Příspěvky se štítkem ‚Helena Sýkorová’

Luboš Raus: Jaké jsou pravomoci zastupitelstev městských částí?

4. 10. 2014 v 07.26 • Témata: , , , , , , , , ,

Podle mých bystrckých zkušeností jsou pravomoci městských částí malé a týkají spíše věcí nepodstatných. A protože jako aktuální problém nejen Bystrce, ale celého města Brna vidím problematiku nakládání s pozemky, povolování staveb v rozporu s územním plánem, aktualizaci územního plánu, často z hlediska zákonnosti na hraně, dovolil jsem si kandidátům na post primátora města Brna a volebním lídrům jednotlivých stran a uskupení položit následující otázku:

Vážená paní, vážený pane, jako kandidátovi na místo primátora města Brna resp. volebnímu lídrovi bych Vám rád položil otázku, týkající se problematiky pozemků a developerů v městských částech. V současné době o pozemcích na území městských částí a o stavbách na nich rozhoduje velké, celoměstské zastupitelstvo, a to i v případě, že tyto pozemky a stavby nepřekračují svým významem hranice městské části. Městská část má pouze právo vyjádřit se. Zkušenosti jsou ovšem takové, že na názor městské části není v naprosté většině brán zřetel. Pro řadu městských částí je to aktuální palčivý problém, Bystrc nevyjímaje. Ptám se tedy: Když budete ve volbách úspěšní, budete prosazovat Vy a Vaše strana, případně volební uskupení, změnu Statutu města Brna v tom smyslu, že zastupitelstva městských částí budou moci o pozemcích na svém území a o stavbách na nich, nepřesahují-li svým významem hranici městské části, rozhodovat sami? Vzhledem k významu této otázky považujte ji, prosím, za veřejnou, stejně jako Vaši odpověď, za kterou Vám předem děkuji.

Kladnou odpověď, přesunutí pravomocí na zastupitelstva městských částí deklarovalo těchto 6 stran: KDU-ČSL;  Moravané pro Brno;  Žít Brno;  Občanská demokratická strana;  „A co Brno?“;  Strana svobodných občanů, přičemž ODS poukazovala na nutnost přesněji definovat, co znamená „význam nepřesahující hranice městské části“.

Zápornou odpověď jsem obdržel od těchto tří stran.

od KSČM, Heleny Sýkorové:

Rozhodování o nevratných majetkových dispozicích s nemovitostmi bych doporučovala zatím ponechat na úrovni ZMB.

Pavel Březa, kandidát KSČM k tomu dodává:

Statut v současném znění definuje celkem nesporně hranici pro rozdělení rozhodování města a městských částí při nakládání s nemovitostmi v majetku města. Vytvořit jinou hranici za účelem přenesení pravomoci na městské části i na prodeje je možné, ale nikoliv na pojmu „nepřesahuje svým významem hranici městské části“, který není jednoznačný. O tom, zda lze tento pojem uplatnit nemůže rozhodovat městská část, ale pouze orgán, který je ze zákona o obcích oprávněn schvalovat prodeje nemovitého majetku. Tímto orgánem je zastupitelstvo města, které je také oprávněno dávat městské části možnost nakládat s takovým majetkem rozhodnutím o svěření, s určením rozsahu svěření a udělením případných výjimek (zejména na dobu přesahující 15 let).

od ČSSD, pana primátora Romana Onderky:

ČSSD v tomto okamžiku neuvažuje o změně Statutu města ve smyslu rozšíření pravomocí městských částí ve vztahu k pozemkům na svém území, neboť praxe již v minulosti ukázala, že to může být cesta do pekla, viz. kauza Wilson v MČ Brno-střed či Marka v Medlánkách.

Obcí je Brno, nikoliv městská část, těm jsou statutem svěřeny jen některé pravomoci. Vlastníkem majetku je tedy město, nikoliv městské části. Prodeje městských pozemků jsou zásadní a složitou procedurou, kdy je zajišťováno množství stanovisek – vyjadřují se k tomu samosprávné orgány městské části, Komise majetková Rady města Brna, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna, přičemž schválení prodeje předchází vyvěšení záměru na úřední desce. Naprostá většina nepotřebného nemovitého majetku města je prodávána nabídkovým řízením, tedy soutěží. Někdy ale i prodej nepatrného pozemku města může mít fatální následky z hlediska Územního plánu města Brna, rozvoje města, uložení technických sítí apod. Jsme proto přesvědčeni, že centralizace této rozhodovací pravomoci má tak svůj opodstatněný význam.

a od TOP 09, Jaroslava Kacera:

 Nejsem pro změnu Statutu města Brna. Zasadíme se však o vytvoření tzv. metropolitního plánu po vzoru Kodaně, Curychu, Amsterdamu, Vídně a také již i Prahy. Tento metropolitní plán je jednodušší, lidštější a povede i k zamezení korupce. Metropolitní plán je tvořený tak, že se nejdříve ptá těch, kteří k tomu mají co říct, ať už se jedná o občany, samosprávu – i městské části, neziskový sektor, občanské sdružení, odborníky, podnikatelské subjekty apod. Na základě toho se připraví koncept metropolitního plánu, který se pak otevřeně projednává i se samosprávami městských částí a případně jsou ještě zapracovány připomínky a až následně je schválen. Vše bude transparentní a vyznají se v něm i obyčejní lidé. Ruku v ruce s metropolitním plánem je nutná transformace Odboru územního plánování a rozvoje. Návrat k myšlence útvaru hlavního architekta či IPR Praha. Nesmí to být podřízený úředník. Navrhujeme vytvořit instituci na bázi hlavního architekta města Brna, která by byla pojatá jako skupina odborníků z řad architektů a urbanistů, a to včetně mezinárodních.

Nelze přehlédnout, že uvedené tři záporné odpovědi obsahují i poměrně obšírné zdůvodnění, některé relevantnější, jiné méně, to již nechám na posouzení laskavému čtenáři. Od ostatních stran či uskupení se mi odpověď na položenou otázku nepodařilo získat.

Domnívám se, že položená otázka a uvedené odpovědi naznačují, že otázka Statutu města Brna a pravomocí městských částí je otázkou aktuální a bude mít jistě svůj vliv i v blížících se komunálních volbách, protože jednotlivé strany a uskupení přistupují k tématu samostatnosti mětských částí odlišně. Neméně důležité pak je, aby zastupitelstva městských částí skutečně reprezentovala názory občanů. I to je námětem k přemýšlení před blížícími se volbami do místních zastupitelstev.

Pevně doufám, že oslovení kandidáti na své odpovědi nezapomenou a své názory nezmění. A kdyby snad ano, voliči jim to jistě rádi připomenou.

Luboš Raus

Helena Sýkorová, KSČM: Vždy jsem byla proti R43 přes Bystrc

17. 9. 2012 v 10.26 • Témata: , , ,

Bystrčník klade otázky kandidátům do krajského zastupitelstva. Čtyřkou na seznamu Komunistické strany Čech a Moravy je Helena Sýkorová. Paní Sýkorová bydlí v Brně-Kohoutovicích. Je zastupitelkou ve své městské části, zastupitelkou Brna a mezi lety 2004 a 2008 byla i zastupitelkou jihomoravského kraje. Helena Sýkorová je vzděláním právnička, pracuje však jako sekretářka. Z dostupných životopisů vyplývá, že nikdy nepracovala v soukromém sektoru.

Kandidátky KSČM JUDr. Heleny Sýkorové jsme se zeptali, zda bude v krajském zastupitelstvu prosazovat dálnici R43 přes Bystrc, případně kterou jinou variantu trasy dálnice podpoří.

„Vždy jsem byla proti vedení R43 přes Bystrc, a to jak v době svého působení v zastupitelstvu jihomoravského kraje, tak i při jednáních o variantách ÚP města Brna,“ odpověděla paní Sýkorová. „V tomto volebním období zastupitelstva kraje nejsem jeho členkou. Proti vedení R43 přes Bystrc jsem však vystoupila na jednání komise legislativní, organizační a majetkové RJmK a dále při prezentaci ZÚR na jednání klubu KSČM. Na svém stanovisku k vedení R43 stále trvám a vždy budu proti trase R43 přes Bystrc. Nadále budu prosazovat variantu obchvatu města Brna.“

Paní Sýkorová tedy voličům slibuje, že bude v krajském zastupitelstvu hlasovat proti dálnici přes Bystrc. Protože se od její politické strany všeobecně očekává, že se v krajském zastupitelstvu objeví i po volbách, bude mít Helena Sýkorová dost příležitostí své sliby splnit.

-vl-

Oprava: V původní verzi článku jsem mylně uvedl, že Helena Sýkorová je číslem jedna na kandidátce jihomoravské KSČM. Není tomu tak, paní Sýkorová je na čtvrtém místě kandidátky. První je pouze na seznamu kandidátů z brněnské KSČM, v čele jihomoravské kandidátky stojí Vojtěch Adam. Za upozornění děkuji a za chybu se omlouvám.

Viktor Lošťák

*

Ptát se kandidátů před volbami na jejich budoucí plány je důležité. Nejenže se má volič podle čeho rozhodnout, ale  odpovědi jsou také veřejným slibem. Po úspěšných kandidátech bude možné vyžadovat jejich plnění.

Máte konkrétní otázky, na něž byste se chtěli kandidátů v nadcházejících volbách zeptat? Můžeme to udělat za vás. Stačí napsat vaše dotazy do komentářů pod článek. Témata otázek by měla být pokud možno „krajská“ a budou-li souviset s Bystrcí, tím lépe.

Krajské volby a senátní volby se uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. V krajských volbách budou mít voliči možnost určit, kdo usedne v krajském zastupitelstvu, z něhož vzejde rada a hejtman kraje. Společně s krajskými zastupiteli budou lidé volit v třetině volebních obvodů senátory.

Související

Zemanovci: Jmenovité hlasování krajských zastupitelů dáme na web
Jak hlasují krajští zastupitelé? Když zvolíte Zelené, dozvíte se to, slibuje Jana Drápalová
Serem na vás. Jsme Nezávislí demokraté!
„R43 nesmí vést přes Bystrc,“ napsala on-line starostka Nového Lískovce
Moravané a R43: Až nás zvolíte, něco už vymyslíme
Věci veřejné: Upřednostňujeme R43 Bystrcí, musí se však pokračovat v jednáních
Národní socialisté: R43 přes Bystrc bude mít jen minimální dopady
Pirát a R43: Bez mýdla i bez odpovědi
Jan Vitula: Jsem odpůrcem dotací pro MotoGP
Dělnická R43 povede Boskovickou brázdou
Suverenita a R43 přes Bystrc: Názor 35 tisíc lidí musí být respektován
Zemanovci chtějí R43 přes Bystrc

Obrazem: Vzpomínka na padlé u Kašutinova pomníku

26. 4. 2012 v 10.11 • Témata: , , , , , , , , ,

no images were found

Asi tři desítky lidí se sešly ve středu 25. dubna v oboře Holedná u památky letce Viktora Sergejeviče Kašutina, aby uctily památku padlých. Projev přednesla zastupitelka Kohoutovic Helena Sýkorová (KSČM), starosta Kohoutovic Petr Šafařík (ČSSD) položil věnec a promluvil konzul Ruské federace a taktéž pamětník událostí František Obrovský (* 1922).

-jb-, foto -vl-

Ke stažení

Projev Heleny Sýkorové (PDF)

Související

Pieta u sestřeleného sovětského pilota
Shromáždění připomene památku letců

 

Kohoutovické kácení neprošlo zastupitelstvem

3. 4. 2012 v 14.09 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Kohoutovičtí občané, protestující proti záměru na změnu územního plánu, účastí na jednání brněnského zastupitelstva dosáhli svého. Zastupitelé po delší rozpravě nepřijali usnesení, které, jak lidé z Kohoutovic věří, by vedlo ke kácení vzrostlého lesa. Na jeho místě by pak měly vyrůst garáže.

V diskuzi se nespokojených lidí zastal jako první zastupitel Martin Ander (Strana Zelených). Poukázal na to, že v Kohoutovicích nejsou vyčerpány všechny možnosti ke stavbě garáží na existujících plochách.

Naopak kohoutovický radní Ladislav Macek (ČSSD) záměr obhajoval. Zpochybnil, že by měl být vykácen les na ploše 1,5 hektaru, jak tvrdili protestující. Podle něj jde o dezinformace. Mackovi se nelíbily letáky, které místní lidé rozvěsili v Kohoutovicích a několikrát se zmínil o „ostouzení“.

Irena Matonohová (TOP 09), Mojmír Vlašín (Strana Zelených) a Helena Sýkorová (KSČM) byli opačného názoru. Poukazovali na to, že kohoutovická radnice svým občanům záměr předem řádně nevysvětlila, že nedošlo k veřejnému projednání před podáním návrhu brněnskému zastupitelstvu, a že i sami kohoutovičtí zastupitelé dostali matoucí informace. Daniel Rychnovský (KDU-ČSL) se domnívá, že kohoutovická radnice upřednostnila zisk majitelů pozemků, na nichž by měly garáže v budoucnu stát.

„Záměrem kohoutovických radních bylo, aby se o ničem doopravdy nevědělo,“ vystoupil s razantní kritikou Mojmír Vlašín. „Je to obvyklý způsob, jakým se v Brně obchází územní plán. Nestačí publikovat krátkou zmínku ukrytou kdesi ve zprávách o činnosti zastupitelstva, občané se tak nic nedovědí. Copak by bylo pro radnici tak složité vyvěsit v místě několik letáků?“ zeptal se Mojmír Vlašín.

Kritika se nemile dotkla pana Macka: „Nekritizujte samosprávu v Kohoutovicích, hleďte si svého v Ořešíně, do Kohoutovic vám nic není,“ odvětil.

Následně se Ladislav Macek postaral o krátkou humornou vložku. „Není třeba vědět, hlavně, když se mluví, že, pane Vlašíne?“ obořil se na opozičního zastupitele, aby vzápětí zjistil, že si sám přesně nepamatuje, co chce říct, a vyčetl panu Vlašínovi věty, které však řekl Daniel Rychnovský.

V diskuzi vystoupila nespokojená občanka Kohoutovic Marie Sotolářová. Nabídla se, že lesní pozemky od majitelů odkoupí za běžnou cenu s tím, že po příštích 99 let na nich les zůstane.

„Zastupitelstvo není realitní kancelář, pokud chcete obchodovat s nemovistmi, obraťte se jinam,“ komentoval její návrh neustále osobitě vtipný a taktní Roman Onderka. Primátor byl po dnes po celou schůzi ve velmi dobrém rozmaru; neponížil snad ani polovinu svých oponentů.

Po výměně názorů pak zastupitelstvo v hlasování usnesení neschválilo. Záměr tím však nepřestává existovat a obě strany sporu nyní čeká přinejmenším několik dalších měsíců trvající proces. Nejbližší událostí má být veřejné projednání záměru s občany Kohoutovic, podle předběžných zpráv 2. května.

-vl-

Související

Videozáznam z jednání zastupitelstva
Garáže místo lesa? Plán město odložilo. Ale jen na čas
Lidé z Kohoutovic protestovali proti kácení – zpravodajství České televice (v čase 14:26)
Část kohoutovického lesa mají nahradit garáže, místní se bouří
Kohoutovičtí půjdou s transparenty na velkou radnici
Zachraňme Kohoutovice – stránka protestujících na Facebooku
Kohoutovický les: Starosta občany neuklidnil, protesty pokračují
Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu
Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci

Komunisté o územním plánu. Smyčku na Ečerově zrušit

7. 3. 2011 v 04.35 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Klub zastupitelů, členů výborů a komisí za KSČM v Brně a v jeho městských částech jednal k připravovanému novému územnímu plánu města. Jedním z projednávaných témat bylo rušení zahrádkářských osad. Kateřina Leopoldová , vedoucí magistrátního odboru územního plánování a rozvoje uvedla, že záměrem všech tří variant konceptu územního plánu je změna využití velké části zahrádek na rezervní plochy pro investice do „intenzivnějšího komerčního využití území“ zejména pro bydlení a zeleň. K témuž účelu mají mimo jiné sloužit také opuštěné průmyslové areály. V jednotlivých variantách konceptu územního plánu se navrhuje zrušení 58 %, nebo 45 % či 39 % plochy brněnských zahrádek. Nové náhradní pěstební plochy se zahrádkářům nabízejí např. u dálnice v lokalitě Bohunice nebo na orné půdě v Bosonohách, což ovšem poptávce pěstitelů nestačí. Komunističtí zastupitelé zájmy zahrádkářů všestranně brání; jejich požadavkem je, aby v případě zrušení zahrádek byly zájemcům poskytnuty odpovídající náhradní plochy.

Připomínky k návrhu územního plánu Brna vznesl např. zastupitel Jaromír Blatný (Jaromír Blatný ve skutečnosti zastupitelem není, je členem jedné z komisí v Brně-Kohoutovicích. Poznámka Bystrčník), konkrétně k lokalitě Bystrc: Všechny varianty dopravních změn navrhují pro Bystrc tři obratiště tramvají. Tramvajová smyčka v ulici Ečerova ale bude po chystaném prodloužení tratě nadbytečná. V sídlišti může posloužit jako plocha komerční vybavenosti a dopravní infrastruktury. Blatný podpořil variantu stavby brněnského úseku rychlostní komunikace R43, avšak v trase mimo oficiálně chystaný tunelový průtah sídlištěm Bystrc. Je pro komunikaci, která propojí čtvrti Bystrc, Komín a Medlánky.

U prosazované dálnice R43 přes Bystrc navrhl Blatný prodloužit tunelového překrytí dálničního terénního zářezu o 600 metrů jižním směrem až za křížení s vodním tokem Vrbovec. V tomto místě bude také jednostranné napojení na R43. Prodloužení trolejbusové linky povede ze současného obratiště směrem k připojovací komunikaci R43 a dál k ulici Šťouračova, dle dosavadního návrhu. Blatný žádal přepracovat plán rozvoje nového obytného souboru Kamechy. Konkrétně vytvořit novou územní studii, tak, aby se vytvořily větší rozestupy mezi jednotlivými domy. Tedy, aby vznikly tzv. pěší bulváry a rozšířily se plochy zeleně.

Helena Sýkorová , vedoucí klubu brněnských zastupitelů za KSČM informovala, že členové samospráv se dále seznámili s tím, jak je do územního plánu zapojen generel odvodnění Brna. Uvedla, že dalším tématem jednání byly plochy určené pro velká nákupní centra. Zastupitelé za KSČM považují síť obchodních center v Brně za více než dostatečnou; budování dalších má smysl pouze tam, kde existuje skutečná potřeba. Podle konceptu územního plánu se nákupní centra plánují na severním okraji města, kde je jich méně.

Jihomoravský krajský a brněnský městský zastupitel Daniel Borecký doplnil, že je zatím dostatek času k tomu, aby občané projednali návrhy a náměty územního plánu i ve svých 29 městských částech Brna a přišli se svými návrhy a připomínkami k řešení problémů.

(vž)

Text jsme převzali ze stránek brněnské KSČM.

Ptejte se komunistické kandidátky Heleny Sýkorové

16. 9. 2010 v 04.42 • Témata: , , , ,

Až do jedné hodiny můžete dnes na webu Brněského deníku pokládat otázky Heleně Sýkorové, kandidátce KSČM do brněnského zastupitelstva.

Helena Sýkorová, brněnská zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města Brna, je číslem jedna na komunistické kandidátce. Do komunální politiky vstoupila v roce 1994 jako zastupitelka v městské části Kohoutovice. „Chceme zmírnit dopady ekonomické krize a vládních škrtů na obyvatele Brna,“ říká.

Komunisté obhajují v současném brněnském zastupitelstvu pět křesel. Jejich ambice jsou ale před blížícími se komunálními volbami vyšší. V těch minulých získali 8,6 procenta hlasů, letos by se rádi přehoupli přes deset procent.