Příspěvky se štítkem ‚investice’

Rozpočet brněnské koalice vzbuzuje obavy i v Bystrci

9. 12. 2015 v 14.27 • Témata: , , , , , ,

Nabobtnalý rozpočet brněnské koalice na rok 2016 vzbuzuje obavy i v Bystrci. Výdaje, které meziročně vzrostly o 900 milionů, nejsou dlouhodobě udržitelné, jsou nespravedlivé vůči městským částem a ignorují vnitřní dluh města, tvrdí bystrčtí zastupitelé.

Brněnská koalice vedená primátorem Petrem Vokřálem (ANO 2011) chce v příštím roce utratit finanční rezervu 900 milionů, vytvořenou v předcházejícím volebním období. Investice mimo jiné mají směřovat do rozšíření velkého městského okruhu, do nákupu akcií výstaviště a do rekonstrukce Janáčkova divadla. Na své si přijdou i ti, které živí kultura – polepší si díky náměstkovi Matěji Hollanovi o 63 milionů. Naopak ani koruna nemá jít v příštím roce na výstavbu chybějících prostor ve školách a volnočasových zařízení v Bystrci.

„Na mateřskou školku na Kamechách dá město jen dvacet milionů, zbytek se má financovat z příspěvků Unie. Žádné další z požadovaných investic v rozpočtu města nenajdeme,“ poukázala zastupitelka Hana Jindrová (Bystrčáci). „Rozpočet nejen nezmírňuje, ale dále stupňuje vnitřní dluh města, spočívající v opomíjení nutných investic v okrajových částech.“

Původně mělo město na stavbu mateřské školy na Kamechách dát 77 milionů z vlastního rozpočtu. Když později městská část našla způsob, jak finance získat z regionálního operačního programu, požádal starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD), aby město ušetřenou částku převedlo na jiné investice v městské části.

„Úspora ve výši 50 milionů korun by byla využita na přístavbu základní školy Vejrostova a víceúčelové hřiště pro všechny generace na Kamechách,“ popsal brněnským radním záměr Tomáš Kratochvíl.

„Poddimenzovanost základních škol v Bystrci lze řešit pouze zvýšením kapacity těch stávajících,“ připojil se k žádosti místostarosta Bystrce Jaroslav Petr (ANO 2011).

Brněnská koalice však žádosti nevyhověla. Peníze do Bystrce v příštím roce poslat nehodlá. Pro městskou část to znamená znovu odložit i ty nejvíce vyžadované a postrádané projekty, pokud je nedokáže financovat z vlastních omezených zdrojů.

-vl-

Ke stažení

Žádost starosty Tomáše Kratochvíla o převedení prostředků na přístavbu školy (PDF)

Prodloužení trolejbusové trati v Bystrci už letos

18. 6. 2015 v 19.20 • Témata: , , ,

Ještě v tomto roce chce město Brno realizovat prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc-ZOO, kde bude zřízena trolejová vratná smyčka. Tento krok nejen zvýší komfort pro cestující, ale zároveň výrazně zkrátí přestupní vzdálenosti pro trolejbusy v obou směrech (Bystrc, ul. Černého a Královo Pole, nádraží).

Investiční záměr schválila Rada města Brna v úterý 16. června 2015; počítá se s investicí 7,6 mil. Kč. Nová trasa dvoustopého trolejového vedení je navržena v délce cca 280 m. Jako zastávka trolejbusů v prostoru terminálu bude využita stávající autobusová zastávka při východní hraně terminálu, a to pro oba směry.

Detailní informace připravované stavby

Předmětem investičního záměru je vybudování nového vedení trolejbusové stopy z prostoru stávající tratě na ulicích Odbojářská–Obvodová do prostoru terminálu IDS Bystrc, zoo, kde bude zřízena trolejová vratná smyčka.

Nové trolejové stopy budou připojeny na stávající ve výhybkách v prostoru ulice Odbojářské před jejich odbočením směrem k náměstí a terminálu a jsou vedeny spojovací ulicí (náměstí 28. dubna) v délce cca 100 m do prostoru vlastního terminálu, kde vytvoří vratnou smyčku.

Navržené řešení umožní směrové vedení trolejbusů z vlastního náměstí do prostoru terminálu, ale také vedení původních tratí do smyčky Černého v sídlišti Brno-Bystrc, z prostoru terminálu zpět do centra města nebo dále do smyčky Černého.

V opačném směru bude možno vést trolejbusovou dopravu ze smyčky Černého před terminál IDS do centra města, případně přímo do centra bez odbočení do terminálu.

-pro-, www.probystrc.cz

Investice v Bystrci: O Bystrci v Bystrci tentokrát v La Corrida

16. 6. 2015 v 12.15 • Témata: , , , ,

Chcete se dozvědět víc o investicích v Bystrci? O tom, jak pokračuje projekt mateřské školy na Kamechách, o nové Bystroušce na Horním náměstí, rekonstrukci Společenského centra, přístavbě základní školy, o bytovém domě na Černého, o vleku na vodní lyžování, o hřišti na workout, parkovacích plochách, prodloužení tramvaje  a dalších záměrech? Stačí přijít ve středu do restaurace La Corrida na náměstí 28. dubna a dozvíte se to.

Ve středu 17. června 2015 se od 18 hodin uskuteční další neformální setkání zástupců městské části Brno-Bystrc s občany Bystrce. Kromě investic se bude diskutovat o každém bystrckém tématu, s nímž se na přítomné zastupitele obrátíte.

Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve

Tomáš Přibislavský, místostarosta
Zdroj: www.bystrc.cz
Foto: bystrc.com

Investice v Bystrci? Shoda na záměru je jen začátek začátku

13. 3. 2015 v 14.43 • Témata: , ,

Školka na Kamechách, sportovní hala pod Maxem, garáže u Kuršovy ulice, nová Bystrouška, nástavba základní školy Vejrostova, rekonstrukce Společenského centra, skautská klubovna. To vše jsou investičních záměry v Bystrci, o nichž se v poslední době píše a hovoří. Vyvolávají silný a pochopitelný zájem, bohužel ne vždy jsou však informace podány v úplnosti a zasazeny do realistického kontextu.

Jediná z uvedených investic, o níž se dá říct, že je v běhu a bude téměř jistě realizována v dohledné době, je nová mateřská škola na Kamechách. Ostatní jsou zatím jen záměry v různých stádiích úvah. U řady z nich bylo dosaženo politické shody, u dalších se konsenzus teprve hledá. I shoda, ačkoli je nutnou podmínkou k realizaci, je však jen začátek začátku. U všech záměrů, jakkoli pozitivních a přínosných pro městskou část, je třeba vyřešit zásadní otázku, tedy financování. Městská část sama nedokáže zaplatit víc než jen malou část; zdroje je třeba hledat v rozpočtu města, případně kraje či jinde. To je obtížný úkol, který může realizaci významně oddálit.

Považuji za nutné otevřeně říct, že je zcela nereálné uskutečnit v tomto volebním období všechny zmíněné investice. Nebude jednoduché získat peníze ani na část z nich. Slibovat, třeba jen nepřímo, něco jiného, je vzbuzování falešných nadějí.

Je dobře, že se o záměrech mluví. Je výborné, když se k věci přistupuje s elánem a optimisticky. Bylo by ale nešťastné, kdyby se neúplnými informacemi vytvořily spekulace o rychlém postavení toho či onoho. Zklamat občany, vytvořit do budoucna atmosféru nesplněných slibů, je však velmi nerozumné.

Viktor Lošťák
Psáno pro Okénko zastupitelů Bystrckých novin

 

Domov pro seniory na Foltýnově odstraní bariéry, zvýší kapacitu a dostane novou kuchyň

15. 7. 2014 v 09.22 • Témata: , , ,

Odstranění bariér a zvýšení kapacity bude výsledkem investice 53 milionů korun do domova pro seniory na Foltýnově ulici v Bystrci. Úpravy by měly být dokončeny do poloviny roku 2015.

V rámci projektu bude provedena přístavba nového evakuačního výtahu a výměna stávajících výtahů za nové, které umožní přímý výstup do exteriéru bez překonávání schodišťových stupňů. Všechny výtahy budou bezbariérové. Dále bude v domově vybudováno nové samostatné oddělení se zvláštním režimem, určené pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Kapacita domova bude navýšena o 11 osob, které budou ubytovány v pěti jednolůžkových a třech dvojlůžkových pokojích. Součástí tohoto oddělení bude i nově vybudovaný lůžkový výtah. Projekt počítá i s vybudováním kuchyně, která zajistí celodenní stravu pro klienty domova, takže již nebude nutné jídlo dovážet a současně vzroste kvalita nabízené stravy.

Zdroj: www.brno.cz

Související

Stránky Domu s pečovatelskou službou

Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven

5. 9. 2013 v 09.35 • Témata: , , ,

Skončily dovolené a zastupitelé města Brna se sešli již 3. září na 26. zasedání Zastupitelstva města Brna. Zaujalo nejen vyhodnocování 1. pololetí 2013. Některá rozhodování se dotýkala obecných principů.

 1. Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2013 nadále potvrzují dosavadní negativní trendy v kapitálových výdajích, tj. v investiční oblasti. Přestože byly celkové příjmy upraveny nevýšením téměř o 1,0 mil Kč (téměř 10%) proti původně schválenému rozpočtu, dosáhli jsme v plnění na 56,1%. V provozních výdajích zůstalo město na 44,3%, což představuje úsporu cca 0,5 mil. Kč. Jiná je situace ve zmíněných kapitálových výdajích, které byly úpravami zvýšeny o cca 1,5 mil. Kč (zhruba o 50%). V čerpání jsme zůstali na 22,5 %, což představuje hrozbu, že na konci roku opět nenaplníme investiční představy (kdybychom nerealizovali úpravu rozpočtu, bylo by čerpání na rovněž nízkých 34,4 %). Rada města Brna stále doplňuje seznam investic, mění priority čerpání a na nově zařazené investice navyšuje kapitálové výdaje, aniž jsou řádně realizovány investice již dlouhodobě zařazené. Stavebnice investičního procesu je hračka v rukách Rady města Brna, kterou opakovaně skládá a rozebírá a nechce se o ni dělit se zastupitelstvem.
 2. bytové politice města dochází na případy, kdy prodej bytového domu probíhá po jednotlivých bytech a stává se, že některý byt zůstane městu, protože jeho uživatel nepřistoupí (z pochopitelných důvodů) na jeho odkoupení. Rada pak předkládá návrhy na prodeje na základě nabídkových řízení nejvyšší nabídce. Zastupitelstvo schválilo prodej dvou obsazených bytů v MČ Brno-Židenice na základě nejvyšší nabídky třetí osobě a záměr prodeje třetího bytu po zrušení původního nabídkového řízení. Nabyvatelem obou bytů je na základě nabídkového řízení jedna osoba, dokonce s bydlištěm mimo Brno, která se rovněž ucházela o zmíněný třetí byt. Zřejmě město neřeší bytovou problematiku, ale vytváří prostor novým subjektům pro podnikání. Jediným argumentem pro prodej uvedených bytů je složitost pro úřady městských částí při jednání v postavení jednoho ze členů společenství vlastníků jednotek v domě. Touto pohodlností vystavuje veřejná správa nájemníka nejistotě v základních životních podmínkách, jako je bydlení. Město by v takových případech mělo prodávat byty volné, i s tím, že by nájemníkovi nabídlo jiný obecní byt.
 3. Jiným příběhem bytové politiky města je lokalita zvaná Kamenná čtvrť, kde uživatelé domků usilují o jejich odkoupení z majetku města. Město nemá žádný obecný důvod pronajímat takové osamocené domky, a přesto se brání jejich prodeji s odkazem na zanedbanou infrastrukturu v lokalitě. Údajně by si město zhoršilo své postavení jako investor, kdyby nebylo vlastníkem předmětných nemovitostí. Vtipné na tom je, že na investice nejsou prostředky a jejich realizace se odhaduje na rok 2025. Proto 33 zastupitelů schválilo přeřazení dvou domů v lokalitě ze seznamu domů určených k prodeji a do seznamu domů, které si město ponechá po dobu nejméně 15 let. Náklady na dosavadní přípravu prodeje včetně na oddělovací geometrické plány na vymezení předmětu prodeje zřejmě město odepíše.
 4. Město se konečně rozhodlo nabýt maloměřické fotbalové hřiště z majetku společnosti České dráhy, a.s., a to díky Městské části Brno-Maloměřice a Obřany, která se v zájmu svých občanů rozhodla uhradit 50% kupní ceny.
 5. Včerejším rozhodnutím zastupitelstva možná již skončí útrapy Společenství vlastníků jednotek Koliště 11, kteří bránili zázemí svého domu před prodejem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za účelem vybudování parkoviště osobních automobilů. Město vrátí uhrazenou kupní cenu a bude následně rozhodovat o dalším využití pozemku.
 6. Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, oslavila (za dodatečné podpory města) své 60. narozeniny. Ani v takovém věku nemá klid, protože zastupitelstvo projednávalo a schválilo změnu názvu, a to s ohledem na rozšíření aktivit o „stanici zájmových činností“, která podléhá schvalovacímu procesu jako školské zařízení. Nový název „Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace“, který považuji za nesystémový a nešťastný, obhajoval náměstek primátora nelogicky odkazem na zachování stávající zkratky „Zoo Brno“. To však s konstrukcí úplného znění nesouvisí. Navrhoval jsem proto název „Zoologická zahrada a stanice zájmových činností Brno, příspěvková organizace“, ale získaná podpora nedostačovala.
 7. V informativní části je významná otázka dalšího postupu města ve věci možného odkupu majetkového podílu společnosti Messe Düsseldorf GmbH ve společnosti Veletrhy Brno, a. s., která je ve fázi zadání ohodnocení tohoto podílu.

Domnívám se, že politické reprezentace by měly najít k sobě cestu a přistoupit na nový formát komunikace. Jistě je užitečné setkání předsedů klubů s primátorem den před zasedáním zastupitelstva, která přispívají ke zlepšení průběhu samotného zasedání. Ale ukazuje se, že výrazné rezervy jsou v obecnějších přístupech. A koalice sama na to nestačí. Nebo si to ani neuvědomuje?

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Realitní poradna: Nemovitost jako investice

6. 11. 2012 v 13.42 • Témata: , , , , , , , , ,

Hodně klientů se mě ptá, zda se vyplatí investovat do nemovitostí. Já se naopak ptám – kam jinam? Ano, můžeme vsadit Sportku. Můžeme investovat na burze. Můžeme investovat do nějakého podnikatelského záměru. Tyto věci ale vyžadují jistou míru odvahy, schopnosti riskovat a ne všichni tyto vlastnosti máme.

Investovat se dá i konzervativněji, existují různé fondy, dluhopisy či spořící účty. Zde je mnohem menší míra rizika, ovšem také nižší výnos. Je ovšem otázkou, můžeme-li v těchto případech vůbec hovořit o investici – spíše se jedná o spoření.

A pak je ještě další možnost, a tou je investice do nemovitostí, která je mi, jako realitní makléřce, samozřejmě nejbližší. Ale pojďme si ji ukázat v číslech.

Mám klienta. Klient prodává byt, protože je pro něj příliš veliký a kupuje menší, který mu na bydlení stačí. Po prodeji a následné koupi mu ještě necelý milion zbyde. A slíbená čísla:

 • Koupě panelového bytu 1+1, 28 m2, Brno: 950 000 Kč (včetně všech poplatků)
 • Nutné úpravy (vymalování, úklid): 3 000 Kč
 • Celková investice do koupě je 953 000 Kč

Při měsíčním nájmu 6 000 Kč (bez energií, ty hradí nájemce zvlášť) a odečtení poplatků (fond oprav) 900 Kč nám měsíční zisk z nájmu vychází na 5 100 Kč.

Pro posuzování výnosnosti si stanovíme hranici pěti let, což je doba, po jejímž uplynutí lze investiční nemovitost prodat, aniž by prodávající platil ještě daň z příjmu, jsou konečná čísla následující:

Zatímco hodnota bytu v cenách výchozího roku je stále stejná (předpokládejme, že cena bytu minimálně kopíruje inflaci), hodnota jistiny v bance v důsledku inflace klesá – z původních 953 000 Kč na 865 841 Kč po pěti letech. Roční zisk z nájmu v aktuálních cenách, tzn.při jeho pravidelné valorizaci, by byl pátým rokem 65 985 Kč, v cenách výchozího roku pak 61 200 Kč. I bez průběžné valorizace by po pěti letech hrubý zisk z nájemného činil 306 000 Kč, zatímco hrubý zisk z úroků v cenách výchozího roku by byl jen 117 314 Kč.

Hodnota investice do nemovitosti v cenách výchozího roku by tedy byla 1 259 000 Kč, zatímco u investice do vkladu by šlo jen o částku 1 070 000 Kč.

Nebo se pojďme podívat na konkrétní případ, tentokrát něco většího. Byt v osobním vlastnictví 2+kk s lodžií, v novostavbě bytového domu z roku 2010. Velikost tohoto bytu je 57 m2 a k tomuto bytu náleží i garážový box v přízemí domu, který je samozřejmě součástí kupní ceny. Byt je na investici vhodný i díky své poloze – nachází se totiž jen necelých pět minut od Technologického parku, kde mají sídla firmy jako IBM, Motorola, Vodafone a další. Je proto jako investiční nemovitost velmi vhodný, protože čeští i zahraniční zaměstnanci těchto firem nás s žádostí o vyhledání bytu, který by si mohli pronajmout, oslovují velmi často.

Pořizovací cena bytu 2 700 000 Kč, měsíční nájem (bez záloh na energie) 10 000 Kč, po odečtení fondu oprav 9 400 Kč.

 • Zisk z nájmu po pěti letech při pravidelní valorizaci: 585 843 Kč
 • Zisk z nájmu po pěti letech bez valorizace: 564 000 Kč

Myslím, že víc už psát ani nemusím. Je to pro vás zajímavé? Na to si každý investor musí odpovědět sám, pokud vás to ale zaujalo a chtěli byste si výše uvedené výpočty probrat podrobněji, obraťte se na mne, jsem tu pro vás.

Radmila Kazdová
RE/MAX Pro, Blatného 3, 616 00 Brno
reality.remax-czech.cz/re-max-pro/radmila-kazdova, Tel: +420 608 080 868
Email: radmila.kazdova@re-max.cz

*

Dotazy do realitní poradny pište na adresu poradna@bystrcnik.cz, do komentářů pod článek nebo přímo makléřce Radmile Kazdové.

Související

Realitní poradna: Jak na koupi pozemku
Realitní poradna: Přepis energií

Brněnská zoo vybuduje africkou vesnici

11. 7. 2012 v 09.56 • Témata: , , , , , , , ,

Magistrát města Brna, tisková zpráva • Brněnská zoologická zahrada bude opět atraktivnější a přitažlivější pro veřejnost. Město Brno totiž zahajuje etapu modernizace a nové výstavby expozice klokanů a orlů. Nově zde vznikne také africká vesnice Kalahari. Celkem se jedná o investici města Brna ve výši 63,8 mil. Kč (z toho dotace EU 49 mil. Kč) s termínem dokončení 320 dnů. Od roku 2002 již město Brno investovalo do zoologické zahrady zhruba 148 mil. Kč, z čehož největší investice ve výši 80,5 mil. Kč byla v roce 2009 na projekt Beringie.

„Zoologická zahrada udělala za poslední léta sloní krok vpřed, a to díky rozpočtu města a spolufinancování projektů z Evropské unie, neboť projekt Beringie byl svým rozsahem absolutním mezníkem v dějinách zoologické zahrady. Nyní zahajujeme další projekt africké vesničky a expozice orlů a klokanů, kterými chceme přiblížit africkou přírodu všem návštěvníkům a zejména našim nejmenším,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Kalahari – africká vesnice

Největším projektem je výstavba expozice „Africká vesnice Samburu“, ve které najdou domov nová exotická zvířata, jako jsou lemuři, plameňáci a vzácní afričtí ptáci. V horní části zoo – na vyhlídce u výběhu Safari – vznikne také komplex větších afrických chýší, které by měly být živým skanzenem. Návštěvníci brněnské zoo se tak budou moci na vlastní oči přesvědčit, jak žijí afričtí domorodci v oblasti Kalahari. Investice 26,2 mil. Kč.

Expozice klokanů

Nový výběh pro klokany bude vybudován na ploše 2500 m2 v prostoru mezi hlavní komunikací vedoucí od restaurace U tygra směrem nahoru a pavilonem exotických ptáků. Pro návštěvníky bude jistě atraktivní hlavně tím, že bude průchozí. Návštěvníci se mohou těšit na vyhlídkovou plošinu, dobrodružnou stezku nebo na aboriginské skalní malby. Vše by mělo připomínat australskou krajinu. Investice 6,8 mil. Kč.

Expozice orlů

Třetí projekt, voliéra orlů bělohlavých, zabere dosud volný prostor mezi indiánským srubem a expozicí rysů kanadských. Voliéru doplní menší expozice ursonů a skunků pruhovaných. Tento soubor bude dalším článkem komplexu Beringie, který se v roce 2011 stal jednou z nejatraktivnějších částí brněnské zoo. Investice 30,8 mil. Kč.

Název investice Realizace Náklady v Kč
Výběh kanadského vlka v areálu Zoo Brno 2002–2003 38120535
Výběh kanadského vlka v areálu Zoo Brno – II.etapa 2003 2127868
Zabezpečení užitkové vody pro Zoo Brno 2006–2007 5394482
Výstavba provozního zázemí zoo – stavební úpravy objektu Kopyt 2006–2007 58612047
Strategie rozvoje zoo – občerstvení u obrátky vláčku 2007 3555387
Strategie rozvoje zoo – oplocení areálu Zoo Brno 2007 5128690
Elektrocentrála pro Zoo Brno 2008 5547276
Realizace strategie rozvoje zoo – posilovací kabel NN 1 kV 2008– 2009 2721334
Středotlaký plynovod v areálu Zoo Brno 2008– 2009 6566993
Realizace strategie rozvoje zoo – páteřní komunikace 2008 12904312
Rekonstrukce pavilonu šimpanzů –  I.etapa 2009–2010 9379448
Beringie – Zoo Brno 2009–2010 80596671
Výstavba provozního zázemí zoo – komunikace k objektu Kopyt 2010 1525341
Realizace strategie rozvoje zoo – spojovací komunikace 2010 2683493

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.cz

Foto: Zoo Ostrava

V brněnské zoo vyroste africká vesnice a lidé budou chodit mezi klokany

30. 3. 2012 v 08.34 • Témata: , , , , , , , , , ,

Brněnská zoo chystá další atrakce – hitem příštího léta se má stát africká vesnice nebo výběh, kde lidé vejdou mezi klokany. Celkem v zahradě přibudou tři pavilony za 54 milionů korun. Největší problém zahrady na Mniší hoře v Bystrci ovšem zůstává. Je jím parkování.

Návrh nové expozice v brněnské zoo ve stylu africké vesnice

Stokilometrový výlet s několika zvířaty ve špinavých klecích, tak hanlivě někteří lidé mluví o návštěvě brněnské zoo. Ta se však zvolna proměňuje. Po loňské Beringii přibudou již příští rok tři nové pavilony. Zvířata v nich lidé potkají bez jakýchkoli bariér.

Možná ještě letos se výběh Beringie, ve kterém žijí také medvědi Kamčatka, Jelizar a jejich mláďata, rozšíří o část s orly. „Lidé nově budou moci chodit jejich průchozí voliérou. Další části nabídnou uzavřené výběhy skunků a ursonů kanadských. Na ty bude pohled z nové vyhlídky,“ popsala mluvčí zoo Lucie Kapounová. Trojice expozic Beringie naváže na dnešní výběh bobrů.

Příští rok v létě by se měl tahákem zoo stát výběh klokanů. Bude totiž průchozí bez bariér. „Chceme, aby měli lidé se zvířaty co nejbližší kontakt. Budou tak moci projít přímo mezi klokany. Kdo se ale bojí, může voliéru obejít dokola a pozorovat vše za sklem,“ vylíčila mluvčí. Podobný výběh už má několik let třeba zoo v Lešné či Praze.

(…)

Zkráceno, celý text článku najdete na brno.idnes.cz

Miloš Kudera: Tajemství

31. 10. 2011 v 09.04 • Témata: , , , , , , , ,

Zveřejňování  nákladů konkrétních stavebních akcí v Bystrci je stále jen výjimečné. V první půli roku se opravoval podchod při ulici Ečerova. Opravu prováděly Dopravní stavby Brno, které mi tvrdily, že jediný subjekt, kterému mohou výši nákladů sdělit, je bystrcká radnice. Tam to ale nikoho vůbec nezajímalo, prý se jich tato věc absolutně netýká. Zajímavé. Až po několika dnech, několika telefonátech a vlastně oklikou jsem se onu sumu, kolik stála generálka podchodu, dozvěděl: 3 940 000 Kč. Není to náhodou až podezřele blízko zřejmě zadanému limitu 4 mil.?

Z iniciativy mé a potažmo dr. Altmana* bylo opraveno parkoviště pod Rerychovou ulicí, a opět není nikde možno zjistit, kolik to vlastně stálo. Brněnské komunikace, které akci provedly a jimž pravděpodobně parkoviště i patří, takové věci prostě nesdělují. Radnici to opět ani nezajímá.

Před pár týdny proběhla ve Společenském centru beseda nad studií parku pro Horní náměstí. Tady je výše investice známá, bude to 17 milionů. Otázky ale nezmizely: bylo vypsáno nějaké výběrové řízení, nebo byla na studii určena přímo jedna firma? A ta firma, co vyrobila studii, bude také investorem? Proč se zadává zhotovení studie, když ještě není vyřešena směna předmětných pozemků a ani peníze na samotný park nejsou v dohlednu? A ještě: třetina parku, která je stále vyhrazena pro „jádrovou smíšenou“ výstavbu, tak toto určení územního plánu je opravdu „slovo boží“? Opravdu už není síly, která by změnila na „park“ celou plochu Horního náměstí? Věřím, že kdyby byla na naší radnici vůle, tak že by to šlo.

Ani v jednom případě se tedy nedělalo žádné výběrové řízení. První dvě jmenované akce zřejmě prováděly přímo subjekty, které jsou zároveň vlastníky opravovaných nemovitostí a mají i svůj stavební podnik. V případě parku ale bychom architektonickou soutěž i na studii a posléze výběrové řízení na dodavatele víc než jen uvítali. Objektivně efektivní proces staveb nebyl tedy zajištěn. V případě parku je ještě naděje. Pokud bude vůle radnice, tak věřím, že by park mohl být dokonce na celém dotčeném území. A že by Bystrc měla přehled o tom, co se v jejím katastru děje a za kolik, a tyto informace (třeba na webu) vždy zveřejnila? Jistě by to aspoň část občanů hodně zajímalo, jsou to totiž peníze z jejich daní. Jen ten zájem obce zatím nevidět.

Miloš Kudera

* Míněn PhDr. Jiří Altman, místostarosta Bystrce (ČSSD). Poznámka Bystrčník

Související

Společný majetek – věc neveřejná?
Miloš Kudera: Pan Klimeš versus pan Altman
Vandalové a zastupitelská slepota
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Obrazem: Most na Vejrostově opraví do konce prázdnin

Brněnská zoo počítá s vytvořením tří expozic za 65 milionů

1. 9. 2011 v 12.58 • Témata: , , , ,

Brněnská zoologická zahrada plánuje do budoucna tři velké projekty za celkem 65 milionů korun, které by až z 80 procent měly pokrýt dotace Evropské unie (EU). Chovatelé chtějí vytvořit novou expozici pro orly, počítají s moderním výběhem pro klokany a úpravou části zoo se zvířaty z afrických savan. ČTK to dnes řekl brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD).

Současná expozice Safari se žirafami, zebrami, pštrosy a pakoni by se v budoucnu měla za 25 milionů rozšířit. Nově bude pojmenována Samburu po jednom z domorodých kmenů z Keni. Její součástí se stane i skanzen – osm chýší z této oblasti. Projekt počítá s vytvořením umělé laguny, v níž bude ostrov s lemury. Současný vodojem nad Safari bude upraven tak, aby připomínal balón, v němž právě dorazili do Afriky cestovatelé.

Na 7,5 milionu korun přijde úprava výběhu klokanů. Vytvořen bude z dosud nevyužité části areálu zoo o rozloze 2500 metrů čtverečních. Expozici protne naučná stezka. Pozemek bude upraven tak, aby připomínal Austrálii. Uprostřed vznikne vyhlídka.

Nejnáročnější bude vytvoření expozice orlů, která rozšíří část zoo nazvanou Beringie. V ní jsou zvířata z oblasti Sibiře a severní Ameriky. Záměr zahrnuje i vybudování několika dalších expozic například se skunky severními.

(…)

Zkráceno, celý článek najdete na www.archiweb.cz

Vstup do zoo podražil o sto milionů, magistrát na projektu trvá

4. 8. 2011 v 12.46 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Podle vedení brněnské zoo je vybudování nového vstupního areálu do zoologické zahrady klíčovou investicí. Ředitel zoo Martin Hovorka tvrdí, že návštěvnost zahrady nelze zvýšit bez rozšíření parkovacích možností. V současnosti svá auta zaparkují přímo před vstupem do zoo sotva dvě desítky návštěvníků.

Nový areál by měl být vybudován v Kníničkách. Jeho hlavní část by představovalo velkokapacitní parkoviště pro stovky aut a autobusů. To se nelíbí obyvatelům Kníniček, kteří projekt zatím úspěšně odmítají. Dalším důvodem, proč se už nezačalo stavět, je vysoká cena – nový vstupní areál by měl stát asi 200 milionů korun.

Že však ani zdaleka nepůjde o konečnou částku prozradil v odpovědi na dotaz tazatele primátor Brna Roman Onderka. Připustil, že odhadované náklady se už vyšplhaly na 300 milionů.

„Budeme se muset jako dobří hospodáři bavit i o tom, zda na to peníze máme a zda si to můžeme dovolit. Jedno je však jisté – projekt realizovat rozhodně chceme!“ podotkl Roman Onderka ve své odpovědi na otázku k novému vstupnímu areálu.

Vizualizace nového vstupního areálu brněnské zoo

Vizualizace nového vstupního areálu brněnské zoo | foto: Arch.Design

„V současné době probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí, kterému předchází posudek a oponentura ekologických dopadů projektu – tzv. EIA. Ta byla v minulých týdnech krajským úřadem vrácena k dopracování a tak, pokud EIA bude schválena, následovat bude veřejné slyšení s účastníky projektu. Dalším krokem pak je podání na stavební úřad a zahájení územního řízení s cílem vydat územní rozhodnutí, které je nezbytným předpokladem k zahájení prací na projektu pro stavební povolení,“ popsal stav projektu Onderka. Stavební povolení k novému vstupu do zoo by dle jeho mínění mohlo být vydáno v průběhu roku 2012. Roman Onderka však upozornil, že může dojít k nejrůznějším zdržením, „například z důvodu protestů nejrůznějších občanských aktivit“.

Nynější ředitel zoologické zahrady Martin Hovorka se spolu s náměstkem primátora Ladislavem Mackem zaklínají poslední dobou především slovem „úspory“, skloňovaným ve všech pádech. Ředitel zamýšlí propustit ze zoologické zhrady téměř třetinu zaměstnanců, což už zahájil propuštěním čtyř zaměstnanců z uzavřené Stálé akvarijní výstavy na Radnické ulici. Zároveň však ředitel zoo zamýšlí chtít po Brnu další investice pro nové výstavy na Mniší hoře. V tomto kontextu se zdá, že třistamilionové náklady na nový vstupní areál odsunují projekt navzdory odhodlaným prohlášením primátora kamsi do říše pohádek a legend.

-bre-

Související

Zoo letos na dotaci nedosáhne, Brno jí na nový vstup 200 milionů nedá
Vstupní areál ZOO narazil na kraji
Vstupní areál ZOO prošel posouzením vlivů na životní prostředí
Ředitel ZOO Hovorka – boj na všech frontách
Ředitel Zoo Hovorka: Vstupní areál torpéduje malá skupina lidí. Jako R43
Nový vstup do ZOO: Proti jsou Kníničky zdravé i obyčejné
Jak bude vypadat vstupní areál ZOO?
Říjen 2009: Nechceme obří parkoviště v Kníničkách
Projekt nového vstupu do ZOO pokračuje
Parkoviště praská ve švech, Kníničky se zlobí


Společný majetek – věc neveřejná?

28. 7. 2011 v 20.10 • Témata: , , , ,

Za poslední půlrok se pod okny našeho bytu zhmotnily dvě investice. Nejdřív k té první, menší:

Pravděpodobně jako ohlas na moji kritiku výtluků v chodníku uvnitř tramvajové smyčky (opraveno ihned a s jistě zanedbatelnými náklady), se vzala mnohem víc z gruntu i oprava výmolů v koridoru pro pěší na parkovišti pod Reryškou. Nejdříve se tam objevily barevné čáry, vyznačující rozsah budoucí opravy, pak byl proveden výkop pro budoucí dlažbu a sejmutí koberce v horní části. Když se posléze vše vydláždilo, vyrovnalo a zaasfaltovalo, byly ještě po čtrnáctidenní přestávce zality okraje asfaltu penetralem, aby novou spárou nezatékalo do podloží. Akce netrvala ani dva měsíce (nebo spíš celé dva měcíce?), a chodci mohou být opravdu spokojeni.

Pan místostarosta Altman, který po mém příspěvku v Bysrčníku počátkem tohoto roku vyjádřil svůj údiv nad tím, „z jak malého exkrementu je možno uplést tak obrovský bič“ zřejmě tento nepatrný „exkrement“ rozšířil do formátu, hodného své funkce, postavení i postavy. Už jsem se chystal jeho zásah pochválit, chyběla mi k tomu jen „maličkost“. Vědět, kolik to celé stálo. Abych nedej bože pana Altmana nakonec nepřechválil. I šel jsem na naši radnici s vírou, že to bude otázka jedné dvou minut. Od té doby jsem ale už uskutečnil 6 telefonátů, několik rozhovorů na staveništi a dvě návštěvy našeho úřadu, onu sumu jsem ale stále ještě nezjistil.

Na radnici to vůbec nikoho nezajímá. Je (byla) to prý věc Brněnských komunikací. Tam mi dva inženýři sdělili, že nejsou oprávněni to číslo vyslovit, prý jsou „akciovka“ a jako taková prý nejsou „povinná osoba“. Na námitku, že jsou sice akciovka, ale vlastněná 100% městem, a oprava ze 100% veřejného majetku byla jistě hrazena z daní občanů, nebyl brán žádný zřetel. Prý informace dávají jen našemu úřadu. Jak jsem ale zjistil, toho se věc „vůbec netýká“.

Druhá akce je podstatně větší. Od února se hodně z gruntu generálkuje podchod pro pěší u konečné tramvaje č.1. Koncem července bude konečně vše hotovo. Sice nikdo nikdy nespatřil občana, který by podchod využil k původnímu účelu (jen občas tam naše milá mládež, krytá před deštěm, bubnovala na bubínky a k tomu si vykuřovala travičku), ale budiž, asi už hrozilo zřícení, a likvidace podchodu ve stylu toho bývalého u zastávky ZOO by nejspíš přišla na podobné peníze.

Ale opět: kolik toto dílo stálo? Na radnici mě odkázali na Magistrát, odbor dopravy, Kounicova 67. Tam jsem se přes počáteční vstřícnost dozvěděl po asi dvaceti minutách totéž: nic nesdělujeme, zeptejte se v Bystrci. U nás v Bystrci se ovšem o peníze vůbec nezajímají, nikdo to tu nemá v pracovní náplni, paní vedoucí stavebního odboru počínaje, přes odbor životního prostředí až po odbor investic. Prý to Bystrci vůbec nepatří, a basta. Moje námitka, že je to přece v našem katastru, pro naše občany a navíc z daní nás všech, byla u všech dotázaných brána jako otázka z nějaké jiné civilizace, snad dokonce z Marsu. Jakoby tu zazněla poprvé. Ale to číslo jsem se nakonec dozvěděl. Dělníci dopravních staveb mě odkázali na svého parťáka, ten na mistra a mistr na stavbyvedoucího. Až tento pán, jménem Jaroslav Pikna, mi asi po dvaceti minutách hledání a pátrání zavolal a sdělil sumu: 3 940 000,-Kč  (slovy: tři miliony devět set čtyřicet tisíc korun českých). Je to málo? Je to moc? To ať posoudí specialisté.

Co z tohoto pátrání plyne? Stále se mluví o boji proti korupci, o průhlednosti veřejných zakázek, o komplexní informovanosti. Když se ale podíváme na konkrétní zakázku, není vůbec snadné se o ní cokoliv dovědět. Najednou to není ničí povinnost, dozvíme se, že mnohý majetek na katastru obce jí vlastně nepatří, a ten komu patří nám nic neřekne. Toho, kdo městskou část spravuje asi vůbec nezajímá, co se na jeho území děje, natož kolik to stojí. Ale za tento neutěšený stav si mohou i občané sami. Tím, že se o obecní záležitosti nezajímají. Pořád se tu žije v domnění, že se nás tyto věci vůbec netýkají. Přitom jde o naše peníze, které si stát vzal z našich příjmů prostřednictvím povinných daní. Divíme se, proč jsou stát, ale i města a obce zadluženy, a přitom je nám docela jedno co se děje pod našimi okny, kde ty dluhy vznikají. Byla ta která investice vynaložena efektivně? Jak vypadalo výběrové řízení – a bylo vůbec nějaké? Nebyla cena zakázky navýšena? Jak bylo vyloučeno předražení? Kdo celou věc kontroloval?

Pane Altmane, vaši milí a jinak vstřícní úředníci na radnici v Bystrci, na které jste mě minule odkazoval, o tom co tu popisuji nemají ani ponětí. Nevyčítám jim to, nemají to asi v tzv. popisu práce. Ve svých povinnostech byste to ale měli mít přinejmenším vy, naši volení zastupitelé. Jen vy máte možnost ony pracovní povinnosti zaměstnanců žádoucím způsobem doplnit. Takže, omlouvám se, ale s pochvalou musím zatím v obou případech ještě počkat.

Miloš Kudera
Rerychova ulice, Bystrc

Související

Miloš Kudera: Pan Klimeš versus pan Altman
Vandalové a zastupitelská slepota
Obrazem: Most na Vejrostově opraví do konce prázdnin

Vsaďte si na mne, láká Petr Hejl

27. 2. 2011 v 22.13 • Témata: , , , , , ,

Petr Hejl z Bystrce je autorem myšlenky „nového hledače“, softwaru, který má zásadně zlepšit vyhledávání na internetu a pokořit Google. Jak jsme informovali, získal potřebný milión korun na rozjetí projektu a v této chvíli na něm již pracuje.

Jestli Nový hledač uspěje tak, jak si pan Hejl představuje, přinese bohatství jak jemu, tak investorům. Ale i vy z úspěchu můžete něco mít. Dokonce i z neúspěchu. Petr Hejl přišel se soutěží, které se může zúčastnit každý.

Na svých stránkách vyzývá: „Pokuste se uhodnout, kolik za rok 2011 projekt Nový hledač vynese. Bude-li váš odhad tím nejpřesnějším, odměním vás podílem na zisku.“

Podílem, pravda, nevelkým; můžete získat nejvíc jedno procento ze zisku, a to vyžaduje vsadit deset tisíc. Avšak pan Hejl kalkuluje se zisky doslova astronomickými, a tak i malý podíl může vynést pěkné peníze. Kompletní pravidla sázení najdete na stránce www.milionovastranka.net/soutez.

Bystrčník považuje za nutné poznamenat, že o soutěži pouze informuje. Nevybízíme k účasti ani od ní neodrazujeme. Vyhrajete-li peníze, bude to jen díky vašemu důvtipu a jestli o peníze přijdete, můžete si za to také sami.

Související

Petr Hejl sehnal milion, nový hledač startuje
Petr Hejl: budu vo 10–20 % lepčí než Gůgláci (rozhovor)
Stránky projektu Nový hledač
Petr Hejl: Jako za starých dobrých časů
Rozhovor: Chci konkurovat Googlu a Seznamu
Exoti : Projekt Nový Hledač je stále zabavnější. Víc než Kabaret.
Petr Hejl na Facebooku
Nový hledač na Facebooku
Stránky pořadu Den D
Diskuze o projektu pana Hejla na serveru Lupa
Stránky projektu Nový hledač
Rozhovor s Petrem Hejlem o jeho projektu
Mission Impossible V: Projekt Nový hledač
Týden Živě: Revoluční hledač, lepší než Google
Projekt Nový hledač (výzva investorům)

Petr Laštůvka a plán oprav a investic

18. 1. 2011 v 14.37 • Témata: , ,

Petr Laštůvka, zastupitel Bystrce za Zelenou pro Bystrc a člen Strany zelených, dodal podrobnosti k seznamu plánovaných oprav a investic. Ten zveřejnil bystrcký úřad počátkem tohoto roku. Některé čtenáře Bystrčníku zaujala poměrně velká cena jednotlivých položek.

Petr Laštůvka vysvětlil: „Plán oprav a investic je dlouhodobější záležitost – tvoří a doplňuje se průběžně a změny se schvalují několikrát za rok. Podle toho, jakou mají akce prioritu a náročnost, připravuje majetkový odbor podklady pro zahání daných akcí, zastupitelstvo pak chvaluje prioritu jednotlivých akcí (pořadí jejich realizace). Zde uveřejněný výběr je pro rok 2011 podle aktuálních peněz schválených v rozpočtu, celý seznam záměrů naleznete například v zápisu z prosincového jednání zastupitelstva (respektive v jeho příloze). Pokud budete mít jakoukoli připomínku či návrh úprav, doporučuji (stejně jako admin) obrátit se na starostu či místostarosty. Majetkové a investiční kompetence má pan Přibislavský, tak bych doporučil obráti se primárně na něj. Pokud svůj návrh pošlete i mně (petr.lastuvka@volny.cz), mohu případně pohlídat, bude-li se s návrhem něco dít či ne.

K cenám uvedeným v seznamu investic – jedná se o odhad nákladů dle zkušeností úřadu, zpravidla jsou větší než ve skutečnosti realizované. Na uvedené akce pak proběhne klasické výběrové řízení. Pravidelně se stává, že se peníze oproti plánu uspoří a do realizační fáze se posune i nějaká akce další.“

Související

Opravy a investice v Bystrci v roce 2011

Opravy a investice v Bystrci v roce 2011

7. 1. 2011 v 12.41 • Témata: , , ,

Přehlednou tabulku oprav a investic, plánovaných na rok 2011, zveřejnil bystrcký úřad.

Opravy a investice v roce 2011
Silnice

Kontaktní osoba: Ing. Bednář, tel 546 125 142

Název akce

předpokládaný termín realizace předpokládaná cena vč. DPH

v Kč

Oprava pojízdného chodníku podél byt. domů v ul. Teyschlova 25-31 04-05/2011 200.000,-
Lokální opravy povrchu komunikace v horní části ulice Pod Mniší horou 04-05/2011 250.000,-
Pěší trasa – protierozní opatření v ul. Heyrovského – vyšlapaná trasa kolem domu č.or. 1 06-09/2011 95.000,-
Lokální opravy povrchu komunikace, I. etapa v úseku od mostku přes Vrbovec po trafostanici 06-09/2011 250.000,-
Oprava veřejného chodníku mezi ZŠ Heyrovského a ul. Přístavní 06-08/2011 250.000,-
Pěší trasy – protierozní opatření v ul. Štouračova za domy č. or. 18,12 podél chodníku „cikcaku“ k tramvaji 06-08/2011 200.000,-
Oprava veřejného chodníku u domu Černého 7 06-08/2011 150.000,-
Pěší trasy – protierozní opatření za domy v ul. Fleischnerova – vyšlapané trasy od zadních vchodů domů č. or. 6,14,18 ke kontejnerovým stáním 06-08/2011 180.000,-
Pěší trasy – protierozní opatření v ul. Ondrouškova, od zadních vchodů č. or. 18,22 06-08/2011 90.000,-
Chodník v ul. Nad Dědinou v celé délce 09-11/2011 1.500.000,-

Komunální služby a územní rozvoj

Kontaktní osoba: Ing. Bárta,  tel 546 125 151

Název akce

předpokládaný termín realizace předpokládaná cena vč. DPH

v Kč

Oprava veřejného osvětlení v ul. Černého – osvětlení před or. č. 15-37 03-05/2011 140.000,-
Lokální opravy povrchů sportovních hřišť Štouračova 23, Kachlíkova 2 04-05/2011 160.000,-
Oprava oplocení sportoviště ul. Kubíčkova – centrální park u Armády spásy 05-08/2011 130.000,-
Oprava oplocení sportoviště Černého 5 05-07/2011 100.000,-
Nátěr Skate areálu ul. Vejrostova – parkoviště před ZŠ 06-07/2011 170.000,-
Rekonstrukce dětského hřiště v ul. Teyschlova 31 05-07/2011 800.000,-
Rekonstrukce dětského hřiště v ul. Štouračova 05-07/2011 800.000,-
Školství

Kontaktní osoba: Ing. Nepejchalová,  tel 546 125 156

Název akce

předpokládaný termín realizace předpokládaná cena vč. DPH

v Kč

Oprava schodiště vč. podesty před vstupem do ZŠ Vejrostova 1 06-08/2011 380.000,-
Oprava zdiva komínu vč. vyvložkování – MŠ Laštůvkova 57/59 06-08/2011 60.000,-
Oprava WC u TV1 a TV2 – ZŠ Laštůvkova 77 06-08/2011 250.000,-
Oprava podlah u TV1 a TV2 – ZŠ Laštůvkova 77 06-08/2011 80.000,-
Výměna venkovních dveří – MŠ Laštůkova 57/59 06-08/2011 320.000,-
Opravy asfaltových ploch – ZŠ Laštůvkova 77 06-08/2011 360.000,-
Nátěry vnitřních zábradlí a lemů zídek, opravy fasádních nátěrů zídek u teras v areálu MŠ Laštůvkova 57/59 06-08/2011 130.000,-
Nátěr požárního schodiště, venkovních zábradlí, dveří vč. zárubní v MŠ Kachlíkova 21 06-08/2011 80.000,-
Nátěry dveří a zárubní, zábradlí,části oplocení v MŠ Kachlíkova 19 06-08/2011 60.000,-
Opravy podlah schodiště, chodeb a zázemí v I. a II. NP – MŠ Kachlíkova 21 06-08/2011 140.000,-
Opravy podlah zázemí v I. a II. NP vč. výměny PVC – MŠ  Kachlíkova 19 06-08/2011 60.000,-
Opravy venkovních schodišť – MŠ Kachlíkova 21 06-08/2011 85.000,-
Opravy dlažby na chodbách pavilonu U2 – ZŠ Laštůvkova 77 06-08/2011 60.000,-
Výměna oken a dveří – MŠ Štouračova 23 07-08/2011 1.700.000,-
Rekonstrukce kotelny – MŠ Laštůvkova 57/59 07-08/2011 2.300.000,-
Bytové hospodářství

Kontaktní osoba: Ing. Vaverka, tel. 546 125 140

Název akce

předpokládaný termín realizace předpokládaná cena vč. DPH

v Kč

Regenerace obecního panelového domu Foltýnova 18,20,22 v Brně-Bystrci 06-08/2011 22.000.000,-
Výměna výtahů v obecních domech Kachlíkova 10,13, Foltýnova 7,9,11, Valouškova 8,12, Kachlíkova 6,8, Píškova 14, Vondrákova 17,19,21,23  v Brně-Bystrci 06-11/2011 15.000.000,-
Výměna oken a dveří v obecních domech Opálkova 2,10,12, Vondrákova 7 a 9 v Brně-Bystrci 09-10/2011 5.000.000,-

Ke stažení

Opravy a investice 2011 (DOC)