Příspěvky se štítkem ‚Informace’

Petr Laštůvka: Novinky z Bystrckých novin

9. 2. 2011 v 13.36 • Témata: , ,

„Víte co se stalo, pane Švejk? Tak nám zabili Ferdinanda.“ „A kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?“

Přesné informace v pravou chvíli byly a jsou důležité, o tom není pochyb. Ba, dá se říci, že jsou čím dál důležitější, jak se svět zesložiťuje a život zrychluje. Ústní podání má jednu velkou výhodu, interaktivně se můžeme doptat na upřesnění, či na tu část informace, kterou jsme nepochopili. A tak je důležité, aby zástupci obce se svými občany mluvili. Proto například Strana zelených pořádá každý měsíc „hovorové hodiny“, kam můžete přijít probrat jakoukoli záležitost, týkající se Bystrce.

Pro občany, kteří se nemohou zúčastnit jednání zastupitelstva, či za námi přijít, jsou tu další zdroje – internetové stránky a Bystrcké noviny. O mém názoru na stav těchto médií a informací, které přinášejí, jsem tu již psal v minulosti, nebudu tak tedy činit nyní. Povedl se ale jeden pozitivní krok – nová radniční koalice se odvážila pustit do redakční rady Bystrckých novin i zástupce opozičních stran. Novým členem redakční rady jsem i já.

Na prvním jednání redakční rady jsme se shodli, že dojde ke změně obsahu i vzhledu BN. Já budu prosazovat, aby se především zpřehlednila struktura zpravodaje a aby přinášel více informací o dění v Bystrci i nad rámec
povinností, daných předpisy.

Také se budu snažit o zvýšení plurality názorů, nejen v Okénku zastupitelů, a o propojení s webovými stránkami radnice.

Jak se to bude dařit, posoudíte sami. Budete-li se do toho procesu chtít zapojit svými připomínkami, neváhejte se na redakční radu či přímo na mě obrátit. Bystrcké noviny jsou pro vás a váš názor nás zajímá.

„A kterýho to tehdá zabili?“ „Pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho.“

Ing. Petr Laštůvka, SZ

Článek vyšel v Okénku zastupitelů Bystrckých novin 1/2011.

*

Související

Bystrcké noviny 1/2011
Petr Laštůvka: Come to Kamechy!
Přístavní a Petr Laštůvka: Radnice by měla zjistit fakta
Petr Laštůvka: Nápad na pořádání trhů je nový a podnětný
Petr Laštůvka: K výstavě Jakuba Obrovského na Veveří
Informace, informace

Odměny ředitelů bystrckých škol – spor pokračuje

5. 11. 2010 v 17.38 • Témata: , , , , , ,

Poslední jednání bystrckého zastupitelstva před volbami schválilo v bodu 3.02 odměny ředitelům školských příspěvkových organizací. Jak uvádí zápis z jednání, bylo schváleno následující usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc schvaluje :

a) přiznání druhé části odměn ředitelům školských příspěvkových organizací MČ Brno-Bystrc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2010 dle „Podmínek pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení v MČ Brno-Bystrc“ se zdůvodněním a ve výši dle přílohy č.1 tohoto bodu.

V článku Poslední zastupitelstvo, poslední (?) utajování jsme kritizovali, že v materiálech, které byly na jednání k dispozici veřejnosti, nebyla konkrétní výše odměn uvedena. Čísla byla v textu nahrazena křížky. Taková praxe je nesprávná. Radnice zde chybně dává přednost ochraně osobních údajů před veřejnou kontrolou nakládání s penězi. Podle našeho názoru podpořeného judikátem Jeřábková vs. městská rada Mohelnice je výše odměn, hrazená z veřejných prostředků, jakož i jejich odůvodnění, veřejnou informací a utajovat ji nelze.

Zápis z jednání se odkazuje na přílohu,  která má obsahovat jak výši odměn, tak jejich zdůvodnění. Ta však na webu radnice mezi přílohami publikována není.

Jelikož další konzultace s právníkem podpořily názor, že veřejnost má na tuto informaci nárok, požádáme o ni v nejbližších dnech úřad. Lze očekávat, že bystrcká radnice informaci podat odmítne, což později povede k soudnímu sporu.

Samotná výše odměn je nezajímavá. Smyslem žádosti není zjistit, že ředitel školy dostal pár stokorun nebo tisícikorun. Nejde ani o to vést za každou cenu soudní spory s radnicí. Smyslem je narušit dlouholetou praxi utajování a přimět úřad ke změně myšlení. Jsme občané a máme právo vědět, kam naše peníze jdou a proč.

Viktor Lošťák
občanské sdružení Horní náměstí

Související

Poslední zastupitelstvo, poslední (?) utajování

Poslední zastupitelstvo, poslední (?) utajování

15. 10. 2010 v 17.34 • Témata: , , , , , ,

Poslední jednání bystrckého zastupitelstva v tomto volebním období přineslo kromě jiných zajímavých momentů také další důkaz o paranoidním úsilí současné rady skrýt před občany co nejvíce údajů. Tentokrát se pokusili zatajit výši odměn ředitelů příspěvkových organizací.

Rada městské části navrhla ředitelům škol a dalších příspěvkových organizací odměny. Ponechejme stranou, že tyto odměny jsou obvykle vypláceny až na konci kalendářního roku a jde tedy o evidentní pokus současné garnitury kupovat si na konci volebního období z veřejných prostředků hlasy. Povšimněme si jiné věci – v materiálech určených veřejnosti je výše těchto odměn nahrazena křížky. Jak explicitně řekl během jednání nynější starosta Svatopluk Beneš, jedná se o „chráněný údaj“.

O nic takového však nejde. Jestliže jde o peníze z veřejného rozpočtu, žádný údaj nesmí být před veřejností skrýván, což byla bohužel běžná praxe současné rady.

Na otázku odpovídá Oldřich Kužílek, autor zákona o informacích:

Dobrý den,

zdravím pana Kužílka a děkuji. Podala jsem si žádost o informaci, kdo navrhl a z jakých důvodů ředitele příspěvkových organizací na odměnu a jaká byla výše odměn poskytnutá radou města ředitelům příspěvkových organizací města. Dostala jsem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti – konkrétní výše odměny jednotlivých ředitelů podle sdělení starosty Lida se nesděluje, neboť se jedná o osobní údaj ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů.

Je možné, aby starosta odmítl informaci poskytnout, když odměny jsou čerpány z rozpočtu města? Je rada města kompetentní rozhodovat o odměně ředitelů příspěvkových organizací? Existuje nějaký rozsudek, který řeší poskytnutí informace o výši odměn ředitelů příspěvkových organizací?

S pozdravem Anna Spěváčková, členka městského zastupitelstva, Neratov

Nejde o chráněný osobní údaj, jelikož jde o údaje o zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti (§ 5 odst. 2 písm. f zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ZOOÚ). Navíc jde o poskytnutí veřejných porostředků, takže lze aplikovat § 8b InfZ.

Rada je oprávněna rozhodovat o odměnách ředitelů.

Srovnatelný rozsudek, tehdy ještě opatrný, (dnešní stav je vzhledem k novelizacím jak ZOOÚ tak InfZ ve zmíněných ustanoveních mnohem více nakloněn přístupnosti těchto informací) je Jeřábková vs. Městská rada Mohelnice 22 Ca 248/2000.

Je třeba podat žalobu.

Oldřich Kužílek

Tak se také stane. Jestliže v zápise o jednání zastupitelstva ze středy 13. října nebude výše odměn zveřejněna, podají aktivisté občanského sdružení Horní náměstí žádost o informace a bude-li zapotřebí, dovedou ji až k žalobě na bystrcký úřad.

Je tristní, že se bystrcká radnice nepoučila z nedávného případu, kdy odmítla Ing. Milanu Kuchařovi sdělit odměny členů zastupitelstva v roce 2009. Následné stížnosti nadřízený orgán vyhověl a radnice byla ke sdělení výše odměn přinucena. Je až nepochopitelné, že přesto radnice principu poskytování informací nijak neporozuměla a ve své obstruktivní činnosti pokračuje.

Naším cílem není vyzvědět výši odměn a pak proti ředitelům brojit. Rozhodně však chceme zabránit právě končící Radě ve skrývání informací před občany a poukázat na další případ utajování, které její činnost provázely po celé minulé volební období.

Bezdomovce zavraždila žena

6. 10. 2010 v 17.08 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

I Bystrčník pomáhal v pátrání po vrahovi muže, který byl nalezen mrtvý v bývalém stánku PNS v ulici Zvonařka. Neuběhlo ani šest dnů a policisté pachatele lapli.

*

Bezdomovce zavraždila žena

Minulý týden kriminalisté rozběhli vyšetřování vraždy dvaapadesátiletého muže původem ze Znojemska. Díky intenzivní činnosti policie a spolupráci médií se podařilo již v těchto dnech zadržet ženu, která je ze závažného zločinu podezřelá.

Jedná se o šestatřicetiletou bezdomovkyni, která se s mužem znala. Dvojice měla ve středu společně požít větší množství alkoholu a následně došlo k rozepři. Žena si všimla, že jí muž prohledává igelitovou tašku, a to v ní vyvolalo vztek. Zprvu idylický večer tak skončil tragédií. Osoba něžného pohlaví muže za jeho drzost několikrát bodla nožem do krku.

Žena obviněná z vraždy nyní tráví čas ve vazební věznici a za její jednání jí může hrozit trest odnětí svobody až na osmnáct let.

nprap. Bc. Andrea Straková
Policie České republiky
Ke stažení
Zvukový záznam (MP3)
Související

Kdo zabil chlapa, ať se přizná!

Kdo zabil chlapa, ať se přizná!

1. 10. 2010 v 13.39 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Kriminalisté žádají o pomoc při šetření případu.

Včera v ranních hodinách policisté přijali oznámení o nálezu mrtvého muže v bývalém stánku PNS v ulici Zvonařka. Na místo dorazili kriminalisté, kteří prověřovali zda došlo k cizímu zavinění a zjišťovali totožnost muže. Na základě shromážděných informací během dne policisté zjistili, že se jedná o dvaapadesátiletého bezdomovce původem ze Znojemska. Pitva prokázala, že muž zemřel násilnou smrtí pravděpodobně ve večerních až nočních hodinách ve středu.

Kriminalisté nyní žádají občany o pomoc při dalším šetření případu. Potřebují zjistit, kde se muž před smrtí pohyboval, jaké měl aktivity apod. Jakékoliv informace k  muži na fotografii prosím sdělte na tísňovou linku 158.

Policie ČR děkuje za spolupráci!

nprap. Bc. Andrea Straková
1. října 2010

V tomhle problém není

17. 9. 2010 v 17.35 • Témata: , , ,

Když Milan Kuchař, všech bystrckých opozičníků futrál, přednesl na minulém jednání zastupitelstva obvyklou stížnost na to, že rada městské části o své činnosti neinformuje v Bystrckých novinách, ozval se z oblasti okolo starosty Beneše výkřik.

Ing. Milan Kuchař pranýřuje neposkytování informací o činnosti bystrcké rady již dlouhou řádku let. Podle jeho názoru je tím porušován zákon o obcích. Správné by dle pana Kuchaře bylo, kdyby rada informovala občany o svých usneseních na jednáních zastupitelstva a v radniční tiskovině.

„Ale to by se tam nepsalo o ničem jiném!“ křičela na zastupitelstvu ta dobrá žena, se vší pravděpodobností radní Eliška Kovářová.

Jenže, jak dokazuje obrázek vpravo, nemá pravdu. Je na něm zmenšená stránka Líšeňských novin, které o činnosti rady pravidelně informují. Jak sami vidíte, zpráva o jednání rady (žlutě zvýrazněno) nezabere více než třetinu tiskové strany, a to se při sazbě zdaleka nepoužilo všech možností zhuštění.

Nechci vyjadřovat žádný názor na to, nakolik je tento způsob informování účelný a vůbec komu užitečný. Technicky však evidentně nečiní ani ten nejmenší problém.

Martin Mrzák

Poznámka: Mohl by vzniknout dojem, že Líšeňské noviny představují jakýsi ideál radničního periodika. Pravý opak je však pravdou. Přestože o činnosti rady informují, v ostatních negativních ohledech, zejména co se týče uzavřenosti před názory kohokoli jiného než vládnoucí koalice, dokonce předčí i noviny Bystrcké.

Související

Líšeňské noviny na webu líšeňské radnice
Líšeňské nebo Bystrcké noviny? All the same shit
Manipulativní nahrávky z jednání zastupitelstva

Informace, informace

4. 7. 2010 v 18.50 • Témata: , ,

Občané České republiky mají zajištěno právo na informace něko­lika právními předpisy – počína­je ústavou. Toto právo je ovšem často definováno velmi obecně a v některých konkrétních přípa­dech je pojmenováno jen povin­né minimum. V naší zemi je, bohužel, společenská kultura ori­entovaná na dodržování minimál­ních povinností a co by mělo být navíc je opomíjeno, až zatracováno.

Například oficiální webové stránky Bystrce – všechny povin­ně zveřejňované informace tam najdete, to je v pořádku. Pokuste se ale dozvědět něco více o Bys­trci, o tom co se tu děje, jaké tu působí organizace, co je zde zají­mavého – zjistíte, že jako zdroj nepovinných informací www.bystrc.cz krachuje.

V Bystrci se děje spousta bohulibých, sportovních i kulturních činností – kde se ale o nich máte dozvědět?

Pan Kuchař si stěžuje, že v Bystrckých novinách nejsou zveřejňovány informace o jednáních a usnese­ních rady městské části – pravda, povinnost tohoto ze zákona ani jiného předpisu přímo nevyplývá – na druhou stranu je to v řadě obcí i městských částí běžné a je to jeden ze základních způsobů jak samospráva informuje oby­vatele o své práci.

Informace čím dál více vládnou světem – jen je někde obtížné se k nim dostat.

Petr Laštůvka
zastupitel městské části Brno-Bystrc, Strana Zelených
článek vyšel v Bystrckých novinách 6/2010

V textu zmíněný „pan Kuchař“ je Ing. Milan Kuchař, bystrcký rebel, který vede s radnicí dlouholeté spory. To, že v Bystrckých novinách nenajdete informace o rozhodnutích Rady městské části, je jedna z věcí, které Milan Kuchař radnici vyčítá.