Bystrčník » Ján Serenčko

Příspěvky se štítkem ‚Ján Serenčko’

Zaslepený architekt chce zničit ducha Staré Bystrce

20. 12. 2011 v 09.18 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V pondělí 19. prosince se sešli obyvatelé Staré Bystrce se zástupci firmy Picador, která ve Společenském centru prezentovala novou variantu svého dlouholetého záměru vystavět v ulici K dálnici (mapa) bytový dům.

Proti plánu existuje mezi místními lidmi od začátku silný odpor. Ten vedl i k založení občanského sdružení Staré Bystrc – Chaloupky. Zeptal jsem se dvou zástupců sdružení, Mgr. Radana Koryčanského a  Doc. MUDr. Roberta Mikulíka, Ph.D., jak vidí současnou podobu projektu společnosti Picador.

*

Viktor Lošťák: Vidíte v nově prezentovaném projektu pozitivní změny? Reflektuje jimi podle vás firma negativní názory místních občanů?

Radan Koryčanský, Robert Mikulík: Firma Picador snížila počet bytových jednotek, čímž končí výčet vstřícných kroků. Celkově projekt stále překračuje přijatelnou mez zastavěnosti území. Podoba navrhovaného domu se od původního v zásadě neliší. Předpokládáme, že investor zkouší, co uneseme, že s těmito ústupky počítal a je to jen taktika.

Seznámila společnost Picador místní obyvatele dostatečně a zevrubně se všemi aspekty svého záměru? Nejsou tu sporné body, které by se snažila zatajit nebo upozadit?

Prezentace byla nepřipravená a neprofesionální. Většina přítomných občanů nebyla spokojena s rozsahem prezentovaných materiálů. Je to z toho důvodu, že byly představeny jen dva pohledy na plánovanou stavbu – z náměstí 28. dubna a z ulice Nad kašnou. Tyto pohledy byly navíc méně konfliktní a nepodávaly prakticky žádnou představu o rozsahu stavby a jejím začlenění do okolní zástavby. Dle našeho názoru nebyl pohled z ulice K dálnici prezentován záměrně.

Na setkání zaznělo několik bizarních výroků. Největší perličkou byl rozhodně názor pana architekta Davídka, podle kterého mají všichni občané Brna i České republiky právo na existenci této výjimečné stavby v bystrckých Chaloupkách.

Další perličkou byl názor zástupce firmy Picador, podle kterého lze tuto stavbu přirovnat k Tančícímu domu v Praze. Skutečnost, že Tančící dům nebyl postaven v zahradě, ale opomenul.

Velmi nevýbavná prezentace pana architekta Davídka byla korunována poetickou vizualizací, protože všechny okolní objekty byly odstraněny a objekt tak působil dojmem přímořského letoviska. V této formě by byly ospravedlnitelné vlnovky na fasádě, které dle pana architekta mají evokovat moře.

A na závěr prezentace, která nás měla seznámit s projektem, zástupce Picadoru doporučil, aby se občasné s projektem nejprve seznámili.

Jak se vám líbí nový projekt? Jste pro něj, proti němu, je podle vás již přijatelný nebo ne?

Jednoznačně nepřijatelný. Zaslepený architekt chce zničit ducha Staré Bystrce. Připouštíme, že jako samostatně stojící budova někde u moře by se mohla líbit.

Jaká je celkově odezva místních lidí? Převažuje odpor, pozitivní přijetí nebo je jim stavba víceméně lhostejná?

První odezvou je účast třiačtyřiceti místních (asi deset dalších se omluvilo), což svědčí o tom, že o lhostejnosti nelze mluvit. Účastí byl zaskočen i přítomný místostarosta Fedor. Žádný podpůrný hlas ze strany občanů nezazněl. Naopak, projevy byly striktně zamítavé. Vzhledem k hrozícímu poškození kvality bydlení se nelze divit, že se projevily i emoce. Důležité je, že zamítavé projevy nebyly jen ze strany laiků, ale i z úst přítomných architektů z řad obyvatel Bystrce.

Komunikuje Picador s občanským sdružením Stará Bystrc – Chaloupky?

Pan Serenčko (jednatel společnosti Picador – poznámka Bystrčník) se na schůzce zmínil, že o sdružení ví, ale nekontaktoval nás. Kladně hodnotíme skutečnost, že Picador zorganizoval toto setkání s občany Bystrce.

Co konkrétního vy a OS Stará Bystrc – Chaloupky nyní proti záměru firmy podniknete?

Důležité je, aby si občané Bystrce uvědomili, že tato stavba ohrožuje nejenom bezprostřední sousedy, ale představuje Trojského koně, protože ohrožuje ducha celých Chaloupek a staré Bystrce. Pokud by tato stavba vznikla, bylo by jednoduché prosadit další a další, podobně nesmyslné a nepatřičné stavby kdekoli. Proto podnikneme všechny kroky, včetně právních, abychom této stavbě zabránili. Doufáme, že nic z toho nebude třeba a investor svůj záměr přizpůsobí situaci.

*

Ke stažení

Audiozáznam ze setkání Picadoru s občany (MP3, 75 MB)

Související

Petr Davídek: Nový dům v Bystrci
Občané k projektu Picadoru: NE
Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Občané k projektu Picadoru: NE

20. 12. 2011 v 08.19 • Témata: , , , , , , , , ,

no images were found

Jak vypadá opravdu tvrdý, nekompromisní občanský odpor předvedli obyvatelé Staré Bystrce v pondělí 19. prosince. Zhruba čtyři desítky lidí se dostavily do Společenského centra na prezentaci firmy Picador, která chce v ulici K dálnici (mapa) postavit bytový dům.

Uznání za statečnost si zaslouží odvážný architekt Petr Davídek, autor projektu. Sám, ponechaný investorem napospas davu, v krajně nepřátelském prostředí, v němž musel vzdorovat jednolitě negativnímu mínění všech příchozích, dokázal svou prezentaci jakžtakž odříkat, ačkoli bylo už krátce po začátku jasně patrné, že odpůrce stavby nemůže přesvědčit. Své si od obyvatel Staré Bystrce slízl i moderátor setkání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), a to přesto, že sám není projektu nakloněn. Lidé si setkání moderovali nakonec víceméně sami a  zástupce Picadoru zasypala smršť argumentů, názorů i jízlivých a uštěpačných poznámek.  „Tady dostane někdo pěkně přes držku,“ dala by se vyjádřit atmosféra setkání s občany.

Bystrcká Rada už projekt bytového domu firmy Picador projednala a postavila se vůči němu odmítavě. Setkání s občany pak mělo zjistit jejich názory, aby se rada k projektu mohla znovu vrátit na svém dalším zasedání počátkem ledna. Názor, který radní slyšeli, byl jen jeden. Krátký a silný. Představíte-li si červeným sprejem nastříkané slovo NE přes celou čelní frontu budoucí bytovky, znáte jej se vším všudy.

-vl-
Audiozáznam pořídil Ing. Luboš Raus

Ke stažení

Audiozáznam (MP3, 75 MB)

Související

Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany

14. 12. 2011 v 19.53 • Témata: , , , , , , , , ,

Jednatel společnosti PICADOR, spol.s r.o., Mučednická 3, Brno 616 00,  Ing. Ján Serenčko si Vás dovoluje tímto pozvat na společné setkání obyvatel městské části Brno-Bystrc a investiční společnosti. Předmětem setkání je projednání  stavebního záměru výstavby Bytového domu v ulici K dálnici č.2, v městské části Brno-Bystrc.

Datum konání :  pondělí 19. 12. 2011 v 17.00 hodin

Místo konání :   Společenské centrum,   Odbojářská ulice č. 2,  Brno- Bystrc

Program jednání :

  • Seznámení zúčastněných se zpracovanou urbanistickou studií BD
  • Seznámení s projektovou dokumentací pro územní řízení
  • Diskuse

Odborný výklad k připravované výstavbě podá autor projektu Ing. arch. Petr Davídek, autorizovaný architekt. Dotazy obecného charakteru zodpoví Ing. Ján Serenčko, jednatel společnosti PICADOR, spol. s r.o.

S úctou

Ing Ján Serenčko, jednatel společnosti

Související

Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador