Příspěvky se štítkem ‚Irena Matonohová’

Irena Matonohová: Nejsme rozzuřené opice

16. 7. 2014 v 04.33 • Témata: , , , , , , , ,

Starostové a nezávislí (STAN) podpořili návrh Zelených na zlevnění šalinkarty v Brně. V úterý 15. července to oznámily vůdkyně obou politických uskupení, kandidátky na primátorku Irena Matonohová za Starosty a nezávislé a Jana Drápalová za Stranu zelených.

Myšlenka Strany zelených spočívá ve snížení ceny roční předplatní jízdenky v Brně ze 4 750 na 2 500 korun. Zlevněná šalinkarta by měla být dostupná jen pro osoby s trvalým pobytem v Brně, pro ostatní se ceny nezmění. Podle výpočtů Zelených by pokles příjmů dopravního podniku měl být vyrovnán nárůstem počtu obyvatel Brna; očekávají, že sleva motivuje ty lidi, kteří v Brně dnes bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště, aby si je zřídili. Víc obyvatel znamená víc peněz ze státního rozpočtu. Kalkulace ukazují, že aby návrh fungoval, musí si trvalé bydliště v Brně zřídit asi deset tisíc osob. Počet lidí, kteří v Brně žijí bez trvalého bydliště, se odhaduje až na desetinásobek.

irena-matonohova-824

Zelení zatím se svým projektem příliš štěstí neudělali. Na politické scéně se dosud nenašel žádný subjekt, který by jejich návrh přijal pozitivně, většina reakcí byla striktně odmítavých. Podpora politického hnutí Starostů a nezávislých je tedy překvapivá zpráva. 

Požádal jsem Irenu Matonohovou, kandidátku na primátorku Brna za Starosty a nezávislé, aby pro Bystrčník odpověděla na několik otázek.

Cítím se nucen uvést, že má vlastní pozice je v tomto rozhovoru přinejmenším nepohodlná – sedím totiž na dvou židlích. S uskupením místních občanů Bystrčáci kandiduji v podzimních komunálních volbách v Bystrci a Bystrčáci se STANem spolupracují. Nejsem tedy nezaujatý tazatel (tím jsem ovšem nebyl nikdy). Stál jsem před volbou, zda se s takovou rozpornou situaci nějak vypořádat nebo rozhovor neuskutečnit vůbec. Zvolil jsem to první – říkám otevřeně, jak se věci mají. Hodnocení je na vás.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, paní Matonohová. Budu se vás ptát na návrh Strany Zelených na snížení ceny roční předplatní jízdenky v Brně. O jeho mechanismu se nemusíme bavit, ten vysvětlím čtenářům v úvodním textu. Zajímá mne, proč se Starostové a nezávislí rozhodli návrh Zelených podpořit. V čem vidíte hlavní výhody levnější šalinkarty pro rezidenty?

Irena Matonohová: Dobrý den. Mám nápad – zkusme to jinak. V čem vy je vidíte?

Já?

Jistě. Používáte hromadnou dopravu v Brně?

Ano, používám.

Máte roční předplatní jízdenku?

Ne. Ale neptejte se mne proč přesně, důvody jsou hrozně komplikované.

Nevadí, jde o něco jiného. Kdyby byla za dva a půl tisíce, koupil byste si ji?

Okamžitě. Jezdit jen za dvě stovky měsíčně po celém Brně, to je zadarmo.

A až si ji koupíte, budete jezdit tramvají víc než dnes?

No… Nejspíš ano, když už ji budu mít. Ano, budu.

Takže se na výhody nemusíte ptát, vždyť je znáte (směje se). Je to prosté, lacinější hromadná doprava, více zákazníků dopravního podniku, v důsledku méně aut v ulicích. Návrh Zelených je však specifický tím, že je navržen jako rozpočtově neutrální opatření. V ideálním případě by Brno nezaplatilo za dopravu z rozpočtu ani o korunu navíc, přitom cestující by jezdili výrazně levněji se všemi pozitivními důsledky, jaké si sám umíte představit.

Asi umím, ale zkuste přece jen nějaké zmínit.

Vy bydlíte v Bystrci. Jak každý v Bystrci ví, doprava mezi centrem a vaší městskou částí pravidelně kolabuje, na příjezdové silnici se tvoří zácpy…

…auta tam stojí někdy i víc jak půl hodiny, zpožďují se trolejbusy, a tak dál. Ano, to samozřejmě vím. Je to jeden z vážnějších problémů, který v Bystrci máme, je to omezující faktor místního rozvoje.

Technické řešení je ale velmi drahé a roky vzdálené, nemá smysl si namlouvat něco jiného. Více lidí v tramvajích by však znamenalo také méně aut na silnicích a zmírnění dopravních potíží. V Bystrci i na dalších místech Brna. Nepůjde o žádné samospasitelné řešení, ale je to něco, co snad lze udělat rychle a levně.

Levně… Říkala jste, že v ideálním případě to Brno nebude nic stát. Ale co když se předpoklady nesplní a pokles příjmů dopravního podniku způsobí problémy v městském rozpočtu?

Ale to riziko si přece velmi dobře uvědomuji. Ano, existuje. My také nechceme, aby byl návrh okamžitě zaveden v jeho původní podobě. Musí být vypracován přesnější model, ten ukáže riziková místa a ta se pak musí řešit. To se netýká jen ekonomických aspektů, ale i právních námitek.

Oponenti tvrdí, že návrh je diskriminační a odporuje dokonce listině práv a svobod.

Při veškerém respektu, dosavadní oponenti hlavně hledají důvody, proč to nejde, než aby hledali způsoby, jak potíže překonat.

Právní problémy opravdu existují, existují však také opačné argumenty. Nelze smést ze stolu cosi, co zatím ani nemá pevné obrysy. Ráda bych, kdyby se místo bezhlavých odsudků na věci pracovalo. I kdybychom nakonec přece jen zjistili, že návrh v jeho původní podobě realizovatelný není, což nevylučuji, možná během práce najdeme jiný způsob, jak dopravu v Brně zlevnit nebo jinak zlepšit. Když na tom pracovat odmítneme, neuděláme samozřejmě nic.

Znamená podpora návrhu politické sbližování Starostů a nezávislých se Zelenými?

Ne! Odpusťte tu razanci, ale tady přece vůbec nejde o politiku. Netahejte do toho politiku, politické klapky na očích tenhle návrh zabíjejí od začátku. Je to věcný plán, slibný, potenciálně prospěšný. Že s ním přišli Zelení je nepodstatné, podpořili bychom stejnou myšlenku, i kdyby ji předložila ODS, KDU-ČSL, kdokoli.

I TOP 09?

Ano, jistě.

Tohle je strašný problém, politika se tahá úplně do všeho. Možná už to ani není politika, je to jakési prosycení společnosti negací a nevraživostí. Kdykoli někdo s něčím přijde, ostatní jen hledají, jak to zabít. To je destruktivní postoj, špatný, nikomu nic nepřinese. Nepřinese nic občanům a nepřinese nic ani politikům, jen proti nim zaměří oprávněnou zlobu. Odmítám to, já chci spolupráci. Chovejme se jako lidi, ne jako rozzuřené opice.

Nechtěl jsem vás rozzlobit.

Je to něco, na čem mi velice záleží. Vidíte to všude. Hašteření, spory pro spory, hádky pro hádky, neochotu k jednání, nepřátelství… K tomu my přispívat nebudeme. Já k tomu přispívat nebudu.

K vaší původní otázce. Obecně s návrhy Zelených žádné problémy nemám. Jsou to často dobré věci. Někdy mi vadí forma, jakou je prosazují. Nyní se však bavíme právě jen o tomto návrhu, o ničem jiném. Nechci mluvit o rozporech, které mezi našimi stranami existují, nejsem tu, abych vyvolávala spory.

Matěj Hollan, přímý politický konkurent Zelených, myšlenku na zlevnění šalinkaret odsoudil velice rychle a příkře.

Bez komentáře. To není o dopravě v Brně, to je o Matěji Hollanovi. Nemám teď, co bych k tomu řekla.

Je tedy nyní levnější roční jízdné pro rezidenty v Brně společným návrhem Zelených a STANu?

Ne, to není zcela přesné. Stále jde o návrh Zelených, oni s ním přišli, v této chvíli má jejich původní parametry. Starostové a nezávislí podporují další analýzu jejich návrhu a hledání cest, jak jej uvést do praxe.

Umím si představit, že během práce se parametry projektu změní. Sama si třeba myslím, že tento speciální typ levnějšího jízdného by mohl platit po celém území Brna, bez ohledu na tarifní zóny. V případě Bystrce by se tak mohlo jezdit i na hrad Veveří, což by podpořilo návštěvnost.

Smyslem podpory STANu je tedy hlavně otevření věcné diskuze?

To samozřejmě také. Chceme ukázat, že spolupráce je možná. Ale zde jde primárně o zlevnění dopravy.

Neustálé zdražování hromadné dopravy v Brně je trvalý problém, kritizovala jsem ho už před lety, asi byste našel mé starší články v Metropolitanu. Jednou za dva roky se zdraží jízdné, chvíli se kolem toho křičí a pak vše utichne. Občas se zkrátí spoje, zase je chvíli něco slyšet, pak je ticho. Jsme v bludném kruhu. Počet cestujících dopravního podniku klesá, klesají tržby, bude se tvrdit, že je třeba znovu zdražit a omezit služby, to odradí další cestující… Každý vidí, že současná řešení nefungují, když se ale navrhne jiné, jsou všichni proti. Komfortní a cenově přiměřená hromadná doprava je něco, co by mělo mít ve městě jako je Brno velmi vysokou prioritu. Tady máme cestu, po které bychom se mohli vydat.

Jaký tedy bude další postup? Jak se bude dál na návrhu pracovat?

Předpokládám, že Zelení najdou protiargumenty na námitky, které se objevily a objeví. My jim v tom můžeme pomoci, nějaké argumenty jsme jim už poskytli. Jak už jsem řekla, bude zapotřebí přesněji analyzovat ekonomickou stránku věci, sestavit podrobnější model. A v neposlední řadě se budeme snažit získávat politickou podporu.

Půjde to?

(Delší dobu přemýšlí) Víte… Navzdory tomu, co jsem prve řekla, si myslím, že naprostá většina politické scény v Brně konstruktivní je. Věřím, že jde jen o to začít, začít se spoluprací, s rozumným, věcným, racionálním uvažováním. Nemluvit o rozporech, mluvit o tom, co lze udělat. Získávat si lidi ne tím, že pošpiníme protivníka, ale upřímnou snahou o něco konkrétního. Jsem si jistá, že změnit to je nejen možné, ale vlastně i docela snadné.

Teď vás budou mít za naivní.

To není naivita, to je čistě racionální kalkulace. Ono se to totiž začne vyplácet. Až ostatní strany uvidí, že voliči spolupráci oceňují víc než rivalitu, začnou se měnit už jen proto, aby si je udrželi.

A ocení to voliči?

Zkusme to zase jinak. Co vy, oceníte to?

Paní Matonohová, dostáváte mne do úzkých. Dobře víte, že jsem váš volič už proto, že Bystrčáci se Starosty a nezávislými spolupracují. Takže to asi nechme na čtenářích. Děkuji vám za odpovědi a na shledanou.

I já děkuji, hezký den.

*

Ke stažení

Tisková zpráva: Návrh zelených je slibný, říkají Starostové. Levnější roční šalinkarta si zaslouží konstruktivní přístup

Související

Levnější šalinkarta je slibný návrh. Starostové se připojují ke Zeleným
Levnější šalinkarta pro Brňany? Diskriminace, odmítá Roman Onderka
Politici chtějí v Brně zlevnit „šalinkartu“, pouze pro místní. Co na to soud?
Věcnost je něco jiného, pane Andere
Proč zlevnit veřejnou dopravu Brňanům
Zelení chtějí slevnit roční šalinkarty na dva a půl tisíce, inspirovali se ve Vídni
Zlevněné jízdné nelze vázat na trvalý pobyt
Brno Brňanům!
Snížená cena roční šalinkarty? Návrh neřeší důležité otázky

Levnější šalinkarta je slibný návrh. Starostové se připojují ke Zeleným

15. 7. 2014 v 14.48 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Budou Brňané jezdit hromadnou dopravou levněji? Zatím to tak moc nevypadalo. Brněnští Zelení se svým plánem snížit cenu roční předplatní jízdenky pro obyvatele města ze 4 750 na 2 500 korun prozatím příliš štěstí neudělali. Nyní se však situace obrací. K jejich záměru se připojil další politický subjekt, hnutí Starostů a nezávislých.

Myšlenka Zelených je slibná. Zaslouží si věcnou analýzu a konstruktivní přístup, ne paušální odmítnutí z politických důvodů. Prospěch Brňanů musí být nadřazen partajním sporům. Na tom se dnes ve společně vydané tiskové zprávě shodly kandidátky na primátorku města Irena Matonohová za Starosty a nezávislé a Jana Drápalová za Stranu zelených.

„Je chyba, když strany zavrhují slibné náměty bez analýzy a otevřené diskuze jen proto, že pocházejí od politických konkurentů,“ shodly se Jana Drápalová a Irena Matonohová.

Sleva zadarmo?

Záměr zlevnit Brňanům jízdné vyvolával až dosud převážně kritiku. Za diskriminační jej označili primátor města Roman Onderka i aktivista Matěj Hollan. Podle Starostů a nezávislých je však myšlenka dobrá a je v zájmu všech ji důkladně prozkoumat. Tím spíše, že opatření má být rozpočtově neutrální – za lacinější dopravu by město nezaplatilo nic navíc.

„Podle naší analýzy by snížený výnos z jízdného Brno dostalo zpět zvýšením příjmů ze státního rozpočtu. Očekáváme totiž, že tisíce lidí, kteří dnes v Brně reálně bydlí, avšak nejsou zde hlášeni k trvalému pobytu, by příspěvek na levnější veřejnou dopravu motivoval, aby si v Brně trvalé bydliště přihlásili,“ popsal stručně hlavní principy myšlenky Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany Zelených.

Snížení ceny jízdného pro Brňany by ostatní cestující nijak nepoškodilo, tvrdí Zelení i Starostové. Ceny pro mimobrněnské by zůstaly zachovány v současné výši.

Méně Brňanů, méně cestujících, nižší příjmy

Starostové i Zelení poukazují na dlouhodobý negativní trend – počet osob hlášených k trvalému pobytu ve městě se za poslední čtyři roky pomalu, ale stále snižuje. V Brně přitom podle odhadů není lidí méně, jen si jich méně zřizuje trvalé bydliště. Nároky na infrastrukturu a tím i rozpočet města tedy neklesají, snižují se však příjmy ze státního rozpočtu. Dalším problémem je klesající počet cestujících, přepravených dopravním podnikem. Meziročně poklesl o 800 tisíc a tržby se tak snížily o 22 milionů.

„Díky levnější šalinkartě, ale i plánovanému posílení spojů a zlepšení jejich návazností, bude výhodnější jezdit po městě veřejnou dopravou než autem,“ vypočítává Jana Drápalová.

„Ekologické aspekty, zdůrazňované Zelenými, jsou důležité. Více zákazníků dopravního podniku by však znamenalo i zmírnění dopravních problémů v Brně,“ zdůraznila Irena Matonohová. „Jedním z příkladů může být dopravní spojení mezi centrem města a Bystrcí, kde doprava pravidelně kolabuje. Přitom technické řešení je pro svou nákladnost v nejbližších letech nereálné. Opatření, které by více lidí přimělo k cestám tramvajemi a autobusy, by prospělo i těm, kteří zůstanou u aut.“

Obě strany budou dále pokračovat v analýze původní myšlenky Zelených. Irena Matonohová a Jana Drápalová společně vyzvaly k věcné a konstruktivní debatě.

„Starostové a nezávislí nadřazují prospěch Brňanů nad politické rozdíly. Chceme věcnou diskuzi nad věcným návrhem, ne univerzální negaci, popírání všeho, s čím přijdou ostatní,“ uzavřela Irena Matonohová.

-vl-

Autor kandiduje v podzimních volbách za uskupení Bystrčáci, které spolupracuje s hnutím Starostů a nezávislých. Jeho názory tím mohou být ovlivněny.

*

Ke stažení

Tisková zpráva: Návrh zelených je slibný, říkají Starostové. Levnější roční šalinkarta si zaslouží konstruktivní přístup

Související

Levnější šalinkarta pro Brňany? Diskriminace, odmítá Roman Onderka
Politici chtějí v Brně zlevnit „šalinkartu“, pouze pro místní. Co na to soud?
Věcnost je něco jiného, pane Andere
Proč zlevnit veřejnou dopravu Brňanům
Zelení chtějí slevnit roční šalinkarty na dva a půl tisíce, inspirovali se ve Vídni
Zlevněné jízdné nelze vázat na trvalý pobyt
Brno Brňanům!
Snížená cena roční šalinkarty? Návrh neřeší důležité otázky

Levnější šalinkarta pro Brňany? Diskriminace, odmítá Roman Onderka

7. 7. 2014 v 11.52 • Témata: , , , , , , , , , ,

Levnější roční předplatní jízdenku pro obyvatele Brna odmítl primátor města Roman Onderka (ČSSD). Jde podle něj o nepřípustnou diskriminaci.

„Úprava ceny v jakékoliv oblasti v Brně jen pro Brňany je v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod. Navrhovaná forma v podobě ‚daru‘ pro občany s místem trvalého bydliště v Brně je jednoznačně diskriminační,“ zkritizoval pro Lidové noviny záměr Roman Onderka (ČSSD).

S návrhem přišla v minulém týdnu Strana Zelených. Levnější roční šalinkarta by měla napříště stát 2 500 korun místo nynějších 4 750, mohly by si ji však koupit pouze osoby s trvalým bydlištěm ve městě; pro ostatní by zůstala cena na původní výši. Snížení příjmu dopravního podniku by bylo kompenzováno zvýšením počtu osob s trvalým bydlištěm v Brně a tím vyšším přísunem peněz do rozpočtu města, vysvětloval Martin Ander, šéf brněnských Zelených.

Návrh se nesetkal s příliš pozitivním přijetím. Roman Onderka se domnívá, že jde od Zelených pouze o trik před říjnovými komunálními volbami a v podobném duchu se nesou i reakce ostatních stran. Proti myšlence vznikly dva druhy námitek – právní a technické. Technické protiargumenty tvrdí, že výpadek příjmů dopravního podniku nebude vyrovnán tak, jak Zelení tvrdí. Právní námitky jsou založeny na názoru, že sleva vázaná na trvalé bydliště je protizákonná a odporuje dokonce Listině práv a svobod.

„Je to diskriminační jednání jak blázen,“ nebral si jako obvykle servítky aktivista Matěj Hollan, pravděpodobný kandidát na primátora za hnutí Žít Brno.

Zelení však svůj návrh obhajují.

„Rozhodně nelze mluvit o diskriminaci, když město pomáhá svým občanům. To by potom bylo diskriminační i to, když dá obec příspěvek na nově narozené děti,“ říká starostka brněnského Nového Lískovce a předsedkyně Strany zelených Jana Drápalová. Podle ní je návrh i v souladu se zákonem o obcích.

Vstřícnější k myšlence levnější dopravy pro obyvatele města byla zatím jen Irena Matonohová, kandidátka na příští primátorku za Starosty a nezávislé. I ona sice poukázala na řadu otevřených otázek, které bude zapotřebí vyřešit, nabídla však Zeleným věcnou debatu.

„Jsme otevřeni diskuzi a až Zelení přinesou odpovědi na důležité otázky, rádi s nimi budeme dál o jejich návrhu jednat,“ komentovala v tiskové zprávě Irena Matonohová.

-vl-

Související

Politici chtějí v Brně zlevnit „šalinkartu“, pouze pro místní. Co na to soud?
Věcnost je něco jiného, pane Andere
Proč zlevnit veřejnou dopravu Brňanům
Zelení chtějí slevnit roční šalinkarty na dva a půl tisíce, inspirovali se ve Vídni
Zlevněné jízdné nelze vázat na trvalý pobyt
Brno Brňanům!
Snížená cena roční šalinkarty? Návrh neřeší důležité otázky

Věcnost je něco jiného, pane Andere

1. 7. 2014 v 14.35 • Témata: , , , , , , , ,

Martin Ander, šéf brněnských Zelených, se ve svém textu Proč zlevnit veřejnou dopravu Brňanům pokouší obhájit návrh Zelených na zlevnění roční předplatní jízdenky na hromadnou dopravu v Brně. Stěžuje si, že v diskuzi, která se kolem návrhu rozpoutala, převládá teatrálnost nad věcností. Potíž je, že si zřejmě pod slovem věcnost představuje něco jiného než většina lidí.

Zelení navrhli snížení ceny roční šalinkarty z dnešních 4 750 korun na 2 500. Snížení příjmů dopravního podniku má kompenzovat nárůst počtu obyvatel Brna. Martin Ander očekává, že si zhruba deset tisíc lidí změní trvalé bydliště do Brna a město tak získá ze státního rozpočtu víc peněz.

Ačkoli Martin Ander tvrdí opak, diskuze okolo jeho návrhu byla od počátku věcná až překvapivě. Jistěže vznikla řada námitek, ale to dělá diskuzi diskuzí. Dokonce i Svobodní, názorový protipól Zelených, byli ochotni o parametrech návrhu mluvit. Hlasy, že jde o pouhý laciný volební výkřik Zelených, který nemá smysl rozebírat, téměř nezazněly. Naopak, řada lidí se nad myšlenkou vážně zamyslela a připustila, že kdyby to celé fungovalo tak, jak si Zelení představují, pro město by to opravdu bylo prospěšné.

Irena Matonohová, kandidátka Starostů a nezávislých na primátorku Brna, označila přes řadu výhrad návrh za „v zásadě pozitivní“. Její námitky se týkaly hlavně velmi mlhavých čísel a metodiky a až příliš zjednodušeného přístupu, který Zelení ve svých výpočtech použili. „Jsme otevřeni diskuzi a až Zelení přinesou odpovědi na důležité otázky, rádi s nimi budeme dál o jejich návrhu jednat,“ napsala Irena Matonohová. To je podle mého věcný přístup.

Kromě technických námitek se objevily námitky právní. Shrnul je ve svém článku Brno Brňanům! Matěj Hollan. Právní protiargumenty, opřené o rozsudky Nejvyššího soudu, ve stručnosti říkají, že nelze slevu vázat na trvalé bydliště. Protože to je základem myšlenky Zelených, jejich návrh s vyřešením právní stránky stojí a padá.

Očekával bych tedy, že Martin Ander přijde alespoň s náznakem řešení, ne-li rovnou s právní analýzou. Z jeho textu se však v záplavě zelené rétoriky dozvíme o cyklistice, záchytných parkovištích, vzájemném půjčování si aut a lecčem dalším, žádný návrh právního řešení však nenajdeme. Vůbec.  To není věcná odpověď, alespoň jak já tomu pojmu rozumím.

A už vůbec nejsou věcná lživá tvrzení.

„Nedávná kalouskovsko-gazdíkovská reforma připravila velká města o stovky milionů korun ročně,“ píše Martin Ander. A to prostě není pravda.

Reforma rozpočtového určení daní (RUD) zmírnila nerovnoměrnost v přidělování peněz ze státního rozpočtu městům a obcím. Zatímco dříve velká města dostávala na jednoho obyvatele až šestiapůlnásobek toho, co malá, po reformě se rozdíl snížil na o něco více než trojnásobek. Panovala obava, že rozpočet Brna se tím výrazně sníží, ta se však ukázala jako lichá.

Mezi lety 2012  a 2013 vzrostl příjem Brna díky změnám v RUD o 1 %. V roce 2012 dostávalo Brno na jednoho obyvatele 18,2 tisíce korun (celkem 6 903 540 tisíc), v roce 2013 to bylo 18,4 tisíce korun (celkem 6 943 723 tisíc). Žádný propad o stamilióny prostě neexistuje.

Návrh Zelených je zajímavý, pane Andere. Jestli jste ho mysleli vážně a ne jen jako předvolební bluf, obhajte ho. Dodejte právní analýzu, zveřejněte ta čísla, o která vás žádali, publikujte metodiku výpočtu. Sestavme ve spolupráci přesnější model a zjistěme, zda to celé fungovat může. Třeba ano. To bude věcné a to bude přínosné. Prázdná rétorika a vyslovené lži ne.

Viktor Lošťák

Autor kandiduje v podzimních volbách za uskupení Bystrčáci, které spolupracuje s hnutím Starostů a nezávislých. Jeho názory tím mohou být ovlivněny.

*

Související

Proč zlevnit veřejnou dopravu Brňanům
Zelení chtějí slevnit roční šalinkarty na dva a půl tisíce, inspirovali se ve Vídni
Zlevněné jízdné nelze vázat na trvalý pobyt
Brno Brňanům!
Snížená cena roční šalinkarty? Návrh neřeší důležité otázky

Levnější roční šalinkarta? Návrh Zelených stojí na vratkých základech

30. 6. 2014 v 14.25 • Témata: , , , , , , ,

autobus-824Zvolíte-li nás, zařídíme v Brně levnější dopravu, slibují Zelení. Podle jejich výpočtů si může Brno dovolit snížit cenu roční předplatní jízdenky ze současných 4 750 korun na pouhé dva a půl tisíce. Návrh se však zatím setkává spíše s nedůvěrou.

„Ekonomické propočty i zkušenosti z Vídně, kde podobné opatření nedávno Zelení prosadili, jasně dokládají, že takový krok se zaplatí prostřednictvím zvýšení počtu zákazníků dopravního podniku a vyššími příjmy z odváděných daní. Opatření však zároveň přispěje ke snížení množství aut v ulicích, řešení problému s parkováním i čistějšímu ovzduší,“ uvádějí Zelení ve svém návrhu.

Propad příjmů dopravního podniku vyčíslili Zelení na 170 milionů korun. Měl by však být kompenzován vyššími příjmy do rozpočtu Brna. Protože lacinější roční jízdenka má být dostupná pouze pro osoby s trvalým bydlištěm v Brně, předpokládají Zelení, že si zhruba deset tisíc lidí, kteří dnes v Brně fakticky žijí, ale trvalé bydliště zde nemají, na úřadě brněnské bydliště zřídí.

„Podstatná část z těch lidí to zatím neudělala proto, že jim to legislativa neumožňovala a že se jim to taky nechtělo řešit,“ míní Martin Ander, šéf brněnské Strany Zelených. „Budou-li k tomu mít i jiný motiv, než jen zodpovědnost k rozpočtu města, ve kterém reálně žijí, bude to jen dobře.“

Jenže právě podmiňování slevy trvalým bydlištěm v Brně je zásadním problémem celé myšlenky. Podle některých je to neproveditelné. Odporuje to totiž zákonu.

„V žádném případě není možné ani okamžik uvažovat nad tím, že by se snížení cen týkalo pouze Brňanů s trvalým bydlištěm v našem štatlu. Proč? Evropským i českými soudy je opakovaně judikováno, že jízdné nesmí být z důvodů nepřípustné diskriminace levnější pro obyvatele daného města,“ zkritizoval myšlenku Zelených jejich přímý konkurent, pravděpodobný volební vůdce hnutí Žít Brno Matěj Hollan.

Nejvyšší správní soud již dříve v případě Liberce a Hradce Králové rozhodl, že slevu na jízdném nelze vázat na trvalý pobyt. Zelení si zřejmě tento problém uvědomují od počátku a ve svém návrhu se ho pokoušejí obejít – nemělo by se jednat o slevu, ale Brno by lidem s trvalým pobytem vrátilo část ceny zpět formou daru.

O něco smířlivější, nicméně také kritická byla k myšlence levnější šalinkarty Irena Matonohová, kandidátka na primátorku Brna za Starosty a nezávislé. Její odpověď se zaměřila na technické aspekty návrhu Zelených. Podle Matonohové jsou čísla Zelených velmi nejistá a celá úvaha až příliš zjednodušená.

„Očekávání (že si lidé změní trvalé bydliště) se mohou, avšak nemusí splnit. Zelení neřeší, co se stane, když se jejich předpoklady nevyplní. Celý plán by pak skončil jen výrazným výpadkem příjmů a nutností se v dalších letech rychle vrátit na předcházející cenovou úroveň roční jízdenky se všemi negativními důsledky,“ vypočítává rizika Matonohová. „Když Zelení poukazují na zkušenosti z Vídně, uvádějí nárůst počtu zákazníků s roční předplatní jízdenkou. Neříkají však vůbec, odkud se tito lidé vzali, jak se změnil celkový počet zákazníků a jak se změnil celkový výnos dopravního podniku.“

Návrh Zelených se sice odkazuje k údajně provedené analýze, žádný přesný výpočet však neuvádí. Nelze tedy vyhodnotit, do jaké míry je správný, co vše opomíjí a je-li alespoň přibližně reálný. Irena Matonohová jej i tak má za „v zásadě pozitivní“.

„V principu vítáme každou snahu, která přiměje obyvatele Brna bez trvalého bydliště ve městě, aby si zde trvalé bydliště zřídili. I nárůst počtu zákazníků dopravního podniku by byl pro Brno jistě přínosem,“ chválí Irena Matonohová. „Přes uvedené výhrady je třeba ocenit i úsilí o kvantitativní, věcnou analýzu problému. Jsme otevřeni diskuzi a až Zelení přinesou odpovědi na důležité otázky, rádi s nimi budeme dál o jejich návrhu jednat.“

Viktor Lošťák

Autor kandiduje v podzimních volbách za uskupení Bystrčáci, které spolupracuje s hnutím Starostů a nezávislých. Jeho názory tím mohou být ovlivněny.

Související

Zelení chtějí slevnit roční šalinkarty na dva a půl tisíce, inspirovali se ve Vídni
Zlevněné jízdné nelze vázat na trvalý pobyt
Brno Brňanům!
Snížená cena roční šalinkarty? Návrh neřeší důležité otázky

Kohoutovické kácení neprošlo zastupitelstvem

3. 4. 2012 v 14.09 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Kohoutovičtí občané, protestující proti záměru na změnu územního plánu, účastí na jednání brněnského zastupitelstva dosáhli svého. Zastupitelé po delší rozpravě nepřijali usnesení, které, jak lidé z Kohoutovic věří, by vedlo ke kácení vzrostlého lesa. Na jeho místě by pak měly vyrůst garáže.

V diskuzi se nespokojených lidí zastal jako první zastupitel Martin Ander (Strana Zelených). Poukázal na to, že v Kohoutovicích nejsou vyčerpány všechny možnosti ke stavbě garáží na existujících plochách.

Naopak kohoutovický radní Ladislav Macek (ČSSD) záměr obhajoval. Zpochybnil, že by měl být vykácen les na ploše 1,5 hektaru, jak tvrdili protestující. Podle něj jde o dezinformace. Mackovi se nelíbily letáky, které místní lidé rozvěsili v Kohoutovicích a několikrát se zmínil o „ostouzení“.

Irena Matonohová (TOP 09), Mojmír Vlašín (Strana Zelených) a Helena Sýkorová (KSČM) byli opačného názoru. Poukazovali na to, že kohoutovická radnice svým občanům záměr předem řádně nevysvětlila, že nedošlo k veřejnému projednání před podáním návrhu brněnskému zastupitelstvu, a že i sami kohoutovičtí zastupitelé dostali matoucí informace. Daniel Rychnovský (KDU-ČSL) se domnívá, že kohoutovická radnice upřednostnila zisk majitelů pozemků, na nichž by měly garáže v budoucnu stát.

„Záměrem kohoutovických radních bylo, aby se o ničem doopravdy nevědělo,“ vystoupil s razantní kritikou Mojmír Vlašín. „Je to obvyklý způsob, jakým se v Brně obchází územní plán. Nestačí publikovat krátkou zmínku ukrytou kdesi ve zprávách o činnosti zastupitelstva, občané se tak nic nedovědí. Copak by bylo pro radnici tak složité vyvěsit v místě několik letáků?“ zeptal se Mojmír Vlašín.

Kritika se nemile dotkla pana Macka: „Nekritizujte samosprávu v Kohoutovicích, hleďte si svého v Ořešíně, do Kohoutovic vám nic není,“ odvětil.

Následně se Ladislav Macek postaral o krátkou humornou vložku. „Není třeba vědět, hlavně, když se mluví, že, pane Vlašíne?“ obořil se na opozičního zastupitele, aby vzápětí zjistil, že si sám přesně nepamatuje, co chce říct, a vyčetl panu Vlašínovi věty, které však řekl Daniel Rychnovský.

V diskuzi vystoupila nespokojená občanka Kohoutovic Marie Sotolářová. Nabídla se, že lesní pozemky od majitelů odkoupí za běžnou cenu s tím, že po příštích 99 let na nich les zůstane.

„Zastupitelstvo není realitní kancelář, pokud chcete obchodovat s nemovistmi, obraťte se jinam,“ komentoval její návrh neustále osobitě vtipný a taktní Roman Onderka. Primátor byl po dnes po celou schůzi ve velmi dobrém rozmaru; neponížil snad ani polovinu svých oponentů.

Po výměně názorů pak zastupitelstvo v hlasování usnesení neschválilo. Záměr tím však nepřestává existovat a obě strany sporu nyní čeká přinejmenším několik dalších měsíců trvající proces. Nejbližší událostí má být veřejné projednání záměru s občany Kohoutovic, podle předběžných zpráv 2. května.

-vl-

Související

Videozáznam z jednání zastupitelstva
Garáže místo lesa? Plán město odložilo. Ale jen na čas
Lidé z Kohoutovic protestovali proti kácení – zpravodajství České televice (v čase 14:26)
Část kohoutovického lesa mají nahradit garáže, místní se bouří
Kohoutovičtí půjdou s transparenty na velkou radnici
Zachraňme Kohoutovice – stránka protestujících na Facebooku
Kohoutovický les: Starosta občany neuklidnil, protesty pokračují
Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu
Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci

R43? Udělejme referendum, navrhují někteří kandidáti

6. 9. 2010 v 13.35 • Témata: , , , , , , , ,

Variantyvedení R43

Většina kandidátů na primátorské křeslo doporučuje vést rychlostní silnici přes Bystrc.

Názory na trasu plánované rychlostní silnice R43 rozdělují kandidáty na brněnského primátora do tří skupin. Jedni prosazují napojení silnice přes městskou část Bystrc, i když územní plán pro tuto variantu zrušil soud. Druzí chtějí vést silnici Boskovickou brázdou navzdory protestům okolních obcí. A třetí skupina nemá jasný názor.

Jedním z největších zastánců toho, aby R43 vedla přes Bystrc, je současný brněnský primátor Roman Onderka, lídr sociálních demokratů. „Tuto variantu považuji z hlediska dopravy za optimální. Bystrcký koridor je totiž územně připravený. A s ochranou okolí počítáme. V okolí silnice je dost místa pro různá technická opatření,“ řekl Onderka.

Bystrckou variantu prosazuje i lídr lidovců Daniel Rychnovský. „Tuto stavbu jsem vždycky podporoval. Navíc v poslední navržené variantě počítáme s tím, že na území Bystrce povede silnice tunelem,“ uvedl Rychnovský. Obyvatelé čtvrti se tak podle něj nemusejí bát přílišného prachu a hluku v okolí budoucí cesty.

To, že varianta vedoucí přes Bystrc nezohledňuje názory obyvatel této městské části se nelíbí Ireně Matonohové z TOP 09. „Jsem pro odbornou diskuzi. Pokud z ní vyplynou jiná a lepší řešení, budu je podporovat,“ řekla Matonohová.

Pro pokračování odborné diskuze je i Šárka Kašpárková kandidující na post primátorky za Suverenitu. Lubor Pospíchal chce prosadit v Bystrci referendum, aby o silnici rozhodli lidé, kterých se stavba silnice nejvíc dotkne.

(…)

Zkráceno, celý článek Michala Filípka najdete na brnensky.denik.cz

Související

Varianty vedení R43
Petr Firbas: Cílem je nalezení správné trasy R43
Blokuje brněnský primátor Onderka výstavbu dálnice na Svitavy?
R43: Tisková zpráva Strany zelených Brno
Když jde o R43, neznají Zelení bratra