úmyslu mu vyjít vstříc. Označili jsme tento postup za nemravný a argumentovali i správním řádem (§ 48, odst. 1). Naše námitka byla odmítnuta. Protože jsme na otevření pěšiny trvali (a kdo by netrval, když to stálo takové úsilí), začal úřad podle vlastních slov pečlivě připravovat exekuční příkaz. Myslela jsem si, že je to proto, aby při vymáhání nákladů na exekuci nemohl úřadu nikdo z povinných nic vytknout. Pan Holan obdržel dokument do datové schránky. Doručování paní M. Holan oba dva manželé mařili, a tak prodlužovali lhůtu k nabytí právní moci. Doručenka od první zásilky pro paní Holan se vrátila zřetelně podepsaná jejím manželem. Nebyla poslána do vlastních rukou, ačkoliv to stanovuje §72 spr. řádu. Doručení se muselo opakovat, takže to trvalo další tři týdny. A stejně se podepsal zase Jiří Holan :-).

Teď už na to úřad nehleděl a konečně přistoupil k náhradnímu výkonu rozhodnutí. Termín nám nebyl oznámen, zjistili jsme to náhodou už následující den. O střepech, které se na pěšině objevily vzápětí, jsem už psala. Poslali jsme o tom svědectví na úřad jako připomínku do nového řízení.

21. listopadu, tedy dva týdny po odstranění překážek, bylo vydáno povolení tuto pěšinu uzavřít pro veřejnost. Z časových souvislostí vyplývá, že úřad byl rozhodnut, že toto povolení vydá, ještě před tím, než nechal překážky odstranit. V pondělí 24. listopadu jsem volala na úřad s dotazem, kolik stálo odstranění překážek. Ing. Kubátová mi to zdvořile odmítla říct, máme poslat dotaz kolegovi (ing. Bártovi), který je lépe informován. Na dotaz, zda už manželé Holanovi částku uhradili, mi řekla že nikoliv, že pan Holan odstranil to, co bylo na jeho pozemku, zátaras na pozemku sousedů (vznikl ve stejnou dobu a nepochybně měl stejného původce), odstranil úřad na své náklady, tedy z veřejných peněz. (Redaktorka z Rovnosti zjistila, že to bylo 11 000 Kč). Pan Holan nebyl za své letité zpupné chování, které se v posledních měsících rovnalo pohrdání úřadem, nijak sankcionován.

Nevím, jak to vidí ostatní občané, ale mně tohle jako dobrá správa nepřipadá. Chovat se slušně se zkrátka nevyplácí a přísloví v titulku tohoto článku se ukazuje jako hluboce pravdivé. Ráda bych se zeptala pana tajemníka Kroupy, který se hrdě hlásí k odpovědnosti za výkon státní správy v Bystrci, zda si pořád myslí, že nikdo z jemu podřízených  úředníků neporušil žádný paragraf. A paní Kubátové, která je podepsaná pod téměř všemi dokumenty z této kauzy a která v odpovědi na dotaz poučuje jednoho bystrckého občana o morálním aspektu prasopejskařství (18. červen 2013), bych ráda řekla, že výkon státní správy má také svou morální stránku. Její ignorování má na společnost mnohem horší dopady, než psí hromádky na trávníku.

Jana Švancarová

Související

Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc

24. 11. 2014 v 15.00 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Případ zatarasené pěšiny, spojující Foltýnovu ulici v Bystrci s údolím potoka Vrbovce, má víc životů než leckterá kočka. Vleče se už od roku 2008, kdy nový soukromý majitel pozemků desetiletí užívanou stezku pro pěší zabarikádoval. Už mnohokrát se od té doby zdálo, že úřady spor definitivně vyřešily a pěšina se opět otevře, vždy však marně. Ani srpnové „rozhodnutí“ úřadu městské části nebylo výjimkou – i když se na první pohled zdálo, že věc je konečně sprovozena ze světa, všechno je opět jinak. 

*

Únorové rozhodnutí bystrckého silničního správního úřadu o tom, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci a že je třeba odstranit veškeré překážky, nabylo po odvoláních právní moci 4. července 2014. Ještě před tímto datem podali manželé Holanovi a o něco později i otec a syn Pařilovi žádost o povolení tuto cestičku uzavřít pro veřejnost. Zejména pan Holan zjevně počítal s tím, že pěšinu vůbec neotevře, protože do 3. srpna neodstranil vůbec nic. 4. srpna mi na můj dotaz, jaký bude další postup, nedokázal na bystrckém úřadě nikdo odpovědět. Vedoucí OŽPD, ing. Kubátová, dokonce argumentovala novým paralelním řízením. Odpověděla jsem, že my otevření pěšiny rozhodně požadujeme a o něco později jsem úřadem vedené řízení o uzavření cesty, která ještě nebyla zprůchodněna, označila za nemravné a na tomto hodnocení trvám.

Protože pan Holan neodstranil překážky ani v náhradním termínu určeném exekuční výzvou, přistoupil úřad k provedení exekuce, ke které došlo až ve čtvrtek 6. listopadu. Firma, kterou úřad pro tento výkon zjednal, odstranila zátarasy a uklidila střepy, kterými byla pěšina poseta. Po cestičce se tedy znovu dalo procházet. Bohužel jenom dva dny. Už v neděli 9. listopadu jsme zjistili, že je stezka znovu hustě posypána střepy lahvového i tabulového skla a že jsou na ní poházeny i jiné odpadky. Bylo jasné, že to udělal někdo, kdo nechce, aby se po cestě chodilo. Svádět to na vandaly z řad veřejnosti, to chce opravdu bujnou fantazii. Jednak veřejnost o tom, že je cesta průchozí, neměla ani tušení. A za druhé, pokud chce někdo po té cestě občas projít, nedá si přece práci s tím, aby ji posypal střepy tak, že chůze po ní je nebezpečná.

Ve čtvrtek 13. listopadu jsme pěšinu uklidili. Ještě v pátek večer byla čistá. V sobotu kolem třetí odpoledne jsem se tam šla podívat. Pan Holan instaloval na hranici svého pozemku jakousi branku. Na můj dotaz, proč to tam dává, když pěšina má být průchozí, odpověděl, že si na svých pozemcích může dělat, co chce. Řekla jsem, že nějaký mizera posypal tu cestičku spoustou střepů, že jsme to uklidili a že doufám, že se to nebude opakovat. Doufala jsem marně. Už za necelé tři hodiny (před šestou večer), jsme zjistili, že na třech místech jsou opět střepy. Ne sice tolik, jako minulý týden, ale pro chůzi je to ohrožující. Nezbývá, než je opět uklidit.

Po cestičce se tedy zatím dá při určité opatrnosti projít. Branku, kterou tam pan Holan dal, si můžete klidně otevřít, nemá tam co dělat. Až do nového rozhodnutí úřadu o případné možnosti cestu uzavřít pro veřejnost, má kdokoliv právo po cestě chodit. Bojím se domyslet, že úřad toto uzavření povolí a my se po všech těch peripetiích ocitneme tam, kde jsme byli. Měli bychom sice právo průchodu, ale s jakými překážkami bychom se na tomto soukromém pozemku mohli setkat, to je ve hvězdách. A možná to tuší pan Holan. Povolení průchodu pro veřejnost považujeme my i sousedé z okolních zahrádek za zvýšení bezpečnosti pro všechny.

Některým čtenářům se to může jevit jako banální spor se svévolným sousedem. Do jisté míry je to pravda. Nemohu se ovšem zbavit dojmu, že kdyby úřad postupoval proti svévolným krokům pana Holana hned od počátku rázně, situace nemusela dosáhnout dnešních rozměrů.

Jana Švancarová

Související

Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Jak budeme hlasovat v těchto volbách

9. 10. 2014 v 09.00 • Témata: ,

urna-volby-824Nemám v úmyslu vám radit, komu máte dát svůj hlas, ale kdybyste ho chtěli dát Bystrčákům, bylo by to prima.

Způsob hlasování ve volbách do obecního zastupitelstva se velmi liší od způsobu, kterým jsme hlasovali ve volbách do Poslanecké sněmovny. Tehdy jsme do urny házeli hlasovací lístek jedné politické strany a na něm jsme mohli zakroužkovat maximálně čtyři kandidáty, kterým jsme tímto dali přednostní hlasy a někdy jim i umožnili posunout se na volitelné místo. Tak na tento způsob hlasování a na kroužkování zapomeňte.

Ve volbách do zastupitelstva obce, či v našem případě městské části, se křížkuje. Každý volič má tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva volí. U nás v Bystrci má tedy 27 hlasů. Hlasovací lístek, který dostávají voliči předem do schránky, je jenom jeden. Je velký a je na něm natištěn přehled všech kandidujících subjektů a všech jejich kandidátů. Před vhozením do urny je třeba ho správně označit a vložit do úřední obálky. Abychom se při označování hlasovacího lístku vyhnuli chybám a předešli tomu, že by mohl být vyřazen jako neplatný, je dobré si označení v klidu rozmyslet a provést předem. Můžeme hlasovat třemi způsoby:

1. Chceme všechny své hlasy dát jedné politické straně (třeba Bystrčákům). Vyznačíme křížek v políčku před názvem této strany. Pokud bychom chtěli zamíchat pořadím kandidátů a označili bychom křížkem před jmény své favority, nebude se k těmto „přednostním“ hlasům přihlížet. Na rovinu vám musíme říct, že měnit pořadí kandidátů je v těchto volbách obtížné. My Bystrčáci bychom vám to rádi umožnili, bohužel jsme ale nebyli u toho, když tento volební zákon vznikal.

2. Můžeme hlasovat pro své zastupitelstvo tak, že neoznačíme žádnou politickou stranu, ale všech svých 27 hlasů rozdělíme tak, že si z několika stran (třeba ze všech jedenácti, které v Bystrci kandidují) vybereme kandidáty, kterým dáme svou důvěru tím, že vyznačíme křížek v políčku před jejich jménem. Musíme si ovšem pohlídat, aby těch křížků nebylo víc než 27. To by byl hlasovací lístek neplatný. Bude-li křížků méně než 27, hlasovací lístek bude platný, ovšem některé naše hlasy tak propadnou.

3. Třetí způsob hlasování je kombinací obou předchozích. Křížkem před jménem si zvolíme několik kandidátů různých politických stran a křížkem před názvem své oblíbené politické strany (třeba Bystrčáků) doplníme jejich počet do 27.

Příklad: křížkem před jmény označíte např. 15 kandidátů a k tomu jednu stranu. Váš hlas tak připadne prvním dvanácti kandidátům této strany (15 + 12 =27).

A teď ještě pár slov k volební strategii. Doufám, že jste pochopili, že své oblíbené straně (třeba Bystrčákům) nejvíc prospějete tak, že jí odevzdáte všechny své hlasy. Když označíte jako stranu Bystrčáky a pak ještě dáte křížek nějakému svému oblíbenci z jiné strany, nebudeme se na vás zlobit J. Pokud máte už dlouho svou oblíbenou stranu a žádnou jinou byste ani za nic nevolili (i takové strany v Bystrci kandidují), zvažte prosím, zda byste nějaký svůj hlas nedali nějakému kandidátu z jiné strany (třeba z Bystrčáků).

Už vás s těmi Bystrčáky přestanu otravovat a vysvětlím, jak může dojít k tomu, že budou zvoleni kandidáti v jiném pořadí, než v jakém figurovali na kandidátce. Stává se to při nižším volebním zisku strany, když např. u nás v Bystrci získá strana dva či tři mandáty. Aby totiž kandidát mohl své kolegy na kandidátce „přeskočit“, musí mít o deset procent více hlasů než je průměr na kandidáta jeho strany. Když např. získá strana průměrně 700 hlasů na každého

kandidujícího, může už 70 přednostních hlasů způsobit změnu pořadí. Je-li volební zisk strany vyšší, třeba 2000 na kandidáta, bylo by třeba 200 přednostních hlasů. A to už je obtížnější získat, proto na kandidátkách úspěšných stran ke změně pořadí prakticky nedochází.

Doufám, vážení voliči, že vás tato instruktáž neodradila a že si své zastupitelstvo přijdete zvolit a nebudete váhat, komu dát svůj hlas.

Jana Švancarová, kandidátka do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc

Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci

15. 7. 2014 v 22.12 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Neprořezané stromy a vysoká tráva. Zahrada Jany Švancarové v zahrádkářské kolonii v Bystrci za šest let zpustla. Přístupovou cestu přehradil jeden ze sousedů plotem. O případu už Rovnost informovala. Teď došlo k zásadnímu posunu. Stezka k potoku Vrbovec musí být průchozí a proti rozhodnutí příslušného úřadu se nedá odvolat.

Až si všichni účastníci řízení převezmou dopisy z bystrcké radnice s oznámením, začne běžet třicetidenní lhůta, v níž musí majitel zátarasy odstranit. Švancarové přišel dopis včera. „Je to úleva. Jednání s úřady byla nekonečná,“ řekla zahrádkářka.

Problém se týká pěšiny, která spojuje horní část Foltýnovy ulice s údolím, kde teče Vrbovec. Už léta vede po soukromých pozemcích, které patří jednotlivým lidem. Problém nastal až před šesti roky, kdy některé zahrádky koupili noví majitelé a cestu zatarasili.

Stezkou dříve Bystrčtí chodívali na procházky. „Se psem teď musíme jinam. Do zahrady se naštěstí dostaneme dobře, máme ji v jiné části kolonie,“ uvedl jeden z místních. Jméno nikdo z oslovených zveřejnit nechtěl. Bojí se, protože před šesti lety vyhořely čtyři chaty v okolí pozemků nového majitele Jiřího Holana.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí

20. 6. 2014 v 13.56 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc, 20. června • Po nekonečných šesti letech končí spor o zatarasenou pěšinu k potoku Vrbovci. Manželé Švancarovi, kteří roky vedli s úřady boj o zprůchodnění stezky pro pěší, zatarasené v roce 2008 soukromým majitelem pozemků, dosáhli vítězství. Po cestičce se bude opět chodit.

„V úterý ráno nám z magistrátu přišlo rozhodnutí o odvolání paní Holan a pánů Pařilových (protistrana sporu, majitelé pozemků),“ popsala závěrečnou fázi sporu Jana Švancarová. Jejich námitky byly odmítnuty a rozhodnutí zdejšího úřadu bylo potvrzeno. Proti tomuto rozhodnutí už není odvolání, ani případná žaloba nemá odkladný účinek. Takže je dobojováno. Doručením všem účastníkům nabude toto rozhodnutí právní moci a pak mají všichni třicet dnů na to, aby odstranili z cestičky překážky.“

Jestli ve stanoveném termínu majitel pozemků překážky neodstraní, učiní tak za něj úřad.

Stezka mezi zahrádkami spojovala horní část Foltýnovy ulice v Bystrci s údolím potoka Vrbovce. Když nový majitel pozemků vytvořil na desetiletí existující cestě zátarasy (mapa), část lidí z okolí proti tomu protestovala, mezi jinými právě manželé Švancarovi, kteří tak ztratili přístup ke své zahrádce.

Spor o pěšinu se postupně přesouval z instituce na instituci. Městská část a magistrát zprvu neshledaly důvody pro zásah, který by vedl k obnovení cesty. Situace se změnila teprve když se paní Švancarová obrátila na ombudsmana a ten dal jejím argumentům zapravdu a doporučil podat správní žalobu.V prosinci 2012 krajský soud zrušil rozhodnutí magistrátu a spor se vrátil do Bystrce, i tak ale bylo zapotřebí na definitivní rozhodnutí ještě téměř dva roky čekat. O celé záležitosti vznikla dokonce i televizní reportáž.

„Byla to veřejně přístupná účelová komunikace a jako takovou jsme ji v tomto řízení obhájili. Cítím úlevu, ale žádnou radost. Spíš rozpaky nad tím, že něco tak zřejmého trvalo tak nehorázně dlouho,“ uzavřela Jana Švancarová.

-vl-

Související

Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let

1. 2. 2014 v 07.39 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Manželé Švancarovi se díky zátarasu nemohou dostat na svou zahrádku. Jediná cesta totiž vede přes soukromé pozemky. Ještě donedávna to všichni sousedé akceptovali, což celou cestu zlegalizovalo. Pak si však jeden z nich postavil hlavu a cestu přehradil. Úřad brněnské městské části Bystrc se s tímto tvrdým oříškem trápí už více než 4 roky. Na spornou cestu se s námi vypravila právnička z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Pod názvem Omezování správy vlastního majetku odvysílala reportáž o sporu o pěšinu k Vrbovci 8. prosince Česká televize. Záznam najdete na www.ceskatelevize.cz.

Pěšina k Vrbovci: Nekonečný spor

13. 11. 2013 v 11.56 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Spor o pěšinu k Vrbovci se zdá být nekonečný. Stezka mezi zahrádkami spojující horní část Foltýnovy ulice v Bystrci s údolím potoka Vrbovce, kterou v roce 2008 zatarasil majitel pozemků, zůstává nadále neprůchodná. Ačkoli se v červenci tohoto roku zdálo, že pře se chýlí ke konci a úřady rozhodnou ve prospěch zprůchodnění, nynější odvolání jedné ze stran přinese přinejmenším další měsíce odkladů.

„S hlubokým politováním oznamuji, že toužebně očekávaný příznivý konec naší kauzy kolem přístupové pěšiny k Vrbovci se nekoná,“ informovala Bystrčník Jana Švancarová, která se o obnovení stezky pro pěší celé roky aktivně zasazuje. „Minulou středu dorazilo po dvou měsících do naší datové schránky rozhodnutí odvolacího orgánu (JUDr. Roškové z odboru dopravy MmB), kterým věc vrací do Bystrce k novému projednání. Důvodem je odvolací námitka paní Holanové, že nebyla pozvána k podání svědectví původních majitelů její parcely.“

„Podání svědectví se odehrálo 7. května 2013 a vyznělo jednoznačně ve prospěch pěšiny. Bylo mi tehdy divné, že paní Holanová nedorazila. Obálka s pozvánkou se prý z Vídně, kde paní Holanová bydlí, vrátila jako nedoručitelná. Doufala jsem, že její neúčast nemůže shodit hodnotu tohoto svědectví pod stůl. Mohla. Po prostudování s naším případem souvisejících judikátů vím, že svědectví, na které nebyl pozván některý účastník řízení, nelze použít jako důkaz,“ popsala Jana Švancarová.

Do sporu o pěšinu se během let zapojila řada institucí – městská část, magistrát, ombudsman i krajský soud. V roce 2012 krajský soud všechna dosavadní rozhodnutí zrušil a věc vrátil na začátek, tedy do Bystrce.

„Banální případ zatarasené pěšiny se vleče už šestý rok. Někdo by za toto zpackané řízení a vlastně za celou dlouhou kauzu měl nést odpovědnost,“ je přesvědčena paní Švancarová. Viníka vidí v úřednících městské části.

„Tento případ mi neponechal ani zbla důvěry ve fungování státní správy. Dělá se mi špatně od žaludku, když jdu kolem bystrckého úřadu a když tam mám vejít, cítím se jako když vcházím na nepřátelské území. Zdá se mi, že tam pracují lidé, kteří myslí jinak, než zbytek světa. Člověk by čekal, že oba úřady budou spolupracovat. Že prvostupňový orgán, tedy bystrcký úřad, se bude s důvěrou obracet o radu na nadřízený orgán tak, aby spravedlivě vedené řízení nemuselo být zrušeno pro banální formální chybu. V tomto případě mám dojem, že oba úřady spolupracují, ale úplně na něčem jiném,“ uzavřela Jana Švancarová.

-vl-

Související

Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pěšina k Vrbovci – soud promluvil

9. 1. 2013 v 12.15 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V roce 2008 zatarasil soukromý vlastník přilehlých pozemků celá desetiletí používanou pěšinu, spojující horní část Foltýnovy ulice s údolím potoka Vrbovce. Od té doby se vleče spor o její opětovné zprůchodnění. Jana Švancarová, která o obnovení pěšiny aktivně usiluje, nyní dosáhla u krajského soudu úspěchu. Soud uznal, že magistrát města Brna nepostupoval ve věci řádně, jeho rozhodnutí, které obnovení pěšiny odmítalo, zrušil, a věc vrátil k dalšímu řízení.

*

V pravidelných intervalech se na Bystrčníku objevují články o zatarasené pěšině mezi zahrádkami směřující k potoku Vrbovci. Některé z nich jsem jako účastnice vleklého sporu sama napsala, autorem toho posledního je pan místostarosta, Mgr. Petr Fedor.

Protože v těch místech máme zahrádku a kvůli přehrazení ji nemůžeme užívat, byli jsme to nakonec my, kdo po třech letech kontraproduktivních postupů bystrckých úředníků dal podnět silničnímu správnímu úřadu, aby nařídil odstranit překážky na této účelové komunikaci. Museli jsme být hodně neodbytní, aby se nám podařilo přimět úřad k zahájení deklaratorního řízení o existenci účelové komunikace. Už jsem zde o tom psala, že výsledek byl dost překvapivý, pro nás a pro existenci cesty nepříznivý a v příkrém rozporu s tím, co bylo obsaženo ve spise. Odvolali jsme se k odboru dopravy MmB. Někdy v polovině loňského ledna jsme obdrželi jejich rozhodnutí, které nás také nepotěšilo, protože s malou změnou potvrdilo rozhodnutí bystrcké úřadu. Přibližně v téže době k nám dorazila zpráva o šetření v této věci od veřejného ochránce práv. Ta byla naopak velmi potěšující. Ombudsman shledal postup bystrckého úřadu jako vadný a nás upozornil na možnost podat správní žalobu. Protože ochota k nápravě se od úředníků místních ani městských nedala očekávat, rozhodli jsme se správní žalobu podat. Došlo k tomu někdy na začátku dubna loňského roku.

Když na přelomu října a listopadu vyšlo najevo, jak na ministerstvu vnitra spočítali pravděpodobnost výskytu chybných podpisů na peticích prezidentských kandidátů, podlomila se mi kolena. Nechápala jsem, jak může v Plzni vystudovaný JUDr Václav Henych dál běhat po světě a po ministerstvu vnitra a beze studu v médiích obhajovat svůj „právní názor“ na výpočet chybných podpisů. Krom posměchu velké části národa se mu nestalo vůbec nic. Uvědomila jsem si, že v zemi, kde je možné toto, je už možné všechno.

O to příjemnějším překvapením byl rozsudek Krajského soudu, který k nám dorazil koncem minulého týdne. Soud uznal naši žalobu jako důvodnou, rozhodnutí odboru dopravy MmB zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Nebudu se dál rozepisovat. Koho to zajímá, ten si může přiložený rozsudek přečíst, stejně jako zprávu ombudsmana.

Doufám, že pod knutou rozsudku budou úředníci jednat svižně a neodkladně, tak abychom s novou vegetační sezónou mohli zahrádku začít obdělávat a obyvatelé přilehlých ulic mohli tudy na jaře zajít na procházku k potoku.

Jana Švancarová

Ke stažení

Rozsudek krajského soudu (PDF)
Zpráva o šetření ombudsmana (PDF)

Související

Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic

29. 3. 2012 v 16.17 • Témata: , , , , , , ,

Možnost klást on-line otázky úředníkům, případně panu starostovi a místostarostům máme už asi rok. Vypadá to jako velká vymoženost, která zprůhledňuje práci úřadu a kterou by nám mohly jiné městské části závidět.  Ale i tato vymoženost má, bohužel, své meze. Uvědomíme si je, když narazíme na omezenou pravdomluvnost úředníků, jejich mlžení a neochotu zveřejnit, jaké rozhodnutí v dané věci vydali.

Ale nechci zobecňovat, mluvím o jednom konkrétním případě. V minulém čísle Bystrckých novin uveřejnil pan Luboš Raus, zastupitel, článek s názvem Cesta do údolí Vrbovce. Reagovala jsem na něj článkem Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci, kde jsem popsala naše zkušenosti s úřady –  bystrckým OŽPD, na němž se domáháme zprůchodnění pěšiny a jeho nadřízeným orgánem – Odborem dopravy MmB. Zřejmě po přečtení těchto článků reagovali dva čtenáři 12. 3. otázkou na tuto kauzu.

Tazatel Jakub se ptá jednoduše: „Dobrý den, rád bych se zeptal, co městská část dělá pro obnovení pěšiny od garáží u ulice Foltýnova směrem k potoku Vrbovec. Případně také, zda stezka bude obnovena, protože dle zákonů ČR by mohla. Děkuji a pěkný den.“

Odpověď je krátká. Ing. Eva Kubátová píše: „Dobrý den, tato kauza je v řešení, bohužel je složitá, existuje v této věci více právních názorů. Momentálně je celý spis u odvolacího orgánu.“

Nevím, co Ing. Kubátová myslí tím, že kauza je v řešení. Spis se možná u odvolacího orgánu nachází, ale vyřešený. Odbor dopravy MmB ve svém rozhodnutí, které jsme dostali na začátku února,  našemu odvolání nevyhověl a další odvolání není možné. A paní Kubátová to dobře ví. Úřady mají v této věci vymalováno. My můžeme uvažovat o tom, zda věnovat nemalou sumu na právní pomoc a podat správní žalobu.

Odpověď pro pana Jakuba bych mohla upřesnit. Městská část pro obnovení pěšiny neudělala vůbec nic.

Jana Švancarová

Související

Stránka ÚMČ pro dotazy a odpovědi občanů
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci

10. 3. 2012 v 20.04 • Témata: , , , , , ,

V posledním čísle Bystrckých novin a následně i v Bystrčníku se objevil článek pana Luboše Rause, zastupitele Bystrce. Poeticky popisuje, jak jsme chodívali na procházku do malebného údolí  potoka Vrbovce uzoučkou, poněkud tajemnou pěšinou.

Zajímalo by mě, zda si pan Raus, když tudy kráčel s manželkou a dětmi, připadal jako vandal? Podle citace, kterou uvádí, že totiž „průchod byl umožněn vandalskou činností…“ by se tak cítit měl. Citováno je zřejmě z rozhodnutí bystrckého OŽP o našich námitkách k protokolu o provedené kontrole v rámci státního dozoru nad komunikacemi. Pan Raus tak s největší pravděpodobností nahlédl do tlustých desek se spisovými materiály k tomuto případu, které jsou názorným příkladem, jak zaměstnat několik úředníků, popsat stohy papíru…  a nevyřešit vůbec nic. Připadali jsme si jak v absurdním dramatu. Například zmíněné rozhodnutí o námitkách se rozkládá na několika stranách, s našimi námitkami se ale naprosto míjí. A není proti němu odvolání.

To se odehrálo loni v srpnu. S pocitem naprosté beznaděje, že s úředníky se nedomluvíme (my o koze, oni o voze), jsme dali podnět veřejnému ochránci práv k prošetření postupu bystrckého úřadu. V okamžité reakci nám jeden z právníků úřadu ombudsmana po telefonu poradil, jak přimět úředníky k tomu, aby se případem zabývali meritorně. Zahájili tedy ono deklaratorní řízení o existenci účelové komunikace, o kterém jsem psala loni v září a do něhož jsme vkládali nemalé naděje. Dodali jsme mapu pro orientační běžce a svědectví důvěryhodných osob (včetně čtenářů Bystrčníku) jako důkaz.

I to bylo málo. Bystrčtí úředníci, ale spíš úřednice se rvou za práva majitele parcely č. 2182 chránit si svůj osobní majetek jako lvice. Výsledek deklaratorního řízení nám vyrazil dech. Bystrcký silniční správní úřad deklaroval účelové komunikace dvě: jednu shora až po zátaras, který tam od r. 2008 brání průchodu, a druhou zdola, která končí u druhého zátarasu a vede oplocenými pozemky našeho dolního souseda, který je ale vstřícný a věnoval nám klíče od své branky zbudované s požehnáním bystrckého stavebního úřadu.

Svědectví lidí ani mapa nehrály žádnou roli. Úřad popřál sluchu výhradně majiteli, vlastně teď už majitelce (aby to úřady neměly tak lehké, převedl v roce 2010 bývalý majitel pozemek na svou budoucí, teď už současnou manželku J) parcely č. 2182. Jedině její argumenty (pozemek je veden jako oplocený v tzv. kartě rekreačních zařízení) bral úřad jako relevantní. Proč, to nám nevysvětlil.

Zbýval nám jediný opravný prostředek – odvolání k nadřízenému orgánu, odboru dopravy MmB. Rozhodnutí tohoto odboru nám vzalo poslední zbytky důvěry ve funkčnost našeho správního systému. Našemu odvolání nevyhověli, odůvodnění ještě kreativně rozvedli – pěšina není v terénu patrná.

A teď: babo raď! Máme podat žalobu ke správnímu soudu? Netrpělivě a trošku s obavami jsme očekávali zprávu o šetření veřejného ochránce práv. Přišla 1. března a byl to balzám na všechny rány, které nám úřady uštědřily. Sedmnáctistránkový dokument  v první polovině popisuje skutkový stav (pěkně se to za ty čtyři roky zašmodrchalo) a druhá polovina obsahuje perfektní právní rozbor. Protože kauza se ještě řeší, omezím se na krátké citáty z této zprávy:

  • „Pokud jde o konání ÚMČ Brno-Bystrc před zahájením o deklaraci existence komunikace, jeho postup musím označit jako vadný.“
  • Tyto osoby pak (rozuměj my jako stěžovatelé) mohou oprávněně namítat, že úřad nedostál svým zákonným povinnostem aplikovat své kompetence – např. nařídit odstranění překážky – a naopak je díky jejich neznalosti právní úpravy a důvěry ve správnost jednání úřadu dostal do mnohem obtížnější důkazní situace, než v jaké byli na počátku sporu.“
  •  „Na druhou stranu se sluší uvést, že pokud by úřady jednaly od počátku správně, řešily by zcela jiný skutkový stav. Komunikace byla v roce 2008 přehrazena pouze z jedné strany a patrnost cesty v terénu taky zřejmě byla průkazná.“
  • Mám-li vyslovit svůj názor na věc, domnívám se, že nemůže jít k tíži uživatelů cesty (a naopak ku prospěchu toho, kdo svévolně přístup omezil či zcela znemožnil), že úřad nebyl schopen věc včas rozhodnout.“

No uznejte, není to osvěžující čtení?  Kromě nás dostal zprávu bystrcký pan starosta a brněnský primátor, kteří se k ní mají do třiceti dnů vyjádřit. Potom pan doktor Varvařovský vydá závěrečné stanovisko. Otázka je, co s tím udělají úředníci. Mohou, ale nemusí se jeho právním názorem řídit. Na nás je, zda využijeme své možnosti podat správní žalobu.

Čtenářům Bystrčníku doporučuji, aby tomuto případu věnovali pozornost. Jistě není jedno, jakým způsobem funguje bystrcký úřad při výkonu státní správy.

Jana Švancarová

Související

Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pěšina k Vrbovci stále zatarasená

12. 9. 2011 v 22.59 • Témata: , , , , , ,

Možná to souvisí s akcí, kterou v pátek pořádá jezdecký klub Eliot. Redaktor Bystrčníku se mě zeptal, co je nového s pěšinou, o které se na těchto místech v poslední době už dvakrát psalo. Pěšina mezi zahrádkami od ulice Foltýnovy k potoku Vrbovci je opravdu nejkratším spojením od konečné zastávky tramvají v Bystrci k penzionu Eliot. Nemohu ji pro tentokrát nikomu doporučit, protože stále není průchozí.

Nebudu tady popisovat, co všechno jsme pro její zprůchodnění podnikli. Pro naši neodbytnost přistoupili teď úředníci k tomu, co měli udělat už v dubnu, při našem prvním podání: 2. září bylo zahájeno řízení ve věci deklaratorního rozhodnutí o existenci účelové komunikace v zahrádkářské oblasti Ke Žlíbku mezi ul. Foltýnovou a potokem Vrbovcem v k. ú. Bystrc.

Takže pokud je mezi čtenáři Bystrčníku někdo, kdo po zmíněné pěšině před jejím zatarasením občas prošel – jistě se nejednalo o žádnou kolonádu – a byl by ochoten o tom dát vědět  bystrckému úřadu, odboru životního prostředí, mohlo by to zvýšit naději, že pěšina bude zase otevřena. Pokud v tomto smyslu pošlete na odbor životního prostředí mail (ozpd@bystrc.cz), pošlete ho, prosím také mně (jana.svancarova@gmail.com), abychom při jednání o pěšině mohli použít i Vaše argumenty.

S hrůzou zjišťuji, že nejen politici, ale také úředníci mají moc ovlivňovat naše životy. A proti některým jejich rozhodnutím není odvolání. Děkuji Bystrčníku a případně i čtenářům za spolupráci.

Jana Švancarová

Související

Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)
Zábavná akce v Eliotu