Příspěvky se štítkem ‚Impera’

Kaufland pod Maxem – mění bystrčtí radní názor?

20. 1. 2018 v 08.41 • Témata: , , , , , ,

V roce 2012, krátce poté, co se ukázalo, že na Kamechách bude místo očekávaného Kauflandu prodejna Albert, zveřejnila společnost Impera Invest svůj záměr postavit Kaufland v Bystrci vedle obchodního centra MAX. Developer ale nutně pro svůj záměr potřeboval pozemky, které patří městu, a tak požádal o jejich odprodej.

Rada městské části i bystrcké zastupitelstvo ve svých stanoviscích pro orgány města Brna výstavbu i prodej pozemků několikrát odmítlo, nic na tom nezměnily komunální volby, které mezitím proběhly. Od investice za 350 miliónů Kč developer ale nechtěl upustit a urputně si šel za svým. V únoru 2016 představil ve Společenském centru v Bystrci studii plánovaného obchodního centra, veřejnost ale o prospěšnosti a užitečnosti tohoto projektu nepřesvědčil. Ani poté ale snaha developera nepolevila a v červnu bystrčtí radní opět projednávali žádost investora o prodej klíčových pozemků. Rada městské části Brno-Bystrc znovu jednoznačně městu Brnu prodej nedoporučila.

Koncem loňského roku, když developer znovu oslovil městskou část s žádostí o souhlas s prodejem městských pozemků, jsem ale v kauze Kaufland v Bystrci zaznamenala určitou změnu. Na listopadovém jednání Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc místostarosta Bystrce pan Jaroslav Petr naznačil, že by přece jen bylo rozumné prodat pozemky umožňující výstavbu Kauflandu. Překvapivé vyjádření ale nebylo poslední.

Deník DNES letos 3. ledna v článku „Nový obchoďák nás zahltí auty, bojí se lidé z brněnské části Bystrc“ uvedl, že ve věci Kauflandu pod MAXem bystrcký místostarosta Jaroslav Petr „už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko dobrý nápad“. Noviny připojily i další citace pana místostarosty o nutnosti celou věc objektivně posoudit. Podle deníku DNES i starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl přehodnotil svůj dosavadní postoj a z jasné ho NE Kauflandu se stalo „padesát na padesát“. Kde se bere tento názorový posun? Pan Petr pro zmiňované noviny zdůvodnil své stanovisko poukazem na hrozbu pokuty: „Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení“. Údajně se má jednat o pokutu za neoprávněně vydané povolení k užívání veřejného prostranství pro cirkus na pozemku ve vlastnictví developera. Podle vyjádření právníků však žádné takové nebezpečí reálně nehrozí, například z důvodu promlčení a nepřiměřenosti částky.

O prodeji pozemků pro Kaufland měla jednat Rada městské části Brno-Bystrc v prvních dnech tohoto roku, věc však odročila na 24. ledna, aby umožnila developerovi zúčastnit se tohoto jednání. Developer projekt za celou dobu nijak podstatně nezměnil, není proto důvod, aby městská část měnila svůj postoj ke stavbě. Nebo nám radní předvedou něco jiného?

Hana Jindrová, zastupitelka za Bystrčáky

Úřad zastavil stavbu Viladomu Teyschlova

16. 5. 2013 v 08.20 • Témata: , , , , , ,

Stavební úřad zastavil výstavbu Viladomu Teyschlova, zdravotního střediska s byty, budovaného na Kamechách v Brně-Bystrci. Budova vzniká mezi ulicí Teyschlovou, Kavčí, Chudčickou a Chvalovkou. Investorem je developerská společnost Impera styl, a.s.

Stavbu od začátku provázejí protesty obyvatel z okolních domů. Kritizují zejména fakt, že ačkoli je deklarovanou primární funkcí budovy zdravotní středisko, ve skutečnosti jde o bytový dům, v němž zdravotnické služby zabírají jen menší část prostoru. Diskuze také vzbudilo podezření, že se investor pokouší přistavět další patro nad rámec stavebního povolení. Důvodem k nynějšímu zastavení stavby je však něco jiného.

Stavební úřad při kontrole staveniště zjistil, že balkony budovy mají větší rozměr než povoluje projekt, na nějž bylo vydáno stavební povolení. Balkony zasahují dál od budovy, zřejmě nad sousední pozemek. Úřad tak nařídil okamžité ukončení stavebních prací až do vyřešení problému.

-vl-

Související

Zdravotní středisko na Kamechách alias viladům Teyschlova. Zkolaudují ho?
Luboš Raus: Ještě ke zdravotnímu středisku na Kamechách
Luboš Raus: Zdravotní středisko na Kamechách a Horní náměstí
Luboš Raus: Tak nám začali stavět zdravotní středisko na Kamechách
Viladům Teyschlova: Zemní práce zahájeny

Zdravotní středisko na Kamechách alias viladům Teyschlova. Zkolaudují ho?

7. 3. 2013 v 09.55 • Témata: , , , , , ,

Dokončení zdravotního střediska – nebo bytového domu, podle toho jak se na to díváte – na Kamechách se blíží. Podaří se ho investorovi zkolaudovat?

Z mého – podotýkám laického – pohledu se domnívám, že zmíněný objekt může dostat kolaudační souhlas pouze jako zdravotní středisko, nikoli jako bytový dům. A tu shledávám možný problém.

Podle územně plánovacích podkladů mělo vyrůst mezi ulicemi Teschlovou, Kavčí, Chudčickou a Chvalovkou zdravotní středisko. Ukazuje se ovšem, že skutečnost bude patrně jiná. Místo zdravotního střediska roste, vezmeme-li si na pomoc vyhlášku č. 137/1998 Sb., §3, bytový dům. Tam se totiž dočteme, že „bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení“, tedy objekt s více než polovinou podlahové plochy určené pro bydlení. Na zdravotní středisko bylo vydáno stavební povolení, těžko lze nyní zkolaudovat něco jiného.

viladum-teyschlova-823-01

Po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu je možno stavbu užívat k určenému účelu. Do té doby je však případné užívání stavby nezákonné. Je ovšem třeba zdůraznit, že i kdyby bylo dosaženo toho, že polovina podlahové plochy nového domu bude skutečně určena pro služby občanům, nebylo by stále ještě naplněním požadavků vyhl. č. 5/1998 města Brna, totiž 75 % podlahové plochy ordinací a 25 % podlahové plochy pro byty lékařů.

Z úst obyvatel bydlících v bezprostřední blízkosti stavěného domu jsem slyšel rezignaci. Nemá smysl jít do nejistého soudního sporu, když už stavba stojí a nikdo ji bourat nebude. Zaznamenal jsem ovšem v dané lokalitě i bojovnější hlasy – pojďme s tím něco udělat. Proč je otázka domu na Kamechách tak aktuální a důležitá? Nejedná se v tuto chvíli jen o zbytečné obstrukce? Nemyslím si.

Jednak je to boj o občanskou vybavenost na Kamechách, kde je jí nedostatek. Neměla by snad v tomto boji nejen bystrcká radnice, ale i OÚPR a magistrát stát na straně občanů? Že zájem developerů je spíše opačný, je nabíledni. A dále, nejedná se jen o onen dům, který už je téměř dokončen. Firma, která jej staví, firma Impera, je totiž také firmou, která zamýšlí a velmi prosazuje výstavbu Kauflandu pod Maxem. A je to také ona firma, která má v úmyslu realizovat stavební úpravy rekreačního objektu Jelenice u Brněnské přehrady (na tyto stavební úpravy je již vydáno stavební povolení), objevily se však letáky, na kterých firma Impera nabízí v této lokalitě byty (v dané lokalitě nepřípustné).

Průběh výstavby zdravotního střediska alias viladomu na Kamechách je tedy signálem, jakým způsobem budou probíhat jednání (nejen) s firmou Impera v dalších kauzách. A výsledek kolaudačního rozhodnutí bude signálem upozorňujícím na možný konečný výsledek dalších, případně podstatně větších staveb.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Luboš Raus: Ještě ke zdravotnímu středisku na Kamechách
Luboš Raus: Zdravotní středisko na Kamechách a Horní náměstí
Luboš Raus: Tak nám začali stavět zdravotní středisko na Kamechách
Viladům Teyschlova: Zemní práce zahájeny

Startovací byty na Kamechách už podruhé zrušeny

25. 1. 2013 v 06.21 • Témata: , , , , , , , , ,

Už podruhé zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokus brněnského magistrátu o nákup startovacích bytů. Koupi bytů za 150 milionů korun schválilo přes protesty opozice v březnu 2011 zastupitelstvo Brna.

Rozhodnutí ÚOHS je pravomocné, magistrát se proti němu neodvolal. Důvodem, proč úřad magistrátní tendr zrušil, byly chyby při vypsání zakázky na nákup bytů. Brno nestanovilo dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny; magistrát neurčil lhůtu pro podání nabídek s ohledem na předmět zakázky; chyby byly i při vymezení zakázky v zadávací dokumentaci. Podle ÚOHS  měla brněnská radnice také vyloučit nabídky sdružení Impera a firmy REKO a.s., které nakonec vybrala jako nejvýhodnější, přestože firmy nesplnily požadavky uvedené v zadávacích podmínkách. I tím, že magistrát vybral dva vítěze, byl dle rozhodnutí ÚOHS porušen zákon.

Magistrát chtěl za 150 milionů nakoupit 84 bytů na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Záměr  od počátku důrazně kritizovala opoziční TOP 09, zastupitel Jaroslav Kacer jej označil za „šrotovné pro developery„. Kacerovi se nelíbilo, že město chce koupit byty za tržní cenu, navíc i s pozemkem. Přitom Brno má pozemky vlastní, na nichž by mohlo nechat byty postavit. Pokud by město stavělo vlastními silami, zachovalo by si vliv na architektonické řešení, dispozici i další detaily, mínil Jaroslav Kacer.

Pokusy Brna se startovacími byty jsou dlouhodobě kontroverzní a potýkají se s různými problémy. V létě 2012 nabízel magistrát startovací byty v Brně-Kohoutovicích. Původní kritéria pro jejich získání však přilákala tak málo žadatelů, že se byty nepodařilo obsadit a podmínky se musely změnit.

„Smyslem projektu startovacích bytů je vyjít vstříc mladým lidem, aby se mohli v Brně usadit natrvalo,“ řekl náměstek primátora Oliver Pospíšil (ČSSD).

-vl-

Související

ÚOHS podruhé zrušil tendr Brna na nákup startovacích bytů
Zájemců o startovací byty v Brně přibylo, bude se losovat
Startovací byty na Kamechách nebudou
ÚOHS bude znovu řešit tendr Brna na startovací byty
Je to tak proto, protože to tak je, vysvětluje Onderka

Luboš Raus: Ještě ke zdravotnímu středisku na Kamechách

16. 11. 2012 v 15.31 • Témata: , , , , , , ,

Na Kamechy, do oblasti vymezené ulicemi Teyschlova, Kavčí, Chudčická a Chvalovka, vyjel bagr. Začala stavba zdravotního střediska. To by byl důvod k radosti, kdyby ovšem zdravotní středisko nebylo mnohem více bytovým domem, jak se lze dočíst v nabídce firmy Impera styl, a.s. A protože se na mě jako na svého zastupitele obrátilo několik místních občanů s prosbou o pomoc, vnímám jako svou povinnost zabývat se jejich problémem.

Tedy nejprve fakta:

 • V roce 1998 definuje Regulační plán a vyhláška č. 5/1998 o závazných částech Územního plánu zóny Kamechy pro danou plochu parametry OZ/1,8/0,5/0,3 tj. plocha pro zdravotnictví s indexem podlažní plochy 1,8 (poměr podlahových ploch ve sledovaném území k ploše sledovaného území), indexem zastavěné plochy 0,5 (poměr zastavěné plochy k základní ploše) a koeficientem smíšenosti 0,3 (poměr obytných a funkčních ploch).
 • V roce 2004 bylo vydáno panem ing. Pospíšilem z ÚMČ Brno – Bytsrc územní rozhodnutí č.j. OS-1187/04-Po. Povoluje výstavbu třípodlažního domu zdravotního střediska se suterénem pro 8 lékařských ordinací a 8 bytů pro lékaře.
 • V roce 2009 bylo vydáno paní ing. arch. Krejčovou z ÚMČ Brno – Bystrc stavební povolení č.j. SU/09-08878. Uvádí 8 ordinací a 9 bytů bez rozlišení o jaké byty se jedná, prodlouženo bylo v červnu 2011 (č.j. 11-07934/SU/KRI/01).
 • V červenci 2012 se na internetu objevuje prezentace společnosti Impera styl, a.s., která stavbu připravuje. Ve vizualizaci uvádí 4 nadzemní podlaží, v textové části 3 podlaží. V připojené tabulce lze nalézt lékárnu, 4 ordinace a 8 veřejně nabízených bytů. Výpočtem z uvedených dat lze odhadnout koeficient smíšenosti na 3,4 tj. více než desetinásobný.

Z původně plánovaných 77 % podlahové plochy ordinací a 23% podlahové plochy bytů je pojednou 23 % podlahové plochy ordinací a lékárny a 77 % podlahové plochy bytů. Mnozí se v tuto chvíli ptají, dá-li se s tím něco dělat, někteří mají za to, že nikoli. Zkusme se na věc podívat zdravým selským rozumem.

Neučiníme zřejmě chybu, budeme-li všechny tři zmíněné právní dokumenty (vyhlášku č. 5/1998, územní rozhodnutí a stavební povolení) považovat za platné. Pak platí vše, co v nich je předepsáno (přivřeme-li oko nad mírnými rozpory) a je tedy možno postavit „třípodlažní zdravotní středisko se suterénem, s 8 lékařskými ordinacemi (případně lékárnou) a 8 byty pro lékaře (případně 9 byty, případně nikoli pro lékaře) s parametry OZ/1,8/0,5/0,3“. A jen takový objekt může být zřejmě zkolaudován. Tedy jinak řečeno, objekt může obsahovat 8 ordinací a 8 nebo 9 bytů, nicméně poměr obytných a funkčních ploch nesmí převýšit 0,3.

Kardinální otázka tedy zní: Je pro úspěšné zkolaudování objektu nutný soulad se stavebním povolením nebo i se všemi platnými právními normami? Nebo jinak: nezmiňuje-li územní rozhodnutí ani stavební povolení koeficient smíšenosti, ruší se tím platnost Vyhlášky č. 5/1998 o závazných částech Územního plánu zóny Kamechy?

Zbývá jen doufat, že se nám v dohledné době podaří nalézt správnou odpověď na tuto otázku. Možná pomůže některý z bystrckých občanů disponující právním vzděláním.

Luboš Raus

Luboš Raus je od roku 2010 bystrckým zastupitelem. Byl zvolen za volební stranu Zelená pro Bystrc.

Související

Luboš Raus: Zdravotní středisko na Kamechách a Horní náměstí
Luboš Raus: Tak nám začali stavět zdravotní středisko na Kamechách
Viladům Teyschlova: Zemní práce zahájeny

Luboš Raus: Zdravotní středisko na Kamechách a Horní náměstí

14. 11. 2012 v 15.44 • Témata: , , , , , , ,

V minulém článku jsem se zamýšlel nad postupným přerodem zdravotního střediska ve viladům na Kamechách. To co původně – podle regulačního plánu – mělo sloužit občanům jako zdravotní středisko (75 % plodlahové plochy ordinací a 25 % podlahové plochy byty pro lékaře) se nyní staví jako viladům (23 % plodlahové plochy ordinací a 77 % volně nabízené byty).

Zkusme se nyní nad tímto případem zamyslet poněkud obecněji. Nelze totiž nevidět určitou podobnost mezi zdravotním střediskem na Kamechách, Horním náměstím, ale i celou řadou dalších kauz bystrckých i celobrněnských.

Pro Horní náměstí se totiž z iniciativy občanského sdružení Horní náměstí a současné bystrcké rady připravuje regulační dokument podobně, jako existuje pro Kamechy. Jak bylo ovšem výše uvedeno, pro území zdravotního střediska se stal regulační plán naprosto bezcenným cárem papíru! Jistě tušíte kam mířím. Nestane se i regulační dokument pro Horní náměstí podobným bezcenným cárem papíru, který může být pro developera jen k smíchu?

Aby bylo jasno, naprosto tím nechci naznačit, že regulační materiál pro Horní náměstí nemá valného smyslu. Jen a pouze chci upozornit na skutečnost, že Horní náměstí nedrží a nebude držet nad vodou jen a pouze, byť sebelepší, regulační opatření. Tím nesmírně důležitým faktorem, působícím současně s dobrou regulací, je také personální obsazení bystrcké rady, která je v současné době k občanům velmi vstřícná. Pokud by se opět bystrcká radnice vrátila do starých kolejí, není pochyb o tom, že by jakákoli regulace Horního náměstí měla stejnou váhu, jakou má nyní regulační opatření na Kamechách pro výstavbu viladomu Teyschlova. Uvědomme si, že nás v roce 2014 opět čekají komunální volby – a znovu opakuji, že hovořím o personálním, nikoli stranickém obsazení naší radnice.

A pokud jde u úředníky na bystrcké radnici, tedy o státní správu, můžeme jen předpokládat, že mohou bez mrknutí oka naložit s regulací na Horním náměstí stejně jako na Kamechách. Vážnost situace dokládá, že dne 20. června 2012 musela opět bystrcká rada jednat o prodeji resp. pronájmu pozemků na Horním náměstí. Developeři tedy nespí, pouze čekají na vhodný okamžik. Ke cti naší radě slouží, že všemi osmi hlasy tuto žádost odmítla.

Luboš Raus
Foto: Jaromír  Blatný

Luboš Raus je od roku 2010 bystrckým zastupitelem. Byl zvolen za volební stranu Zelená pro Bystrc.

Související

Luboš Raus: Tak nám začali stavět zdravotní středisko na Kamechách
Viladům Teyschlova: Zemní práce zahájeny

Luboš Raus: Tak nám začali stavět zdravotní středisko na Kamechách

13. 11. 2012 v 13.22 • Témata: , , , ,

Dne 9. října 2012 se na Bystrčníku objevila zpráva, že byla zahájena výstavba viladomu Teyschlova. Znalci místních poměrů ví, že se jedná o zdravotní středisko plánované na pozemku mezi ulicí Teyschlovou, Kavčí, Chudčickou a Chvalovkou. Investorem je developerská společnost Impera styl, a.s.

Zopakujme stručně historii této kauzy:

 • Již v roce 1998 definuje Regulační plán a vyhláška č. 5/1998 o závazných částech Územního plánu zóny Kamechy parametry OZ/1,8/0,5/0,3 což přeloženo do jazyka (alespoň trochu) srozumitelného znamená plochu pro zdravotnictví s limity: index podlažní plochy 1,8 (poměr podlahových ploch ve sledovaném území k ploše sledovaného území), index zastavěné plochy 0,5 (poměr zastavěné plochy k základní ploše) a koeficient smíšenosti 0,3 (poměr obytných a funkčních ploch). Součástí této vyhlášky jsou i výkresy.
 • V roce 2004 bylo vydáno panem Ing. Pospíšilem z ÚMČ Brno – Bystrc územní rozhodnutí (č.j. OS-1187/04-Po, právní moci nabylo 21. 10. 2004). Povoluje výstavbu třípodlažního domu zdravotního střediska se suterénem pro 8 lékařských ordinací a 8 bytů pro lékaře.
 • V roce 2009 bylo vydáno paní Ing. arch. Krejčovou z ÚMČ Brno – Bystrc stavební povolení (č.j. SU/09-08878, právní moci nabylo 5. 12. 2009). Uvádí 8 ordinací a 9 bytů bez rozlišení o jaké byty se jedná, prodlouženo bylo v červnu 2011 (č.j. 11-07934/SU/KRI/01).
 • V červenci 2012 se na internetu objevuje prezentace společnosti Impera styl, která stavbu připravuje. Ve vizualizaci uvádí 4 nadzemní podlaží, v textové části 3 podlaží. V připojené tabulce lze nalézt lékárnu, 4 ordinace a 8 veřejně nabízených bytů.

Jakkoli nám, laikům, zůstávají mnohé informace nesrozumitelné, jedno se zdá být jisté. Účel a podoba toho, co roste nyní na Kamechách budou odlišné od toho, co určoval Regulační plán pro toto území.

Úředně je zřejmě vše v pořádku. Územní rozhodnutí sice neobsahovalo všechny limity regulačního plánu, ale to je již promlčeno. Stavební povolení sice také neodpovídá regulačnímu plánu, ale je v souladu s územním rozhodnutím. Ten, kdo podepsal stavební povolení tedy za nic nemůže. A pokud se stavba odchýlí od stavebního povolení, bude to zřejmě v drobnostech, které se snadno vyřídí (např. lékárna místo ordinace). A pokud jde o promlčené lhůty, občané bydlící v okolí potvrdí, že v době, kdy bylo možno podávat námitky a nějakým způsobem vstupovat do jednání, nebyly žádné potřebné informace pro občany přes veškerou jejich snahu dostupné.

Pamatuji si dobře diskuze o Kamechách během minulého volebního období. Kamechy si přehazovala velká, městská radnice a radnice bystrcká jako horký brambor svorně tvrdíce, že oni za nic nemohou. Kritizována byla tenkrát koncepce Kamech, mimochodem také odlišná od původních plánů, postrádající téměř jakoukoli občanskou vybavenost. Zdálo se, že v nových poměrech na tom budeme lépe, ale ouha, vláčíme s sebou neblahé dědictví minulosti. To co mělo být podle regulačního plánu ze 75 % službami pro občany, totiž zdravotním střediskem (a z 25 % byty pro lékaře) je najednou jakoby mávnutím kouzelného proutku z 23 % občanská vybavenost (lékárna a ordinace) a ze 77 % byty. Podle informací Impery činí totiž nyní koeficient smíšenosti 3,4 namísto původních 0,3.

A zjevně opět nikdo za nic nemůže.

Luboš Raus
Foto: Jaromír Blatný

Související

Viladům Teyschlova: Zemní práce zahájeny

Viladům Teyschlova: Zemní práce zahájeny

9. 10. 2012 v 11.47 • Témata: , , , ,

K prvnímu říjnu byla výstavba bytového domu se zdravotním střediskem zahájena. Budova bude stát na bystrcké části Kamech, mezi ulicemi Teyschlovou a Kavčí. Investorem je developerská společnost Impera styl.

Regulativa územního plánu zóny Kamech v daném místě určují stavbu s funkcí zdravotnického střediska (OZ) s indexem podlažní plochy 1.8 (IPP), indexem zastavěné plochy 0,5 a koeficientem smíšenosti 0,3. Poslední uvedený koeficient smíšenosti ale nebude při výstavbě objektu dodržen. Koeficient smíšenosti v tomto případě stanovuje, že poměr obytných a funkčních ploch by měl být v poměru 1:3. Ve skutečnosti bude poměr bytů ku funkci stavby zdravotního střediska přesně opačný, tedy v poměru 3:1.

Podnět k přezkumu rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení ke správnímu orgánu nadřízenému vůči tomu, který rozhodoval (stavební úřad v MČ Brno-Bystrc) bylo možné uskutečnit do termínu červen 2012 (rok po jeho vydání). Poslední šancí, jak zabránit provozu stavby, je žalovat kolaudační souhlas, ale v takové žalobě lze napadnout pouze souhlas jako takový. V řízení o kolaudačním souhlasu se zkoumá pouze to, zda stavebník provedl stavbu podle stavebního povolení. Musel by zde být rozpor mezi skutečným provedením stavby a stavebním povolením (např. výstavba dalšího půl patra, dle zveřejněné vizualizace stavby aj.).

Historie

 • Regulační plán a Vyhláška č.5 /1998 o závazných částech Územního plánu zóny Kamechy (Bystrc IIa – Žebětín) definuje: OZ/1,8/0,5/0,3 – zdravotní středisko s byty v textové části regulativu, mají mít byty funkci pro zdravotnické účely (tělesně postižené, chráněné bydlení, byty pro lékaře aj.)
 • Územní rozhodnutí na stavbu vydáno v roce 2004. Obsahuje povolení na výstavbu třípodlažního domu zdravotního střediska se suterénem pro 8 ordinací a 8 bytů pro lékaře.
 • Stavební povolení na stavbu vydáno v roce 2009. Uvádí 8 ordinací a 9 bytů bez rozlišení o jaké byty se jedná (účel bytů).
 • Stavební povolení bylo prodlouženo v červnu 2011.
 • Prezentace společnosti Impera styl, která stavbu připravuje byla zveřejněna v červenci 2012. Ve vizualizaci uvádí 4 nadzemní podlaží (namísto povolených 3), v textové části ovšem uvádí pouze 3 podlaží – 8 bytů pro širokou veřejnost ( v rozporu s funkcí bytů v územním rozhodnutím), 4 ordinace a lékárna.
Rozpor mezi stavebním povolením – respektive jeho prodloužením – a regulativou územního plánu zóny Kamech se žalobou proti kolaudačnímu souhlasu nezvrátí, jelikož lhůta pro podání žaloby běží vždy od daného povolení v procesu a vztahuje se na podání žaloby jen právě proti tomu povolení. Pokud něco bylo povoleno již v předchozím řízení, nelze to již napadnout.

Jaromír Blatný
Eva Pavlíčková, Ekologický právní servis
Foto: Jaromír Blatný

Ke stažení

Zdravotní středisko Kamechy alias Viladům Teyschlova (materiály, PDF)

Související

Místo ordinací budou v domě byty, bojí se lidé
Viladům nebo zdravotní středisko? Stavba na Kamechách se sousedům nelíbí
Viladům na ulici Teyschlova v Bystrci (prezentace společnosti IMPERA)?
Viladům Teyschlova: Neformální setkání se zastupitelem
Zdravotní středisko na Kamechách jako Viladům Teyschlova

Místo ordinací budou v domě byty, bojí se lidé

19. 8. 2012 v 12.54 • Témata: , , , , , ,

Zdravotní středisko s osmi ordinacemi a byty pro lékaře. Tak měla podle některých obyvatel sousedních domů vypadat stavba, která má vzniknout mezi Teyschlovou a Kavčí ulicí v sídlišti Kamechy v brněnské městské části Bystrc. Nyní však investor na svých internetových stránkách nabízí byty k volnému prodeji.

Lidem ze sousedství se to nelíbí. „Společnost Impera styl nám slibovala, že tam vznikne zdravotní středisko. S tím jsme počítali, je tu docela potřebné. Pak se k nám doneslo, že tam mají být i byty pro lékaře. Teď však byty nabízí k prodeji. To znamená, že přibudou noví lidé do už tak přehuštěného sídliště. Navíc dům zakryje několika desítkám rodin výhled z jejich domovů,“ upozornil například Jaromír Blatný, který žije v jednom ze sousedních domů.

Za pravdu mu dává i bystrcký zastupitel Luboš Raus. „Stavba sice má platné stavební povolení, bojím se však, že tam vznikne něco jiného, než původní projekt připouštěl. To, že tam budova vyroste, se dalo vyčíst z platného územního plánu. Lidé s tím při koupi bytů počítali. Nyní ale chceme přezkoumat všechny podklady a zjistit, zda investor nepostupuje v rozporu s tímto dokumentem,“ řekl Brněnskému deníku Rovnost Raus.

Podle společnosti Impera styl firma žádné změny od počátku projektu neudělala. „Celou dobu plánujeme jen to, co nám umožňuje stavební povolení a územní rozhodnutí. A svými plány se nijak netajíme. Stavěli jsme i okolní domy a jejich obyvatelé dopředu věděli, jaká stavba v jejich blízkosti vznikne. A dům je nakonec dokonce nižší, než na jaký povolení máme,“ sdělila zástupkyně společnosti, která však nechtěla uvést své jméno.

(…)

Zkráceno, celý text Jana Spěšného si přečtěte na brnensky.denik.cz

Ke stažení

Zdravotní středisko Kamechy alias Viladům Teyschlova (materiály, PDF)

Související

Viladům nebo zdravotní středisko? Stavba na Kamechách se sousedům nelíbí
Viladům na ulici Teyschlova v Bystrci (prezentace společnosti IMPERA)?
Viladům Teyschlova: Neformální setkání se zastupitelem
Zdravotní středisko na Kamechách jako Viladům Teyschlova

Viladům nebo zdravotní středisko? Stavba na Kamechách se sousedům nelíbí

16. 8. 2012 v 13.03 • Témata: , , , , , ,

Snad už letos na podzim by měla společnost IMPERA začít na Kamechách stavět. Nová budova, která podle plánu vyroste u Chudčické ulice (mapa), však vzbuzuje mezi obyvateli okolních domů rozpaky a odpor. Obrátili se kvůli ní i na zastupitele.

„Několik obyvatel z Chudčické ulice se na mne obrátilo jako na zastupitele a člena kontrolního výboru a výboru pro rozvoj infrastruktury Kamech s otázkou, zda by se ve věci nedalo něco dělat,“ uvedl zastupitel Luboš Raus (Zelená pro Bystrc). Zorganizoval proto ve středu 15. srpna setkání s občany. „Nemám sice k věci žádné nové převratné informace, ale i tak bude určitě užitečné se sejít a prodiskutovat situaci a možnosti.“

Lidé z okolí se domnívají, že společnost IMPERA chce vystavět jinou budovu, než na jakou získala stavební povolení. Zatímco ve stavebním povolení se píše o třípodlažním zdravotním středisku, nyní developer na svých stránkách popisuje tutéž budovu jako  „atypický bytový dům o třech podlažích“.

„Výbor pro Kamechy už dříve zjistil, že bytové plochy  má být v objektu víc než trojnásobek oproti ploše, skutečně použité k poskytování zdravotnických služeb,“ dává částečně zapravdu protestujícím Luboš Raus. Stavební povolení, vydané v roce 2009 a prodloužené v roce 2011, však umístění bytů v budově výslovně zmiňuje, a to dokonce devíti. Byty ale měly být pro lékaře, nyní je IMPERA nabízí ve volném prodeji komukoli.

Současné vizualizace, prezentované na webu společnosti IMPERA, také údajně ukazují objekt čtyřpodlažní, zatímco stavební povolení umožňuje vystavět jen tři nadzemní podlaží. Někteří majitelé bytů v okolí se cítí jednáním developera podvedeni.

„Při koupi bytu jsem se na stavbu dotazoval a ve více případech mi bylo řečeno, že zde bude nízkopodlažní stavba zdravotního střediska. Proto mne nemile překvapilo, že zde má stát čtyřpatrová budova,“ stěžuje si Pavel Dvořák.

„Byli jsme informováni jen o výstavbě nízkopodlažní budovy,“ jsou s ním zajedno manželé Prokopovi. „Chápeme tento záměr investora jako podvod na majitele bytů, i když zástupci developera, kteří nás v době koupě bytu informovali o tom, že se bude jednat o nížkopodlažní budovu, dnes tvrdí, že to nikdy neříkali.“

Výhrady se týkají také příliš malé vzdálenosti stavby od sousedních budov a nedostatku parkovacích míst, který po výstavbě v lokalitě vznikne.

I přes námitky lidí však bude podle zastupitelů obtížné stavbu zastavit. Shodli se na tom Luboš Raus i místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), který se setkání s občany také zúčastnil.

„V okamžiku, kdy je vydáno stavební povolení, je už těžké něco dělat,“ řekl Luboš Raus. Nicméně všechnu naději protestujícím brát nechce: „Situace by se však změnila, kdyby se zjistilo, že stavební povolení bylo vydáno v rozporu se zákonem, něco zásadního bylo při jeho vydání opomenuto, nebo pokud by se ukázalo, že developer staví jinou stavbu, než na jakou se povolení vztahuje.“

-vl-

Ke stažení

Zdravotní středisko Kamechy alias Viladům Teyschlova (materiály, PDF)

Související

Viladům na ulici Teyschlova v Bystrci (prezentace společnosti IMPERA)
Viladům Teyschlova: Neformální setkání se zastupitelem
Zdravotní středisko na Kamechách jako Viladům Teyschlova

Viladům Teyschlova: Neformální setkání se zastupitelem

14. 8. 2012 v 06.59 • Témata: , ,

Na neformální setkání se zastupitelem Lubošem Rausem (Zelená pro Bystrc) jsou zváni všichni, které zajímá projekt Viladomu Teyschlova na Kamechách.

Stavbu zdravotního střediska s bytovými patry chce při ulici Kavčí realizovat společnost Impera. Některým obyvatelům ze sousedství se záměr nelíbí. Poukazují na to, že stavba s funkcemi pro bydlení má vzniknout v lokalitě, kterou územní plán vyčleňuje pro zdravotní středisko. Objem stavby je podle nich přílišný a poškodí kvalitu bydlení v domech okolo.

Setkání se zastupitelem Lubošem Rausem má charakter neformální schůzky s výměnou názorů a informací a diskuzí nad možnostmi dalšího postupu. Máte-li zájem, přijďte ve středu 15. srpna ve 20 hodin do Sport baru u Slunce (Kamechy, Hvozdecká 5, Brno-Bystrc).

Související

Zdravotní středisko na Kamechách jako Viladům Teyschlova

 

Zdravotní středisko na Kamechách jako Viladům Teyschlova

3. 8. 2012 v 11.09 • Témata: , , , , , ,

Na webových stránkách společnosti Impera styl, a.s. byla počátkem měsíce srpna zveřejněna vizualizace plánovaného Viladomu Teyschlova, která je v podvědomí veřejnosti známa spíše pod označením: Zdravotní středisko Kamechy s nástavbou bytových jednotek.

Z nabídky developera se tak dovídáme, že se bude jednat o atypický bytový dům o třech podlažích na samém okraji sídliště Kamechy při ulici Teyschlova, (spíše při ulici Kavčí a Chvalovka, pozn. Bystrčník) nabízející pouze 8 atraktivně řešených bytů. Kromě kvalitního vybavení a praktického dispozičního řešení je jejich výhodou poloha na okraji zástavby, která zaručuje ničím neomezený výhled na Svratecké údolí (spíše na údolí Vrboveckého potoka, pozn. Bystrčník) a blízký Žebětín. Z toho důvodu jsou byty vybaveny prosklenými vnějšími stěnami a velkými terasami.

V objektu se budou nacházet i čtyři nebytové prostory určené pro menší ordinace a lékárna.

 

Zdroj:

www.Imperastyl.cz

ateliér Tišnovka s.r.o.

 

Související:

Zdravotní středisko s nástavbou bytových jednotek v rozporu s územně plánovací dokumentací – Územní plán Kamechy (krátce: Bystrcký průser – polyfunkční dům, tentokrát ten na Kamechách)

Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

31. 3. 2012 v 10.01 • Témata: , , , ,

Hned dva obchody Kaufland mají být postaveny v dohledné době v Bystrci. První z nich se možná začne stavět už letos na podzim na Kamechách, druhý – o němž se zatím nehovořilo – je plánován pod nákupním centrem MAX v sousedství ulice Nad Dědinou.

Investorem stavby pod nákupním centrem MAX má být společnost IMPERA invest, s.r.o., kvůli projektu není třeba měnit územní plán. Realizaci problematizuje přítomnost vodovodního řadu, který bude patrně třeba přeložit, a dopravní vztahy v lokalitě. Existují také obavy z reakce majitelů domků v ulici Nad Dědinou. O časovém plánu se zatím nepodařilo zjistit víc než „brzy“.

-vl-

IMPERA žádá o prodloužení stavebního povolení

1. 6. 2011 v 08.30 • Témata: , , , , , ,

(2009)Zdravotní středisko s nástavbou bytů se bude na Kamechách realizovat. Společnost JET IMPERA a.s. požádala odůvodněnou žádostí o prodloužení doby stavebního povolení, které by jinak vypršelo v listopadu 2011.

Územní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno v roce 2004. V době projednávání územního rozhodnutí, ani v odvolací lhůtě jej nikdo nezpochybnil a proto nabylo právní moci. Až v roce 2008 učinil zpochybnění  Odbor územního plánování MMB,  jelikož stavebník přepracoval projekt (navýšil počet podlaží) a zažádal Odbor územního plánování MMB o vyjádření.

Dle územního plánu města Brna jsou předmětné pozemky součástí rozsáhlé návrhové plochy bydlení všeobecného (BO) obytného souboru Kamechy. Pro danou lokalitu je zpracována podrobnější územně plánovací dokumentace – Územní plán zóny Kamechy (regulační plán), který byl vydán Vyhláškou města Brna č.5/1998.

Touto Vyhláškou k Územnímu plánu zóny Kamechy jsou závazně stanoveny v článku 4 prvky regulace prostorového a funkčního uspořádání, které na daných parcelách umisťují funkci občanské vybavenosti, která výhradně slouží veřejné potřebě v uvedených funkcí tj. pro zdravotnictví. Dále je tato investiční akce dle článku 5 vyhlášky vymezena jako veřejně prospěšná stavba.

Je nutno konstatovat, že záměr bytového domu s využitím parteru pro zdravotnictví je v rozporu s regulativy danými platným a závazným územním plánem zóny Kamechy a nelze jej bez pořízení změny tohoto ÚPNZ realizovat.

Vzhledem k plánovanému nárůstu obyvatel v této lokalitě, která je intenzivně zastavěna bytovými domy je pořízení změny posilující další nárůst bydlení z územního hlediska nežádoucí.

Odbor územního plánování MMB tedy upozorňuje, že dříve vydané rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s platným Územním plánem zóny Kamechy, který zpodrobňuje a konkretizuje přípustnost a umístění funkcí dle Územního plánu města Brna a je závaznou dokumentací pro rozhodování v území. Závěrem tedy zůstává otázka, kdy a jaká verze projektu se bude nakonec ve stísněném prostoru ulic Kavčí a Chvalovka realizovat a zda li nespokojení obyvatelé přilehlých domů, kteří nesouhlasí se stavbou, jelikož někteří z nich byli při koupi bytů v roce 2008 developerem JET Impera mylně informováni ohledně počtu podlaží bytového domu se zdrav. střediskem se budou bránit nástavbě a funkci domu soudní cestou.

/koh/

Související:

Dotazy a odpovědi, ÚMČ-Brno Bystrc
Stavba Bytového domu se zdravotním střediskem – Kamechy I.etapa.

Startovací byty prověří antimonopolní úřad

8. 3. 2011 v 08.50 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Čtyřiaosmdesát mladých rodin dostane zřejmě už příští rok možnost levného bydlení v takzvaných startovacích bytech. Ty si nechá postavit město a za nízkou cenu je bude pronajímat těm, kteří splní přísné podmínky. Zakázku za 166 milionů však zřejmě před zahájením stavby prověří antimonopolní úřad.

Startovací byty mají vyrůst v Bystrci v lokalitě Kamechy, kde je pro město postaví developerské společnosti Reko a Impera. „Vítězství těchto dvou firem ve výběrovém řízení stvrdili zastupitelé,“ potvrdil mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára.

Výstavbu bytů, která měla začít už letos v dubnu, však zřejmě pozdrží antimonopolní úřad. Na něj se chtějí obrátit zastupitelé za TOP 09, kterým se výběrové řízení nelíbí. „Nápad výstavby startovacích bytů je dobrý, jeho provedení však připomíná šrotovné pro neúspěšné developery,“ myslí si zastupitel TOP 09 Jaroslav Kacer.

Nelíbí se mu, že město plánuje odkoupit byty i s pozemky, přestože má svých ploch dostatek. „Koupí hotových bytů se navíc zbavujeme možnosti ovlivnit jejich podobu,“ upozornil zastupitel. Cena není příliš výhodná ani podle aktuální nabídky realitních kanceláří, které nabízí jednotlivé byty za podobnou cenu. „V nabídce se tak nikde nepromítla množstevní sleva, kterou by si město při koupi tolika bytů jistě zasloužilo,“ podotkl Kacer.

Za zbytečné považuje i garážová stání, která město k bytům plánuje koupit. Nad tím se pozastavuje i ekonom Ondřej Moravanský ze společnosti Cyrrus. „Pokud má jít o byty pro sociálně slabší rodiny, nejsou přece garáže nutné vybavení,“ podivuje se Moravanský. Kvůli těmto i dalším nejasnostem ve výběrovém řízení nyní TOP 09 plánuje podat podnět antimonopolnímu úřadu, aby celou věc prošetřil.

(…)

Zkráceno, celý text článku najdete na brnensky.denik.cz

Související

Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery

Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje

7. 3. 2011 v 15.51 • Témata: , , , , , , , , , ,

Zastupitelstvo Brna dnes i přes nesouhlas opozičních zastupitelů schválilo projekt na výstavbu 84 sociálních bytů. Město vybralo 2 firmy, které se o zakázku podělí. Byty město získá za více než 166 milionů korun v městské části Bystrc-Kamechy. První nájemníky by byty měly získat příští rok v dubnu. Opozice tento krok kritizuje, podle ní město v soutěži na zhotovitele bytů dostatečně neupřesnilo, kolik bytů chce získat, vědělo se jen, kolik by mělo pořízení bytů stát.

Město původně avizovalo, že by chtělo získat asi 150 bytů. Podmínky vypsané soutěže ale dávaly možnost, aby firmy, které se o zakázku ucházejí, požadovaly za metr čtvereční až 36 tisíc korun bez DPH.

Šrotovné pro developery

Tak nazývají projekt startovacích bytů v současné podobě opoziční zastupitelé. Radnice prý koupí byty z neúspěšných nebo neprodejných projektů, čímž sice pomůže developerům, s byty však bude kupovat za tržní cenu i pozemky. „I když vlastní dostatek pozemků určených pro bytovou výstavbu,“ upozorňuje zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09).

Podle Kacera měla radnice raději stavět na svém pozemku, čímž by podle něj ušetřila. Pospíšil však míní, že situace na realitním trhu dává naději na výhodný nákup. „V kratším čase bychom mohli dosáhnout stejných cenových podmínek, jako kdybychom stavěli,“ řekl.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na www.ct24.cz

Brno koupí 84 startovacích bytů pro mladé rodiny

Brno nakoupí od developerů 84 startovacích bytů pro mladé rodiny. Investici za 151 milionů korun bez DPH dnes schválili zastupitelé. Z výběrového řízení vybrala koalice jako vítěze dva subjekty — firmu Reko a sdružení firem Impera. Každá z nich postaví pro město bytový dům na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Obchod kritizovala opoziční TOP 09 — zastupitel Jaroslav Kacer ho označil za šrotovné pro developery. Primátorův náměstek Oliver Pospíšil (ČSSD) jeho výtky už dřív odmítl.

Kacer kritizoval, že město nakupuje byty za tržní cenu, navíc i s pozemkem. Přitom má pozemky vlastní, na kterých by mohlo nechat byty postavit. Navíc by si tak zachovalo vliv na architektonické řešení, dispozici i další detaily.

Pospíšil však už dříve v reakci na Kacerovy výtky uvedl, že situace na realitním trhu dává naději na výhodný nákup. „V kratším čase bychom mohli dosáhnout stejných cenových podmínek, jako kdybychom stavěli,“ řekl ČTK.

Náměstek nevyhověl ani Barboře Uhlířové ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Na zasedání zastupitelstva upozornila, že v Brně je málo bytů pro mentálně postižené a nakupované byty by jim mohly sloužit. Podle Pospíšila ale mají startovací byty jiný účel.

(…)

Plný text článku najdete na denik.obce.cz

Související

Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery

Magistrát chce na Kamechách losovat startovací byty

24. 6. 2010 v 17.04 • Témata: , , , , ,

Až dvě stovky levných „startovacích“ bytů chce magistrát nakupovat po celých domech. A to především v rozestavěných bytových komplexech. „Nepotřebujeme architektonické skvosty v lukrativních lokalitách, ale klasický standard. Počítáme proto s místy, jako jsou Kamechy nebo Slatina. Předpokládám, že tendr stavební firmy zaujme. A představí hodně zajímavé ceny,“ doufá Pospíšil.

Developeři mu dávají za pravdu. I když opatrně. „Záleží na tom, jak město nastaví podmínky. Rozhodně se ale minimálně zúčastníme,“ řekla například Magda Kolaříková z firmy Impera Styl, která staví v Kamechách. Podobný názor má i Jana Kremáčková ze společnosti Reco. „Musíme ale počkat, jak město zakázku zformuluje,“ upozornila Kremáčková.

Mladé rodiny nápad města vítají. „Mám nízkou mateřskou a manžel moc nevydělává, je učitel. Na hypotéku nemáme a bydlíme u rodičů, takže pokud město soutěž vypíše, určitě se přihlásíme,“ řekla třicetiletá Petra Nováčková.

Podle ekonoma společnosti Cyrrus Ondřeje Moravanského levné bydlení mladým lidem pomůže. „Na druhou stranu je otázka, nakolik je taková investice rozumná v době, kdy příjmy města klesají. A jestli by nebylo lepší opravit pro tento účel některé panelové domy. Každopádně platí, že nemovitosti se teď dají pořídit levněji než před krizí,“ řekl Moravanský.

(…)

brnensky.denik.cz