Příspěvky se štítkem ‚hotel Santon’

Tři nabídky práce

1. 10. 2017 v 19.33 • Témata: , , , , ,

Školní jídelna Laštůvkova přijme pomocnou sílu do kuchyně na zkrácený úvazek. Nástup ihned. Informace u paní ředitelky Roupcové na telefonu 604 733 594.

Městská policie Brno hledá ošetřovatele nebo ošetřovatelku pro útulek. Zájemci se mohou přihlásit na Personálním oddělení Městské policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno, tel. 541 124 111.

Hotel Santon na ulici Přístavní 38 v Bystrci zaměstná servírku nebo číšníka, recepční a údržbáře. Pro více informací kontaktujte paní Lindu Marešovou na čísle 546 124 444.

-i-; foto ongcinonn

Farmářský trh tuto neděli

14. 7. 2016 v 10.02 • Témata: , , ,

farm.trhy%202016[1]Další bystrcký farmářský trh v tomto roce se koná v neděli 17. července. Čerstvé domácí produkty, zeleninu a ovoce od regionálních zemědělců a spoustu dalších věcí si můžete nakoupit od 8 do 13 hodin u hotelu Santon (Přístavní 38, Brno-Bystrc). Více informací najdete na www.farmarsketrhyvbystrci.cz.

Poslední bystrcký farmářský trh v tomto roce

14. 12. 2015 v 05.45 • Témata: , , , ,

Farmářské-trhy-do-konce-rokuPoslední možnost nakoupit potraviny přímo od těch, kteří je pěstují a vyrábějí, budete mít v Brně-Bystrci v neděli 20. prosince. U hotelu Santon na Přístavní 38 se od 8 do 13 hodin koná poslední ze seriálu bystrckých farmářských trhů. Více informací najdete na www.farmarsketrhyvbystrci.cz.

 

Obrazem: Festival zdraví a pohody

28. 9. 2014 v 17.52 • Témata: , , , , , ,

no images were found

V neděli 28. září se v Brně-Bystrci u hotelu Santon konal už čtvrtý Festival zdraví a pohody. Příchozí si mohli nakoupit na farmářské a bylinkovém trhu, ve stáncích na ně čekaly zdravé produkty, ale mohli navštívit také přednášky, jógu, meditaci, čajovnu či výstavu obrazů. Jednou z atrakcí festivalu byl i stánek s radami pro domácí kompostování, odkud si děti mohly odnést nového domácího mazlíčka – žížalu.

Neděle ve znamení zdraví, pohody a kompostu

25. 9. 2014 v 08.46 • Témata: , , , , , ,

festival-zdravi-a-pohody-720Volný vstup za každého počasí slibuje nedělní Festival zdraví a pohody v Bystrci. Čtvrtý ročník akce přinese farmářský a bylinkový trh, zdravé produkty i restauraci, přednášky, jógu, meditaci, čajovnu, výstavu obrazů a dokonce i kompost. Začíná se v neděli 28. září v osm hodin ráno u hotelu Santon (Přístavní, Brno-Bystrc).

Související

Kompostování na festivalu zdraví a pohody

Obrazem: Farmářské trhy u Santonu

22. 6. 2014 v 18.10 • Témata: , ,

no images were found

Popularita farmářských trhů u hotelu Santon v Brně-Bystrci neklesá. Můžete na nich koupit zeleninu, ovoce, sýry, maso a mnoho dalších pochoutek nebo se třeba i něco dozvědět o kompostování.

Prezentace územní studie přehrady

23. 5. 2012 v 07.12 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zhruba patnácti desítkám zájemců představili v úterý 22. května zástupci magistrátu územní studii Rekreační oblast Brněnská přehrada.  Veřejné prezentace se ujali Ing. Kateřina Leopoldová (vedoucí odboru územního plánování a rozvoje – pořizovatel územní studie), Ing. arch. Zbyněk Pech (Atelier ERA – zpracovatel územní studie) a za samosprávu náměstek primátora Ladislav Macek (ČSSD).

Těžko říct, proč magistrát vybral pro tuto událost hotel Santon, kde od samého začátku panovala dusná atmosféra. Bohužel nešlo ani o tahanici, natož o rvačku. To jen v sále viditelně vybaveném klimatizací bylo dost nedýchatelně už pět minut po začátku. Potom naštěstí přišla bouřka. Ještě se krátce vzdálil pan náměstek Macek, aby zaopatřil svůj automobil proti dešti, pak už však žádné vnější okolnosti jednání nerušily.

Úvodního slova se ujala Kateřina Leopoldová; vysvětlila, že územní plán platný od roku 1994 neodráží v případě přehrady současnou situaci a potřeby společnosti. Hlavním cílem představované územní studie je získat představu o budoucím možném využití a podobě Brněnské přehrady.

Ateliér  ERA podle Ing. arch. Pechy při zpracování územní studie vycházel z několika hlavních zásad – Brněnská přehrada je rekreační oblast celoměstského významu, je nutné zachovat a chránit životní prostředí a ochránit rekreační oblasti před trvalým bydlením a také před kongresovou turistikou. Zpracovatelé studie měli na paměti i nutnost zajištění odpovídající technické infrastruktury rozvojových ploch.

K cílům územní studie patří především definování veřejných pláží. Urbanisté předpokládají, že by měly být na pozemcích v majetku města. Ke stávajícím mají přibýt další dvě – na Rakovci a u Sokolského koupaliště. Neméně důležitým úkolem architektů bylo hledání ploch pro sportovní aktivity. Pro ty veřejně přístupné (např. lanová centra apod.) vyčlenila studie lokality u přístaviště, na Rakovci, na Sokoláku a U lva. Navrženy byly také plochy pro komerční sportovní aktivity (se vstupným) a pro občanské vybavení, především restaurace bez ubytování. Na závěr architekt Pech řekl, že se do jisté míry se počítá také se soukromým využití okolí přehrady, zejména pro hromadnou a individuální rekreaci. Pak už zahájil moderátor Borek Kapitančik diskuzi.

no images were found

Jako úplně první se k mikrofonu dostal bystrcký starosta Vladimír Vetchý (ČSSD). S despektem zmínil limity uvažované pro rekreační objekty; podobně se později také vyjádřil místostarosta Bystrce Petr Fedor (TOP 09). Architekt Pech zdůraznil, že studie připouští pouze málo zastavěné větší pozemky, tak, aby zůstal zachován charakter rekreační oblasti. Vladimír Vetchý neopomněl také připomenout, že stanovování nových rozvojových ploch způsobuje městským částem nemalé finanční potíže. Povinnost budovat technickou infrastrukturu je totiž na bedrech radnic. Dále se starosta Vetchý zajímal se o uvažovanou koncepci dopravy v oblasti Brněnské přehrady.

Podle Kateřiny Leopoldové vznikly v minulosti navzdory územnímu plánu zejména na pravém břehu Brněnské přehrady rekreační oblasti. Odbor územního plánování a rozvoje zastává názor, že lépe je si to přiznat a v budoucnu podobné potenciální snahy maximálně regulovat.

Je územní studie závazný dokument?

Do značné míry ano. Jestliže je územní zařazena do územně plánovacích podkladů,  „…lze se od ní odchýlit jen v odůvodněných případech…“. To si lze vykládat sice různě, ale jít proti studii by nemělo být vůbec jednoduché. O prezentované studii okolí přehrady se zatím rozhoduje, zda bude zařazena do podrobnější územně plánovací studie. Proto byl taky stanoven termín, do kdy je možné vznést připomínky. Pak OÚPR rozhodne, zda se územní plán upraví nebo ne.

K čemu budou připomínky?

Studie byla zpracována ve dvou variantách, z nichž by měla vzniknout nakonec definitivní podoba. Připomínky by tedy měly přinejmenším sloužit k výběru preferované možnosti. Odbor územního plánování ale může studii pozměnit i jakkoli jinak.

Bude Bystrc studii připomínkovat?

Vladimír Vetchý, starosta: Samozřejmě budeme. Připomínky se budou zejména týkat regulace jak nové výstavby, tak i regenerace stávajících objektů. Dále jde o odkanalizování pravého břehu, výstavbu vodovodu, realizaci cyklostezky, vybavení pláží (sport, relaxace) a výstavbu zábavních center (akvapark, dětské centrum). Společně s vedoucí stavebního úřadu připravujeme materiál do komise, Rady i Zastupitelstva. Chci, aby připomínky projednalo a schválilo Zastupitelstvo na zasedání 6. června.

Starosta MČ Brno-Kníničky Martin Žák (TOP 09) vyjádřil – obdobně jako starosta Vetchý – obavy z velmi mírně nastavených omezení pro rekreační plochy. Některé rodinné domy v Kníničkách jsou prý podstatně menší než rekreační domy u přehrady. Starosta Žák se vyjádřil nesouhlasně také k plánované wakeboardové dráze u Sokolského koupaliště. Znemožní prý koupání.

Do diskuze se přihlásil také jeden z majitelů chat, postavených na pronajatém pozemku. Územní studie zmiňuje totiž potřebu dořešit všechny majetkoprávní vztahy. Onen chatař se zajímal, jaký způsob majetkoprávního vyrovnání se uvažuje. Územní studie je však pouze koncepční dokument, který se tímto problémem ani zabývat nemůže. Náměstek primátora Macek k tomu dodal, že majetkový odbor magistrátu v oblasti Kozí Horky už některé pozemky oceňuje  a bude je nabízet k odprodeji. Zatím se neví, jak to bude s ostatními lokalitami.

Na přetřes se dostala také medializovaná nepovolená stavba Ladislava Macka. Náměstek na svou obhajobu řekl, že celé záležitosti lituje, ale že netušil, že bazén a hřiště vyžadují územní rozhodnutí. Paní Leopoldová nato důrazně vyzvala, aby se jednání vrátilo ke koncepčním záležitostem.

Lidé se brání: Nechceme na přehradě lunapark

Brno – Bude na Brněnské přehradě vlek pro vodní lyžování? Jak velké tam vyrostou chaty? Takové otázky zní v úterý odpoledne hotelem Santon. Architekt Zbyněk Pech tam představuje územní studii okolí přehrady.

Na setkání přichází asi stovka lidí. „Přehrada by měla sloužit všem obyvatelům Brna. Důležité jsou hlavně pláže a místa pro sport a zábavu,“ začíná Pech s představením studie. Má zde vzniknout zábavní park, akvapark či lanové centrum.

Mluví také o velikosti staveb pro rodinnou rekreaci. „V některých místech chceme povolit výstavbu až do rozlohy tisíc metrů čtverečních. Poměr zastavěné plochy k celému pozemku musí být ale takový, aby se neporušil charakter území,“ pokračuje .

Na to reaguje starosta Bystrce Vladimír Vetchý. „Domy už teď jsou často větší. A navíc neslouží k rekreaci, ale k trvalému pobytu,“ upozorňuje.

(…)

Jana Vondrová, brnensky.denik.cz

Přestože dnešní prezentace podle organizátorů neměla sloužit k řešení jednotlivých konkrétních případů, mělo jít pouze o již zmiňované koncepční záležitosti, se svolením (!) náměstka Macka  dostali slovo budoucí provozovatelé wakeboardové dráhy. Zařízení pro jízdy vodních lyžařů má vzniknout podle představ firmy Cable Park v oblasti Sokolského koupaliště. Záměr je od počátku provázen silným odporem části veřejnosti, vznikla proti němu (ale taky pro něj) i petice. Publikum sice strpělo několikaminutové vystoupení zástupců společnosti, ovšem jestli ujišťování o tom, že podnikateli leží na srdci především dobro přehrady, padlo na úrodnou půdu, se dá jen těžko říct.

Ke kritikům dráhy pro vodní lyže se přidal také zastupitel z Kníniček pan Pelánek. Ten podotkl, že dráha z tři sta metrů dlouhé pláže U Sokolského koupaliště sebere asi tři čtvrtiny.

Pana Šedu – zástupce blíže nespecifikované skupiny, která se má snažit o zachování Brněnské přehrady – Kateřina Leopoldová ujistila, že Podkomorské lesy jsou rekreační oblastí u přehrady dotčeny pouze minimálně a bez negativních vlivů.

Další z přítomných si zanadával na ohňostroje Ignis Brunensis, že ruší klid zvěře a po návštěvnících, pro které je to stejně jen příležitost k ožírání, zůstává bordel, který nikdo neuklízí.

Územní studie v některých zanechala dojem, že z Brněnské přehrady má být lunapark. Kateřina Leopoldová pak na otázku, kdo a za co bude přehradu čistit od injekčních stříkaček a prezervativů, odpověděla, že to jsou provozní záležitosti, které nejsou předmětem územní studie.

Na léta plánovanou cyklostezku do Veverské Bítýšky se dotazoval bystrcký zastupitel a bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS). Neskrýval zklamání z toho, že i když se v minulosti našly na její realizaci peníze, „někdo do toho hodil vidle“. Snad ho potěšilo, že koncepčně se s cyklostezkou počítá.

Z celého dvouhodinového setkání, které probíhalo v relativně klidné atmosféře, je nejdůležitější informace, že připomínky k územní studii „Rekreační oblast Brněnská přehrada“ je možné na MMB OÚPR podávat až do 30. června 2012.

[jih]

Ke stažení

Územní studie na webu magistrátu
Územní studie – Rekreační oblast Brněnská přehrada (stručná prezentace, PDF)

Související

Územní studie: Chaty v okolí přehrady se mění na luxusní rezidence
O rozvoji přehrady v Santonu 22. května
Letáky varují před „obřími domy“
Vlek na přehradě má od hygieny zelenou
Lyžaři na přehradě? Nejdříve příští rok
Černou stavbu náměstka primátora Brna zlegalizuje verdikt jeho odboru

O rozvoji přehrady v Santonu 22. května

13. 5. 2012 v 09.57 • Témata: , , , , , , ,

Na představení územní studie rozvoje okolí Brněnské přehrady zve náměstek primátora Ladislav Macek. Neformální setkání se uskuteční v úterý 22. května od 17 hodin v hotelu Santon, moderátorem diskuze bude Borek Kapitančik. Územní studii najdete na www.brno.cz, stručnou prezentaci  na www.bystrcnik.cz.

Územní studie – Rekreační oblast Brněnská přehrada

9. 5. 2012 v 14.18 • Témata: , , , , , , ,

no images were found

Územní studii budoucí podoby okolí Brněnské přehrady chce projednat magistrát s občany v květnu v hotelu Santon. Autorem studie je Ateliér ERA a odbor územního plánování magistrátu. Nejpodstatnější částí záměru je umístění zábavních parků na území o celkové výměře 8,90 hektarů.

Přesné datum a čas projednání není zatím na webu k nalezení, náměstek primátora Ladislav Macek zmínil v tisku 22. květen. Díky laskavosti čtenáře Bystrčníku vám můžeme studii ukázat už dnes.

Ke stažení

Územní studie – Rekreační oblast Brněnská přehrada (PDF)

Související

Letáky varují před „obřími domy“

 

Eva a Vašek v Bystrci

15. 12. 2011 v 07.31 • Témata: , , , , , , , ,

Chcete-li obdarovat posledním vánočním dárkem své milé, protože věříme, že všechny dárky máte již zabalené, máme pro Vás tip! 9. ledna 2012 se v OREA Wellness Hotelu Santon koná Novoroční ples s Evou a Vaškem! Cena jedné vstupenky 200 Kč, začátek 19 hodin, předpokládaný konec ve 22 hodin.

Nepropásněte příležitost udělat svým příbuzným radost. Rezervace možná tel. 546 124 444 nebo santon@santon.cz . Vystavíme pro Vás Dárkový certifikát i s přáním 🙂 Lze zakoupit s kupónem na večeři.

Bc. Ivana Táborská
OREA Wellness Hotel Santon
tel.: +420 546 124 119
fax: +420 546 210 004
E-mail: marketing@santon.cz
www.santon.cz,www.orea.cz