Příspěvky se štítkem ‚faby.cz’

Farní ples

6. 11. 2011 v 09.40 • Témata: , , , ,

V únoru chtějí uspořádat ples bystrčtí farníci. Bystrcký farní ples se bude konat v sobotu 18. února 2012 v sále restaurace Hvězda v Bystrci.

Vstupenky budou k dostání vždy v neděli od 6. listopadu do 18. prosince 2011 (včetně) po každé dopolední mši svaté na faře v kanceláři. Doprodej vstupenek bude v lednu 2012.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

 

Posunutý čas posune i bohoslužby

27. 10. 2011 v 16.45 • Témata: , , , , , , , ,

V noci ze soboty 29. na neděli 30. října přechází Česká republika z letního na středoevropský čas. Ve tři hodiny nad ránem se posune čas o hodinu zpět. O hodinu se tak posune i začátek bohoslužeb, upozorňují stránky bystrcké farnosti. Všechny večerní bohoslužby v kostele a úterní mše svatá v Arše budou od 30. října začínat v 18 hodin.

Bystrcký chrámový sbor hledá nové zpěváky

14. 10. 2011 v 06.37 • Témata: , , , ,

Pokud rádi zpíváte a líbí se vám duchovní hudba, zveme vás do bystrckého chrámového sboru. První zkouška bude v pondělí 17. října v 19.10 na faře. Více informací na faby.cz.

Druhé oklepávání omítky tuto sobotu

4. 10. 2011 v 08.23 • Témata: , , , , , ,

Tuto sobotu proběhne druhý díl farní brigády. Do práce na oklepávání omítky se můžete zapojit 8. října od 8 hod. „Přijďte v hojném počtu, abychom práce mohli dokončit již nyní. Kdo nemá vhodné nářadí, tomu rádi zapůjčíme,“ vybízí dobrovolníky stránky bystrcké farnosti.

Kostelní brigáda netkví jen ve zmužilém oklepávání omítky, farnost hledá také ochotné ženy. Pouze však k uvaření společného oběda. Další informace vám poskytnou na faře nebo je najdete na faby.cz.

Související

Farní zprávy: Turnaj v tenise a brigáda

 

Farní zprávy: Turnaj v tenise a brigáda

16. 9. 2011 v 20.03 • Témata: , , , , , , , , ,

Stránky bystrcké farnosti faby.cz zvou nejen místní farníky na turnaj v tenise a kostelní brigádu.

Jedenáctý ročník farního tenisového turnaje zahájí v sobotu 8. 10. 2011 v 8 hodin na dvorcích na ulici Jakuba Obrovského v Brně-Bystrci. Hlásit se můžete a podrobnější informace dostanete na telefonech čísle 530 310 121 a 737 205 751 (Michal Lamparter). K účasti jsou zváni i ti, kteří se předem telefonicky nepřihlásí, třeba proto, že se rozhodnou na poslední chvíli. Turnaj je vhodný pro pokročilé tenisty i začátečníky.

Kdo se nebojí přiložit pomocnou ruku k dílu, je vítán na kostelní brigádě. Celodenní dobrovolná práce se bude konat v sobotu 24. září. Protože farnost konečně získala stavební povolení na opravu fasády kostela, bude práce sestávat hlavně z oklepávání soklu. Přijďte pomoci alespoň na část dne, vyzývají farní stránky. Nářadí nechť si brigádníci přinesou s sebou,  oběd pro dobrovolníky je zajištěn.

Bližší informace o obou akcích vám poskytnou na faře.

Na faře v kubbu

31. 8. 2011 v 18.59 • Témata: , , , , , , ,

Bystrcký farní úřad zve na 3. ročník farní ligy ve hře kubb. Hrát se bude o perníkový pohár a medaile.

Kubb je stará, údajně vikingská venkovní společenská hra pro dvě družstva o 1 až 6 členech. Nejčastěji se ale hraje v menších družstvech do tří členů. Je velmi oblíbená zejména v severských zemích, ale postupně se šíří i do dalších koutů Evropy. Hra je nenáročná, pro její realizaci stačí herní souprava a prostor cca 8×5 m, a může ji hrát prakticky každý (muži, ženy, děti, starci…) a družstva dokonce ani nemusejí mít stejný počet hráčů.

Farní turnaj v kubbu se bude hrát 17. září 2011 od 13 hodin na farním dvoře (u kostela).

Zdroj: faby.cz a Wikipedie

Z farníka jáhnem

9. 6. 2011 v 09.28 • Témata: , , , , , ,

V neděli 19. června v trapistickém klášteře Nový Dvůr přijme jáhenské svěcení bývalý farník bystrcké farnosti bratr Josef (Marek Kučera) z  Kníniček. Oznámení se objevilo tučným písmem na stránkách bystrcké farnosti, jde tedy zřejmě o cosi významného.

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Úkolem jáhna v katolické církvi je především „hlásat boží slovo“. To znamená např. předčítat z evangelia při liturgii, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat. Může mít na starosti též charitativní službu (návštěvy nemocných) či administrativu (správa farnosti).

Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. Ti, kteří neaspirují na vyšší svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové. Trvalý jáhen může být ženatý, avšak musí mít v pořádku rodinné záležitosti.

Vyprovoďme nastávajícího jáhna k přijetí svátosti svými modlitbami, vyzvaly stránky bystrcké farnosti.

Zdroj: faby.cz, Wikipedie

Související

O mnišském životě v kláštěře Nový Dvůr

Pozvání na svatodušní vigílii v Arše

7. 6. 2011 v 14.12 • Témata: , , , ,

Zveme vás na svatodušní vigilii v sobotu 11. června ve 21 h v Arše. Poté bude následovat agapé. Můžete přispět drobným pohoštěním.

Smyslem svatodušní vigílie je modlitební bdění podle příkladu apoštolů a učedníků, kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách s Ježíšovou matkou Marií v očekávání Ducha Svatého.

faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Ve čtvrtek slouží mši Josef Koláček

10. 5. 2011 v 10.45 • Témata: , , , ,

Bystrcký rodák páter Josef Koláček (* 1. září 1929) bude sloužit mši v bystrckém kostele svatého Jana Křtitele a Jana Evangelisty 12. května.

Josef Koláček  je český katolický duchovní, teolog, překladatel, spisovatel a publicista z řad Tovaryšstva Ježíšova, dlouholetý redaktor (od 1970) a bývalý vedoucí (1971–2001) české sekce Radia Vatikán. Napsal řadu knih týkajících se především historie jezuitů a je autorem řady překladů náboženských textů z němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny, především pak děl sv. Terezie od Ježíše, papeže Jana Pavla II. a Tomáše Špidlíka a řady moderních církevních dokumentů.

Po mši bude následovat beseda.

Zdroje: faby.cz, Wikipedie

Související

Léta letí k andělům – Josef Koláček (TV NOE)
Cesty víry – Josef Koláček (Česká televize)
Stránky bystrcké farnosti
Josef Koláček na Wikipedii
Kostel svatých Janů v Bystrci na Wikipedii

Farnost soutěží ve znalosti evangelií

21. 3. 2011 v 08.51 • Témata: , , , ,

Odměnit děti za to, že dávají v kostele při kázání pozor, si dala za cíl soutěž bystrcké farnosti. „Úkol je jednoduchý. Dávat v neděli pozor, o čem bude evangelium. Když se vám to podaří, tak se musíte snažit, abyste to udrželi v hlavě až do následující neděle, kdy se objeví úkol, který se podle toho podaří rozluštit,“ píší organizátoři na stránkách faby.cz.

Aktuální otázka se ptá, jaká scénka byla znázorněna u figurky ledňáčka. Kdo nejpozději do týdne zašle správnou odpověď na adresu lednacek@faby.cz, může vyhrát „příjemnou cenu“. A kdo nic nevyhraje, může to zkusit za týden znovu.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Farnost: Svěcení hromniček, dětská mše nebude, skautská ano. Našla se kabelka

31. 1. 2011 v 11.13 • Témata: , , , , , , , ,

Svěcení hromniček a svatoblažejské požehnání

Ve středu 2. února budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu. Ranní mše svatá odpadá, bude až večer v 18 hod.Při mši svaté budou požehnány svíce – hromničky. Prosíme, přineste si vlastní svíce. Ve čtvrtek, 3. února, slavíme památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Mše svatá bude v kostele v 18 hod. a v  Arše ve 20 hod. Po mši svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání. Ranní mše svatá v kostele odpadá.

Skautská mše

Mše svatá pro skauty bude sloužena v pondělí 7. ledna v 18.30 v Arše.

Změny o pololetních prázdninách

V pátek 4. února jsou pololetní prázdniny, proto odpadá dětská mše v Arše. Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek 4. února až od 16 do 18 h. V pátek 11. února bude příležitost ke svátosti smíření v kostele od 14 do 16 h.

Další ztráty a nálezy

V sakristii se časem nahromadily zapomenuté dětské kabelky, knížky apod. Pokud něco z toho postrádáte, obraťte se na paní kostelnici Martu Havlíčkovou.

faby.cz, stránky bystrcké farnosti

V kostele zpívají, nalézají náušnici a v Arše čtou z Bible

19. 1. 2011 v 04.30 • Témata: , , , ,

Od pondělí 17. 1. se opět začne scházet chrámový sbor. Scházíme se každé pondělí od 18.45 na faře. Uvítáme další nové členy!

Při úklidu v kostele se našla náušnice. Pokud ji někdo postrádá, obraťte se na paní kostelnici Martu Havlíčkovou.

Další biblickou hodinu pořádají členové Evangelické církve metodistické v Arše ve čtvrtek 20. 1. od 18.30 hod. Téma: Evangelium podle Jana – Kána Galilejská.

faby.cz, zprávy z bystrcké farnosti

Obrazem: Setkání u jesliček

27. 12. 2010 v 19.42 • Témata: , , , , ,

V neděli 26. prosince v 15 hodin, na druhý svátek vánoční, se pod nenápadným názvem „Setkání u jesliček“ konalo za mrazivého počasí volné pokračování živých betlémů, tentokrát v nádherném podání těch nejmenších farníků. Na závěr přišlo překvapení, ve stejné roli se objevili i rodiče. Fotografie ze setkání najdete na stránkách bystrcké farnosti faby.cz.

Zdroj: faby.cz

Farnost děkuje za úklid, hledá hlídače betléma

21. 12. 2010 v 14.15 • Témata: , , , , , , ,

Velký dík všem (dvanácti statečným), kteří přišli v sobotu uklízet kostel. Zvláštní poděkování také patří paní Aničce Bendové s manželem za několik hodin navíc strávených vysáváním celého kostela.

Otevřený kostel s betlémem budeme moci navštívit ve dnech 25. 12. a 1.1. od 14 do 17.30 hod., a Archu s betlémem od 14 do 18 hod. K tomu však potřebujeme dobrovolníky, kteří by byli ochotní v té době vzít si hodinovou službu. Prosíme, zapisujte se od příští neděle v sakristii kostela.

faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Setkání u jesliček na Horním náměstí

21. 12. 2010 v 11.38 • Témata: , , , , , , ,

V neděli 26. prosince v 15 hodin, na druhý svátek vánoční, přijměte pozvání před Archu, kde proběhne vánoční scénka dětí „Setkání u jesliček“ – volné pokračování živých betlémů.

faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Fara hledá koledníky a uklízeče

9. 12. 2010 v 11.49 • Témata: , , , , ,

Uvítali bychom další skupinky dětí a rodičů, které by se zapojily do tříkrálového koledování. Zájemci, prosíme, ozvěte se nám telefonicky nebo e-mailem na faru nebo paní Evě Mikulové z farní charity, tel. 546 224 798.

Předvánoční úklid kostela plánujeme na sobotu 11. prosince dopoledne. Budeme moc rádi, když si vyšetříte chvíli času a přijdete nám pomoci!

Římskokatolická farnost při kostele svatých Janů
Nám. 28. dubna 8
635 00 Brno
546 220 389, farni_schranka@seznam.cz, faby.cz

Farní zprávy

15. 10. 2010 v 11.17 • Témata: , , , ,

Stránky bystrcké římskokatolické farnosti upozorňují na nadcházející události:

  • Národní pouť do Říma na poděkování Svatému otci za jeho pastorační návštěvu v naší zemi se bude konat od 9. do 11. listopadu. Další informace na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/moznosti-prihlaseni-na-narodni-pout-do-rima/
  • Koncert a svěcení hudebních nástrojů k poctě sv. Cecílie plánujeme letos na sobotu 20. 11. v Arše. Malí i velcí hudebníci si již mohou začít připravovat své hudební příspěvky.
  • Upozorňujeme, že zkoušky chrámového sboru v pondělí 18. 10. a 25. 10. odpadají. Další zkouška proběhne až v pondělí 1. listopadu po večerní mši svaté.
  • Příští neděle 24. října je Světovým dnem modliteb za misie. Tento den se v celé církvi začal poprvé slavit v roce 1926. Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Více na faby.cz

Související

Bystrcký farář kaplanem Jeho Svatosti
Žehnání kotvy
Faby.cz: Nové stránky bystrcké farnosti

Faby.cz: Nové stránky bystrcké farnosti

14. 9. 2010 v 22.27 • Témata: , , ,

Na moderním, open source redakčním systému (Joomla), atraktivní doméně a v elegantní a přitom střídmé grafice spustila 4. září své nové stránky římskokatolická farnost Bystrc.

Na snadno zapamatovatelné adrese faby.cz najdete velmi přehledně členěné informace o činnosti farnosti, chystaných akcích, články, pozvánky a kontakty. Hned na první pohled se dozvíte termíny nejbližších bohoslužeb, která jsou také přehledně znázorněny v perfektně zpracovaném kalendáři.

Několik málo nedostatků by se přece jen našlo: stránky nemají klikatelné záhlaví, chybí RSS, OKO – Obdivně Kritický Obšťastník není dostupný z hlavní stránky. Drobností, kterou webmaster brzy jistě napraví, je také absence ikony stránek. Na celkově výborném dojmu to však mnoho nezmění.

Nová podoba stránek bystrcké farnosti je v současnosti asi nejlepším webem bystrcké nekomerční organizace vůbec. Autorům blahopřejeme!

Související

Stránky bystrcké farnosti
Bystrcká farnost na Facebooku