Příspěvky se štítkem ‚Jan Strmiska’

Je kamerový systém v Bystrci past?

11. 12. 2010 v 21.31 • Témata: , , , , ,

Může se chystaný nový kamerový systém v Bystrci stát pastí, v níž bez užitku zmizí peníze z rozpočtu městské části? Není to vyloučeno.

V minulém volebním období vznikl na bystrcké radnici záměr pořídit systém kamer s vysokým rozlišením, který by dohlížel na vybraná parkoviště. Rada přijala postupně několik usnesení, které by měly uvést celou věc v život zřejmě během příštího roku. Jisté to není, web radnice na veškeré dotazy na kamery zná jen jednu odpověď – „žádný záznam“.

Kamery, hlídající auta před zloději a vandaly, si získaly některé zastupitele nebo i celé strany. Bystrcká KSČM si realizaci „otevřené televizní ochrany v Bystrci“ napsala dokonce do volebního programu. Pikantní je, že na otázku, co si vlastně pod otevřenou televizní ochranou představují a co je na špiclujících kamerách otevřeného, nedokázal dát nikdo z kandidátů žádnou rozumnou odpověď. Vlastně vůbec žádnou odpověď.

Jan Strmiska, nyní již bývalý zastupitel (SNK-ED), volal po kamerách v Bystrckých novinách 8/2010. V článku Kamerový systém finišuje? (strana 4) upřesnil částku, kterou městská část potřebuje na realizaci systému vynaložit, na 2,5 milionu.

Jde o velká parkoviště pod Maxem, na Štouračově, pod Santonem, prostory konečné tramvaje u Ečerovy, přestupní uzel integrované dopravy pod radnicí, prostor pod Kubíčkovou až po lávku přes tramvaj a prostor zastávky tramvaje Přístaviště. Na polovině z vybraných lokalit dochází např. při ohňostrojích ke koncentraci desítek tisíc lidí a systém mj. pomůže k prevenci i k zásahu při případných zraněních. Signál ze všech lokalit by se přenášel pomocí sítě NET kabelu na pult bystrcké Městské policie.

Jan Strmiska: Kamerový systém finišuje?
Bystrcké noviny 8/2010

Pan Strmiska se v článku také lehce dotkl budoucího konfliktu s lidmi, jimž záleží na soukromí, přičemž použil – parafrázuji – obvyklou logiku „kdo se zločince zastává, sám je zločinec“. Přinejmenším u autora těchto řádků se trefil dokonale. To však teď nechme stranou, ochránci soukromí si na kamerách jistě ještě mnohokrát zgustnou. Podívejme se na jiný problém, který je ve fízlovském plánu ukryt, a jenž by mohl způsobit, že se vynaložené peníze bez užitku ztratí. A to ještě dřív, než stačím pomalovat první transparent.

Jan Strmiska ve svém článku vysvětlil, že obraz z kamer by sledovala městská policie. V tom je ta potíž. Oldřich Kužílek, právník a autor zákona o informacích, k provozování obecních kamerových systémů na serveru Otevřete píše:

Kamerové systémy jsou často provozovány v rozporu s právním řádem. Podle mého názoru není obecní policie vůbec oprávněna provozovat kamerový systém, který zaznamenává osobní údaje osob, které se nedopustily žádného porušení právních povinností. To znamená, že je oprávněna provozovat jen takový systém, který

a) sleduje a zaznamenává jen obecně situaci na veřejných prostranstvích bez identifikace osob, tj. bez identifikace tváří, SPZ či RZ vozidel apod., anebo
b) sleduje a zaznamenává jen ty, kteří byli nejprve identifikováni jako podezřelí z porušení právních povinností, tj. např. nějakou neidentifikující technickou metodou (indukční smyčka ve vozovce, laserový měřič rychlosti vozidla), až poté se provede záznam (SPZ, snímek tváře).

K takovým (a ne jiným) záznamům je obecní policie zmocněna v § 4 zákona o obecní policii.

Stejně tak je důležité, že takový kamerový systém smí využívat jen obecní policie, nikoli obec. Žádný z úředníků a funkcionářů (snad s výjimkou starosty jako toho, kdo stojí v čele obecní policie) nemá mít ke kamerovému systému a jeho konkrétním výstupům přístup.

K oprávnění samotné obce (bez obecní policie) se vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém vyjádření k problémům z praxe č. 2/2008 z června 2008:

citace:
Po posouzení všech výše uvedených okolností dospěl Úřad k závěru, že jakékoliv zpracování osobních údajů (obrazových záznamů) pořízených prostřednictvím kamerového systému z míst veřejně přístupných (jako je náměstí, veřejná ulice, park apod.) prováděné subjektem, který k tomu není ze zákona zmocněn, a to za účelem předcházení a odhalování pouliční kriminality, zajištění bezpečnosti občanů apod., představuje zásah do soukromého a osobního života subjektů údajů, tedy osob, které se ve sledovaném prostoru pohybují a „žijí svoje běžné denní životy“. V rovině ústavněprávní lze poté dovodit porušení práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním osobních údajů vyjádřeným v čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Na základě všech uvedených skutečností proto nezbývá než konstatovat, že na oznámené zpracování osobních údajů nelze aplikovat ani výjimku uvedenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Bedlivý čtenář si povšimne, že ÚOOÚ vztahuje zákaz použití kamerových systémů nejen na zpracování osobních údajů, ale i na samotné pořizování obrazových záznamů (na kterých tedy ještě nemusí být detailní zachycené konkrétních osobních údajů).

Na druhou stranu se za legitimní považuje využití kamerového systému jako „vzdáleného oka“, pokud se neprovádí záznam. Pokud by na místě kamery stál pozorující pracovník, byl by výsledek téměř stejný.

Názor Oldřicha Kužílka tak velmi vážně napadá smysluplnost plánu radnice. Jestliže městská policie nebude moci pořizovat žádné záznamy, z nichž by mohla kohokoli identifikovat, bude účinnost kamerového systému záviset jen na unaveném operátorovi. Dosti sporné je také použití kamer s vysokým rozlišením.

Je třeba podotknout, že účinnost kamerových systémů je všeobecně velmi diskutabilní. Studií, které by opravdu nestranně, kvalifikovaně a hodnověrně zhodnotily, zda jsou kamerové systémy ekonomicky rentabilní, tedy zda škody, kterým se zabrání, jsou vyšší, než náklady na systém, je velmi poskrovnu. Jedna z mála, publikovaná Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, vyhodnotila výsledky z několika lokalit a došla k závěru, že ani v nejlepším hodnoceném případě není jednoznačné, zda se systém vyplatí. „Nejlepší“ lokalitou pro kamery jsou pak místa s koncetrovanou kriminalitou, a tím Bystrc není.

Ostatně každý čtenář nechť si nyní sám zváží, za jak dlouho se asi tak bystrckými kamerami zabrání celkovým škodám ve výši dvou a půl miliónu, tedy jen pořizovací hodnoty systému. Za stejnou částku by – odhadem – bylo možné pět let platit dalšího strážníka, který by Bystrcí bloumal osobně. Nebo těm stávajícím zašít uniformy.

Přestože policie i obecní radní mívají kamerové systémy rádi, jejich nadšení pro novou hračku žádným poctivým zhodnocením návratnosti není. Policie je spokojená, jelikož může sedět v teple, a radní proto, že mohou vykazovat, že něco udělali „pro bezpečnost“. Tvrdá čísla o tom, jak vynaložené prostředky skutečně přispěly k bezpečnosti, vám však stěží dají. Poukazování na jednotlivé případy, kdy policie díky kamerám někoho chytla, žádným vyhodnotitelným údajem samo o sobě není. Už třeba jen proto, že vám policisté neřeknou, kolik zločinců kvůli kamerám naopak nechytli, protože pili kafe před monitorem, místo aby brousili přímo po ulici.

Není patrně daleko od pravdy názor, že kamerové systémy se vyplácejí především firmám, které je obcím dodávají.

Nové zastupitelstvo a rada městské části by tak měly znovu zvážit, zda jejich špehovací plán neskončí jako čistě vyhozené peníze. Nejen pro nejasnou účinnost (bystrcká radnice nikdy systém nepředstavila, natož aby jej obhájila reálnou kalkulací – argumenty Jana Strmisky jsou čirou dojmologií), ale také pro možný konflikt se zákonem. Nelze spoléhat na to, že podobně jako v jiných obcích, i zde se podaří systém provozovat na základě hesla „není žalobce, není soudce“.

Bude-li dál radnice na kamerách trvat, měla by mít v ruce velmi dobře podložený právní názor na to, co s kamerami dělat smí a co ne. Snadno by totiž mohla nastat tristní situace, kdy po rozhodnutí soudu bude mít bystrcká městská policie k dispozici jen spoustu draze pořízeného elektronického šrotu, který nebude smět zapnout. Spokojená by pak byla jen firma, která kamery dodala – a my, zločinci.

Viktor Lošťák

Vítězem voleb je Eliška Kovářová

17. 10. 2010 v 15.00 • Témata: , , , , , ,

Pro to, koho budete považovat za vítěze voleb, můžete vymyslet mnoho různých kritérií. Třeba „kdo uteče, vyhraje“.

Podívali jsme se, kolik procent hlasů pro své strany získali jednotliví kandidáti. Ze srovnání jsme vyloučili ty strany, které nepostavily plnou kandidátku. Na prvním místě žebříčku v Bystrci nejoblíbenějších politiků se tak octla Eliška Kovářová, bývalá radní, kandidující (znovu) za SNK-ED. Své straně vybojovala plných 9,86 % hlasů.

Jmenuji se Eliška Kovářová, roz. Kutnohorská, nar. 17. 6. 1944 v Brně. Jsem rozvedená, mám dvě dcery, Bc. Barboru Dvořákovou (1967) a Mgr. Markétu Zapletalovou (1972). Jsem babičkou třech vnoučat.

Vystudovala jsem SVVŠ (gymnasium) a strojní průmyslovku. V letech  1995 – 2001 PF MU Brno, sociální pedagogiku. Až do r. 1989 jsem nebyla v žádné politické straně. V r. 1989 – 2002 jsem byla členkou KDU-ČSL, od r. 2002 jsem v SNK ED. Pracovala jsem na různých pozicích, od operátora samočinných počítačů, vedoucí směny výpočetního střediska, také jako sociální pracovnice, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí. Od roku 1994 až dosud, tedy 4 volební období jsem místostarostkou městské části Brno – Bystrc. Mám v kompetenci sociální věci, pečovatelskou službu, zdravotnictví a kulturu. V letech 2000 – 2002 jsem byla Zastupitelkou města Brna. Ovlivnila jsem sociální práci nejen v Bystrci, ale i v Brně.

Spoluzaložila jsem MŠ a ZŠ Pramínek, který pracuje v programu Začít spolu a integruje děti s handicapem mezi zdravé děti, dále chráněné dílny pro mentálně postižené, které již bohužel neexistují. Jsem členkou celorepublikového výboru Společnosti sociálních pracovníků, pracuji v sociální komisi Svazu měst a obcí. Jsem členkou městské oblastní rady SNK ED a místopředsedkyní krajské rady SNK ED.

Mé motto je: Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Mgr. Eliška Kovářová
ze stránek SNK-ED

Druhým v pořadí oblíbenosti byl Jan Strmiska z druhého místa kandidátky SNK-ED. Ten pro stranu získal 5,50 % hlasů. Ani Elišce Kovářové, ani Janu Strmiskovi však jejich osobní popularita mandát zastupitele nevynesla. SNK-ED se v Bystrci přes pětiprocentní hranici nedostala.

Žádný z dalších kandidátů libovolné bystrcké strany už nezískal více než 5 % hlasů.

*

Přestože bychom cenu útěchy paní Kovářové i panu Strmiskovi přáli, výklad, který z čísel vyvozuje, že nikdo v Bystrci si více nepřeje než Elišku Kovářovou starostkou, je nesprávný. Procentní zisky jednotlivců nelze porovnávat napříč stranami. Nevypovídají o celkové popularitě kandidáta v Bystrci, ale o tom, jak svou oblibou vyčnívá nad ostatní osoby své strany.

Čím větší strana, tím více populárních osobností dokáže dostat na kandidátku, která je tak (na prvních příčkách) stále vyrovnanější. I když je obliba Elišky Kovářové pro její sociální práci obecně známa, zmíněna čísla víc svědčí o nevyrovnanosti kandidátky SNK-ED. Zatímco paní Kovářovou a pan Strmisku voliči znali, ostatní ne. Navíc při velmi malém zisku hlasů SNK-ED hraje i několik málo hlasů velkou roli.

O správnosti této interpretace svědčí, že čím větší strana, tím méně získal její vůdce v porovnání s ostatními spolukandidáty. Nejmenší podíl osobních hlasů z lídrů pro svou stranu získal Vladimír Vetchý (4,02 %).

Volební program bystrckého SNK-ED

11. 10. 2010 v 06.05 • Témata: , , , , ,

DOBŘE MĚ ZNÁTE!

Nabízím vám svoji pracovitost, zájem o vaše problémy, sociální cítění a uctu ke všem poctivým lidem.

S KOLEGY CHCEME:

  • Realizovat dobrý sociální program, věnovat se Jak dětem, tak seniorům, čl lidem handicapovaným. Konkrétně chceme podporovat v Bystrci integraci dětí s handicapem do kolektivu dětí zdravých, výstavbu kojeneckého ústavu rodinného typu, výstavbu DPS, zlepšovat postavení dříve narozených občanů tak, aby se jim ulehčilo žití, zkvalitnit služby pro seniory
  • R43: nezavedeme do Bystrce kamionovou dopravu!
  • I nadále budeme podporovat projekt čistá přehrada
  • Jsme pro zjednodušení jednání občana s úřadem a vzájemnou dobrou komunikaci
  • Podporovat školství a to i alternativní. Vzdělání je klíčem k lepší budoucnosti
  • Zajistit lepší bezpečnost a ochranu občanů, spolupracovat s Českou policií a Městskou policií, klást důraz na prevenci rozvíjet a podporovat kulturu v Bystrci, stavět na tradici a zvycích, rozšířit nabídku programu v SC pokusíme se rozšiřovat parkovací místa
  • Podporujeme kamerový systém jako prostředek proti vandalům a zlodějům

Mgr. Eliška Kovářová lídr SNK ED

Naši kandidáti: 2. Jan Strmiska, 3. Mgr. Jitka Rackové, 4. Ing. František Reitoral, 5. Ing. František Kovařík, 6. Petra Vlasáková, 7. Mgr. Miloš Kostovčík, 8. Jiří Měřínský, 9. Kateřina HÓnigová, 10. Branislav Řehák, 11. PaedDr. Alena Švestková, 12. Ivo Harašta, 13. Petr Růžička, 14. Hana Kapsová, 15. Pavel Dobřeňský,…

Související

Volební program bystrcké TOP 09
Volební program bystrcké ČSSD
Volební program bystrcké ODS
Volební program Zelené pro Bystrc
Volební program bystrcké KSČM
Volební program bystrcké KDU-ČSL
První program pro Bystrc – Věci veřejné

Jan Strmiska: Nízké nájmy chceme udržet

5. 10. 2010 v 10.44 • Témata: , , , , , , ,

Jako druhý (prakticky obratem) na otázku k výši nájmů v obecních bytech v příštím volebním období odpověděl Jan Strmiska, kandidát a bystrcký zastupitel za SNK-ED.

Zdravím!

Naše strana v posledních dvou obdobích je součástí koalice, která udržela nájmy na snad nejnižší úrovni v Brně. Pokud bychom pokračovali, předpokládám stejný postup. Sociální cítění představitelů naší strany je všeobecně známo a naše místostarostka Mgr. Kovářová ho velmi důsledně presentuje.

Jan Strmiska

Doplněno

Bydlím již od r. 1980 v družstevním bytě na Štouračově ulici. Ani dříve jsem nikdy nebydlel v obecním bytě. Otázky na pí. Kovářovou, ani na kohokoliv jiného Vám za ně zodpovídat nebudu ze zásady – nepovažuji to za korektní.

Jan Strmiska

Související

Volební téma: Nájemné v obecních bytech
Alena Křivánková k nájmům: Žádné stanovisko
Pavel Březa: Jsou východiska bytové politiky města Brna správná?

Anketa: V prýglu se koupe 8880 lidí a Eliška Kovářová

16. 7. 2010 v 12.53 • Témata: , , , , , , , ,

Koupání v prýglu sice ještě dost nebylo, ankety o něm však už ano. Podle výsledků do přehrady leze 37 % lidí, což je z 24 tisíc obyvatel Bystrce 8880. Anketa naznačuje, že brzy bude v přehradě víc lidí než sinic. Tady vidíte, kam tyhle ankety vedou.

Do přehrady se koupat nechodí 53 % lidí, převažujícím důvodem jsou odpadky a špinavá voda. Sinic se bojí jen dva lidé, komárů vůbec nikdo. Nenašel se ani jeden mimoň, co by netušil, co je to prýgl. Důvodem je, že autor ankety sám nehlasuje.

Podobně jako v minulé anketě o Bystrckých novinách vyjádřili svou nenávist k Bystrčníku a členům občanského sdružení Horní náměstí tři lidé, což je povážlivě málo. Něco děláme špatně.

Abychom to napravili, v další anketě si řádně zaryjeme do místostarostky Elišky Kovářové. Poté, co se jí rozpadla její druhá (nebo třetí?) strana, SNK-ED, pokusila se nejdříve vstoupit do místního klubu Věcí veřejných. Když zjistila, že na tomto prameni už nejenže žába sedí, ale je jí navíc Ing. Milan Kuchař, který se s paní Eliškou snáší asi jako pes a kočka, změnila směr k TOP 09.

K čemu došlo u strany, jejímž volebním lídrem v Bystrci je nedávno totálně zrozhovorovaný Jaroslav Kacer, není podrobně známo. Výsledek však znám je. Paní Eliška, podobna kulečníkové kouli odrážející se od různých stranických mantinelů, se od TOP 09 po krátkém nárazu opět odpoutala, aby nakonec zakotvila svou kandidaturu v podzimních volbách u jiného subjektu. V rozhovoru, který Bystrčníku poskytla, však s citem pro napětí neřekla, kteráže strana bude napříště její základnou.

„Kdepak, nic nepovím. Počkejte si, jen týden nebo dva“, natahuje naše nervy k prasknutí paní místostarostka.

A tak, abychom si samou netrpělivostí neohryzali nehty až k zápěstí, zkrátíme si mučivé dny drásavého čekání anketou. Zkuste si tipnout – za kterou stranu bude dnešní bystrcká místostarostka, která střídá strany ne však křesla už od roku 1994, kandidovat tentokrát? Napovíme vám, že doménou paní Elišky je sociální práce a v černém tričku, kanadách a s holou hlavou jí to velice sluší.

Kdo správně uhodne, smí v podzimních volbách dát paní Kovářové do obálky hned dva hlasy najednou.

Text: Martin Mrzák

Související

Žádný strach. Elišku Kovářovou i Jana Strmisku zvolit můžete
Jaroslav Kacer: V Bystrci jsem se narodil
Eliška Kovářová na www.denikpolitika.cz (životopis, možnost hodnocení)
Milan Kuchař: S Kovářovou se do kumbálu zavírat nebudu
Bystrcké noviny. Nikomu nejsou dobré
Horké léto na Brněnské přehradě (obrazová reportáž na www.prygl.net)

Žádný strach. Elišku Kovářovou i Jana Strmisku zvolit můžete

14. 7. 2010 v 21.48 • Témata: , , ,

Ing. Jaroslav Kacer, předák bystrcké organizace TOP 09, v nedávném rozhovoru pro Bystrčník poznamenal, že ani Elišku Kovářovou, dnešní místostarostku Bystrce, ani Jana Strmisku, zastupitele, na kandidátce TOP 09 pro podzimní komunální volby nenajdeme.

Paní Kovářová je bystrckou místostarostkou už čtvrté volební období. Z dalších zdrojů je známo, že nebude kandidovat ani za ODS, ČSSD, Věci veřejné, KDU-ČSL, KSČM, neřkuli Stranu zelených. Zamýšlí snad docela lokální politiku opustit? Popadl jsem telefon, paní Kovářové  jsem se však nedovolal.

Avšak neuběhla ani hodina, když mi sama telefonovala zpět. Nejenže se nezlobila, že ji obtěžuji na chalupě, netřískla telefonem, když jsem se představil a prozradil, že jsem člen sdružení Horní náměstí, naopak velmi vlídně a ochotně odpověděla na všechny dotazy. Až na jeden.

„Kandidovat v podzimních volbách budu“, rozlouskla bez váhání zásadní otázku dneška paní Kovářová, „Kandidátní listinu mám hotovou, během asi dvou týdnů ji schválí krajské vedení strany a pak ji zveřejníme. Ano, spolu se mnou bude za stejnou stranu kandidovat Jan Strmiska.“

Paní Kovářová zdůraznila, že jejím záměrem je dál pokračovat v sociální práci. Jak uvádí ve svém životopise, má na radnici v kompetenci sociální věci, pečovatelskou službu, zdravotnictví a kulturu. V letech 2000–2002 byla Zastupitelkou města Brna, a ovlivnila tak sociální práci nejen v Bystrci, ale i v Brně. Dle svých vlastních slov paní Kovářová spoluzaložila MŠ a ZŠ Pramínek a chráněné dílny pro mentálně postižené (dnes již neexistující).

„Jde o stranu menší,“ popsala Eliška Kovářová, „ale její jméno vám dnes neřeknu. Až bude vše potvrzeno. Ale myslím, že pro lidi, kteří mne znají, nebude problém ji uhodnout.“

Paní Eliška Kovářová byla v letech 1989-2002 členkou KDU-ČSL, 2002-2009 SNK-ED, v letošním roce krátce členkou TOP 09. Uhodnout stranu, na jejíž kandidátce se bude o voličskou přízeň ucházet tentokrát, asi nedokážu. Možná budete úspěšnější vy. Anebo si počkáme.

„Ne, vůbec jste neobtěžoval,“ ujistila mne nakonec paní Eliška.

Viktor Lošťák

Související

Jaroslav Kacer: V Bystrci jsem se narodil
Eliška Kovářová na www.denikpolitika.cz (životopis, možnost hodnocení)
Milan Kuchař: S Kovářovou se do kumbálu zavírat nebudu

Bystrcký starosta zakazuje diskusi (vědí už i v Líšni)

15. 6. 2010 v 19.22 • Témata: , , , , ,

Ve středu 9. 6. jsem se vydala na cestu do Bystrce. Důvod byl velmi jednoduchý, chtěla jsem navštívit jednání místního zastupitelstva. Neboť jsem již dopředu byla informována o tom, že v Bystrci není vše v pořádku, očekávala jsem velmi zajímavé zasedání. Pozitivně na mne zapůsobilo vybavení sálu. Musím s lítostí konstatovat, že v Líšni se za mnohem více peněz nadělalo mnohem méně muziky.

Bystrcké zastupitelstvo ke svému jednání využívá plátno, na kterém lze průběžně sledovat projednávané body, přihlášené do diskuse i hlasování jednotlivých zastupitelů. Za jednoduché a účelné technické zařízení sálu dávám jedničku. Chvíli před zahájením jednání jsem dokonce měla i pocit, že se bystrcký úřad snaží vyjít vstříc veřejnosti a jejímu právu na informace.

Z toho omylu mne záhy vyvedl zastupitel Strmiska, který se rozohnil, že je natáčen. Vznesl proti tomu dokonce i námitku. Předsedající ji ovšem velmi podivně ignoroval. Ten, kdo by se neúčastnil zbytku povedené taškařice s krycím názvem zasedání ZMČ, by mohl dospět k mylnému závěru, že starosta nevyslyšel připomínku zastupitele, neboť ví, že natáčet veřejné jednání je v souladu se zákony ČR. Kdepak, starosta se velmi amatérsky projevoval po celou dobu jednání. Dlouhými pauzami prodloužil dobu zasedání minimálně o půl hodiny.

(…)

Demokratičnost nikdy nepatřila k silným stránkám členů ODS, ale jednání bystrckého starosty již přešlo do oblasti totálního pohrdání okolím, despocie a arogance. Přeji občanům Bystrce, aby se Ing. Beneš po podzimních volbách opět vrátil ke svému oboru do elektrotechnické výroby, případně aby si začal užívat zaslouženého starobního důchodu.

Celý článek Kateřiny Horákové, líšeňské zastupitelky, najdete na serveru Rudý drak

Audiozáznamy z jednání se pokusíme přinést co nejdříve.

Mé vystoupení nevhodným a pro mne urážlivým způsobem komentoval

5. 3. 2010 v 10.06 • Témata: , , , , ,

Následující otevřený dopis zaslal pověstný bystrcký zbojník Milan Kuchař starostovi Stavopluku Benešovi pět dnů po incidentu na únorovém jednání zastupitelstva. Dožaduje se v něm – trochu to shrneme – aby se zpráva o výtržnosti dostala i do oficiálního zápisu.

Věc: Pravdivost,úplnost a objektivnost faktů a informací, uvedených v úředním zápise o průběhu jednání zastupitelstva MČ 17. 2. 2010.

Podává: Ing.Milan Kuchař, nar. 1942, byt Kuršova 5, Brno-Bystrc 635 00, člen politické strany Věci veřejné v Bystrci

Vážený pane starosto.

záleží jen na Vás, jakou míru odpovědnosti, objektivnosti a pravdivosti uplatníte při uvádění faktů a informací v úředním zápise o průběhu jednání Zastupitelstva MČ dne 17. 2. 2010, kdy došlo ke skandálnímu chování pana zastupitele J.Strmisky /TOP 09/.

Jsem nucen Vás upozornit, že předmětný zápis o průběhu jednání ZMČ bude v právních souvislostech předložen jako důkaz, vedle svědectví mnoha přítomných svědků v sále z řad zastupitelů a občanů!

Pro informaci připomínám, že:

1. Předsedajícím    starostou jsem byl přerušen při vyjádření mého stanoviska k bodu 1.3 -schválení programu/přesněji návrhu programu/, následně mně předsedající odebral slovo a mé vystoupení nevhodným a pro mne urážlivým způsobem opět komentoval /jako mnohokrát dříve/.

2. K bodu 2. Stanoviska občanů k projednávaným bodům programu předsedající ing.Beneš umožnil po velmi podivné proceduře a v rozporu se zákonem o obcích, jednacím řádem ZMČ i přes protesty opozičních zastupitelů – vyjádřit stanovisko údajně jen“občana“ panu zastupiteli Janu Strmiskovi /TOP 09/.

Každý občan však musí splnit nejdříve řadu povinností uvedených v jednacím řádu ZMČ, jako např. před zahájením jednání ZMČ odevzdat vyplněný přihlašovací lístek do diskuze, v němž má povinnost uvést, ke kterému konkrétnímu bodu návrhu programu chce hovořit – musí uvést číslo 3.1 až 3.10 či 3.20, jinak mu předem sedající neumožní před zastupitelstvem MČ a před občany v sále ani začít svoji řeč!

Přihlašo vací lístek musí obsahovat adresu občana a jeho podpis! Občan musí vyznačit,zda chce hovořit k bodu 2. nebo až k jím označenému bodu v průběhu jednání ZMČ! Nic z těchto přísně vyadovaných úkonů a školských povinností pan Strmiska splnit_nemusel! Tak velkou protekci má TOP 09!

3. Z velmi urážlivého vyjadřování a hanlivých invektiv, v dlouhé řeči pana Strmisky hojně používaných, nakonec vyšlo najevo, že mu zásadně vadí obsah mého dopisu ze dne 12. 2. 2010, adresovaného ve věci „Stížnost na nezařazení mých podnětů a stížností na program veřejného jednání zastupitelstva MČ dne 17. února 2010“ , u nějž jsem předložil v příloze k veřejné kontrole a k projednání před občany v sále přehled odměn členů zastupitelstva za rok 2009. Souhrn všech odměn činí 3,443 miliónu korun.

Ing. Milan Kuchař

My už dnes víme, že po ničem z popisovaných událostí není v zápisu ani stopa, jako není nikdy po žádném z vystoupení občanů na zastupitelstvu. Audiozáznamy koalice ODS-ČSSD pokaždé potopila (návrh podávali Zelení, takže už proto), zrušili i záznamy o hlasování jednotlivých zastupitelů. Televizi zabránili natáčet. K ideálnímu stavu už chybí jen se v sále zamykat.

Ke stažení

Text otevřeného dopisu (PDF)

Související

Skrytou motivací pana Strmisky
Skandál, kabaret, Kocourkov. Absolut Kuchař.

Skrytou motivací pana Strmisky

24. 2. 2010 v 13.08 • Témata: , , , ,

„Skrytou motivací pana Strmisky“, vrací se pan Kuchař krátkou poznámkou k extempore na posledním jednání bystrckého zastupitelstva, „proč chtěl být posuzován jen jako ‚prostý občan‘ a ne jako zastupitel-veřejný činitel, je v případě soudního sporu nižší trestní sazba, vyplývající z menší míry společenské nebezpečnosti jednání.“

Vskutku zajímavý chlapík, tenhle pan Strmiska! Jestliže osvědčuje stejně svéráznou vynalézavost při vymýšlení nadávek jako při interpretaci zákonů (zejména zákona o obcích a občanského zákoníku), pak se lze od něj věru lecčemu přiučit. A tu se znovu ukazuje, že obyvatelé Bystrce by se měli jednání svého zastupitelstva účastnit, neb jim to bude vždy jen ku prospěchu, a to často i způsobem zcela nečekaným.

V určitém smyslu se pan Strmiska vlastně zachoval nanejvýš zodpovědně. Cítil-li potřebu panu Kuchaři vyspílat, je koneckonců nejsprávnější, když tak učinil za přítomnosti desítek svědků, tak říkajíc pod veřejnou kontrolou. S otevřeným hledím. S jistotou, že věc nezajde příliš daleko. Rozhodně je to lepší, než kdyby na pana Kuchaře čekal za rohem ve stínu s tyčí.

„Zastupitele Strmisku nejvíce rozlítil můj dopis zastupitelstvu z 12. února, přesněji jeho příloha, v níž jsem přesně vyčíslil, předložil veřejné kontrole a k projednání před občany v sále přehled odměn všech zastupitelů městské části v roce 2009“, domnívá se pan Kuchař.

Odměny zastupitelů jsou dlouhodobým tématem Milana Kuchaře, a protože nám doručil obsáhlé, pečlivě zpracované tabulky s podrobnými výčty a součty, nezbude nejspíš, než se k nim ještě někdy vrátit.

Není však příliš jasné, proč by se měl pan Strmiska rozčilovat nad zveřejněním svého platu, který je určen zákonem a na jehož výši nemá žádný vliv. Ať tak či tak, na základě všech předchozích zkušeností se šarvátkami na bystrcké radnici se lze oprávněně domnívat, že ani jedna strana sporu se nemusí soudní dohry obávat.

Čeho se však můžeme obávat my ostatní, je, že v soubojích a výtržnostech zanikne pravý význam jednání zastupitelstva 17. února. Ke schválení zde byl předložen Petrem Laštůvkou (strana Zelených) harmonogram řešení problému Horního náměstí. Pro nevůli ze strany koaličních stran však byl smeten ze stolu.

Problém Horního náměstí tak stále existuje a jeho závažnost se nijak nemění. Ať si zastupitelé vesele povykují, baví-li je to, ale bylo by dobré, aby taky k tomu ještě občas dělali svou práci.

*

Zopakujme nyní po delším čase, že web Horního náměstí je otevřen všem. Ať již jste jednou ze stran zmiňované rozepře, nebo se vás věc nijak netýká, chcete-li vyjádřit svůj názor (alespoň přibližně civilizovanou formou) na cokoli, co se týká Bystrce a okolí, jsou vám naše stránky plně otevřeny.

Související

Skandál, kabaret, Kocourkov. Absolut Kuchař.

Skandál, kabaret, Kocourkov. Absolut Kuchař.

22. 2. 2010 v 12.21 • Témata: , , , , , ,

Bystrcký občan, rebel, svádějící během posledních let jednu bitvu s radnicí za druhou. Ing. Milan Kuchař.

Pan Kuchař nezná limity. Už celé roky řádí mezi bystrckými politiky jak Černá ruka, své texty sepisuje s produktivitou pravdě ďábelskou, a když už by člověk čekal, že se unaví, poleví… ani náhodou! Ten člověk snad v sobě nahodil nějaké turbo nebo co.

Za dnešek nám doručil hned čtyři písemnosti, jedna lepší než druhá, ale tahle je úplně nejlepší:

Skandál při jednání zastupitelstva MČ!

Při únorovém veřejném jednání Zastupitelstva MČ/dále jen ZMČ/, kdy bylo v sále 25 zastupitelů, 14 bystrckých občanů jako veřejnost a 8 úředníků z radnice, způsobil vlivný člen TOP 09 pan zastupitel MČ Jan Strmiska /v prosinci 09 přeběhl k TOP 09 a krátce na to byl zvolen členem revizní komise Regionální organizace Brno-město!/ veřejný skandál v sále!

Krátce po zahájení jednání ZMČ mně předsedající starosta pan Beneš umožnil přednést orgánu ZMČ mé stanovisko k programu, ale stačil jsem informovat jen o podání stížnosti na 5 zastupitelů MČ pro opakované a dlouhodobé porušování platného usnesení ZMČ a usnesení Rady MČ tím, že Redakční rada Bystrckých novin záměrně neinformuje bystrckou veřejnost o jednáních a rozhodnutích Rady MČ /vůbec, ani jednou!/, ale až příliš často chybí v Bystrckých novinách informace o jednání a rozhodování Zastupitelstva MČ – od prosince 2008 to bylo celkem 5× (naposled to bylo teď  v BN č. 1-únor 2010, o jednání ZMČ v prosinci 2009 v BN není nic!

Pan starosta jako předsedající hned zasáhl a znemožnil mně dokončit řeč. Moje stanovisko komentoval nevhodnými a pro mne urážlivými invektivami.

Můj požadavek, aby jeho neslušný komentář byl uveden v úředním zápise z jednání ZMČ, předsedající ing. Beneš arogantně přešel a neakceptoval!

K překvapení všech přítomých pan zastupitel Jan Strmiska veřejně požádal předsedajícího starostu Beneše,aby jej na několik minut z moci úřední zbavil mandátu zastupitele MČ, že chce hovořit k ZMČ a k občanům v sále jako občan – a pan Beneš, v rozporu se zákony, jednacím řádem ZMČ i přes námitky opozičních zastupitelů MČ kocourkovsky vyhověl.

Pan Strmiska pak z místa a přes mikrofon, určený pro vystoupení přihlášených občanů, ač písemně nepřihlášen, své kabaretní,předem promyšlené vystoupení předvedl až do skandálního vyvrcholení, kdy konečně přítomným prozradil, komu nevybíravé urážky, vysoce hanlivé výroky a nactiutrhačnéí invektivy patří!

Panu Strmiskovi hlavně vadí, že jsem já poslal orgánu ZMČ dne 12.2.2010 dopis jako občan a jako člen politické strany Věci veřejné a v rámci ústavního práva na veřejnou kontrolu o hospodaření s veřejnými finančními prostředky jsem tomuto veřejně jednajícímu a nejvyššímu orgánu místní samosprávy předložil v příloze – přehled o výši odměn, vyplacených za rok 2009 jmenovitě jednotlivým zastupitelům MČ, včetně jeho odměny 103 tisíc Kč/rok.

Celková částka odměn pro 27 našich zastupitelů za rok 2009 činí v souhrnu 3 miliony a 443 tisíc korun což za volební období je celkem 13 milionů Kč z veřejných prostředků Bystrce! Zastupitelé jsou veřejní činitelé, kteří mají povinnosti dodržovat Ústavu ČR, zákony, platná usnesení ZMČ a Rady MČ, mají povinnost hájit práva a zájmy MČ Brno-Bystrc a práva a zájmy občanů této městské části. Občané mají zákonné právo na informace o činnosti orgánů samosprávy, mají právo vědět, jak který zastupitel MČ své povinnosti vůči občanům plní – nebo také neplní, a mají také ze zákona právo vědět, jak vysokou, odměnu z veřejných prostředků koaliční i opoziční zastupitel skutečně dostal!

Tím, že předsedající starosta Beneš /ODS/zastupiteli panu J. Strmiskovi /nyní TOP 09/ takové skandální a vysoce urážlivé veřejné vystoupení přímo při jednání ZMČ vůbec umožnil, že jeho lavinu urážek vůbec nepřerušil, že mu neslušné a nemorální chování ani nevytkl, znovu pan Beneš všem názorně ukázal, že není schopen zajistit a udržet jednání ZMč v mezích slušnosti a požadované společenské úrovně a vážnosti!

Oba takto neslušně, nečestně a arogantně jednající politici, pohrdající Ústavou ČR, zákony, občany a také voliči – nepatří na radnici a do orgánů obecní samosprávy. Je nanejvýš naléhavé,aby občané při volbách do všech stupňů státní správy a samosprávy dali před zkompromitovanými politiky přednost osobnostem novým, mladým a bezúhonným!

Ing. Milan Kuchař
Kuršova 5
předseda KLUBU Strany Věci veřejné
v MČ Brno-Bystrc

Děly se to věci! Kabaret, pošlapávání ústavních práv, stížnosti, chamtivé odměny, zuřivost páně starostova, rozběsněný pan Strmiska vzdávající se mandátu…

Vůbec nechápu, proč někdo k nadávkám potřebuje být zbaven funkce zastupitele, ke spílání je snad především zapotřebí pusa, vztek a trocha fantazie.

Technicky vzato taky pochybuji, že by starosta mohl jakkoli manipulovat s mandátem zastupitele, koneckonců mu jej neudělil on. Termín „z moci úřední“ zní tak hezky rakousko-uhersky. Jestli se pan Strmiska chce zbavit mandátu, pak, odhaduji bez jakékoli skutečné právní analýzy, se ho může jednoduše vzdát a starosta s tím nemá co dělat, snad jedině vzít na vědomí.

Pokud se však zastupitelování pan Strmiska vzdal, stěží své rozhodnutí může vzít za pár minut zpět. Zřejmě si svůj mandát představuje ve stylu „jen maličko, a uzříte mne, a znovu maličko…“. Vlastně je možné, kdybychom se drželi rigidního výkladu práva, že pan Strmiska od svého prohlášení už ani žádným zastupitelem není! Pane Kuchaři, neměl byste se mrknout ještě na tohle?

Leč nechme bezvýznamných právních rozkladů. Muselo to být velkolepé. Nepříčetní zastupitelé, Kocourkov, kabaretiéři… Nádhera.

A nám to všechno uniklo.

Pan Kuchař se nyní dožaduje, jak si můžete přečíst v kompletním textu jeho otevřeného dopisu, zveřejnění své verze událostí v Bystrckých novinách. Jak to dopadne lze uhádnout docela snadno.

Jiná věc je, jak se bude vyvíjet boj pana Kuchaře jako celek. Komunální volby se pomalu blíží a šance Věcí veřejných nejsou úplně nulové.

A pak nastane teprve mazec.

*

Už bez legrace:

Žádný záznam ze ZMČ nemáme zatím k dispozici. Úřad skutečné záznamy nevytváří, jen jakýsi strohý protokol o schválených usneseních. Z něj se nic nedovíme.

Od nezávislých osob, přítomných jednání, však máme potvrzeno, že k výstupu skutečně došlo víceméně v té podobě, jakou popisuje pan Kuchař. Ostatně to lze lidsky pochopit, a vlastně vnímat i pozitivně. Pánové se škorpí už hezky dlouho a je přirozené, že občas i na šarvátky, byť zatím pouze verbální, dojde. Konečně přiměřená dávka agresivity svědčí  i o zdravé mužné vitalitě obou pánů, což je také jen dobře.

Jednání zastupitelstva ze 17. února však bylo svoláno hlavně kvůli schválení „harmonogramu řešení problému Horního náměstí“. Bohužel výsledkem je, že zhola nic schváleno nebylo. Vidět v takovém závěru něco pozitivního už je opravdu hodně namáhavé. Jízlivý člověk by podotkl, že nadávat občanům jde zastupitelům o hodně lépe, než řešit problémy – ale proč být hned jízlivý?

Podrobnější zprávu přineseme později.

Ke stažení

Zpráva Ing. Milana Kuchaře o „Veřejném skandálu“ (PDF)

Jan Strmiska: Co se staví na ulici Jakuba Obrovského?

19. 2. 2010 v 11.00 • Témata: , , , ,

Tuhle otázku nám kladlo mnoho bystrckých občanů a my jsme si ji kladli také. Na komisi dopravy se obrátilo několik lidí s tím, že jsou znepokojeni, zda vznikající stavba nebude mít nepříznivý vliv na dopravní situaci v tomto exponovaném prostoru.

O co tedy jde? Mnozí obyvatelé z ulice Jakuba Obrovského ještě pamatují, jak se na místě vjezdu do Bystrce vlevo před nám. 28. dubna stavěla v akci „Z“ samoobsluha potravin. Byla jedna z prvních a přinesla lidem výrazný posun k lepšímu zásobování. Lidé tento objekt znají nyní hlavně jako pneuservis Carena a solárko.

Majitel nemovitosti pan Olejár se rozhodl navázat na původní využití prostoru a postavit zde prodejnu potravin Lidl s tím, že současné aktivity ponechá, ale jinak umístí.

Letecký pohled na ulici Jakuba Obrovského a místo dnešní stavby

Pneuservis půjde vpravo do suterénu, v jeho prostorách bude prodejna potravin a solárko půjde do nově vybudovaného poschodí s další provozovnou. Na obsluhu takového provozu se buduje parkoviště pro 41 aut před bokem prodejny, deset míst před čelem a nechybí také tři místa pro invalidy.

Tato čísla Vám – stejně jako nám v komisi trochu dělají vrásky na čele. Pokud počítáme s obrátkou na každém místě jen 4x, znamená to za prodejní dobu 216 vozidel zajíždějících na parkoviště a stejný počet vyjíždějících. Máme obavy, jak vyústění z Jakuba Obrovského na ulici mezi mostem a nám. 28. dubna takové množství vozidel navíc pojme.

Zvláště máme obavy z najíždění aut, protože před vjezdem je umístěna zastávka trolejbusu a vozidla jedoucí nakoupit z Bystrce musí odbočit (někdy) před čelem trolejbusu v zastávce! Všechny příslušné orgány však k akci „Dostavba komerčního areálu…“ vydaly souhlasné stanovisko, ať to byla Policie ČR, Dopravní podnik, nebo Odbor dopravy a Odbor územního plánování MM Brna. Nikdo v tom neviděl žádný problém, a tak uvidíme.

Kdy? Oproti projektu původní objekty stavěné v akci „Z“ neunesou nástavbu do patra, takže se dokončení zdrží a kolaudace se posouvá až na podzim. No a jak říká stavební dozor akce ing. Rek: „Lídl má zájem na bezkonfliktním provozu, zásobování bude 1x večer mezi 20. až 22. hodinou kamionem a 1x až 2x přes den dodávkou čerstvého pečiva. Všechny problémy se vychytají ve zkušebním provozu.“

Chceme věřit, ale …

Jan Strmiska
bystrcký zastupitel (dříve SNK-ED, nyní TOP 09)
předseda komise dopravy

článek jsme převzali z  Bystrckých novin 1/2010

Ke stažení

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „Dostavba komerčního areálu Jakuba Obrovského“ (PDF)

Strana skončila, my však kráčíme dál

19. 2. 2010 v 09.28 • Témata: , , , ,

Mgr. Eliška Kovářová

Mgr. Eliška Kovářová - předevčírem lidovci, včera SNK-ED, dnes TOP 09

Oznamujeme vám, že jsme se stali členy TOP 09 v Brně a to proto, že SNK-ED v Brně končí a většina brněnských členů vstoupila právě do TOP 09.

Eliška Kovářová a Jan Strmiska oznámili výše uvedeným textem svůj přestup do nové stranické stáje v Bystrckých novinách 1/2010. Bystrcká místní organizace TOP 09 byla založena na ustavující schůzi sněmu ve středu 27. ledna 2010 ve Společenském centru Bystrc. Jak uvedly stránky strany, sněmu se zúčastnilo 16 delegátů s právem hlasovacím.

Předsedou místní organizace, která zastřešuje i městské části Kníničky a Žebětín, byl zvolen Ing. Jaroslav Kacer, místopředsedou bude Tomáš Přibislavský a členy výboru jsou Mgr. Eliška Kovářová, Bohuslava Vozková a Ing. Vlastimil Krejčí.

Jste-li tedy příznivcem současných zastupitelů pana Strmisky nebo paní Kovářové, víte už, kterou ze stran máte v příštích volbách vybrat; otázkou samozřejmě zůstává jejich pozice na kandidátce strany. Volební preference TOP 09 se v lednu 2010 údajně pohybovaly kolem 13%. Jednalo se však o čísla z průzkumu pro parlamentní volby, která jsou výrazně ovlivněna popularitou televizních tváří, v tomto případě oblíbeností „knížete“ Karla Schwarzenberga. Lze rozumně odhadovat, že v komunálních volbách bude v Bystrci TOP 09 bojovat o pouhé překročení volební hranice.