Příspěvky se štítkem ‚Fandament Architects’

Petice pro Kaufland

12. 4. 2016 v 08.48 • Témata: , , , , , ,

Zveřejňujeme plný text petice na podporu výstavby obchodního centra Kaufland při Páteřní ulici v Brně-Bystrci, tak, jak byl předán primátorovi města. Kopie petice byla předána i radě městské části. 

*

Vážený pane primátore,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme dnes na podatelně Magistrátu města Brna podali petici podle čl. 18 Listiny základních lidských práv a svobod, dle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, „Za výstavbu obchodního centra Kaufland v Bystrci při ulici Páteřní.“

My níže podepsaní, žádáme Vás a Zastupitelstvo Statutárního města Brna o schválení prodeje části pozemků parcelní číslo 1938/550 a 1938/567 v katastrálním území Bystrc, které jsou nutné pro realizaci výstavby zmíněného obchodního centra Kaufland.

Prosím, upozorňujeme na klady tohoto záměru:

 • S výstavbou tohoto nákupního střediska se významně zlepší situace v Bystrci, zvláště rozšířením prodejního sortimentu cenově dostupného pro všechny.
 • Současně se zlepší dopravní situace na křižovatce Vejrostova – Kubíčkova a odkloní se část dopravy do horní části Bystrce, která nyní zatěžuje zbytečně dolní část Bystrce, tzn. z Odbojářské na Obvodovou ulici.
 • Dále dojde k přímému propojení ulic Vejrostovi s Páteřní, čímž dojde ke zkvalitnění průjezdnosti a odlehčení křižovatky Vejrostova – Kubíčkova.
 • Vybudování okružní křižovatky pro zlepšení dopravní situace v dané lokalitě, která řeší ‚nejenom potřeby OC Kaufland, ale zlepší i stávající dopravní situaci v lokalitě. Náklady na řešení budou hrazeny investorem OC Kaufland.
 • Také dojde k rekultivaci dnes neudržovaného veřejného prostoru na park, včetně výsadby stromů, květin, sportovních prvků pro děti i dospělé atd. Park se tak stane pěkným místem pro setkávání občanů. Náklady na park je rovněž připraven hradit investor OC Kaufland.
 • Cyklistická stezka a chodníky v parku budou sloužit jako propojení komerčních ploch s plochami bydlení.
 • Zaměstnání zde najde 60 lidí.
 • Pod objektem vznikne dostatek nových parkovacích míst. Objekt vypadá i zajímavě architektonicky.
 • OC Kaufland by byl jistě i přínosem nejen pro Bystrc, ale i pro okolní městské části.

Získali jsme celkem 570 podpisů od občanů Bystrce, které jsme oslovili přednostně a 35 podpisů od ostatních příznivců. Jistě bychom dokázali získat i více podpisů, ale myslíme si, že toto je dostačující vzorek lidí, kteří by Kaufland v Bystrci přivítali.

Vážený pane primátore, dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za Váš čas věnovaný této záležitosti a věříme, že náš názor bude brán v úvahu při vašem rozhodování.

V Brně 21. 3. 2016

Za petiční výbor: Dagmar Šimčíková

Související

Viktor Lošťák: Budeme si měřit petice?
Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy
Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Viktor Lošťák: Budeme si měřit petice?

11. 4. 2016 v 14.12 • Témata: , , , , , ,

Ve sporu mezi investorem zamýšlené stavby obchodního centra Kaufland v Brně-Bystrci došlo během posledních týdnů k zajímavému vývoji. Odpůrcům stavby, kteří na podporu svého stanoviska vytvořili již dvě petice, se do cesty postavila skupina občanů se zcela opačným názorem. A podpořila ho rovněž peticí.

Petice pro Kaufland nebyla zatím zveřejněna, ani jsem ji ještě neměl v rukou. Podle toho, co vím, žádá město o prodej pozemků stavitelům, a její text podepsalo 570 lidí s trvalým bydlištěm v Bystrci.

I tyto kusé informace posouvají problém do nové roviny. Zatímco až dosud měli zastupitelé městské části – kteří od začátku na stavbu pohlížejí skepticky – řadu dobrých důvodů si myslet, že vyjadřují vcelku silný názor obyvatel Bystrce, nyní si už tak docela jistí být nemohou. Téměř šest stovek podpisů je zkrátka šest stovek podpisů. Veřejné mínění tedy asi není zase tak jednoznačné, jak to až dosud mohlo vypadat.

Nerad bych, abychom se nyní dostali do situace, kdy si oba tábory budou navzájem poměřovat délku svých petičních archů a zastupitelstvo převezme roli sudího. To by bylo právě tak absurdní jako kontraproduktivní. Stejně tak si myslím, že správnou cestou v tomto případě není uspořádat místní referendum nebo jiný průzkum veřejného mínění. Zastupitelé se prostě budou muset opřít především o racionální, věcné, technické argumenty.

Pro mne osobně je nejvážnějším problémem projektu dopravní řešení; námitky shrnul Robert Pazdera, zastupitel za ANO 2011. Žádosti o vyjasnění otázky širších dopravních vztahů byly směrem k investorovi vzneseny jak na veřejném projednání záměru před několika týdny, tak i dříve. Bohužel žádné odpovědi se zastupitelé dosud nedočkali.

Osobně si velmi přeji, aby se Bystrc rozvíjela, a to poslední, co chci, je vytvářet překážky podnikání v městské části. Dopravní situace v Bystrci je však už dnes natolik napjatá, že nevyjasněné dopady současného projektu Kauflandu na dopravu pro mne představují nepřijatelné riziko. Proto budu na jednání zastupitelstva hlasovat proti stavbě.

Viktor Lošťák
člen zastupitelstva městské části (Bystrčáci)

Související

Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy
Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

 

Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy

10. 4. 2016 v 20.47 • Témata: , , , , ,

Prostory v bezprostřední blízkosti

Příjezdová trasa do centra je dle mého názoru nevhodně navržena. Mísí se zde příjezd i odjezd všech vozidel a to jak zákazníků, tak zásobování. Prostor tímto spatřuji jako místo častých incidentů. Případná kolize navíc může zcela zablokovat ulici Páteřní.

01 kaufland

Modré šipky znázorňující vozidla, které mají přednost (přijíždějící) neumožňují plynulý odjezd vozidel z areálu centra. V případě tmavě zelené šipky (auta odbočující směrem k přehradě) dávají přednost úplně všem ostatním. Snadno se tak navodí situace, během které bude přijíždějícími (modrými ) řidiči zelené vozidlo „pouštěno“, aby bylo možné v případě hustějšího provozu vůbec centrum opustit. Případná kolize potom bude asi vždy posouzena jako vina zeleného (přestože byl „puštěn“)

Prostor příjezdové komunikace k centru neřeší možnost se otočit (v případě plné garáže, či zavřeného centra). Pokud se o to budou vozidla přesto snažit, budou zřejmě porušovat vodorovné dopravní značení a v případě zásobování (nad 3,5t) otočení asi nebude možné vůbec. Pokud takové vozidlo nebude vpuštěno na rampu OC, potom bude muset komunikací couvat (což asi díky dalším přijíždějícím vozidlům nebude možné, nebo bude muset porušit dopravní předpisy a projet na přilehlé parkoviště jednosměrnou ulicí vedoucí ve směru od OC Max.

02 kaufland

Na těchto obrázcích je patrné, že zásobování nákladními automobily s návěsem bude problematické, neboť komunikace, která je vlastně slepou ulicí jim neumožní se otočit a tím budou všechny tyto vozy nuceny najet na rampu (bez ohledu na to, kolik jich v jednu chvíli může přijet) neboť jinak ucpou buďto příjezd či odjezd z OC. V případě, že nebudou vpuštěni na rampu (například kvůli její obsazenosti) nastane pravděpodobně dopravní kolaps.

V případě, že vjedou až do prostoru u ramp, nebudou mít otáčení ani tak zrovna snadné. Dle obrázku 4. Si sami udělejte představu jaký prostor bude tahač s návěsem potřebovat pro bezpečné otočení. Bude tedy záležet na dalším vnitřním vybavení (zda bude okolní prostor volný) i na tom, kolik vozidel bude v jednu chvíli v prostoru u ramp. K samotnému umístění ramp musím zmínit, že považuji za „nešťastné“ jejich situovaní na straně OC směřující do sídliště. S ohledem na hluk např. paletových vozíků užívaných k vykládání ve vztahu k blízkým obytným budovám.

03 kaufland

Jako nevhodné vidím spojení dvou účelů příjezdové komunikace k centru. První účel pro zásobování a druhý účel pro potřeby zákazníků. Jako vhodnější bych asi viděl řešení oddělené. Pro potřeby zákazníků by asi bylo vhodnější vybudovat nájezd do garáží přímo z ulice Páteřní.  (zelená šipka – obr. 5) Tím by se také mohl lépe využít prostor označený zeleným obdélníkem na obr.5 (třeba jako další parkování či lepší vyřešení točny pro zásobování)

Součastné navrhované dopravní řešení vidím jako nejvíce problematické především z bezpečnostní otázky. V případě vyhlášení poplachu a nutnosti centrum evakuovat není zajištěn plynulý provoz odjíždějících vozidel a případný náhradní přístup pro vozidla záchranářů (hasičů). V běžném provozu se dá očekávat, že jim budou překážet vozidla zákazníků a možná i zásobování. Neměl jsem možnost se seznámit s odhady, za jakou dobu se dá prostory centra vyklidit. S ohledem na popsané skutečnosti se asi nedá udělat víc, než nějaký odhad. Nutno však zvážit, že cesta pro opuštění centra je stejná jako příjezdová a při opouštění centra je nutné dávat přednost všem přijíždějícím vozidlům. V návrhu není světelná signalizace na křižovatce, která by umožnila v případě potřeby změnu předností. Návrh neobsahuje ani jinou „náhradní trasu“ kterou by šlo v případě potřeby využívat.

Prostory v blízkém okolí

04 kaufland

Kruhový objezd na ulici Vejrostova – u okružní křižovatky mám výhradu především k „otočení předností“ oproti běžným zvyklostem na kruhových objezdech, jak je v návrhu upraveno značením. Je to situace, která opět zvyšuje riziko kolize. Dále bude mít  tato úprava za následek zpomalení průjezdu po ulici Vejrostova. Chápu úmysl investora, pro jehož centrum bude jistě tato úprava výhodnější, ale dle mého názoru tato komunikace slouží především jako jedna z mála (po zrušení průjezdu ulicí Páteřní dokonce jako jediná) možnost pro cestu automobilem mezi Bystrcí I. a Bystrcí II. Proto na takto vytížené „dopravní tepně“ takovéto zpomalení nevnímám jako žádoucí. Kruhový objezd, či okružní křižovatku, bych chápal jako mnohem vhodnější pro řešení přímo před OC (tam se ale nevejde). Navržené řešení proto vnímám jako nežádoucí zdržení všech projíždějících vozidel, které nepojedou do OC či z něj. Zúžením komunikace (díky ostrůvkům) bude opět během případné kolize vozidel navozen stav vyvolávající dopravní kolaps díky nemožnosti místo objet (ani v prostoru kruhového objezdu, ani jinou trasou). Význam komunikace je o to důležitější, že ji využívá i autobusová doprava.  Další úskalí vidím v samotném budování kruhového objezdu. Díky již zmíněné důležitosti komunikace a absenci objízdné trasy vidím její uzavření v době stavby jako vyloučené.

05 kaufland

Během veřejného projednání zaznělo od investora tvrzení, že „soužití s OC Max“ bude ku prospěchu obou. Celkem jsem tedy nechápal, proč leží k OC Max navržený OC Kaufland „zády“. Nebylo mi to jasné až do doby, než jsem se detailněji seznámil se studií, která ukazuje pěší trasy kolem zmíněných center (obr.7).

Toto znázornění je pro většinu starousedlíků úsměvné, neboť vědí, že většina lidí nechodí ulicí Nad Dědinou, ale nejvíce pěších chodí od zastávky Kubíčkova kolem OC Max. Toto by asi investor Kauflandu rád změnil a co asi většina starousedlíků neví, investor zřejmě počítá se zatím neexistující tramvajovou zastávkou nad konečnou Rakovecká, která by odvedla většinu pěších ze zastávky Kubíčkova a nasměrovala by tak tyto potencionální zákazníky na OC Kaufland. Zřejmě proto investor  počítá s hlavním vchodem umístěným na ulici Páteřní, po které v současnosti chodí jen minimum lidí.

Takže v případě vybudování této zastávky by bylo centrum Kauflandu lépe připraveno na boj o zákazníka a myšlenka si zároveň bere za cíl odebrat zákazníky OC Max. Lidé by tedy  chodili nejprve kolem Kauflandu, což je opačná situace než je nyní. Proto je realizace této zastávky důležitá více pro investora Kauflandu než pro samotné pěší chodce, kterým se docházková vzdálenost nijak podstatně nesníží.

Po tomto zjištění tedy chápu takto „chybné“ schéma pěší dopravy a dodávám, že o „přátelské symbióze“ obou obchodních center nemůže být asi ani řeč.

Návaznost na klíčové komunikace zásadního významu pro Bystrc

 

Dvojitými červenými kruhy jsem na obrázku 8 označil místa, která považuji z hlediska dopravy za problematická. Některá jsou již dnes na hranici svých možných kapacit (křižovatka u kamenolomu, Nám. 28. Dubna, křižovatka Štouračova-Vejrostova), další označená místa považuji za problematická do budoucna (plánovaný kruhový okruh na ulici Vejrostově, křižovatka Rakovecká-Páteřní, křižovatka Obvodová-Přístavní). 06 kauflandPlánované nasměrování ulice Páteřní na ulici Vejrostova znemožní využívání ulice Páteřní jako náhradní trasy pro dopravu do Bystrce II. Navíc nepovažuji za reálné, že by se tímto přesměrováním ulevilo křižovatce Štouračova(Kubíčkova)-Vejrostova, neboť již nyní je patrné, že problém přetíženosti této křižovatky ve špičkách je tvořen množstvím aut přijíždějícím od „Staré dálnice“ a čekajícím na odbočení do Bystrce II. Tento fakt nezmění ani zkrácení ulice Páteřní, ani okružní křižovatky na ulici Vejrostova.

Dále je nutné zvážit i fakt, že součastné kapacity křižovatek již brzy zaplní automobily z dostavovaných sídlišť Panorama a Kamechy. S těmito čísly studie, jak jsem ji viděl, nepočítá a ani zamýšlená okružní křižovatka na ulici Vejrostova nenabídne požadovanou propustnost (zvláště tehdy, když budou muset všichni, kdo budou pouze projíždět dávat přednost „z leva“, což bude v praxi znamenat, že každé projíždějící auto zde téměř zastaví) Ve špičkách to povede k tvorbě kolon vozidel, zvýšené produkci exhalací a celkově sníženého komfortu cestování díky pomalejšímu průjezdu a nemožnosti využít jiné trasy. Zároveň se prodlouží dojezdové časy záchranných složek do celého prostoru Bystrce II. Navrhované řešení v této podobě sníží kvalitu bydlení v Bystrci II.

Srovnání s jinými OC v Brně

Uvádím několik obrázků jiných míst, aby bylo názorně vidět, že je u nich maximálně zohledněno rozdělení přístupu pro zásobování (červené čáry) a pro vjezd a výjezd zákazníků (zelené čáry).

Kaufland na ulici Sportovní

07 kaufland

 • vjezdy jsou zcela odděleny a pro zásobování je vybudována dostatečně velká plocha pro otáčení.

Shopping Park Brno

08 kaufland

 •  vjezdy jsou opět odděleny – zásobování  a rampy   zezadu, parkování zákazníků před objektem

Olympie Brno

09 kaufland

 • Tento objekt je asi největší komplex a zároveň nejsložitější OC v Brně. Jednotlivé části byly postupně dostavovány, ale i zde se ctí nepsané pravidlo, že zásobování probíhá ze zadních stran objektů a hlavní parkovací plochy pro zákazníky jsou umístěny ze předu.
 • Na dalších dvou obrázcích je detail Hypernovy a prodejny KIKA, na kterých je patrné to, co tvrdím, že zásobování se maximálně odděluje od zákazníků.

Prodejny Lidl

10 kaufland

 • Myslím, že tyto prodejny jsou už pro srovnání s Kauflandem nevhodné, neboť jsou už podstatně menší. I tak je patrné, že se snaží mnou zmíněné pravidlo dodržovat také. Pro ukázku Lidl na ulici Trnitá.

11 kauflandJako vhodnější prodejnu ke srovnání s návrhem vidím prodejnu Albert na Vídeňské. Zde to bylo asi velmi náročné, díky omezenému prostoru, přesto se podařilo opět oddělit vjezd pro zákazníky na hlavní parkoviště od vjezdu pro zásobování, který je samostatný a díky širokým komunikacím v okolí umožní i dočasné stání zásobovacích vozidel.

12 kaufland

Na závěr uvádím ještě jeden příklad ke srovnání. Je to prodejna Kaufland na ulici Kamenice. Na tomto příkladu je jasné, že i u těchto prodejen je zvykem vjezdy dostatečně oddělit.

Závěr

Na závěr bych rád zmínil, že nejsem odpůrcem Kauflandu ani podnikání v Bystrci. Moje námitky nemají za cíl zdvihat emoce, ani zostřovat debatu o podobě OC. Svůj nesouhlas vyjadřuji navržené studii a to především pro její, dle mého názoru, nevhodně řešenou dopravní obslužnost.

Jako člen dopravní komise jsem měl možnost se seznámit jak se samotnou studií, tak i s názory obyvatel. Zúčastnil jsem se veřejného projednání a přestože se jej účastnili především odpůrci výstavby, vnímal jsem i příznivce OC Kaufland. Zvažuji celou věc i za ty, kteří se doposud veřejně neprojevily a přesto v Bystrci bydlí a těch je pořád ještě většina.

Jako zastupitel rovněž posuzuji i přínos pro naši městskou část i to, čím naše MČ doplatí na realizaci tohoto centra. Z hlediska marketingového je to jistě pro investora lukrativní investice a tomu také rozumím, neboť se celý profesní život pohybuji v oblasti obchodu a léta sbírám zkušenosti především v souvislosti s obchodními centry. Měl jsem možnost vidět a seznámit se s řadou obchodních center po naší zemi i v okolních státech. Jen díky tomu si dovoluji konstatovat, že v předloženém návrhu je řada věcí v rozporu s běžnými zásadami.

Jako hlavní vidím orientaci centra, které je situováno zády ke „konkurenci“ (většina podobných projektů má vchody směřované navzájem k sobě). K sídlišti plnému obyvatel orientuje nejen „záda centra“, ale i zásobovací rampy a zázemí což považuji rovněž za problematické. Plánovaný park (předpokládám nejen pro děti) naopak řadí do nejvzdálenější části projektu ve směru od obytných domů, přestože většina matek má raději děti v dohledu. Tento výhled jim bude skryt samotným tělesem obchodního centra.

Další vadu spatřuji ve sloučení příjezdové cesty pro zásobování a zákazníky. Běžné bývá toto řešit odděleně, neboť to dává dopravní obslužnosti více možností a v případě krizových situací to umožňuje lepší přístup k objektu. K obchodnímu centru není možnost přijet z více směrů, kolem centra  nejsou zpevněné plochy a to může být v důsledku problém při případném příjezdu a zásahu záchranných složek. A co považuji za zásadní vady objektu je fakt, že dovnitř se dostanete vozem snáze, nežli z něj a zároveň to, že pokud vjedete na příjezdovou komunikaci, není již jiná možnost něž vjet do garáží. Návrh nepamatuje na situaci, kdy nebude možné do centra vjet a bude nutné se otočit. Běžně se stává, že někteří řidiči, jejichž vůz překračuje výškový limit, na to čas od času zapomenou.

Robert Pazdera
člen zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (ANO 2011)

Připomínky zveřejňujeme s laskavým svolením autora.

Ke stažení

Připomínky (DOC)

Luboš Raus: Kaufland pod Maxem v číslech

10. 4. 2016 v 20.22 • Témata: , , , ,

Byl to náš bývalý pan starosta Svatopluk Beneš, kdo nás učil nedat na dojmy, ale pracovat s fakty. A tak jsem nelenil a vyrazil ke Kauflandu v Bohunicích abych zjistil, jak se to má s vlivem takového Kauflandu na místní dopravu. Výsledek byl ve srovnání se studií, která slouží jako podklad pro zdůvodnění realizovatelnosti Kauflandu pod Maxem v Bystrci skutečně zajímavý.

U bohunického Kauflandu jsem napočítal přesně 100 automobilů na příjezdu na 16 minut, a to v době krátce před pátečním polednem, tedy rozhodně ne v době maximálního provozu. V přepočtu to činí 375 aut na příjezdu (a zhruba tolik na odjezdu, celkem 750 aut za hodinu, a to zdaleka ne špičkovou).

Zmíněná studie atelieru Fandament Architects autorů Lazarova, Strašilové a Malocha ze srpna 2015 uvádí na výkrese č. 28 „k obchodnímu centru ve špičkové hodině přijede 220 jednotkových vozidel a stejný počet odjede“. Skutečně pozorovaný počet u bohunického Kauflandu je tedy o 70% vyšší, než uvažuje studie. Ještě dramatičtější výsledky možná přinese měření maximálního průjezdu vozidel v nejexponovanějším čase.

Jak plyne z textu studie, byly v ní použity následující výchozí předpoklady pro stanovení zvýšení provozu:

 1. zákazníci využijí pouze parkovací místa Kauflandu
 2. každý zákazník, který přijede autem, se zdrží hodinu
 3. špičková hodina je vzata jako 10% celodenní intenzity.

Na veřejném projednání zamýšlené stavby zaznělo, že „se to standardně počítá takto“. Nicméně že uvedené teoretické předpoklady jsou, mírně řečeno, neobjektivní, dokazuje pozorování skutečného provozu u stávajícího Kauflandu.

Možná se dočkáme tuto středu v 17 hodin ve Společenském centru na jednání bystrckého zastupitelstva nějakého vysvětlení i zde uvedených skutečností. Na programu je totiž uveden i bod „Žádost společnosti FI Development o stanovisko k studii OC při ulici Páteřní“ – a OC při ulici Páteřní je Kaufland pod Maxem, o kterém je zde řeč.

Luboš Raus

 Související

Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?

6. 4. 2016 v 16.53 • Témata: , , ,

12711219_967792836632047_1228305673815458317_oAno, schyluje se k bitvě a patrně ne k pouze jedné. Vojska se šikují na obou stranách, zbraně haraší. Jak už to bývá, jedna strana má více peněz, druhá více odhodlání a až budoucnost ukáže, co má větší váhu.

Ti kdo hádali, že jde o zamýšlený Kaufland po Maxem, hadáli správně. Tato kauza má mnohaletý vývoj, mám v tuto chvíli před sebou celou řadu dokumentů, mj. dopis z Krajského úřadu Jihomoravského kraje z března roku 2013. Už tehdy se o zamýšlené stavbě vášnivě diskutovalo.

Důvodů pro a proti je celá řada a jistě budou ještě mnohokrát kvalifikovaně sepsány. Jako výhoda bývá uváděno levné potravinářské zboží, konkurence Billy v Maxu, vznik obchodní galerie. Za nevýhodu bývá označována především nedořešenost dopravní situace, očekávaná zahlcenost příjezdových cest do Bystrce – stavba bude nejbližším Kauflandem kromě Bystrce (25 t. lidí) také pro Komín (7 t.), pro polovinu Kohoutovic (6 t.), pro Žebětín (3 t.), pro polovinu Jundrova (2 t.) a též pro Jinačovice a Rozdrojovice (cca 1,5 t.), nemluvě o vesnicích západně od Brna. Není bez zajímavosti, že vlastní pozorování dopravní situace, tedy počtu vozidel na klíčové komunikaci Vejrostova, se liší od podkladů použitých pro studii dokládající realizovatelnost Kauflandu v lokalitě pod Maxem. Nadto podklady pro studii neuvažují budoucí nárůst dopravy v souvislosti se sídlištěm Panorama a s dostavbou sídliště Kamechy. O situaci na křižovatce u OBI není třeba se podrobněji rozepisovat.

Nemalou váhu má ovšem i likvidace menších obchodů v Bystrci a tím zhoršená dostupnost nákupu pro většinu obyvatel. Např. lze očekávat, že plánovaná Billa na Letné nebude v případě výstavby Kauflandu nikdy realizována, čímž si výrazně pohorší lidé z oblasti Černého.

Odpůrci Kauflandu se možná nechali ukolébat skutečností, že naši volení zástupci, tzv. samospráva, je zásadně proti výstavbě Kauflandu v dané lokalitě, a to především ze zmíněných technicko-dopravních důvodů. Je třeba si ovšem uvědomit, že o realizování či nerealizování stavby možná nakonec rozhodne druhá část naší radnice, totiž tzv. úřad čili státní správa. A je možné, že rozdělení kompetencí těchto dvou částí naší radnice není zdaleka tak jasné a přehledné, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Pravdou je, že ještě některé pozemky, které jsou zřejmě pro výstavbu Kauflandu nezbytné, vlastní město Brno. A tak možná to bude právě celoměstská radnice, magistrát, který bude oním pověstným jazýčkem na vahách a rozhodne, zda tyto pozemky budou nebo nebudou prodány.

Jisté je, že nejbližší lítá řež proběhne na zastupitelstvu příští středu, protože – jak se můžeme dočíst v Bystrckých novinách – na pořadu je „Žádost společnosti FI Development o stanovisko k studii OC při ulici Páteřní“. A že si obě strany nenechají ujít příležitost, to lze předpokládat.

Věřme jen, že boje budou probíhat, řečeno slovy klasika, v mezích zákona a bez ztrát na životech. Protože ve hře je opravdu mnoho, jedná se o investici v hodnotě okolo 350 mil. Kč, jak zaznělo na veřejném projednání této akce.

Luboš Raus

Související

Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Kaufland na vizualizacích Fandament Architects

22. 2. 2016 v 11.28 • Témata: , , ,

12711219_967792836632047_1228305673815458317_o 12771953_967792823298715_2642332797528461023_o 12747402_967792803298717_505524795618135981_o
Prohlédněte si vizualizaci zamýšleného obchodního centra Kaufland z dílny Fandament Architects. Budova by měla stát u ulice Páteřní, v blízkosti současného střediska Max. Investor slibuje v rámci stavby financovat také vytvoření parku s jezírkem. Občané i městská část se zatím staví k projektu spíše negativně, kritizován je zejména nejasný dopad na dopravu v okolí.

Zdroj: facebook