Příspěvky se štítkem ‚garáže’

Kohoutovický les: Starosta občany neuklidnil, protesty pokračují

31. 3. 2012 v 09.38 • Témata: , , , , , , , , ,

Hněv kohoutovických občanů neustává. I přes prohlášení starosty Petra Šafaříka (ČSSD) pokračují protesty proti údajnému záměru vykácet poblíž Chopinovy ulice 1,5 hektaru vzrostlého lesa, sloužícího dnes pro rekreační účely. Na místě lesa by měly stát garáže.

Starosta Šafařík označuje zprávy o kácení za nepodložené. „Jedná se o malý zábor okrajových částí lesního porostu. V žádném případě nejde o žádný masivní zásah do lesa, jak je nepravdivě šířeno mezi občany,“ napsal ve svém prohlášení.

U Chopinovy ulice má padnout 1,5 hektaru lesa. Zdroj: Zachraňme Kohohoutovice

Lidé však starostovi vesměs neuvěřili. Ačkoli Petr Šafařík poukazuje na to, že plánované garáže mají zabírat plochu jen patnáctinovou proti rozloze, o níž mluví odpůrci, ti trvají na svém.

„Vše nasvědčuje tomu, že výstavba garáží je jen záminka pro změnu územního plánu a ve skutečnosti se zde po tajné dohodě s vlastníky parcel připravuje nová výstavba bytových domů,“ prohlašuje Petr Ulrich, jeden z organizátorů protestů. „Starosta celou kauzu bagatelizuje a uvádí informace, jež se rozcházejí s oficiálními zápisy z jednání zastupitelstva Kohoutovic, což občany ještě více mate.“

„I z oficiálních zdrojů radnice v této věci přichází rozporuplné a nejednoznačné informace. Pochybuji, že je to náhoda. Sladká slova pana starosty nám vykácenou zeleň už nikdy nenahradí. Vzpomeňte si, co nedávno udělal tajemník Macek v Bystrci – tito pánové nemají žádné skrupule a svědomí, před ničím se nezastaví. Velmi dobře umí manipulovat a schovávat se za byrokratickou mašinérii. Nesmíme se nechat uchlácholit, nesmíme polevit,“ burcuje Petr Ulrich.

„Prohlášení pana starosty ohledně velikosti území vypadá jako dezinformace. Po vlastních zkušenostech s panem starostou nevěřím, že i on sám přizná chybu, spíš to vypadá že prostě kalí vodu,“ myslí si Jana Konečná z občanského sdružení Pro Kohoutovice a dodává: „Také se možná snaží odvést občany od úmyslu zaměřit se nyní na zasedání zastupitelstva Brna.“

Brněnské zastupitelstvo bude projednávat změnu územního plánu v úterý 3. dubna. Protestující se chystají jednání zúčastnit. Už nyní oslovili brněnské zastupitele s naléhavou žádostí o zastavení změn, od některých dostali i odpověď.

„Ujišťuji vás, že budu proti takové změně a myslím, že by bylo vhodné, kdyby někteří občané Kohoutovic přišli a k projednávanému bodu promluvili,“ přivítal účast občanů na jednání Mojmír Vlašín (Strana Zelených).

Stránka Zachraňme Kohohoutovice si za prvních 48 hodin existence získala přes 120 příznivců. Další lidé diskutují na webu občanského sdružení Pro Kohoutovice. Právě aktivisté tohoto sdružení dokázali dostat informaci o plánu na kácení lesa mezi lidi. Až do té doby prakticky nikdo neměl o záměru žádné zprávy. Nedostatek informací kritizují i lidé mimo okruh protestujících.

„Uznávám, že ke zlosti tu důvod je. Převelikánskou a přímo průserovskou vadou na této kauze je absolutní neschopnost městské části dodat svým občanům včas informace,“ prohlásil Jaromír Blatný, člen komise pro informovanost a komunikaci Rady městské části. „Připomínkoval jsem proto na komisi, aby zveřejňovala na svém webu i připravované investiční akce soukromých subjektů.“

Letáky jsou v Kohoutovických lesích na každém kroku

O nápravu vyhrocené situace se dál snaží i starosta Petr Šafařík. Chce v dubnu svolat veřejné shromáždění, přesný termín však zatím nevyhlásil a mnoho důvěry mezi protestujícími si tím nezískal.

„Starosta slibuje setkání s občany v dubnu, poté, co již proběhne jednání Zastupitelstva města Brna. Snaží se tak občany ukolébat, ačkoli velmi dobře ví, že jde o čas a jakmile se proces schvalování rozběhne, občané se již budou muset řídit pravidly stavebního zákona a budou mít značně svázané ruce. Naopak tam se budou zastupitelé cítit jako ryba ve vodě,“ pochybuje o upřímnosti starostových snah Petr Ulrich. „Otázkou je, zda panu starostovi mohou občané ještě věřit. Vyzýváme pana starostu, aby setkání svolal v součinnosti s nimi a dal jim na něm rovnocenný prostor.“

Na neděli 1. dubna svolali nespokojení občané poradu. V 17 hodin se sejdou v kohoutovické restauraci Na Trati, aby se dohodli na dalším postupu.

-vl-

Související

Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu
Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Parkování místo lesa?
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu

30. 3. 2012 v 08.37 • Témata: , , , , , , , ,

Kohoutovičtí občané, nespokojení s údajným záměrem vykácet les o rozloze asi patnáct tisíc metrů čtverečních, se organizují k protestům. Poté, co místní občanské sdružení zveřejnilo informace o plánu na svém webu a jeho tiskové zprávy publikovala i celostátní média, přihlásila se řada místních lidí, kteří chtějí proti kácení aktivně vystoupit.V lese u Chopinovy ulice, jež má padnout, aby uvolnil místo pro parkování, ale i v oboře Holedná, lze v těchto dnech spatřit na stromech a plotech letáky s informacemi pro kolemjdoucí. Kohoutovičtí založili facebookovou stránku Zachraňme Kohoutovice, na níž se domlouvají na dalším postupu.

Jedním z kroků pro záchranu lesa má být i sepsání petice. Ta bude patrně adresována zastupitelstvu města Brna, které má záměr projednávat už 3. dubna.

Jen s peticí se však kohoutovičtí nespokojí. Plánují oslovovat zastupitele a jednání zastupitelstva navštívit osobně.

Na neděli 1. dubna svolal jeden z aktivistů, Petr Ulrich, setkání všech občanů, kteří chtějí les zachránit. Lidé se mají v 17 hodin sejít v místní restauraci Na Trati a poradit se o dalším postupu.

„Chceme se osobně seznámit a také prodiskutovat další kroky,“ napsal Petr Ulrich.

Situace se v posledních dnech natolik vyhrotila, že starosta Kohoutovic Petr Šafařík vydal zvláštní prohlášení. V něm se snaží rozlícené občany uklidnit.

„Jedná se o malý zábor okrajových částí lesního porostu. V žádném případě nejde o žádný masivní zásah do lesa,“ tvrdí starosta Šafařík. Aby občanům vše vysvětlil, rozhodl se dokonce svolat v dubnu veřejné shromáždění. Zda starostovo uklidňování obyvatele uspokojí, není jisté.

„Vypálíme radnici a všechny co tam sedí!“ napsal na Facebooku jeden z nespokojených. Jestli kohoutovické zlost neopustí, mají se místní politici na co těšit.

[rx] + -vl-

Ke stažení

Jeden z letáků (PDF)

Související

Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Parkování místo lesa?
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

Kácení lesa: Starosta Kohoutovic vydal prohlášení

29. 3. 2012 v 21.30 • Témata: , , , , , , , ,

Kohoutovičtí občané jsou rozlíceni plánem na kácení lesa. Podle zpráv místního občanského sdružení  se chystá vykácení 1,5 hektaru lesa u Chopinovy ulice. Cílem má být získání ploch pro parkování, spekuluje se ale také o stavbě bytových domů.

Starosta Kohoutovic Petr Šafařík (ČSSD) vydal k situaci ve čtvrtek 29. března odpoledne následující prohlášení.

*

Sdělení starosty – lokalita Chopinova

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s projednávaným návrhem na změnu Územního plánu města Brna v orgánech Magistrátu města Brna, která se týká lokality Chopinova, se objevují různé nepodložené zprávy a ze strany občanů jsou následně vznášeny dotazy, související zejména se změnou využití části lesního pozemku p.č. 997/184 k.ú. Kohoutovice. Jelikož se jedná o velmi citlivou záležitost, týkající se obyvatel  Kohoutovic, rád bych uvedl celou věc na pravou míru.

V prosinci roku 2010 projednávalo Zastupitelstvo MČ Brno-Kohoutovice žádost podílových vlastníků pozemku p.č. 997/184 k.ú. Kohoutovice – s funkcí plocha lesa a pozemků p.č. 2730/24, 2730/13 a 2730/21 k.ú. Kohoutovice s funkcí ostatní – jiná plocha na změnu využití a to na plochu pro dopravu v klidu. Při projednávání této žádosti, ještě před vydáním souhlasného stanoviska pro pořizovatele ÚPmB, byly zvažovány možné alternativy nejen z hlediska potřeb řešení dopravy v klidu,  ale i z pohledu ochrany životního prostředí vč. nezbytného zásahu do lesního porostu v této lokalitě. Z předloženého návrhu řešení vyplynulo, že se jedná o malý zábor okrajových částí lesního porostu na pozemku p.č. 997/184 k.ú. Kohoutovice. V žádném případě nejde o žádný masivní zásah do lesa, jak je nepravdivě šířeno mezi občany. Je nutno uvést, že část případného investičního záměru je dispozičně situována do pozemků, evidovaných v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha.

V průběhu pořizování změn stávajícího územního plánu, ke kterým se vyjadřují příslušné dotčené orgány, je posuzován soulad navrhovaných změn s koncepcí rozvoje města Brna a jeho jednotlivých městských částí. Prověřován je i soulad s veřejnými zájmy, chráněnými podle zvláštních předpisů. Po projednání v příslušných komisích a orgánech Magistrátu města Brna pak požadavek změny projedná i Zastupitelstvo statutárního města Brna, které jako jediný orgán města je oprávněné završit schvalovací proces.

V současné době je předmětná změna ve fázi, kdy ZMB rozhodne, zda bude vůbec zařazena do procesu pořizování změn, který trvá přibližně 18 měsíců. Během tohoto období bude návrh resp. zadání změny dvakrát veřejně vystaveno k připomínkování.

Vzhledem k tomu, že vedení městské části má zájem veřejnost podrobně informovat, připravujeme na měsíc duben setkání s občany na dané téma. Termín jeho konání bude sdělen prostřednictvím Kohoutovického Kurýra a na www stránkách MČ Kohoutovice.

Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice

Související

Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích

29. 3. 2012 v 15.21 • Témata: , , , , , , ,

Děkujeme všem za Vaši podporu a aktivitu. Rád bych Vás tímto pozval na setkání, kde bychom se mohli vzájemně osobně seznámit a také prodiskutovat další kroky.

Všichni máme málo času – navrhuji termín setkání tuto neděli v 17:00 v restauraci Na Trati v Kohoutovicích (Restaurace Na Trati, Libušina třída 880/25, Brno-Kohoutovice). Vím, že datum 1. 4. není příliš šťasné pro pozvání k setkání, ale bohužel to tak nějak vyšlo 🙁 ..není to apríl 🙂

Zdůrazňuji, že se jedná o iniciativu občanů – proto prosím jen k věci. Přihlaste se prosím přes tuto Aktivitu, ať víme, kolik nás bude.

Těším se na setkání. S pozdravem

Petr Ulrich
zachranmekohotovice@centrum.cz, 602 711 890
www.facebook.com/ZachranmeKohoutovice

Související

Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají

26. 3. 2012 v 08.33 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Stále ostřejší protesty vyvolává zamýšlené kácení lesa v Brně-Kohoutovicích. Poté, co občanské sdružení Pro Kohoutovice zveřejnilo zprávu, že kohoutovičtí radní potichu schválili vykácení části lesa pro budoucí garáže, spustil se mezi místními lidmi pravý poprask.

Vedení kohoutovické radnice chce asi čtvrt kilometrů dlouhý pás lesa za Chopinovou ulicí, užívaný dnes pro rekreaci, využít pro parkování. Leckdo z kohoutovických tomu však nevěří.

„Jsem přesvědčený, že výstavba garáží je jen záminka a ve skutečnosti se bude jednat o výstavbu dalších bytových domů. To samozřejmě zcela zničí unikátní charakter ulic Chopinova a Bellova a celých Kohoutovic,“ myslí si Petr Ulrich.

„Když se podívám do pět až šest let vzdálené budoucnosti, tak na místě dnešního lesa podél ulice Chopinova až k Hájence vidím beton, natěsnané bytové sedmipodlažní domy, Lídl v přízemí, nedostatečné garáže a u Hájenky benzínovou pumpu. Do té doby několik let drastických stavebních prací a těžkotonážní auta hned vedle Obory,“ představuje si budoucí vývoj v lokalitě Petr Ulrich.

Záměr kohoutovické radnice pana Ulricha natolik rozezlil, že se rozhodl odpůrce zorganizovat. Založil proto na Facebooku stránku Zachraňme Kohoutovice.

Obyvatelům Kohoutovic vadí nejen plán samotný, ale také to, že je radnice neinformovala.

„Děkuji za upozornění na vašich internetových stránkách,“ napsal na webu sdružení Pro Kohoutovice člověk, který se podepsal jménem Pavel. „Bohužel, stejně jako já tak i většina ostatních a nejen kohoutovických obyvatel o této velice důležité informaci doposud nevěděli nebo nevědí.“

„Jsou to politici z koalice ČSSD a ODS, kdo konají příslušné kroky. Občanům Kohoutovic však svůj záměr neprozradili, natož aby provedli nějakou diskusi. Na záměr kohoutovické radnice nás upozornil až brněnský zastupitel Martin Ander (Strana zelených),“ stěžuje si na nedostatek informací Jana Konečná, mluvčí sdružení Pro Kohoutovice.

O pokrytectví starosty městská části Petra Šafaříka (ČSSD) píše i Vojtěch Sláma: „V Kohoutovickém kurýru starosta píše „Ať se z Kohoutovic vydáte na jakoukoliv stranu, narazíte na lesy. Teď s nadcházejícím jarem začínají žít a dýchat…“ A tento člověk obhajuje zrušení lesa a výstavbu garáží na jeho místě!“ pohoršuje se pan Sláma a vybízí: „Občané Kohoutovic, zahlťte radnici telefonáty, osobně radnici navštivte a protestujme proti tomuto pokrytectví!“

Psycholožku Marii Sotolářovou pohoršily plány na kácení lesa natolik, že se rozhodla vystoupit na jednání kohoutovického zastupitelstva. Neuspěla však.

„V závěru zasedání zastupitelstva jsem se  hlásila o možnost písemně i ústně interpelovat pana starostu, předsedu nově zvolené komise pro životní prostředí i samotné zastupitele ve věci stanoviska MČ k návrhu změny Územního plánu města Brna při ulici Chopinova. Bylo mi starostou za souhlasného přikyvování tajemníka, zastupitele Ladislava Macka a všech zbývajících  zastupitelů za ČSSD, sděleno, že na to nemám podle jednacího řádu právo!“ zlobí se paní Sotolářová.

„Čí zájmy vlastně zastupují ti naši zastupitelé?“ ptá se obyvatelka Kohoutovic Eva Dvořáková.

O potlačování informací a názorů občanů mluví členové občanského sdružení Pro Kohoutovice už dlouho. Kritizovali uzavřenost radničního periodika Kohoutovický kurýr i to, že radnice na svém webu odpoví jen na ty dotazy, které se jí hodí.

Starosta Kohoutovic Petr Šafařík důvod k masivním protestům nevidí. „Na Chopinově se určitě nechystá stavba žádného velkého parkoviště,“ tvrdí a změnu územního plánu, která stavbu garáží na místě nynějšího lesa umožní, označuje za „drobnou“.

O změně územního plánu bude brněnský magistrát hlasovat v dubnu.

-vl-

Související

Zachraňme Kohoutovice (Facebook)
Pro Kohoutovice
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Majitelé chtějí vykácet les v Kohoutovicích, aby vydělali na garážích
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci

Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti

16. 3. 2012 v 12.32 • Témata: , , , , , , , , ,

Téměř bez povšimnutí místních dorazil na brněnský magistrát záměr na změnu územního plánu, která by v Kohoutovicích umožnila stavbu parkoviště na místě vzrostlého lesa. Když lidé nyní zjistili, co jim za domy v Chopinově ulici může vyrůst, začali se bouřit.

Podivného záměru na změnu územního plánu si všiml opoziční zastupitel Martin Ander (SZ), který na něj narazil při pročítání podkladů pro zasedání zastupitelstva, a na novinku upozornil místní. Přibližně dvousetmetrový pruh lesa za domy se podle dokumentů může změnit na plochu vhodnou k parkování.

O chystané změně, o kterou požádala kohoutovická radnice, ale lidé v okolí nic netušili. „Ta informace pro nás byla jak blesk z čistého nebe,“ zlobí se Jana Konečná z občanského sdružení Pro Kohoutovice.

„Zarážející je, že radním nestojí lidé ani za půl slova. Přitom třeba ČSSD měla ve svém volebním programu napsáno, že bude obyvatele do rozhodování o obci více zapojovat,“ upozornila Konečná.

Právě politika sociální demokracie a radního Ladislava Macka přitom lidé v diskusi na stránkách občanského sdružení obviňují z toho, že je za plán na stavbu parkoviště odpovědný. V Chopinově ulici má totiž Macek trvalé bydliště.

(…)

Zkráceno, celý článek Zuzany Taušové si přečtěte na brno.idnes.cz

Majitelé chtějí vykácet les v Kohoutovicích, aby vydělali na garážích

Brno – Téměř jeden a půl hektaru zalesněných pozemků v brněnských Kohoutovicích chtějí jejich majitelé využít pro stavbu garáží. Požádali už brněnský magistrát o změnu současného územního plánu. Žádost posvětila i radnice brněnské městské části.

 Některé obyvatele to pobouřilo. „Nechceme, aby se kvůli parkování vykácel les. Navíc asi jen sto metrů od míst, kde má v budoucnosti vyrůst obrovský parkovací dům,“ upozornila Jana Konečná z občanského sdružení Pro Kohoutovice.

Především jí vadí, že kohoutovická radnice svůj postup nekonzultovala s místními lidmi. „O návrhu na změnu územního plánu, který by výstavbu garáží umožnil, nás nikdo neinformoval,“ konstatovala Konečná.

Podle kohoutovického starosty Petra Šafaříka o návrhu na změnu plánu tamní zastupitelé rozhodovali už před víc než rokem. „Tenkrát nás soukromí vlastníci pozemků o tuto změnu požádali. Na tehdejším veřejném zastupitelstvu se proti tomu nikdo nepostavil. Až nyní se objevují první odmítavé hlasy,“ uvedl.

(…)

Zkráceno, celý text Jana Spěšného najdete na brnensky.denik.cz

*

Související

Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

 

Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci

14. 3. 2012 v 18.47 • Témata: , , , , , , , , ,

Kohoutovická radnice chce změnit územní plán a velkou část lesa vyhradit pro parkoviště. Občané Kohoutovic o tom nemají tušení.

Jako z čistého nebe přišla zpráva, že za ulicí Chopinova kdosi hodlá zrušit část zalesněného kopce a místo něj postavit garáže. Řeknete – „to by snad na radnici věděli!“ Ale ano, vědí, a jsou to právě politici z koalice ČSSD a ODS, kdo konají příslušné kroky. Očanům Kohoutovic však svůj záměr neprozradili, natož aby provedli nějakou diskusi. Na záměr kohoutovické radnice nás upozornil až brněnský zastupitel Martin Ander (Strana zelených).

Podle jeho slov vedení kohoutovické radnice chce část lesa pro rekreaci (dlouhý asi 220 metrů) překvalifikovat na parkování. Komise pro rozvoj města na magistrátě již návrh podpořila, na zastupitelstvu bude Strana zelených proti návrhu. Hlasovat budou zastupitelé Brna pravděpodobně již 3. dubna.

„Občanské sdružení Pro Kohoutovice zásadně nesouhlasí, aby se kvůli parkování kácel les a požádá neměnit územní plán. Zamýšlené obří parkoviště je jen 100 metrů od místa, kde se má zanedlouho stavět nový parkovací dům“ řekla Jana Konečná z občanského sdružení Pro Kohoutovice.

Na Chopinově shodou okolností bydlí kohoutovický radní a náměstek brněnského primátora Ladislav Macek, nechvalně známý například kauzou do-legalizace rekreačního areálu.

„Zarážející na celé věci je také to, že vedení radnice nestojíme my kohoutovičtí za půl slova. Přitom třeba ČSSD měla  „zlepšení zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů v obci“ ve svém volebním programu,“ řekla Jana Konečná.

Celou situaci charakterizovala Dana Kalčíková z občanského sdružení Pro Kohoutovice trefně: „Mám pocit, že jsme se ocitli v nějakém divném snu, že tohle není realita. Doufám, že se brzy probudím…“

Jana Konečná, Občanské sdružení Pro Kohoutovice
Tisková zpráva, 14. 3. 2012 Brno-Kohoutovice
www.kohoutovice.org

Související

Benzinová pumpa z projektu zmizela, záměr však zůstává kontroverzní
Černou stavbu náměstka primátora Brna zlegalizuje verdikt jeho odboru
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

Pavel Březa: Referendum není hra (se zpěvy)

16. 9. 2010 v 05.01 • Témata: , , , , , , , , , , ,
Pavel Březa (KSČM) je zastupitelem Bystrce, Brna i jihomoravského kraje. V článku kritizuje návrh brněnských Zelených vypsat referendum k sporné stavbě podzemních garáží na Zelném trhu a všímá si i souvislostí s nedávným referendem o odtržení Dolních Heršpic a Přízřenic. Článek jsme – jako správní řízci – převzali z webu brněnské komunistické strany.
*
Ještě než stačilo proběhnout referendum o odtržení katastrálních území Dolní Heršpice a Přízřenice (dále „referendum o odtržení“), bylo navrženo referendum další, tentokrát na téma podzemní garáže na náměstí Zelný trh (dále „referendum Zelný trh“). O výsledku prvního referenda již víme: počet hlasů pro odtržení předmětného území od statutárního města Brna nestačil a obyvatelé Dolních Heršpic a Přízřenic občany statutárního města Brna zůstávají. Víme i to, že návrh druhého referenda nebyl schválen ani na pořad zasedání Zastupitelstva města Brna a tudíž se společně s volbami konat nemůže. Zkusme se na to podívat.

Referendum o odtržení vzešlo z podnětu občanů, kteří pociťovali zanedbávání svých zájmů z úrovně města a městské části a chtěli se rozhodovat o sobě sami. Zastupitelstvo města Brna přijalo jejich regulérní žádost o vypsání referenda a bez zbytečných odkladů žádosti vyhovělo. Vedení města a městské části (Brno-jih) pochopila, že jde do tuhého, a hledala způsoby, jak nespokojenost zmírnit a tím zapůsobit proti odtržení. Jedním ze způsobů bylo předložení návrhu směny pozemků, kterou by město získalo pozemky v Přízřenicích, určené investorem ke konkrétní (napadané) výstavbě, a to náhradou za pozemky v k.ú. Bystrc a v k.ú. Žebětín již zastavěné objekty téhož investora, které by podle původních smluv kupoval. Investor zřejmě pochopil situaci a tomuto návrhu se nebránil.

Klub KSČM toto opatření vnímal tak trochu jako trik a rozhodl se na něm nepodílet. Věrohodnost vedení města se tedy prokáže už ve fázi realizace této směny a následně v rozhodování, co v dané lokalitě bude budováno. Iniciátoři referenda tedy nedosáhli na odtržení, ale upozornili na problémy obyvatel této části města a mají šanci, že budou bráni vážněji než dosud. Politická garnitura tak dostala ponaučení, že tam, kde není komunikace (nemám na mysli chodníky), tam může hrozit i rozvrat.

Referendum Zelný trh je zcela jiné téma. Předkladatelem totiž není Sdružení pro Zelný trh (dále jen „Sdružení“), ale Klub Strany zelených, která se na rozhodování podílí jak v městské části (Brno-střed), tak ve městě Brně. Požadoval jsem, aby pro rozhodování Zastupitelstva města Brna byly k dispozici podklady, dokumentující současný stav, popisující odbornou stránku věci z hlediska architektonického, památkářského, statického („ohrožení památkově chráněných objektů, kolektorové sítě, historických sklepů“) a další okolnosti, které dávají předpoklady pro rozhodnutí. Měl jsem – v souladu s požadavkem Sdružení – představu, že se o řešení pokusí především samotné zastupitelstvo na základě nezbytné dokumentace. Přenesení odpovědnosti za výsledek na občany referendem považuji za zbabělé právě proto, že jsem nezaznamenal pokus volených orgánů se s tím vyrovnat.

Druhým tématem v této souvislosti je – zdaleka ne historická – paměť, kdy některé politické subjekty profitovaly ve volbách v roce 2006 na referendu o poloze brněnského nádraží. Tyto subjekty totiž v uplynulých téměř čtyřech letech v této věci nikterak nepokročily a řešení Železničního uzlu Brno je stále na počátku. Vzpomínka na efekt tehdejšího referenda vyvolala zřejmě představu, že spojení letošních komunálních voleb s referendem přinese nové téma a přitáhne občany a jejich hlasy ve volbách. Referendu by souběh s volbami určitě prospěl, protože téma Zelného trhu ne zcela hýbe všemi obyvateli města Brna a účast na volbách by mohla přece jenom zajistit i větší účast v referendu. Proč?

Protože referendum může být platné pouze při větší než padesátiprocentní účasti. Navíc otázka byla postavena tak, že jakákoliv menší než padesátiprocentní kladná odpověď na otázku by znamenala odmítnutí souhlasu ke stavbě garáží, a to i v případě, kdy by nesouhlas vyjádřila jen minimální skupina obyvatel. Takže poměrně malý počet účastníků referenda by při jeho platnosti mohl přehlasovat i nepoměrně větší skupinu občanů. To je rafinovaná klička a nelze ji brát za omyl nebo legraci. O důvodech bránících realizaci musí být schopen rozhodovat magistrát, a to s přihlédnutím na podněty občanů. V případě věcně „nerozhodného“ stavu je na řadě volená samospráva, která má možnost většinovým rozhodnutím investorem navrhované řešení odmítnout. Pokud samospráva sobě i občanům přizná, že to nedokáže, může občany pokorně požádat o pomoc, ale musí jim sdělit všechny relevantní okolnosti pro rozhodnutí. Pak ale musí existovat převažující síla proti záměru, jinak je zásah do cizích zájmů neoprávněný. Chce se mi tedy říci, že Strana zelených tímto způsobem požádala město o dotaci převyšující 4 mil. Kč na svoji předvolební kampaň.

Jsem – stejně jako členové Klubu KSČM – zastáncem přímého rozhodování, tedy i referenda, ale nemohu přistoupit na takový „podvod“ z obavy, že to nedokážu lidem vysvětlit.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Související

Mléko není, tramvaje nejezdí, Zelňák se propadne
Pavel Březa: Rada, která dokáže předložit takový návrh, není kompetentní
Pavel Březa: Stávající radnice projevuje zbabělost
Pavel Březa, Svatopluk Beneš: Blokové čištění v Bystrci