Příspěvky se štítkem ‚Fuertes Development’

Miloš Kudera: Závan autoritářství

10. 11. 2016 v 15.13 • Témata: , , , ,

V úterý 8. listopadu měl dům Rerychova 2-4 (120 bytů) domovní schůzi. Kromě provozních záležitostí jsme byli správcem seznámeni se záměrem naší městské části vyměnit poslední soukromý pozemek na louce zvané Horní náměstí za parcelu pod stávajícím parkovištěm pod naším domem, kde by spekulativní investor postavil soukromou komerční stavbu. Přítomno bylo 60 procent vlastníků či družstevníků (Průkopník). Při hlasování se nenašel ani jeden, který by souhlasil s tímto podnikatelským záměrem, dokonce ani jeden, kdo by se hlasování jen zdržel. Proč?

Náš dům je ve srovnání si jinými v okolí vystaven už tak nadměrné dopravní zátěži: hluk a emise z dopravy. Nová stavba by tuto situaci dál zhoršila. Přibyla by vozidla zásobování obchodu, vozidla jeho zákazníků, pod okny 24 hodin hluk ze vzduchotechniky, zmenšení parkovací plochy pro obyvatele. Parkoviště na střeše obchodu by prý bylo neomezeně(?) a bezplatně(?) přístupné všem motoristům. Pochybujeme, že takovéto břemeno bude možné trvale vynutit na soukromé stavbě coby investici za účelem zisku. Byty v našem domě by ztratily na své tržní ceně.

Exstarosta Vetchý svého času sliboval, že jde o předběžnou úvahu, že následovat budou besedy a průzkumy názorů dotčených obyvatel, především tedy z našeho domu. Že nebudou v žádném případě obejiti. Že plán bude součástí celkového dopravního (urbanistického) řešení, souvisejícího mj. s prodloužením tramvajové trati na Kamechy. Že bude na řadě, když už, tak jako poslecní. Tak se ale nestalo a „jednoduchost výměny pozemků“ a stavby samotné najednou velmi spěchá, projekt prý bude hotov v příštím roce a stavba (coby solitér, bez návaznosti na celkovou zatím neexistující závaznou studii) bude hotova v r. 2018.

Na schůzi na nás touto zprávou zavanul duch starého vedení Bystrce, o kterém jsme si mysleli, že už patří nenávratně minulosti: s nikým se moc nebavit, hovořit stále o nezávaznosti a vzdálené budoucnosti, a najednou se to předloží jako hotová věc, která získala všechna potřebná povolení. Ovšem o nás bez nás. Nesouhlasíme a protestujeme!

Za spoolubydlící: Miloš Kudera, Rerychova 4

Billa pod Rerychovou

10. 11. 2016 v 15.00 • Témata: , , , , ,

Nejen čtenáři Bystrčníku bezpochyby zaregistrovali na třetí straně zářijových Bystrckých novin článek pana místostarosty Jaroslava Petra, týkající se úprav Horního náměstí. Článek celý projekt pojímá jako velký přínos pro naše sídliště, bohužel v něm ale chybí informace o tom, co se na nákresu skrývá pod číslem 5 s legendou „Objekt s obchodními plochami a parkování na střeše“. Budova má totiž stát přímo před naším domem Rerychova 2, 4.

vizualizace_1vizualizace_2

Obrátil jsem se tedy na pana místostarostu s dotazem a koncem srpna jsme se i osobně sešli. Celé řešení tzv. Horního náměstí vyplývá ze studie Bystrc II. Západ. V souladu s touto studií byl v roce 2013 schválen i územní plán, který počítá s využitím Horního náměstí jak pro sportovní a odpočinkové aktivity tak i s komerční výstavbou v této lokalitě.

Pro realizaci projektu Horního náměstí je nutné, aby městská část vykoupila všechny předmětné pozemky. Většina jich už je v jejím vlastnictví nebo je domluven jejich odkup od vlastníků. Bohužel vlastníkem jednoho malého pozemku je developerská firma Fuertes Development s.r.o. Tato firma je ochotná svůj pozemek dát k dispozici, ale chce za něj pozemek s parkovištěm před naším domem (pochopitelně s doplatkem), kde chce postavit komerční objekt s parkováním na střeše. Na této ploše plánují postavit další „supermarket“ s prodejnou Billa, lékárnou Dr. Max a drogerií Teta. Takováto stavba je v souladu se schváleným územním plánem a víceméně se už s její realizací počítá. Pan místostarosta mě informoval, že trval na tom, aby investor celou stavbu konzultoval s obyvateli přilehlých domů, aby zátěž byla pro okolí co nejmenší. Se zástupcem developera Ing. Přichystalem jsem se setkal týden nato. Potvrdil mi informace získané na radnici.

situace-dle-ts-parkingsituace-dle-ts

Pod okny nám tedy vyroste další obchod. Jsem rád, že úředníci městské části alespoň předem omezili a upravili některé podstatné body. Jednalo by se o budovu do 4 metrů výšky, tedy pouze přízemí s obchody a s parkovištěm na střeše. Budova bude částečně zapuštěna do svahu, neměla by snad vadit ve výhledu ani bytům v 1. patře našeho domu. Návrhy, jak by celá stavba měla vypadat, najdete u tohoto článku. Parkoviště na střeše by bylo k volnému užívání a mělo by mít stejnou kapacitu jako má parkoviště nyní. V tomto bodě ale vidím problém, protože dle názoru některých právníků lze toto jen těžko vynutit, když střecha bude majetkem vlastníka celého objektu.

Investor by dále vybudoval dalších cca 40 parkovacích míst pro zákazníky prodejny. Parkovacích míst tak neubude, snad jen po dobu výstavby (cca 6 měsíců). Obchod by měla obsluhovat jen auta do 7 tun, takže by zde neměla jezdit velká nákladní auta. Se stavbou se určitě nezačne dříve než za 2 roky. Nejprve musí dojít k vypořádání pozemků a až potom může začít stavební řízení.

Jestli tuto stavbu uvítáte nebo si myslíte stejně jako já, že je zbytečná, je už na vás. Faktem zůstává, že obchod bude určitě znamenat větší hluk a další zhoršení už tak špatné dopravní situace v této lokalitě.

Ing. Pavel Veselý

Fuertes už Polyfunkční centrum nechce

9. 12. 2011 v 15.03 • Témata: , , , , , , , ,

Jak zaznělo na jednání bystrckého zastupitelstva 30. listopadu 2011, firma FUERTES DEVELOPMENT upouští od plánovaného investičního záměru výstavby „Bystrc centrum při ulici Kamechy a Lýskova“. Oznámil to v rámci informací zastupitel Ing. Pavel Březa (KSČM).

Komise majetková RMB bere na vědomí

  • nesouhlasné stanovisko Městské části Brno – Bystrc ze dne 3.10.2011 k záměru prodeje nebo pronájmu pozemků nebo jejich částí v k.ú. Bystrc na „Horním náměstí“ p.č. 2341/4, 2480/4, 2480/58, 2480/59, 2480/60, 2480/62, 2480/84, 2480/85, 2480/87, 2480/88, 2480/95, 2480/96, 2480/97, 2482/9, 2483/3, 2483/65, 7368/20, 7368/21, 7368/23, 7599/14, 7600/1 a 7600/2, v k.ú. Bystrc, s tím, že v současné době MČ Brno – Bystrc požaduje pořízení územní studie oblasti zahrnující dotčené území.
  • sdělení společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. ze dne 7.11.2011, že na základě nesouhlasného stanoviska MČ Brno – Bystrc k prodeji nebo pronájmu pozemků v k.ú. Bystrc na „Horním náměstí“ společností upouští od plánovaného investičního záměru výstavby „Bystrc centrum při ulici Kamechy a Lýskova“

Zápis č. 24 z 24. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 29. 11. 2011

Důvodem tohoto rozhodnutí firmy FUERTES DEVELOPMENT je podle jejího vlastního vyjádření nesouhlasné stanovisko MČ Brno–Bystrc k prodeji nebo pronájmu pozemků v k.ú. Bystrc na „Horním náměstí“.

Luboš Raus
zastupitel MČ Bystrc (Zelená pro Bystrc)

Ke stažení

Zápis č. 24 z 24. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 29. 11. 2011 (PDF)

Související

Stránky Fuertes Development
Stavba na Horním náměstí stále ve hře
Opět Outulný
Jitka Hrušková: Horní náměstí v rukou nových zastupitelů

Obchod u Kuršovy pozastaven

13. 10. 2011 v 11.10 • Témata: , , , , , , , , , ,

Změna územního plánu, která by umožnila výstavbu obchodu před domy Kuršova 1 a 3, se pozastavuje. Takové usnesení přijalo bystrckého zastupitelstvo ve středu 12. října.

Po dlouhé, avšak – zvláště v porovnání s minulostí – mimořádně věcné diskuzi pozměnila Rada návrh svého původního usnesení. To vzbuzovalo mezi občany z okolí Kuršovy obavy, že dává volnou ruku developerovi ke stavbě víceméně jakkoli dimenzovaného objektu. Během jednání zastupitelstva pak Rada přijala argumentaci opozičních zastupitelů (Zelená pro Bystrce, KSČM a ODS) a usnesení během krátké přestávky přeformulovala.

Přijaté rozhodnutí pozastavuje souhlas zastupitelstva se změnami územního plánu u Kuršovy ulice, který byl zastupitelstvem vydán už v roce 2008. Rada městské části nyní nechá zpracovat územní studii celé oblasti(včetně Horního náměstí) a teprve na jejím základě připustí (či nepřipustí) změny územního plánu. Studie bude projednána komisemi zastupitelstva a patrně také znovu s občany.

Právě veřejná projednávání s občany významnou měrou přispěla ke změně postoje Rady. V pondělí 10. října se do Společenského centra dostavilo asi pět desítek lidí z oblasti Horního náměstí. Přestože zastupitelé vyzývali, aby přišli i lidé, kteří si nový obchod u Kuršovy přejí, žádný takový názor na jednání nezazněl. Připomeňme, že mezi lidmi na Kuršově vznikly v průběhu let proti výstavbě obchodu dvě petiční akce. Pod každou z petice se podepsaly zhruba tři stovky lidí. V dotčené oblasti je zhruba 400 obyvatel.

„To mne přesvědčilo, že lidé silnou většinou skutečně obchod u Kuršovy ulice nechtějí,“ řekl v reakci na výsledek pondělního veřejného projednávání zastupitel Ing. Luboš Raus (Zelená pro  Bystrc). Navrhl pak během jednání zastupitelstva vlastní usnesení, jež mělo pouze zrušit souhlas Zastupitelstva se změnami územního plánu.  Toto usnesení schváleno nebylo, přijaté rozhodnutí však říká v zásadě totéž.

Na jednání zastupitelstva byl přítomen i jednatel společnosti Fuertes Development pan Zdeněk Přichystal. Ten prezentoval novou variantu urbanistické studie obchodu u Kuršovy. Změnou je příjezd k obchodu ze spojovací silnice mezi Vejrostovou a Kuršovou ulicí. Výsledkem by mělo být odklonění dopravy související s provozem obchodu od domů na Kuršově ulici a oddělení parkoviště pro rezidenty od parkoviště pro zákazníky obchodu.

Pan Přichystal také několikrát deklaroval, že jeho záměr je skutečně vyjádřen urbanistickou studií a že obavy, že by po změně územního plánu postavil objekt výrazně odlišný, nejsou na místě. Souhlasil také se změnou IPP (koeficient, udávající stupeň zastavěnosti území) v územním plánu na nižší hodnotu, právě jen připouštějící stavbu navrhované budovy, a souhlasil také s regulačními pravidly, které omezí výšku stavby na jedno podlaží. Ačkoli přijaté rozhodnutí zastupitelstva prozatím stavbu obchodu pozastavuje, podařilo se panu Přichystalovi přinejmenším prohloubit dojem, že on a jeho společnost jsou připraveni ke kompromisům.

S rozhodnutím zastupitelstva mohou být obyvatelé Kuršovy ulice spokojeni. Neznamená sice bezvýhradně, že se obchod stavět někdy v budoucnosti nebude, v každém případě však Rada vyslala svým občanům velmi pozitivní signál. Zřetelně vyjádřeným názorům občanů jsou radní opravdu ochotni naslouchat a soustředěnou argumentaci opozice přijmout.

-vl-

Pozor, níže uvedené materiály ke stažení neobsahují poslední změny v urbanistické studii, jak byly prezentovány na zastupitelstvu. Ty zatím nemáme k dispozici.

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Petr Laštůvka: Super nebo Hyper?
O Kuršově a Horním náměstí v pondělí
Plameňák se naplnil, otázek však mnoho nepadlo
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

 

Petr Laštůvka: Super nebo Hyper?

8. 10. 2011 v 23.51 • Témata: , , , ,

Chceme na Kuršově ulici supermarket nebo nechceme? A pokud ano, jak má být velký? To je, oč tu běží.

Již v roce 2007 poskytlo zastupitelstvo městské části souhlas k návrhu změny územního plánu podaného společností Fuertes Development. Cílem tohoto návrhu je změnit část plochy zeleně mezi ulicí Kuršovou a Vejrostovou u konečné tramvaje Ečerova na plochu pro obchod a služby. Od té doby se návrh dostal na jednání zastupitelstva města Brna a prozatím neprošel.

Na zářijovém jednání jsme dostali k posouzení novou upravenou urbanistickou studii, která je podkladem pro navrhovanou změnu územního plánu – je na ní nakreslen nevelký jednopatrový supermarket, který by mně osobně nevadil. Když pomineme, že změna územního plánu navrhuje index podlažní plochy 0,7, což by stačilo v budoucnu pro postavení i 3 – 4 patrové budovy o půdorysu daném studií, nebo třeba i hypermarketu s dvojnásobnou prodejní plochou než je prodejna navržená ve studii, stále je tu otázka, zda tu vůbec podobnou prodejnu chceme, či ne.

Slyším silné hlasy odporu od lidí žijících na Kuršově a Horním náměstí obecně, slýchám i hlasy, které by si druhou konkurenční prodejnu přály. Oceňuji, že vedení radnice souhlasilo, aby se projednání souhlasu s upravenou studií odsunulo až po veřejném projednání záměrů kol Horního náměstí, které je plánováno na začátek října.

Vy, občané, tak máte další šanci nám sdělit své názory a vyjádřit své požadavky, týkající se i potenciální výstavby obchodu u ulice Kuršovy. A proto prosím, přijďte. Přijďte na veřejné projednání i na jednání zastupitelstva. Přijďte i vy, kteří zde další supermarket chcete – máte další šanci ovlivnit rozhodování nás, zastupitelů.

Ing. Petr Laštůvka
zastupitel SZ

Text Petra Laštůvky jsme převzali z Bystrckých novin 8/2011, kde vyšel na straně 5 v Okénku zastupitelů. Veřejné projednání záměru firmy Fuertes na stavbu supermarketu u Kuršovy ulice se koná pondělí 10. 10. 2011 od 17 h se ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2.

Související

O Kuršově a Horním náměstí v pondělí
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

 

Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška

9. 9. 2011 v 10.31 • Témata: , , , , , , , , , ,

Pan Vladimír Hruška z Kuršovy ulice poslal místostarostovi Bystrce Tomáši Přibislavskému (TOP 09) dopis. V něm popisuje své stanovisko k plánované výstavbě obchodu před domy Kuršova 1 a 3. Text dopisu poskytl ke zveřejnění Bystrčníku.

O studii supermarketu u Kuršovy ulice mělo hlasovat zastupitelstvo ve středu 7. září. Nakonec, po zvážení situace, však bystrcká Rada návrh stáhla, a zastupitelstvo schválilo pozastavení změn územního plánu v lokalitě do 12. října. Do té doby chce radnice projednat s občany komplexní řešení oblasti Horního náměstí i stavbu prodejny u Kuršovy ulice. Předběžně je termín veřejného jednání stanoven na pondělí 10. října.

*

Dobrý den, pane Přibislavský,

nejsem žádný řečník, a proto mohl můj příspěvek na včerejší schůzi zastupitelstva Bystrce působit značně nesourodě. Pokusím se proto ještě touto cestou shrnout jeho základní myšlenky, které doplňuji i o některá témata, která jsme diskutovali po ukončení oficiální části schůze.

Jako jediný z Rady jste projevil zájem o konkrétní názory občanů a o důvody odmítavých stanovisek k zamýšlenému projektu. Máte proto mou důvěru v tom, že připomínky skutečně vezmete v úvahu a předložíte je k dalším jednáním  (byť se naše názory na účelnost stavby zřejmě budou – doufám, že jen dočasně – lišit). Samozřejmě respektuji to, že se lokalita „Kuršova“ bude konkrétněji projednávat až na říjnovém zastupitelstvu spolu se studií „Horní náměstí“.

1. Argumentem zastánců stavby nové prodejny potravin v těsné blízkosti Alberta je především to, že stávající Albert pro tak velké (spádové) množství obyvatel nestačí. Nemyslím si to. Albert není plně vytížen, dokazuje to tamní provoz, kdy ani ve špičkách (pátek večer, sobota ráno) nejsou aktivní všechny pokladny a fronty nejsou nijak neúnosné (max. 10 – 15 minut). A to je současný stav vlastně dočasným provizoriem, jelikož po dobudování Kamech se Albertu značně odlehčí – přestupní zastávka u konečné tramvaje přímo vybízí k nákupům právě obyvatele Kamech, kteří zde přesedají na autobusy. Proto argument vytížení Alberta vidím jako zkreslený, byť – opakuji – ani současný stav není nijak kalamitní.

Navíc, jak ukazují zkušenosti z jiných prodejen potravinových řetězců, ani malé vytížení prodejny není zárukou pohodlného nákupu bez fronty u pokladny, jelikož se sníženým obratem prodejna dá části personálu výpověď a zbylí zaměstnanci jsou vytíženi opět takříkajíc „na hraně“ (uváděl jsem příklad prodejny Lidl ve Val. Meziříčí, kde přes minimální vytíženost není výjimkou fronta u pokladny, jelikož je funkční převážně pouze jedna, tuším z pěti).

2. Otázku cenové politiky řetězců snad ani nemá smysl rozebírat, kvůli jedné konkurenční prodejně Albert nebude v supermarketu plošně (a dlouhodobě!) snižovat ceny, nedělá to nikde. Samozřejmě nárazově se vznikem konkurenční prodejny k tomu může přistoupit, ale trvalý výrazný efekt pro kupující rozhodně nelze očekávat.

3. Oněch 3500 občanů, kteří v oblasti bydlí, může svádět k úvaze, že pro tak velké množství obyvatel nemůže jedna prodejna stačit (byl to vlastně i Váš argument při naší neoficiální diskusi po schůzi). Skutečnost (viz bod 1) ale svědčí o něčem jiném, byť jednotlivci si zcela jistě postěžují i na těch 10 minut u pokladny v pátek nebo v sobotu ráno. Stojí za úvahu, proč tomu tak je. Domnívám se, že příčina je v zásadě tato:

Bystrc II je aglomerací převážně pracujících obyvatel, která se přes den vylidňuje a navečer se lidé vrací. Velká část zde bydlících dojíždí do zaměstnání auty, čímž se potřeba nakupovat v prodejně, která je bydlišti nejblíže, v zásadě vytrácí. Nakoupit je možno kdekoliv, mobilita lidí to umožňuje bez problémů. Chápu, že existují určitá „směrná čísla“, která mohou investory lákat a ten poměr 3500 / 1 je „tabulkově“ asi vysoký. Ale takové číslo přece nemůže být argumentem pro občany nechtěnou stavbu, když v konkrétní situaci se ukazuje, že se nejedná o nedostatečnost v pokrytí této lokality. Skutečně, pokud by Bystrc II (její horní část) byla osamoceným sídlištěm, kde je např. 80% obyvatel závislých na místních službách, mělo by toto číslo (počet obyvatel na prodejní jednotku určité velikosti) svůj význam. V našem konkrétním případě je to pouze zavádějící údaj, který může svádět k chybnému rozhodnutí.

Nechci rozebírat další argumenty proti nadbytečné stavbě, o kterých jsem na schůzi nehovořil, myslím, že o nich máte dost informací, např. z Bystrčníku, kde jste se pustil do odvážné polemiky (to také oceňuji). Mám na mysli např. ohrožené parkoviště, ale zejména klidné bydlení, o kterém psal pan Viktor Lošťák, a které – podle mého názoru – většina obyvatel okolí Horního náměstí upřednostňuje před tupě konzumními hledisky. Vím, že to není úplně obvyklé, ale věřte tomu, je to tak, mám  pro toto chování bystrčáků také své zdůvodnění. Ale o tom třeba příště.

Přeji příjemný den

Ing. Vladimír Hruška
Kuršova 9

*

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Stavba na Horním náměstí stále ve hře
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně

 

Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat

8. 9. 2011 v 10.17 • Témata: , , , , , , ,

Zastupitelstvo Bystrce na zasedání 7. září jednalo mimo jiné i o supermarketu mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova. Stavba, kterou zde zamýšlí vybudovat firma Fuertes Development, vzbudila mezi místními obyvateli odpor. Proti záměru vznikly během let dvě petice. Podepsaly se pod ně stovky lidí.


Bystrcká rada předložila zastupitelstvu ke schválení studii obchodu. Důsledkem tohoto chválení by pak byla změna územního plánu, umožňující stavbu.

Po zvážení situace se však Rada rozhodla jinak. Původní návrh stáhla z jednání a místo něj předložila usnesení, jímž žádá magistrát města Brna o pozastavení všech změn územního plánu v lokalitě do 12. října. Ten pak byl po krátké diskuzi zastupitelstvem schválen.

Nyní chce Rada projednat další postup s občany a zástupci občanských iniciativ.

-vl-

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Stavba na Horním náměstí stále ve hře
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?

6. 9. 2011 v 13.50 • Témata: , , , ,

Podívejte se, jak vypadá navrhovaná změna územního plánu pro stavbu supermarketu u Kuršovy ulice. Levý obrázek (klikněte pro zvětšení) znázorňuje novou plochu na místě nynějšího parkoviště a zeleně před domy Kuršova 1 a 3, která má být změnou vyhrazena pro obchod a služby.

Všimněte si tzv. koeficientu podlažní plochy (IPP). V návrhu je pro plochu stanoven na 0,7. Koeficient určuje poměr celkové plochy všech nadzemních podlaží objektu k celkové ploše území.

Plocha nově vyhrazeného území pro obchod a služby je zhruba 4 200 m2. Navrhovaný supermarket má mít podlažní plochu 1 300 m2 – víc se na místo patrně nevejde. Při IPP = 0,7 by zde mohla být postavena budova o 4 200/1 300*0,7=2,26 podlažích. Ale ani to není vše. Studie předpokládá, že první podlaží objektu bude částečně zahloubeno do svahu a to umožní (naprosto stejně jako u projektu Polyfunkčního centra na Horním náměstí) jej nepovažovat za podlaží nadzemní. Navržená změna územního plánu tak dovoluje postavit budovu o přinejmenším třech patrech.

Přestože studie, která je navržena Radou ke schválení, představuje stavbu skromnějších dimenzí, je důležité vědět, že jakmile bude změna územního plánu provedena, projekt se může radikálně změnit. Závazný je pro investora územní plán, nikoli přípravné studie, na jejichž základě změny dosáhl.

Za zmínku také stojí žluté území napravo od supermarketu Albert (pravý obrázek). I to je vyhrazeno pro obchod a služby, a to už nyní. Jestliže radní chtějí jít investorům vstříc v představě, že Bystrc nové obchody za každou cenu potřebuje, je otázkou, proč je nesměřují na tuto plochu, kde je (z hlediska územního plánu) stavba možná po celé roky a proč chtějí místo toho vytvářet plochy nové.

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům

6. 9. 2011 v 12.07 • Témata: , , ,

Dobrý den,

ve středu bude zastupitelstvo Bystrce jednat o návrhu Rady schválit studii supermarketu u Kuršovy ulice.

Na přelomu loňského a letošního roku jsem byl – poté, co mne rozčilení sousedé vyzvali –  jedním z organizátorů podpisové akce proti tomuto záměru. Pokusím se vám vysvětlit, z čeho odpor místních lidí proti stavbě pramení.

Snahy zasadit do oblasti Horního náměstí (Kuršova, Lýskova, Rerychova) a okolí nové budovy vznikají a zanikají přinejmenším celou poslední dekádu. Vždy vyvolaly intenzivní odpor obyvatel, ať již se jednalo o plán na výstavbu Polyfunkčního centra na ploše Horního náměstí nebo o stavbu supermarketu mezi ulicemi Kuršovou a Vejrostovou.

Rada Bystrce předloží ve středu 7. září zastupitelstvu návrh usnesení, v němž schvaluje studii stavby supermarketu na současném parkovišti a části zeleně před domy Kuršova 1 a 3. O stavbu usiluje firma Fuertes Development. Objekt má mít údajně asi 1300 m2 podlažní plochy a výšku 6,5 m. Důsledkem schválení pak bude změna územního plánu, jež tuto stavbu umožní.

Proti obdobnému záměru výstavby na tomtéž místě vznikla v roce 2007 petiční akce. Tehdy se proti supermarketu podepsalo 327 lidí. Po oznámení nových plánů firmy Fuertes Development se v druhé petici na přelomu let 2010/11 podepsalo 257 občanů. Důvodem nižšího počtu není větší tolerance vůči záměru, ale jiný způsob oslovování lidí. V oblasti bydlí necelých 500 lidí, jichž se stavba bezprostředně dotkne. Že si obyvatelé nové budovy podobného typu v lokalitě obecně nepřejí, dokazuje i soustředěný odpor proti plánům na stavbu prodejně-obytného Polyfunkčního centra na sotva dvě stě metrů vzdáleném místě v letech 2008-2010.

Přesto bystrcká Rada nyní předkládá návrh, jímž má být taková stavba umožněna. Zlovolné, avšak faktům neodporující hodnocení by dokonce mohlo znít, že nová Rada jde ještě dál, než šla Rada v minulém volebním období. V letech 2008-2010 chtěla Rada dosáhnout stavby proti vůli občanů, nicméně stále jen na plochách, vyčleněných pro ten účel územním plánem. Nynější Rada však chce pro stavbu supermarketu otevřít plochu zcela novou, přičemž ostatní plochy pro výstavbu ponechává. V delším časovém horizontu tak nová změna územního plánu povede k ještě horším důsledkům. Po realizaci supermarketu před domy Kuršova 1 a 3 územní plán i nadále umožní zastavět významnou část Horního náměstí, a tak bychom se za několik let mohli dočkat takového zahuštění zástavby, o němž se nám nezdálo ani v nejhorších snech.

Nechci zde uvádět ani rámcový výčet všech námitek proti záměru. Chci se pokusit, abyste pochopili podstatu, z níž odpor obyvatel vychází.

Budova, jež má vyrůst u Kuršovy ulice, není jen mrtvý objekt, ležící v městské krajině, je více či méně estetický a více či méně zavazí. Supermarket je živý proces. Je to proud nakupujících lidí, zboží, aut. Lidé, podepisující petice proti stavbě, proti ní vznášejí mnoho různých argumentů. Podstatou však je, že více než nákupních možností si cení klidu a stability prostředí, v němž žijí. Nechtějí, aby jim pod okny vzniklo něco, co považují za přímý vpád do svých domovů.

I ti, co na Kuršově ulici nebydlí, mohou takové stanovisko snadno pochopit. Snad nejčastějším typem problémů, které bystrcký úřad řeší, jsou stížnosti na rušení klidu. Stížnosti všemožného druhu. Vadí hlučná restaurace, vadí štěkající psi, vadí noční návraty domů. Řeší se hluk tramvajových linek, stavební činnosti, automobilové dopravy i povykování mládeže v parcích. Jsou odstraňovány lavičky, na nichž se scházejí lidé, protože příliš křičí. Zničení klidného života v Bystrci je podstatou odporu proti R43. Námitky jsou proti ohňostrojům. Řeší se problémy s dětmi, které si příliš hlučně hrají na hřištích. Můžeme jednotlivé případy bagatelizovat, ale nic nezměníme na tom, že jako celek dávají obrázek naprosto jednoznačný – lidé chtějí žít v klidu.

Žít ve stabilním, klidném prostředí je přirozený požadavek téměř každého; otevření nové plochy pro výstavbu supermarketu pod okny obytných domů jde přímo němu. I když vy sami na Kuršově ulici nebydlíte, myslím, že dokážete tamní lidi pochopit.

Prosím, nehlasujte pro návrh Rady.

Viktor Lošťák
Kuršova 3
Brno-Bystrc

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!

1. 9. 2011 v 13.45 • Témata: , , , , , , ,

Už to začíná být únavné. Ano, opět kauza „supermarket Kuršova“. Proč se ještě vůbec dostává na pořad jednání zastupitelstva nějaký supermarket v okolí Horního náměstí? Kolikrát už aktivisté sebrali stovky (v případě Horního náměstí přes tisíc) podpisů, že tu nic nechceme… a zase je to tu! Znovu máme jít na schůzi, znovu mařit svůj drahocenný čas posloucháním řečnických eskapád zastupitelů, znovu máme studovat architektonické plány, učit se stavařskou hantýrku, poslouchat zastupitelštinu a velice bedlivě pozorovat,  kdy a odkud na nás jukne nechtěný supermarket? Koho by před nějakým rokem napadlo, že dole v Bystrci vedle Penny marketu vyroste ještě Lídl. Pořád málo, že ano. V Bystrci možné i nemožné.

Zastupitelstvo Bystrce bude ve středu 7. září od 16 hodin (Společenské centrum, Odbojářská) projednávat změnu územního plánu, nutnou pro stavbu supermarketu u Kuršovy ulice. Jestliže se vás stavba v této lokalitě týká, přijďte! Je nutné, abyste svůj názor řekli zastupitelům. Přijďte a řekněte jim, co si sami přejete!

Proč už nestojí supermarket na Kamechách, kde si ho lidé přejí? Proč naši radní nezkoumají důvody, kvůli kterým část  Kamešáků supermarket odmítá? Je reálná obava, že z malého supermarketu se tak nějak vyvine gigant s nezbytnými (pro nějaké směrnice, nikoli pro lidi) parkovišti pro kolony zásobovacích  kamionů, pro stovky osobních aut. Pořádně zahuštěné Kamechy mohou dostat dáreček, o kterém se jim ani nesní.  Školka na Kamechách? Bude alespoň těch pár desítek míst pro děti v termínu? A tím bude bod Školka Kamechy vyřešen?

Je vůbec možné postavit dnes velikostí podobný obchod, jaký ještě stále funguje  na Horním náměstí? Málo lukrativní pro developera, jistě. Uvědomme si, že jde o nás, o naše bydlení, a developer by měl stavět podle požadavků lidí, nikoli podle přání radnice a podle svých choutek vytřískat z toho co nejvíc (raději ještě trochu víc. Třeba pár luxusních bytů a nějaká vyhrazená stání).

Horní náměstí, kvůli kterému vzniklo občanské sdružení, pořád zeje prázdnotou. Koho kdy zase zláká, aby tu zase vnutil nejakou gigastavbu? Park tu pořád není, zato bychom zase měli jít na schůzi poslechnout si investora, jak nám hezky vysvětlí, že supermarketík před Kuršovou vlastně potřebujeme. A za Kuršovou taky.

Lidi začínají být pěkně naštvaní. Vrcholní politici hrají pro plebs maňáskové divadlo s úmyslem odvést pozornost od neskrývaných úmyslů zprivatizovat poslední zbytky sociálního státu a z chudých vytřískat i zlaté zuby. Politikové na všech úrovních by si měli uvědomit, že takhle si s lidmi zahrávat donekonečna nelze. I když se jedná „jen“ o lokální zájmy. Jsou to naše zájmy, náš společný životní prostor.

Jitka Hrušková

Související

Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3

Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?

1. 9. 2011 v 13.34 • Témata: , , , , , , , , ,
Zastupitelstvo Bystrce bude ve středu 7. září od 16 hodin projednávat změnu územního plánu, nutnou pro stavbu supermarketu u Kuršovy ulice. Projedná i územní řešení výstavby nákupního centra na Kamechách. Jestliže se vás stavby v těchto lokalitách týkají, přijďte! Je nutné, abyste svůj názor řekli zastupitelům. Jednání se koná ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská).

Není žádným tajemstvím, že se v horním Bystrci uvažuje o výstavbě nových obchodních center. Jaká je současná situace a co se vlastně plánuje, ptají se mnozí. Jedná se o dvě lokality, a to o území pod ulicí Kuršovou poblíž Horního náměstí a o oblast Kamech. Každá z těchto lokalit má svá specifika, pojednejme tedy o nich odděleně.

1. Kamechy

Zdá se, a rozhovory s lidmi i anketa na Bystrčníku tomu nasvědčují, že obchodní centrum na Kamechách citelně chybí. Jak již bylo na Bystrčníku uvedeno, mělo by toto obchodní centrum stát na křižovatce ulic Vejrostova a Říčanská, tedy na okraji sídliště při hlavní silnici na Žebětín. Objektivně viděno je to vhodné umístění minimalizující zatažení dopravy do sídliště. Realizaci výstavby plánuje firma Reko, zájem projevuje v současné době jediný řetězec, a to Kaufland. Diskutuje se samozřejmě o podobě a architektonickém ztvárnění obchodního centra a jako vždy v takových případech (a je to pochopitelné), stojí proti sobě úsporné snahy řetězce a výtvarné představy architektů. Mám ovšem za to, že v případě Kamech se daří nalézt dobrý kompromis, pro investora ekonomicky přijatelný a přitom pro obyvatele Kamech přívětivý. Nakolik se to skutečně daří nechť posoudí obyvatelé Kamech.

Nyní konkrétněji. Dne 27. července 2011 na jednání Výboru pro rozvoj Kamech byly Odborem územního plánování města Brna představeny dvě varianty řešení, vypracované atelierem ERA, nazvané A a B. Během jednání se ukázalo, že jedna z variant (A) je představou architektů – o té bylo řečeno, že je z ekonomického hlediska nerealizovatelná (tj. za současných podmínek pro ni nelze nalézt investora), druhá z variant (B) byla pracovně nazvána „investorská“ – pro obchodní řetězec nejsnadnější, nicméně podle architekta pana ing. arch. Zbyňka Pecha z atelieru ERA obsahuje řadu chyb a nedostatků a proto se s ní nemůže ztotožnit. Třetí varianta vypracovaná architekty Občanského sdružení Horní náměstí ve spolupráci s ateliérem RAW nebyla na tomto setkání diskutována (omlouvám se při této příležitosti, že v mém minulém příspěvku „Co bude stát na Kamechách“ pro Bystrčník ze dne 27.7.2011 byl k variantě (A) uveden nesprávný obrázek).

Na úrovni městské části Brno – Bystrc bylo po uvedeném jednání rozhodnuto nechat vypracovat další variantu, pracovně nazvanou variantou (C), na které pracovali a pracují renomovaní architekti z ateliéru RAW. Tato varianta byla představena na jednání Výboru pro rozvoj Kamech dne 24.8.2011 panem ing. Pavlem Knapcem z firmy Reko. Jak je z připojeného obrázku patrné, řeší i tato varianta nejen umístění jednopodlažní budovy Kauflandu, ale i tzv. přilehlé retaily obsahující menší obchůdky. Pro „retail A“ již existuje zájemce a je tedy možno předpokládat jeho realizaci v horizontu cca dvou let, „retail B“ a „retail C“ jsou zatím ve výhledu, tedy územní rezervou. Dále je možno vidět řešení dopravy a parkoviště pokud možno minimálně obtěžující obyvatele sídliště a také řešení náměstí, příjemného prostoru pro obyvatele Kamech přímo napojeného na přilehlý park. Zbývá podotknout, že předložený materiál je podkladem, který řeší především využití ploch v dané lokalitě, nicméně je snahou najít mechanismus zajišťující, že to, co bude skutečně na Kamechách postaveno, bude se co nejvíce přibližovat představenému řešení.

2. Kuršova

Situace pod ulicí Kuršovou (za konečnou tramvaje č. 1) je poněkud odlišná. Ačkoli je varianta představená firmou Fuertes Development hodnocena architekty jako poměrně zdařilá, občané dané lokality (a to nejen přímí sousedé) tuto stavbu, jakož i jakoukoli jinou stavbu v tomto místě,  několikrát důrazně odmítli. Toto odmítnutí promítli občané do několika petic (např. 328 podpisů), viz články „2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3“ ze dne 29.11.2008 nebo „Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí“ ze dne 26.10.2010 a další na Bystrčníku. Jaké byly či mohly být důvody pro toto velmi razantní a rozhodné odmítnutí?

Objemová studie supermarketu u Kuršovy ulice. Pozor! Nejedná se o navrhovanou podobu prodejny! Obrázek pouze zachycuje objekt podobného objemu, jako má zamýšlená stavba a slouží výhradně pro ilustraci proporčních poměrů v lokalitě. Konečná podoba prodejny může být a také patrně bude podstatně jiná.

a) Jako jeden z důvodů zaznívá, že další obchod v lokalitě Horního náměstí prostě není potřeba. A proč vnucovat lidem něco, co nechtějí a nevnímají ani jako potřebné, ani jako přínosné.

b) Dalším důvodem se ukazují obavy, že výsledná stavba se bude diametrálně odlišovat od nyní presentovaného řešení. Jedná se totiž v tuto chvíli o prosazení změny územního plánu. Pokud k tomu ovšem dojde, změní se patrně parametry území takovým způsobem, že umožní – kulantně řečeno – stavbu i podstatně odlišného a méně přijatelného objektu. A že tyto obavy nejsou zcela bezdůvodné není třeba na Horním náměstí zdůrazňovat.

c) Nezřídka zaznívají i obavy, že stavba vyvolá v budoucnu výstavbu mostu vedoucího přímo k domu Kuršova 2, který by podstatně zhoršil podmínky v této lokalitě.

d) Důvěryhodnosti nepřidává ani to, co mj. zaznělo na veřejném představení této varianty dne 14. 6. 2011 ve Společenském centru. Že totiž zachování stávajícího počtu veřejných parkovacích míst umístěním parkoviště na střechu soukromého objektu nelze doložit ničím podobně fungujícím v České republice (zaznělo v diskusním příspěvku bystrckého stavebního úřadu).

A co je v tuto chvíli důležité?

Obě lokality budou projednávány na bystrckém zastupitelstvu ve středu 7. září 2011 v 16 hodin ve Společenském centru. Vhodná doba k vyjádření názoru je právě teď, vždyť zastupitelé jsou tu od toho, aby lid zastupovali. Aby mohli zastupovat, musí naslouchat. Ale musí mít čemu naslouchat. Neváhejte tedy a své zastupitele zavčas kontaktujte, telefony a e-mailové adresy těch, kteří o vaše názory stojí, najdete na stránkách bystrcké radnice www.bystrc.cz pod záložkami Samospráva, Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc. Informace z bystrcké Rady pod záložkami Samospráva, Rada MČ Brno-Bystrc, Zápisy z jednání RMČ. Také prosím informujte ty z vašich sousedů, kteří nemají přístup na internet, aby nebyli v presentování svých názorů znevýhodněni. A samozřejmě jste zváni na vlastní jednání zastupitelstva, které je veřejné a kde také můžete vyslovit své názory.

Pokud jsem v tomto článku uvedl nějaké zkreslené či chybné údaje, nebylo to úmyslné. V takovém případě mě o tom prosím informujte, rád učiním opravu.

Luboš Raus, zastupitel za Zelenou pro Bystrc

*

Související

Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3

Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán

31. 8. 2011 v 20.45 • Témata: , , , , , , , , ,

Rada městské části podporuje záměr investora, společnosti Fuertes Development, postavit mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova prodejnu. Na své schůzi 17. srpna doporučila zastupitelstvu Bystrce, aby schválilo usnesení, umožňující pro stavbu nezbytnou změnu územního plánu. Supermarket by měl stát přibližně před domy Kuršova 1 a 3, na ploše stávajícího parkoviště.

6.2.02 Studie obchodní jednotky Kuršova – podklad pro změnu ÚPmB

Schváleno usnesení (Návrh 1):

Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc následující usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc schvaluje doplněnou studii lokality mezi ulicí Kuršova a Vejrostova, s navrženou dopravní obsluhou odbočením z ulice Kamechy, cca severně od stávající tramvajové smyčky Ečerova.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje, aby investor na svoje náklady provedl rozšíření části ulice Kamechy v úseku mezi křižovatkami Vejrostova – Kuršova vč. úpravy těchto křižovatek tak, aby vyhovovaly zvýšené dopravní zátěži.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje zajistit bezkolizní řešení navrhované stavby s vedením tramvajové trasy dle návrhu Vrabel 2007.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje zachování nebo navýšení počtu parkovacích stání s veřejnou přístupností těchto parkovacích stání po 24 hodin denně.

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 2  Nehlasoval: 0               Celkem při hlasování přítomno: 8

Zápis z jednání Rady

Záměr postavit v lokalitě mezi ulicí Kuršovou a Vejrostovou prodejnu existuje již několik let. Snaha o jeho prosazení pravidelně vyvolala mezi místními lidmi vlnu protestů. Proti záměru vznikly dvě již petiční akce, v nichž se pokaždé proti stavbě vyjádřilo několik stovek lidí. Novější petice byla na úřad odevzdána počátkem tohoto roku. Dá se očekávat, že návrh vyvolá mezi obyvateli Kuršovy ulice nové protesty.

Zastupitelstvo projedná návrh rady na svém nejbližším zasedání ve středu 7. září v 16 hodin ve Společenském centru na Odbojářské ulici v Bystrci.

Podrobnosti k tématu připravujeme.

Související

Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí

 

Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie

6. 6. 2011 v 18.07 • Témata: , , , , , , , ,

Na žádost starosty Bystrce Vladimíra Vetchého zaslala firma Fuertes Development novou, upravenou studii obchodu u Kuršovy ulice. Supermarket by měl stát před domy Kuršova 1 a 3. Soubory s projektem vám nabízíme ke stažení pod textem článku.

Změna oproti původní studii, proti níž se na Kuršově ulici zvedla vlna odporu, vyjádřená petiční akcí, tkví hlavně ve změně příjezdové cesty. Zatímco předchozí návrh vedl dopravu novou silnicí z Vejrostovy ulice pod okny domu Kuršova 4, nynější návrh zachovává dopravní tok prakticky beze změn.

Realizace projektu je podmíněna změnou územního plánu. K ní nedalo 15. května tohoto roku souhlas zastupitelstvo města Brna. Neznamená to však, že s příští žádostí souhlasit nebude. V tomto kontextu je pro odpůrce i příznivce stavby důležité přesvědčit argumenty politiky městské části o svém názoru, aby se Bystrc postavila pro nebo proti záměru.

Návrh prodejny chce radnice a zsátupci Fuertes Development projednat v úterý 14. června. Od 17 hodin budou s občany diskutovat v hlavním sále Společenského centra (Odbojářská 2, Bystrc). Jestliže se vás projekt nového obchodu u Kuršovy ulice dotýká nebo zajímá, přijďte, vyslechněte si argumenty investora a řekněte svůj názor.

*

Ke stažení

Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Radnice projedná budoucí výstavbu s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí
Kuršova: Petice ke stavbě Fuertes už koluje
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3

Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře

26. 5. 2011 v 16.00 • Témata: , , , , , , , ,

O stavbě supermarketu u Kuršovy ulice, konkrétně před domy Kuršova 1 a 3, se hovoří už několik let. Záměr společnosti Fuertes Development vyvolal už dvě petiční akce, odpor obyvatel soliterních domů z Kuršovy ulice je velmi jednoznačný.

Ing. Milan Kuchař z Kuršovy 5 se obrátil žádostí o informace na odbor územního plánování brněnského magistrátu. Položil úředníkům tři otázky.

Ing. Milan Kuchař: Společnost Fuertes Development, s.r.o. podala zřejmě v roce 2009 nový návrh (žádost) na změnu Územního plánu města Brna v k.ú. Bystrc mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova v souvislosti s investičním záměrem realizovat na předmětné ploše výstavbu supermarketu, ale již se zvýšeným počtem nových parkovacích míst. Byl schválen nový návrh změny územního plánu v rámci vyhlášeného připomínkového řízení na jaře roku 2010? Nebo byl hodnotící komisí s orgány statutárního města Brna zamítnut, protože nebyl projednán a schválen nikdy v Zastupitelstvu městské části Brno-Bystrc?

JUDr. Dagmar Janevová: Společnost Fuertes Development, s.r.o. podala novou žádost o změnu Územního plánu města Brna (ÚPmB) ze stabilizované plochy čistého bydlení (BC) a plochy komunikací a prostranství místního významu na návrhovou smíšenou plochu obchodu a služeb (SO) za účelem výstavby obchodního objektu dne 23. 6. 2008 a tuto doložila soúhlasem ZMČ Bmo-Bystrc výpisem ze zápisu z 5/8. zasedání dne 12. 12. 2007. Podotýkáme, že nová a původní žádost (z 27. 12. 2007) jsou z funkčního hlediska shodné, liší se pouze způsobem uspořádání parkovacích ploch (zmenšení ploch na terénu ve prospěch zeleně a zřízení parkoviště na střeše uvažovaného obchodního objektu), což je detail, který je předmětem územních řízení a z hlediska územního plánuje nepodstatný.

Zmiňovaná žádost byla zařazena do 26. souboru změn ÚPmB pod číslem B30/08-I, spolu s tímto souborem prošla všemi fázemi pořizování a byla v jeho rámci předložena Zastupitelstvu města Brna na Z6/006. zasedání dne 17. 5. 2011. ZMB návrh této změny projednalo, v samostatném hlasování však k ní nepřijalo žádné usnesení.

Bystrc II, Vejrostova, Kuršova, Horní náměstí. Supermarket chce firma Fuertes Development postavit v místě, kde jsou nyní dvě parkoviště vedle sebe. Část parkovacích ploch mají nahradit stání na střeše obchodu.

Je návrh změny Územního plánu města Brna v k.ú. Bystrc mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova součástí současného souboru konceptu změn ÚP, k nimž mohou městské části dávat své připomínky údajně do konce června 2011? Je hrozba záměru stavby supermarketu na parkovišti u domu Kuršova č. 3 dále reálná nebo již pominula?

OÚPR sděluje, že ve všech třech variantách konceptu nového ÚPmB, ke kterému se mohou vyjadřovat městské části do konce června 2011, i sou pozemky, na kterých společnost Fuertes Development s.r.o. žádala o změnu platného ÚPmB, vymezeny jako stabilizovaná plocha bydlení (B). Koncept nového ÚPmB je k dispozici na www.bmo.cz – Územní plán -Připravovaný ÚPmB.

Společnost Fuertes Development, s.r.o., požádala město Brno o pronájem pozemků mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova za účelem předprojektové přípravy v rámci investičního záměru výstavby široko sortimentní prodejny s příslušným počtem parkovacích míst a celkovou úpravou navazujících zpevněných ploch. Daly orgány města souhlas kpronájmu předmětných ploch společnosti Fuertes Development, s.r.o., a pokud ano, kdy to bylo?

Společnost Fuertes Development, s.r.o. požádala dne 29.7.2009 OÚPR o vyjádření k pronájmu pozemků parc.č. 2483/34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 94, 95, 101, 107, 112, 113, 130 vk.ú.Bystrc za účelem předprojektové přípravy investičního záměru (inženýrsko-geologický průzkum, příprava stanovisek pro potřeby územního řízení apod). Z územního hlediska nebyl doporučen pronájem výše uvedených pozemků ani jejich částí, bylo doporučeno uzavření jiného právního vztahu, který by umožnil provedení potřebných předprojektových prací. V rámci zpracovávání této informace bylo zjištěno, že samosprávné orgány města nedaly souhlas k pronájmu uvedených pozemků – záměr jejich pronájmu byl projednán v Komisi majetkové Rady města Brna dne 24. 3. 2010 a následně v Radě města Brna dne 14. 4. 2010 s tím, že Rada města Brna vzala žádost společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. o pronájem pozemků v k.ú. Bystrc na vědomí a se záměrem pronájmu těchto pozemků nesouhlasila.

*

Přestože minulý týden zastupitelstvo města Brna neschválilo navrhované změny územního plánu, jež by stavbu supermarketu umožnily, svolává starosta Bystrce Vladimír Vetchý na úterý 14. června veřejné shromáždění. Od 17 hodin ve Společenském centru budou s občany o stavbě diskutovat a na jejich dotazy odpovídat zástupci bystrcké radnice, úředníci z odboru územního plánování a také zástupci Fuertes Development. Dotýká-li se vás stavba, neváhejte, přijďte a řekněte, co si o věci myslíte. Právě nyní máte možnost dosáhnout změny.

*

Ke stažení

Odpověď OÚPRu (PDF)
Urbanistická studie záměru (PDF)

Související

Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí

Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany

19. 5. 2011 v 14.19 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Dne 14. 6. od 17:00 proběhne ve Společenském centru (Odbojářská 2, Brno-Bystrc) projednání záměru firmy Fuertes Development, s.r.o. vybudovat prodejnu v blízkosti Kuršovy ulice; 21. 6. od 17:00 se bude ve Společenském centru konat projednání návrhu na řešení dopravy v sídlišti Kamechy a občanské vybavenosti v centrální části v rámci 3. etapy výstavby.

Zve Rada městské části Brno–Bystrc

Vladimír Vetchý, starosta

Související

Radnice projedná budoucí výstavbu s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí

Fuertes se chce sejít

3. 11. 2010 v 14.02 • Témata: , , , , ,

Pan Zdeněk Přichystal, jednatel společnosti Fuertes Development, by se rád sešel se zástupci petičního výboru, který organizuje petici proti stavbě před domem na Kuršově 3. Firma Fuertes Development chce na stávajícím parkovišti vystavět prodejnu o celkové ploše asi 1200 m2. Petiční akci si vynutil spontánní odpor podstatné části obyvatel solitérních domů na Kuršově ulici. Pod petici proti stavbě se k dnešnímu dni podepsalo už přes 250 osob.

Pan Přichystal by se chtěl sejít nejen s petičním výborem, ale i dalšími zástupci občanů, kteří v místě bydlí. Jste-li z Kuršovy ulice (případně se vás stavba nějak dotýká) a máte-li o osobní setkání se jednatelem firmy zájem, sdělte prosím buď v komentáři pod článkem nebo mailem na posta@bystrcnik.cz kontakt na sebe a jaký čas a místo schůzky vám vyhovují. Zatím nebyl žádný konkrétní termín stanoven.

Viktor Lošťák, Simona Dobešová
petiční výbor
Kuršova 3

Ke stažení

Text petice – petiční arch (PDF)
Urbanistická studie záměru (PDF)

Související

Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí
Kuršova: Petice ke stavbě Fuertes už koluje
Petice k záměru Fuertes u Kuršovy bude
Fuertes chce stavět u Kuršovy
Kontakt na Ing. Zdeňka Přichystala, jednatele Fuertes Development

Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí

26. 10. 2010 v 12.50 • Témata: , , , ,

K dnešnímu dni podepsalo petici proti stavbě prodejny u Kuršovy ulice 140 lidí.

Záměr postavit na parkovišti před domem číslo 3 na Kurčově ulici prodejnu oznámila na přelomu srpna a září tohoto roku firma Fuertes Development. Při jednání se zástupci občanského sdružení Horní náměstí projevil jednatel firmy zájem o zjištění mínění občanů v okolí.

Ačkoli členové sdružení Horní náměstí sami žádný odpor proti stavbě neiniciovali, v okolních domech na Kuršově vznikla spontánní iniciativa k petiční akci proti stavbě. V těchto dnech a týdnech jsou petiční archy k dispozici v solitérních domech na Kuršově ulici spolu se všemi informacemi o záměru (urbanistická studie). Podepsalo je už více než 140 lidí. Již nyní je jasné, že obyvatelé v bezprostředním okolí si valnou většinou žádnou takovou stavbu nepřejí.

Petice bude předána zastupitelstvům Brna  a Bystrce zřejmě v polovině listopadu. Sbírání podpisů však bude nadále pokračovat.

Ke stažení

Text petice – petiční arch (PDF)
Urbanistická studie záměru (PDF)

Související

Kuršova: Petice ke stavbě Fuertes už koluje
Petice k záměru Fuertes u Kuršovy bude
Fuertes chce stavět u Kuršovy

Kuršova: Petice ke stavbě Fuertes už koluje

18. 10. 2010 v 21.01 • Témata: , , , ,

V tomto a příštím týdnu bude v solitérních domech na Kuršově ulici k dispozici petice proti záměru firmu Fuertes Development postavit před domem Kuršova 3 prodejnu. Obyvatelé právě těchto domů budou stavbou nejváíce dotčeni. Petici si vyžádali obyvatelé domu Kuršova 3; členy petičního výboru jsou Viktor Lošťák a Simona Dobešová.

Součástí petice je podrobný popis plánu na stavbu. Než se podepíšete, pročtěte si jej.

Nyýní je pod textem podepsáno přes 60 lidí. Petice bude odevzdána zastupitelstvům města Brna a městské části Brno-Bystrc zřejmě v první polovině listopadu.

Ke stažení

Text petice – petiční arch (PDF)
Urbanistická studie záměru (PDF)

Související

Petice k záměru Fuertes u Kuršovy bude
Fuertes chce stavět u Kuršovy

Po Ivanovicích koluje podezřelá petice

12. 10. 2010 v 09.56 • Témata: , , , , , , , , , , ,

O dění kolem stavby hobbymarketu Bauhaus jsme v Bystrčníku průběžně informovali. Místní obyvatelé se proti stavbě, povolené certifikáty autorizovaného inspektora Milana Teigisera, bouřili. Přes různé soudní peripetie se v těchto dnech hobbymarket staví.

Nyní, těsně před volbami, podle tiskové zprávy NESEHNUTÍ, se na scéně objevuje anonymní petice pro stavbu, navíc roznášená místními kandidáty ODS, kteří se dříve zavázali, že stavbu podporovat nebudou. Petice dává hobbymarket do souvislosti s vedením R43.

*

Nevládní organizace NESEHNUTÍ má k dispozici kopii podezřelé petice podporující výstavbu BAUHAUSu v Brně-Ivanovicích, kterou pod označením „Veřejné prohlášení občanů“ roznášejí lokální politici svázaní s ODS. Veřejné prohlášení není nikomu adresováno a dokonce ani neobsahuje informaci o autorovi. Text svým obsahem i úpravou nápadně připomíná dokumentace, které připravuje firma Fuertes Development pro BAUHAUS. Distributoři petice navíc občany a občanky straší smyšlenou hrozbou výstavby nové silnice R43 na území Ivanovic. Proti projektu se přitom už v roce 2006 vyslovilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek Ivanovic v nezávislém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií z Masarykovy univerzity.

Chtěli bychom varovat občany a občanky v Brně-Ivanovicích před tímto podezřelým anonymním textem, který je po městské části distribuován a nabízen k podpisu,“ komentuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ „Veřejné prohlášení za podporu výstavby objektu obchodního centra zahradních potřeb v Brně-Ivanovicích; za podporu trvale udržitelného rozvoje Brna-Ivanovic šetrnou komerční výstavbou“, jehož kopii dnes organizace obdržela a zveřejňuje (k dispozici ZDE). Text veřejného prohlášení obsahuje kategorická tvrzení, které ovšem nelze doložit. Například to, že je stavba BAUHAUSu realizována v souladu se stavebním zákonem. Občané a občanky se také mají podle neznámého autora prohlášení podepisovat pod kopie certifikátů, které na stavbu vydal kontroverzní autorizovaný inspektor Milan Teigiser, jehož práci zpochybnily soudy i ombudsman. „Lidé by podpisem schválili i výstavbu zatím nespecifikovaného a dosud nikde neprojednávaného nákupního centra, které má vyrůst nad plánovaným BAUHAUSem a zbavují se tak práva se k tomuto projektu v budoucnu vyjadřovat,“ komentuje text Petra Šterbáková-Täuberová z Ivanovic. Celé pasáže s přesnými údaji o BAUHASU, formulace, úprava textu i připojený výkres s aktuálními (a v této podobě dosud neznámými) údaji o další plánované výstavbě naznačují, že by za textem mohla stát společnost Fuertes development, která oficiálně BAUHAUS v Ivanovicích zastupuje.

NESEHNUTÍ varuje zejména před argumenty, které používají distributoři prohlášení vyžadující podpisy lidí. „K podpisu mě přemlouval Jaroslav Elzner, člen místního zastupitelstva za ODS a kandidát v nadcházejících volbách za stejnou stranu. Tvrdil mi, že výstavba BAUHAUSu zabrání plánované výstavbě nové silnice R43 přes Ivanovice,“ popisuje, jak byl osloven Petr Vaverka. Toto tvrzení je ovšem nepravdivé a vyvrací je i náměstek primátora zodpovědný za územní plán Martin Ander, který v dopise občanskému sdružení Klidné Ivanovice napsal: „Žádná z vypracovaných variant konceptu nového územního plánu města Brna nepočítá s výstavbou R43 v trase procházející územím MČ Ivanovice.… co se vztahu plánovaného hobbymarketu a vyvolané dopravní zátěže týče, chtěl bych Vám sdělit, že právě s výstavbou obřího nákupního centra lze očekávat zvýšení dopravní zátěže v lokalitě Ivanovic.“ Jaroslav Elzner se přitom spolu s dalšími zastupiteli za ODS v únoru 2009 zavázal k tomu, že bude stavbě BAUHAUSu – v souladu s přáním veřejnosti – bránit.

Pokud lidé podepisovali prohlášení z obavy před hrozbou výstavby rychlostní komunikace kolem svého domu, kterou je zastrašoval sběratel podpisů a která reálně neexistuje, vypovídá to hodně o míře věrohodnosti celé této akce“ komentuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ a dodává: „Rozhodně nelze jednostranné prohlášení doprovázené zavádějícím vysvětlováním, srovnávat s průzkumem, který v Ivanovicích provedla Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity.“ Ten proběhl v roce 2006 na širokém vzorku zahrnujícím polovinu osob v Ivanovicích, nabízel naprosto svobodné vyjádření názoru a ukázal, že 73 % lidí s výstavbou nesouhlasí, 21 % je naopak pro. „Od té doby se do Ivanovic nastěhovali noví obyvatelé bydlící spíše blízko staveniště a nelze předpokládat, že by u nich převažovala podpora BAUHAUSu,“ uzavírá Štefanec.

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 12. října 2010

Související

Ivanovický Bauhaus: Podívejte se, jak se staví
Stavba Bauhausu může pokračovat
Bauhaus: Primátor a ministerstvo odpovídají na výzvu Horního náměstí
Bauhaus: Zástupci Horního náměstí apelují na ministerstvo a primátora
Ivanovický Bauhaus: Primátor odpovídá
Soud přerušil spornou stavbu Bauhausu
Bauhaus staví dál
Nesehnutí: BAUHAUS manipuluje s fakty
Primátore, kde se mají ivanovičtí dobrat práva?
Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon
Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu

Petice k záměru Fuertes u Kuršovy bude

8. 10. 2010 v 13.20 • Témata: , , , , ,

Protože se na mne obrátilo hned několik lidí z Kuršovy ulice s otázkou, kdy už konečně Horní náměstí zahájí petici proti výstavbě prodejny před domem Kuršova 3, s tím, že když se k ničemu nemáme, udělají si petici sami, odpovídám: Když ji chcete, máte ji mít.

Občanské sdružení Horní náměstí čekalo, jaká bude reakce veřejnosti v okolí plánované stavby. Nejsme žádní profesionální odpůrci všeho co se namane, nebudeme organizovat umělý odpor, když jsou lidé, kterých se to týká, vlažní a jejich názor nejednoznačný. I když se to někdy nezdá, ono to opozičnění zas až tak velká zábava není (trochu ano).

Když je teď zřejmé, že silný názor mezi lidmi na Kuršově ulici existuje, petici uspořádáme. Přesněji dvě petice. Na happeningu Horního náměstí v neděli 10. řína od 15:00 se budete moci podepsat pod názor, že záměr Fuertes je bídáctví, stejně jako pod petici, která prodejnu vítá. Důvodem neortodoxního přístupu je, že aktivistům sdružení bylo v minulosti podsouváno, že při sbírání podpisů lidi manipulují a k podpisům je dokonce nutí. Proto si taky dejte dobrý pozor, abyste se podepsali na ten správný arch.

Spolu s otázkami na petici jsem od obyvatel z Kuršovy získal také jeden argument proti stavbě, který dosud nebyl zmíněn – kde budeme parkovat po ty cca dva roky, kdy bude stavba probíhat? Prodejna má totiž vyrůst na ploše dvou dnešních parkovišť, na nichž stojí přes stovku aut. Není mi znám žádný návrh řešení tohoto problému.

Kdo se happeningu účastnit nemůže, plakat nemusí. Petiční archy budou v příštím týdnu umístěny na nástěnky domů v Kuršově ulici, takže je můžete podepsat tam. Petice bude probíhat jen v domech na Kuršově ulici, které s plánovanou stavbou přímo sousedí, tedy v „solitérních kostkách“. Jejich obyvatelé budou jak výhodami, tak i nevýhodami záměru dotčeni nejvíc.

Předem zdůrazňuji, že petice je jen jedním dílkem účasti veřejnosti v rozhodování o projektu. Je velice důležité, aby se občané se svými požadavky obrátili také přímo na zastupitele, ať už současné nebo budoucí. Záleží-li vám na výstavbě prodejny (nebo na čemkoli jiném) na Kuršově ulici, ať v negativním či pozitivním smyslu, žádejte po kandidátech zřetelně vyslovený slib – a podle výsledku žádosti pak volte. Příležitost k tomu budete mít i na happeningu Horního náměstí.

Má-li někdo chuť stát se členem nebo předsedou petičního výboru, nechť napíše.

Viktor Lošťák
občanské sdružení Horní náměstí
Kuršova 3

Související

Fuertes chce stavět u Kuršovy
Happening! Čaj!

Ivanovický Bauhaus: Podívejte se, jak se staví

4. 10. 2010 v 17.52 • Témata: , , , , , ,

Jen na necelé dva měsíce si oddechli lidé z brněnských Ivanovic, kteří bojují proti stavbě obřího hobbymarketu v této městské části. Podívejte se, jak taková stavba vypadá.

Související

Stavba Bauhausu může pokračovat
Nejvyšší správní soud podpořil boj proti autorizovanému inspektorovi
Bauhaus: Primátor a ministerstvo odpovídají na výzvu Horního náměstí
Ivanovický Bauhaus: Primátor odpovídá
Soud přerušil spornou stavbu Bauhausu
Bauhaus: Zástupci Horního náměstí apelují na ministerstvo a primátora
Bauhaus staví dál