Příspěvky se štítkem ‚Eva Máchová’

Věžní hodiny na bystrckém kostele se zastavily

29. 6. 2015 v 09.24 • Témata: , , , , ,

Hodiny na věži bystrckého kostela sv. Janů se zastavily. Příčinou není závada, ale plánovaná oprava a vyčištění hodinového stroje.

„Hodiny budou mimo provoz asi tři týdny,“ oznámila na stránkách bystrcké farnosti její mluvčí Eva Máchová.

Farnost kostel opravuje dlouhodobě, během posledních let došlo na opravy fasády, oken vitráží, střechy i kříže před kostelem. Opravy již stály více než jeden milion korun, náklady hradí farnost z vlastních prostředků, převážně z darů.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Na faře je nová střecha, uklidí brigádníci

30. 5. 2015 v 10.02 • Témata: , , , , , , , ,

altBystrcká fara má novou střechu. Opravy byly dokončeny tento týden.

„Děkujeme všem, kteří tuto akci podporovali svými modlitbami i těm, kteří na ni finančně přispěli,“ poděkovala mluvčí farnosti Eva Máchová.

Náklady na rekonstrukci střechy dosáhly 947 tisíc korun. Je to o něco víc, než bylo původně plánováno, během prací se totiž ukázalo, že konstrukce vyžaduje rozsáhlejší opravy. Zdroje farnosti pokryly 547 tisíc, dalších 400 zbývá uhradit. Farnost pro ten účel uspořádá další sbírku a zároveň vyzývá farníky, aby se zúčastnili úklidové brigády.

„Po dokončení opravy je potřeba vyklidit, vyčistit a upravit farní dvůr a též provést ještě nějaké drobné stavební práce a nátěry. Vyhlašujeme farní brigádu na sobotní dopoledne 6. června od 8 hodin. Pokud můžete, prosíme, abyste si udělali alespoň na chvíli čas a přišli pomoci,“ vyzvala Eva Máchová.

Jako odměna vás čeká radost ze společného díla a svačina.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Související

Fara bude mít novou střechu
Opravy kostela letos skončí, na řadu přijde střecha fary

Fara bude mít novou střechu

16. 5. 2015 v 13.40 • Témata: , , , , , , ,

Fara římskokatolické bystrcké farnosti bude mít novou střechu. Oprava budovy na náměstí 28. dubna probíhá v těchto dnech.

„Pracovníci firmy jsou velmi šikovní a práce zatím postupují bez větších problémů,“ uvedla mluvčí farnosti Eva Máchová. „Chci poděkovat všem, kteří tuto náročnou akci podporují svými modlitbami.“

alt

Předpokládané náklady by měly činit 798 tisíc korun. Farnost pokryje vlastními prostředky zhruba polovinu nákladů. Na uhrazení zbytku bude vypsána sbírka, dárci mohou přispět na účet farnosti 1341620309/0800.

„Všem dárcům patří upřímné poděkování,“ napsal na stránkách farnosti farář O. Pavel Svoboda.

Zdroj, foto: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Nabídka adventních a vánočních programů pro ZŠ a MŠ

5. 12. 2014 v 13.03 • Témata: , , , ,

advent-824Bystrcká římskokatolická farnost nabízí adventní a vánoční programy pro základní i mateřské školy, jejichž cílem je osvětlit dětem podstatu a smysl křesťanských Vánoc. Jedná se o jednorázové vstupy do výuky s rozsahem jedné vyučovací hodiny.

Program Hvězda nad Betlémem – pro MŠ a 1. – 3. třídu ZŠ

Děti se seznámí s biblickým příběhem o narození Ježíše z Nazareta, se symbolikou hvězdy (světla) ve vztahu k vánočnímu příběhu a spojí si vánoční poselství s konkrétními lidmi, kterým chtějí udělat radost. Nechybí odkrývání tajemství a krátká tvořivá aktivita.

Program O Betlémě a betlémech – pro 4. – 6. ročník ZŠ

Děti se seznámí s biblickým příběhem o narození Ježíše, s reáliemi země, kde se vánoční příběh odehrál. Žáci si mají uvědomit původ a smysl vánočních tradic (stavění betlémů), mají se učit oceňovat a chránit tradice a kulturní dědictví.

Organizátorem projektu Vstupy do škol je Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského. Všechny výukové programy tohoto projektu jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Rovněž nabízíme skupinám dětí ze základních i mateřských škol možnost komentované prohlídky betléma v kostele svatých Janů v Bystrci, a to v „tříkrálovém“ týdnu od 5. do 10. ledna.

Více informací ráda poskytne Mgr. Eva Máchová, 728 053 553.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Kříž před kostelem je opraven

3. 11. 2014 v 13.45 • Témata: , , , , ,

Kříž před sv. Janů v Bystrci kostelem září novotou. Oprava začala na přelomu srpna a září, restaurátorské práce na památce z roku 1897 provedla paní Michaela Mrázová. Celkové náklady činí 40 250 korun, z toho farníci věnovali 35  tisíc.

„Za jejich štědrost ještě jednou co nejsrdečněji díky!“ poděkovala dárcům na stránkách farnosti pastorační asistentka Eva Máchová.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Související

Obrazem: Oprava kříže
Kříž před kostelem se opraví, můžete přispět

Pomůžete s úklidem Archy?

25. 9. 2014 v 09.39 • Témata: , , , , ,

Bystrcká farnost hledá dobrovolníky na úklid Archy – ekumenického centra na Horním náměstí (Lýskova) v Bystrci.

„Rádi bychom zorganizovali pravidelný větší úklid Archy, jednou za měsíc až dva,“ uvedla na stránkách farnosti její mluvčí Eva Máchová. „Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo zajistit aspoň tři skupinky zhruba čtyř až šesti lidí. Na každou skupinku by tak připadl úklid dvakrát za rok.“

Pokud rádi chodíte do Archy a měli byste trochu času a sil pomoci udržet v Arše útulné a čisté prostředí, ozvěte se na adresu farabystrc@volny.cz.

Zdroj, foto: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Kříž před kostelem se opraví, můžete přispět

9. 9. 2014 v 12.02 • Témata: , , , ,

kriz-pred-kostelemKříž před kostelem sv. Janů v Bystrci na náměstí 28. dubna se bude opravovat. Prostředky na opravu památky hledá farnost v dobrovolných příspěvcích.

„Připravuje se oprava kamenného kříže před kostelem, který je již ve velmi špatném stavu. Předběžná cena oprav je zhruba 45 tisíc korun. Pokud chcete, může na tento účel přispět,“ uvedla na stránkách farnosti její mluvčí Eva Máchová.

Příspěvky na opravu kříže lze předat osobně v kostele, na faře nebo zaslat na účet 1341620309/0800.

Zdroj, další informace: faby.cz

Vojtěch Klement: Všechny fauly si hráči hlásí sami

5. 5. 2014 v 15.59 • Témata: , , , , ,

Ještě nedávno jsem netušila, co to Farní fotbalová liga je. A jak už je v dnešní době běžné, vše, co potřebujeme vědět, najdeme na internetu. Když jsem se podívala na fotografie hráčů, zjistila jsem, že mnohé tváře dobře znám – třeba z kostela, Archy nebo skautského oddílu. Vojtu Klementa, kapitána bystrckého týmu, jsem před mnoha lety učila náboženství. Rozhodla jsem se tedy, že ho poprosím, aby našim farníkům Farní fotbalovou ligu trochu blíže představil.

Eva Máchová: Dobrý den, Vojto, jsi kapitánem bystrcké Farní fotbalové ligy. Jak ses k této funkci dostal?

Vojtěch Klement: Dobrý den, funkci kapitána jsem převzal po Ondrovi Kašpárkovi, který dříve vedl náš tým. Ondra byl kapitánem několik roků a chtěl svoji funkci předat někomu dalšímu. I když jsem byl v týmu nejmladší, stal jsem se kapitánem já.

Co si vlastně pod pojmem Farní fotbalová liga můžeme představit? Má to nějakou souvislost s naší farností?

Farní fotbalová liga (FFL) má momentálně 10 týmů, které se pravidelně scházejí k zápasům na podzim a na jaře. Dříve jsme hráli na škváře a písku, ale od sezóny 2012/2013 hrajeme v Horních Heršpicích na přírodní trávě. Za tým Bystrce nyní hraje sedm hráčů, kteří jsou přímo z bystrcké farnosti. Zbytek týmu tvoří naši kamarádi, kteří jsou buď z jiných farností, nebo se známe ze škol apod.

Jsou podobné fotbalové týmy i v jiných farnostech? Kolik je jich například v Brně?

Ano, podobné týmy jsou i v jiných farnostech, ale jedná se pouze dva až tři týmy. Ve většině případů se jedná o týmy, jejichž hráči se znali za mlada, ale teď už mají rodinu a každý bydlí někde jinde. Většinou do té farnosti, pod kterou hrají, už nechodí. Všechny týmy jsou z Brna, jedná se tedy o brněnskou soutěž.

(…)

Celý rozhovor Evy Máchové s Vojtěchem Klementem najdete na faby.cz, stránkách bystrcké farnosti
Foto www.ffl.cz

Související

Stránky bystrcké farní ligy

Eva Máchová: Bystrc vlídným domovem

14. 4. 2014 v 09.35 • Témata: , , , ,

eva_machovaViktor Lošťák: Dnes si budeme povídat s paní Evou Máchovou, pastorační asistentkou bystrcké farnosti. Dobrý den, paní Máchová.

Eva Máchová: Dobrý den.

Vás znají, paní Máchová, všichni členové bystrcké křesťanské komunity, ale i žáci místních škol a jejich rodiče, a to je dohromady opravdu hodně lidí.

Nemyslím si, že bych byla nějak mimořádně známá. Asi jako každý druhý člověk, který pracuje s lidmi.  Kdybyste chtěl něco vyřizovat ve farní kanceláři, pravděpodobně byste narazil právě na mě. Občas si můžete moje jméno přečíst pod nějakým článkem, který se týká života naší bystrcké farnosti. Znát mě mohou i na školách v Bystrci, kde vyučuji náboženství.

Jak velká je vlastně místní katolická komunita, dokážete to odhadnout? KDU-ČSL dalo hlas v minulých komunálních volbách asi osm stovek lidí. Když ten počet vynásobím dvěma, budu daleko od pravdy?

Co se týká počtu katolíků v Bystrci, to je trochu složitější. Pokud chcete nějaké konkrétní číslo, bohoslužby v neděli navštíví okolo tisíce lidí, včetně dětí. Poslední dobou se toto číslo zřejmě trochu zvedlo s tím, jak se rozrůstá nová zástavba v Bystrci. Kdybychom sečetli všechny pokřtěné, byl by počet ještě několikanásobně vyšší.

To ano, to by se pak týkalo třeba i mne. Co je vlastně prací pastorační asistentky? Jak se k ní člověk dostane?

Patřím mezi ty šťastné, pro které je jeho práce současně i posláním a dělám ji moc ráda. Původně jsem vystudovala Obchodní akademii. O pár let později jsem se přihlásila na dálkové studium Křesťanské výchovy na Teologické fakultě v Olomouci, které jsem dokončila během mateřské dovolené. Hodně mě v životě nasměroval i roční pobyt v evangelizační škole Jeunesse Lumière ve Francii. Všechny tyto nabyté zkušenosti mám možnost při své práci využívat.

Snažím se odlehčit našim kněžím, kteří mají na starost duchovní správu naší farnosti a opravdu toho mají hodně. Částečně pracuji ve farní kanceláři a částečně vyučuji náboženství. Podílím se na koordinaci jednotlivých akcí ve farnosti. Většina farních aktivit je však hlavně postavena na nezištné práci a nadšení jednotlivých farníků. Já spíše pomáhám vytvořit prostor a podmínky k jejich realizaci a starám se o propagaci těchto akcí.

Působit jako koordinátor střízlivě odhadnuto půldruhé tisícovky lidí musí být dost náročné, že?

Práce je náročná v tom, že často dělám to, co je zrovna potřeba a kdy je potřeba. Někdy i po večerech nebo o víkendech. Také je to hodně o spolupráci a komunikaci s různými lidmi.

Chodíte do škol vyučovat náboženství a vyprávět dětem o tradičních křesťanských tématech. Je o to velký zájem? Roste, snižuje se nebo zůstává stále stejný?

Jedná se o projekt Biskupství brněnského s názvem Vstupy do škol.  Cílem je přiblížit dětem hlavní křesťanské svátky, tradice a hodnoty a seznámit je s křesťanstvím jako se základem naší kultury. Já a další dvě katechetky z naší farnosti jsme absolvovaly speciální lektorské semináře k jednotlivým tématům, která na školách i v mateřských školkách nabízíme. Jsou to moc pěkné a pro děti poutavé programy a líbí se i učitelům. Zájem roste, většinou jsme zváni opakovaně. Z toho máme radost.

Bystrčtí farníci tvoří jednu z největších zájmových skupin v Bystrci. Přitom ačkoli aktivita farnosti je velmi bohatá, mimo komunitu o ní není mnoho slyšet. Můžete vyjmenovat některé z akcí, které farnost pořádá, tedy takových, na něž by případně mohl přijít i někdo zvenčí?

Jsme společenstvím, do něhož patří rozliční lidé různého věku a odlišných zájmů. Jediné a pro nás to podstatné, co nás spojuje, je naše víra.  Rozhodně nejsme žádnou uzavřenou skupinou, proto na všechny naše akce může samozřejmě přijít každý, kdo má zájem. Setkáte se zde s příjemnými lidmi a přátelským prostředím.

To potvrzuji. Kdysi jsem šel kolem fary, vlezl jsem dovnitř a hned jsem měl čaj a koláček.

Hodně akcí se koná v Ekumenickém centru Archa – různé luštitelské soutěže pro děti i dospělé, besedy a přednášky. Nabízíme i sportovně zaměřené aktivity jako je Farní liga ve hře Kubb, Farní fotbalová liga nebo Farní tenisový turnaj. Občas se konají výlety tatínků s malými dětmi, kteří si říkají Slůňata. Také se snažíme pomáhat potřebným nejen z naší farnosti – pořádáme sbírky na různé charitativní účely, pomáháme při sbírkách šatstva pro Charitu, o Vánocích vybíráme cukroví, které potom roznášíme sociálně slabším spoluobčanům. Nemohu opomenout kulturně-duchovní akce jako je vánoční benefiční koncert v kostele nebo Živý betlém na Náměstí 28. dubna. Pro školy, školky či jiné skupiny z řad veřejnosti nabízíme možnost prohlídky farního kostela s výkladem. A to jsem zdaleka nevyjmenovala všechno. Více se můžete dočíst na našich farních webových stránkách. Všechny tyto akce pořádají dobrovolníci a nadšenci zdarma ve svém volném čase, což si podle mě zaslouží obrovský respekt. Tímto bych také chtěla poděkovat Bystrčníku, že naše aktivity prezentuje.

Ekumenické centrum Archa na Horním náměstí letos na podzim oslaví dvacet let. Mohla byste stručně popsat jeho historii, kde se vlastně v Bystrci vzalo? Co se dnes v Arše vše pořádá a co se plánuje do budoucna?

Výstavba centra byla zahájena dne 22. června 1994 a již 25. listopadu 1994 byla Archa při slavnostním zahájení požehnána. Hlavní část budovy tvoří tři vzájemně propojitelné místnosti, z nichž prostřední je upravena jako kaple, kde se pravidelně konají bohoslužby. Archu využívají pro duchovní účely rovněž členové Evangelické církve metodistické. Centrum každým rokem také slouží jako zázemí k pořádání kulturní akce pro veřejnost Bystrcký scuk, kterou připravuje úřad městské části Brno-Bystrc.

Již od počátku si Ekumenické centrum Archa kladlo za úkol stát se místem  přátelského setkávání pro obyvatele všech věkových skupin formou zájmových kroužků, výstav, koncertů, přednášek a podobně, a tak obohatit duchovní a kulturní život v našem bystrckém sídlišti. Byli bychom rádi, kdyby tímto způsobem mohla být Archa využívána ještě mnoho dalších let.

Jak postupují opravy kostela?

Výsledky loňských oprav na kostele jsou na první pohled dobře vidět. Střecha září novotou, kromě střešní krytiny jsme museli vyměnit i shnilé trámy. Nově byla natřena věž, opravily se omítky a natřely okenice, parapety a ciferníky hodin. Podařilo se též vyměnit barevné vitráže oken v presbytáři. Letos bychom chtěli pokračovat s nátěrem omítky lodi kostela a provést další nezbytné zednické opravy.

Jen dodám, že celá rekonstrukce se hradí z peněz dobrovolných dárců, stát se na ní nijak finančně nepodílí.

Vím, paní Máchová, že patříte k ohroženému druhu bystrckých starousedlíků. Vaše rodina dokonce bydlí v Bystrci už třetí nebo dokonce čtvrtou generaci, je to tak? Když stále zůstáváte, tak se vám musí v Bystrci hodně líbit. Co nejvíc a co nejméně? Jak se podle vás Bystrc v poslední době proměňuje, co je k lepšímu a co k horšímu?

Máte pravdu, v Bystrci žije moje rodina již po několik generací. Tak jako asi všichni, kdo zde bydlí, mám ráda pěkné okolí řeky Svratky a Brněnské přehrady a líbí se mi vycházky směrem k Medlánkám a na Holednou. Je dobře, že je naše obec mimo velké průmyslové a nákupní zóny. Toho bychom si měli vážit a chránit si zdravé životní prostředí. Rozrůstající se sídliště mi nevadí. Přála bych nově příchozím, aby se v nové zástavbě co nejdříve podařilo vytvořit dobře fungující infrastrukturu a aby se pro ně Bystrc stala vlídným domovem. Velmi důležité jsou dobré sousedské vztahy, když se obyvatelé navzájem znají, zajímají se jeden o druhého a respektují se. Kéž by se nám to všem dařilo.

Díky za odpovědi a pěkný závěr.

*

Související

Stránky bystrcké farnosti

 

Půlnoční v březnu aneb To tu ještě nebylo!

10. 3. 2014 v 12.54 • Témata: , , , ,

wallpaper-1280Rádi čelíte novým výzvám? S oblibou luštíte a vracíváte se třeba pozdě z práce? Nevadí! Dříve než proběhne letošní 10. Luštitelský přebor bystrcké farnosti, je pro všechny milovníky luštění připraven PŮLNOČNÍ LUP, a to v pátek 14. března 2014 od 23:55 hodin. Podmínkou k účasti je dovršení věku 18 let. Přihlášky a případné dotazy zasílejte do 11. března e-mailem na  soba@seznam.cz.  Soutěž se uskuteční při minimálním počtu sedmi zájemců.

Iniciátorem této akce je Pavel Šoba, rozhovor s ním publikovala mluvčí bystrcké farnosti Eva Máchová na stránkách faby.cz. Text přebíráme s laskavým svolením autorky.

*

Eva Máchová: Pavle, pokud se nepletu, Luštitelský přebor bystrcké farnosti letos proběhne už podesáté. Souvisí to nějak s tím, že 14. března má být v Arše půlnoční?

Pavel Šoba: To je správná úvaha. Právě proto, že letos Luštitelský přebor jubiluje, chtěl jsem tyto kulatiny nějak ozvláštnit. A pokud možno něčím, co tu ještě nebylo. V minulých letech jsem občas od některých farníků slýchával, že by na Luštitelský přebor snad i přišli, ale že půl šestá i osmá hodina jsou na ně moc brzo, protože se třeba vracejí pozdě z práce. Tak jsem spojil jedno s druhým a před námi je tzv. půlnoční v březnu.

Jak moc se bude lišit půlnoční LUP od toho klasického (denního)?

A ty vážně čekáš, že to prozradím?

Tak aspoň něco naznač! Můžeš?

Dobrá tedy. Je možné, že některé úkoly se budou podobat těm, s kterými si už bystrčtí farníci lámali hlavu v předešlých letech. Ale třeba ne. No, ale abych nebyl úplně tajemný, úkoly jsou připraveny tak, aby si s nimi lidský organismus, který je v čase kolem půlnoci u mnohých z nás v útlumu, byl schopen poradit.

Budou úkoly hodně těžké?

Nemyslím si. Testoval jsem je na osobách mladších 18 let a zvládly je všechny. Takže ani ten, kdo v životě dosud nikdy nic nevyluštil nebo se k tomu dostane jen zřídka, se nemusí bát a může se směle přihlásit.

S kolika účastníky počítáš?

Mým přáním je, aby počet luštitelů byl dvouciferný. Čím více farníků přijde, tím větší radost budu mít. Pro mě je vítězem každý, kdo se zúčastní.

Jak dlouho bude půlnoční LUP trvat? Dostanou se vůbec luštitelé ještě v noci z pátku na sobotu spát?

Jistě. Účastníci před spaním provětrají své mozkové závity a zhruba za hodinku bude po všem. V noci se jim pak mohou zdát křížovkářské sny.

Co když někoho při luštění přemůže únava a usne?

I to se může stát. Ale nemyslím si, že by připravené úkoly byly tak nudné. Navíc jsou tam i prvky mírně zábavné.

Mohou se luštitelé těšit na nějaké „povzbuzovadlo“?

Určitě. Kdo bude chtít kávu či čaj, ať si donese vlastní hrníček a lžičku.

Možná někoho napadne po přečtení tohoto rozhovoru otázka, kterou jsem nepoložila.

V tom případě se mě může klidně zeptat buď osobně či na e-mail soba@seznam.cz.

Můžeš na závěr shrnout to nejdůležitější?

PŮLNOČNÍ LUP bude v Arše v pátek 14. března 2014 od 23:55 hodin. Podmínkou k účasti je dovršení věku 18 let. Přihlášky přijímám do 11. března. Těším se, že na vaši hojnou účast a kdo nepřijde na půlnoční přebor, na toho se těším na 10. ročníku Luštitelského přeboru- jeho přesný termín se včas dozvíte.

Děkuji za rozhovor

E. Máchová

Biskup Cikrle navštíví Bystrc

30. 5. 2013 v 13.09 • Témata: , , ,

Pro bystrcké věřící nadchází důležitá událost; v neděli 2. června navštíví farnost biskup Vojtěch Cikrle.

„Stane se tak při příležitosti udělování svátosti biřmování mladým lidem z naší farnosti,“ uvedla Eva Máchová, mluvčí bystrcké farnosti. „Otec biskup navštívil naši farnost naposledy v říjnu v roce 1997, kdy jsme slavili 100. výročí znovuposvěcení farního kostela. Letos bude návštěva biskupa Vojtěcha jistě pěkným dárkem také pro našeho pana faráře, který v červenci oslaví 90. narozeniny.“

Biřmování se bude konat při mši svaté 2. června v 10 hodin.

Zdroj: faby.cz
Foto Wikipedie

Související

Vojtěch Cikrle na Wikipedii

Koncert v Arše

23. 11. 2012 v 12.25 • Témata: , , , , ,

Koncert k poctě svaté Cecílie proběhne v sobotu 24. 11. od 17.30 v ekumenickém centru Archa (Horní náměstí-Lýskova, Brno-Bystrc – mapa).

„Když už to vypadalo, že tuto akci pro nezájem zrušíme, najednou se přihlásilo sedmnáct menších i větších hudebníků,“ oznámila mluvčí bystrcké farnosti Eva Máchová.

Kurz efektivního rodičovství

14. 11. 2012 v 09.36 • Témata: , , , ,

Kurz efektivního rodičovství zamýšlí uspořádat bystrcká římskokatolická farnost. Během devíti setkání se mají rodiče – jednotlivci nebo páry – seznámit s tím, jak lépe rozumět svým dětem, s výchovou k odpovědnosti a samostatnosti, jak s dětmi správně komunikovat a povzbuzovat je, jak řešit konflikty a předcházet špatnému chování.

„Zatím máme 5 předběžných zájemců, aby kurz mohl proběhnout, je potřeba nejméně 10 lidí ve skupině,“ uvedla Eva Máchová, mluvčí farnosti.

Kurz poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči, bližší informace najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz. Hlásit se můžete na 546 220 389 nebo farni_schranka@seznam.cz, další kontakty najdete na stránkách bystrcké farnosti.

Živý betlém před kostelem

21. 12. 2011 v 13.40 • Témata: , , , ,

V neděli 25. prosince 2011 v 15.30 hodin Vás zveme k živému betlému před kostelem. Můžete se těšit na setkání se Svatou Rodinou, koledy a scénku v podání našich nejmenších.

Do průvodu k jesličkám se mohou  zapojit i další příchozí děti v pastýřském oblečení s dary pro Ježíška (cukroví pro potřebné). Během setkání se můžete ohřát u ohýnku a dát si horký čaj.

 

Eva Máchová
Římskokatolická farnost v Bystrci

Související

Skauti roznesou Betlémské světlo

 

Skauti roznesou Betlémské světlo

8. 12. 2011 v 12.00 • Témata: , , ,

Na Štědrý den, 24. 12. v dopoledních hodinách budou bystrčtí skauti roznášet Betlémské světlo. Pokud máte zájem, aby vás navštívili, je třeba 4. adventní neděli vhodit lístek v předsíni kostela do předem připravené krabice, na něm uvést jméno (co máte na zvonku), adresu + patro! Nebo napsat to stejné na e-mail (betlembystrc@gmail.com).

Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku  v roce 1986 jako charitativní akce pro radost postiženým dětem. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, je pro Betlémské světlo každý rok vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim Dítě Betlémského světla), kteří vykonali něco dobrého. Odtud se světlo lásky a pokoje potom šíří do celého světa. Motto letošního Betlémského světla zní: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1) Bližší informace o Betlémském světle lze získat na www.betlemskesvetlo.cz.

Eva Máchová
Farnost Bystrc

Již tuto neděli přistane v Arše Gagarin

15. 11. 2011 v 10.54 • Témata: , , , , , , ,

V neděli 20. listopadu v 16:00 h se v Arše na Lýskové ulici v Bystrci uskuteční přednáška, která se bude zabývat věcmi mírně nadpozemskými. Ovšem kapku jinak, než jsme na půdě tohoto zařízení zvyklí: věnovat se bude prvním nesmělým krůčkům do vesmíru. Zkrátka a dobře: Gagarinovi a dalším pionýrům vesmíru. Přednášet bude bystrcký rodák Tomáš Přibyl (* 1975).

Využili jsme blížící se akce a přednášejícího (jeho osobní internetové stránky najdete na adrese www.kosmonaut.cz) jsme požádali, aby nám o přednášce řekl něco více.

Eva Máchová: Loni byla v Arše přednáška Příběhy psané kosmickými raketoplány, letos bude řeč o Gagarinovi. Proč ses rozhodl pro prvního kosmonauta světa?

Tomáš Přibyl: Řeč nebude jen o Gagarinovi, ale spíše o kosmonautice v jeho době – on je pochopitelně tím nejviditelnějším a nejzapamatovatelnějším symbolem. Zkrátka podíváme se na onu dobu prvních opravdu nesmělých krůčků do vesmíru.

Téma jsem zvolil z jednoho prostého důvodu: v letošním roce jsme si připomněli padesáté výročí letu prvního kosmonauta světa a myslím, že je k němu stále ještě co říci. Většina z nás si pamatuje pár základních dat ze školy, možná písničku „Dobrý den, majore Gagarine“ nebo fotografii z nástěnky – ale historie byla trochu košatější a zamotanější, než se vešlo do učebnic.

V pozvánce je uvedeno, že přednáška je „vhodná pro děti i neděti“. Je to skutečně tak? Nemusíme se bát smršti technických dat, nejasných pojmů nebo nesrozumitelných akademických termínů?

Rozhodně ne. Ostatně, osobně mám nejraději příběhy a zajímavosti. Udělám vše pro to, aby se v přednášce – stejně jako loni – našel opravdu každý. Ať je mu pět nebo padesát, ať kosmonautikou „dýchá“ nebo o ní uslyší poprvé v životě.

Můžeš nás alespoň trochu navnadit nějakou perličkou nebo zajímavostí, o které bude v neděli řeč?

Posluchači se dozví, proč byl druhý náhradník Jurije Gagarina z oficiálních fotografií desítky let retušován. Stejně jako proč nejlepší američtí piloti nechtěli letět do vesmíru – a tak se astronauty stali ti z druhé až třetí „ligy“. Seznámím je s americkými plány poslat do vesmíru v kosmické lodi prase. Nebo který astronaut „to nevydržel“ a před startem se musel vyčůrat do skafandru…

Na loňskou přednášku bylo trochu netradiční vstupné – láhev vašeho oblíbeného piva Bernard (ta s patentním uzávěrem). Máme i letos počítat s tím, že děti budou muset žebrat doma o láhev alkoholu, jinak nebudou vpuštěny do Archy?

Letos nebude vstupenkou dobře vychlazený ležák. No, ale když ho někdo přinese a zachová tradici, s pravděpodobností hraničící s jistotou mu hlavu neutrhneme. Letos jsme se rozhodli pro trochu neoriginální dobrovolné vstupné. Peníze ovšem neskončí v mé bezedné kapse, ale budou věnované na zcela konkrétní účel: veškerý výtěžek bude použit na nákup nových postel pro faru v Cizkrajově. Bystrčtí farníci tam v rámci družby jezdí každý rok o prázdninách (a někdy i častěji) na překrásný týden – místní fara je v  zachovalém stavu, ale právě prehistorické postele představují ono „úzké hrdlo“, které je k maximální spokojenosti návštěvníků potřeba vylepšit.

Takže ještě jednou: v neděli 20. listopadu od 16:00 h v Arše!

Za minirozhovor děkuje a na přednášku se těší Eva Máchová, farnost Bystrc – pastorační asistentka.

*

Související

Stránky Tomáše Přibyla
Vzpomínka (nejen) na Gagarina v Arše
Do Archy na raketoplány
Stránky bystrcké farnosti
Tomáš Přibyl na Wikipedii